ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Piculell  (läst 8378 gånger)

2015-03-04, 19:43
läst 8378 gånger

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Här lite källor till min fråga av den 31 januari om
OCTAVIA CAROLINA (Piculell) CARLSSON *1871 23/9 i Lindesberg.  
 
Som framgår av Västerås AIIa:5 sid 927 bodde Octavia Carolina Carlsson som anställd hos familjen Westberg - men det finns en anteckning i marginalen om att de egentligen inte vistas i församlingen. 1903 utflyttar de emellertid officiellt till Härnösand, vilket också bekräftas av utflyttningslängden BI:6 sid 275 i Västerås. Där får Octavia en egen rad, men utflyttningsorten är densamma, Härnösand.  
 


 
 


 
 
Några dagar senare återfinns makarna Westberg i Härnösands inflyttningslängd:
Härnösand B1:5 sid 149 - men då är inte pigan längre med.
Det förefaller som om familjen vistats någon annanstans några år, och att Octavia Carolina Carlsson under denna tid antingen avlidit eller flyttat någon annanstans - eventuellt emigrerat.
Hur jag letar så tycks hon inte finnas i Sverige efter 1903. Hon är inte med i Sveriges dödbok eller Sveriges befolkning 1910 för att nämna några av alla de register och databaser jag har sökt i. Ej heller tycks hon få några barn i Sverige (om man får tro Ancestrys födelseregister) eller ligga begraven i Sverige.
Ej heller finns hon i Emibas eller Emihamn (eller Emiwebb).
Vart tog hon då vägen?
Och när?

2015-03-05, 16:27
Svar #1

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2021-01-10, 17:33
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Jag tvivlar på att det är denna, men hon bör väl kollas upp: Carolina Octavia Carlsson, Mössömmerska, gravsatt 1946-10-13. I samma grav finns Sofia C Carlsson, Änkefru, gravsatt 1910-09-19. Kan den senare vara modern?
 
Norra begravningsplatsen, kvarter 16A1, gravnummer 7
Lindesberg CI:17 (1861-1871) 1871:207 Bild 303 (AID: v53515.b303, NAD: SE/ULA/10851)
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-03-05, 18:25
Svar #2

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2021-01-10, 17:33
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Nix, det var fel kvinna.
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-03-07, 12:00
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4353
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 16:35
  • Visa profil
Ett litet tillfällighetsfynd av Piculell i Lunds domkapitels protokoll (1829 30/12, §. 22, Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:107 (1829), sid. 605):
»Beviljades skiljobref emellan Lieutenanten C. G. von Schoultz och Margaretha E. Pikulel på inbördes öfverenskommelse med wederbörandes samtycke ingången».
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2015-03-07, 21:24
Svar #4

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Dessa får faktiskt en liten dotter, Helena Gustava, 1821 9/7 i Stora Uppåkra sn. Flickan avlider dock redan 1822 9/4 i Brågarp sn - där modern sedan gifter om sig 1830 29/1 med snickaren Lars (Olaus) Hennig.

2015-04-16, 09:42
Svar #5

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4353
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 16:35
  • Visa profil
Kanske är dessa uppgifter redan kända, men 1768 »Efter Högwälborne Herr LandzHöfdingens och Curatoren Hallenborgs förordnande af d 20 Junii kommer nu här at införas Blinde Lieutenanten Picculel som niuter portion ifrån d 1 Julii» (Domkapitlets i Lund arkiv, vol. FIInc:6 (1760-1768), »1768 Åhrs Annotations Book wid Gyllenbielkiska Hospitalet», sid. 12).  
 
Man kan sedan följa löjtnanten i hospitalets annotationsböcker t.o.m. 1785, då han är »död enl:t Präste attest den 27 Maji 1785. Underhållet och Begrafningshjelpen war redan förut upburit enl:t Quittence den 26 föregående April» (Domkapitlets i Lund arkiv, vol. FIInc:10 (1785-1789), »1785 års Annotations Bok wid Gyllenbielkiska Hospitalet uti Qvidinge», sid. 11).
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2015-04-17, 17:40
Svar #6

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Nej, detta var nyheter.
Att han var gammal och blind var kanske inte överraskande, han blev ju 86, men att han fick underhåll från Gyllenbielkiska Hospitalet (liksom dottern Filippa Mariana) visst jag inte.
Förmodligen vistades han aldrig på Hospitalet, utan fick en slant per år kanske? Portion - vad kan det vara?
Domkapitlet i Lund verkar vara en skattkammare av information.
Själv har jag mest sysslat med skilsmässomål där.
Tackar!

2015-04-17, 18:13
Svar #7

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4353
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 16:35
  • Visa profil
Ja, det är verkligen en skattkammare av information, och det känns som att man hittar något nytt varje gång man kikar där!  
 
Jag har också funderat över detta med portioner och lemmar som inte bodde fysiskt i hospitalet, och kom då att tänka på att jag ju har Lennart Olssons Karolinens testamente : Gyllenbielkeska hospitalet (Kvidinge : Kvidinge sockens hembygdsfören., 1987) i bokhyllan. På sid. 51-52 i denna bok finns en avskrift av instruktionerna för hospitalsföreståndaren 1751 16/1, och där förklaras hur systemet fungerar:
»Alla som ha underhåll ska vistas i hospitalet, om icke kuratorn ger tillstånd för någon synnerlig omständighet, att vistas annorstädes.
 
[...]
 
De i hospitalet fastställda rumsplatserna är 40 st. Varje intagen skall till underhåll ha en portion om 3 daler pr. månad, räknat på 13 månader, samt 16 öre under namn av mjölk- och kålgårdspenningar i stället för de förmåner Gyllenbielke förordnade i sitt testamente, men som efter hospitalets nuvarande inrättning ogörligen kan skaffas in natura. Portionspenningen skall utbetalas senast den fjärde dagen vid varje månads början.
 
De lemmar, som med vederbörligt tillstånd uppehålla sig utom hospitalet, skall få sin portion en gång i kvartalet. De bör själva eller genom ombud infinna sig på hospitalet och då medföra attest och bevis från sin församlings kyrkoherde».
Det verkar alltså som att gamle löjtnant Piculell (och sedermera hans dotter) var en av de lemmar som bodde kvar hemma, men ändå fick en portion vid hospitalet - kanske ansågs hans blindhet vara en »synnerlig omständighet»? Jag har kikat lite bland hospitalets akter men tyvärr inte hittat någon närmare förklaring.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2015-04-18, 11:00
Svar #8

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Finns dessa handlingar digitalt?
Skulle vara roligt med något exempel, kanske intagningstexten ovan.

2015-04-19, 14:26
Svar #9

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4353
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 16:35
  • Visa profil
Jag har försökt följa händelseförloppet när löjtnant Piculell intogs i hospitalet, men det är ganska rörigt och de mest intressanta uppgifterna lyckas jag inte hitta.  
 
Hospitalets elektorer hade i varje fall 1768 27/4 upprättat förslag till sju vakanta rum, och tydligen hade löjtnant Piculell då ansetts uppfylla kraven. Hospitalets kurator Carl Hallenborg sände förslaget till Lunds domkapitel, som godkände det 1768 11/5; »Landshöfdingen och Curatoren öfwer Gyllenbielkiska Hospitalet Wälborne Herr Carl Hallenborg öfwersänder till Consistorii bepröfwande Electorens wid bemelte Hospital uprättade wahl och förslag till sju stycken ledige rums besettjande. Resol. Swaras förenemde Landshöfdinge, at Consistorium för sin del har ei något wid berörde wahl och förslag at påminna, utan samma wahl och förslag, hwilket till meranämde Landshöfdinge återsändes, till alla delar gillar och stadfäster» (Lunds domkapitels protokoll 1768 11/5, §. 4; Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:45 (1768), sid. 348-349).
 
Handlingarna återsändes mycket riktigt till Hallenborg, men det enda jag lyckas hitta är Hallenborgs brev till domkapitlet som omnämner »Medföljande förslag», men själva förslaget ligger inte vid detta brev (Domkapitlets i Lunds arkiv, vol. FIInc:2 (1749-1780), sid. 255). Förslaget finns inte heller bland hospitalets korrespondens, men där ligger däremot brevet från Hallenborg till hospitalet, daterat Rydsgård 1768 20/6, där löjtnanten slutgiltigt får en portion vid hospitalet: »Wälbetrodde Herr Hospitals föreståndare. Sedan Herr Doctoren Biskoppen och ProCancellerairen samt Maxime Wenerandum Consistorium påse det och nyligen bifallit det wahl som Herrar Electorer den 27de Aprilis sidstl:ne uprättat, till 7 st: Lediga rums besittjande i Gyllenbielkiske Hospitalet, så föranlåtes jag Eder härmed anbefalla, at låta fölljande personer åtnjuta Nummer och Hospitalsförmåhner åhrligen [...]. Uti Mans Sahlen intages. 5:to Blinda Lieutenanten Herr Piculell njuter portion ifrån den 1 Julii innewarande år» (Domkapitlets i Lunds arkiv, vol. FIInc:6 (1760-1768), bild 5850 hos ArkivDigital).
 
Jag lyckas inte heller hitta hospitalets protokoll, men på sidan 261 i Domkapitlets i Lunds arkiv, vol. FIInc:2 (1749-1780) finns ett »Utdrag af Curatoris Protocoll hållit uti Gyllenbielkiska Hospitalet den 11te Junii 1768», så det har alltså förts någon form av protokoll, men frågan är var dessa har tagit vägen? Hela Gyllenbielkiska hospitalets arkiv, som består av korrespondens, testamenten, kuratelsräkenskaper, anmärkningar och förklaringar vid räkenskaperna m. m. 1719-1849, har fotograferats av ArkivDigital och hittas i Lunds domkapitels arkiv, volymerna FIInc:1 till FIInc:14.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2015-06-23, 23:37
Svar #10

Paul Bergström

Ted,
 
Känner du till gästgivaren von Pincornell i Anderslöv under 1750-talet? Tänkte att namnet liknar Piculell så det kan ju finnas en koppling.
 
/Paul

2015-06-25, 09:08
Svar #11

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Jo, jag har noterat att han finns - men ser ingen koppling till släkten Piculell, trots namnlikheten.

2015-07-03, 21:21
Svar #12

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Paul:  
Har du några fler uppgifter om denne Pincornell i Anderslöv?
Förnamn?
Hustru?
Barn?
Uppgifter om födelse- och dödstid?

2015-07-05, 23:30
Svar #13

Paul Bergström

Något lite.
 
Han är gästgivare, och får 1758-08-19 en son Joakim Fredrik. Hans namn då är Andres Fredrik von Pinkornelli.
 
Hustruns namn vet jag inte än.
 
/Paul

2015-07-06, 09:39
Svar #14

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Andreas Fredrich von Pinkornelli och Maria Elisabeth Schmal gifter sig 1757 25/11 i Ystad S:t Petri.

2015-07-06, 09:58
Svar #15

Utloggad Mats Pettersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4715
 • Senast inloggad: 2020-10-16, 17:39
  • Visa profil
F´låt att jag inte kunnat låta bli att rota runt om denna Pincornell.
Han omtalas som von Pinkernelli av Lennart Jönsson i hans Gästgiverihistorik: Från danska kroer ... 2013.  
Ett dödfött barn till w. Pincornell noterades även den 2 oktober 1859
Gästgivarelängden i Anderslöv noteras åren 1590-1824 såhär:
1590 - Oluff Kroumann  
1620 - Jep Oluffson  
1640 - Jakob Ovesson  
1690 - Henrik Weijer  
1711 - David ”Krögare”  
1717 - Bengt Olsson  
1720 - Abr. Norling  
1730 - Truls Holmbeck  
1755 - And. Von Pinkernelli  
1760 - Otto Wickman  
1796 - Fribock (Arrendator)  
1812 - M.L Rydeberg Nuvarande byggnad (Byggherre)  
Hälsar Mats, som håller på att det är en Piculellare som döljer sig här!

2015-07-06, 11:13
Svar #16

Utloggad Per Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 155
 • Senast inloggad: 2020-12-28, 12:15
  • Visa profil
Vid vigseln anges han vara Sergeant, kanske något att spinna vidare på.

2015-07-15, 23:57
Svar #17

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4353
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 16:35
  • Visa profil
Enligt sedermera kyrkoherden Jöns Bernhard Santesson ska Pinkornelli ha varit en dansk desertör och underofficer. Han tycks ha varit en allmänt skum figur, och Santesson berättar en hel del om honom i sina memoarer (Santesson, Jöns Bernhard, Memoirer, sid. 83-84, på Universitetsbiblioteket i Lund):
»Men efter jag talat om sökande efter nedgräfna pgr, får jag gifva mig tid at uptekna än en anecdot, som wisar fullkoml. huru menniskor kunna bedåras, som i den wägen willja blifwa rika. Det tilldrog sig i Ystad den tid jag war där emellan åren 1759 och -60.
 
En dansk deserteur, underofficer, som kallade sig Pinkornelli kommer till Ystad, wacker karl, blir bekant i en köpmans hus wid namn Schmal, och under det han wistads i staden giorde han ofta promenader utom staden och omsider yttrat för sin wärd at han  märkt otaliga summor af pgr wara nedgräfna på stadzens ägor: men han förtrodde tillika at han icke sielf tilltrodde sig gå i land med den äfwentyrliga operationen: men hade en förtrolig wän i Köpenhamn som hette Wäckter, som NB hade warit Jesuit, gådt i swarta scholan (skratta intet nu, läsare) och kunde mana mörksens andrar, at de i stället för att skada skulle hielpa. Han tillstyrkte at med första förobligera denna Wäckter till at resa här in, men hwartill fodrades pgr medan han icke woro en man som så lätt läte sig bruka. Schmalen wille wäl icke gierna dela den stora winsten; men stort förlag fruktade han giöra. Med Pinkornellis goda minne togo de då Interessenter, som skulle gå in i saken dem jag förwisso mins och wet woro handelsman Jöran Filenius, hans syster-son Hammel, och en Tullskrifware. Pinkornelli behöfde kläder: han wille resa för at få; men de qvarhöllo honom och klädde upp hederligen, och gofvo fult underhåll.
 
2:ne handelsBetienter affärdas med bref till H:r Wäkter från hans wän at han skulle wisa den grace at wara de utsända fölljaktige, men de reste fåfängt hem: han fantz icke men 2:dre gång de kommo: måste de med fara stiäla denna karl från Köpenhamn. Han kom med them oklädd, penningelös: de klädde och födde honom ock han promenerade med Pinkornelli utom staden, kom hem till sina principaler, och på deras frågor swarade han stundom med obehagl. runkning på hufwudet: och stundom snart wille börja operationerna: han swarade en gång: ja en annan gång wisade han sig förtörnad. Stundom woro nätterna för liusa och stundom för mörka. En tid war marken för frusen, en annan tid för torr. De forcera honom, och då will han resa bort. Emedlertid tog han dem någon gång ut, och wisade dem at där i sten-ryssian, där i backen woro ärsättning nog för det lilla de wågat på honom och Pinkornelli.  
 
Han besåg Biärrsiöholms Herregård, så wäl som Krageholm, önskade de blefo så wist tahla[?], som han på en natt tager upp lösen fast han ej begär mer än 1/4 del af fynden. Halfannat år går omkring. Dessa herrar må wäl, gå på källaren (där råkar H:r Wäckter den Rossou, som jag förut omtalt, hwars bofstycke Wäckter kändt i Flensburg, och då Rossou wille röja Wäckter som Bedragare, nödgades han tiga, det ena swvärd höll det andra inne) emedlertid hade Pinkornelli blifvit så känd med handelsman Schmals dotter, at hon intet war smal: hon blef hastigt gifft med honom som Jungfru tiock, och den stora Brudskatten låg nu i jordens giömmor. Nu ändtl. börjar Interessentskapet blifva oroligt. Herrar skattzen gräbers sätta ut dag och timma om afftonen: de samlas, gå ut med tillhöriga redskap: Wäckter har länge Laborerat på Spiritus och Essencer, har flaskor at bestryka både arbetare och wärk-tyg, slag-rutor på många sätt skurna - men hwad händer? Han skall börja: och ärhindrar sig at han glömdt taga med sig en Ingredience nembl. Radix Cubica (skratten nu fult ut läsare) en af Interessenterna sändes till Apothequet begär köpa ett lod. Gesällen har ej hört förr den kryddan nämnas. Apotheqvaren såg ock igenom hela sitt register men swarar at hon intet fants och war han ej skyldig at hafwa henne. Denna sorge-pust kom tillbaka: de gå hem: Wäckter säger at hon fins i Köpenhamn. Hammel reser, söker på alla Apotheqve där; örten fans intet ej heller roten.  
 
Han kommer hem med oförrättat ährende. Wäckter säger: så snart wi war rest ångrade jag at jag ej gaf mitt Creditio med; ty den Apotheqvaren ensam har det, och lämnar icke förän han ser min hand: bud gå åter åstad. Apotheqvaren swarar: Jag känner hwarken H:r Wäckter eller Radix Cubica, I defvels skinn och sten. Nu kom budet andra gång hem utan at hafwa denna Rot. Wäckter försäkrar dock heligt at om han får rese-pgr skall han skaffan. Han reste och blef borta. Pinkornelli war ensam i pant qwar: Interessenterna woro blottade på pgr. Schmal befordrade sin måg till v: Corporal: han blef sedan Gästgifvare i Anderslöf, men rymde från hustru och barn: sedan han aldeles utarmat swärföräldrarna, som stackare flyttade till Trelleborg, och lefde i uselhet med Dottern och hennes barn».
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2015-07-16, 22:26
Svar #18

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Fantastiskt fynd! Vilken berättelse, och vilken suspekt typ...
Men vem var han egentligen och var kom han ifrån?
Förmodligen lär vi väl aldrig få veta det.

2015-08-04, 00:01
Svar #19

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
General MunsterRulla Öfver 4:de Compagniet af Kongl: Norra Skånska Wargärnings Bataillonen  som mönstrades af General Majoren, General Adjutanten och Commendeuren af Kongl: Maj:ts Svärds Ordens Stora Korss Högvälborne Herr Johan Christopher Toll.
Med Tillförordnad Munster Commissarius LandsCammereraren HögÄdle Herr Ludvig Cronsiö uti Landscrona den 31 Julii 1790.
 
Löhn: Qvartermästare Efter Fältstat
Caractair: Quartermästare
Namn: Jean Christopher Piculell
Sista Munstrings Annotationer: Presens
 
Källa: Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/249 (1790-1805), bildid: A0052249_00144
 
Se även: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet 907 (1791-1791) Bild 310 (AID: v376659a.b310, NAD: SE/KrA/0023)

2015-08-08, 06:23
Svar #20

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Johan Kristofer Piculell (1753-1827) var son till Andreas Piculell (1699-1785), kom till Sverige 1716 från Stralsund. Enligt mantalslängderna var Johan Kristofer 1783 14/1 gördelmakare i Laholm och bodde tillsammans med sin syster Mariana. Likaså 1784 8/1 då han anges vara ogift. 1784 18/12 står han emellertid som gift - med Catharina Westerman (1753-1817) från Laholm. Giftermålet måste således ha ägt rum mellan januari och december 1784, men jag har aldrig, trots tappra försök, lyckats återfinna vigselnotisen. Förmodligen vistades Catharina i en annan församling vid tiden för giftermålet, så att vigseln kom att noteras där, snarare än i Laholm.
 
1785 24/4 byter Johan Kristofer karriär och kommer i tjänst vid Skånska Linie Dragon Regementet. Till att börja med vistas familjen hos föräldrarna i Hörja, och där föds 1785 9/6 en son, som får namnet ANDREAS STEFANUS PICULELL - Andreas efter fadern, som hinner uppleva detta innan han, 86 år gammal, sluter sina ögon den 27/8 samma år, Stefanus efter farfar och farfars far i Stralsund och Stade. Andreas Stefanus Piculell (1785-1878) är stamfar till den ännu fortlevande svenska grenen av släkten, liksom till en stor gren i USA.
 
I rullorna har jag läst, att Johan Kristofer Piculell 1788 24/10 blevutsedd till Secund Corporal och 1792 1/6 till Kvartermästare. 1789 och 1790 var han kommenderad vid Lanscrona.
 
1788 8/4 föds andre sonen, Johan Peter Piculell, i Skyrups Hus, Matteröds socken, där familjen framgent kom att bli kvar.

2015-08-16, 15:27
Svar #21

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Anna Carolina Pikulell (1819-1874) var född i Fjelie utanför Lund men avled i Brooklyn, NY.
Dessemellan hann hon gifta sig två gånger; först 1839 i Malmö/Garnisonsförsamling med sergeanten från Ystad, Carl Johan Duvall Stånggren (1816-1845) och sedan 1856 i Köpenhamn/Fredriksberg med bokbindaren Frederik Wilhelm Tölle (1828-1877). I första giftet fanns en överlevande son; Oscar Valdemar Leopold Duvall Stånggren, född 1840 i Malmö/garnisonsförsamling, och i det andra två överlevande barn; Frederikke Wilhelmine (Minna) Tolle, född 1855, och Wilhelm Tolle, född 1860. De båda senare lever fortfarande i New York 1880 enligt Skiftesprotokoller efter farfar i Köpenhamn, men är sedan försvunna. Sonen i första giftet är totalt försvunnen sedan modern i början av 1850-talet sökte sig till Köpenhamn. Förmodligen följde han aldrig med dit. Kanske blev han också soldat och bytte namn. Hans farfar var trumpetare i Ystad och hette Olof Stånggren, mormor Anna Magnusdotter.
Söker Anna Carolinas tre barn ...

2015-08-16, 15:55
Svar #22

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2021-01-10, 17:33
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
En tråd att nysta i ...? En Wilhelmina Toelle nämns som änka i en dödsruna efter Fritz Klossner. Hon var änka före giftermålet 1888 med Fritz Klossner.
 
Hermanner Volksblatt. (Hermann, Mo.), 20 Oct. 1911. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060116/1911-10-20/ed-1/seq-5/>
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-08-17, 14:17
Svar #23

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Tack för tipset. Tyvärr visade hon sig heta något annat som flicka, och var alltså änka efter en Henry Toelle.

2015-08-17, 16:07
Svar #24

Paul Bergström

Ted,
 
Enligt notering i husförhörslängd från Malmö Garnisonsförsamling flyttade moder och son till Köpenhamn 7 november 1856. Det står då noterat att sonen går i skola i Köpenhamn.
 
/Paul

2015-08-17, 16:25
Svar #25

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2021-01-10, 17:33
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Wilhelm Tolle, döpt 1860-05-10 i Den Tyske Reformerte Menighed, Köpenhamn.
 
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYD2-69B
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-08-17, 16:30
Svar #26

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2021-01-10, 17:33
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
En dotter till. Hilma Magdalene Tolle, döpt 1857-08-02 i Den Tyske Reformerte Menighed, Köpenhamn.
 
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYD2-6MG
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-08-17, 16:33
Svar #27

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2021-01-10, 17:33
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Frederikke Wilhelmine Tolle, döpt 1855-11-04 i Holmens Sogn, Köpenhamn.
 
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYF5-2B3
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-08-17, 16:39
Svar #28

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3699
 • Senast inloggad: 2021-01-10, 17:33
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Familjen (har du förmodligen redan sett) i US Census 1870. Barnen anges vara födda i New York.
 
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M8FC-DM4
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-08-17, 21:29
Svar #29

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Lilla Hilma dör tidigt och sonen ur första äktenskapet verkar inte ha följt med till USA. Men han kan ju ha stannat i Danmark.

2015-09-02, 20:55
Svar #30

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Tack vare det rätt användbara husförhörsregistret 1880-1920 på MyHeritage.com återfann jag plötsligt den besvärliga Octavia Carolina (Piculell) Carlsson - se ovan 4/3 - såsom bosatt i Hubbo församling AI:15 sid 178, 208, 95 och 226, Västmanland. Dit hade hon flyttat redan 1895 och finns på flera ställen i hfl fram till ca 1900, då hon återigen går upp i rök...  Överstruken utan hänvisning. Här den sista anteckningen:
 

 
Minsann, får hon inte också en uä dotter, Signe Maria 1897 19/3 i Jädra No 1, Hubbo och död där 30/3 samma år.
I födelseboken anges fadern vara okänd men som fadder står en dräng Johan Fredrik Johansson i Tränshamra, den plats dit Octavia flyttar. Han är således en stark kandidat för faderskapet.  
 
I Tränshamra hittar jag mycket riktigt en Dräng/Kusk Johan Fredrik Johansson *1873 5/6 i Västerås, som 1898 7/11 flyttar till Sala stad, och därifrån tillbaka till Tränshamra i Hubbo följande år. Därifrån beger han sig 1902 6/12 till Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. I Rotemannen 2 går det sdan att följa honom fram till 1926 - hela tiden ogift. Relationen, om det nu fanns någpn, med Octavia tycks han inte ha återupptagit. Sveriges dödbok meddelar att han dör 1929 15/3 i Stockholm/Klara.
 
Men var i fridens dar finns då Octavia?  
 
Hon tycks ha varit kyrkskriven BÅDE i Hubbo och i Västerås under dessa år.
Inte undra på att ingendera församlingen tycks bry sig om vart hon kan tänkas ha tagit vägen ...
 
(Meddelandet ändrat av ted 2015-09-03 06:48)

2015-09-04, 14:56
Svar #31

Paul Bergström

Oktavia Karolina Karlsson flyttar ut ur Västerås domkyrkoförsamling 11/11 1903 tillsammans med sin arbetsgivare, vattenledningsarbetare Carl Johan Westberg o h.h.
 
Paret Westberg dyker sedan upp i Härnösand dit de sägs flytta, men det gör inte Oktavia (enligt min kontakt som kollat upp den delen).
 
Hon verkar ha ställt kosan någon annanstans:-)
 
/Paul

2015-09-04, 22:30
Svar #32

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Jo, det har jag också kunnat konstatera efter att ha vänt ut och in på Härnösand.
När hon inflyttar till Västerås ca 1899/1900 gör hon det på en attest utfärdad i Kolbäck 1894 - och därmed är hela sejouren i Hubbo som bortblåst. Liksom det utomäktenskapliga barnet.
Kan hon ha avlidit på vägen upp till Härnösand?
Men då borde hon väl ändå finnas med i Sveriges dödbok?
Kan hon ha utvandrat - till Finland t.ex.?
Eller till Amerika?
 
Bortblåst!

2016-01-26, 19:39
Svar #33

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4353
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 16:35
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) N:o 46, 1806 6/3, sid. 368:
»Enke-Fru Löjtnantskan Johanna Sofia Piculell född Siwers, död på Fjelietorp wid Lund den 25 sistl. Februari, i deß 82 ålders år.»
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2016-01-26, 21:42
Svar #34

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Japp, hon vistades på sin ålderdom hos sin äldste son, Lars Andreas Piculell och hans familj, i just Fjelie. I Fjelie kyrka hänger två svärd, som har tillhört familjen Piculell.

2016-01-30, 17:15
Svar #35

Utloggad LarsOlof Lööf

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 772
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 23:25
  • Visa profil
Nytt lösfynd:
Inflyttad i Göteborgs Dk förs. 1775 5/5 Elsa M Pekulell med maken arbetskarlen Lars Aronsson. Makarna kom närmast från Rommeled och uppges födda i Skåne. Se Inflyttningslängden i församlingen för tiden sidan 125.
Häls LarsO

2016-01-31, 22:10
Svar #36

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Jo, denna notis hittade jag också för några decennier sedan. Familjen kom från Edet i Fuxerna, där de fått tre barn, 1764, 1767 och 1769. Flytten till Göteborg går nog ett par år tidigare, eftersom sonen Aron avlider i Amiralitetsförsamlingen där 1773. 1775 får de sedan en dotter ANNA FREDRIKA i Göteborg/Domkyrkoförsamling, men därefter är de sorgligt försvunna. En äldre dotter, som tycka följa med till Göteborg heter MARIA och är född 1764 i Fuxerna. Alla tips om denna familj mottages med entusiasm. Mannen, Lars Aronsson, sägs vara född på Dahl.

2016-07-06, 15:25
Svar #37

Inloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1139
 • Senast inloggad: 2021-01-15, 21:14
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Ett flyttningsattest för en Alexander Pekulell här, ifall det är av intresse för någon.


Munka-Ljungby kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13271/H II/1 (1762-1793), bildid: C0061167_00078


Även en Dorothea Pikonell (läser jag det som) om det nu är samma namn:
Munka-Ljungby kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13271/H II/1 (1762-1793), bildid: C0061167_00176

/Martin

2016-07-06, 16:13
Svar #38

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Jo, den attesten hade jag kläm på. Den tycks vara utfärdad i Helsingborg och det står att Sämskmakaregesällen Alexander Piculell färdas "uppåt landet". Ängelholm ligger naturligtvis "uppåt landet" om man räknar Helsingborg som utgångspunkt, men jag anar att han har fortsatt norrut, möjligen mot Göteborgstrakten, eftersom hans syster Elsa så småningom hamnar där. Den här attesten från 1763 är det absolut sista spåret jag har efter honom. Kan han ha bytt namn, tro?


"Dorothea" heter egentligen FIKEN DOROTHEA PICULELL (1737-1791) - senare gift Palm. Jag förundrades länge över det konstiga namnet FIKEN, men fick så småningom klart för mig att det skall vara FICHEN, d.v.s. "lilla Fia", alltså SOFIA. Mycket riktigt, senare i livet står hon som Sofia Dorothea.

2016-07-18, 23:34
Svar #39

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4353
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 16:35
  • Visa profil
Jag gissar att dessa notiser redan är kända, men postar dem ändå - tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 8, 1813 20/2:

»Fahnjunkaren Lars Pikulells och deß kära Makas Amalia Sophia Lärckas son Lars Georg, död på Fjelietorp den 10 dennas, uti en ålder af ett år, 3 månader och 6 dagar, hwilket slägtingar och wänner härmed tillkännagifwes.
Comministern Pehr Mårtenssons och deß kära Makas Sophie Pikulells son Anders Petter, död i Hjerup den 10 dennas, uti en ålder af nära 6 månader, hwilket äfwen slägtingar och wänner tillkännagifwes.»
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2016-08-11, 12:07
Svar #40

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1310
 • Senast inloggad: 2021-01-09, 20:07
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd:

Ur Arméns Pensionskassa, inlämnade födelsebevis.

Utdrag ur Hjärnarps kyrkobok:

1748 den 8 november qwartersmäst. Andreas Picullels och dess frus son i Bårstorp som Dom. XXIV p. Trinit. blef döpt och derwid bekom dett det namnet Lars

2016-08-11, 12:36
Svar #41

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Ja, detta är adjutanten och hejderidaren LARS ANDERS PICULELL (1748-1821) - stamfader till den större av två huvudgrenar i släkten Piculell. Gift 1779 med Margaretha Elisabeth Åkerholm (1750-1820) hade han 10 barn, varav 7 levde till vuxen ålder. Hans svärd finns upphängda i Fjelie kyrka.

2016-08-15, 11:21
Svar #42

Utloggad Carin Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4997
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 18:00
  • Visa profil
  • Hembygdshistoria
I Petter Gotthard von Kochens journal från Krapperup i Skåne nämner han en "LMst:n Picconel" som den 27 januari 1747 "spijsat Middag hos mig". Med på middagen var också "H: Lieut. Clevenow", som var ryttmästare i Hjärnarp. von Kochen stavade ju lite som han själv tyckte, men kanske kan "LMst:n Picconel" vara samma som "QMst:n Picullel", d.v.s. ovanstående Andreas Picullel?
Carin Olofsson

2016-08-16, 12:36
Svar #43

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Jovisst handlar detta om ANDREAS PICULELL (1699-1785). År 1747 var han ännu bosatt i Bårstorp, Hjärnarp, och om jag minns rätt förekommer namnen som nämns bland faddrarna några av hans 17 barn.
Efternamnet inbjuder till diverse misstolkningar, och PICONELL är en av de mer vanligt förekommande.

2016-08-16, 14:27
Svar #44

Utloggad Carin Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4997
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 18:00
  • Visa profil
  • Hembygdshistoria
von Kochen stavade nog lite som det lät och som han kände för just då. Löjtnant Klevenow t.ex. förekommer ett flertal gånger i journalen, och hans namn stavas på minst 2-3 olika sätt. Vissa ord/namn kan von Kochen mycket väl stava på två olika sätt - i samma mening. :)
Carin Olofsson

2017-03-17, 14:38
Svar #45

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil

2017-03-20, 11:29
Svar #46

Utloggad Christer Edenfjord

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 108
 • Senast inloggad: 2021-01-15, 09:45
  • Visa profil
Hej,
säkerligen känd av alla Er "Piculellister," men ändå... Kartlägger Norra Skånska Kavalleriregementet till sjöss 1790 och finner en Secund Corporal Johan Christian Piculell för rote 62 Skyrup i Lifcompagniet.

I GM för 1791 är han 35 år med 7 tjänsteår. Fick sin corporalsfullmakt den 12 oktober 1788, och är en av de lyckliga av kompaniet som fick stanna hemma och tjänstgöra i Skåne.
Gick illa för många av hans kollegor i detta krigståg.

2017-03-20, 11:39
Svar #47

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Detta är f.d. gördelmakaren Johan Christopher Piculell (1753-1827) som omkring 1787 kommer till Skyrups hus i Matteröds socken. Han har 1785 24/4 kommit i tjänst som Kvartermästare vid Skånska Linie Dragonregementet, och 1785 9/6 föds äldste sonen, Andreas Stefanus Piculell (1785-1878) hos hans föräldrar i Hörja. Hans hustru heter Catharina Westerman (1753-1817) och är från Laholm. Det är bevisat att de måste ha gift sig 1784 - i Mantalslängden från 1784 8/1 för Laholm står han som ogift Güttlemakare, den 18/12 samma år som Gyttelmakare med hustru - men ingenstans har jag kunnat hitta vigseln.

2017-03-20, 12:19
Svar #48

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 785
 • Senast inloggad: 2021-01-08, 10:33
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil

Gördelmakargesällen Johan Christopher Picculel inflyttade 1778-10-16 till Göteborgs domkyrkoförsamling.
Han sägs vara född i Ängelholm och kom från Karlskrona.
Göteborgs Domkyrkoförsamling B:1 (1762-1794) Bild 80 / sid 153 (AID: v30149.b80.s153, NAD: SE/GLA/13180)

2017-03-22, 20:57
Svar #49

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Så råkade jag igen i min forskning att stöta på Adam Hindrich Piculell - som år 1704 gick ut till Polen:


"MunsterRoll
Von des Hoch Wohl Gebohrnen Herrn Obristen und Commendant Clas Ekebladh Gnädigst Vertrauten Infanterie Regimente undt, und zwar von des Capitain Hans Jurgen v. Usedohm Compagnie /.../
Elbing d. 18 Julij A.o 1707"

[Se bilder nedan]


Källa: "1707. Elbingska infanteriregementet. Överste Klas Ekeblad. K. C. A. 7724", Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1707/5 (1707), bildid: A0054599_00170, A0054599_00172, A0054599_00176


Adam Hinrich Piculell återfinns även vid samma kompani (4:e roten, nr 19) och regemente år 1705 (alla månader) och 1706:
-"1705. Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanteriregemente. Månadsrullor januari - december månader. K. C. A. 7705", Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1705/3 (1705), bildid: A0054580_00301"
-"1706. Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanteriregemente i Elbing. / Elbingska infanteriregementet / Månadsrullor. Rullorna ordnade månad efter månad. K. C. A. 7712" Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1706/6 (1706), bildid: A0054590_00251
-"1706. Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanteriregemente i Elbing. / Elbingska inf. regementet / general / mönsterrullor juni och december. K. C. A. 7713", Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1706/7 (1706), bildid: A0054591_00096
-"1708. Mars månad. Elbingska infanteriregementet. Överste Klas Ekeblad. K. C. A. 7739", Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1708/6 (1708), bildid: A0054607_00062
-"1708. September månad. Elbingska infanteriregementet. Överste Klas Ekeblad.", Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1708/7 (1708), bildid: A0054608_00062"
-"1704. Elbingska infanteriregementet", Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1487 (1704), bildid: A0029627_00186


År 1711 (20/8) mönstras regementet i Stralsund och Adam Hinrich Piculell återfinns som sergeant (avancerat från förare 1710 25/9) vid samma kompani (kommenderad till Penemünde).

Källa: "Elbingska infanteriregementet". Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1488 (1711), bildid: A0029628_00078, A0029628_00079

2017-03-22, 21:23
Svar #50

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Fruktansvärt intressant, Magnus. Tack än en gång.
Han lever alltså 1711 i Stralsund - men kommenderas tydligen till Peenemünde, som ligger nära polska gränsen. Där bor idag bara 339 människor, men det finns ett Army Research Center där.
Vart kan han ha tagit vägen sedan? Poltava har han tydligen överlevt.

2017-03-22, 21:37
Svar #51

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Om Elbingska infanteriregementet kan man läsa bl.a här:
weburn.kb.se/eod/5280/NLS15A025280.pdf (se bild)
http://www.tacitus.nu/karoliner/slag/Stresow/svenskar.htm
http://www.tacitus.nu/karoliner/slag/Gadebusch/svenskar.htm


2017-03-25, 13:43
Svar #52

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
 Ur: Leonhard Kaggs dagbok 1698-1722, utgiven i Historiska handlingar del 24, Stockholm 1923:
 
 ”[1710] Samma dag, som var d. 30 Januari, tog general Nostis af ryssa in staden Elbing med stormande hand af våre,
då 4 compagnier af öfverste Claes Ekeblads regemente infanterie, som lågo därinne och effter regementet där effterlämnade, blefvo alle fångne, föruthan dhe som i stormen slagne blefvo; effterföljande officerare af bemälte regemente blefvo hoos ryssa fångne: öfverstelieutnant Johan Jäger, capitener Weide [=Christian Wilde], Holm, Stafvenhagen fången där och sedan död, Dantzman fången, Schiltknecht fången och straxt död, Lochman fången. Lieutnanter blefvo fångne Norman, Weide [=Adam Wilde], Rahden, Ekeborg, Spandau, Treiden. Fändrickar blefvo fångne Wentzell, Tillman echapperade uthur stormen till Dantzig, Adam Hindrich Schleusing fången i stormen och tog tiänst hos ryssa i Tobolsko a:o 1718 i Juni månad; fendrich Broberg fången, Segebaden, Köster ock fångne sampt adjutant Frantz Hindric von Drentell. Dhe gemene alla fångne eller slagne.”


Regementet bestod av 12 kompanier. Av mönsterrullan i september 1708 framgår följande kompanichefer:
[font=]Källa: "1708. September månad. Elbingska infanteriregementet. Överste Klas Ekeblad.", Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1708/7 (1708), bildid: A0054608_00001"[/font][/i]
Livkompaniet (C Ekeblad)
Överstelöjtnantens kompani (Johan Jäger)
Majorens kompani ( G Oxenstierna)
Kapten Usedoms kompani (som Adam Hinrich Piculell tillhörde) blev inte fångna i Elbing 30/1 1710)
Kapten Labebachs kompani (anges blivit fången i Elbing 1710 -se Karl XII:s officerare, AID:v319671a.b1900.s375)
Kapten Zöges kompani
Kapten Rosenstedts kompani
Kapten Holms kompani
Kapten Stavenhagens kompani
Kapten Isendorffs kompani
Kapten Sibrandts kompani
Kapten Plathens kompani

(Not. De av mig ovan fyra fetmarkerade kompanierna bör vara de som blev fångna i Elbing)

Se även om Elbingska garnisonens utväxling:
Serie I. 3 st. Svenska krigsfångar i Danmark och danskar i Sverige samt deras utväxling, I-III. Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 A/1 a, bildid: A0065199_00026 ff

Återstår att kika närmare på Elbingska infanteriregementets deltagande i Gadebusch 1712 (se länk i tidigare inlägg), Tönningen 1713 och Stralsund 1715.

2017-03-25, 17:26
Svar #53

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Bland GMR tycks det inte finnas några rullor för Elbingska Regementet efter 1711. Men de kanske ingår i någon annan serie?

2017-03-25, 17:57
Svar #54

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1310
 • Senast inloggad: 2021-01-09, 20:07
  • Visa profil
Kolla Bremiska Infanteriregementet 1710. Tyckte mig känna igen namn på några kompanichefer.

/Paul

2017-03-25, 21:58
Svar #55

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Danska generalstaben har utgett: "Bidrag til den store nordiske Krigs Historie", Det Nordiske Forlag 1899-1934, København

Bindtitel: 1 Kong Frederik IV's første Kamp om Sønderjylland. Krigen 1700
Bindtitel: 2 Felttoget i Skaane 1709-1710
Bindtitel: 3 Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen i Østersøen og Kattegat 1710-1712
Bindtitel: 4 De nordiske Allieredes Kamp med Magnus Stenbock 1712-1713
Bindtitel: 5 Kampen om Tønning 1713-1714 og Stenbocks Hær i dansk Fangenskab 1713-1719
Bindtitel: 6 Den store Koalition mod Sverig af 1715
Bindtitel: 7 Erobringen af Sverigs tyske Provinser 1715-1716
Bindtitel: 8 Carl XII i Norge, Peter I i Danmark 1716
Bindtitel: 9 Norges Forsvar 1717-1718
Bindtitel: 10 Krigens Afslutning 1719-1720

I band 6 (VI, s. 309 ff) finns "styrkebesked" (underofficerare och gemena) för de svenska förband som befann sig på "tysk botten" år 1714:
-Elbingska inf.reg 222 man
-Stralsunds garnisonsreg. 330 man


Det finns en rulla från december 1713 (se främst kapten Herman Sijbrandts kompani (A0054669_00095 ff)):

"1713. Öfverste Henrik Klingstedts regemente. I Wismar. Sammansatt af kontingenter ur Västmanlands, Dal-, Södermanlands, Närke - Värmlands, Östgöta infanteri-, Jönköpings, Älvsborgs, Västgötadals, Helsinge, Ekeblads, Vellingks, Wangelins och Bremiska milisregementena. Generalmönsterrullor. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1713/7 (1713), bildid: A0054669_00006 ff"


Se även: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1502 (1713), bildid: A0029657_00017 ff

2017-03-25, 22:28
Svar #56

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Spännande. Är de svenska officerarna och underofficerarna namngivna i dessa verk?

2017-03-25, 22:51
Svar #57

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Nej - ner på namn på manskap går man inte (har läst de flesta banden för många år sedan och ett band finns i bokhyllan). De innehåller mer i stil med vad som hände med regementena; vilka belägrade vem;  vem fick vilka krigsfångar; hur många stupade/sårade o.s.v.

Se även:

-"1709. Öfverste Klas Ekeblads värfvade inf. regemente. Elbingska inf. regementet. Januari - april. K. C. A. 7742
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1709/4 (1709), bildid: A0054614_00054"
-"1709. Öfverste Klas Ekeblads värfvade inf. regemente. Elbingska inf. regementet. Mars månad. K. C. A. 7744
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1709/5 (1709), bildid: A0054615_00061"
-"1709. Öfverste Klas Ekeblads värfvade inf. regemente. Elbingska inf. regementet. Maj månad. K. C. A. 7743
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1709/6 (1709), bildid: A0054616_00043"

Bästa hälsningar från Österlen
Magnus

2017-03-26, 15:21
Svar #58

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Noterade följande skrivning i Leonhard Kaggs dagbok:

Adam Hindrich Schleusing fången i stormen och tog tiänst hos ryssa i Tobolsko a:o 1718 i Juni månad;

Adam Hindrich förefaller vara en rätt ovanlig kombination, ehuru inte unik.
Tänk om "Schleusing" är en feltranskription av originaltexten, och att det egentligen är Adam Hinrich Piculell som avses, och att det är han som hamnar i Tobolsk??? Rena Sibirien ...
Eller dagdrömmer jag?

2017-03-26, 17:04
Svar #59

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Hinrich Adam Schleusing var premierfänrik vid  kapten Holms kompani i maj 1709 - samtidigt som Adam Hinrich Piculel var förare vid Usedoms kompani. Så felskrivning/feltranskription i Kaggs dagbok kan du nog utesluta.

Jämför : Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1709/6 (1709), bildid: A0054616_00113; A0054616_00043


Hemkomna från rysk fångenskap 1722-1723 hittar man här:
Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 1320 / sid 249 (AID: v787700.b1320.s249, NAD: SE/KrA/038814B)


2017-03-26, 17:11
Svar #60

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Synd!   ;)


Det verkar inte som om rullorna för Elbingska regementet 1712-1715 har digitaliserats.
Krigsarkivets/Riskarkivets förteckning är inte att leka med med - man skulle önska att beskrivningen av respektive rulla var lite mer utförlig.
Kanske ingår regementet i någon annan storhet, Stralsundska eller Pommerska någonting?


Ps: Har Krigsarkivet flyttat till Arninge än? För flera år sedan var det tal om detta.

2017-07-01, 16:51
Svar #61

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Lite mer om Steffen Piculell d.ä:s tidiga militära karriär ("gefreiter" motsv. rotemästare):

Bilden - Rullor 1620-1723 1664:8 (1664) Bild 2580 / sid 138 (AID: v751470a.b2580.s138, NAD: SE/KrA/0022)
(Generalmajor Kurt/Konrad Kristoffer von Königsmarcks regemente)

Trupper i Bremen - Verden. Del I. Generalmajor Kurt/Konrad Kristoffer von Königsmarcks regemente. Rullor 1620-1723 1669:17 (1669) Bild 770 / sid 117 (AID: v751534.b770.s117 alt. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1669/17 (1669), bildid: A0053850_00080

Rullor 1620-1723 1669:17 (1669) Bild 1370 / sid 210 (AID: v751534.b1370.s210, NAD: SE/KrA/0022)

Rullor 1620-1723 1669:17 (1669) Bild 2370 / sid 360 (AID: v751534.b2370.s360, NAD: SE/KrA/0022)

Rullor 1620-1723 1670:8 (1670) Bild 1180 / sid 128 (AID: v751544.b1180.s128, NAD: SE/KrA/0022)

Rullor 1620-1723 1671:5 (1671) Bild 1130 (AID: v751551.b1130, NAD: SE/KrA/0022)

Uppdaterat:
Rullor 1620-1723 1672:15 (1672) Bild 1280 / sid 277 (AID: v751568.b1280.s277, NAD: SE/KrA/0022)
(Königsmarcks/Horns värvade regemente)

Rullor 1620-1723 1674:12 (1674) Bild 1570 / sid 718 (AID: v751191.b1570.s718, NAD: SE/KrA/0022)
(Hertigen av Sachsen-Halles första infanteriregemente)

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1676/16 (1676), bildid: A0053942_00188
(Fältmarskalk Grundel-Helmfeldts livregemente)

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/16 (1678), bildid: A0053977_00161

Sistnämnda regemente kapitulerade vid Greifswald den 15 november 1678, det sista svenska fästet i svenska Pommern, för brandenburgarna.


Steffen Piculell d.ä hade säkert att välja mellan att vara fånge eller gå i Kurfursten av Brandenburgs tjänst. Hans son Adam Hindrich föds c:a 1681 i Brandenburg.

2017-07-01, 17:11
Svar #62

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Fantastiskt! Nu skall här läsas rullor ...

2017-07-03, 21:08
Svar #63

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Ytterligare en länk till mönsterrulla där Steffen Piculell d.ä återfinns (år 1668):

Generalmajor Kurt/Konrad Kristoffer von Königsmarcks regemente. November månad
Rullor 1620-1723 1668:8 (1668) Bild 490 / sid 90 (AID: v751513.b490.s90)
alt. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1668/8 (1668), bildid: A0053829_00051

2017-07-04, 21:51
Svar #64

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Lite mer rullor för den som kan vara intresserad  :)

Överste Johan zur Brüggens regemente
F.d Simon de Bolseys regemente (Markgreven av Badens regemente)
Rullor 1620-1723 1658:10 (1658) Bild 930 / sid 87 (AID: v751389.b930.s87, NAD: SE/KrA/0022)
Se bilden nedan "Steffan Peccollel" i rullan från år 1658

Rullor 1620-1723 1658:10 (1658) Bild 2180 / sid 212 (AID: v751389.b2180.s212, NAD: SE/KrA/0022)

Rullor 1620-1723 1659:11 (1659) Bild 620 / sid 54 (AID: v751402.b620.s54, NAD: SE/KrA/0022)

Rullor 1620-1723 1659:11 (1659) Bild 3150 / sid 305 (AID: v751402.b3150.s305, NAD: SE/KrA/0022)

Rullor 1620-1723 1659:11 (1659) Bild 4360 / sid 425 (AID: v751402.b4360.s425, NAD: SE/KrA/0022)

Rullor 1620-1723 1659:12 (1659) Bild 1560 (AID: v751403.b1560, NAD: SE/KrA/0022)

(Rullor 1620-1723 1659:12 (1659) Bild 2750 (AID: v751403.b2750, NAD: SE/KrA/0022))

(Rullor 1620-1723 1659:12 (1659) Bild 4300 (AID: v751403.b4300, NAD: SE/KrA/0022))

Rullor 1620-1723 1660:14 (1660) Bild 780 / sid 70 (AID: v751419.b780.s70, NAD: SE/KrA/0022)

Utdrag nedan om Karl Magnus av Baden: http://runeberg.org/cjlpolska/0034.html

2017-07-04, 23:53
Svar #65

Utloggad Timothy DeWerff

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2020-08-24, 04:23
  • Visa profil
We have come across the variant spelling "Piconell" in many early records of the family. Is it therefore plausible that this index card for "Piquenelle" -- documenting a November 1706 burial in the financial accounts of St. Johannis, Stralsund -- refers to a child of the younger Steffen Piculell? The child's father's Beruf matches Steffen's rank of Feldwebel and, as noted above, a dombok entry firmly places "Feldtwebell Piculell" in Stralsund that same month (see 3 Dec 2014 post; SE/KrA/0082/I/34, bildid: A0065881_00336).

I don't believe the parish records for St. Johannis are readily accessible online, but perhaps additional information, such as the child's mother's name (first? wife of Steffen Jr. and possibly Andreas's mother), might be found there if so.

Source: "Deutschland, Pommern, Stralsund, Kirchenbuchkartei 1600-1900," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-69H3-TP3?cc=1475887&wc=M6H4-WWL%3A48064301%2C48064302%2C48149301 : 20 May 2014), Stralsund (St. Johannis) > Begräbnisse > Pagel, Jochim > image 91 of 155; Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund, Bundesrepublik Deutschland (Municipal Archives of the Hanseatic city of Stralsund Federal Republic of Germany)

2017-07-06, 08:46
Svar #66

Utloggad LarsOlof Lööf

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 772
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 23:25
  • Visa profil
Hej
Jag sitter och läser lite i Örnbergs samling (digital i SVAR) och finner då under bokstaven B en del uppgifter kring Andreas Piculell, kanske i förbindelse med uppgifter kring släkten Sievers - men ändå lika förbryllande med tanke på bokstaveringen. I volymen finns anteckningarna från bild 209 ff.
Örnberg var en nitisk och duktig släktforskare, det har jag tänkt många gånger och anteckningarna (inte bara dessa) är väl värda ett studium.
Hälsningar LarsO

2017-07-06, 12:57
Svar #67

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
 I innehållsförteckningen till Rullorna 1658:9 står:
 (Rullor 1620-1723 1658:9 (1658-1658) Bild 70 (AID: v751388.b70, NAD: SE/KrA/0022))

Så med hjälp av nedanstående kanske man vågar sig på en gissning att Steffen Riculell d.ä blivit värvad 1655 i Holland...


2017-07-06, 18:32
Svar #68

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Första gången Steffen Piculell (d.ä) dyker upp i rullorna efter sin vistelse i Brandenburg är 1684 3/10 vid major Thomas Rogers "Freij Compagnie Pioneurs". [I rullan 1684 1/9 finns han inte med, A0054082_00405]

"In Damm
Corp[oral]: Steffn Pikunelle...1"

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1684/19 (1684), bildid: A0054083_00119


Han finns sedan med i rullorna som korpral vid detta frikompani till rullan 1685 2/12. Han skrivs då:
"Fou[rier?] und Musterschr[eiber] Steffen Piculell.. 1" [Bild 1 nedan]
Så i originalrullan har han haft möjlighet att skriva sitt eget efternamn med den stavning han ansåg vara den rätta!


I rullan före, d.v.s 1685 10/11 [Stralsund] står han som "Corporal Steffen Piculell" [A0054114_00249]


Den 2 januari 1688 [i Greifswald] antecknas i rullan [se bild 2 nedan].
"Unt.Offic. Steffen Piculell..1
/.../
Tambour Steffen Piculell..1"

Här finns alltså både underofficer Steffen Piculell (d.ä) och trumslagaren/(piparen) Steffen Piculell (d.y)


I rullan i Stralsund 1699 27/10 anges rustmästaren[!=lägre än furir] Steffen Piculell (d.ä) vara 68 år gammal och ha tjänat svenska kronan i 37 år. Med mitt antagande i inlägget ovan att han värvades i Holland sent på året 1655 och blev fången i Greifswald 1678 (=c:a 22-23 års tjänst) och sedan återkom i svensk tjänst september/oktober år 1684 och fram till oktober 1699 (=c:a 15 års ytterligare tjänst, blir totalt c:a 37-38 år i "Kungl. May:ts tjänst" år 1699).

Källor: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/12 (1688), bildid: A0054178_00095 [A0054178_00232; A0054178_00372]
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/18 (1699), bildid: A0054454_00106[/i]

2017-07-06, 20:41
Svar #69

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Det här med HOLLAND är extra intressant. Varför hamnar en italienare där? Detta är ju post-30-åriga-kriget och med tanke på hans ålder, född ca 1631, torde han inte ha varit med i detta krig. Vad kan ha hänt i Europa efter detta stora krig som motiverar Steffen Piculell Sr att bryta upp från Italien för att hamna i Holland?

2017-07-07, 10:25
Svar #70

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1310
 • Senast inloggad: 2021-01-09, 20:07
  • Visa profil
Hej!

Som de flesta känner till så var Nederländerna länge en del av det Habsburgska väldet och i dess sydligare del, Flandern, hade Habsburgarna länge en mer eller mindre stående armé under namnet "Flanderska armén". Denna rekryterades främst med folk från övriga länder under Habsburg, så som Spanien, Österrike och Neapel.

Det finns en ambitiös Wikipedia-sida om denna armé: https://en.wikipedia.org/wiki/Army_of_Flanders

Ett litet utdrag om situationen för armén efter Vestfaliska freden 1648 följer här:

After the end of the Thirty Years' War, a financially constrained Spanish government steadily reduced the size of the Army of Flanders; this trend continued after the end of the Franco-Spanish war that continued after the Peace of Westphalia in 1648. The Battle of the Dunes in 1658, resulting in a defeat for the Army of Flanders at the hands of the French, produced a renewed peace.[62]

Recent scholarship has highlighted the deep seated problems emerging in the Spanish state and military from the 1630s onwards. The Count-Duke of Olivares, the key advisor to King Philip IV, had attempted to re-energise the Army of Flanders by injecting increasing numbers of the aristocracy into the senior ranks; the results had included rank inflation, a fragmented system of command and a raft of temporary appointments.[63] By the 1650s, the officer-to-man ratio in the Army had reached the unsustainable levels of one to four.[63] Recruitment had steadily shifted; by the mid-17th century, troops were increasingly being raised less by contractor and contractors, and more by either capturing men or selecting them as levies from cities and towns via lotteries (quintas or suertes).[64] The infrastructure and support services were considerably improved, but not as much as elsewhere, and Army was increasingly perceived as a 'broken force' in European affairs.[65] With money continuing to be tight, visitors to the provinces in the second half of the century reported seeing the Army in an appalling state, with soldiers begging and short of food.[66] Despite this, there was no return to the mass mutinies of the preceding century.

By the end of the century, the final days of the Army of Flanders were not far away. The War of the Spanish Succession (1701–14) saw French and Allied invasions and the disintegration of central Spanish authority in the peninsula, which destroyed the basis of the Army of Flanders – it was formally disbanded in 1706.


För något år sedan var teorin uppe här på Anbytarforum för en koppling mellan den napolitiska adelssläkten (de) Piccolellis och släkten Piculell. Denna teori har i vart fall inte försvagats om vi tänker oss en värvning av Steffen Piculell från en desillusionerad flandrisk armé.

Mvh

Paul Bergström

2017-08-10, 18:31
Svar #71

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1310
 • Senast inloggad: 2021-01-09, 20:07
  • Visa profil
Ted Rosvall,

Du nämner här i Piculell-tråden för något år sedan att du var nere i Berlin och kikade på en svensk kyrkobok från garnisonen i Stettin. Minns du något mer om själva boken eller du fick endast ta del av den i form av microfilm/microfische?

Anledningen att jag frågar är att jag nyligen varit i kontakt med Geheimes Staatsarchiv i Berlin och de ger en liten annan bild än den du skrev och även som jag läst mig till på andra ställen. De säger att boken finns filmad, men att den sträcker sig 1705-1714 (och inte 1682-1714) samt att den endast innehåller döpta för kavalleriregementet Mellin (vad nu det är för något).

Jag har ett brev om du vill ta del av det.

Med vänlig hälsning

Paul Bergström

2017-08-11, 07:18
Svar #72

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Jo, jag minns hur personalen slet för att få fram "boken" som visade sig vara några mikrokort i ett kuvert, svårlästa och framför allt svårnavigerade på de medeltida läsapparaterna ... Majoriteten av anteckningar är verkligen från 1705-1714, men det fanns några enstaka som var äldre. Om jag minns rätt var de nedtecknade i Anklam. Rätt mycket tycks också ha varit från Stettin. Tydligen rörde sig regementet ...

2017-08-11, 09:16
Svar #73

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1310
 • Senast inloggad: 2021-01-09, 20:07
  • Visa profil
Du gör i vart fall bedömningen att det handlar om svenska trupper i kyrkoboken? Den tyska beskrivningen "kavalleriregement Mellin" är ju lite kryptisk. Det kan ju vara bra att veta säkert om man skulle försöka genomföra en transkribering på plats i Berlin.

Undrar om man avser generalguvernören i Pommern Jörgen Mellin?

/Paul

2017-08-12, 07:21
Svar #74

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 785
 • Senast inloggad: 2021-01-08, 10:33
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Hos SVAR finns under Rullor 1620-1723, Trupper i Pommern och Wismar en generalmönsterrulla 1702 för fältmarskalken Jürgen Mellins värvade kavalleriregemente.
Regementet är mönstrat 1702-06-29 i Stettin

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054522_00052

2018-07-17, 23:11
Svar #75

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Ovan finns några inlägg om Pinkernelli.


Därför kan jag inte undanhålla denna ur rulla från 1689: 
"Corpral Friederich Pinckernell." vid Prins Christian August af Schleswig-Holsteins värvade infanteriregemente (i svensk tjänst)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054210_00050

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1689/22 (1689)


Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man:
/.../
Andra regementet, chef prins Christian August av Holstein - rulla år 1688/1689.


Källa: www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

2019-07-29, 19:48
Svar #76

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Rulla över nyvärvat manskap vid kapten Torstenssons kompani och Överste Klinkovströms regemente år 1699. Här återfinns den 1 november 1699 - Adam Hinrich Piculell.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054445_00108
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054445_00214
och jämför: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054445_00056
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/9 (1699-1700)


2019-07-31, 12:26
Svar #77

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Namn Rulla På Samtelige Gratialisterne wid Norra Skånska Cawallerie Regimente, hwilcke för innewarande åhr [1763 30/11] sig anmält till underhålls undfående, och med Präste attester bewist sig ännu wara lefwande.
/.../
Underhålls brefvens dato: 1756 Feb: 17
Lieutenant Piculel Anders  80 Daler Silfvermÿnt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066202_00401
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/2 (1665-1829)


2019-07-31, 12:37
Svar #78

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Han hade underhåll från Vadstena Krigsmanshus - hans ansökan där gav en hel del information om hans karriär och deltagande i strider.

2020-02-21, 16:08
Svar #79

Utloggad Christer Edenfjord

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 108
 • Senast inloggad: 2021-01-15, 09:45
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd - såg Magnus Lindskogs inlägg ovan och lägger in denna bild från 1779 om den kan vara intressant för någon.

2020-05-30, 22:36
Svar #80

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Sjuka vid major Rogers kompani

"Stralsund d. 1 Junij Anno 1688
Michael Otto
Feldtscher"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054179_00517
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/13 (1688)

2021-01-10, 13:01
Svar #81

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2084
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 22:39
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Förre Inspektoren Anton Pikulell:

Bilden: ArkivDigital, Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1853-1854a (1853-1854) Bild 530 (AID: v898148.b530)

Se även: ArkivDigital, Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:34 (1848-1853) Bild 383 / sid 311 (AID: v104530.b383.s311, NAD: SE/LLA/13254)

2021-01-10, 15:52
Svar #82

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-01-13, 15:44
  • Visa profil
Jaja men, detta är det ena av två tryckfrihetsmål som drabbat medlemmar av släkten Piculell. ANTON STEPHAN PICULELL (1815-1896) hamnade till sist i Moline, Rock Island Co, Illinois där han levde i 50 år under namnet RODELL. Kanske kände han sig jagad och ville försvåra upptäckt.


Den andre "målvakten" i ett liknande tryckfrihetsmål var f. handlanden Lars Gustaf Abraham Piculell (1832 - ?  ) som 1883 tvingades lämna landet för att undgå fängelse. Han skall han anlänt till Brooklyn där han försökte kränga sina skrifter, men är sedan dess helt försvunnen.

Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna