ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Krak / Kraak / Krååk  (läst 3903 gånger)

2010-06-27, 12:33
läst 3903 gånger

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
En gissning är att Maria Abelina kan ha vart dotter till den Sven Kracke utan titel som var fadder när professorn Nils Hyltenius döpte ett barn 1673-01-12. Sekreteraren Suen Kracke var också dopvittne när professorn Josua Papke döpte sitt barn 1673-12-14. Tullskrivaren Sven Krag döpte 1683-05-09 sin dotter Christina. Den omtalade Sven är troligen identisk med maken till den Hr Seckreterer Suen Krackis hustru som var fadder vid barndop 1683-04-23 samt med den Her tolleren Suen Joensen som 1674-07-05 döpte sitt barn Lucretia Clara.
 
Frågan är varför någon påstår att det finns en dopnotis i Lunds domkyrkoförsamling 1681 (C:1). Uppgiften måste ha hämtats från någon annan källa. Ett förslag är att den som har tillgång till ArkivDigital kollar de mantalslängder för Lund åren 1680-1705 som lär vara filmade.

2010-06-27, 12:37
Svar #1

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7647
 • Senast inloggad: 2020-02-07, 12:59
  • Visa profil
  • Scangen
Sven Kråka har också diskuterats under rubriken .
 
Det finns alltså ett familjearkiv för Sven Kråka och hans hustru vid LLA, enligt Niklas Hertzmans inlägg. Kanske det där bekräftas vilka som var barn till Sven i hans två äktenskap. Endast dottern Ingeborg Kråka, gift 1692 i Lund med Sven Windruf, nämns i den andra diskussionen.

2010-06-27, 13:20
Svar #2

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Intressant Anders!  
Enligt familjearkivet som du hänvisar till blev Sven Kråka på landsdomaren Ulff Bondes förslag år 1666 utnämnd till landstingsskrivare i Skåninge landsting med säte i Lund. Fanns det möjligen två samtida Sven Kråka (Krag) i Lund varav den ena var tullskrivare (tullare) och den andre landstingsskrivare? I så fall kan man ju inte utesluta att Apolonia Maria Kraak var dotter till tullaren. Tullskrivaren Sven Krags dotter Christina föddes 1683. Vid det laget var landstigsskrivaren Sven Kråka 59 år gammal.
 
 Här finns en uppgift som säger att Sven Kråka i Lund fick en dotter Ingeborg 1672. Det stämmer knappast eftersom Landstings secreterer 1672-01-06 döpte sin son Lars. Familjen fick inte fler barn under året 1672.  
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2010-06-27 13:32)
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2010-06-27 13:36)

2010-06-27, 13:59
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4227
 • Senast inloggad: 2020-03-29, 21:21
  • Visa profil
I Gunnar Bergströms Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 : biografiska anteckningar (s 72) står endast om Sven Krag (som han kallas där) 444. Krag, Sven, tullskrivare i Lund. 1682/3 omnän. i Knutsg att toldskr vid St Mårtens Port + 1685 bet d 24/9 för klockringn. [se tillägg III] Dotter: Sara dpt 1683 9/5. Enligt supplementet till samma bok (s 18) svor han 1682 21/3 trohetsed som tullskrivare vid LT i Lund.
 
Jag kom att tänka på att jag skrev en artikel om postmästaren/domkyrkoinspektorn m. m. Sven Kråka för något år sedan, En oresonlig herre : Domkyrkoinspektorn och postmästaren Sven Kråka i Lund. Där undersökte jag litteratur och källor om honom, och i Ernst Grapes bok Postkontor och postmästare (Stockholm, 1951, s 311) samt i artikeln Sven Kråka såsom postmästare i Lund (Lunds Dagblad 24/7 1924) får man veta att Sven Kråka hade fem barn med sin första hustru, bland annat dottern Ingeborg, gift 11 juli 1692 i Lund med Sven Windrufva i Borås, sonen Jonas, student vid Östgöta nation i Lund 1685, landssekreterare i Pommern, död 1706 samt sonen Laurentius, född 1671 28/12 i Lund, student i Lund samt i Wittenberg i Halle, rektor i Ystad 1694, prästvigd 1700, kyrkoherde i Räng samma år, kontraktsprost 1727, död 1728 27/2. Angående Sven Kråkas första hustru (död ca 1681 i Lund) anges det den 9 mars 1681 i Lunds rådhusrätts och magistrats arkiv att haffuer Secreteraron Suend Kråka udlofued Arff til sine 2:de Sönner paa sin Sl: hustrus wegne och att h:r Landtztingz Secreteraren Suen Kroka utlofuet till sine tuende Söner till Arf effter deris Moeder 600 Dr och dem der for forsekrat i sin gård hage och lÿcke (Lunds rådhusrätt och magistrat FIIa:1, s 50, 70).
 
Eftersom det noteras 1681 att Sven hade två söner med sin första hustru, medan dottern Ingeborg också är känd, kanske man får anta att de två andra barnen (av de sammanlagt fem, som Sven Kråka ska ha haft med sin första hustru enligt Grape och artikeln i LD), var döttrar? Eller ska man tolkas notisen 1681 som att Sven Kråka endast hade två söner?
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2010-06-27, 14:58
Svar #4

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7647
 • Senast inloggad: 2020-02-07, 12:59
  • Visa profil
  • Scangen
Enligt Lunds stifts herdaminne under sonen Lars Kråka (kyrkoherde i Räng) så skall dennes mor Anna Larsdotter ha avlidit 1676. I diskussionen under Kråka sägs hon vara född 1654 24/5 i Tingstad, men går det verkligen ihop? I så fall var hon väldigt ung när hon gifte sig för att hinna få fem barn, eller ens tre för den delen... Lars är enligt herdaminnet född 1671 28/12. Ingeborg är tydligen inte funnen född i Lund, så vad är egentligen beviset för att hon är Sven Kråkas dotter?
 
Möjligen är Abela Marias namn Kraak en indikation på att det är tullskrivaren Sven Krag som är hennes far. Sven Kråka själv och hans barn verkar alltid(?) ha kallats just Kråka.

2010-06-27, 18:42
Svar #5

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Markus eller någon annan - finns någon antecknig om den Her tolleren Suen Joensen som 1674-07-05 döpte sitt barn Lucretia Clara i Gunnar Bergströms Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland? Namnen Apollonia och Lucretia har båda romersk anknytning - är det en slump? Tullare resp. tullskrivare torde väl kunna ha varit två olika befattningar. Kanske en tullare som klättrade uppåt i karriären. Abelina (Apolonia?) Maria skulle kunna vara dotter till tullaren Sven Krag men borde finnas i dopboken. Alternativt har hon inget med Lund att göra. Efterlyser fortfarande bakgrunden till följande upplysning: Disbyt säger att Abela (Apolonia?) Maria föddes 1681 i Lund. Markus, vem säget det?  
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2010-06-27 18:59)

2010-06-27, 19:22
Svar #6

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7647
 • Senast inloggad: 2020-02-07, 12:59
  • Visa profil
  • Scangen
Att Apollonia (Abela) Maria Kraaks far hette Sven styrks i alla fall kraftigt av barnens namn i hennes äktenskap med Severin Wallin. De får namn efter hans föräldrar och bör också fått namn efter hennes. Två söner döps till Sven.
 
Två antavlor på Hallandsrötter anger att Abela är född ca 1681 och död ca 1721 och dotter till Sven Kraak, tullinspektör i Lund och NN, utan några datum på föräldrarna. Antavlorna är sammanställda av Börje Angelstrand och Ingemar Rosengren, men källor saknas.
http://www.genealogi.se/halland/antavlor/antavl17.htm
http://www.genealogi.se/halland/antavlor/antavl25.htm

2010-06-27, 20:14
Svar #7

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4227
 • Senast inloggad: 2020-03-29, 21:21
  • Visa profil
Tullnären Sven Joensen (Jönsson) anges i Bergströms bok (s 68) vara verksam vid Lilla tullen i Lund 1669-82, och avled i Lund i maj 1719. Han var gift med en Margareta, men enligt Bergström kallade sig hans fyra barn Olof, Brita, Lucretia Classia (!Clara?) och Inger vid namn Holst (det enda av de fyrar barnen som har ett födelsedatum är f. ö. den dotter Göran hittade som föddes 1674).
 
Jag blev inte klok på varifrån forskarna på Disbyt hämtat födelse- och dödsuppgifterna om Abela Maria, men när nu Anders hittade henne i de nämnda antavlorna blir det tydligare. Jag trodde först att de kanske hämtats från något herdaminne, men man kan undra varifrån Angelstrand och Rosengren fått uppgiften ifrån.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2010-06-27, 21:07
Svar #8

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Man kan fråga sig hur det Skånska Kriget 1676-1679 påverkade de svenska ämbetsmännen i Lund (Sven Kråka, Sven Krag m.fl). Vändpunkten i kriget med slaget vid Lund den 4 december 1676 då svenskarna segrade. Men oroligheterna fortsatte och så sent som i augusti år 1678 brändes stora delar av centrala Lund av danskarna. Kanske Sven Kråka och Sven Krag blev bostadslösa eller av andra skäl temporärt flyttade bort från stan. Något eller några av deras barn kan ju faktiskt av denna orsak ha blivit döpta i någon annan stad eller socken.
 
Tack för upplysningen om Sven Joensson. Om han hade burit ett familjenamn så bör det väl då ha varit Holst. Jag har svårt att tyda dotter Lucretias andra namn som Classia även om det liksom Lucretia på sätt och vis kan hänga ihop med klassicism och Rom. Tycker att det ser ut som Clarisa. Kanske någon annan kan bidra - dopnotisen hittas i kyrkoboken för Lunds domkyrkoförsamling C:1, fol 19v.
 
En fråga till Markus. Redovisar Bergström de källor som han stöder sin forskning om tullare på?

2010-06-28, 13:47
Svar #9

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Följande text om landstingsseklreteraren/postmästaren Sven Kråka är saxat ur länken till Anders Bergs inlägg ovan 27 juni 2010 - 12:37: Sedan han beklätt andra tjänster av liknande slag på adliga gods och efter en tid som regementsskrivare (1662) blev Sven Kråka på landsdomaren Ulff Bondes förslag år 1666 utnämnd till landstingsskrivare i Skåninge landsting med säte i Lund. I Bergströms Stora sjötullen och Lilla tullen 1658-1765 skrivs bl.a. följande om samma person:  Sven Kråka, tullnär vid Lilla tullen i Malmö. Var åren 1662-65 tullnär vid Lilla tullen i Malmö, blev sedan postmästare i Lund och tillika landstingssekreterare och domkyrkoinspektör.
 
Här föreligger tydligen en ganska solklar förväxling. Den Sven Kråka som varit tullnär i Malmö 1662-1666 torde istället vara identisk med den tullskrivare Sven Krag som 1683 döpte sin dotter Christina (se ovan).  
 
Frågan är dessutom om inte tullnären Sven Jönsson trots allt är identisk med tullskrivaren Sven Krag. I den förteckning över tullare som redovisas i Bergströms bok på (s 9) anges att Sven Jönsson var tullare 1666-1682. Han efterträdde tullaren Matz Danilesson som var verksam till 1666. I samma bok (s 68) skriver Bergström att han blev tullare först 1669, vilket således kan vara en felskrivning. Efter att ha slutat sin anställning i Malmö 1666 övergick han till en liknande tjänst i Lund samma år 1666.  
 
I Gunnar Carlquist skrift*, Lund på 1690-talet, 1691 års sjättepenningslängd med upplysande anmärkningar sägs följande om Sven Joensson: Den gård Borgemästaren Swen Joenss. i boer, låg 1658 öde och många åhr dereffter, intill Sven Jonss. den tog i betahling för jordskyld till Hospit. och den opbygde och än den beboer.  Carlquist har gjort följande kommentar: Tomten nämnes allt som oftast i magistratens protokoll, men med delvis motstridiga uppgifter. Förhållandet var det att borgmästaren Sven Jonsson, som även var tullnär, 1683 kommit på balans i tullräkenskaperna, varför kronan 1692-04-11 skaffade sig kommission i gården; därefter synes kronan ha överlåtit tomten till staden .........  
 
Eftersom ingen annan tullnär med namnet Sven förekommit i Lund under den aktuella tiden och det likväl enligt kyrkoboken C:1 fanns en tullskrivare Sven Krag i Lund som 1683 en dotter(se ovan) så bör nämnde borgmästaren/tullnären/tullskrivaren Sven Joensson vara identisk med Sven Krag. Barn till honom kan således vara födda i Malmö under den period då han var verksam där. Kanske kan något av de barn som redovisas av Bergström och som inte kunnat återfinnas i Lund ha döpts i Malmö?  
 
* Ingår i serien Skrifter utgivna av Föreningen Gamla Lund, årgång 1923.

2010-07-01, 17:32
Svar #10

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Niclas Rosenbalck ställde 26 juni, kl 15:04 en intressant fråga Apolonia Maria Kraak. Därefter har namnet Abela Maria Kraak nämnts ovan av bl.a. Anders Berg 27 juni, kl 19:22. Abela är väl egentligen ett ursprungligen tyskt namn medan Abeluna är en nyare form av Apollonia. Kanske att det trots allt är samma person?  
 
Den 2/7 1682 var tolskriffueren Swen Kråg fadder i Lund. Att namnet stavas med å kanske tyder på att det kanske var en svenskfödd person, eller...? Det lär ju ha varit vanligt att inte bara präster utan också ämbetsmän hämtades från Sverige under försvenskningsprocessen.
 
Rättelse: Skrev ovan felaktigt att tullskrivaren Sven Krags dotter Christina föddes 1683. Hennes namn är Sara och inget annat.
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2010-07-01 18:28)

2010-07-05, 10:42
Svar #11

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Postmästaren Sven Kråkas brevsamling m.m. i Lund innehåller inget som tyder på att Sven Kråka varit tullskrivare i Malmö 1662-1666. Han var tveklöst regementsskrivare under denna tid. Frågan är då om tullskrivaren Sven Kråka i Malmö (som Bergström i skriften Stora sjötullen och Lilla tullen 1658-1765 felaktigt kopplar ihop med postmästaren Sven Kråka i Lund) istället kan var identiskt med den tullskrivare Sven Kråg (Krog) som var verksam i Lund kring 1683. Sven Kråg avled redan 1685 enligt Markus Gunshagas inlägg  här. Sven Kråg kan följaktligen inte heller vara identsikt med tullskrivaren/borgmästaren Sven Joansson. Mitt antagande      här om att så kanske skulle kunna vara fallet kan därför uteslutas.

2010-07-17, 15:05
Svar #12

Utloggad Jan Jutefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4732
 • Senast inloggad: 2014-07-06, 10:38
  • Visa profil
Det kommer ett inslag i Radio Kalmar den 30 augusti som heter Arkivskatter i Kalmar län.
Då kommer Peter Danielsson att berätta om Sven Håkansson Krååk.
 
Här finns en länk att läsa mer: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3101&grupp=11264&artikel=3 804891

2010-07-19, 12:59
Svar #13

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1106
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 10:41
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
Här kommer lite uppgifter som Anne Spaarw har samlat ihop om Jeremias Håkansson Krååk och Juliana Silverdufva.
Vi har ju sett några gamla inlägg här på anbytarforum som hon skrivit om Krååk/Silverdufva. Anne Spaarw är tyvärr död sedan några år tillbaka.
 
Det finns kanske mer men detta är vad jag fått hittils... vi får väl se.
 
Viktigt är väl att notera att i det dokument jag fått hittils nämns inga källor!
 
Om Nils Bengtsson Duse skriver hon:
En dotter hette Juliana Silverdufva och var gift med Kaptenen Jeremias Håkansson Krååk i Dalregementet. Det fanns tydligen flera flickor men vilka dom var vet jag inte. Elgstierna namnger dem inte. Jag vet att pojkarna till Nils Bengtsson Duses gård lämnades som pant till en kusin som gården i solberga övergick till och den släkten heter Duse.
 
Om Juliana Silverdufva skriver hon:
 
Född: Solberga sn, Västra Härad, Jönköping
Död: 19/5 1695 Idehult, Madesjö kommun, Småland
 
Barn:
Hans Krake. Blev soldat (1675/1300:03) i Maj 1674 vid Mora kompani (Jeremias Krake).
1675 avancerat till furir. Enligt rullan 22/2 1676 (Tyskland) befann han sig i Sverige och anges i
anteckning begodrats till sergant och uppges 1676 20/3 vid Mora kompani men omnämnes i
regementsräkenskaperna som förare vid samma kompani. I rullan 20/1 1677 (widh arméen)
upptages han som sergant vid Rättviks kompani med anteckning dödh och i avlöningslistan är han utesluten.
Anm. Hans Krake skrev sig själv Krake men kallas i olika rullor och andra handlingar även Kraak, Kraake och Krach.
Sockenregister: Leksand, Mora.
 
Elias Krake. Död 18/12 1722 Östergraf Gård nr 4, Rättvik, Kopparbergs län.
 
Elias och Hans Krake har nämnts tidigare här 2009 av Niclas Rosenbalck.
 
/Martin
 
(Meddelandet ändrat av Martinb 2010-07-19 13:07)

2010-09-30, 00:06
Svar #14

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
En Hindrich Kråka omnämns i Landskapshandlingar, Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1584: 8, bildid: A0047600_00161. Är denne Hindrich känd av någon?

2010-11-25, 16:35
Svar #15

Kerstin Andersson

Förfrågan till Kraak-forskarna.
Jag har ”skummat” det mesta som skrivits i forumet om släkten Kraak, vilket är ganska mycket, men tyvärr inte lyckats få någon ordning på vad som är ”kalla fakta”.
 
Jag har anfäder på min mors sida i Grangölsmåla, Oskar (tidigare Mortorp). Är det någon som kan ge svar på följande frågor eller kan komplettera på något vis?
 
Mm.ff.ff  Pär Andersson f. ?/1 1726 d. ? gift med Maja Gummesdotter f. 1727 d. 22/2 1795. Deras son Gumme f. 12/3 1769 var min mm.ff.f.
Var föddes Pär Andersson? Maja Gummesdotter? När dog Pär Andersson?
 
Mm.ff.ff.f Anders Pärsson. Född, gift, död? Var?
Enligt en annan släktforskare, just på Grangölsmåla, tog Anders över gården år 1700. Fastighetsförhållanden i Grangölsmåla enl. samme forskare:
1654   öde
1671   Anders
1686   Måns Andersson
1688-1700   Per Andersson
1700-1747   Anders Persson
1747-1806   Måns Persson
1807-1831   Gumme Persson
 
Jag antar att föraren Per Andersson Kraak f. 1642 död i Granemåla, Mortorp den 26/1 1724 (enl. Svensk Helgdagsalmanacka 1724) är min Mm.ff.ff.ff.? Att Måns Andersson är hans bror? Och att Anders är deras far?
 
Känner man till fler anfäder till föraren Per Andersson Kraak?
 
Tacksam för all hjälp jag kan få och vänliga hälsningar Kerstin Andersson

2010-12-25, 23:49
Svar #16

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1106
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 10:41
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
I Södra Möres renoverade dombok finns ett mål från tinget 1672 den 26 och 27 augusti som handlar om att ett fähusgolv skulle brytas upp i Idehult hemma hos regementskvartermästaren Jeremias Kraake och hans hustru Juliana Silverdufva (kallas i målet Juliana Krake). Man hittade, om jag tolkar det rätt, en skalle tillhörande ett litet barn under golvet.
Det förklaras att kvartermästaren inte bott där länge utan hans syster hustru Sara med sin man Kaplanen salige herr Olof har bott där i många år.
 
Källa: Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:29 (1660-1673) Bild 3490 (AID: v208208.b3490, NAD: SE/GHA/90102)
 
Systern Sara är Sara Håkansdotter gift med kaplanen Olof Andrae Bethenius (Se: Smolandi Upsalienses, nr 508, del 2 sid 488 samt Kalmar stifts herdaminne, del 3, s. 279f). Olof och Sara upprättade sitt testamente 1662 (Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:29 (1660-1673) Bild 490 (AID: v208208.b490, NAD: SE/GHA/90102)
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av Martinb 2010-12-25 23:53)

2011-03-12, 21:33
Svar #17

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1106
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 10:41
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
Lite nyheter från Kalmar rådhusrätt:
 
 
1692 Januarius 19
Dito berättade Tyghuuß karlen Johan Perßon
at hustro Elin Hallenska, hahr för några åhr
sedan inlöst ifrån H:r Råd:n Fredrich Linck een kop-
par kiättil, som hoos honom hahr stådt i pant för
13 [...] 16 öre Sm:t och hans swärfader Sal: H:r Per
Brunerus för sin förra hustros sal: hustro Sara
håkonßdotter
, denna Johans swärmoders grafs ÿpning
hahr pantsatt, beder at han såsom rätta arfwingen
må till kiättelen förhulpen blifwa.
hustro Elins sohn hattmakaren Mest:r Jeremias Kråk
sade, at hans moder efter Sal: Majorens Jeremias
Kraaks Enkias
berättelse och inrådande löste samma
kiättel till sig, på det hoon och så medelst skulle
kunna få sina 3 [..] Sm:t som Sal: H:r Per Brunerus
war henne skÿldig.
Saaken disfereras til des bem:te Majorska inkommer
at giöra här om sin berättelße så frampt Parterna
i medler tijdh sins emellan nÿ förenas.
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:404 (1692-1692) Bild 880 (AID: v221451.b880, NAD: SE/GHA/90102)
 
Det saknade är valutor som jag alltid är osäker på och inte har lärt mig tolka...
 
Kommentarer:
* Sara Håkansdotter i målet ovan är kanske densamma som Jermias Kraaks (gm Juliana Silverdufva) syster som jag nämner i mitt inlägg ovanför detta.
* Hattmakaren Jeremias Kråk kallas Jeremias Johansson 1684 (se nedan).
 
För de Kraak/Kråk-intresserade kommer här mina anteckningar över de jag stötte på i min genomgång av Kalmar rådhusrätt (kan ju finnas fler jag missat)
 
 
Hattmakare Jeremias Kraak:
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:410 (1698-1698) Bild 1000 (AID: v221469.b1000, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:410 (1698-1698) Bild 1350 (AID: v221469.b1350, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:407 (1695-1695) Bild 900 (AID: v221462.b900, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:405 (1693-1693) Bild 130 (AID: v221452.b130, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:405 (1693-1693) Bild 1160 (AID: v221452.b1160, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:405 (1693-1693) Bild 1320 (AID: v221452.b1320, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:405 (1693-1693) Bild 1440 (AID: v221452.b1440, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:405 (1693-1693) Bild 1460 (AID: v221452.b1460, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:404 (1692-1692) Bild 1360 (AID: v221451.b1360, NAD: SE/GHA/90102)
*Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:403 (1691-1691) Bild 900 (AID: v221449.b900, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:403 (1691-1691) Bild 1060 (AID: v221449.b1060, NAD: SE/GHA/90102)
*Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:401 (1689-1689) Bild 710 (AID: v221446.b710, NAD: SE/GHA/90102)
*Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:396 (1684-1684) Bild 840 (AID: v221436.b840, NAD: SE/GHA/90102)
 
Henrik Kråk, Lars Kråk m.m
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:404 (1692-1692) Bild 780 (AID: v221451.b780, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:404 (1692-1692) Bild 1410 (AID: v221451.b1410, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:403 (1691-1691) Bild 1090 (AID: v221449.b1090, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:402 (1690-1690) Bild 1150 (AID: v221448.b1150, NAD: SE/GHA/90102)
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:402 (1690-1690) Bild 1200 (AID: v221448.b1200, NAD: SE/GHA/90102)
 
 
mvh
Martin

2011-03-13, 17:57
Svar #18

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 834
 • Senast inloggad: 2019-03-28, 16:32
  • Visa profil
Hittade precis en Krååk som jag inte sett att någon skrivit om. Han hette Nils Krååk och nämns i Kalmar Rådhus och Magistrat 1640-1651 på Arkiv Digital, bild 7. Kanske något att söka vidare på?
 
Tittar man på bild 15 i samma längd så hittar man honom först på sidan som borgmästare Nils Krååk.
 
Mvh
 
Birgitta
 
(Meddelandet ändrat av Nebulus 2011-03-13 18:14)

2011-11-20, 22:04
Svar #19

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1106
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 10:41
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej,
 
Så, AD har lagt ut lite fler domböcker för Kalmar och att ha skummat 1701-1711 så har jag följande att rapportera:
 
1. Adelina Kraak var änka i juni 1703 då hon nämns i domboken. Constaple Enkians Adelina Krakz berättelse. Maken Lars Westerling levde ännu 1698, och Adelina var dopvittne i Kalmar 1701 och det står H. Adelina Kraak. (ur minnet). Så Lars Westerling har dött mellan 1698-1703, eller mellan 1701-1703.
Se: Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:415 (1703-1703) Bild 1100 (AID: v278811.b1100, NAD: SE/GHA/90102)
 
2. Hattmakare Jeremias (Johansson) Kraak, vars mormor var syster till Jeremias Håkansson Kraak i Idehult, Madesjö. Hattmakarens svärfar hette J?rgen Zeiler. Mest:r Jeremias Kraak uppå sin swärfaders Jurgen Zeilers sterbhuus
Se: Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:418 (1706-1706) Bild 490 (AID: v278814.b490, NAD: SE/GHA/90102)
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2011-11-20 22:20)

2012-02-28, 13:33
Svar #20

Utloggad Anneli Westergren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 276
 • Senast inloggad: 2019-01-15, 14:08
  • Visa profil
Hej!
Hittade av en slump en Brita Krak i dödboken för Garn
Garn C:2 (1773-1822) Bild 157 / sid 302 (AID: v84992.b157.s302, NAD: SE/SSA/1510)

2012-06-09, 13:13
Svar #21

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1106
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 10:41
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej,
 
Fynd kring Jeremias Kraak/Kråk.
 
Kinnevalds häradsrätt 1666-02-22
 
Samma dagh framkom Regementz Qwartermestaren
vndher dalaregementet Edla och Manhafftigh Jeremias
Kråke, och Insinuerar uthj Rätten ett pantebreeff
på dahl:r 220 kopparmÿnt vthgifuit af Lieute-
nampten Johan Jöranßon Swijnehufwudh d. 24.
Junij 665, och till wnderpant satt honom sin gårdh Eke-
bergh i Uhrßhult sochn, at åthniuta Räntan och lämb-
nadh gårdhen aldeles under Quarthermestarens
Disposition.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:21 (1658-1670) Bild 2900 / sid 4 (AID: v205720.b2900.s4, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)

2012-10-17, 00:51
Svar #22

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2973
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 22:45
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Tillfällighetsfynd: En Christina Krak ankom Gysinge bruk i Österfärnebo 1764 ifrån Näsby. Gift med trädgårdsmästaren Carl Norström. De avflyttar sedan 1766 till Yxeholm i Södermanland.
 
Källa: Österfärnebo AI:5 (1761-1776) Bild 276 / sid 536 (AID: v137302.b276.s536, NAD: SE/HLA/1010247)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2012-11-25, 00:11
Svar #23

Utloggad Kenneth Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1240
 • Senast inloggad: 2020-03-02, 19:21
  • Visa profil
Några inlägg från Malmö Sankt Petri
 
 
Malmö Sankt Petri FI:1 (1698-1728) Bild 210 / sid 29 (AID: v104092a.b210.s29, NAD: SE/MSA/00619)
1704 Augusti
”d.26 om afftonen Begrofs HospitalsFöreståndarens Wälbde: Nils Wandalins hust. Helena Kråka i Tyska kyrkian,  
barnfödd i Norre Asbo härad af Echta föräldrar, Fadren Befallningzman Håkan Kråka, Modren h.Ingri Andersdotter.  
dödde d.22 Aug. sedan hon lefuat i Werlden 28 åhr, 2 månader och 3 wechor.”  
 
Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1 F2A:35 (1710-1710) Bild 1720 / sid 335 (AID: v159500.b1720.s335, NAD: SE/MSA/00811)
”All denstund Förmynderskapet för Sahl:Wandelins lilla dotter Ewa Lisken som är min Sal:Brordoters dotter, ähr aff barnets  
Sahl:Fader migh och min k:Brorson Regements Auditeuren Jonas Kråka Uppdragit, och iagh dels för min ållderdom, och en dels  
för iag från Sterbhuuset boendes är, intet all tid kan eller förmår wara wed handen och tillstäde, at observera, hwad en  
Förmyndares plicht för det omyndige barnets nytta fordrar, serdeles när Räckningarne skola Clareras, inventeringen skeer  
och något blifr Auctioneratetc. ; Ty hafwer iag förmått min k:Swåger Hr:Rådmanen och Stadsbookhållaren Ehrborne och Högachtat  
Hr:Niels Jönson, att wara min Fullmächtig och i mit stelle tillstädes, när något som barnets jnteresse angår hafwes förhänder  
eller företaget blifwer i hwarom han mig och försäkrat. dess till wisso under min egen hand och Signete.  
Datum Mallmö den 29 May Ao: 1710”
               Swen Kråka
                  (L.S.)
 
Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1 F2A:35 (1710-1710) Bild 1790 / sid 349 (AID: v159500.b1790.s349, NAD: SE/MSA/00811)
”ANNO 1710 d:4 Juny: woro uppå Hr Secreterares och Postförwaltarens utj Lundh Hr Swän Kråkas,  
samt Regementz Auditeurens q Madame Catharina Silnäa, och Sal. Hr Regementz Secreterarens  
Öhlrichs Enkas Madame Wandelins Reqvisition, undertecknade utj Stärbhuset effter afledne  
Hr Inspectören och Hospitalsförwaltaren Nils Wandelin, som sidstl: dn 26 May, genom döden  
afliden är, till att efftersee och Inventera bemte Huusets ägendomb, som genast dagen efftr  
dess död, af Rådmannen och Stadh Bokhållaren Nils Jönsson blef försegladh, och dehla den  
samma Creditorerna och bemte Sal Wandelins Ennda dotter Ewa Lisken Wandelin om sina Femb åhr  
gammal, emillan hwilcken han afladt med sin någre åhr tillförne aflidne Käre Maka,  
Madame Helena Kråka; Warandes tillstädes dess Närmaste anhörige här å ohrten,  
Nembl: Hr Secreteraren Kråkas Fru Käraste Madame Anna Christina Berchmans, Madame Catharina Silnäa,  
och Madame [uppehåll] Wandelin; Hwaruppå Qwarlåtenskapen uthaf Stadhens förordnade worderingzmen  
Christopher Crumerov, och Jochum Holst Taxerades, och befants som fölljer.”

2012-12-09, 13:45
Svar #24

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1106
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 10:41
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
Under november 2009 pågick det livliga diskussioner här om Lars Westerlings hustru Adelina Kraak i Idehult, Madesjö (och senare Kalmar) och hur hennes släktskap med Jeremias Kraak och Juliana Silverdufva kunde se ut.
 
Igår fick jag ett tips från Niclas Rosenbalck att jag borde leta efter Lars Westerling i Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv eftersom han var konstapel vid Amiralitetet. Det visade sig vara ett väldigt bra förslag. Där fanns i protokollet hänvisningar till inkomna handlingar gällande Lars Westerling och hans hustru, och dessa gick att hitta i arkivet och lyder som följer:
 
Min avskrift, Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/2 (1696-1700), bildid: C0074138_00024
Högehrewyrdige och höglärde herre, Herr Superintendens,
 
HögEhrewyrdige Herr Superintendenten föranlåtes man wänli-
gen notificera, huru såsom een hustru, Adelena Kraak
wid nampn, några åhr bort åth, warit boendes i Made-
siö Sochn hoos sin moder
, och nu för tijden uppehåller sig här
wid Calmar på Malmen, ifrån sin man, en förlåfwader
Constabel, Lars Wästerliung benembd i Carlscrona,
hwilket intet tillåteligit wara böör, at de, som ächta folck
äre, så lefwa, åhr effter annat, ifrån hwar andra,
helst han nu icke af någon Cronans tienst eller Com-
mendering hindras, och skrifwer i itt bref, till henne,
dat: uti Martio nästledne, det han effter Påschehelgen, wille
komma hijt til henne, hwilket af honom ännue eij efter-
kommit är. Altderföre är Consistorii wänliga
begäran, högehrewyrdige Herr Superintendenten tuchtes
obeswärat tilsäga denne Lars Wästerliung, antingen
i dag 8 dagar til, som wil Gud, den 29 hujus in-
faller, inställa sig här i Calmar, henne til swars, eller
och taga henne til sig dijt neder, så framt man
eij skal nödsakat blifwa, dem begge för Werldzlig öf-
werhet, angifwa. J medlertijd, näst anbefallen uthj
Gudz dens högstes beskyd, förblifwe
                 Högehrewyrdige H:r Superintendentens
                                           Tiänstberedwiligste
Calmar den 22                                          Tiänar
Julii Anno 1696                           Henning Sch?tte
                                            och Consist: Calm:
 
 
Niclas Rosenbalcks avskrift, Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/2 (1696-1700), bildid: C0074138_00043
Högwyrdige högtärade herr Biskop
Ehrewyrdige herrar Consistoriales,
              d. 14 Augusti 1696
 
Högw[ördi]ge herr B: Rns och dhet Ehrewyrdige Consistorii
högtährade bref skrifvelße breff af den 22 passato ankom då
strax med posten, förmälandes, huru hustru Adelina
Krak sig beswärat öfver des man för detta Consta-
blen, Lars Wästerliung, såsom den der lefwer i
från henne åhr effter annat, och icke heller,
effter anledning af des schrifelßes lydelße i sidstleden Martii
månad, will komma til henne; begärandes altså, det
Wästerliung motte tilsäjas, att antingen til den 29
dito sig i Calmar henne til swars inställa, eller och
henne hustrun hijt til sig taga. Hwar uppå detta Consi-
storium gerna hade då strax en tienstflitig schyldig schrif-
welße lemnat tilbakas, der denna b[emäl]te Wäster-
liung hade stått att igenfinna. Hwilken Amiralitet
klockaren på monga ställen neder i Siöstaten
sökt, men förgäfwes, in til des han endteligen
förspordt, honom wistas här uppe i Staden, och
derföre altså til Consistorium som i går höltz up-
kallade. Hwilken comparerandes, uppå till-
frågan, hwij han eij lefde tilhopa med sin hustru,
eij heller effter des lofn begaf sig i wåraß til henneß
swarade til det första: att hon häller bordt
komma hijt der han warit siuk, och sköta honom
i des swagheet, han sade sig och kunna här på den
na orten något förtiäna, som han och berättade
sig nu hoos een wacker man sitta och schrifwa i
des weta , men der wiste han sig intet kunna att
förwärfwa til det senare, swarade han att siuk-
domen honom hindrat, att han å sagden tijd effter
påskan intet dristade sig gifa på reesan. Och xx hö(..?)
honom remonstrerades, att han då skulle taga hustrun
til sig, och schriffteligen henne hijt begära, blifwande
och betillfrågat om han wille lefwa wäl med henne
Swarade , han det han dhe aldrig hafa lefat med henne illa
# och schref altså innerliggiande bref, hwilket (....?)
tala om samma ährende att hustrun hijt till honom sig för foga
 
 • uthan skulden skall hafa stått hoos modren

den sig skal hafwa emoot honom swår uthlåtit.
 
[nästa sida:]
Eljest hwad den saken angår, haar både fr h. Ad[eli-]
na som och serdeles hennes moder Majorskan, lenge sed(an?) för några (...?)
warit här F , och en gång beswärat sig, aff Wäster-
liungz sig så illa emott henne hustrun comporte(ra?)
hwarföre han och då blef upciterad til Consi(sto-)
rium, men ursächtade sig, det ogörligit (....?)
/: som och Läkaren bewittnade:/
dijt upkomma, aldenstund han den tijden
farit illa hafft en olycka, och nyligen slaget fallet sitt been (...?)
haffwa hwar af han i 15 månader den tijd Sedan der låg under barberaren (.?) haar man intet (..?)
stått af något klagomål effter den tidzen , ehuru wäl (...?)
modren sades, att så snart enär han karlen (..?)
wo så frisk att han förmåtte gå uppe (...?)
och beswärliga dottren motte sig här inställa, då (ho-)
nom alla tienliga medel consist orium (will?)
tilsee, huru deße dher personer til förening bringas, (...?)
de, och eller, der han otillbörlig befunnos, (...?)
alfwarsam näpst til billigheet förmå
kunde.
 
[i vänster marginal:
F hwar / est hans / forum / är att / aff i föl / je af / / pressen / sökias, / föru / than /annor / hetzig / tillsla- /gen /siuk- / dom, / som / honom / påkoma ]
 
Så har desuthan kan Consist(orium)
eij obemält låta, huru en qwinsperson, Brita (An-)
dersdotter, ifrån hageby Sochn och [står ej!] by E ang(i-)
wit en båtzman volonteur under welb.ne herr Capn wernfeltz compagni, Oluff Hagman, ifrån sam(ma)
ort ankommen, hwilken den hon berättar henne der sammast(ädes belä-)
grat under ächtenskapz lofn; beropandes (sig)
på wittnesschriffter och hans bref til des til xx föräldrar hwilken
Hagman af Consistorium 2:ne reesor förr ha(de)
fadren Anders anderßon i moretorp och
med edh på beropande wittnen, och ehuru han (för-)
sta gången sökte neka til brefwetz innehål(l)
doch när andra reesan hans cammerat Nils Liungman, h(wil-)
ken på hans Olufz wägnar brefwet skrefwet, best.. öf(werty-?)
ste gade honom, att han begärt det således mott(e)
skrifwas som der i står F ; och Consisto[ri]um f(ör-)
nam, honom ingalunda wilja sig beqwäma
ächtenskapz ingående fullbordan med Brita den hwilken han sade (sig)
hördt skola wara belägrat af en annor karl båtzman, Oloff Sa(...?)
des jemwäl förestod , xxxx saken wara saken
så lägersmålet som deras lofn angående wara pass(e-)
rat i Södremöre, dy blef remitterades deße p(er-)
soner med heela zedelen til Högw he herr Bn och ven.de Consist.n i Calm(ar)
effter som hon Brita, och medler tijd des skriff(else)
ifrån har uthur actis igentaget. F Befaller för det öfr(iga))
Eders Hög- och Ehrewyrdigheter G. alzmächtig, med (f...?)
blifwande                               Högwde herr Biskopens
                                           och Ehrewge hrar Consistor(is)
Cr Crona den 13 Aug. 1696       uppå Consistorii wägnar
                                           tienstskyldige ..?
 
[i vänster marginal, notering 1:]
E i när / waro / af hennes / fader / Anders / Anders i / moretorp, /
 
[i vänster marginal, notering 2(ihop med ovanstående; streckning i brevet visar var noteringarna ska in i texten:]
F hwilket / samma / kom för / /honom och / des Sysko- / (ne)barn / effter / Hagman / den och / (w)ar up- / kallad, / men hin- / / drades / af wagt / upläßt, och / dhe der / med wo- / ro nög- /de, det / xxx Oloff / medwijligen / moste / tilstå.
[i vänster marginal, notering 2:]
det / Consist.n / eij bordt / under xxx / åter / i en s....? / ratificera
 
Ur dessa handlingar torde det framgå att Adelina Kraak var dotter till majorskan i Idehult, Juliana Silverdufva!
Adelina kallas Svensdotter när hon dog i Kalmar, är det en felskrivning, är hon dotter till Jeremias Kraak? Eller är hon hans styvdotter? Vi vet att Juliana Silverdufva hade barn från ett tidigare äktenskap.
 
mvh
Martin

2012-12-09, 13:50
Svar #25

Utloggad Monica Lindhe

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2018-01-21, 19:55
  • Visa profil
Fantastiskt Martin!  Dessa pusselbitar är mer än välkomna.

2013-02-26, 12:44
Svar #26

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1106
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 10:41
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej,
 
Angående Sven Håkansson i Ebbehult, Madesjö. Detta bör väl gälla honom och ge nya upplysningar om hans hustru Ingrid.
 
Tillfällighetsfynd från domboksmål 1629:
 
Kom för rätta manhafftigh Capiten Swen Håkonßon i Ebbahult på sin hustrus wägnar Ingridt Håkansdotter och tingschiötte Måns Thors: i Bökeuara, och Måns Henninghs: en fierdepart aff Bökeuara gårdh huilken Gårda fierding förb:de hustru Ingridt efter sin mormoder Gunnill i Bökeuara, som bleff gift till danmark Lagligen arft haf:r
 
Källa: Uppvidinge häradsrätt AIa:2 (1622-1634) Bild 221 / sid 198 (AID: v46898.b221.s198, NAD: SE/VALA/01597)
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2013-02-26 15:37)

2015-02-11, 20:59
Svar #27

Utloggad Magnus Moding

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 103
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 22:12
  • Visa profil
Hej,
 
Jag söker upplysningar kring föräldrar och födelseort för Svend Krag. Han uppges ha fötts i Skåne eller Skaelskör kring 1680 och fadern ska ha varit köpmannen i Skåne Lars Krag, dock anges inte var i Skåne. Det jag vet om honom är att han gifte sig med Heinina Christine von Raben den 31/8 1734 i Vor Frue församling i Köpenhamn. Paret hade dottern Kirstine Sophie Krag, född i Köpenhamn den 4/11 1739. Hon var i sin tur gift med Jörgen Henning St?rup. Dessvärre vet jag inte så mycket mer om Svend än att han ska ha varit højesteretsprokurator, kommerceassessor, byfoged och postmester i Skælskør. Han ska vidare ha dött den 8/9 1759 i Vester Flakkebjerg, Slagelse.  
 
Jag har bla hittat min information på följande sidor: http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Raben/Rabentysk.htm samt http://www.geni.com/people/Svend-Krag/6000000030599269963
 
Min fråga handlar således om hans födelseort är känd och om någon vet någonting mer om föräldrarna, och då särskilt om modern som jag inte har lyckats finna namnet på. Andra upplysningar är givetvis också av intresse.
 
Med vänliga hälsningar,
Magnus

2015-04-10, 19:20
Svar #28

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10773
 • Senast inloggad: 2020-03-03, 23:55
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I SlfÅb2013 skrev jag om Musikerfamiljen Grötter och nämnde då (sid 168) att en Agneta Clasdotter Grötter (f 1661) var gift med Lennart Trulsson Kråk (död 1697) i Ödeshög, befallningsman för Visingsborgs skolegods i Ödeshög, son till krögaren och befallningsmannen i Ödeshög Truls Kråk  i Ödeshög och Agneta Holm. Nämnde också att Truls Kråk var nämnd i ett mål om en kronoutjord i Gestra by, Särstad socken - Vista härad. Nu stöter jag på Truillius Krååk, på grevinnan Agneta Ribbings vägnar - 1664 vid Tveta häradsting. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:38 (1650-1664) Bild 3620
Det kan nämnas att sonen kallas fru Agneta Ribbings fogde i Ödeshög vid Lysings häradsrätt 1684.
 
Antecknar för att detta skall bli sökbart.
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2015-04-10 20:43)
Vänligen,
Olle Elm

2015-04-15, 22:44
Svar #29

Utloggad Lars-Ola Stare

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 316
 • Senast inloggad: 2020-02-18, 22:27
  • Visa profil
Om Gabriel Kraak, omnämnd här i oktober 2009, se Sunnerbo dombok 1746 ST, nr 88.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAABA:1234 (1746-1746) Bild 1670 (AID: v323997.b1670, NAD: SE/VALA/0382503)  
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

2015-09-16, 21:54
Svar #30

Utloggad Erik Mangsbo

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 216
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 15:07
 • Erik Mangsbo
  • Visa profil
Källan till Abeluna Kraaks födelseår har efterlysts ett par gånger ovan.
 
Antagligen är det hämtat från det Wallinska monumentet i Ljungby kyrka vilket berättar att Sven Kraaks dotter Abela M Kraak med levnadsåren 1681-1721 var Severin Wallins första hustru.  
 

Ur: Hallands historia och beskrivning (s316), Bexell, Sven Peter, 1775-1864  
Ny [tillökad] uppl. / utg. av tidn. Hallands redaktion. Halmstad, 1923-1931

2015-09-18, 00:17
Svar #31

Utloggad Erik Mangsbo

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 216
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 15:07
 • Erik Mangsbo
  • Visa profil
Abeluna Kraaks mor Anna Larsdotter var gift minst två gånger. I alla fall har jag funnit ledtrådar i Kristinehamns rådhusrätt som ger mig anledning att tro att så var fallet. Nämligen 1:o med tullskrivaren Sven Kraak och 2:o med tullnären Jakob Wassenius, båda verksamma i Lund.
 
Wassenius var enligt rådhusrätten gift eller förlovad med Anna Larsdotter redan 1684. Därför borde inte Sven Kraaks död ha inträffat 1685 som ovan antytts. Den klockringning som skulle ägt rum 1685 var i så fall rejält försenad men troligare är väl att det var betalningen för klockringningen som släpade efter (alternativt avsåg den någon annan familjemedlem eller så är min hypotes felaktig  )
 
År 1707 tillskrev Severin Wallin rådhusrätten i Kristinehamn och ville få upplysningar om sin svärmors arv efter hans hustrus modermoder Abeluna Andersdotter.
 
Mormodern Abbeluna Andersdotter var gift tre gånger
1:o Anders Jonsson Strömfelt borgare i Kristinehamn (död c1650)
2:o 1651 med Lars Pedersson borgare i Kristinehamn men avflyttad till Nora och troligtvis död där.
3:o 1666 med Jon Larsson i Kristinehamn  
 
Abeluna Maria Kraaks mor som uppenbarligen var född i Abeluna Andersdotters andra gifte hette enligt Severin Wallins ovannämnda brev från 1707 Annika Larsdotter Buxelia/Burelia/Byrelia/Bruzelia? (osäker tolkning av släktnamnet samt osäkert om det är hennes eget eller någon makes). Hennes födelseår var 1656 enligt födelseboken för Kristinehamn.
 
När Abeluna Andersdotter avled 1699 verkar det ha funnits två döttrar (uppenbarligen halvsystrar) som var berättigade till arv. Den ena, Catharina Jonsdotter var bosatt i Kristinehamn men avled kort därefter (hon var g m Sven Svensson Knagg med ursprung Eksjö) och den andra uppgavs vara bosatt i Skåne. Både tidigare och senare framgår att tullnären Jakob Wassenius i Lund var Abelunas Andersdotters måg. Han bör alltså ha varit gift med Anna Larsdotter i hennes andra gifte och därmed styvfader till Abeluna Maria Kraak.

2015-09-18, 07:57
Svar #32

Utloggad Erik Mangsbo

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 216
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 15:07
 • Erik Mangsbo
  • Visa profil
En fråga:  
 
berättas något om tullnären i Skåne Jakob Wassenius, i Gunnar Bergströms bok ”Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland”?

2015-09-18, 08:18
Svar #33

Utloggad Erik Mangsbo

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 216
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 15:07
 • Erik Mangsbo
  • Visa profil
Mantalslängd Lund 1703, familj nr 49: tullskrif. Jacob Wassenius + hustru Annika + dotter Abelou
 
(Abeluna var Annikas dotter i tidigare giftet enligt mitt första inlägg ovan)

2015-10-18, 17:11
Svar #34

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 740
 • Senast inloggad: 2020-03-18, 10:38
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Sadelmakareämbetet i Jönköping, protokoll 1687-1713, Nordiska museets arkiv. Läst mikrokort.
 
1704-05-14 gesällen Hans Kraak äskade ämbetet och anhöll om att få bli mästare och sätta sig ner i Karlskrona. Har arbetat en lång tid som gesäll. Erbjuder sig att skaffa bördsbrev och lärobrev.
 
1707-06-08 visade Hans Kraak bördsbrev och lärobrev från Danzig. Skaffa bevis från Stockholm att han är förlikt där.
 
1710-06-18 Hans Kraak från Kalmar visade kvittens på att han betalat till Stockholms härbärge och vill få sitt mästarbrev. Nej, först skaffa bevis att han har förlikt ämbetet i Stockholm. Mästarbrevet förvaras i lådan tills ytterligare bevis kommer.
 
Hos Sadelmakareämbetet i Jönköping finns också handlingar 1660-1705. Där nämns inte Hans Kraak, men kanske är det denne Hans. Breven är på tyska och min tyska är tyvärr inte vad den borde vara.
 
Daterat 1705-09-01 i Danzig ett lärobrev för Hans Jansson född? i Danzig, lärt 5 år hos Johan Liebhardt. Tänker sätta sig ner i Kalmar.
 
Daterat 1681-09-17 i Danzig ett bördsbrev för Hans Johansson. Christoff Kratz, 40 år, invånare och skomakare i Petershagen vid Danzig och Peter Nilsson, 44 år, invånare och arbetskarl i Danzig vittnar att Hans Johanssons föräldrar är salig Johan Hansson borgare och mästare i Kalmar och Helena Jeremiassen.  
 
Möjligen är Christoff Kratz i svågerskap med Hans eller någon av hans föräldrar.

2015-11-30, 16:18
Svar #35

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4227
 • Senast inloggad: 2020-03-29, 21:21
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 6, 1795 9/12, sid. 44ff.  
»Wid
Underrättelsen
Om Academie-Språkmästaren
Herr I f w a r K r a a k s
Saliga Afsomnande
den 30 Nov. 1795.
___
Ebr. 11: 5.
Sälla Dag
Triumferande Församlingen Är Åter Riktad
Med En Ny Inwånare
Från Den Stridande
Academie-Språkmästaren
Ifwar Kraak
Är I Föremiddag Klåckan Halftio
Ingången Uti Sin Herres Glädje
Änglarne Frögda Sig
De Utwalde Lyckönska
War Wälkommen
Efter Långwarig Strid a)
Att Emottaga Kronan
Och Öka Deras Antal
Som I Sällskap Med De Tjugufyra Äldste
Kasta Sina Kronor
Ned För Thronen
Och Efwigt Instämma
Salighet Honom
Som Sitter På Stolen
Wårom Gudi och Lambet.
 
Hans Wandel War Lysande
För Hwarje Upmärksam
Af Urgammal Redelighet
Oskrymtadt Wälgörande
Outtröttelig Flit b)
I Ungdomens Underwisning
Som Kraftig Tillbakahöll
Mißtankans Tärande Eld
Fördomens Owisa Rop
Smädarens Tygellösa Tunga
Än Mera Lysande
För Dem Honom Närmare Kände
War Hans Lefwande Tro
Hans Brinnande Kärlek
Stadgada Hopp
Oupphörliga Bön c)
Förtroliga Omgänge
Med Sin Dyrbare Själewän d)
Hwarunder Han Wäxte
Dag Från Dag
Till En Fullkommen Man
I Christi Fullbordiga Ålders-Mått
 
Wäl Luttrad
I Bepröfwelsens Ugn
Emottog Han Den Mulna Dagen Med Lugn e)
Den Klara Med Glädje
Den Sista Med Frimodighet f)
Ty Förän Han Borttagen Wart
Hade Han Fått Witnesbörd
Att Han Täktes Gudi
Hwars Kraft Utwisade
Bespåttaren Till Trots
Religionen Till Ära
At Den Rättfärdige
Är Ock I Dödenom Frimodig
 
Han Begråtes Af Anhörige g)
Saknas Af Wänner
Men Hans Äreminne Ristas
Bäst Af Dem
Som Samfält Ropa
Min Själ Dö
Den Rättfärdiges Död
Och Min Ånde Warde
Såsom Dennes Ånde

a) Salig Språkmästaren Föddes i Köpenhamn 1708, och afled i Lund d. 30 Nov. 1795.
b) Han utnämndes till Vice-Språkmästare wid denna Kongl. Academien 1739, och till Ordinarie 1748; och flere lefwande bewis finnas ännu, som tacksamt kunna intyga, med hwad trohet han fortsatte sitt underwisnings-arbete, in på sena åldren.
c) Det war bland Hans Käraste Göromål, att ligga i Förbön inför Nådethronen, för alla återlöste, särdeles för den Academiska Ungdomens tilwäxt i widsom, ålder och nåd för Gud och Människjor. Luc. 2: 52.
d) Han ansåg, enligt sitt eget yttrande, sin ålderdom ej annorlunda, än som En Sabbath, hwilken Frälsaren unnat Honom, för att, efter många års oafbrutet arbete, kunna mera obehindradt hwila ut i Hans wederqwickande omgänge. Då Han, under sista sjukdomen, tillspordes, om Han widare åstundade tala wid någon af sina Wänner, swarade Han: jag förmår ej tala mera wid människjor, det behöfs ej eller; ty jag talar med min Frälsare.
e) Ej långt före sitt saliga aflidande, beprisade Han med hjertelig tacksamhet Guds obeskrifweliga Nåd, som fört Honom så underligen och wäl igenom många och stora swårigheter.
f) Han war sig aldeles lik, då Han märkte, att sista stunden snart nalkades. Med wanligt sinnes-lugn bestälde Han om sit hus, och försäkrade, at Han i stöd af Jesu kallelse, Matth. 11: 28. Kommer till mig, m. m. gick Honom glad till mötes.
g) Twenne efterlämnade Söner: Medicine Doctoren och Profeßoren, Herr Johan Kraak, och Handelsmannen Herr Arvid Kraak, en 85 års gammal Syster, Lowisa Kraak, jämte flere Anförwandter, som med öma tacksamhets- och kärleks-tårar skörda Frukten af Hans wälgörande hjerta.»
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2017-03-26, 00:14
Svar #36

Utloggad Linus Blomlöf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 457
 • Senast inloggad: 2020-03-10, 20:31
  • Visa profil
  • www.blomlof.se
Pjätteryd:


Finns en Joen Jönsson Krååk som jag inte kan placera in bland de övriga. Han begår lägersmål som gift man med Ingeborg Jönsdotter i Stockhult:


Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:35 (1672-1676) Bild 2960 / sid 97 (AID: v206169.b2960.s97, NAD: SE/VALA/0382503)

2017-04-09, 11:32
Svar #37

Utloggad Linus Blomlöf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 457
 • Senast inloggad: 2020-03-10, 20:31
  • Visa profil
  • www.blomlof.se
Fortsätter lite, hittade Dannemannen Jonas Joensson (Krååk) som köper ut sina syskon i Linderås:


Börie Joenssson i Hällhult
Joen Joensson i Yxnäs
Pär Joensson i Länshult
Petter Jonsdotter i Brokabygden (borde vara felskrivet, dottern Botel är den som jag vet gifter sig till Brokabygd)
Åke Andersson i Möcklehult (han var gift med Kirstin Joensdotter)


Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:500 (1716-1716) Bild 1480 / sid 1 (AID: v323939.b1480.s1, NAD: SE/VALA/0382503)

2017-04-16, 15:03
Svar #38

Utloggad Rolf Hilmersson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2018-07-15, 11:44
  • Visa profil
"Landstingssecreteraren ifrån Skåne wälb. Sven Kråka" är omnämnd i protokoll från laga ting uti Kinne härad 1676 den24 November AD( AID:v37745:b124.s22, NAD: SE/GLA/11034).
I detta protokoll kan man utläsa att han inlämnat en "solenn protestation"om en gränstvist om sjön Flarken mellan hans gamla mor, boendes på gården Stockholmsbråten i Holmestads socken och herrskapet på Bjurum, som var ägare till Bulsebodan.
En "hr sekretern Sven Kråka är också omnämnd i Holmestad K1:1(1662-1687)Bild 12 sid 13 (AID: v79761.b12.s13,NAD: SE/GLA/13215). Däri finns också hans broder ( hr profossen mäster Kråka?). Båda bröderna har givit till kyrkan 6 riksdaler silvermynt.

2017-08-10, 22:44
Svar #39

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10773
 • Senast inloggad: 2020-03-03, 23:55
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:65 (1681-1686) Bild 560 / sid 53 - Tveta härads dombok
Befallningsman Truls Kråk nämns som ombud för wälb Gustaf Soop.
Vänligen,
Olle Elm

2020-03-25, 15:55
Svar #40

Utloggad Gabriel Pålsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 374
 • Senast inloggad: 2020-03-29, 14:47
  • Visa profil
Hej allesammans,
Nils Månsson i Södervidinge får dottern Ester i Södervidinge CI:1 sid 14, då dyker vittnet Kråkans hustru från Lund upp.
Någon som vet vilken Kråka det kan vara och hur han eller hon skulle kunna vara släkt med Nils Månsson?


Med vänliga hälsningar
Gabriel Pålsson

2020-03-25, 23:22
Svar #41

Utloggad Kristina Gunnarsdotter

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5644
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 23:41
  • Visa profil
Har du rätt sida? Det finns en Nils Mogensson/Månsson längst ner på sid 15 som får en dotter Hanna. Ser ingen Kråk här.

2020-03-25, 23:42
Svar #42

Utloggad Gabriel Pålsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 374
 • Senast inloggad: 2020-03-29, 14:47
  • Visa profil
Hej,
tack för svar. I Svar finns det två sidan 14 av någon anledning:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0069514_00016#?c=&m=&s=&cv=15&xywh=748%2C338%2C3452%2C2295


Nils Månsson får dottern Ester i Särslöv. Precis ovanför 1688


Med vänliga hälsningar
Gabriel Pålsson

2020-03-28, 13:05
Svar #43

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4227
 • Senast inloggad: 2020-03-29, 21:21
  • Visa profil
Hej Gabriel!


Så sent som 1687 kan det nog bara röra sig om en Kråka, nämligen postmästaren Sven Kråka (ca 1630–1724), som i källorna emellanåt kallas just "Kråkan", och hans hustru Anna Christina Berchman (död 1738). Varför hon bär barnet blir jag dock inte klok på, för i mina efterforskningar kring släkten Kråka har jag inte stött på Nils Månsson eller Södervidinge. Jag vet däremot att Sven Kråka tycks ha rest runt i häraderna omkring Lund i ärenden som gällde domkyrkohemmanen (han var även domkyrkoförvaltare, och bevakade därför inkomsterna från dessa hemman vid de aktuella häradstingen), och att hans hustru Anna Christina Berchmans far ryttmästaren Berchman tycks ha blivit begravd i Södervidinges annexkyrka i Annelöv, men om detta är skäl nog att närvara vid ett dop i Södervidinge 1687 vågar jag inte svara på.

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna