ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Maskoll  (läst 2271 gånger)

2006-09-08, 18:58
läst 2271 gånger

Utloggad jockewacken

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej släktingar var hittar jag Christinas bok om om släkten masschål

2008-08-15, 21:07
Svar #1

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1540
 • Senast inloggad: 2019-05-25, 21:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Ett par tillfällighetsfynd:
 
Överste Buchwalds dragonregemente (=Skånska ståndsdragonerna), mönstrat 1704 9/9 i lägret vid Lemberg. Major Johan Erick Skrivers kompani:
 
D:to [=Corporal] Brÿte Masschull, wärfwadh
 
Källa: KrA, Kammarkollegiets och Statskontorets Rullor, Skånska ståndsdragonerna, 1 bt 1705
 
 
***
 
Förteckning över hemkomna ur ryska fångenskapen:
 
Prinsen av W?rtenbergs dragoner [=Skånska ståndsdragonerna]
1723 Jul. 30, Fältwäbel Brynte Maschul, 40 [år g:l], 21 [tjänsteår], [född i] Calmar, fången wid Pultava
 
Källa: KrA, Stora Nordiska Kriget, Avd 14, Sr 11 vol 2

2009-11-26, 12:30
Svar #2

Utloggad ekhult

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 86
 • Senast inloggad: 2019-01-19, 21:13
  • Visa profil
Hej alla ni som verkar ha kunskap om släkten Maskåll! Jag har eventuellt hittat en koppling till en Jonas Ericsson Maskåhl i Kiellstorp, Tengene, Västergötland.
 
Finns det någon som kan tala om för mig om kopplingen finns eller ej?
 
Jonas Ericsson Maskåhl och hans hustru Annika Svensdotter på Kiellstorp hade en son, Erich, som föddes och döptes den 7 januari 1724. [Källa: Tengene C:1 bild 61/sid 149.]
 
14 oktober 1750 vigdes Erik Jonsson 28 år och Britta Andersdtr 24 år. Bliva boendes i Kiellstorp. [Källa: Hyringa C:1 bild 72/sid 139.]
 
Är dessa båda Erik samma person?
 
Tengene C:2
Bild 96/sid 250. År 1760. 11/6 dog rusthållaren Jonas Maskuhl i Kjellstorp 61 år gammal. [Där föräldrarna ska stå står det : Eric Jonsson s.b(?) ?la Toresdtr]
 
Är denna Jonas densamma som ovanstående Jonas Ericksson Maskåhl?
 
Tacksam för svar
Annica

2011-02-17, 12:09
Svar #3

Utloggad anderse

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 360
 • Senast inloggad: 2017-05-08, 16:40
  • Visa profil
Annica,
 
om din fråga den 26 november 2009 fortfarande är öppen har jag en del information om Erik Jonsson(f-1724)syskon och föräldrar.
Maila i så fall.
 
/ae

2013-02-20, 12:59
Svar #4

Utloggad kaj

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2016-12-21, 09:03
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Ovannämnde Lasse Matskal är omnämnd i två diplom, från 1509 och 1512, som har SDHK-numren 36404 och 37296. Dem kan man hitta här: http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk
 
Lasses far Sven Matskal är omnämnd 1488 som köpare av en gård i Tengene. Köpebrevet finns bevarat i en avskrift från 1600-talet. Sök på Matskål i denna fil: http://www.ub.lu.se/upload/ub/projekt/De_la_Gardieska_topographica_Sverige.pdf
 
Det var allt för denna gång.

2013-02-20, 23:51
Svar #5

Utloggad ibidiem

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2017-10-30, 17:47
  • Visa profil
Tack så mycket för informationen Kaj. Dock så var ju namnet Sven intressant må jag säga mig. Namnet förekommer ju bland annat hos Maskåll släkten på 1600 talet. Främst hos Sven Matskåll på Tån i Tengene (Källa: Christina Högmark Bergman Matskol, Mascoll, Maskåhl, Maskåll, sid 119.)
 
Nedan följer brevet i sin helhet ifrån år 1488.
 
För alle the dannemend som thetta Breff Se eller höra Läsas, helsar iagh Raffuall i tengene / Johan torkilson / Suen Larson i Wara / Lars Andorson / Peder Anderson / Johan Anderson / Elena Biörß / Börge Gunnerson / Johan Månsson / Joen Larson och Måns Kalson / Giörum wij witterligit medh thette wårt öpna Breff / att wij haffua sålt thenne Breffuisare Suen mathskåll en gård i tengene för fiorton Pundh kåper I god Betalningh Så at oß ått nögdt ganska well / tormanna skogh / Quernn som ligger till gården, medh thenna skogdell / medh aker och Engh / skogh och watn / medh tomptom och tegom Näre och fierran som Better ähr äga en mista / som ther till ligger och legat haffuer aff ålder till lijdt och haffuer / och haffuer warit lagbuden och lagstånden efter Suerigis lagom / som danemend ähr witterligit och herradz Nemdh som först ähr Ifuer Oluffson Bryngill E[.]son Biörn Person / Carl Erickson Suen stöck / Håkon Anderson / Suen Joenson / Nils Joenson / Måns Månson / Måns Eringislason / Suen Larson / och Anders i sörlatorp / och tesse tolff danemendh ful witterligit ähr om förb:de kiöp ähr lagliga aff tinget giort / ty antwordom wij thet ifrå oß och frå wårom Arfuingom och wnder förb.de Suen matskall / och hans arfuinger till Ewiga ägo / Till ytermera wißo och sanningh ty omdå [?] Bede wij Erligh och welbördige Mäns Insegle, Nils Paascawopn och Suen Bondason, herredzhofinge i Wistaherredt / hengende Nedan för detta breff / Scriptum Anno Dominj MCDLXXXVIII, Vigilate Sanctæ Paulj Conuersationis.
 
Jagh Lindorm Biörnson Lagmand i Westergiöttlandh giör witterligit medh thetta mit Näruarande öpna Breff, att årum efter gudz byrd CDLXXXVIII kom för migh i Rette then tid som iagh saat Lagmanstingh I Wisteherradt Måndagen för Sanctæ Catharinæ dagh kom fram Måns Månson och talade till Suen törielson om en skogz dell I tormanna skogh medh fastum witnum: som ähr Ifuer Olofson / Rafuell i tengene / Östhe Person och Anders Bengtson / och Både sigh så gud tilhielpa att förb:de skogh. haffuer legat till tengenes gård / som kallas tormanna skogh aff gamlan ålder / Ty dömmer iagh förb:de skogh till tengenes gård efter förelder [?] metdna ordom / ther tilligga till Euiga ängd / wider hemd och näfst / widder sex / för thet dombrut / Skrifuit och giffuit åhr och dagh som före stonden / till ytermera wijßa Låter iagh henga mit Insegle för thetta Breff}
 
Dock så bör man åter ställa sig frågan om släkten Matskol/Mathskåll/Matskol härstamning må ligga. Tidigare släktskrönor har varit att släkten härstammade ifrån Skottland. I och med brevet ifrån 1488 är det nog ganska klart att Sven Mathskål var Västgöte & sannolikt var hans förfäder det likaså.  
 
Men om namnets uppkomst är till mig synnerligen intressant & att namnet ärvdes till hans son Lasse, för att sedan försätta till Rafvel, Anders & Påvel Maskåll i Tengene socken. För att därefter komma att vara ett släktnamn i Tengene socken fram till 1800 talet.
 
En annan hypotes till namnets ursprung skulle vara att Lasse Matskål & hans Far Sven Matskåhl tillhörde det lägre västgötska frälset. Vilket skulle kunna förklara att de möjligen var av utländskt frälse som via giftermål inflyttat till Sverige under medeltiden.  
 
Dock så bör vi fortsätta söka i de medeltida arkiven om namnet kan dyka upp fler platser i Västergötland. Vet någon om det finns det fler medeltida brev som kan påvisa existensen om fler Matskåll/Matskollar  eller liknande namnformer förekommer i Västergötland under denna tidsperiod? Eller är Masskoll släkten en inhemsk blandning ifrån tex Marsekullen i Tengene, som Professor Ivar Ståhle påpekade 1946.

2013-02-22, 09:41
Svar #6

Utloggad kaj

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2016-12-21, 09:03
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Eftersom brevtexterna (två brev) dök upp här bör det också meddelas att de är transkriberade av fil. dr. Per Stobaeus. En annan sak som förtjänar att påpekas är den att professor Carl Ivar Ståhle (då fil.lic.) byggde sina slutsatser på det underlag som Folke Wernstedt hade samlat ihop för sin utredning om släkten. Wernstedts uppsats publicerades 1946 i samma volym som Ståhles artikel om binamnet. Såväl Lasse Matskal och hans far Sven var följaktligen okända för Ståhle eftersom de var okända för Wernstedt.
 
Jag har nyligen påbörjat arbetet med en artikel som har arbetsnamnet Släkten Maskolls äldsta led än en gång. En källkritisk utredning. Arbetet utförs på fritiden vilket bl. a. betyder att det inte finns någon fastslagen deadline.
 
(Meddelandet ändrat av kaj 2013-02-22 10:09)

2013-02-22, 13:45
Svar #7

Utloggad anderse

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 360
 • Senast inloggad: 2017-05-08, 16:40
  • Visa profil
Kaj,
 
hoppas att du kan göra detta arbete tillgängigt när du är klar, önskar en av tusentals sentida ättlingar till Anders Maskåll (d-1644)

2013-02-23, 10:48
Svar #8

Utloggad jtt

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 224
 • Senast inloggad: 2013-02-23, 17:14
  • Visa profil
Hej och stort tack till Kaj Janzon för angivande av dessa värdefulla fynd, och även till David Jerrestrand för -till vår bekvämlighet- citat av Per Stobaeus' transkription. Lika roligt var att läsa om KJs planer på utredning, den ser vi fram emot. (För att undvika oavsiktligt förbiseende vill jag i förbigående nämna att Magnus Bäckmark och Gabriel Wallgren - förutom givetvis CHB- har gjort en hel del efterforskningar i dessa tidiga släktled och kanske kan bidra något om intresse finnes från KJ.)
 
Vad gäller namnet Sven så tidigt så är det en nyhet för mig och får förmodligen anses tyda på svensk födsel, men ingalunda lika säkert på för övrigt svenska anor, anser jag. Innebärande dock att ev hitkomst från utlandet får förläggas till tidigt 1400-tal, eller före. Religionstriderna som ryktesvis skall ha varit en anledning till flytt (från Skottland) blir då allt mera sannolika i tiden (se mina tidigare inlägg med årtal). Likaså har för 10 år sedan Kenneth Wulcan - som bor i Tengene och kan ortens skrönor -  till mig sagt att det ryktats om sjöröveri, och även detta kan stämma med tidigare Skottland (se tidigare inlägg). Slutligen anser jag att ”någon sorts adel” som också ryktats mycket väl kan stämma in på skotsk klan, t ex MacDonalds, som stannar från norske Somerled, Lord of the Isles, under 1100-talet, med norskt påbrå.  
 
Jag själv och två andra Maskollättlingar (tre olika grenar, åtskilda sedan 1500-talet; jag från Påvel och de två andra från Anders) har låtit testa släktDNA hos bl a Rättsmedicinalverket  och har helt säkert gemensamma anor inbördes och med Somerled. Vi har nämligen det som i England kallas the Norse gene och speglar den härskande norska invandringen till västra Skottland (och Orkney/Shetland) runt 1000-talet.  Från Wikipedia (utan att jag tagit med där angivna källhänvisningar): ”Since the early 2000s, several genetic studies have been conducted on men bearing surnames traditionally said to be derived from patrilineal descendants of Somerled. One such study, conducted by geneticist Bryan Sykes, found that five clan chiefs of Clan Donald, all who traced their patrilineal descent from Somerled, were indeed descended from a common ancestor. Further testing of men bearing the surnames MacAlister, MacDonald, and MacDougall, found that, of a small sample group, 40 percent of MacAlisters, 30 percent of MacDougalls, and 18 percent of MacDonalds shared this genetic marker. Taking these percentages into account, Sykes estimated that Somerled may have almost 500,000 living patrilineal descendants. A later study of men bearing the surname MacDonald, conducted by geneticist James Wilson and popular historian Alistair Moffat, found that, of a sample of 164 men, 23 percent carried the same marker borne by the clan chiefs. This marker has been identified as a subgroup of M17 (a branch of haplogroup R1a). M17 is known to be extremely rare in Celtic-speaking areas of Scotland, but very common in Norway. Both Sykes, and Wilson and Moffat concluded that Somerled's own patrilineal ancestors originated in Scandinavia.” Jag vet inte om Wikipedia har rätt I allt detta, eller om andra relevanta uppgifter saknas, men helt klart ligger Wikipedia nära vad som numera hävdas allmänt inom forskningen rörande släktDNA i Skottland.
 
Slutligen tycker jag att tidigare namnutredning som menar att på 1400-talet släktnamnet mathskåll (ny variant?) mm skulle betyda matskål el dyl lokalt, låter ju hyggligt, men ter sig för mig betydligt mindre sannolikt (finns någonstans exempel från DENNA TID att SLÄKTnamn - som ju var extremt sällsynta i Sverige då, men ej t ex i Skottland - har bildats på sådan grund?) än att det har samband med Mac - som f.ö. uttalas annorlunda än man kan tro av stavningen vilket i sin tur f.ö. kan förklara den i de svenska urkunderna vacklande (ljud-) skriften.

2013-02-23, 15:50
Svar #9

Utloggad jtt

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 224
 • Senast inloggad: 2013-02-23, 17:14
  • Visa profil
ps. Vad betyder detta?:
- dannemand? (För alle the dannemend som thetta Breff Se eller höra Läsas...)
- Breffuisare ? (...thenne Breffuisare Suen mathskåll...

2013-02-24, 11:43
Svar #10

Utloggad kaj

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2016-12-21, 09:03
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Danneman = duglig, hederlig, ärlig man. Ett fornsvenskt ord som helt enkelt betyder att personen är en myndig och bofast man med rätt att föra sin talan på tinget, att vittna och att sitta i nämnd m.m.
 
Breffuisare = brevvisare, alltså den person till vars förmån ett dombrev eller liknande utfärdats och som därför innehar brevet.

2013-02-24, 12:21
Svar #11

Utloggad kaj

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2016-12-21, 09:03
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Tack för all input hittills. För övrigt härstammar jag själv från Anders Maskoll genom kyrkoherden i Edsleskog Brynolphus Andreæ, närmare bestämt den sistnämndes son Erik Hesselgren. Men det är en annan historia så att säga för så moderna tider har jag inte tänkt gå in på i min undersökning. Vad det kan få för konsekvenser för den skotska släkttraditionen återstår att se.

2013-02-24, 16:33
Svar #12

Utloggad wvw

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 250
 • Senast inloggad: 2015-12-01, 22:05
  • Visa profil
Hej Kaj! Jag är också mycket intresserad om att se din artikel när den kommer ut.  Hoppas du kan sätta en lite notis här i Anbytarforum under Maskoll.  Det finns många om oss Maskoll ättlingar, även här i Amerika.  Jag också härstämmar från Edsleskogs kyrkoherden Brynolphus Andreæ via hans son Edsleskogs kyrkoherden Andreas Brynolphi Hesselgren, hans sonsson Brynolph Hesselgren, och hans sonssons son, Erik Hesselgren.
 
Mvh, John Winblad von Walter, Carver, Minnesota, USA

2014-01-16, 20:12
Svar #13

Utloggad magnusc

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 53
 • Senast inloggad: 2015-08-14, 23:20
  • Visa profil
Hej!
 
Har nyligen hittat släktskap med en Anders Jonsson Maschal f ca 1665 d 1745 Kolbogården Tengene.
Han var gift minst 2ggr 1692 med Anna Månsdotter och 1702 med Anna Nilsdotter.
 
Dottern Anna Andersdotter f 1700 Tengene by verkar var gift 1731 med Helfvar/halfwar)Jonsson Lekunga f 1705 d 1742 Hyringa.
hon är sedan om gift 1743 med en Lars Persson.
 
När dottern Anna döps 1700 är troligen varsit syskon omnämnd som vittnen. Här nämns Erik Jonsson Maschal dvs Anders bror. Kan stämma in på ovan nämnda Erik Jonsson Maschal.
 
1709 hittar jag en 100årig änka efter Joon Maschal, Karin Arfwidsdotter bör vara född 1609 död 1709.
Borde vara gift någon gång på 1630-talet med Joon.
 
Min fråga är om någon löst hur dessa brödraskaror ser ut. Hur många familjer hette Maschal, lokalt väldigt vanligt förekommande i Tengene. Men Joon bör vara broder med Erik och Anders.
 
Joon född ca 1605 kan inte vara far till Anders Jonsson tidsmässigt, det fattas ett led med förnamnet Jon.
 
Jon Andersson, Jon Eriksson eller Jon Jonsson Maschal.    
 
Är ny i ämnet Marschal, men har kikat lite på ortnamn i Dalsland och roat mig med alla ortnamn som rimmar på Matscål.
Med vänlig hälsning Magnus

2014-01-20, 20:50
Svar #14

Utloggad magnusc

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 53
 • Senast inloggad: 2015-08-14, 23:20
  • Visa profil
Hej Igen!
 
Är som sagt nybliven Maskollare.
 
Och har anknytning på min mammas farmors västgötar. eller väsjöttar heter det nog..
 
Joon Andersson Maschål (beräknas född 1624 i Källtorp) död 1705 i Bäckagården verkar efter helgen extrem intensiv inläsning på ämnet min anfader.
Jag har några frågeställningar till tidigare meddelanden här.
 
Följer man Joon så bör han varit gift ett par tre gånger.
Han var som synes bland de yngsta i den långa brödraskaran efter Anders Andersson Maschal i Källtorp Tengene.
 
Ur mantalslängderna kan man läsa följande:
Joon Andersson verkar vara gift 3 gånger.
-änkan 100år 1709 är inte moder till gemensamma barn??
1653 är Carin Arfwidsotter 44 år, 1663 54 år, 1668 59 år.
hon är 15 år äldre än sin man Joon Maschal.
 
Ur matalslängder händerföljande
1652 ej gift
1653 är han gift med Karin.Tengene
1655 är han gift med Karin.Tengene
1656 är han änkling möjligen.listad utan hustru, lika som en hustru Kerstin är skriven utan man samma år.
1657 är han gift med Kerstin Källtorp
1662 är han gift med sin hustru Tengenetorp
1663 är han gift med Carin
1668 är han gift med Carin i Eklanda
1691 Bäckagården
1702 Bäckagården
 
1705 Joon död Bäckagården 81 år.
1709 Carin Arfwidsdotter död 100 år
 
 
 
Detta gör det omöjligt att se om Erik Jonsson Maschål i Källtorp och Anders Jonsson Maschål i Kolsbogården är helsyskon. Dock minst halvsyskon.
flera syskon verkara vara  
Kerstin Jonsdotter f 1664 d 1744 änka i Bäckagården gift före 1688 med Anders Månsson.
Månssons syster Anna Månsdotter d 1701, är 1692 gift med Anders Jonsson Maschål.
Anna Jondotter
Olof Jonsson som verkar vara boende i Rytterås(nämns som dopvittne).
samt Rusthållaren Erik Jonsson Maschål i Källtorp.
Erik verkar vara äldre än Anders eftersom han blir Rusthållare i Källtorp.
 
Det verkar att inget av Joons barn är efter Carin Arfwidsdotter hon är så mycket äldre än Joon.
Barnen är efter Karin nummer 1 och Kerstin. Joon och Carin är gamla när de flyttar in hos dotter i Bäckagården före 1692.  
 
Carin Arfwidsdotter verkar ha en son sedan tidigare äktenskap, Arfwid Bötar(nämns som dopvittne).
 
Nästa steg bakåt i tiden hur många barn hade Anders Andersson Maskoll i Källtorp?
 
har på olika sätt samlat in några stycken.
Brynolph Andreae f 1592 Tengene d 1674 Kyrkoherde i Edsleskog Prästgård
Sven bonde Tån tengene
Lars som hamnade i Nolby Särestad
Joon f 1624 d 1705 Tengene
NN Andersdotter gift med Nämndeman Lars Toresson ifrån Längnum.
 
Jag undrar om prästen Olof Andreae i Tengene är en Maschal?
 
en Bengt Maschal är nämnd.
sedan en Gunnar Maschal i en socken intill som jag glömt notera.
 
Med vänlig hälsning
Magnus

2014-03-27, 08:32
Svar #15

Utloggad evaekeblad

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 67
 • Senast inloggad: 2019-05-25, 10:02
  • Visa profil
Dottern Anna Andersdotter f 1700 Tengene by verkar var gift 1731 med Helfvar/halfwar)Jonsson Lekunga f 1705 d 1742 Hyringa.
hon är sedan om gift 1743 med en Lars Persson.
Hej Magnus! Den Anna Andersdotter som gifte sig med Helver Johansson i Lekunga var inte Anders Maskolls dotter utan född 1706 och dotter till Anders Larsson och Anna Persdotter i Lars Månsgården/Uppegården i Eklanda by, Tengene. Familjen verkar bo tidvis i Lekunga och tidvis i Eklanda. Annas syster Karin Andersdotter är å andra sidan gift med Erik Maskolls son Lars, född 1697 och ingift i Lars Månsgården. Jag har inte särskilt studerat Maskolls utan träffat på dem då jag försökt mig på att reda ut släktförhållandena i Eklanda by.
 
MVH
Eva

2015-02-18, 08:54
Svar #16

Utloggad kaj

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2016-12-21, 09:03
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Artikeln jag skrev om ovan, fredagen 22 februari 2013 - 09:41, är nu tryckt. Den ingår i Svensk Genealogisk Tidskrift 2014:1.
 

2017-09-04, 22:06
Svar #17

Utloggad mared

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 363
 • Senast inloggad: 2019-04-24, 12:52
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd.
Den 6/9 1747 i Västra Ny socken i Östergötland vigs Anders Mascholl vid Stenhammar i Södermanland med jungfru Margareta Palmgren vid Sunsjö.
Västra Ny (T, E) C:2 1747-1799 Bild 148 / Sida 287 (AID: v42328.b148.s287, NAD: SE/VALA/00448)
/Martin

2017-12-18, 20:31
Svar #18

Utloggad sone

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1142
 • Senast inloggad: 2019-01-08, 16:38
  • Visa profil
John Winblad von Walter, Kaj Janzon har publicerat sig i tidskriften Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) årgång 2014, häfte 1, med den mycket läsvärda artikeln "Mjöl i matskålen. Ett bidrag till forskningen om släkten Maskolls äldsta led.".

2018-04-15, 21:24
Svar #19

Utloggad leeejonet

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2018-05-06, 22:07
  • Visa profil
Mascoll, Matskol, Matskål, Matskal, Maskåhl, Masschål, Masschull, Matskåll, Mathskåll, Maschål, Maschal, Maschul, Marschold, Mascholl...
Det finns många stavningar av denna släkts märkliga namn. Men var kom de ursprungligen ifrån? Det har funnits olika teorier, där Skottland, Frankrike och Tyskland har nämnts. Genom DNA har vi möjlighet att gå tillbaka till en tid innan kyrkobokföring och andra skriftliga dokument. Y-kromosomen hos män är den del av DNA som bäst kan visa just detta. Den förändras med en viss regelbundenhet över tid, som kan jämföras med en klocka, dock utan exakta visare. Det finns idag åtminstone fyra grenar med en sannolik rak manslinje från de tidigaste kända familjemedlemmarna. Den äldste kände släktingen var en man vid namn Sven Matskal, som nämns 1488 som köpare av en gård i Tengene.I vårt DNA-projekt, där vi försöker samla alla kända Mascollättlingar,  har vi gjort ett avancerat Y-test på en av dessa linjer. Daniel Wilson i Grästorp är testad med Big Y via FTDNA, Family Tree DNA i Texas. Glädjande nog finner vi AS, en annan känd Mascoll-ättling i rakt nedstigande led, i hans matchlista! De delar 192359 av totalt 339536 SNP. Enligt Big Y har DW denna enda matchning och de har båda klassificerats som R-YP5700, en undergrupp till den stora R1a.DW är således inte den ende i Mascollsläktens raka manslinjer som testat sitt Y-DNA, men den ende där Y-resultatet också är inlagt på en stor jämförelse-site som heter Y-Full, som är ett viktigt arbetsverktyg för Y-forskare. Vi hoppas att även den som administrerar AS resultat kommer att ansluta dit så småningom, så att vi kan arbeta tillsammans. Dessutom pågår ett forskningsprojekt via FTDNA, där alla som tidigare gjort Big Y nu testas vidare för sammanlagt 500 STR-markörer, där DW och AS också kommer att dyka upp i varandras träfflistor så småningom, så att vi kan få mer information. Både gemensamma SNP och STR, som är Y-kromosomens mindre beståndsdelar, kan bidra till att placera ett gemensamt släktskap mer exakt bakåt i tiden.Beträffande Y-Full är DW än så länge ensam på sin lilla kvist R-YP5700 i Y-trädet, eftersom släktingen AS ännu inte är inlagd. De närmaste närliggande tre träffarna är anonymiserade, så ursprung framgår ej. Längre ned i träfflistan finns dock en mängd matcher från bland annat Skottland, men även norra Sverige, Shetland och England. Så varifrån kom egentligen Sven Matskal?Kan vi räkna med ovanstående resultat speglar den raka manslinjen? Per Lennart Johansson bosatt i Holmestad utanför Götene misstänks också tillhöra en rak manslinje från den ursprunglige Mascoll. Han har gjort ett Big Y som visar en helt annan haplogrupp, I-FCG9493, som tillhör huvudgruppen I1. Så antingen är det något med forskningen inom dessa linjer som inte stämmer, eller också är det en eller flera okända fäder som gäckar oss.Flera medlemmar har varit behjälpliga med att skänka pengar till Y-testningen, som tyvärr är dyr. Det finns fortfarande en liten summa i kassan, som kommer att användas för att föra projektet vidare. Vi tar också gärna emot ytterligare bidrag. I första hand handlar det om att kontakta ytterligare personer i raka manslinjer och få dem att också testa sig. I första hand ett mindre Y-test som kallas Y-12 ($59). Om deras resultat skulle sammanfalla, så kan det vara aktuellt att gå vidare med mer avancerade test vilket är en förutsättning för närmare tidsbestämning. Det gäller i nuläget Big Y ($575) och fortsatt analys via Y-Full ($49). Det krävs mer än ett resultat i projektet Y-full, för att kunna verifiera Mascollarnas ursprung.Om du känner till någon annan i rak manslinje som kan komma ifråga för testning är vi mycket intresserade av att få kontakt med den personen. Släktforskning är tidskrävande och en komponent som tillkommer när det gäller DNA-forskning är att få tillräckligt många att testa sig för att pusslet skall kunna läggas. Det är också ett arbete som utförs av entusiaster på fritiden och bekostas med egna medel. Det gäller alltså att utrusta sig med tålamod, men när resultaten kommer så har de mycket hög tillförlitlighet. DNA ljuger inte.
För er med intresse av Mascollska släktskap vill vi hälsa välkomna till Facebook-gruppen "Mascoll - släktutredning med DNA". Vi driver också ett projekt inom Family Tree DNA samt en blogg. För DNA-testning rekommenderar vi i första hand ovanstående företag www.ftdna.com. Hälsningar Lena Sohlberg Wagner, Maria Brolin, Liselott Persson och Eva von Brömsen.

2018-05-16, 19:29
Svar #20

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1540
 • Senast inloggad: 2019-05-25, 21:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Calmar Stadhz Mant: Längdh 1691
Östra Qwarteret
/.../
Erich Mascholle Enckia"


Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:24 (1691-1691) Bild 5290 / sid 541 (AID: v400541.b5290.s541, NAD: SE/VALA/01987)

2018-12-28, 14:00
Svar #21

Utloggad amazon4

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 230
 • Senast inloggad: 2019-05-15, 14:28
  • Visa profil
Hej,

Mina anor Torparen Nils Larsson och Britta Arvidsdotter vigdes 20/10 1765 i Sparlösa (R). Källa: Levene (R) C:3 (1740-1789) Bild: 213 Sida: 419. Han var änkman från Hulahagen (i Sparlösa?), 31½ år gammal, och hon var piga, 20½ år gammal, från Gerstorp (Sparlösa?).

Enligt vigselnotisen var Brittas föräldrar Arvid Larsson Masskål och Margareta Siggesdotter. Nils föräldrar, enligt vigselnotisen, var Lars Nilsson och Annika Andersdotter.

Det finns en dopnotis i Sparlösa år 1745, då en Britta föds. Men här står att faderns namn är Arvid Larsson Skumpe och moderns namn Margareta Siggesdotter. Jag blir tveksam till om det är rätt Britta, även om moderns namn stämmer överens med vigselnotisens uppgifter och även faderns - Arvid Larsson, men släktnamnet Skumpe ställer till det.

Är det någon som vet hur det blivit så här, har prästen skrivit fel i dopboken eller i vigselboken? Eller är det inte rätt Britta i födelseboken?

Nils Larsson och Britta Arvidsdotter får dottern Maria 1766-11-01 i Hulahagen (som jag inte vet om det ligger i Sparlösa eller Levene). Som dopvittnen nämns: Sigge Torbjörnsson, Lars Massgård (måste avse Masskål), Måns Carlsson, Elin Svensdotter, Karin Andersdotter och Elin Arvidsdotter.

Sonen Arvid föds i Hulahagen 1768-11-12, men verkar ha dött kort därpå. Dopvittnen: Nils Jonsson, Anders Svensson, Kerstin Torbjörnsdotter.

Dottern Anna föds i Gästgivaregården i Täng (R). Dopvittnen: Anders Eriksson, dräng Sven Jonsson, dräng Per Eriksson, hustru Britta Bengtsdotter, piga Kerstin Erasmi, piga Katarina Persdotter.

Dottern Margareta föds i Ulvekroken i Lavad (R). Dopvittnen: Annika Arvidsdotter och hustru Kerstin Persdotter.

Dottern Anna (min ana) föds 1775-08-05 i Hinnerstorp i Häggesled (R). Dopvittnen: Annika Torbjörnsdotter, Lars Jakobsson, dräng Lars Carlsson, piga Ingeborg Carlsdotter, Kerstin (Anders?)dotter.

Efter dottern Annas födelse 1775 vet jag inte var Nils Larsson och Britta Arvidsdotter tar vägen. Jag har inte hittat deras dödsnotiser.

Jag kan också nämna att jag hittade en vigselnotis i Levene år 1734-06-24 där en Arvid Larsson vigdes med en Margareta (utan efternamn). Vet inte om detta är mina rätta anor.

Det var mycket info på en gång, men jag hoppas att någon kan hjälpa mig reda ut om Arvid Larsson Masskål är min rätta ana, eller om det är en Arvid Larsson Skumpe.

Jag kommer hänvisa till detta inlägg även under släktnamnet Skumpe här på anbytarforum.

Vänliga hälsningar
Helena Johansson2018-12-28, 15:41
Svar #22

Utloggad gerd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 354
 • Senast inloggad: 2019-03-27, 20:34
  • Visa profil
Har du kollat om Arvid och Margareta fick fler barn och vad det kan stå där? Mantalslängderna kan också kanske ge en hint om efternamnet.
Gerd Johansson
Tråvad

2018-12-28, 17:36
Svar #23

Utloggad nils_hard

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1263
 • Senast inloggad: 2019-05-21, 16:40
  • Visa profil
Christina Högmark Bergmans bok om släkten Maskål, s 194:

"Nils Maschål, d 1724 i Sparlösa, gift 3 ggr; barn från första äktenskapet:
Kerstin Nilsdtr f 1689 på Höjen, Sparlösa
Lars Maschål Nilsson f 1688 i Sparlösa, d 1756 där, indelt soldat först för Annestorp i Längnum, sedan för Gerstorp i Sparlösa, g m Karin Andersdtr. Lars hade tre barn som dock inte förde Maskållnamnet vidare. Observera att det senare fanns soldater som "ärvde" Maskållnamnet i Gerstorp, bl a Lars Masskål (1736-1781) .
Dessa är dock inte   del av Maskållsläkten."

Kanske är L N Maschol far till "din" Arvid Larsson Masskål - det skulle iaf passa in kronologiskt, vad jag kan se.

2018-12-30, 16:32
Svar #24

Utloggad amazon4

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 230
 • Senast inloggad: 2019-05-15, 14:28
  • Visa profil
Hej,

För er som vill följa forskningen om Arvid Larsson Skumpe/Masskål titta in under släktnamnet Skumpe där jag gjort ett inlägg idag.

Hälsningar
Helena

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna