ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Holling  (läst 766 gånger)

2012-03-31, 19:03
läst 766 gånger

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Vad är känt om släkten Holling?
 
Detta har jag fått fram:
 
Carl Holling, född ca 1673; vice regementesskrivare vid Östg. kav.-reg; avancerade till regementesskrivare vid Livgardet till fot, efter fullmakt av Kammarkollegiet 1701 20/11, erhöll om Kammarkollegiet avsked i oktober 1712; ? 1715 12/3 på Kullerstad, Mogata sn. Gift 1703 24/6 i Mogata sn med Anna Ekner, född 1686 på Västerby, Skärkind sn, dpt 10/12, ? 1724 5/5 i Mogata sn, dotter till regementsskrivaren vid Östg. kav.-reg sedermera häradshövdingen Petter Ekner och Catharina de Rees.
 
Barn:
 
*Petter Holling, född 1704 29/6 på Kullerstad, Mogata sn, ? där 1705 22/7.
*Christina Catharina Holling, född 1706 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 20/10, ? 1779 21/1 på Hässelby, Björkebergs sn. Gift 1722 27/12 i Mogata sn med godsägaren Johan Hadorph, född 1697 14/9 på Hässelby, Björkebergs sn, ? där 1751 12/3.
*Anna Margareta Holling, född 1708 16/5 i Mogata sn, ? där 1759, begr 2/3. Gift 1725 14/12 i Västervik med ryttmästaren Gustaf Gyllenqvist, född 1687 9/11 på Hamra, Lönsås sn, ? 1752 6/1 på Kullerstad, Mogata sn.
*Hedvig Holling, född 1709 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 12/9.
*Charlotta Holling, född 1711 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 15/11.
*Maria Elisabet Holling, född 1714 4/5 på Kullerstad, Mogata sn, ? 1733 i Väversunda sn. Gift 1733 24/6 på Hässelby, Björkebergs sn, med löjtnanten Daniel Enander, i hans första äktenskap, född 1687, ? 1742-03-15 i Väversunda sn, begr 19/3.
 
--
 
Har även stött på Carl under titlarna sekreterare eller regementssekreterare, även om det inte nämns vid hans dödsnotis. T.ex. i mtl 1712 för Kullerstad, Mogata sn, Secret Carl Hollings tinste foclk uti Stockholm. Om hans föräldrar är endast detta känt, modern var dopvittne till sista dottern, och levde alltså 1714 6/5, Herr Seccreterarens moder och Sahlige Herr Pers eftterlemnade änkia.
 
--
 
Möjliga systrar:
 
Magdalena Holling, född ca 1679, ? 1749 31/8 på Lårbo, Ledberg sn. Gift 1704 i Stockholm med mönsterskrivaren vid Östg. kav.-reg sedermera frälseinspektorn Isak Höijer, född 1683 i Arboga, ? 1751 29/5 på Lårbo, Ledberg sn.
 
Maria Holling gift 1713 31/5 i Stockholm (Barnhusförsamlingen) med sedermera assessorn Nils Hiertstedt. Han var Östgöte, född 1674 27/4 i Västra Tollstad sn, son till kyrkoherden där Haquinius Nicolai Hiertstadius och Catharina Elisabet Samuelsdotter Tollstadia.
 
--
 
Vid dop av Johan Hadorph och Christina Catharina Hollings barn i Björkebergs sn finner man intressanta dopvittnen,  
 
Beata Elisabet döpt 1727 28/5, Magdalena Holling i Norra Lårbo dopvittne.  
Johan döpt 1730 20/1, monsieur Carl Höijer samt fru Hedvig Holling på Habblarp dopvittnen.
Isak döpt 1738 26/2, madam Magdalena Holling samt tre medlemmar ur släkten Höijer dopvittnen.
 
Vid dopet av häradshövding Petter Pettersson Ekner och Christina Collners dotter Margareta, 1727 1/3 i Sya sn, var jungfru Hedvig Holling dopvittne.
 
--
 
Jungfru Hedvig Holling var även dopvittne 1727 27/8 i Sya sn. En gissning är därav att hon var bosatt hos morbrodern Petter Pettersson Ekner på Nybble i Sya sn. Habblarp ligger i Mjölby sn, en grannsocken. Tyvärr är den lucka i Sya sn vigelsbok 1726 15/11 - 1729 28/5.
 
--
 
Källor: Kyrkböcker, mtl, GMR Livgardet till fot och Östg. kav.-reg, renoverade domböcker Söderköping rr och Skärkind hd, domboken Hammarkind hd, Isak Höijers gravhäll [Carl-Fredrik Hanzon], Kammarkollegiet - Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, Östgötars minne; biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala - Klas Odén, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36 - Gustaf Elgenstierna.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-31 19:54)

2012-04-01, 11:02
Svar #1

Utloggad magistrat

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 154
 • Senast inloggad: 2012-09-18, 17:44
  • Visa profil
  • www.bizon.se/skillingsmala
Hej Niklas!
 
Jag har följande antecknat: Säkerligen har Maria Holling tillhört den gamla östgötasläkten med samma namn (i 1541 års jordebok nämnes Hollings Rettardöme) och varit nära befryndad med borgmästaren i Skänninge, Hindrich Holling. (utdrag ur Hiertstedtska samlingen)
 
Mvh Gullan Olsson

2012-04-01, 21:57
Svar #2

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Hej Gullan!
 
Det var intressanta uppgifter. När kan denna borgmästare ha verkat?

2015-02-07, 20:55
Svar #3

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Jag gjorde ett slumpfynd i Matricula Regii Collegii Strengnensis I. 1628-1699, Harald Petersson.
 
I Classis Prima 1690 »Carolus Holling filus Arendatoris in Fällingzbro. A. 17»  
 
****
 
På Rockhammars bruk i Fellningsbro fanns på 1670-talet Olof Holling och hans hustru Catharina Carlsdotter. {1}
 
Jag har tidigare fått hjälp av Maud Lindeberg med domboksnotiser ur Kinda härad (Östergötland).
 
1692 8/6 (ST) §33. 1691 24/8 upprättades arrendekontrakt för Brokind gård mellan arrendatorn Olof Holling och fru Helena Jacobsköld.
1695 5/11 (HT) §44. Arrendatorn på Brokind Olof Holling anklagar Helena Jacobsköld för kontraktsbrott.  
1696 12/12 (HT) §27. Mål om några boltrar som före detta arrendator på Brokind Holling drev mot Sven Nilsson i Storsmåla genom sin fullmäktige landsfiskalen i Örebro län Knut Lind.
 
Carl Holling blev värvad till mönsterskrivare vid Östgöta kavalleriregemente 1696. {2}
 
Jag har stött på en arrendator Olof Holling i Örebros rådhusrätts renoverade domböcker 1706 7/3, 22/5. {3-4}
 
Någon som vet något mer om Olof Holling?
 
****
 
Några tillägg till Hedvig Holling.
 
Vifolka häradsrätt renoverade domböcker ST 1729 §4 {5}
 
Corporalen wälborne H[er]r Johan Brun-
hielm har låtit instämma Auditeuren
Edel och högachtadt H[er]r Petter Ekner för det han
såsom förmyndare för Corporalens fru
och H[er]r Ekners systerdåtter måtte giöra
redo och räkning för förmyndarskapet
ch den förwaltade egendomen, inlefwe-
rerandes 1mo En widimerad copia af hans[?]
fru Hedwig Brunhielms arfslått d[en] 9 septembr.
1724 på en summa 2845 dr. 12 '/, 16 p[ennin]g[ar][?] S.M:t......
 
****
 
Dotter:
 
*Sigrid Maria, född 1729 29/7 i Herrberga sn, ? 1806 7/9 på Lilla Grönlund i Hagestads sn. Gift 1748 4/10 i Herrberga sn med sedermera löjtnanten Anders Silfverlåås.
 
I GMR 1739 var kvartersmästare Johan Brunhielm uppsatt vid 3:e korpralskapet vid Vifolka kompani av Östgöta kavalleriregemente, avsked 1734 14/3 med kornetts karaktär. ? 1734 26/5 i Herrberga sn.
 
Mantalslängd för Herrberga sn och Herrberga gård:
 
1742 sahl[lig] kornett Brunshielms änkefrus tjänstefolk.
1743 löjtnanten Carl Henrik Marmors fru Hålling.
 
[1742]
»d]en] 5 Martij wigdes öfwerfyrwärkaren ädel och wälmanhaftig Carl Hindrich Marmor med fru Hedvig Brunhielm uti Härberga. dottren blev tillbörligen? afwrittrad»  
 
*Carl Henrik Marmor, född omkr. 1717 i Stockholm enligt rullorna men måste varit född i faderns långa fångenskap i Ryssland; antagen till hantlangare vid Artilleriregementet i Stockholm 1733 6/12; avancerade i graderna till överfyrverkare och tog avsked 1742 4/10 uppenbarligen med löjtnants karaktär; begr. 1747 22/4 i Herrberga sn, fördes till Mjölby och nedsatt i Schillingska graven, son till ryttmästaren Henrik Marmor och Anna Maria M?nckener. {6-9}
 
**Hans halvmorbror hovtrumpetaren Johan Didrik Ophoff var född 1717 16/11 i Moskva. {9-10}
 
Döttrar:
 
*Susanna Juliana, född 1742 17/10 i Herrberga sn; ? 1785 24/11 i Stockholm (Katarina). Gift 1:a gången 1770 27/11 i Stockholm (Hedvig Eleonora) med styrmannen Johan Fredrik Hedberg; 2:a gången 1776 25/2 i Stockholm (Katarina) med tobaksspinnargesällen Carl Henrik Bergman. {11}
*Anna Maria, född 1744 8/12 i Herrberga sn; vistades 1771 2/5 i Östergötland; ? 1783 9/2 i Mörlunda sn. Gift 1777 8/7 i Östra Tollstad sn med komministern i Mörlunda Christoffer Lejman.
 
****
 
Fru Hedvig Holling dopvittne i Motala sn 1750 4/12 åt kvartersmästaren Anders Silfverlåås och Sigrid Maria Brunhielms son Johan.
 
Enligt Linköpings stifts herdaminne del 4 sid 88 var komministern i Mörlunda Christoffer Lejman första hustru Anna Maria Marmor dotter till artillerilöjtnanten Carl Henrik Marmor och Hedvig Holling.
 
1. Fellingsbro AI:2 sid 21.
2. Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)  
3. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 (1706) sid 169.
4. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 (1706) sid 349.
5. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAABA:734 (AID: v378992.b1020, NAD: SE/VALA/0382503)
6. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1672 (AID: v482210.b190, NAD: SE/KrA/0023)
7. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b1770, NAD: SE/KrA/0023)
8. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1681 (AID: v482219a.b2160, NAD: SE/KrA/0023)
9. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:221 sid 248
10. Sala stadsförsamling AI:12a sid 85.
11. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:286 sid 109.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-02-08 15:54)

2015-11-15, 00:42
Svar #4

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Arrendatorn Olof Hollings svägerskas son Jakob Palmer, handelsmannen Peter Lindhults styvson, anklagades för att ha varit på kärleksäventyr med en kvinnoperson Annika Bengtsdotter. I detta mål omtalas Hollings son i Stockholm »Regementzskrifwaren under Gvardie», d.v.s. Carl Holling samt »deß yngsta son Olof Hålling» av sammanhanget troligen också bosatt i Stockholm. Se bilaga.  
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 - Renoverade domboken Örebro RR 1706 7/3 p. 163-175, 1706 22/5 p. 347-351
 
Inspektoren Olof Hållings hustru var fadder åt Peter Lindhult och Maria Johansdotters son Petrus, f. 1699 6/7 i Örebro.
 
Det känns rimligt att anta att Olof Holling d.y. var densamma som den som blev regementsskommisarie vid Nylands kavalleriregemente 1708 30/9 samt fångatagen vid slaget vid Poltava 1709, fånge i Tobolsk och återkom hem till Sverige 17221. Före 1726 hade han ingått äktenskap med Catharina Frigell, sannolikt dotter till Anders Frigell och Anna Catharina Sandberg2-3.
 
Barn4-5:
 
*Anna Catharina, dpt. 1727 26/3 i Vilske-Kleva, begr. där s.å. 3/5. Faddrar (urval): fru Anna Catharina Sandberg, notarien Frigel, jungfru Magdalena Frigel.
 
*Anna Catharina, dpt. 1728 23/6 i Vilske-Kleva. Faddrar (urval): Isak Höijer.
 
*Magdalena, f. omkr. 1735. Gift 1767 24/11 i Stockholm (Hovförsamlingen) efter lysningar i St Nicolai med kocken vid hovet Carl Fredrik Talenius. »fru Magdalena Talenia född Holling» fadder 1774 29/9 åt nedanstående pars son Gustaf Adolf.
 
*Catharina Charlotta, f. omkr 17366. Gift 1764 9/9 i Stockholm (St Nicolai) med juvleraren Anders Bredberg.
 
*Christina, f. omkr. 1737, vistades i Småland 1765, hos en präst i Småland 1773.
 
*Olof. Kammartjänare, hårfrisör.  ? 1773 11/3. Gift 1771 28/4 i Stockholm (St Nicolai) med madame Anna Dandanell.
 
1. RA Biografica - Holling. RA BildID A0069730_00103, A0069730_00098
2. Lekeryd AI:1 p. 231
3. Mtl Lekeryd 1726
4. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:202 p. 578
5. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:226 p. 228
6. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:23:15 p. 68

 
****
 
........7:de åthfrågades
han om han wiste hwar denna
annicka Bengtzdotter nu förtijden
hafwer deß tillhåld. Rp:s det
det han af deß yngsta son
Olof Hålling igenom bref fått we=
ta att hon födt een Barn hoos
een Pijga som  tillförente tient
hoos Arrendat: Holling Brita
Larsdotter, hwilken Brijta i
Stockholm på Rosenbad haf[wer]
deß Condition, och skall Barnet
effter undfången Christendomb
blifwit dödt, och qwinsperson
annicka skall nu tiena för am=
ma i Stockholm som och deß son
Olof honom tillskrifwit om

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna