ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Malsi  (läst 2131 gånger)

2015-01-30, 00:11
läst 2131 gånger

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3012
 • Senast inloggad: 2021-03-25, 22:43
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
År 1734 den 7 augusti.
 
Adjunkten vid Närtuna församling Per Andersson Bröms ansöker om tillstånd att få gifta sig med sitt syskonbarn jungfru Juliana Elisabet de Malsi.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1734:2 (1734-1734) Bild 2910 / sid 593 (AID: v655229.b2910.s593, NAD: SE/RA/1311)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2015-07-20, 12:10
Svar #1

Utloggad Mats E. Johansen

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2018-02-01, 23:00
  • Visa profil
Hei er det noen som har oversikt over slekten de Malsy el. Malsi, Malzy, Maltzy? Forstår det sånn at Pierre de Malsy som var påstålig kapten i Frankrike” som slo seg ned i Norrköping som trädgårdsmästare. Förmodligen var han Valloner og ikke franskmann. Jeg har virkelig ikke oversikt over etterkommerene hannes, men noe sånt som det her:  
Barn av Pierre de Malsy:
Mårten de Malsi var borgare i Stockholm, och det var han, som efter att ha varit bysatt för skuld så småningom kom på grön kvist igen och blev “brukspatron” i Roslagen, som släkttraditionen meddelar. og skal vart gift med Johanna Werdier.
Petter de Malsi Hvilkens sondotter Magdalena den 22/12 1721 ingick äktenskap med Elias Hille­ström el. Hillerström.
Isaac de Malsi gift med Elisabet Werdier som var søstren til Johanna Werdier.
Og muligens datteren Lucia de Malsi vigdes 1670 med Carolus Boivy.
 
Mvh Mats
 
(Meddelandet ändrat av Schillander 2015-07-20 12:11)

2015-07-20, 13:07
Svar #2

Utloggad Linnéa Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 16:44
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Under släkter: Hillerström har jag lagt en tidningsartikel innehållande en släktutredning om dr här släkterna.  Jag tyckte att den var kul, men svårt att kontrollera vad som är riktigt.  Jag tror också att släkten Malsi är en vallonsläkt.  Själv tillhör jag släkten Schylander. Mvh Linnéa

2015-07-20, 13:09
Svar #3

Utloggad Linnéa Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 16:44
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Under släkter: Hillerström har jag lagt en tidningsartikel innehållande en släktutredning om dr här släkterna.  Jag tyckte att den var kul, men svårt att kontrollera vad som är riktigt.  Jag tror också att släkten Malsi är en vallonsläkt.  Själv tillhör jag släkten Schylander. Mvh Linnéa

2015-07-20, 13:13
Svar #4

Utloggad Mats E. Johansen

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2018-02-01, 23:00
  • Visa profil
Jeg såg innlegget ditt på Hillerström. Veldig spennende. Såg at den digitale transkriberingen var litt ukorrekt. Så jeg skrev den av selv:
 
En Östgötaslägt af franskt konungablod. I redaktionens af Östg. Corresp. ego har kommit en genealogisk uppsats, enligt hvilken en i Östergötland ännu lefvande slägt i direkt nedstigande led härstammar från franske konungen Ludvig XIV. Uppsatsens författare är den nu mera aflidne, för lärdom och samvetsgran het kände kontraktsprosten, fil. och teol, dr A.G. Loenbom, då kyrkoherde i Vestra Eneby och Kisa. Slägtibrteckningen meddelades af detine i ett liktal, hållet i Kisa kyrka den 18 juni 1843 öfver aflidna kammarrådinnan Elsa Sofia Sundius, född Schylander. Slägtledningen är följande:
 
 »Ludvig XIV hade med den sköna hertiginnan Louise de la Valllére tvänne barn, en son och en dotter. Dottern blef förmäld mad prinsen af Conti och sonan blef hertig af Vermandois och storamiral af Frankrike. Nämde hertig egde eu son, som uppfostrades I reformerta läran och som andar Hugenottförföljelserna måste fly från Frankrike. Han kom då till Sverige, medförande en stor förmögenhet, samt slog sig ned i Roslagen under namnet de Maltzy. Här köpte han flera egendomar, gifta sig och fick barn. Af dessa blef en dotter gift med en prest, som hatte Hillerström. En dotter till denne Hillerström blef gift med öfvertullinsepektoren Schylander, hvilkens son Johan Kils Schylander blef krigsråd 1784. Dennes dotter Elsa Sofia, född 1776, gifte sig först med tullförvaltaren i Stockholm Nils Schylander och hade med honom åtskilliga barn (dottern Kristina Sofia, gift med kryddkramhandlaren i Stockholm Par Forsberg; sonen Nils Gustaf, tulltjensteman; sonen Carl Fredrik källarmästare i Upsala; dottorn Emilie Charlotta gift med skriftställaren H. B. Palmaer). Hon gifte sedermera om sig med kammarrådet Johan Sundius och hade med honom 3 efterlefvande barn, nämligen sonen Simon Vilhelm, tulltjensteman i Stookholm; dottern Mathilda Theodora,' gift med juris doktors, bruksegaren Axel Wilhelm Barén (egde Femma, Götvik, Grytgöl m. fl. egendomar) samt dottorn Anna Gustafva Sofia, gift med öfversten m. m. frih. Carl Otto Morner, den s. k. kungamakaren. Af den Burénska grenen finnas ännu flera ättlingar bosatta Inom Östergötland. Den fru Sundius, öfver hvilken det i fråga varande liktalet hållits, flyttade jämte sin man 1838 till Mjellerum i Kisa socken, der hon afled. Hon hade en syster, som var gift med den bekante tonsättaren kapellmästaren Haeffner i Upsala i hans andra gifte.  
 
Så långt Östg. Korrespondentens uppsats. För egeu del kunna vi komplettera denna slägtförteckning med följande genealogiska uppgifter, som äro i utg;s af Gotlands Tidning ego. Ofvannämde prest Hillerström (tillika brukspatron och egare af Ortala och Skebo bruk) hade flera barn, hvaribland en dotter Elsa Maria, född den 5 aug. 1720, död den 24 juli 1809,*) blef gift med tullöfverinspektoren Israel Schylan- der, som i detta gifte hade 11 barn, hvaraf en dotter ingick äktenskap med takelförvaltaren i Carlskrona, revisorn Carl Asping, hvars ena dotter Carolina blef 1809 gift med kapt. vid svea artilleri reg. majoren och ölveradjutanten hos konungen Thomas Byström, hufvudmannen för den till Sverige öfverflyttade grenen af finsk-liflandska familjen Biestrom, och af deras barn, 6 söner och en dotter, äro tre söner ännu lefvande, nämligen utg. af G. T. samt f. kaptenen vid Svea art. reg., professsor O. Byström och ofverlotsen i Stockholm, sjökaptenen H. Byström.  
*) Ett porträtt i kroppstorlek af Elsa Maria Hillerström förvaras hos mig. Utg. af G. T.

2015-07-20, 13:20
Svar #5

Utloggad Mats E. Johansen

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2018-02-01, 23:00
  • Visa profil
Men jeg trur nok ikke det er noe annet ønske tenkning at de var Borbouner av opphav. Les:  Gavledraget Historia: http://www.gavledraget.com/10000-historia/10700-1700-talet/erik-wickberg-lilla-b runnsgatan-6-pa-soder-i-gamla-gefle/lilla Brunnsgatan 6 på soder i gamla gefle av Erik Wickberg.
 
Den kände släktforskaren August Gynther framlägger i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 31 mars 1934 i en artikel det fak­tum, att av de fyra barn (såle­des icke tre, som traditionen förmä­ler), som Ludvig XIV hade med Louise de la Valliere, en dotter och tre söner, två söner avledo i späd ålder och den tredje, betitlad gre­ve av Vermandois, avled i Frank­rike år 1863, blott 16 år gammal.  
 
Att denne son, den ende som kan komma ifråga, då de andra dött som spädbarn, skulle varit hugenott och nödgats fly till Sverige, är fullkomligt omöjligt ur histo­risk synpunkt, och hela historien är säkert en konstruktion, upp­gjord av någon släktmedlem med livlig fantasi.  
 
Att denne fantast dock haft nå­got underlag för sina drömmar om franska anor, är helt visst. Namnet de Maltzy gömde visserliggen icke under sin skyddande förklädnad någon son av solkungen, men är heller icke någon ren myt. Visser­ligen har man icke funnit någon släkt med namnet stavat på angi­vet sätt, men en släkt de Malsy har funnits redan på 1640-talet i Sverige. Släkten med detta namn har i oavbruten följd fortlevat i nära 100 år för att sedermera över­gå i Hilleströmska och Schylanderska släkterna.  
 
Den förste av släkten de Malsy hette Pierre och var “kapten i Frankrike”. I Norrköping, där han bosatte sig, var han trädgårdsmästare, förmodligen var han vallon. Hans äldste son, Mårten de Malsy, var borgare i Stockholm, och det var han, som efter att ha varit bysatt för skuld så småningom kom på grön kvist igen och blev “brukspatron” i Roslagen, som släkttraditionen meddelar.  
 
Det var dock icke genom Mår­ten, som de Malsys släktlinje led­des in i Hilleströmska släkten, utan genom hans broder Petter, vilkens sondotter Magdalena den 22/12 1721 ingick äktenskap med Elias Hille­ström.  
 
Som vi se av den förestående utredningen förekommer det två helt motsägande uppgifter rörande fröken Dahlbergs genealogi, den ena börjande med Ludvig XIV och den andra med trädgårdsmästaren Pierre de Malsy i Norrköping. Det torde ur alla synpunkter vara den senare, som äger sin historiska rik­tighet.  
 
Men för det behöver icke allt vara helt uppdiktat. Där kan fin­nas en liten kärna av sanning, fast­än den senare förvanskats genom åren. Nog kan man tänka sig, att Pierre de Malsy varit en naturlig son av någon bourbon, dock äldre än Ludvig XIV; de voro ju ökända för sina kärlekshistorier, vilka vo­ro legio. Och så småningom väv­des en underbar väv av “fakta” som icke voro fakta men bra nära och med inslag av drömmar och fantasier, tills släkttraditionen var fullföljd och vederbörligen ned­skriven såsom omutlig sanning”.
 
(Meddelandet ändrat av Schillander 2015-07-20 13:21)

2015-07-20, 16:14
Svar #6

Utloggad Linnéa Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 16:44
  • Visa profil
Hej igen!
 
Jag har letat lite på nätet och hoppas att det kan vara till någon hjälp. Tyvärr fungerar inte ADonline för mig pga en dålig dator, men har hittat detta:
 
Från familysearch: 3/7-1717 Jakob & Johannes församling i Sthlm föds Petter. Föräldrarna är Maria de Maltzi och Nils Eliasson. 8/3 1716 i samma församling och med samma föräldrar föds Juliana Sofia.  
 
s 151 Runebergs personhistoriska tidskrift: 5/4 1719 gifter sig Fredrik Weise med Juliana Maria de Malsij vilket kan vara samma Maria som ovan. Detta sker i Leufsta. Hennes föräldrar uppges vara köpmän och svågern heter Anders Bröms.De fortlever sedan i Toboborgs bruk.
 
Hittade sedan denna artikel från en kvinnohistorisk (IDUN 3/12-1922) tidskrift. Tydligen ska det ha varit sonsonen till Ludvig XIV som kom till Sverige... Enligt Wikipedia hade kungen 13 barn...
 
Syskonen Byström t ex. stamma enligt släkttraditionen
från ingen mindre än Ludvig XIV. Syskonen
- skådespelarne Oscar Byström vid Vasan och
August B. vid Dramaten samt systern skådespelerskan
fru Anna Byström, nu i Borgå i Finland, -
äro barn till bildhuggaren Oscar Fredrik Bernadotte
Byström (ägaren till Byströmska villan, nu Prins
Carls palats). Deras farmor, överstinnan Carolina
Byström, född Asping, stammade i sjunde led från
den franska solkungen. Denne hade en son, hertigen
av Vermandois, och dennes son nödgades under religionsförföljelserna
omkr. 1670 fly till Sverige, där
han under namn av de Maltzy slog sig ner som
godsägare i Roslagen. En annan ättling till honom
var gift med kungamakaren Mörner.
 
Själv härstammar jag från Schylanders innan de Maltzi kom in i bilden. Så Ludwig är inte aktuell för min del...
 
Mvh Linnéa

2015-07-20, 19:37
Svar #7

Utloggad Linnéa Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 16:44
  • Visa profil
Hittade även detta på Wikipedia: Pierre Verdier, född 4 juli 1627 i Paris, död 20 september 1706 i Stockholm, var en fransk violinist och kompositör. 19 år gammal kom Verdier till Sverige som en av sex franska violinister inkallade som balettkapell, La Bande française, av Drottning Kristina. Kapellet var verksamt till 1650 då Verdier fick anställning i hovkapellet, varpå övriga musiker åkte hem till Frankrike. Verdier komponerade bland annat musiken till baletten La naissance de la Paix med verser av René Descartes samt motetten Kristus är mitt liv till drottning Ulrika Eleonoras begravning 1693. Han bidrog även med åtskilliga danser och danssviter till drottningens tabulaturbok samt ett par fyrstämmiga instrumentalverk och några andliga vokalverk. På 1680-talet anlitades han som dans- och musiklärare hos Nils Brahe den yngre. Verdier ska även ha bedrivit handel med svärsonen Mårten de Malsi.
 
Skulle vara intressant att veta vilka ättlingar denne Pierre Verdier har. Inte omöjligt om han har ett barnbarn vid namn Pierre de Malsi...//Linnéa

2015-07-20, 19:40
Svar #8

Utloggad Linnéa Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 16:44
  • Visa profil
Hittade även detta på Wikipedia: Pierre Verdier, född 4 juli 1627 i Paris, död 20 september 1706 i Stockholm, var en fransk violinist och kompositör. 19 år gammal kom Verdier till Sverige som en av sex franska violinister inkallade som balettkapell, La Bande française, av Drottning Kristina. Kapellet var verksamt till 1650 då Verdier fick anställning i hovkapellet, varpå övriga musiker åkte hem till Frankrike. Verdier komponerade bland annat musiken till baletten La naissance de la Paix med verser av René Descartes samt motetten Kristus är mitt liv till drottning Ulrika Eleonoras begravning 1693. Han bidrog även med åtskilliga danser och danssviter till drottningens tabulaturbok samt ett par fyrstämmiga instrumentalverk och några andliga vokalverk. På 1680-talet anlitades han som dans- och musiklärare hos Nils Brahe den yngre. Verdier ska även ha bedrivit handel med svärsonen Mårten de Malsi.
 
Skulle vara intressant att veta vilka ättlingar denne Pierre Verdier har. Inte omöjligt om han har ett barnbarn vid namn Pierre de Malsi...//Linnéa

2015-07-20, 22:37
Svar #9

Utloggad Mats E. Johansen

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2018-02-01, 23:00
  • Visa profil
Ja virkersom søstrene Johanna og Elisabet Werdier giftet seg med brødrene Mårten og Isaac de Malsi.
 
“År 1706 den 19 m.fl.datum - inventering uti framledne hovmusikanten Pierre Werdies sterbhus, vilken den 20 september 1706 avlidit.Arvingar: änkan hustru Märta du Wall och 8 barn:
Maria Werdier, som haft till man Sr Daniel Baillet, avlidit före fadern och efterlämnat sönerna Daniel och Petter Baillet uppå egna och dheras omyndiga syskons wägnarJohanna Werdier, gift med Brukspatronen Sr Mårten De Malsi
Märta Werdier, vars man är handelsmannen Clas Mattsson
Eva Werdier, som har till man hovdansmästaren Sr Jean Drouveroj
Petter Werdier, som för 20 år sedan bortrest är Paul Werdier  
Elisabet Werdier, gift med Sr Isaac De Malsi
Jungfru Susanna Werdier.
 
Nedre Borgrätten F6:1 (1688-1709) Bild 4740 / sid 942 (AID: v433428.b4740.s942, NAD: SE/SSA/3699)”

2015-07-20, 23:25
Svar #10

Utloggad Linnéa Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 265
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 16:44
  • Visa profil
Otroligt snabbt jobbat! Att du kunde hitta bouppteckningen tom!  
 
Man kan ju då gissa att skrönan om Ludwig XIV uppkommit med anledning av att svenska drottning Kristina och hovet ändå var inblandat iom att Werdier var musiker där utan att det kanske har ett dugg med solkungen alls att göra.  
 
Mvh Linnéa

2021-02-23, 15:47
Svar #11

Utloggad Ola Karlsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2021-03-31, 12:02
  • Visa profil
Hej!
Jag har snubblat över en Isac Malsij i en jordebok för Edsbro 1702 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055189_01065). Aktuella hemman tycks vid tiden ha varit säte för bland annat Länsman/Befallningsman.

2021-02-27, 13:55
Svar #12

Utloggad Ola Karlsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2021-03-31, 12:02
  • Visa profil
Lite mera Isac de Malsi från en mantalslängd. Bruksförvaltare vid Skebobruk i Ununge socken (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003529_00101) daterat 20:e februari 1711.

2021-02-27, 17:34
Svar #13

Utloggad Niklas L Kant

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: 2021-04-15, 16:12
  • Visa profil
Det finns en utredning av Örnberg i hans samling av släkten de Malsi. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000033_00033

Jag hittade också en utredning i Genealogica (o) 110 Bild 3350 (AID: v914749.b3350, NAD: SE/RA/7500001), upprättad senast 1761 och synes av handstilen vara gjord av Daniel Tilas († 1772)
Uppsala rådhusrätt och magistrat (C) FIIa:19 (1759-1761) Bild 3650 / sid 359 (AID: v149523a.b3650.s359, NAD: SE/ULA/11661)

Isak de Malsi bodde senare på Väsby i Söderby sn men flyttade 1735 (mtl) till Väddö. Begravd där 1737.

På UUB finns flera gravverser över Juliana de Malsi född Toussain (1695). Är det möjligen stammodern?

https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=13042&Scale=1

Har också en gammal anteckning om Mårten de Malsi och hans hustru, testamente.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:16 (1723) Bild 1330 / sid 126 (AID: v834970.b1330.s126, NAD: SE/RA/420422)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna