ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Plagman  (läst 10935 gånger)

2004-09-03, 23:15
läst 10935 gånger

Utloggad Bo-Arne Stenqvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 322
 • Senast inloggad: 2018-04-18, 22:33
  • Visa profil
Hej, det vore roligt att få igång en ordentlig diskussion om släkten(erna) Plagman.
Jag personligen brukar dela upp den i ”Finska” släkten och ”Mecklenburgska” släkten. Det kan mycket väl vara så att de båda är besläktade, men inga bevis om eventuellt släktskap har hittats.”Finska” släkten har många -Peter i sin namnkedja, den ”Mecklenburgska har Abraham.  
 
Det var med delad glädje jag fann att min Plagman i domstolsprotokoll kallades för Abraham Plagman, vilket jag uppfattar som en felskrivning av Abrahamsson Plagman (se nedan), och att senare få veta att han hade en son som heter Peter. Jag har samlat på mig en del information, förutom min egen ana, även Mecklenburgska släkten. Detta kanske är gammal ”skåpmat” för många men det är en början.
 
Min ana;
 
Jacob Plagman, född ca 1640 okänt var, död 1716-07-12 i Strömstad. Jaktlöjtnant.
Exakt var Jakob är född vet man inte, men gissningsvis runt Linköping eller Stockholmstrakten där de övriga Plagmansläkterna komma ifrån, men förmodligen ville man ha svenskar i ansvarsfulla positioner så här tätt efter Sveriges övertagande av Bohuslän. Man vet inte heller när han kom till Strömstad som jaktlöjtnant eller tull-löjtnant vilken var högsta befälet på tulljakterna. Förutom detta figurerar Jacob även som förvaltare och fogde för herrar både på svenska och norska sidan.  
 
 Strömstads invånare presenteras första gången i mantalslängden för år 1669. Av de sex  
manspersoner som står antecknade under rubriken Strömstad, är tre tullare. Först står Nils  
Krook och hustrun, därefter Anders Håkansson och sedan Jakob Plagman. Jakob skulle vid  
denna tid vara 29 år gammal.  
 
I Tanum var Jacob bosatt bl.a. i Klätta och Havstenssund, i Kärnö på Korsnäs. Jacob är gift  
två gånger, första i Naverstad med Wivika Gedda, dotter kyrkoherde Gude Pedersen Gedda  
(född ca 1645) och hans hustru Karin Povelsdotter Nöring (född ca1630). Hustrun Wivika avled på Tjärnö 1692. Tillsammans hade de bl.a. dottern Sophia Jacobsdotter Plagman vilken var född 1673 och blev gift till Raftötången i Tanum med Anders Pigg, född 1664 och död 1737. Sophia avled 1737 23/10 på Raftötången.
 
Härpå tycks Jacob haft ett förhållande med en tjänsteflicka på Tjärnö, vilket resulterade i  
ett oäkta barn vid namn Anders Jacobsson Plagman, född 1694 25/3 på Tjärnö. Jacob  
erkände barnet. Anders blev framgångsrik och blev bl.a. bylärare på Tjärnö. Jacob Plagman  
försäljer Korshamn på Tjärnö och flyttar tillbaka till Strömstad. Här gifter han sig med vår  
anmoder någon gång runt 1696. Det finns uppgifter ur kyrkoräkenskaperna om hemmavigsel (2:handsuppgift), och då hustrun kallade sig Plagman från början vet vi inte hennes efternamn utan endast förnamnet Marta. Det kanske är trovärdigt att det är samma kvinna som till det oäkta barnet.
 
Jacob Plagman avlider i Strömstad 1716 och hustrun Marta flyttar till sin dotter och min ana i Lur socken och Skälleröd gästgiveri. I dödboken för Lur socken står det Catarina Plagmans  
moder i Skälleröd död 1744 18/3.
 
Jacob Plagman hade följande barn:
 
I giftet med Wiwika Gedda;
 
-Plagman Paul
-Plagman Gude
-Plagman Peter
-Plagman Sofia, född 1673, död 1737-10-23
-Plagman Vivika
(Alla hämtade ur bouppteckning i Geddasläkten 2-handsuppgift, sönerna vistas utomlands).
 
Oäkta son med Marta Andersdotter;
 
-Plagman Anders, född 1694-03-21 på Tjärnö.
 
I andra giftet med Marta Plagman;
 
-Plagman Catharina, född 1697 i Strömstad, död 1768-06-01 i Lur socken.
 
Plagman nämns i följande centrala arkiv; Kammararkivet POA, band 25, tulllöjtnant, Tullaccis den 16/3 1682, jaktlöjtnant, Plagman söker ny fullmakt då fienden tagit hans gamla 1682 1/4, Kammararkivet, löjtnant vid Srömstad Sjötull 1704 22/10, Jaktlöjtnant i Strömstad i LIKV:8, samt  Enligt mantalslängden för år 1673 anges under Havstenssund en löjtnant Jacob, vilken borde vara indentisk med Jacob Plagman.
 
Följande återfinns om Plagman i domböckerna (endast sammandrag!) ;
 
Ting Hede 1669 14/6:
?4:  Jacob Plagman Tullöjtnant anklagar Henrik i Linebacka för att åkt Strömstad förbi.
?5: Jacob Plagman angiver att Per i Eigde rest åt Norge och åkt tullplaten förbi. Simon Jonson  
var också med.
 
Ting Hede 1669 20/9:
?4: Jacob Plagman söker Per Persson, Musö och Hans Persson, Musö för att ha varit utrikes  
med några varor. Hans svarade att ingen av hans bröder varit med honom, utan en dräng  
Jakob från Kville.
 
Ting Skälleröd 1684 9/12:
?11: Löjtnant Plagman, Klätta, utbjuder Klätta.
 
Vätte härad 1681 28/6,  
Konfiskering av ett segel.
 
1688
2?5
Löjtnanten på tulljakten Abraham Plagman låtit efter dess fullmäktiges vid strandvrak Per på Röd angivande, instämma strandsittarna på Grebbestad, Jon Olofsson, Simon Sörensson, Olof Jonsson och Anders Sörensson, som skolat funnit i sjön ett fat med vinättika sjöblandat, vilket de de angivit och är kommit kungl. majt och kronan till räkning, men dessutom är 3 fat funna som icke är angivna. Strandsittarna hava för häradshövdingen och befallningsmannen framvist 2ne träd som det ena var bägge botten utur, och det andra hade en botten vilka funnits i skärgården, och stodo på deras bryggor i några dagar, för alla mäns åsyn, kunna sådant med närboende grannar betyga. Per på Röd kan på intet sätt nu för denna gången bevisa, att i samma trä något något varit ej heller tillägga dem det, utan anklagar deras stilltigande att de ej detta fynd för honom angivit. Ty blev av rätten Per på Röd befallt att skola till nästa ting här omgöra en närmare undersökning, och strandsittarna som äro svarande, vara pliktiga med goda och trovärdiga vittnesbörd deras oskyldighet bevisa.
 
1691; Jacob Plagman säljer hus i Korshamn, Tjärnö på Sydkoster o processar med köparen.
 
1699; Löjtnant Plagman hittar pallar med tyg i Ryd.
1699 3/6; Ting i Rabbalshede, konfiskering Dyngön.
 
 
Mecklenburgska Plagman-släkten, eller varför inte Tyska;
 
För ungefär sju år sedan bestämde mig för att översätta ett brev ifrån Abraham Plagman d.ä. till Herr Oxenstierna. Det vill säga den Plagman som inkom till Sverige ca 1626 ifrån Mecklenburg. Det var inte lättöversatt men med hjälp från en skicklig forskarvän, vilken läste tyska i skolan, istället för franska som jag, löste det sig. Det visade sig att han kom till Sverige, i första hand för att få ärva sin bortgångne kusin Herr Magnus Wulf, vilken avlidit barnlös i Oxenstiernas tjänst. Han kom att stanna i Sverige och hamnade på Blästad i Linköping. Han var son till Stallmästaren, sedermera enspännaren i Mecklenburg Marten Plagman.
 
I mina kontakter med Lars-Göran Plagman och hans broder har jag fått följande uppgifter;
 
Abraham Plagman d.ä. reste 1626 till Sverige i en arvsangelägenhet. Han stannade och inträdde i arm?n som barberare. Nämnes i 1640-1657 års mönsterrullor såsom barberare vid Östgöta Kavalleri. Han ägde Blästad i S:t Lars socken i Östergötland som han 1645 fick i donation enär han lång tid tjänat svenska kronan ”ährligen och väl”.
 
Son: Plagman (Plagheman) Burchart, ”mäster”,  
Var 1664-1684 anställd vid  K Andra Lifregementet. Transporterades 1684 till överste Gyldenpistols skånska kavalleri och erhöll 1686 genom kungl. Resolution rättighet att i Stockholm lyfta 100 daler för medikamenter, emedan han i Stockholm åsamkat sig så stora skulder att han inte kunde komma därifrån.
 
 År 168(4) hade Regementsfältskär Burchart Plagman vid indelningen fått sig en gård tilldelad som föruts ägts av löjtnant Jonas Paulin. Gården var i ett eländigt tillstånd varför Paulin blev dömd att sätta den i ordentligt skick. Paulin hade avskedats därför att han var en ”ynkrygg”, men vid detta tillfälle morskade han upp sig och hotade den gamle fältskären.(Källa Sveriges Läkare-historia från Konung Gustav I:s tid till närvarande tid av Sellen/Wistrand 1835)  
 
År 1685 hade reg.fältskär Burchart Plagheman blivit beordrad att inställa sig i Stockholm för att undergå examen inför ”Societas chirurgiae”, emedan han inte kunnat uppvisa intyg om någon avlagd examen. Den gamle mannen blev ”kuggad” i brist på nödiga kunskaper och i följd därav avskedad. Då Plagheman emellertid alltid skött sig väl i tjänsten och oaktat sin stora fattigdom själv bekostat medikamenter, så inga funnits i den gamla odugliga fältkistan som tillhörde regementet, så fick han behålla hela årets lön och 100 daler i ersättning.
 
Gift  1667-05-29 i Viby socken, Östergötland med Margaretha Månsdotter Ahlman, från Alkarp i samma socken. Skilda från varandra 1681 (Källa Andra Lifgrenadjärregementets historia) Fick förmodligen med henne sonen Magnus Plagman, död 1733-02-13. Kornett 1704 2/12, löjtnant 1705 2/11, fången 1709 1/7, hemkommen 1722. Ryttmästares karaktär vid Södra Skånska Kavalleriregementet 1722.
 
Son: Plagman Abraham d.y:  
Son till Plagman Abraham d.ä. Fältskär vid Östgöta Kavalleri 1657-1660, samt 1667 11/12-1669, sedermera amiralitetsfältskär.
 
Utan känt samband;
 
Plagman Petter: Arklimästare vid Corborns skans 1674 29/8
 
Plagman Peter: Född 1675, Furir 1707, Fältväbel 1710, Fången 1713, hemkom 1714. Kornett vid Verdiska Dragonregementet 1715. Fången 1715, hemkom 1717. Avsked med respass 1719 30/9. (min?)
Plagman Carl: Övervaktmästare Hovet 1700-1719 (Likvidationer 19)
 
Nu får det räcka för idag, hör av er, Plagmanforskare
 
Vänliga Hälsningar
 
B-A Stenqvist

2004-09-04, 12:24
Svar #1

Utloggad Bo-Arne Stenqvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 322
 • Senast inloggad: 2018-04-18, 22:33
  • Visa profil
Hej igen,
glömda lägga in själva brevet från Abraham Plagman till Herr Oxenstierna;
 
Brevet från Güstrov 1626 till Oxenstierna;
 
Välboren och ädle godsägare? Och bäste Herr Kansler med min underdåniga thänst kan jag  
underdånigt etc.
 
Att min käre fader Mårten Plagman E.G. förfader och släkting (?) Oxenstierna som då var  
guvernör i Livland i kristlig och salig åminnelse ungefär för 30 eller 32 år sedan,som stallmästare  
underdånigt tjänat och varit. Och då min far i sin tjänst Mårten Stallmästare benämnd var.
 
Och är min far sin vetter (kusin eller nära släkting) benämnd Magnus Wolff vid samma tid (30 -  
32 år sedan) en pojke ungefär tio år (gammal). Utan vare sig Far eller Mor, Bror och syster, hos  
sig i stallet haft och uppfostrat och meduppehälle försörjt. Och som sin egen son behandlat.  
Och då när E.G  herr släkting tillsammans med sin gemål kort efter varandra med ungefär tio till  
tolv dagars mellanrum avgick med döden och denna värld lämnat, har min far denna tjänst  
lämnat. Och med min kusin Magnus Wolffen tagit tjänst i Mecklenburg hos den Högvelborne  
fursten och herren Herr Ulricen Hertig av Mecklenburg i högsalig åminnelse han sig vidare till  
tjänst begav sig, och inte bara (?) Hertig Ulricen, utan också hos hertig salig herr Larln(?)  
kristerlig åminnelse och slutligen herr Hansen Albrechte, nu regerande furste.
 
Och när hertigen av Mecklengurg gick mot sitt slut som enspännare underdånigt tjänat och  
varit  
och när äntligen efter fem år sitt liv slutade.
 
Det har min salige far givit sin kusin Magnus Wolffen, en väldigt god uppfostran tills han blev  
vuxen. Att han inte bara förnäm adel tjänat, utan också tjänat i kriget och hertigen av Holstein,  
även Herr Hansen Albrecten hertig till Mecklenburg för sadelknekt underdånig varit.  
 
Slutligen men av Mecklenburgska Herrn erhållit och till Sverige ungefär för nio eller tio år sedan  
vill jag minnas. Och kort därefter vidare anlände hit, och sitt land, samt sina redskap/saker  
mycket av min far i förvaring insatt haft vilka han hämtade och reste sin väg och pratade med  
min far och mig att han i sin livstid inte ville ? Jag som hans släkting hans kvarlåtenskap ärva  
skulle.

2004-09-04, 14:03
Svar #2

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Det finns en del om Plagman gömda under andra rubriker (använd sökningen till vänster för en lista av dem), men det här är tveklöst bästa platsen att diskutera namnet Plagman.

2004-09-05, 19:47
Svar #3

Kerstin Thölix

Ur  Åbo i geneallogiskt hänseende under 1600 och 1700 talen av Tor Carpelan
Plagman
Tydligen av tyskt ursprung. Var i förra hälften av 17 seklet en av de tongivande i Åbo, men spriddes därifrån snart åt många olika håll, vadan en framställning här är ofullständig. En medlem av denna släkt blev adlad 1687 med namnet Ehrnroot (Ehrenroot)och är stamfar för de bägge finländska adliga ätterna av detta namn. Släktens namn skrives ock Plaghman samt ehuru orätt Plåman, Plågman och Plogman.

2004-09-07, 20:50
Svar #4

Utloggad Bo-Arne Stenqvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 322
 • Senast inloggad: 2018-04-18, 22:33
  • Visa profil
Hej igen,
fick en förfrågan via nätet om brevet ovan, och svarade så här;
 
Krigsarkivet Oxenstiernas arkiv;
 
Zum inem Wolgebornen wol Edlen Gestzenger undt vesten Herrn Axel Ochsenstern, Kong: Maijt: in Schveden Reichs Cantzlern, meinem gnedigen Herrn.  Underdientslichenn p.(?)
 
 
Wolgeborner und Edler gestzenger Und Bester Herr Cantzler mittels meiner underthenigen diensten,kan E. G. ich underthenier forderter meiner notvendigkeit nach,umbstent lichen Zuberichten nicht umbgehen,das mein lieber Vaterm Mårten Plageman, E. G. vorfahren und Herrn Vettern. N.(?) Ochsenstern,damahlen gevesenen Jubernator  
in Liefflandt,Christmilder und Hochseehliger x gedechtnis ungefehr vor 30 oder 32 Jahren,fur einen Stalmeister underthenig gedienet und auff gevartet,und damahlen mein Vater,vegen seines dienstes Marten Stalmeister genennet vorden,und er mein Vater seinen Vetter benantlich Magnus Wolff so Zurselben Zeit ein Knabe ungefehr von Zehen Jahren,Jedoch Vater,Mutter,Bruder und Schvester lossgevesen beij sich imm Stall gehabt ihnen alimentiret,mit Klerdnug vorsorget undt alss seinen eigenen sohn auffer Zog. Und weill aber E. G. Herr Vetter,mit sampt seiner gemahlin,kurtz, und ungefehr Zehen oder Zvolff tage nach ein ander mit Todte vorblichen,und diese Welt gesegenet,als hat mein Vater den dienst resigniret,und mit seinen Vetter Magnus Wolffen anheur (?) in Meckelnburgk,bej dem durchleuchtigen Hochgebornen Fursten und Herrn Herrn Ulrichen Herrzogen Zu Meckelnburgk p.(?) Hochsehligen andenckens,sich hinvieder Zu dienst begeben,und nicht allein J. O.(?) G. Herzogk Ulrichen,besondern auch nach desselbig Seehligen abscheide,Herrn Herrn Larln(?),Christmilder gedechtnuss und lezlich herrn Herrn Hansen albrechten Jetzt Regirendem,Fursten, und alss den Herzogen von Meckelnburgk biss in sein Ende vor einen einspenniger, under dhenig gedienet und auff gevartet, und aber entlich vor 5 Jahren des leben beschlossen,
Es hat aber mein seehliger Vater vielgemelten seinen Vetter Magnum Wolffen alle guete beforderung er Zeiget,biss er seine Manbare Jahre erreichet, das er nicht allein bej vornehmen von adel gedienet,besondern er sich zu undersheitligmahlen in Krieges leufften(?) vorsuchet, und den Herzogen von Holstein , Jthem(?) Herrn herrn Hansen albrechten Herzogen zu Meckelnburg p fur Sadellknecht,underthenig auff vertig gevesen,letzlich(?) aber vom Meckelnburgschen Herrn urlaub genommen, und in Schveden ungefehr vor 9 oder Zehen Jahren, meines andenckens vor reiset,Und kurz Hernach vieder anhero kommen,und seine Lande sampt seinen geretlein oder gezeuge,ser bej meinem Vater in vorvarung eingesazt gehabt,vegk geholet,und in seiner vegk reise,meinem Vater und mir vorsprochen,dass er die Zeit seines lebens nicht freien volte,besondern ich alss sein Vetter solte Zu seiner Vorlassenshafft Erbe sein,Imnassen(?) er auch keinen mehren(?) Erben Hatte oder vuste,p. Vie solches alless mitt lebendigen ge Zeugen kan iteduriret und dar gethan verden,
Und ob ich nun voll jungstin Zu mahle mir gelegene Potschafft aus Meckelnburg in Schveden fur gefallen,an Viel bemelten meinen Vetter Magnus Wolfen geschrieben,so sein mir doch solche meine schreiben aus Schveden vieder mit Zu rucke gebracht,in dem berichte,Es vehren E. G. Alda mit ihrem gesunde nicht an Zu treffen gevesen,so vere auch mein Vettere Magnus Wolff, so E. G.fur Stalmeister gedienet,ungefehr vorm Jahr vorsto(e)rben,und Zu Rie(?) in Liefflandt Zur(e) Erden bestettiget,solchen berichte ich glauben gegeben,Unnu(?) volte ich auch voll alss fort mich auff die reise,in Schveden begeben haben,van mir vor vinters Zeit,die reise nicht Zu kurz fur gefallen,habe aber nicht under lassen komen(?),E. G. mit diesem meinem einfeltigen schreiben,so voll mit bej vorvartem, welhs ich hiebeuorn an meinem Vettern geschrieben Zu ersuchen,In under theniger Bitte,da es alss beschaffen,dass mein Vetter Todts vorfahren,E. G. vollen mir die grosse gnade bezeigen,und meines Vettern vor lassen schafft,in gueter aus acht oder Vor varung nehmen lassen,Und auff diess mein schreiben mir mit gnediger schrifftlicher antvort und umbstendig bericht,veg meines Seehligen Vettern Magnus Wolffen bej diesem Schipffer in gnades erscheinen,darauff ich meine reise,in Schveden,got gebe mit gluck und gesundtheit auff dess nehestknufftige vor Jahr,richten muge, Der underthenig troslich Hoffnung E. G. dieser meiner Bitte in gnaden geruhen verden,Solches umbdieselbe,mit meinen undthenigen diensten Zuuer schulden bin Ich Jeder zeit Hohst bezelissen(?),und thun E. G. zusampt deroselben viel geliebten gemahlin,und alle E. G. zubehörigen,in Schuz Gotliche allmacht empsehlen,Datum in --- Gusteov(?) den 19 Septemb. Anno 1626.
   Underdienst
   villiger
   Abraham Plageman
   Balbier Geselle
 
 
Vördig Herr Axel Oxenstierna
 
Bäste Herr Cansler,
Emedan mina tjänster att min far Mårten Plagman, E.G (edlen gestzenger) släktingar och cousiner N. Ochsenstein, (alltså Axel Oxenstierna) har för 30-32 år sedan som en stallmästare tjänat och uppassat och då kallade min far efter detta yrke ”Stallmästare”, och han och min fars cousin, som sagt, Magnus Wolff.  
 
Under den tiden var han ett barn i 10-årsåldern. Dock min far, mor, bror och syster har han haft med i stallet och underhållit dem med kläder och uppfostrar honom som som sin egen son. Men då E.G. Herr Cousin med fru (Nils Oxenstierna med fru) ungefär 10-12 dagar efter varandra dog.
 
När min far lämnade tjänsten, tog han med sin cousin Magnus Wolffen i tjänst i Mecklenburg hos fursten och herr Ulrichen till Mecklenburg, sedan hos Herr Hanh?. Och sist hos nu regerande försten och Hertigen av Mecklenburg och tjänstgjorde som enspännare (och betjänt?, troligen Magnus Wolf) och för fem år sedan avled.
 
Detta har min gode far och hans cousin Magnus Wolffen gett alla goda utmärkelser tills han nådde sin ärbara ålder och inte det allena honom utan under kriget tjänade även hertigen av Holstein, den Herren Hausen Albrecht Hertigen av Mecklenburg som stallmästare (sadelknekt) uppvaktade.
 
Slutligen tog han semester från Mecklenburg arbetsgivaren och var i Sverige ungefär 9-10 år. Kort därefter tillbaka kom han och lovade min far och mig att inte gifta sig under sitt liv, särskilt därför att cousinen skulle bli hans arvsberättigade, vilket jag kan intyga.
 
När jag nyligen skrev till min cousin, Magnus Wolffen, via posten i Mecklenburg till Sverige, kom posten tillbaka, med ett meddelande att E.G Alda inte frisk var anträffbar och även min kusin Magnus Wolffen, som tjänade som stallmästare, för ett år sedan var avliden, och i Rie i Lifland jordfästet. Jag kunde inte motstå att ge mig av före vinterns inbrott till Sverige. Trots att resan inte blev av har jag inte underlåtit att forska efter cousins släkt.
 
Gud ger mig hälsa och lycka att nästkommande år göra denna resa.
 
Jag hoppas att jag E.G kan utforska vidare och jag hälsa Er alla och önskar Guds beskydd.
 
”Güstrow 19/9 1626
Abraham Plageman
Barberargesäll”
 
 
Dags att lägga in en brandfackla till, Buchard Plagman skall även ha kallats Robberts och är född i London, England.
 
Hoppas det inte är bara jag som ska skriva här;
 
Vh
 
B-A

2004-10-03, 23:13
Svar #5

Sture Bjelkåker

Abraham (d ä) Plagman på Blästad i Sankt Lars (E) hade såvitt känt två söner Buckhard och Abraham (d y), Den förstnämnde gifte sig 1667 och flyttade så småningom till Skåne. Den andre blev -- enligt en artikel om gården Blästad nyligen i Linköpings-Posten - kvar på Blästad till omkr 1680 då änkan efter Abrham (d ä) dog, och familjen blev tvungen att lämna gården.
 
Enligt ett tidigare inlägg kallades Jacob Plagman i Strömstad vid ett tillfälle för Abrahman Plagman, varför det inte är osannolikt att Jacob var besläktad med Abraham (d ä), t ex brorson?
Abraham kom från Tyskland 1626 och även Jacob skulle kunna ha kommit direkt från Tyskland. Efter 30-åriga kriget fick många tyskar ansvarsfulla förvaltningsuppdrag i Sverige. Namnet Jacob Plagemann förekommer också i Tyskland vid denna tid, bl a i en uppgift från Wismar 1689 (enligt sökning på www.google.com)
 
Sture Bjelkåker, Linköping (1 km från Blästad)
  ättling till Peter Plagman i Åbo
med anor i Estland och kanske tidigare i       Tyskland)

2004-10-06, 00:13
Svar #6

Sture Bjelkåker

Ytterligare en Abraham Plagman!
 
Från Jan Ekermann i Norrköping har jag fått uppgift om en Conrad Ludvig Plageman, född i Stockholm 1784 och utvandrad 1801 till St Barthelemy i Västindien. I sitt äktenskap med Mary Abbott blev han far till 14 barn. En son var Arnold Abraham Plagemann. Så nu har vi Abraham P i Linköping, Strömstad och Västindien. Samband?
 
Någon som vet vilken Plagman-släkt ovannämnde Conrad Ludvig Plagman i Stockhom tillhör?

2004-10-06, 21:19
Svar #7

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2257
 • Senast inloggad: 2021-02-07, 16:32
  • Visa profil
Sture
 
Dorotea Margareta Lange, d 1788 15/2 i Tyska fs i Stockholm 47 år gammal, efterlämnade änklingen rektor Johan Joakim Fredrik Plagemann och tre söner:
1/ Plagemann, Carl Johan Fredrik, f 1779 3/5
2/ Plagemann, Conrad Ludvig, f 1781 23/5
3/ Plagemann, Wilhelm Daniel, f 1782 29/9
 
Källa bouppteckningsregistret för Sthlms RR och magistrat
 
Enligt samma källa finns det en bouppteckning efter övervaktmästare Carl Plagman, d 1719 2/7. Änkan hette Catharina Geting och de hade dottern Anna Catharina Plagman, 12 år.
I ett tidigare gifte hade Carl Plagman dottern Margareta, 27 år, och dottern Maria, 25 år.

2004-10-07, 16:27
Svar #8

Utloggad Gunnar Carlin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 393
 • Senast inloggad: 2009-03-19, 11:23
  • Visa profil

 
Et stiligt porträtt av CJF Plageman, som finns på min arbetsplats

2005-07-08, 17:09
Svar #9

Erik P. O. Berggren

Jag söker information om Katarina Elisabet Plagman. Gift omkring 1717 i Malmötrakten med Tobias Lorentz (född omkring 1687 i Brandenburg, död 1728 i Malmö). Katarina var syster till skräddaren Daniel Plagman - förmodligen den Daniel Plagman vilken enligt dis.se avled 1757 (bpt 1757:405, 449 enl Malmö Stadsarkivs bouppteckningsregister) och var gift med Anna Kajsa Lindelöf (bpt 1776:991-996 enl Malmö Stadsarkivs bouppteckningsregister).  
 
Med vänliga hälsningar
Erik P. O. Berggren

2007-03-22, 22:42
Svar #10

Utloggad Helena Lundberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 82
 • Senast inloggad: 2020-11-09, 22:32
  • Visa profil
Hej!
 
Jag har en Barbro Plagman dotter till Peter Plagman borgmästare i Åbo. Hon var gift först med Henrik Jönsson Teetgren och i sitt andra gifte med Kristian Simonsson adlad Tallberg.
 
Jag känner inte till något mer om Plagman men jag har sett att de har dykt upp i en del inlägg.
 
Hur ser hennes släkt/ursprung ut? Det finns olika familjer Plagman eller är det en och densamma?
 
Helena Lundberg

2007-03-24, 05:36
Svar #11

Utloggad Tom Blomqvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 142
 • Senast inloggad: 2020-11-30, 16:55
  • Visa profil
Hej
 
Plagman en gren adlad Ehrnrooth, skickar dig privat vad jag har om dem, men tyvärr mest gällande Teetgreen eftersom jag närmast har uppgifter om Teet Henrik Jönsson finns det olika uppgifter om sänder dig en sida ur Ramsay.
 
Hälsn
 
Tom

2007-06-28, 13:46
Svar #12

Anders Lindkvist

Hej !
På min mors sida är jag släkt med Ryttmästare Magnus Plagman, död 1733. Efter hemkomsten från fångenskapen i Ryssland fick  han ett hemman på Hemmeneköp 1 3/4, som troligen tilldelades honom som ödehemman efter pestens härjningar.
Grunden till gården finns kvar och jag besökte den bara för ett par veckor sedan. Magnus Plagmans son Hans gifte sig med en dotter till Ryttmästare Johan Christpher de la Mule. De la Mule var född i Livland, och fick sin militärutbildning där. Hans dotter hette Charlotta Christina de la Mule. Hans Plagman och Christina fick en dotter, som hette Johanna Christina och som är min anmoder. Året efter dotterns föddes dog Hans Plagman (förmodligen vådaskjuten vid vagjakt). Charlotta Christina gifte om sig med kvartermästaren Ulric Mandorf året efter hennes man dött.
Jag kan också nämna att dottern Johanna Christina
Plagman (gift Melin) var testamentestagare efter Änkefru Biskopinnan Eleonorna Elisabeth Haartman, född de la Mule. Testamentet finns i Åbo häradsrätt i Finland. Förmodligen är hon syster till Johan Christopher och alltså Johanna Melins mors faster. Det finns alltså släktingar i Finland även på de la Mules sida.
 
Hälsningar
Anders Lindkvist

2008-07-14, 18:34
Svar #13

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Källa: Lunds domkapitel 1684, FIIf4, LLA
 
1684. Aegtensk. mål
Edle, högwördige Hr Biskop!
 
Emedan såsom, tilfälja uthaf det Wördige Consistorij Lincopensis änteliga sluut, Daterat Linköping d. 16 Martij 1681, som grundar sig uppå en Rådstugu domb, uthstadd af Linköpings Rådhuus d. 8 Martij 1681, jagh för heelt wigtige skiäll, skull är blefwen skilder ifrån min förra hustru Margreta Allmann, jempte och fåt tilståndh igen til annat gifftermåhl, när och hwarest mig sielfwan synes, och Gudh täckes Rådh och ämbne förreläggia, fördenskull efftersom mit sinne, näst Gudz dens aldrahögstas åkallan, står till den Ehreborne, gudsfructige och dygdeElskiande Matronan, hustru Cathrina, Sl. Samuel Rossis effterlefwerska, som nu een tijdh bortåth, hafr i min frånwaro förestådt mit huus, och uptuchtat mina barn berömmeligen til Guds fruchtan och andra christeliga dygder och goda säder, och iagh henne till min Echta Maka är begärandes; hafr och til den ändan waret begärse uthaf Ehrew: Hr Oluff Aulin, kyrkioherde til Åhuus, Wijby och Rinkaby Sockner, at han oss uthi herrans nampn copulera wille, dhet han förmenar sigh icke torre tilfördrista, uthan högwördige Hr Biskoppens gunstige tillåtelse och befalning, hälst emedan såsom förbem:te hustru Cathrina och jagh äre födde uthaf twänne halfsyskon, som hadde Moder sammans men icke fader. Bönfaller för dhen skull til Edle högwördige Hr Biskoppen jagh tienstödmiukeligast, högwördige Hr Biskopen täcktes gunsteligen bifalla min begäran, dhen jagh förmodar icke gå emoth Sweriges Lagh, kyrkioordningar, och seenaste Rijksdags besluutet, och så framt högwördige Biskoppen så behagar, wärdigas mig medh sin goda resolution her uppå, jämwäll och en lijten recommendation till hans wördigheet Hr Oluff i Åhuus, som den samma lärer ställa sig hörsam effterrättelse.  
Insluter Edle högwördige Hr Biskoppen med heela sin högberömeliga familia under Guds trygge  
beskydd.
 
Wijby d. 13 Janu: A:o 1684
 
Förblifwande Edle högwördige Hr Biskoppens
Tiensthörsammaste Tienare
Burchard Plagmann
 
***
 
Resol: Såsom af Reg:ts feltskermest: M:r Burchart Plagmanns ingifne berettelse förnimmes at hann och dhen quinns persohn som hann till ächta begehra h: Catharina Sahl Samuel Rosses äro in 2:do Gradu hwarandra skyldhe, och H:s kongl M:tt sådane Casus sig Allernåd: reserverat hafr altså kan Consistoriu intet därwid giöra, uthan wedherbörande hafwer hos Allernåd: konungen därom i underdånighet at giöra ansökning, dess Allernåd: resolution at afwachta.
Dat: Lundh, 19 Januari 84.
Uppå Consist: wägnar.

2008-07-15, 18:45
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
I Ystad återfinns år 1701 en fältskärsgesäll Adolph Burckardij - möjlig son till Burckard Plagman?
 
Källa: Ystads kämnersrätt AIa5, 1701 1/7:
 
...Rätten fandt nödigt at låta honom Daniel Holm besichtiga, och förden skull lät uphempta Fellskäraregesellen Mons:r Adolph Burckardij hwilken honom besågh och granskade, sampt dereffter utsade at han intet...

2011-05-27, 11:52
Svar #15

Utloggad Bo-Arne Stenqvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 322
 • Senast inloggad: 2018-04-18, 22:33
  • Visa profil
Hej,
 
Efter några år här utan något forskande i Plagmansläkten för min del föll denne jaktlöjtnant på min näthinna igen. Efter att jag konstaterat att han blivit kallad Abraham och hade en son som hette Petter kändes det hopplöst. Efter att sedan hitta ytterligare en löjtnant i domboken vid namn Abraham, dock inte jaktlöjtnant, föreföll en felskrivning det troligaste. Tiden går och nya uppgifter publiceras och när jag förra veckan bestämde att titta på Jacob igen tror jag att jag hittat rätt.
 
Vid den tiden förra sökningen begav sig var den Plagman, adlad Ehrnroot som man fick napp på. Han tillhörde släkten i Finland och härstammade från Hans Plagman. Denne Plagman hade en farbror, Petter Plagman i Finland.
Jag skulle vilja påstå att denne är Jacobs pappa på följande sätt;
 
 
Petter Plagman, född ca 1606 och död 1651
Hustru. Sofia Klöfverblad, född ca 1609  
Barn:
 
Johan, död 1683, gift med Elisabeth Starchaea
Jakob
Elisabet, död 1688, gift med Sven Rydenius
Margareta, död 1664, gift med Gustaf Aejmelaeus
 
Om sonen Jakob vet man inget. Med tanke på föräldrarnas födelseår så kan det mycket väl stämma att han är född ca 1640. Han nämns i Ylioppilasmatrikkel 1640-1852 Det är en dikt skriven av hennes syster bröllop 16540108. Fyra andra författare var gymnasieexamen som av det femte författaren Jacous Plagman kan vara student (google translate). Det kan ju stämma bra att han är student vid ca 16 års ålder. Man har heller inte en aning om vart han tar vägen.  
 
Vad stärker då banden? Ett ovanligt släktnamn. Födelseåret 1640 stämmer bra. Tullyrket finns i släkten. Släkten är förgrenad till Stockholm. Jacob Plagman finns med i Strömstad första husförhörslängd 1669 och är uppenbarligen en svensk tillsatt på en sådan post och skulle med högsta sannolikhet kunna vara från Finland. Man satte gärna gamla svenskar på de posterna i gamla Danmark. Och det mest talande beviset är väl barnen.
 
Jacob Plagman och Vivika Gedda får barnen;
 
Petter
Sofia
Gude
Paul
 
Petter efter farfar, Sofia efter farmor kan inte stämma bättre. Gude efter morfar, Paul efter mormorsfar. Alla barnen är döpta efter sina släktingar vilket också var det vanliga. Jag skulle vilja påstå att detta känns väldigt rätt. Det hade ju varit väldigt kul att få en upplösning på denne man!
(obs, årtalen taget från mängder av sidor på nätet där jag har valt det som förkommer mest.)
 
Mvh
 
B-A Stenqvist

2012-01-27, 20:45
Svar #16

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Rulla Uppå Öf:r och underofficerare som äro angifne att skolat förbrutit emot hans Käysserl: May:ttz Förordning i Tomski:
...
Lieut:nt Magnus Plagman haar Arend:n Regetski uthi hans qwarteer tagit litet brenwijn, som iag hafft till egit behoff och dehls till medicamenter brukat, står upförder för 5 Rubel. Caverat  Mårten Giese
 
 
Källa: Diplomatica Muscovitiva 143, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA

2013-07-13, 23:44
Svar #17

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Såsom Regementz Skrifwaren Wälbetrodde Gustaff Falch har låtit gienom sin betiente mig ifrån min hemwijst Uthula hijt kalla att see dhe åkommer /.../, hwilket här med sandfärdel:n attesteras Messilä d:n 16 Julij 1712
Zacharias Plaghman
Cronones Lensman
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712), bildid: A0065990_01518

2013-11-10, 12:35
Svar #18

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 454
 • Senast inloggad: 2021-04-02, 17:30
  • Visa profil
Hej!
Undrar om någon känner till gården eller slottet i Skåne, där Hans Plagman född ca 1756 förmodligen i E-län och död 1756 i Långaröd(M) var Inspektor.  
Tacksam  för alla förslag.
Hälsningar
Ann-Charlotte Lindberg

2013-11-22, 17:54
Svar #19

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 454
 • Senast inloggad: 2021-04-02, 17:30
  • Visa profil
Plagman, Hemmeneköp, Långaröd
Undertecknad har gått igenom mantalslängderna för Hemmeneköp Långaröd, där Plagmanfamiljerna avlöste varandra.
Ville se när Burghart Plagman fanns där.
Han skilde sig 1681 och 1684 står det i militärrullorna att han överfördes från Östgöta ryttare till Gyllenpistols skånska rytteri (Skånska dragonregementet)
Första mantalslängd är 1671 (SVAR bild 71) och på Hemmeneköp bor en M Robbert.
1672 finns samme man där och hans namn är skrivet med större bokstäver än de andras.  
1684 är svårlöst (SVAR bild 245/246),
1691 (Svar bild192) finns Burghart här,  
1694 (SVAR bild 157/158) är oläslig  
1697 bor Magnus Plagman (SVAR bild 570) här.
 
Undrade över vem M Robbert var och då jag därefter gick igenom diskussionerna, som förts här på Anbytarforum om familjen Plagman, hittade jag i ett brev av den 7 september följande text:
 
Dags att lägga in en brandfackla till, Buchard Plagman skall även ha kallats Robberts och är född i London , England!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Varifrån kommer dessa uppgifter undrar en mycket konfunderad undertecknad.
 
Ann-Charlotte Lindberg
Lund

2014-01-01, 15:42
Svar #20

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Anno 1697 den 4 octobris Continuerade Ordinarie höstetinget medh allmogen aff Ahlbo häradt, i samptl: Rättens præsence
...
 
N:o 72. Fullmächtigen på Torup W:tt Magnus Plagman, contra Regementz fältskärarens Sahl. Burchardh Plagmans Enkia Catharina Andersdotter, som ähr hans styffmoder, angående Barnegodzes antagande för sijne halffsödskion, som han prætenderar 90 D:r S.m:t.
Swaranden war till geenmähle, och beklagar, at twenne hopper ähro döde, aff Barnegodzet, wärdij 15 D: s:m:t, och eliest inthet i någon måtto deteriorerat, och will hon lefwerera ifrån sigh, hwad som nu i behålld finnes, men ingen aff parterne haffwer skifftesbreffwet wijd handen, och till at sublevere wärket, will käranden betahla aff proprio till sijne styff södskion helfften aff dhe döde stoodh, som ähr 7½ D:r s.m:t, och omsijder beklagar Enkian hustru Catharina Andersdotter, at Een dehl af Barnsens Fäderne Arff ähr förskingrat till hennes Nödtorfftige Underhålldh, käranden äskar Uthslagh.
Resolutio
Till förekommande aff dhe Omyndige Barnens Fädernes wijdare förödande, finner Tingzrätten skähligt, det Moderen hustru Catharina Andersdotter, till dess styffsohn Mons:r Magnus Plagman nu straxt, och innom 8 dagars tijdh leffwererar och Uthbetahlar, det hoos henne innestående Barne Fäderne 90 D:r s.m:t, 7½ D:r Smt decourterade, som styffsohnen godwilligen sig åtagit att lijda skada före, och till sijne halffsödskion at refundera och Uppfylla, och detta allt så myckit mehr, som Mons:r Plagman haffwer Barnen hoos sigh, och her effter för dhem och dheras Godz äger draga behörig försorgh, och förordnas dommaren Wäll:tt Berthel Mattzon och Nämdem:n Pär Jönsson till bemelte Plagman at giöra Uthmätning, således, som dhe finna rättwijst och förswarligt, och altsammans som Uthmätes Specialiter låtha blijfwa annoterat, Uppskrijffwit, wärderat och qvitterat.
 
 
Källa: Albo häradsrätts renoverade domböcker i Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:2 (1693-1700) Bild 2940 / sid 58 (AID: v217884.b2940.s58)

2014-01-03, 18:45
Svar #21

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Ur: Jöran Adlersteens indelningsverk
 
Tijsdagen d 27 Sept: 1692 utj Frenninge tillstädes
...
Sedan noga undersökan och Examin[ering] blefwe hemmanen skatlagde och Rusthållen sammansattes således
Nembl:
Under Hr Öfwerste Carl Gyllenpistol
LijfCompagnie
Färs härad, Långaröd Sochn.
...
R[ust]:h[åll] N:o 106, N:o 1 Hemmenkiöp, Rusthållaren Mester Burchard, 3/4 Cronehem:n, Renta 45 D: kan stå och swara för 13/16 hem:n och 48 D: är lijka så gåt som et hem:n i Trulseröd.
...
 
Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:13 (1691-1693) Bild 67 / sid 1585 (AID: v117221.b67.s1585)

2014-01-04, 13:14
Svar #22

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 454
 • Senast inloggad: 2021-04-02, 17:30
  • Visa profil
Burghart Plagman - Catharina Abrahamsdotter
Linköpings Sankt Lars CI:1, s. 73, AD v38826.b49.s91
 
Undertecknad fick hjälp med tydning av nedanstående text, som är intressant.
 
[Födda 1671]
den 30 Börje Swenßon i Blästadh wittne Jungfru Catharina Abrahams-
dotter ibidem Borckhåldh Plagman i Sunnebo Niels Ladegårdsdräng,
med en reservation för om 'Sunnebo' verkligen är rätt läst.
 
Det som är intressant, är att till Burchardt Plagmans fader Abraham Plagman d. ä. uppläts 1646 Blästad Storgård (1 mantal kronoskatte) och Nedergård (½ mantal kronoskatte) av Kungl. Maj: t till barberaren/fältskären vid Östgöta ryttare Abraham Plageman som pension, då han varit i kungens tjänst sedan 1626  och deltagit under så gott som hela 30-åriga kriget och sedan varit i Polen med Karl X Gustaf 1655. Gården drogs senare in av Karl XI 1680.
 
Jungfru Catharina Abrahamsdotter, Blästad - vem är hon? Har ej hört talas om henne tidigare.
Eftersom hon bor på Blästad och heter Abrahamsdotter kan hon kanske vara syster till Burghart Plagman, men det lär vara svårt att få reda på, då det inte finns så många dokument från denna tiden.  
 
Ytterligare en fråga: Kan man på något sätt ta reda på om det var Sunnebo, som Burghart Plagman bodde på?
 
Lite funderingar, som det kanske går att få någon hjälp med. Tacksam för alla synpunkter.
 
Ann-Charlotte Lindberg

2014-01-11, 18:47
Svar #23

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Anno 1685 d. 3 octobris, Continuerade det Ordin:rie Tingh j Meelby medh Allmogen aff Ahlbo häradt i samptl: Rättens præsence
...
Samme dagh Regimentzfelltskiäraren af Wälb:ne Hr Öffwerstens Carl Gyllenpistohls Regimente Ehrbohren och konstrijke Mester Burchardh Plagman begärt Männ aff Tinget, att grandska dess anslagne hemman i Fröruum Byy, huruledes dhe förefinnas, i huus och byggning:r, hager, hagefalld, gärdesgårdar, och alt det som förewijsas kan, inthet undantagandes aff det som under Taxten hörer, Altså dher till Nominerades ...
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 1100 (AID: v217883.b1100)
 
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2014-01-11 21:30)

2014-01-12, 17:24
Svar #24

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Mantalslängd år 1698 [upprättad januari 1698]:
Alunwärket
...
Lööst Folk
...
Cathrina sahl: Burckards skröpel:...
 
 
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820  Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/28 (1698:2), bildid: A0005477_00277

2014-05-13, 13:45
Svar #25

Utloggad Carl-Gustaf Svantesson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2021-01-30, 21:24
  • Visa profil
Ann-Charlotte!
Jag tror inte att mester  Burchardt  (Buchard)  Plagman och mester  Burchard (Buckhurbt) Robertz är samma person. Som Du själv nämner ovan fanns Buckhurbt  Robertz  skriven på Hemmeneköp redan 1671, men Buchard Plagman förflyttades till Skåne först 1684. Han fick då överta ett boställe efter den avskedade löjtnanten Jonas Paulin (och det är inte gården i Hemmeneköp).  
I Skånska Dragonregementets historia del 2:
”År 1684(?). Regfältskär Burchart Plagheman hade vid indelningen fått sig en gård tilldelad som förut ägts av löjtnant Jonas Paulin. Gården var i ett elendigt tillstånd varför Paulin blev dömd att sätta den i ordentligt skick. Paulin hade avskedats därför att han var en ynkrygg, men vid detta tillfälle morskade han upp sig och hotade den gamle fältskären.
År 1685 hade regfältskär Burchart Plagheman blivit beordrad att inställa sig i Stockholm för att undergå examen inför Societas chirurgiae, emedan han inte kunnat uppvisa intyg om någon avlagd examen. Den gamle mannen blev kuggad i brist på nödiga kunskaper och i följd därav avskedad. Då Plagheman emellertid alltid skött sig väl i tjänsten och oaktat sin stora fattigdom själv bekostat medikamenter, då inga funnits i den gamla odugliga fältkistan som tillhörde regementet, så fick han behålla hela årets lön och 100 daler i ersättning.”
Min kommentar 1: Gården som regfältskär Burchart Plagheman övertog 1684 låg troligen i Frörum (Fågeltofta).
Min kommentar 2: Prövningen av Buchart Plagmans kirurgkunskaper torde vara en följd av att man på 1680-talet ville höja kvaliteten på fältskärskompetensen. Detta initierades av Karl XI och effektuerades av Societas chirurgiae.
Buckhurbt Robertz finns omnämnd i Gottfrid Björkelund, Färs härads historia, sida 266: ”I kyrkan (Långaröds) fanns en liksten över en i London född man, Buckhurbt Robertz. På stenen stod : Denne Steen aer bekosted af aereborne och velactad  Bertell Norman ridefoged til Öfvetskloster och hans kaere hustru Walleborig Swensd: och hviler haer under hindis S. forrige mand erlige Buckhurbt Robertz som bodde och dödde i Hemmeneköb den 9 november anno 1675 och var barnfödd ved Lunden i Aengeland. Hans alder var . aar. Gud gifve hannem en gladelig och aerefuld Opstandelse paa dommedagen.”
Stenen fanns kvar då kyrkogårdsmuren i  Långaröd byggdes i början av 1900-talet. Arbetet genomfördes av Alfred Lind. Alfred var Plagmansättling och ägnade sig på gamla dagar åt att dokumentera (skrev och tecknade) bygdehistoria. Han berättade att han tyvärr slog i sönder denna sten och lade den i kyrkogårdsmuren. Han ångrade detta djupt och skulle vilja plocka fram den om någon kunde bistå. Jag var då bara liten pojke, men tyckte som han. Tyvärr blev det aldrig gjort och nu är det väl ingen som vet var den ligger. Alfred Lind återger i Min hemsocken också skriften på stenen (samma som ovan) men anger: ”Hans alder var 70 aar.”
Innan Skåne blev svenskt var ägarna enligt den danska jordaboken :
C:a 1590-1610 (dokumenterat 1591, 1601 och 1606): Anders Olsson
C:a 1610-1650 (dokumenterat 1611, 1620, 1629, 1631, 1640, 1643 och 1650): Haagon Andersson
1650-1658 (dokumenterat 1650, 1651 och 1657): Niels Haagonson.
Det är tydligt att gården gick i arv från far till son i en bondesläkt. Vad som hände med Niels Haagonson när svenskarna ockuperade Skåne och Skåne blev svenskt 1658, vet jag inte.  
Mvh
Carl-Gustaf

2014-05-20, 10:47
Svar #26

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 454
 • Senast inloggad: 2021-04-02, 17:30
  • Visa profil
Hej!
 
Det var ju en spännande historia med Buchhurbt Robertz. Vad hittade han på i Sverige? Militär av något slag? Varför bodde han på Hemmeneköp nr 1?
 
I flera inlägg av Magnus Lindskog före Ditt, får vi ju reda på att det skett inspektioner av Burchards blivande bostad, innan han slutligen fick  
 
Hemmeneköp nr 1.  
 
Det finns verkligen en hel del bevarat om dessa herrar Plagman, som verkade vara mycket aktiva.
 
Hälsningar
Ann-Charlotte Lindberg

2014-05-29, 16:35
Svar #27

Utloggad Carl-Gustaf Svantesson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2021-01-30, 21:24
  • Visa profil
Hej!
Jag hade fel när jag den 13 maj påstod att löjtnant Jonas Paulin inte bodde i Hemmeneköp. Jag har nu studerat jordaböckerna och fått fram följande om ägarna till Hemmeneköp under 1600-talet:
 
1650-c:a1670 Niels Haagonson
Danska jordaboken 1650, 1651 och 1657
Svensk mantalslängd 1658  
Nils Håkansson, hustru (överstruket), piga, son; summa 3
Svenska jordaboken 1658, folie 1316, bild 709: Skattehemman
 
Mantalslängd  1662
Nils Haagonsson, man och hustru: 2; söner 2
 
I samtliga följande jordaböcker finns Nils Håkansson på Hemmeneköp no 1.
Jordaboken 1662, folie 592, bild 620: Skattehemman
Jordaboken 1664, folie 569: Skattehemman
Jordaboken 1666, folie 573, bild 618: Skattehemman
Jordaboken 1667, folie 564, bild 594: Skattehemman
Jordaboken 1668, folie 549, bild 579: Skattehemman
 
C:a 1670-1675 Mester Buckhart Robertz
Mantalslängd 1671 (bild 71)
Mester Robbert, hustru och son/dräng. Han är inte markerad för mantalspenning.
Jordabok 1671:1, bild 390.
Enligt gravsten i Långaröds kyrka (Gottfrid Björkelund, Färs Härads historia; Alfred Lind , Min hemsocken) dog han 1675.
 
C:a 1675-1687 Lieutenant Jonas Paulin
Jordabok 1681, folie 521, bild 560: Skattehemman 7/8 mantal.
Jordabok 1685:1, folie 1033, bild 536: Skattehemman 7/8 mantal  
Jordabok 1686:1, folie 562, bild 598: Skattehemman 7/8 mantal
Jordabok 1687:1, folie 565, bild 41: Skattehemman 7/8 mantal
 
1688-1697(?) Mester Burckard Plagman
Jordabok 1688, folie 893, bild 477: Kronohemman ¾ mantal
Kommentar: Då gården överläts från löjtnant Jonas Paulin till mäster Burchard Plagman blev den ”kronohemman” och nedvärderad från 7/8 till 3/4 mantal.
Mantalslängd 1691 (bild 192): Man och hustru.
 
Enligt Skånska Dragonregementets historia del 2: År 1684(?). Regfältskär Burchart Plagheman hade vid indelningen fått sig en gård tilldelad som förut ägts av löjtnant Jonas Paulin. Gården var i ett elendigt tillstånd varför Paulin blev dömd att sätta den i ordentligt skick.
Kommentar: Överlämningen skedde tydligen inte förrän 1688. Var det så att Burchart Plageman under tiden bodde eller försökte bo i Frörum (Fågeltofta)?
 
Enligt Magnus Lindskog ovan:
Ur: Jöran Adlersteens indelningsverk  
Tijsdagen d 27 Sept: 1692 utj Frenninge tillstädes  
...  
Sedan noga undersökan och Examin[ering] blefwe hemmanen skatlagde och Rusthållen sammansattes således  
Nembl:  
Under Hr Öfwerste Carl Gyllenpistol  
LijfCompagnie  
Färs härad, Långaröd Sochn.  
...  
R[ust]:h[åll] N:o 106, N:o 1 Hemmenkiöp, Rusthållaren Mester Burchard, 3/4 Cronehem:n, Renta 45 D: kan stå och swara för 13/16 hem:n och 48 D: är lijka så gåt som et hem: mantaln i Trulseröd.  
...  
Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:13 (1691-1693) Bild 67 / sid 1585 (AID: v117221.b67.s1585)
 
1697(?)- Magnus Plagman
 
Mantalslängd 1697 (bild 570) Hemmeneköp n:o 1, ¾ mantal: Ryttaren Magnus Plogman, hustru och dotter.  
 
Jag har också letat vidare om Mester Buckhart Robertz. Man kan ju misstänka att även han var fältskär - titeln och att han var född i London. Fälskärer importerades (främst från Tyskland) för att höja kompetensen i skrået. Han finns dock inte med i Sveriges Läkare-historia, SELLEN/WISTRAND.
 
Bästa hälsningar
Carl-Gustaf
 
 
 
.

2014-06-06, 06:40
Svar #28

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 454
 • Senast inloggad: 2021-04-02, 17:30
  • Visa profil
Hej!
 
Till ovanstående kan man tillägga, att i Decimantboken 1651 (ISBN 978-91-974863-47) på s.474  under rubriken Langeröd Sougenn Decimantes i Kongens och Cronens Thiennere Heele Garde finns uppräknade Faurhoult, Bregenholt, Langeröd, Lille Langeröd, Buus, Ellufs Thorp, Onnekiöp, Skierehuus, Thrölsherridt, Vigerum och Kaggerup och ett eller två namn under varje gård.
 
I marginalen vid sidan av Vigerum står med mindre bokstäver bara Hemming Kiöb. Vad det betyder vet jag inte och även på Landsarkivet i Lund visste man inte varför. Gården måste ha funnits då i alla fall. Decimantboken är en direct avskrivning av originalet.
 
Morgonhälsningar på Nationaldagen
Ann-Charlotte

2014-06-07, 08:39
Svar #29

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 454
 • Senast inloggad: 2021-04-02, 17:30
  • Visa profil
Magnus Plagmans hustru Catarina
 
Hej!
Magnus Plagmans fru. Vad hette hon egentligen?.
Har i min databas Disgen haft henne under namnet de la Motte, som en Plagmansläkting gett till mig för länge sedan. Har alltid ställt mig frågande till det namnet och jag har vänt mig vid olika tillfällen till Riddarhuset och till Anbytarforum, men man har inte hittat henne.  
Hon har alltid omtalats som Magnus Plagmans hustru eller fru Catharina i olika papper. På Anbytarforum under Långaröd fanns nyligen en förklaring till hennes efternamn de la Motte
 
Häromdagen kom jag av en slump in på Orrfelts kompani -Förteckning på det befäl och de meniga ryttare i ryttmästaren Johan Orrfelts kompani som i November 1701 avseglade från Karlshamn för att delta i det
Stora Nordiska kriget.
Alla personer var uppräknade och där fanns korpral Magnus Plagman, Holmby. Namnet på kompaniet och platsen Holmby förbryllade mig, då jag aldrig tidigare hört dessa namn omnämnas. Då det inte fanns husförhör för Holmby blev det mantalslängder, vilket visade sig vara en guldgruva.
I mantalslängden för 1702, Holmby nr 9 (SVAR bild 385)
finns Corporalskan Carina Magnus Plagmans + dräng och piga
1705 (SVAR bild 186) mer svårläst men hon finns där också + dräng och piga
1709 (SVAR bild 286) är hon Lieutnanskan Catrina Plagman + dräng och piga
1710 (SVAR bild 193) samma som ovan
1711 (SVAR bild 351) samma som ovan.
I nästa 1721 finns hon ej utan har nog återvänt till Hemmeneköp nr 1
 
Har tidigare gått igenom mantalslängderna för Hemmeneköp nr 1 under Magnus tid i Ryssland och hans namn finns omnämnt hela tiden. Det är bara titeln, som ändrats från corpral till cornett och slutligen löjtnant. Har alltid undrat varför hans fru ej fanns omnämnd där, men förklaringen kom här.
 
Då jag blev mer nyfiken gick jag till Holmby CI:I för att se om där fanns något intressant och det blev bingo med en gång, då jag på s.38 hittade Anna Elisabeth Plagman, född 1701 15 oktober. Föräldrar Magnus Plagman och där står mamman angiven som Carina Hansdotter.
Dottern föds alltså en månad innan pappan seglar ut från Carlshamn i Nordiska Kriget och får inte återse sin dotter förrän 22 år senare 1722.
 
Anna Elisabeth gifte sig senare med pukslagaren vid Södra skånska dragonregementet Andreas Berg i Skepperöd, Långaröd och mellan dessa båda ställen var det mycket förbindelser.
 
Fortsatte vidare i kyrkboken och det visade sig, att Catrina Hansdotter var susceptrix åtta gånger under åren 1702-1707. Hennes titel i notiserna ändras från corporalskan till cornettskan och slutligen lieutnanskan.  
 
Trodde att man var susceptrix endast om man var nära anhörig till någon. Har inte gått in på vem dessa föräldrar var. Kanske hennes släkt???  
 
Efter att ha funnit allt detta tittade jag i min Plagmanpärm och fann då ett ganska intressant papper, som jag lagt till handlingarna.  
Pappren kom från en kopia på en påbörjad utredning på Landsarkivet i Lund om Magnus Plagmans hustru förmodligen till någon släkting. Källa var Helmer Frennings arkiv, kartong 24. Tyvärr har man märkt om detta arkiv och numret stämmer ej idag. Har tittat lite i det, men då det är stort arkiv, så tar det tid att försöka finna originalen till mina dåliga kopior eller om det finns något mer där.
 
Det hela går ut på att i bouppteckningen efter Nils Hansson i Näsby, Tolånga, 1738, Färs häradsrätt FIIa:2, s. 193 finns en anteckning om att Plagman i Hemmeneköp och Nils Tufvesson Starrarp? antag? båda till fäderne och möderne arvf?  
Dessa båda herrar är alltså anhöriga till Nils Hansson i Näsby, Tolånga.
 
En misstanke var att Hans Plagmans mor Catharina var en ”bondedotter”, t ex en Karna Hansdotter med anhöriga i Starrarp.  
 
Eftersom hon kallas Hansdotter i dokumenten från Holmby, så kan detta vara rätt spår, men man vet ju aldrig.
 
Har nu döpt om Magnus Plagmans fru till Catrina Hansdotter och lagt det andra namnet till handlingarna.
 
Hälsningar
Ann-Charlotte

2014-06-21, 18:06
Svar #30

Utloggad Jarl Hansson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2019-03-13, 14:48
  • Visa profil
Hej!
Har läst inläggen om Plagman mfl.
Jag själv håller på med att kartlägga Sjöstedtar var dom bodde i trakten kring Önneköp.
Jag har Olaus Sjöstedt f 1805 i kagarp, enligt husförhörsbökerna skall han ha bott på Skepperöd nr 1 Paulins boställe/ milite bostlälle.Kan detta vara skepperöds boställe? Någon som vet? Jag är själv uppväxt i Hemmeneköp.
MVH
Jarl

2015-04-26, 12:36
Svar #31

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
1718  
Den 13 Martii [1718] blef regementsfältskiärn af vårt artillerie Gustaf Meuerman död i staden Tomski
...
Den 4 December reste lieutnanten af Södra Skån. cavall. regemente Magnus Plagman från Tobolsko till staden Tomski, af ordsak han tillförende varit fältskiärs gesäll
 
Ur: Leonard Kaggs dagbok 1698-1722, utg. av Adam Lewenhaupt, Historiska handlingar 24, Stockholm 1912, s. 257.
 
***
 
Anno 1719
Jan. 9. Ankom leut:t Plagman ifrån Toboll [till Tomsk]
...
Junij 7. Togz 30 stop bränvin af Plagman
 
Ur: Anders Pihlströms dagbok 1708-1723, Historiska handlingar del 18 N:o 4, Stockholm 1903, s. 83.

2015-08-17, 18:42
Svar #32

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Notification
Till Hr Lieutnan Plagmans Fru Chatarina Plagman utj Långaröd Sochn i Färs härad.
 
Såsom dett Högloflige Kongl: Krigz Collegium igienom nådgunstig skrifwellse af d: 12 nästledne Julij mig anbefalt till d: 10 nästkommande Septembr att infordra beskied och säker Äffterrättelse utaf dhe Fångne Hr:rar Officerarne Fruer, Hustruer, Anhörige eller Fullmächtige wid Södra Skånska Regementet som här hemma upbära Löhnerne, huruwida hwar och en kan hafwa upburit deras Löhner samt huru mycket där af till närwarande tidh kan wara till Ryssland uthremitterat; Fördenskull har iag af Fruu Lieutnantskan här igienom skohlar begiära, henne behagade till samma tidh Nembl:n d: 10 Septembr nästkommande låta mig weta igienom bref på Christianstadh huru mycket af Hr Lieutnantens löhn till dänne dagen kan wara af Fruen upburit samt hwad däraf till honom är uthremitterat, och kundgiöras Jämbwähl att Höglofl: Kongl: Krigz Collegium nådgunstigst förordnat att de fångars löhner böra wärkeligen uthremitteres för alla åhren tillbakars till så stor Summa som dem Äffter deras bref och Fullmachter tillkomma bör, och tillåtes dem som eij på annat sätt kunna få wexell öfwer till Ryssland, att inlefwerera sådane löhningz medell i Banqven för Kongl: Ränte Cammarens Räkning så wijda de härröra af 1719 och förra Åhrens löhner men så wida de Angå 1720 och fölliande Åhren så böra de insättias för Kongl: Krigz Collegii Räkning,
Östa i Näsum Sochn d: 11 Augusti 1721
H[ans]: J[acob] Gersonius
 
Föregående Notification är för mig upwist d: 20 Sept: 1721 som attesteras af
Chatarina Plagman
 
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/20, bildid: A0065228_00340

2015-12-08, 23:33
Svar #33

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Färs härads ordinarie vinterting
Anno 1698 d: 21 Martij
Pukeslagaren Manhaftig Gustaf Falck hade incitera låtet sin swåger Frelse Fougden Magnus Plagman, och tiltahla honom för sin systers kärandens hustrus Anna Stinas Federne Arf som är utj åthskillige Perzedler, 19 D:r 15 öre och utj monteringen 15 D:r 11 1/3 öre Srmt, anhållande at Swaranden samma arf til Capital och Interesse betahla motte.
 
Swaranden berettade, at kärandens hustru har sielf under sin förwaring haft sin arfdehl för utan en ko som han henne tilstelt, så och dhe 15 D:r 11 1/3 Srmt uthj monteringen, hwarpå han redan betalt 8 D:r 15 öre Srmt, erbiudandes sig Resten at clarera, men för öfrigit swarar han intet til sin systers arf, efter han intet waret sat til Förmyndare, upwijsandes til dhen enda sielfwa skiftesbrefwet af Hr Lieutnanten Petter Möller och Corneten Stochman hållet d 23 Septembr 1693, hwarutj ingen Förmyndare finnes tilsat.
 
Käranden replicerade, at han först bekommet desse 8 D:r 15 öre Srmt uthj förledet åhr, påståendes at dhe uthj monteringen hans hustru anslagne penningar böre med Interesse uthbetalas.
Resolutio
Emedan icke är bewist, at swaranden af sin Systers kärandens hustrus Federne Arf hos sig innehaft, än 15 D:r 11 öre Srmt, som han af monteringen till henne betahla skulle. Altfördy har TingzRetten för skieligt befunnet, at ener han käranden bem:te 15 D:r 11 öre Srmt med behörigt Interesse, sedan dhe 8 D:r 15 öre Srmt deruthj afdragne äro, som käranden redan undfåt förnöijer, kan han swaranden intet nermare i dhetta måhl ankomma, aldenstund icke befinnes at han, eller någon annan till kärandens hustrus Förmyndare waret constituerat, uthan der han förmehna skulle at hans hustru derigenom kommer at lijda, lembnas honom frijt sielfwa skiftesförwaltarne, som försummat at draga Försorg om Förmyndarnes tilsettiande å wederbörlig orth och stelle, at tiltahla det besta han kan och gitter.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:2 (1694-1698) Bild 270 ff (AID: v217857.b270, NAD: SE/VALA/0382503)

2015-12-12, 14:12
Svar #34

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Lite om Anna Stina Plagmans man - pukslagaren Gustaf Falck:
 
Södra Skånska kavalleriregementets avlöningshandlingar år 1695:
Regementz Pukeslagare
/.../
I stället efter Fullmacht af d 20 Februarj 1695 ähr till Pukeslagare antagen Gustaf Falck
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695), bildid: A0065755_00108
 
***
 
Den 27 Oktober [1696] beordrades på konungens befallning pukslagaren vid regementet Gustaf Falck att uppresa till Stockholm för att lära sig slå den marsch som brukades vid rytteriregementena. Falck behöfde sju dagar för resan från sitt hem i Skepparslöf upp till Stockholm, där han stannade i tio dagar. I underhåll erhöll han åtta öre om dagen samt för resorna upp och ned hästlega för en häst
 
Källa: Kungl. Skånska Dragonregementets historia del II, C G von Platen, s. 82-83
 
***
 
Södra Skånska kavalleriregementets avlöningshandlingar år 1700:
RegementzPuukslagare Gustaff Falck avancerat d. 9 Sept: 1700 under Kongl. Maij:tz LijfRegemente till häst, ...
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700), bildid: A0065759_00223 (& Livreg. t häst:  A0065759_00028)
 
***
 
Livregementet till hästs avlöningshandlingar år 1708:
Regemenspukslagare Gustaf Falck
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708), bildid: A0065767_00022
 
***
 
Se även Poltava (s. 188, 195) av Peter Englund:
Vid passagen mellan bataljonen och skogen dödades dock både Falk och hans häst av ryska kulor [1709 28/6]. Under flykten blev silverpukorna liggande kvar invid hästkadavret och pukslagarens genomborrade lik (m.m.)
 
Bild på Livregementets silverpukor finns i boken Poltava 1709 av Valerij A. Moltusov på sidan 143. De båda pukorna fanns utställda 2009 på Eremitaget i Sankt Petersburg.
 
***
 
Livregementet till hästs pukslagarboställe låg i Gottröra:
 
Anno 1710
d 28 Decembr wigdes Matz Erson i Wästerrickeby och Anna Larsdotter hoos Madam Anna Christina Plagman i Kyrkiobyn
 
Källa: Gottröra CI:1 (1699-1757) Bild 9 / sid 6 (AID: v85012.b9.s6, NAD: SE/SSA/1511)
 
Hon är även fadder i Gottröra bl.a 13/1 1703 Pukslagaren hust: Anna Christina Plagman
 
Se även vigsel 1738 20/3 mellan Lieutenanten Hr Simon Jacob Fischer och Madame Anna Christina Plagman i Storkyrkoförsamlingen
 
Källa: Storkyrkoförsamlingen EIa:2 (1733-1747) Bild 56 / sid 103 (AID: v90710.b56.s103, NAD: SE/SSA/0016)
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2015-12-12 19:31)

2016-02-23, 17:15
Svar #35

Utloggad Lina Holmqvist

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 42
 • Senast inloggad: 2021-03-15, 00:47
  • Visa profil
Minnen och tankar kommer för min följeslagare, lantbr Sigfrid Nyström i Farhult, och han minns vad han som påg hört berättas. Det var en tragedi från långt faren tid, ja vi kan säga inne på mitten av 1700-talet, då ett jaktsällskap var just ute i dessa marker vi nu är i. Och här vid det numera rivna torpet, satte sig jaktsällskapet för att tumma på sin plunta. En man vid namn Ulrik Mandorf, troligen en gammal officer från de ryska krigen, han gick in i ett buskage för att själv lätta sig lite på en börda som trängde på. Han hade varit oförsiktig, så han kom till att stöta till avtryckaren på sin mynningsladdare. Ett skott brann av, och träffade en annan av jaktsällskapet nämligen livmedicus Plagman. Han var egentligen ryttmästare och innehade ett ställe i Hemmeneköp. Torparen i torpet här vi står skulle föra honom till läkare, var vet man inte, troligast bar det åstad till Kristianstad. När man märkte att krafterna avtog genom blodflödet, då hade Plagman sagt till torparen: - Kör så fort du kan, mitt liv är mera värt än hästarnas! Han dog innan hjälp hade uppnåtts. Och så var denne mans äventyrliga liv slut. Han hade varit med och deltagit vid kalabaliken i Bender, kommit i fångenskap, förd till Sibirien, frisläppt som belöning för att han botat den ryske Tzaren för någon slags sjukdom, som ingen i Ryssland kunde bota.
 
Ur: Färs fordomdags av Gunnar Persson, sid 108.

2016-02-24, 17:58
Svar #36

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 454
 • Senast inloggad: 2021-04-02, 17:30
  • Visa profil
Hej!
Tack för Ditt urklipp från boken: Färs fordomdags, vilket jag här vill bemöta.
En riktig skröna, som förmodligen berättats och spätts på under åren i Hemmeneköp och däromkring.
 
a. Magnus Plagman deltog i slaget vid Poltava 28 juni 1709 och efter kapitulationen några dagar senare, blev en stor del av armén tillfångatagen  och  förd till olika platser i Sibirien och Magnus kom inte hem igen förrän 1722 efter freden i Nystad 1721. En fantastisk promenad till den väntande frun och tre nu vuxna barn i Hemmeneköp!!!!!
 
b. att Magnus Plagman skulle varit med vid Kalabaliken vid Bender är helt fel, vilket motsägs av ovanstående.
 
c. att Magnus Plagman tidigare varit fältskärargesäll har inte kunnat beläggas någonstans, men kan vara troligt eftersom hans far och farfar varit duktiga fältskärer vid Östgöta Ryttare och hans farfar hade belönats av Karl X med ett boställe, Blästad, Östergötland, vilket senare drogs in av Karl XI.
I Leonard Kaggs dagbok får vi följande information om att Magnus verkat som fältskär under fångenskapen
 ”Den 14 Martii (1718) blef regementsfältskären af vårt
artilleri Gustaf Meurman död i staden Tomsk.
1718 Den 4 December reste lieutnanten af Södra Skån. cavall regemente
Magnus Plagman från Tobolska till staden Tomski,
af ordsak han tillförende varit fältskiärs gesäll.  
 
c. att kalla honom för livmedicus är väl att ta till.
 
d. Ulrik Mandorff nämns i texten som ”troligen en gammal officer från de ryska krigen”, som sköt Magnus Plagman. Finns ingen dödbok från den tiden.
Ställer mig mycket frågande till vad som sägs om Ulrik!!!!.  
Det finns en Ulrik Mandorff i familjen Plagman. Han är född 1732 i Äspö, son till kyrkoherden Johannes Mandorff. Han var kvartermästare vid Skånska dragonregementet och startade sin militära karriär 1750 och avslutade sin karriär efter mer än 20 års tjänstgöring. 1759 finns han på Hemmeneköp nr 1, vilket var Magnus Plagmans soldattorp och som vid hans död 1733 övertogs av sonen Hans gift med Christina Charlotta de la Myhle, Hon blev änka kort tid efter äktenskapet och gifter om sig med en kvartermästare Ulrik Mandorff, som bodde på samma ställe. De dör båda 1806.
 
e. ”frisläppt som belöning för att han botat den ryske Tzaren för någon slags sjukdom, som ingen i Ryssland kunde bota.
Inte blev Magnus frisläppt. Han tågade med de andra fångarna från Sibirien hem via Moskva. Pass utfärdades där till soldaterna för fortsatt färd, men för Magnus blev det stopp p g a nedanstående och han släpptes först sedan han betalt 5 rubel. Ordning och reda i den svenska armén.
Rulla Uppå Öf:r och underofficerare som äro angifne att skolat förbrutit emot hans Käysserl: May:ttz Förordning i Tomski:  
...Lieut:nt Magnus Plagman haar Arend:n Regetski uthi hans qwarteer tagit litet brenwijn, som iag hafft till egit behoff och dehls till medicamenter brukat, står upförder för 5 Rubel. Caverat Mårten Giese  
Källa: Diplomatica Muscovitiva 143, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA  
 
Om han skulle botat tsaren hade det med all säkerhet omnämnts i den svenska arméns papper.
 
Kvällshälsningar
Ann-Charlotte Lindberg

2016-02-24, 22:20
Svar #37

Utloggad Lina Holmqvist

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 42
 • Senast inloggad: 2021-03-15, 00:47
  • Visa profil
Hej!
Förlåt, glömde kommentera urklippet! Ja, det är absolut en skröna från början till slut. Jag tyckte det var underhållande, men detta var kanske fel plats för det. Jag tycker det är intressant med dessa skrönor som lever kvar in i vår tid. Undrar om det finns fler skrönor om Plagmans?
 
Vänliga hälsningar
Lina Holmqvist

2016-06-19, 14:27
Svar #38

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Att Furiraren Carl Plagman i wärkelig beställning warit under Hans Kongl.e May:tz Rijkz Rådetz Högwählborne Herr Grefwe Henning Rudolph Horns, förrdetta af Hans Kongl:e May:t i Nåder anförtrodde, wärfwade Regemente Infanterie, och Åhret 1704. d: 10 Augusti widh Narvens eröfning med des Hustru och twänne Barn, äro tillfången tagne.
Menn nu sedermehra, då han efter Freedz=slutet utur Fångenskapet löösgifwen bleef, är benämbde Furiraren Carl Plagman, Magdalena Pärsdotter Hollms Mann, uppå sin hemreesa i Helsingforss genom döden afleden. Dett sådant således sig i sanning befinnes, warder af Oss undertecknade härmedh efter begiäran attesterat. Stockholm d: 3 . Augusti Anno 1722./.


Johann Georg Habbe      And:Stare
Capit:"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_03587 (Se även A0066115_03586 - "3:ne barn" år 1722)


Skåne-Hallands regemente (1658-1704) kallades på 1680-talet för Ingermanländska garnisonsregementet - se även:
www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


2016-08-26, 14:06
Svar #39

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2021-04-14, 13:33
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd:

Den 28 april 1705 fick skräddaregesäll Paul Plagman pass till Stockholm.

Källa: Skånska Guvernementet Vol 47 - 50 Bild 3

2018-01-01, 18:22
Svar #40

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"MunsterRulla Oppå Hans Kongl: May:tz Lijf Guardie Till Foot Capit:n Hr Gustaff Johan StormCrantz Compagnie Munstradt och Öfwersedd af Hans Kongl. May:tt sielf på Nya Stallgården uthi Stockholm d:n 8 Maij Anno 1686
/.../
Piqvenerare
[Gemen första roten, nr 2]
Abraham Burchard Plagman, 1."

Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (AB, A) 1110 (1686-1687) Bild 470 / sid 83 (AID: v437248.b470.s83, NAD: SE/KrA/0023)


Se även: Rullan 1690: Står att han antogs år 1682 och var född i Östergötland.
Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (AB, A) 1111 (1688-1692) Bild 2790 / sid 72 (AID: v437249.b2790.s72, NAD: SE/KrA/0023)


Rullan 1694:
"...i ställe för Abraham Plagman som bekom afskied för sin siuukligheet d. 30 Novemb: A:o 1693"

Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (AB, A) 1112 (1693-1694) Bild 2220 / sid 119 (AID: v437250.b2220.s119, NAD: SE/KrA/0023)


Rullan 1685
"Abraham Plaghman Antaghen i ställe för Johan Markusson Grå, som bekom Afskeedh d: 8 Martij 685"

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/2 (1685), bildid: A0054091_00077

2018-01-02, 22:00
Svar #41

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Gardet år 1676
"Capitein Wälb:ne Hr Baron Åke Rolamb
/.../
Piquenerare
[Första roten]
V:R:M: Carl Plagman 1"

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/2 (1676), bildid: A0053928_00027; A0053928_00057; A0053928_00126 "Carel Pärsson Plaghman"


Gardet år 1678
"Rulla Uppå Hans Kongl. Maij:tt Lijff Gvardie och Hr Capit: Ååke Rållambs Compagnie Mehlby d. 23 Maij A:o 1678
/.../
Chergiant Carll Plageman 1 Commanderat efter recytoran"

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/13 (1678), bildid: A0053974_00021


Gardet år 1680
"Capitein Wällborne Hr Johan Sparres Compagnie
/.../
Chergianten Carl Gustaff Plageman. 1"

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/1 (1680), bildid: A0054001_00036


Gardet år 1683
Se: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1683/2 (1683), bildid: A0054038_00034


Gardet år 1688
Se: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (AB, A) 1111 (1688-1692) Bild 300 / sid 49 (AID: v437249.b300.s49, NAD: SE/KrA/0023)


Gardet år 1690
"Munster Rulla uppå Hans Kongl. Maij:tz Lijf Gvardie och Capitein Wällb:ne Johan Sparres Compagnie
/.../
Schergant. Jöns Bergman av:t ifrån Furijr i stellet för Carl Plagman som blef Öfwerwachtmestare på Slottet d: 11 Maij 1690"

Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (AB, A) 1111 (1688-1692) Bild 2720 / sid 58 (AID: v437249.b2720.s58, NAD: SE/KrA/0023)


Hovet efter 1680
"Öfwer Waktmestaren Carl Plagman"
"1719 har han in aug: blifwit död"

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet efter 1680, SE/RA/522/16/19/8, bildid: A0067594_00368


Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6:
"Carl Plagman"
"... som iag af andre uplånt till min Swärfader Constapeln Petter Törn; då han ifrå Danmarck /:där han een tidh fången satt:/ uthj stoor fattigdom öfwerkom..."

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/140, bildid: A0066907_00008

2018-01-05, 19:04
Svar #42

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Rulla Uppå Kongl. May:tz Artollerie I Rijga Slååth som Munstrade ähre den 4 Junij A 1668:
 /…/
 Tygtiänare Peter Plagman
 
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1668/2 (1667-1668), bildid: A0053823_00048Riga, St. Jacobi, vigda 1668-1704, bild 5/252
”1668 d: 7 Juni Copulerades Tygskrifwaren Peter Plagman och Pijga Regina Becker


Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.htmlFödda: Riga, St. Jacobi, födda 1668-1704, bild 56/252
 ”Anno 1669 Novemb.
 d. 28 [döptes] Peter Plagmans Barn och kallades Johan
 
Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html
 
 
 Döda: Riga, St. Jacobi, döda 1668-1704, bild 162/252
 ”Anno 1670
 d. 30 Januarij begrofs Peter Plaghmans son uthi Swenska kyrkian S:[t] Jacob”
 
Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html
 
 
 Födda: Riga, St. Jacobi, födda 1668-1704, bild 57/252
 ”Anno 1670 Novembris
 d. 8 [döptes] Peter Plagmans Barn och kallades Maria Elisabet
 
Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html
 

 
Döda: Riga, St. Jacobi, döda 1668-1704, bild 163/252
 ”Anno 1671 Martius
 d. 26 huig begrofs Artollerieskrifwarens Peter Plagmans Barn her i kyrkian”
 
Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html
 


 Födda: Riga, St. Jacobi, födda 1668-1704, bild 60/252
 ”Anno 1672 Januarius
 d. 3 huig döptes Peter Plagmans Barn under Artolleriet kallades Regina
 
Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html
 


”Rulla Uppå Kongl. May:tz Artillerie Folk ij Rijga Slååth som nu finnes d: 18 April A:o 672:
 /…/
 Tygtiänare Peter Plagman
 
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1672/2 (1671-1672), bildid: A0053870_00076
 ”Rulla Uppå Kongl. May:tz Artillerie folk i Riga och Cobron Scahntz som nu finnes d: 12 Februarij 673:
 /…/
Tygtiänare Peter Plagman"


Källa:
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1673/2 (1673), bildid: A0053887_00075


”Artoll. j Cobrons Skantz
 den 29 Augustii 1674. Fullmacht för här tills warande Tygtiänaren wid Rijga Slott, Ehrlig och Förståndig Petter Plagman, att nu här efter wara Archlijemestare uthi Cobronts Skantz /…/”
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/3 (1671-1681), bildid: A0065802_00166"Rulla Uppå Konigl: May:tt Artollerij Folcket som effter förre åhrs Estaat nu i Rijga och Cobron Schantz befinnes och Munstrade Rijga d: 12 Aprill A:o 1675
/.../Cobron Schantz
 Archlijmestaren Peeter Plagman 1"

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1675/2 (1675), bildid: A0053913_00084 (se även 1674: A0053896_00050)Döda: Riga, St. Jacobi, döda 1668-1704, bild 173/252
”Anno 1676 Junius
d. 4 hujus begrofs Peter Plagman ArchlieMästare Uthi Cobrontz Schantz her i S:t Jacob”

Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.htmlFödda: Riga, St. Jacobi, födda 1668-1704, bild 67/252
”Anno 1676 Augustus
den 5 hujus döptes Sahl. AchelieMäst:ns Petter Plagmans barn och kallades Peter Christian”*

Källa: http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.htmlI Lewenhaupts ”Karl XII:s officerare" [se bild nedan] finns en Peter Plagman född c:a 167[5] i Riga.
Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2590 / sid 513 (AID: v319671a.b2590.s513, NAD: SE/AD/00001)
 

 
"Munster Rolle von der, Unter des Herrn General Lieutenant und Gouvern: Baron Gyldenstierns Reg: zu fuss /.../ Pro Mense Januario 1698:
Capitain Carl Gustav von Mellin
/.../
89 Peter Blagmann"
 
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/17 (1698), bildid: A0054433_00087

2018-01-05, 22:48
Svar #43

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Bouppteckning efter övervaktmästaren Carl Plagman (död 2 juli 1719) återfinns här:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (AB, A) F1A:87 (1719-1719) Bild 6150 / sid 601 (AID: v222391.b6150.s601, NAD: SE/SSA/0145a)


Bouppteckning efter hans dotter Anna Christina Plagmans man finns här:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (AB, A) F1A:120 (1738-1738) Bild 400 / sid 28 (AID: v222437.b400.s28, NAD: SE/SSA/0145a)

Vigsel 1738 20/3 mellan Lieutenanten Hr Simon Jacob Fischer och Madame   Anna Christina Plagman i Storkyrkoförsamlingen.
Källa: Storkyrkoförsamlingen EIa:2 (1733-1747) Bild 56 / sid 103 (AID: v90710.b56.s103, NAD: SE/SSA/0016)


Se även register: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (AB, A) D1A:13 (1701-1750) Bild 1950 / sid 4575 (AID: v480750.b1950.s4575, NAD: SE/SSA/0145a)


2018-01-06, 14:00
Svar #44

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”den 11 Decembr. 1667. Abraham Plagmans Fältskiärs Fullmacht för 2:ne Compagnier under Östgiöthe Cavalleriet, som hans Fadher för detta betiähnt hafwer.
 
 Item den 11 Dec: 667. Opdrages dhe andre 2:ne Compagnier åth hans Brodher Borholt Plagman
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/2 (1665-1670), bildid: A0065801_00057
 
Se även Registerkorten till Biograficasamlingen:
Biografica, Registerkort till samlingen Biografica, SE/KrA/1051/001/63, bildid: C0300063_00560 ff

2018-04-07, 14:04
Svar #45

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1685 den 19 Augusti hölts Ordinarium Consistorium /../
6. Capiteinen Carl Heidman inkallades, hwilken tillstod sig angagerat warit med een qwinsperson wijd nampn Margreta Ahlman, ifrån Linkiöpingh, then ther skild warit frå sin Man Regementsbardberaren Borchold [Plagman], för hoor som hon bedrifwit med prästen Magnus Olijn, och som hon nu död är blifwen i desse dagar för ähn han kunnat låta copulation skee; altså begiär han att ingen skimpf må henne wederfaras, eij heller barnen någon fördeel der igenom förtagas.
qvaestio. 1. Huru många barn Capiteinen med henne äger? R: Twå
2. Hwar hennes skilliobref är? R: dett lärer mannen hafwa.
3. Hwar han är? R: han är fuller här i Staden, men han weet intet hwar.
Consistorium swarade att wijd denna saak kan intet giöras, förr ähn mannen Borchold kommer tillstädes, eller att skilliebref wijses; förehållandes  honom derhoos den stora synd han bedrifwit, ther med han lagt sig in med een annors hustru, jämbwäll och att han nog tijd haft att uthföra saken, aldenstund han nu andre barnet med henne äger, Sedan han uthgången war discurrerades i saken, ty Klockaren i S: Clara ahngaf, att för henne war tacksegelsen giord, och ringt uthi S. Oluf, såsom för een ehrlig hustru, tyckandes Consistorium detta wara oskiäligit, att een missgiärnings Menniska skulle få lijka heder med een ehrlig Menniska; Men Pastor eenskyllade der med, att Kyrkiowärderne detta giordt på dett Kyrkan skall få pänningar, hwilken excuse Consistorium ogillade, segandes, att een missgiärningsman intet får niuta samma heder som een ehrlig Menniska fast ähn han kan therföre gifwa pänningar.
Resolutio. Margreta Ahlman skall intet få begrafwas förr ähn saken är uthi Consistorio och wijd froum civile uthfördh."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00123
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00146
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00158 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/40 (1685)


Möjligen den kapten Heidman som omnämns i fullmaktsböckerna år 1677:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/3 (1671-1681)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300098_01203
Kapten Carl Heidmans löneavräkning - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066835_00188
Kammarkollegiet. Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/64

2018-04-14, 22:09
Svar #46

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../
Ridderskaptz och Adelens Nampn:
Häradz Höfdingen Johan Plagman efter K:l May:tz bref håller 3 hästar för Råckola [=Rokkala] Godzen

Ryttarens N[amn]:
Johan Jeremiesson
Johan Matikainen
Johan Läntz"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

"Confirmation för Joh: Plahman på sin Tiänst"
1673 31/8 (sid 791 ff)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038902_00362 ff
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/407 (1673)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039279_00024)


***


"Donation på någre hemman i Finland för Johan Plahman"
1675 23/3 (sid 500)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00110
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039280_00028)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrnrooth_nr_1123

2018-04-16, 17:08
Svar #47

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Mauritz Wrangels räkenskaper för en fana tyska ryttare. 1590-1593:


"Hanns Plagemann...2 Pferde (=hästar)
Peter Plagemann.....5 Pferde"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00010

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)"Peter Plageman...2pf.
/.../
Peter Plageman....2 pf.
/.../
Actum Reval den 5 Aprilis A:o [15]92"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00012
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00013

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)


"...den 22 Octob: Anno [15]92...
/.../
Musterschreiber [=mönsterskrivare] Peter Plageman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00014

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00017

2018-04-21, 22:34
Svar #48

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1681 den 12 Januarij /.../
Dernäst instälte sig M:r Burchard Plagman och nu som tillförne anhölt, det han måtte blifwa skilt ifrån henne sin hustru Margreta Allman, der på uplästes hans inlaga. Resol. Herr Måns Olijn måste Citeras hjt till den 17 Januari nästkommande.
Sedan inkallades hustru Margreta Allman och förhölts detta sitt otillbörliga förhållande och frågades om hon sådant hade bekiänt för sin man, om Herr Måns, sade aldeles neij der till, bekiänte at hon, Herr Måns och hans Syster lågo tilsammans, men effter hon intet will bekiänna, må saken remitteras till wärdzligh Rätt. Resol. effter saken är nu angifwen och så wijda kommen, så remitteras den till sitt behöriga forum.
Sedan sade han Burchard, at hon hafwer wara reest till Wallstorp för Herr Månses skull."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00025"Anno 1681 den 16 Martij /.../
Sedan inkom M:r Burkard Plagman och begiärade blifwa skildh ifrån sin Hustru Margreta Allman, effter hon hoor bedrifwet i hans frånwaru, tillfrågandes om hon intet will komma tillstädes, swarade han neij; hwarföre som hoon till sådan beskylningh är lagligen tillbunden, för den skull hafwer man i anledningh af Gudz ordh och Kyrkioordningen, annat eij kunnat än dem ifrån hwar andre declarera, och till annat giftermåhl när honom täckes, och Gudz Råd och Ämbne förelägger.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00056"Anno 1681 den 30 Martij /.../
Eodem inkallades Herr Magnus Olijn och förehöltz hurusom han hafwer belägrat, Mr Burchardz hustru, Margreta Allman, och begiärade at blifwa befrijat och ändtledigat ifrån den beskyllningen, efter Burchardt intet klagar der öfwer. Resol. Skall upskiutas till den 28 April nästkommande, då alla komma tillhopa, i medler tijdh måste han afstå med Predikanden."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00060


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00063
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00075
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00080
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00083
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00084
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00088
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00094

Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)

2018-04-27, 22:45
Svar #49

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Plagman, Johan (adl. Ehrnrooth)
Krigsfiskal i Finland 1663, häradshövding 1671
Suppl[ik]: P 14, P 36, P 76      1671"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00647

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/4

***

Johan Plagmans:
Supplik P 14 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00333
Supplik P 36 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00334
Supplik P 76 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00335

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/11 (1671)

***


"Jakob Nilsson Agricola, adjunkt i Vichtis, där bosatt på Niemenpää rusthåll; † 1688. —
Gift med Margareta Plagman, dotter af rådmannen i Åbo, Hans Plagman, och Elisabet Finno ( 8 ). — Från deras son, kaplanen i Vichtis, Georg Agricola, härstammar den 1864 på finska riddarhuset inskrifna ätten n:r 238, Agricola."

http://runeberg.org/frfinl/0009.html


***

"Henrik Jönsson. Kallas kammarskrivare 1592. Var tullnär i Viborg 1597 och tillika handskrivare på slottet. Fick genom testamenten 1596-05-09 och 1599-03-25 av sin faster Margareta Mattsdotter ärva Tali, Nikoskela, Lyykylä och Repola, alla i Viborgs socken. Fick frälse Haltiansaari Slottsskrivare i Viborg. En av Sveriges fullmäktige vid gränsläggningen mellan Ingermanland och Novgorods län 1617-10-10–1618-03-30. En av kommissarierna vid det därpå följande nya sammanträdet med de ryska sändebuden. Erhöll bekräftelse på adlig frihet och privilegier för alla gods som hans faster testamenterat honom 1618-07-15 och fick genom k. brev s. d. i förläning all tionde i Jääskis' socken. Död 1628-04-00 i Viborg. Han bör icke, såsom tidigare skett, förblandas med fogden i Viborgs län Henrik Jönsson Caréel. Gift 1:o med N. N., som levde 1594. Gift 2:o med Barbara Plagman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1634 med fältsekreteraren Christian Simonsson, adlad Tallberg), död 1671, dotter av borgmästaren i Åbo Peter Plagman."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Teetgren_nr_557
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tallberg_nr_1757

***

Ur lönelikvidationen efter Jacob Plagman, jaktlöjtnant vid Strömstad:

"At framledne Jagt Lieutenanten Sahl. Jacob Plagman inga flere arfwingar sig efterlemnat, än des ännu i lifwe warande Änkia Martha Jörgensdotter, och enda dottren Chatarina Plagman, som har til man Christen Eliasson hwilka denna fullmacht egenhändigt underskrifwit, det warder härmed uppå begiäran wederbörligen betygadt Strömstad d: 7 Martii Anno 1741"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067802_00171 ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Tullstaten efter 1680, SE/RA/522/16/50/9


***

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/P/I/P 17
Plageman, Plagman


T.ex (bild 42):
"...mit seinem Vettern Marten Plageman herausser gezogen und zu Fockebecke [Fockbek], da [där] Marten Plagemans Vater [fader] gewohnet [bodde], welches ein Viertail Meil Weges von Renspurgk [Rendsburg] gelegen, ...". Se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rendsburg

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070053_00007 ff

***

Plagman - https://www.genealogia.fi/genos-old/39/39_1.htm

2018-05-01, 13:12
Svar #50

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
På Landsarkivet i Lund finns två skrivelser från Catharina Plagman.

Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner
DIVa:29 = år 1716
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+f216ee93-e1a0-4c3f-8e5f-6eeef7ae77b9&s=Balder

Allmogens och det lägre borgerskapets brev
DIVc:13 = år 1704
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+ac6f228f-0a39-436b-9f8c-e7d3557acfcd&s=Balder

2018-05-16, 19:46
Svar #51

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"ANNO döde 1710
In Novembri
d: 13.
Sadelmakarens M:r Petter Plagmans hustru, Elizabeth Starbeckia"

Källa: Kalmar stadsförsamling (H) C:1 (1701-1717) Bild 246 / sid 485 (AID: v34626.b246.s485, NAD: SE/VALA/00177)


"ANNO döde 1710
In Novembri
d: 30
Sadelmakaren M:r Petter Plagman"

Källa: Kalmar stadsförsamling (H) C:1 (1701-1717) Bild 248 / sid 489 (AID: v34626.b248.s489, NAD: SE/VALA/00177)

***

"Callmare Stadz MantalLängd Pro A:o 1710
Södra Qvarterer
/.../
Petter Plagman 1"

Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:43 (1710-1710) Bild 19200 / sid 3799 (AID: v400560.b19200.s3799, NAD: SE/VALA/01987)


År 1707 - v400557.b19120.s5461
År 1704 - v400554.b16130.s3195
År 1699 - v400549.b7540.s1491
År 1695 - v400545a.b6210.s1193

***

Se även: Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 (H) FI:2 (1710-1717) Bild 73 / sid 139 (AID: v78325.b73.s139, NAD: SE/VALA/01674)

2018-05-18, 22:43
Svar #52

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Kammarkollegiet, Likvidationsakter (Likvidationer) Medicinalstaten serie B

Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00294 ff


Borcholdt Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00336 ff

***

"...nembl: A.o 1677, då iag war fången hoos dhe Danske på Örligzflottan, är hon af een orichtig man försåld för een Tertial til Cämneren Hr Hans Raphoen, som dhen sedermehra til sin måg Handelsmannen S:r Matthias Schiffer hafwer transporterat, och iag med min broder Burchardt Plagman, som nu är Regementzfeldtscherer i Skåne, hafwa tiänt för samma restantie...
/.../
Abraham Plagman
Barberare wijd Örligzflottan"
(A0067753_00319)

***

"...huruledes min Sal: Man och fordom Regementz Bardberaren under Östgiötha Cavallerie, Abraham Plagman ijfrån Åhr 1655, och till 1665, på sin löhn resterar 458 D:r 6 öre S:M:t. /.../
Så emedhan Jagh högt bedröfwade Änkia, efter min Sal: Mans dödh /.../
/.../
Maria Plagmans, een högt bedröfwad engkia"
(A0067753_00322)

***

"...at dhettas innehafware Burchardt Plagman, haar alt sedan 656 /:at hans Sal: Fahder M:r Abraham Plagman ifrån Pryssen hijt hem förlofwades:/ tiänt under bemelte regemente [Östgöta regemente till häst] för en fäldtscherer in till dhetta dato: Men Abraham Plagman, haar A:o 1657 begifwit sig under förbem:te Regemente, och sammaledes för Fäldtschär tiänt in till 1660 och Squadronen wardt reducerat och Understucken. Attestetum Stockholm den 14 Martij 1667..../
(A0067753_00325)

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Medicinalstaten serie B, SE/RA/522/16/36/4***

Se även: Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067053_00204 ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Flottan t.o.m. 1680 serie B, SE/RA/522/16/12/16

2018-05-19, 00:02
Svar #53

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Adressatregister till Riksregistraturet:

"Öpne breff 1646 Maius 13

M. Abraham Plageman Barberaren, på 2 hemman lifztijdz frijheet

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039268_00007

Källa: Register till riksregistraturet, Adressatregister till Riksregistraturet, SE/RA/1112.3/1/46 (1646-1649)

***

Riksregistraturet, Datum Stockholm Majus 13, 1646:

"Öpet bref för Regementz Barberaren M:r Abraham Plageman, på twänne hemman, att niuta fritt i sin och sin hustrus lifztijdh.
Wij Christina .p. Giöre witterligit, att Wij af gunst och nådhe på Brefwijsares och Regementz Barberares M:r Abraham Plögemans underdånige ansökande och begäran, i anseende där af, att han nu en rumb tijdh och alt ifrån åhr 1626. hafwer sigh i Wår och Chronones tiänst så i Lijflandh, Pryssen, och Tysklandh, som nu sidst i Danmark för en Regementz Barberare bruka låtit, hafwe Undt och bewilliat efter som Wij här medh och i detta Wårt öpne brefz kraft, Unne, bewillie och efterlåthe honom, efterskrefne twenne hemman i Östergöthlandh, Hanekindz Häradh och S. Lars Sochn belägne, Nembl: den gården han sielf åboor i Blästa by och Månses gårdh ibidem, som han här till på sin tiänst innehaft hafwer, däm här efter qwitt och frij för alle däraf gående wisse och owisse uthlagor /:Extraordinarie Kyrkiotijonde, Krigzhielpen, Bygningz och Saltpettershielpen Undantagne:/ Uthj sin Lifztijdh, och hans Hustru, där hon honom öfwerlefwer, så länge hon Enkia och ensöriande sitter; Att niuta, bruka och beholla. Här Wårt Rickz Cammer Rådh .p.
Christina"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038728_00066 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/233 (1646)

Mvh
Magnus Lindskog (Kvm)


2018-05-19, 20:55
Svar #54

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1709 års mantalslängd, Malmö Stad
7:de Rotan
/.../
640. Daniel Plagman, (hustru)"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005486_00736

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/37 (1709:1)


***


"1711 års mantalslängd, Malmö Stad
2:dre Rothan
110. beboes af tiggiare
Ibm. Plagmans hustru"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005491_00402

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/42 (1711:2)


***


"1714 års mantalslängd, Malmö Stad
4:de Rothan
308. Daniel Plagman, (hustru)"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005493_00008

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/44 (1714)


Se även:
År 1708 - se ArkivDigital: v842471a.b140.s4563

Rådhusrätten i Malmö 1 (M) F2A:43 (1730-1730) Bild 4430 / sid 879 (AID: v159508.b4430.s879, NAD: SE/MSA/00811)


Bild nedan - register till Plagmanbouppteckningar på Malmö Stadsarkiv.

2018-06-12, 18:23
Svar #55

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

 "AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne H:r Gustaff Enschöldz anförtrodde Regemente Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare  likmätigt K:l M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1706 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
 /…/
 2. [Överstelöjtnantens kompani]
 /../
Qwartermestare Carl Plagman
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00155

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)


Se även år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00214
"Corporal /.../ i stellet den 31 Julij wärfd Carl Plagman /.../"


 Se även 1705:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00127
 
 Se även 1707:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00124
”Qwartermestare Carl Plagman är af en Wijborgz Ryttare[?] medh en knijf ihiälstucken uthi Littawen den 25 Jan: 1707 /…/”


***

"Specification Uppå Officerarene af mitt Anförtrodde Regemente Åbo lähns Cavallerie för Åhr 1695.
/.../
8. [kompaniet]
Munsterskrifaren Christen Hindersson erhållit afskedh d. 13 Septembris sidstledne i stället effter Her öfwerstens fullmaht af d. 13 Dito Månadh Petter Plogman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00050

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)

Se även år 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00025

Saknas i år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00027

2018-09-07, 23:36
Svar #56

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Plagman, Abraham, barberare
Öppen sedel att det halva hemmanet Forsa i Rappestads s. är vid sista kollationen honom av militiestaten uteslutet.
30/7 1651"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300096_00458

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/5


***


"Plagman, Peter, borgmästare i Åbo
Öppet brev angående sitt eget skattehemman, Leve ben:t, som han håller häst och rustning för.
14/7 1646"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300096_00459

Källa: Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/5

2018-12-01, 14:03
Svar #57

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"den 18 feb: 1714 continuerade ord: Tinget [Frosta härad]
/.../
N:o 40
I föllje af Hans Excell:ce Högwällborne H:r Baron General Leutnantens och Gouverneuren Buhrenschiöldz uthfärdade Resolution af Hurfwa d: 4 Decemb: 1712, som tillägnar Lieutnantskan Madam Catarina Plagman att åthniuta på Cronans skogar uthwijsning på timber, med hwilket hon skulle upbyggia Corporals Bostället i Holmby N:o 9 hafwa Nembdemännen Bängt Nilsson i Sönnerto och Tue Pärsson i Ottared granskat samma Boställe d 16 Decemb: 1713, och då befunnit förmedelst stor bristfälligheet till detta Boställshemman nödigt behöfwas fölljande Byggnungztimber Nembl: /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 310 (AID: v331176.b310, NAD: SE/VALA/0382503)

***


Se även Färs häradsting år 1707:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 570 (AID: v308073.b570, NAD: SE/VALA/0382503)

2019-03-21, 21:21
Svar #58

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Mantahls Rulla Uppå Höge och Nedrige SiööOfficerare Anno 1677
/.../
Bardberare
Gesäller
Extraordinarie
/.../
Abraham Plagman
fången i sista slaget d 1 Julij 1677 och sedermera giort tiänst wedh Armeen hela åhret och niuter sin löhn här efter K:l M:ts allernådigste breff"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038355_00264


År 1676 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038355_00234


Källa: Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/3 (1665-1678)

2019-04-05, 18:37
Svar #59

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Liungby 21 Novembr. A:o 1678
Till Ammiratitetet för Feldtscheren Abraham Plegeman. Carl/I Rhensch.
Wår synnerl. ynnest .p. Såssom breefhafware Feltscheren Abraham Plegeman uppå Skeppet af fienden blef fången bortfördh åt andra sijdan, och sedan han där een tijdh stoore wederwärdigheeter har måst uthstå, widh guarnisonen som förleden Winter inkastat blef på huset Knutztorp tienst haar giordt, warandes nu af medel heel uthblottadh; Altså är herigenom till Edher Wår nådige befallning, att I honom för dhen tijdh han ifrån Ammiralitetet warit borta, låten dess löhn och tractamente oafkortat åtniuta, förrättandes .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00189

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Om danskarnas intagande av Knutstorp i juni 1678 kan man läsa om i Sthen Jacobsens "Den Nordiske Kriigs Krönicke" [Lund 1897], bl. a:
"Aff de Svenske bleffue fangne: commendanten, capitein Kylander, 1 leutenant, 2 fendricher, 1 feldt-skiaerer, 1 sergeant, 1 feldt-waebel, 1 förer, 1 rustmester och 71 dragoner; noch 1 qvartermester och 24 ryttere, foruden poicher och andet tross"
(s. 166-168)

2019-04-17, 18:00
Svar #60

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Södra Skånska kavalleriregementet år 1693
Livkompaniet, rusthåll nr 106
"Mäster Burchardt Plagmans T:re
Magnus Plagman för Hemenkiöp [nr 1, krono 3/4]
Madtz Joensson i Wiggerum [nr 3, skatte 1/4]
Mäster Burchardt död \in Nov:/ i stellet rustar Sonen Magnus Plagman"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 410 / sid 77 (AID: v914751.b410.s77, NAD: SE/KrA/0024030)


Jämför med mitt inlägg ovan 2015-12-08 "skiftesbrefwet /.../ hållet d 23 Septembr 1693"

2019-05-30, 15:16
Svar #61

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Släkten Plagman-Ehrnrooth. Ättlingar födda på 1500- och 1600-talet"


Författare: Ehrnrooth, Magnus
Tryckår: 1973
Utgivare:
Tryckort: Helsingfors
Sidantal: 102 s.
Mått: 18 x 25 cm2019-06-15, 21:57
Svar #62

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"MånadzRulla
På Öfwerstens och Commendantens Wällborne Hr Henning Rudolph Horns Wärfwade Regemente och Capit: Gustaf Morathz Anförtrodde Compagn:  Comp: Nyen d. 1 8:ber [oktober] 1700
/.../
Musqueterare
Corporal. 73. Carl Plagman."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00329
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00335

Källa: År 1700. Diverse rullor. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/20 (1700)

Se även mitt inlägg ovan från 2016-06-19.


***


"Första Halfwa Åhrs Munster Rulla på Öfwerstens och Commendant:s Wälborne Hr Henning Rudolph Horns Wärfwade Regiemente, och Capitein Gustaf Morahtz anförtrodde Compagnie, som af Hans Excell: Hr Genral och Gouverneuren Högwälborne Hr Baron Otto Vellingk Munstrades i Nyen d: 9:de Maij Anno 1699:
/.../
Musqveterare
Corporal. [N:o] 73. Carl Plagman
Födelse Orten: Ingermanl[and]
Åldern: 24
Huru länge en haar Tient: 1 [åhr]
Omman är Gift: 1 [=Ja}"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054441_00076

Källa: År 1699. Öfverste Henning Rudolf Horns värfvade inf. regemente. / Ingermanländska garnisonsregementet / Första halfårets rullor. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/5 (1699)

2019-07-13, 11:58
Svar #63

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"/../ jag innelyckt öfwersänder förslag å dhe här i lähnet warande officerare, hwilka samt med dheras drängar niuta Inqvarteringz ordningen till godo /.../
Jönkiöping d:n 7 Augusti 1719
Ödmiukaste och hörsam[...] tiänare
And Leÿonhielm"


"Förslag uppå Tyska Herrar Öfwer- och underofficerare som Adintrimh stå wed Skånska Tremänningz Regemente till Häst Nembl.
/.../
Cornetter
/.../
Petter Plagman, Verdiske Dragouner"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_01971

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)


***


"Förslag och Räckning öfwer de Fångna officereres Löner wed Södra Skånska Cavallerie Regementet som ifrån Rysland anhållit underdånigst att få wexlar till sig
/.../
Hr Lieutnant Magnus Plagmans löhn
/.../
Norkiöping d 10 April 1719./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065226_00063

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/18

2019-10-03, 20:22
Svar #64

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Edel och Manhaftigh Hr Regementzqvartermestar
Efter Hr Regementzqvartermestarens begiäran sänder iag en upsatz på dett Tobak och brännewijn iagh till Regementet uthtagit i Hr Regementzqvartermestarens frånwaro, men skulle något mer wara uthtagit lära Qvartermester Kock heller [Magnus] Plagman dett hvetta emädan iagh wore siuk toge de emott till Regementtet sampt och Leutnant Frank, och iagh i dett öfriga förblifw:r Hr Regementzqvartermestarens
Tientswilligaste Tienare
G Lönqvist
af qvarteret d 11 D:ber 1702"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 48 Bild 2710 (AID: v948963.b2710, NAD: SE/KrA/03882)

2020-01-10, 21:38
Svar #65

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Stormächtigste Konungh
Allernådigste Herre p.
Eders Koungl: Maÿ:ttz Höga Thron förorsakas iag nu Uthfattiga och wärnlösa studerande person utj diupaste underdånigheet denna min suppliqve att föredraga, medh gråtande tårar in för Eders Kongl: Mat:ttz höga Thron, twungen af sielfwa nöden. Huru såssom iag nu Uthfattiga och wärnlösa studerande person för en tijd sedan mina lekambliga föräldrar genom den timmeliga döden i min barndom och och omyndiga åhr mist hafwer A:o 1669, beste deelen af mitt lifz Uppehälle till min Ungdoms nyttiga förkofring, uthan och i som nu ähr halfwa Wijborgz Norra förstadh, och min lilla gårdh, hwilken iag nu Uthfattiga och högt bedröfwade person, efter mina numehra hoos Gudh saliga föräldrar ärfde, blef af een häftig wådhEeld upbrändh till aska, så och all min lilla egendom som iag egde ömkeligen måste qwitt gå, så att iag nu Uthfattige och högt bedröfwade person hade intett mehr, än det iag gick och stodh utj; Hwar uppå Gudh skall wara mitt wittne Viste ingen annan uthwäg, hafwandes under detta mitt högst beklageliga tillståndh, och många olyckor till mitt lifz uppehälle, och mina påbegynte studierz wijdare fortsättiande, än att klaga nöden /.../
/.../
efter twenne åhrs tijdh begaf mig hijt till Eders Kongl: May:ttz Academie här i Upsala
/.../
Jonas Pettersson Ploogman
En fattig student"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070055_00056
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/P/I/P 19


***


"/.../ Dn Jonas Ploghman Ingermannus Regiae hujus Academiae Upsaliensis /.../
Upsal: d. 16 Sept. A:o MDCLXXXV [1685] Julius Micrander"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070055_00059

2020-02-12, 21:30
Svar #66

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Förteckning uppå dhe Herrar Officerare och Betiänte af Tomski Sviten som ankommo till Muskow d 25 December Anno 1722
/.../
Södra Skånska Cavallerie
Lieutenant    Jöns Kock      1
      Magnus Plagman   1       2"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 2230 (AID: v323656.b2230, NAD: SE/RA/2113153)

2020-03-06, 22:27
Svar #67

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"/.../ som iagh medh mitt Lilla fattiga barn är för satter utj, her nedre på een fremmande orth. Effter min Sahl: K: Man Elias Wethla, för detta vice Tull Jacht Leutnant wedh Strömstadh som nästledne Åhr [Lit: A] 1702 om natten klockan 12 emillan d: 31 octobris och d: 1 Novemb:r Effter hoosfogade Attest genom döden hedan kallades, aller ödmiukligst bönfallandes, dett Eders Höggrefl:e Excellenicer och der Höglofl: Kongl: Collegium nådigst tecktes förhielpa migh fattige Änckia till min Sahl. mans åther stående och resterande Löhn för samma åhr 1702, wedh Strömstadhz Stora Siötull Cam:r, Emedan Hr Inspectoren Lars Mourman der sammastädes seger sigh så wäll inga peng:r hafwa i Cassan, som eij heller några ordres, att hielpa migh medh min Sahl. mans fulla löhn, som lijkwäll skedde 1701. Emedan Leutnant Plagman och min Sahl. man dersammastädes begge till hopa hadde allenast En Leutnantz Löhn at lefwa uthaf /.../
/.../
Marstrandh d: 5 Aug: A:o 1703 ./.
Tienstunderdånigste Tienarina
Maria Wätla
En högt bedröfwat Enkia"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074978_00009 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/V, W/V, W 29

2020-03-08, 17:38
Svar #68

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Aflöningz Lista uppå Öfwerstens Wälb: Willhelm Järnskiöldz Regemente Skaraborgz Lähns Infanterie hwarefter dess Officerare och Gemene hafwa sijne 1677 Åhrs löhner att åtniutha. Nembl:
/.../
8. [kompaniet]
Capitein Johan Olofsson
/.../
Trumbslagare och Pijpare
Hans Plagman blefuen Furrier under Johan Gunnarssons Comp: [6 kompaniet] och niuter der sin löhn i stället Jon Johansson
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00283
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00281
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)


År 1678:
"5 [kompaniet]
Capitein Johan Gunnarsson
/.../
Furrier Hans Plagman Avangerat till Förare under Capit: Beyers Comp. [8 kompaniet]  her löhnen i stället Corporalen Erik Håkansson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00272
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00275
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


År 1679:
"6 [kompaniet]
Capitein Jochim Christian Beÿer
/.../
Förare Hans Plagman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00262
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)


År 1680:
"6 [kompaniet]
Capitein Jochim Christian Beÿer
/.../
Förare Hans Plagman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00179
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)


År 1681:
8 Comp. [förbytt från 6 kompaniet]
Capitain Georg Belfrage
/.../
Förare Hans Plaghman"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00233
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/35 (1681)


År 1682:
"Förare Hans Plagman"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00328
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/36 (1682)


År 1683:
"Föraren Hans Plaghman bekommit afskiedh, I stället ifrån Kongl. Gvardie Erich Hårdh"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054044_00061
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1683/8 (1683)
"Förare Hans Plaghman, taget afskied på Gen:l Munstringen uthj Ma[r]st:[and] d: 25 Aug: istället ifrån Kongl: Gvardie Erich Hårdh."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00147
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)

2020-05-07, 19:20
Svar #69

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:54
  • Visa profil
Hej, jag är avlägset relaterad till Abraham Plagman d.ä. etc, och har nyss kopplat dem med mina tidigare uppgifter i Geni. Jag blir varnad att Magnus Plagman, f ca 1676, knappast kan vara far till Hans Plagman f ca 1690, då han skulle vara endast 14 år gammal när Hans föds. Är det någon av er som har forskat gediget i denna gren av Plagman som kan upplysa om födelsedatumen för Magnus Plagman respektive Hans Plagman verkligen stämmer. Tack på förhand. /Paul L
Paul L

2020-05-07, 22:22
Svar #70

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Hej!

Avsaknad av kyrkoböcker gör det det svårt att fastställa födelsedatum (och/eller ålder vid dödsfall).

https://forum.rotter.se/index.php?topic=17614.msg273217#msg273217

Magnus Plagmans bouppteckning: 1733-11-27
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:1 (1723-1735) Bild 1500 / sid 20 ff (AID: v96798a.b1500.s20, NAD: SE/LLA/10016)

Hans Plagmans bouppteckning: 1756-05-14
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:4 (1756-1758) Bild 710 / sid 16 ff (AID: v96807a.b710.s16, NAD: SE/LLA/10016)

Anna Elisabeth Plagmans bouppteckning: 1764-07-19
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:6 (1762-1774) Bild 173 ff (AID: v96809.b173, NAD: SE/LLA/10016)

Margareta Plagmans bouppteckning: 1771-04-15
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:6 (1762-1774) Bild 687 ff (AID: v96809.b687, NAD: SE/LLA/10016)

Mvh
Magnus

2020-05-08, 13:04
Svar #71

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2021-04-14, 13:33
  • Visa profil
Hej!

I jordeboken 1694 så upptas Burkert Plågman som innehavare av kronohemmanet Hemmeneköp 3/4 mtl.
I mantalslängden 1697 så upptas ryttaren Magnus Plagman som brukare av gården och är gift.
I mantalslängden 1700 så råder samma förhållande. Hustrun nämns aldrig med förnamn ens.

Det finns en notering då Magnus Plagman återvänder från rysk fångenskap 1723 att han är 47 år gammal och har tjänat i 23 år". Frågan är hur tjänsteåren räknats ut? Har någon form av tidsavdrag skett för hela eller delar av tiden i fångenskap?
Han är ju bevisligen i tjänst 1697 och är gift. Detta implicerar att födelseåret 1676 kan vara i senaste laget.

Burchard Plagman blev uppenbarligen skiljd från Magnus Plagmans moder. Detta framgår här:

Citera
Emedan såsom, tilfälja uthaf det Wördige Consistorij Lincopensis änteliga sluut, Daterat Linköping d. 16 Martij 1681, som grundar sig uppå en Rådstugu domb, uthstadd af Linköpings Rådhuus d. 8 Martij 1681, jagh för heelt wigtige skiäll, skull är blefwen skilder ifrån min förra hustru Margreta Allmann, jempte och fåt tilståndh igen til annat gifftermåhl, när och hwarest mig sielfwan synes, och Gudh täckes Rådh och ämbne förreläggia, fördenskull efftersom mit sinne, näst Gudz dens aldrahögstas åkallan, står till den Ehreborne, gudsfructige och dygdeElskiande Matronan, hustru Cathrina, Sl. Samuel Rossis effterlefwerska, som nu een tijdh bortåth, hafr i min frånwaro förestådt mit huus, och uptuchtat mina barn berömmeligen til Guds fruchtan och andra christeliga dygder och goda säder, och iagh henne till min Echta Maka är begärandes; hafr och til den ändan waret begärse uthaf Ehrew: Hr Oluff Aulin, kyrkioherde til Åhuus, Wijby och Rinkaby Sockner, at han oss uthi herrans nampn copulera wille, dhet han förmenar sigh icke torre tilfördrista, uthan högwördige Hr Biskoppens gunstige tillåtelse och befalning, hälst emedan såsom förbem:te hustru Cathrina och jagh äre födde uthaf twänne halfsyskon, som hadde Moder sammans men icke fader. Bönfaller för dhen skull til Edle högwördige Hr Biskoppen jagh tienstödmiukeligast, högwördige Hr Biskopen täcktes gunsteligen bifalla min begäran, dhen jagh förmodar icke gå emoth Sweriges Lagh, kyrkioordningar, och seenaste Rijksdags besluutet, och så framt högwördige Biskoppen så behagar, wärdigas mig medh sin goda resolution her uppå, jämwäll och en lijten recommendation till hans wördigheet Hr Oluff i Åhuus, som den samma lärer ställa sig hörsam effterrättelse.
Insluter Edle högwördige Hr Biskoppen med heela sin högberömeliga familia under Guds trygge
beskydd.

Wijby d. 13 Janu: A:o 1684

Förblifwande Edle högwördige Hr Biskoppens
Tiensthörsammaste Tienare
Burchard Plagmann

Resol: Såsom af Reg:ts feltskermest: M:r Burchart Plagmanns ingifne berettelse förnimmes at hann och dhen quinns persohn som hann till ächta begehra h: Catharina Sahl Samuel Rosses äro in 2:do Gradu hwarandra skyldhe, och H:s kongl M:tt sådane Casus sig Allernåd: reserverat hafr altså kan Consistoriu intet därwid giöra, uthan wedherbörande hafwer hos Allernåd: konungen därom i underdånighet at giöra ansökning, dess Allernåd: resolution at afwachta.
Dat: Lundh, 19 Januari 84.
Uppå Consist: wägnar."

Eftersom hans tillkommande "Cathrina Sl. Samuel Rossis" synes ha uppfostrat Magnus och syskon under Burchards utevaro och dessutom i släkt med Burchard, så kan man anta att förhållandet till styvmodern inte varit alltför dåligt.

Någon gång efter 1684 så inträder Burchard och Catharina i ett äktenskap som fram till Burchards död mellan 1694-1697 har resulterat i ett antal barn. Vilket framgår i ett annat mål 1697 mellan Catharina och Magnus.

Hans Plagman dör 1756 och tituleras då inspektor, men enligt vissa källor hade han även en militär bakgrund. Vid vilket regemente och med vilken grad?

/Paul


2020-05-09, 10:30
Svar #72

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:54
  • Visa profil
Tack Magnus och Paul för snabba svar. Det låter som om vi inte vet exakt födelsedatum för endera Burchart Plagman (Magnus far), Magnus eller Hans. Vet vi säkert att Magnus Plagman, född ca 1676, definitivt är son till Burchart? Och vet vi säkert att Hans Plagman, född ca 1756, definitivt är son till Magnus Plagman (född ca 1676)? Det går ju inte att skjuta Magnus födelsedatum särskilt många år tidigare, då Burchart ska vara född ca 1650.

Det är lustigt med dessa "krigarsläkter". Dessa ursprungligen "tyska" officerare/fältskär är på min morfar Nils Nilssons sida, medan jag har en annan ursprungligen "tysk" släkt på min mormors sida, Johan Zaphf (född 1629 i Gotha, Sachsen. Johan fick också ett gods (eller stor gård) av Axel Oxenstierna efter 30-åriga kriget, samt guldring och tapperhetsmedalj. Men även i den släkten är det lite oklart angående detaljer om födelsedatum och syskon. I Geni är det minst sagt lite rörigt här när man försöker följa den exakta släktlinjen, eller hitta källor. Men jag är imponerad av vilken kunskap om olika källor det finns i denna grupp. /Paul L
Paul L

2020-05-09, 15:05
Svar #73

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2021-04-14, 13:33
  • Visa profil
Hej namne!

Jag har väl dragit vissa slutsatser kring Magnus och Hans Plagman.

Först kommer man inte runt att Herr Hans Plagman står upptagen som son till Magnus Plagman i dennes bouppteckning 1733. Det är en svår omständighet att ta sig runt. Magnus hustru heter Karna (Catharina) Hansdotter så de har incitament att döpa till Hans.

Därför så vore det väldigt exceptionellt om nu Hans Plagman inte skulle vara son till Magnus Plagman.

Däremot så kan man dra vissa slutsatser. Magnus Plagman flyttar under året 1700 in på korpralsbostället Holmby N:r 9. År 1701 föds sedan en dotter i Holmby. Därefter kommer inga fler barn och Magnus Plagmans hustru fortsätter att vistas i Holmby till mitten av 1710-talet. Den mest uppenbara förklaringen till det är att Magnus är ute och krigar på kontinenten och hamnar sedermera i rysk fångenskap. Det säger oss inte särskilt mycket om Karna Hansdotters ålder. Hon måste i vart fall vara född före 1680 eftersom vad känt är kommer inga fler barn efter Magnus återkomst till landet 1723.

Magnus är gift ryttare senast 1697 och tar enligt notering i samband med fadern Burchards död i november 1693 över rusthållet Hemmeneköp N:r 1. Ska han både rusthålla och rida för samma rusthåll då måste han enligt min mening blivit gift senast i samband med denna notisen. Säg senast en vigsel årsskiftet 1693/1694.

Då kan han inte vara född 1676. Han måste vara född tidigare.

Någon skrev i ett annat inlägg att Burchard Plagmans första hustru hette Margaretha Månsdotter Allman och att de vigts 1667. Vem var hennes fader? Var han död redan vid vigseln så fanns ju incitament att döpa till Måns (Magnus) redan direkt.

Min bedömning är att Magnus Plagman måste ha fötts mellan 1668-1673.

Sedan är ju då frågan om Hans Plagmans ålder. Han borde orimligen kunna vara född så tidigt som 1690, utan snarare tidigast 1694. Därför är det väldigt intressant att se om han går att återfinna i någon militär källa. Det finns uppgifter på nätet att han skulle varit i kavelleriet.

Sedan finns ju ett riktigt långskott.

Magnus fader Burchard dör ju i november 1693 och efterlämnar några barn och en styvmoder till Magnus Plagman. Skulle något av dessa barn kunnat heta Hans och kanske vara född 1690? Kan Magnus ha tagit sig till honom som sin son? Då skulle hans yngre halvbror på fädernet blivit sedd som hans son? Minns detta var 1697 och förmodligen marcherar Magnus bort redan 1700 och Hans har då vuxit upp som en son i gården i Holmby. När så sällskapet återvänder till Hemmeneköp är han förskansad som son och ende karl i huset.

En teori inget annat, men lite spännande.

/Paul

2020-05-09, 16:39
Svar #74

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:54
  • Visa profil
Hej Paul, och tack för snabbt svar (igen). Bra med lite mer fakta kring Hans Plagman. Det står nog ganska klart att Hans var Magnus' son (om än adopterad). Om vi antar att Hans var född några år senare än 1690 är det inte längre så orimligt. Det är många som blir föräldrar runt 18-20 årsålder (mig själv inkluderat).

Och om Magnus var född ett par år tidigare än 1676 stämmer det hela också bättre.

Få se vad andra säger om din teori att Hans eventuellt var adopterad av Magnus, och inte biologisk son. Nu tillbaks till den underbara majsolen här i East Sussex. /Paul L
Paul L

2020-06-02, 21:55
Svar #75

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Munster Rolla von Ihr Excell. des H: General Lieutenant Grodthusen Regiment Capitain von Ronnen Compagnie pro Januario Anno 1687
/.../
28 [Roten]
[Soldat] Jacob Plageman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054159_00065
Källa: Garnisonen i Wismar. Generallöjtnanten och guvernören Otto Johan Grothusens värfvade infanteriregemente. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1687/17 (1687)


***

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054115_00058 (bild nedan)
Källa: 1685. Wissmarische Guarnison MunsterRollen de Anno 1685. Generallöjtnant Otto Johan Grothusens värfvade infanteriregemente, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/26 (1685)

2020-06-03, 10:22
Svar #76

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:54
  • Visa profil
Hej Magnus – intressant. Men vem är denne Jacob/Jakob Plagman, i relation till t ex Magnus Plagman som diskuterats ovan. Och då jag är helt okunnig i detta: Var var Wissmarische Guarnison stationerad 1685? Var det en svensk garnision?

Slutligen – hur gammal var Jacob Plagman 1685?

/Paul
Paul L

2020-06-03, 17:42
Svar #77

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Hej Paul!

Wismar i norra Tyskland tillhörde Sverige 1648-(1803)-1903 (pantsattes år 1803 på 100+100 år). Läs mer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wismar

Så garnisonen i Wismar var svensk år 1685.

Det som står i bilden och rubrikerna (översatt från tyska) i rullan år 1685 (se mitt tidigare inlägg ovan 2020-06-20 om Jacob/Jakob Plageman):
Jakob Plageman
Ålder: 34 (född c:a 1651)
Födelseort: Königsberg
Tjänat tidigare: Danmark (alltså tidigare varit i dansk tjänst)
Hantverk: Bagare

2020-06-04, 10:19
Svar #78

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:54
  • Visa profil
Perfekt – tack. Så ingen känd koppling till Magnus eller Hans Plagman? /Paul
Paul L

2020-06-08, 21:46
Svar #79

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1684 August 29 _ Hans Plagman Förare _ _ _ Öfwerst Dav. Makliers Rege. 5 T:r"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066228_00029
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Liggare, förteckningar, journaler, matriklar och rullor, SE/KrA/0014/D/6 (1639-1697)


"Stockholm 29 Augustus A:o 1684
Till Krigz Commissarien Johan Hoghusen för Föraren Hans Plagman
Wår ynnest .p. Tro Tienare Efftersom Föraren Hans Plagman icke kan för ålderdom och bräckeligheet skull nu mehr giöra någon tienst, dy hafwom Wij nådigst Resolverat, att han skall niutha underhåld af Wadstena Krigzmanshuus så länge han lefwer, och befallom Eder altså här med Nådel: att I stellandes Eder detta till effterrättelse, låten honom Föraren denne Wår benådningh werkeligen till godo åthniuta hwarmed etc:
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038981_00701
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/486 (1684)


Se mitt inlägg ovan 2020-03-08.

2020-06-09, 11:15
Svar #80

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:54
  • Visa profil
Mycket intressant – tack. Det måste väl vara Karl XI. En liten fråga bara: Tror du att det var kungen personligen som undertecknade dessa "pensionspapper" eller användes någon slags stämpel? /Paul L
Paul L

2020-06-28, 23:08
Svar #81

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Anna Margareta Gyllenbögel, f. 1675, lefde 1730. Gift med kronobefallningsmannen, Petter Plagman, död 1742 21/10, 72 år gammal, på Engelsby i Kimito socken (14). [(14) Kimito K.]"

Källa: "Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden" av Ramsay
http://runeberg.org/frfinl/0171.html

2020-10-17, 15:57
Svar #82

Utloggad Carl-Gustaf Svantesson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2021-01-30, 21:24
  • Visa profil
Ett senkommet svar angående Hans Plagmans födelseårSom framgår av tidigare inlägg är det ganska väl dokumenterat att Magnus Plagman föddes ca 1676. Magnus gifte sig med Catarina Hansdotter och fick ca 1691 dottern Margareta[1]. Han var då bara ca 15 år, vilket låter osannolikt. Men laglig ålder för ”fästning” var på 1600-talet enligt kanonisk rätt 14 år för män och 12 år för kvinnor. Mellan fästning och vigsel borde gå ett år. Först genom 1734 års lag fastställdes giftermålsåldern 21 år för mannen och 15 år för kvinnan [2]. Catarina och Magnus fick ytterligare två barn Anna Elisabeth och Hans. Det saknas uppgifter om Hans födelseår, men Anna Elisabeth föddes den 15 oktober 1701 [3], en knapp månad innan Magnus avseglade från Karlshamn med Johan Orrefelts kompaniför att delta i Karl XII:s ryska fälttåg.[/font]
I Leonard Kaggs dagbok [4] anges bara att han hade dottern Margareta och var gift med Catharina. Antagligen har Kagg haft tillgång till kompanirullan som medfördes i fält. Krigsmakten har alltid varit noga med att bokföra närmaste anhöriga innan man gick i fält. Alltså kan man dra slutsatsen att Hans inte var född före 1701.Vi vet också att Hans var myndig då Magnus dog år 1733 (framgår av bouppteckningen [5]). Om han vore född efter Magnus hemkomst från Ryssland, skulle han år 1733 ha varit högst 10 år. Jag har också sett någonstans att Hans var omyndig när Magnus kom hem från Ryssland – kan inte hitta källan nu.Min slutsats är att Hans avlades strax före Magnus avfärd till Ryssland. Det var visserligen mindre än en månad efter att Catarina fött Anna Elisabeth, men det är inget unikt och fullt förståeligt. Alternativet är att Magnus inte är far till Hans, men det skulle nog ha framgått av handlingarna.[size=0pt]1. Margareta (Greta) Plagman dog den 5/3 1771 i Frenninge, ålder 80 år. Riksarkivet, Fränningen kyrkoarkiv, Dödböcker (1730-1783), Bild 118[/size][/font][size=0pt]2. Lennartsson, Malin, Barnhustrur eller mogna brudar? En artikel i Scandia: tidskrift för historisk forskning ISSN 0036-5483, sida 92-93. https://journals.lub.lu.se/scandia/article/view/5743/4951[/url][/size][/font][size=0pt]3. Holmby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker år 1701, Bild 47[/size][/font][size=0pt][/color]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065849_00047[/size][/color][/font]4. Kagg, Leonhard, Leonhard Kaggs Dagbok 1698 – 1722[/font]5. Magnus Plagmans bouppteckning: 1733-11-27
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:1 (1723-1735) Bild 1500 / sid 20 ff (AID: v96798a.b1500.s20, NAD: SE/LLA/10016)
[/font]/Carl-Gustaf Svantesson[/font] [/font]

2020-10-17, 21:52
Svar #83

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2021-04-14, 13:33
  • Visa profil
Hej Carl-Gustaf!

Magnus Plagman och hans hustru har sannolikt inte träffats överhuvudtaget mellan november 1701 och 1722, så några barn lär inte ha avlats, men även om det osannolika skulle hänt, varför dyker inte dopet upp i Holmbys kyrkobok. De var ju skrivna där.

Nä, Hans är född senast år 1700 - innan föräldrarna hamnade i Holmby - alltså i Långaröd socken.

/Paul

2020-10-27, 12:48
Svar #84

Utloggad Carl-Gustaf Svantesson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2021-01-30, 21:24
  • Visa profil
Hej Paul!
Du har rätt; det finns inget som bevisar att Hans inte är född på 1690-talet. Men det är ändå anmärkningsvärt att han inför ryska fälttåget anmält hustrun Catharina och dottern Margareta som nära anhöriga men inte sonen Hans. Att han inte tagit med dottern Anna Eisabeth, kan jag förstå – hon var ju spädbarn då.

Du har absolut rätt i att Magnus och Catharina inte kan ha träffats efter att Magnus avseglat november 1701. Men de träffades naturligtvis före hans avresa. Sonen Hans skulle således kunna vara född på sensommaren 1702. Jag kan också tänka mig att Catharina, när hon väntade barn, valde att med döttrarna bo t.ex. hos sina föräldrar. Var dessa fanns vet vi inte.

Eftersom Magnus och Catharina var väldigt unga när de gifte sig och fick dottern Margareta (ca1691), var det nog inte ett av föräldrarna ”planerat” giftermål”. Var fanns Magnus år 1990? Han var då ryttare och hade rusthåll nr 89 vid Sallerups skvadron. Det går inte med säkerhet att säga platsen för detta rusthåll; indelningsverket var ju under uppbyggnad. Troligt är att det bestod av två gårdar i Lyngby socken (väster om Genarp): Hässelberga nr 1 (1 mantal) och en gård i Bökesåkra (1/4 mantal). Detta är vid regementet dokumenterat i 1695 års indelning. Men redan åren 1691 framgår det av jordeböcker att gårdarna var rusthåll åt kavalleriet och 1694 står det dessutom ”Orrfelts kompani” d.v.s. det kompani som Magnus tillhörde. Kanske var det här han träffade Catharina Hansdotter. Men hans rusthåll kan ha legat någon annanstans och det fanns många andra platser där en ryttare kunnat skaffa en fästmö. Alltså om Hans föddes sommaren 1702, vet vi inte var Catharina valde att föda. Födelsen finns inte registrerad i Lyngby födelsebok.
Vi får nog leva med osäkerheten om när Hans Plagman var född tills vi någonstans hittar uppgift om hans ålder.
  Bästa hälsningar
Carl-Gustaf

2020-11-28, 21:47
Svar #85

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2103
 • Senast inloggad: 2021-04-13, 23:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Förteckning Öfwer skiedde Förändringar Med Rusthållarne I Malmö Huus Lähn wid Södra Skånska Rytterij Regementet.
Malmö den 30 Januarii 1734
Lijf Compagniet
/.../
Rusthål: N:o 89.
Hemmans N:o 1. Hemmantahl Crono 3/4 Hemmenekiöp
Hemmans N:o 3. Hemmantahl Skatte 1/4 Wiggerum
Efter H: Ryttmäst: Plagmans död dess Enkie Fru tillträd:r 1/3:dehl och Sonen Hans Plagman 2/3:dehl:r af detta Rusthåld.
Bekommit städzmåhlssedelar."

Källa: Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIab:1 (1733-1742) Bild 41 (AID: v98912.b41, NAD: SE/LLA/10899-2)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna