ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Hageltorn  (läst 3461 gånger)

2005-05-08, 20:52
läst 3461 gånger

Ulla Svensson

Hej Lars-Olof!
 
Jag är mycket intresserad av ditt arbete och om du inte publicerar det i anbytarforum tar jag emot underlaget mot skälig ersättning.  
Mailadress: dps994@tninet.se.
 
vänligen/ulla svensson

2007-12-09, 18:04
Svar #1

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1057
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 08:22
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Angående Jöns Hageltorn och Petter Hageltorn. Dessa nämns i en del inlägg ovan och en del av uppgifterna är inte helt korrekta (bl.a. en del av mina) så därför detta inlägg, med förhoppningsvis rätta uppgifter.
 
Den änka Catharina Hageltorn som bor tillsammans med trumpetaren Anders Hageltorn i Anderstorp i Riseberga och som dör där den 2/3 1820 är inte mamma till Anders utan Catharina är fostermor till Anders. Detta framgår i en flyttattest från 1805 då familjen flyttar från Vedby till Riseberga.
 
Flyttattest till Riseberga.
Hwarjemte medfölja herr Trumpetarens fostermor KlockareEnkan Catrina Hageltorn, född Malm 66 år gammal...
 
En del forskande ger att trumpetaren Anders Hageltorns blir fosterson hos sin farbror när hans pappa Jöns dör ganska tidigt. Familjerna ser ut så här:
 
Måns Persson, boende i Adseke nr 4, Norra Mellby (åtminstonde från 1731) då han är nämnd i en katekismilängd.
Gift 24/2 1723 i Nävlinge med Mätta Jönsdotter, född omkring 1692 (åldersuppgift) och död 68 år gammal 1760 i Adseke nr 4, Norra Mellby.
 
Barn (enl. Mättas bouppteckning)
Lusse Månsdotter, född omkring 1722 och död 1786 i Lommarp, Vinslöv. Gift med Bengt Svensson.
Elna Månsdotter, född omkring 1725. Gift med Per Månsson (-1771) i Adseke nr 4.
Kierstina Månsdotter, född omkring 1730.
Per (Petter) Månsson Hageltorn, född omkring 1734 och död 1791-1793 i Klinta nr 3, Bosjökloster. Se vidare nedan.
Jöns Månsson Hageltorn, född 1736 i Adseke, Norra Mellby (enl. hfl i Nävlinge och Vinslöv) och död 23/3 1785 i Lommarp, Vinslöv. Se vidare nedan.
Anders Månsson, född omkring 1748.
 
Per Månsson kallas kopparmakargesäll och i tjänst på Bosjökloster i sin mammas bouppteckning 1760. Den 13/6 1767 gifter han sig (som Petter Hageltorn) i Bosjökloster med Catharina Malm och då är han klockare. Han är med i mantalslängderna till 1791, men i 1793 års längd är Catharina änka. Jag har inte lyckats hitta dödnotisen i Bosjökloster.
 
Jöns Månsson Hageltorn är timmerman och uppges vara född 1736 i Adseke i Nävlinge och Vinslövs husförhörslängder. Han gifter sig 18/9 1774 i Nävlinge med Karna Bengtsdotter som enligt olika uppgifter skall vara född mellan 1736 och 1743 i Gammalstorp. Hon dör 9/12 1833 i Vinslövs fattighus. Deras äldsta son Anders, född 10/3 1775 blir trumpetare och bosätter sig i Riseberga. Anders blir troligen fosterbarn hos sin farbror klockaren Petter och Catharina i Bosjökloster när hans pappa Jöns dör.
 
Vid en flytt 1805 så kallas i alla fall Catharina Malm för hans fostermor.
 
Anders Hageltorn gifter sig 22/8 1796 i Landskrona slottsförsamling (som vice slottsvaktmästare) med Anna Lovisa Classon, född 23/12 1771 i Landskrona.
 
Hoppas att detta rättar till en del felaktiga uppgifter.
Niklas Hertzman

2007-12-14, 13:22
Svar #2

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil
Hej Niklas!
 
Tack för ditt arbete med släkten Hageltorn. Som jag förstått är Jöns och Petter bröder med tilltalsnamn Månsson som de senare ändrar till Hageltorn. Anledningen?! är oklar. Har de någon i sin släkt som heter så eller har de bara tagit namnet? Min ana är Anders. Jag bifogar lite av det jag hittat om den grenen.
Följande har jag hittat om Petter f. 1734?
Petter Hageltorn arbetade som  klockare, betjänt och blåsare på Bosjökloster. Han förekommer under åren 1764-1780 som dopvittne i Bosjöklosters kyrkohandlingar.  
1764-06-03 Fadder till Johan Lundbergs dt Anna. Betjänt.
1765 -1770 dopvittne, flertal gånger varje år, oläslig text.
1774-11-16 Fadder till Sven Jönsson & Stina Johansdt son, Nils på nr 11, Nävlinge.
1775-10-13 Var fadder till Per Jönsson & Hanna Jönsdt son, Måns på nr 9, Nävlinge.
1771-07-02 dopvittne till Jöns Jönssons och Ingers barn.
1772-09-12 dopvittne till Nils Mikaelsson & Christina Jönsdt son Anders. Blåsare.
1773-08-23 dopvittne till Nils Olssons & Lisa Nilsdt barn. Blåsare.  
1773-08-31 dopvittne till Jöns Jönssons barn. Blåsare.
1773-09-06 dopvittne till Ola Persson & Bengtas barn. Blåsare.
1774-08-05 dopvittne till Petter Strängs son Carl.  
1776-01-23, 1776-11-12, 1776-12-03. Hageltorn bor i Klinta.
1777
1778-09-08
1779-08-04
1780.
 
1767 fick Petter hjälp med att skriva brev till domkapitlet i Lund angående klockaretjänsten på Bosjökloster.
Högvördiga herr doctor, biskop och Provencale så ock högvördiga cinsistorium Ecclesiastium.
Sedan Klockarebeställningen vid Bosjöklosters församling, medelst förra Klockare herr Johan Hommarbergs dödeliga frånfälle, äro worden ledig; har jag till dess återbesättande utsett betjänten Petter Hageltorn, vilken sig härmed vördsamt anmäler till högvördiga herr Biskopen och Consistorii gunstliga gillande, samt vederbörlig fullmakt medfående härutinnan . så mycket . för myndigt påminna att bevågat bifall, som Kyrkoherden med den övriga församlingens inte hava emot, samt ovannämnde Hageltorn, något att påminna. Med sådan högaktning förbliver.
 Högvördiga herr Doctoren, Biskopen och Procantorens så och högvördiga Consistorii Eclesiatii.
Bosjökloster 8 April 1767
Ödmjuka tjänare
Ludvig Corfitz Beck-Friis
Alldenstund högvälboren Herr Översten, Commendanten och Riddaren C: L: Beck-Friis, såsom Patronus Eclesia och dessutom ägande uti församlingens en fullkomlig pluralitet, behagat föreslå dess betjänt hederlig och välaktade Petter Hageltorn till denna lediga Klockarebeställningens förestående, bör både jag att de övriga församlingens ledamöter förklara se denna oss nöjde, för sitt gudfruktiga och Kristliga leverne, nöje tjäna person såsom klockare härstädes Constituerande.
Klinta . 6 april 1767
Hans Horsten    
Kicki Wahlström ger ett inlägg angående klockaretjänsten i anbytarforum 2006-10-06.
Johan Hommerberg var klockare på Bosjökloster från 1719 fram till sin död 1766-04-30. Det är möjligt att Petter Hageltorn hade varit medhjälpare till Johan under några år innan han dog. 1749 anhåller Johan Hommerberg i klockarehandlingar om att en student Nils Sallen skulle bli hans medhjälpare för att han är gammal, då alltså troligt att han har medhjälpare från det datumet. Källa: Kicki Wahlström (anbytarforum 2006-10-06).
 
Om klockare i 1686 års kyrkolag, kapitel XXIV, §§ XXXI-XXXIII
Klockaren skal i liika måtto af Kyrckioherden och Församlingens wälias, men icke utan Löftesmän antagas. Han skl wara ährlig, trogen och flitig. Booklärd, och kunna siunga och skrifwa, så at han ther uti kan underwiisa Församlingens ungdom.
Han skal och wara Kyrckian trogen, och Kyrckioherden och Församlingen lydig, söria för ringningen och klämtningen, på behörige tiider, ställa Timmklockorna, samt taga alt thet i noga acht och förwar, som honom i händer antwardas och förtroos. Dhesliikes skal han wara Prästerna wid Gudxtiensten, Skriftlermålen, och när thet befalles, uti Sochnebud, samt annan Kyrckiotienst, wid handen; men ingalunda genom någon Kyrckioherdens enskiilte tienst beswäras, hindras eller afhållas ifrån then plicht honom åligger, med alt fliit och troheet at drifva Barneläran. Han skal och bära Capitlets, Probstens, och Kyrckioherdens Bref till Probsten, när the honom tilhanda komma, til nästa Klåckare, och ther sådant försummas, til skadan som ther af timar swara. I thet öfrige, hwad hans Embete angår, så rättar han sig efter then Förordning, som Biskopen och Consistorium honom föreskrifwa.
Är Klockaren odugelig, laat, wårdzlöös och geenwördig, emot Kyrckioherden eller Församlingen, och wil sig första resan, på Pastoris enskiilte, och andra resan, på hans, uti Capellanens eller Kyrckiones Föreståndares närwaro, alfwarsamme, doch beskedelige förmaning, intet rätta låta; tå sättie Kyrckioherden, med Församlingens Råd, honom ifrån Embetet, och en annan tages i hans ställe: Men ther Kyrckioherden giör Klåckaren något förnär, tå sökie thenne Probsten, och ther han eij nöijes med hans Utslag, skal Biskopen them åtskilia.  
 
Petter gifter sig 1767-06-13 med Katarina Malm.
Följande har jag hittat om Jöns f.1737?
Bosatt Vinslöf, Lommarp, 1763 då han är dopvittne till systern Lusse Månsdotter och Bengt Svenssons dotter Ingar.
Trolovning togs ut den 12 och 21 augusti 1774. Närvarande var Pål Svensson och Per Jönsson i Nävlinge från Jöns sida. Från pigans sida morbroder Håkan Persson i Fjälkinge som lämnade skriftligt tillstånd till detta äktenskap, vilket av Herr kyrkoherden Ring därstädes var underskrivet. Båda från Nävlinge fs.
Vigsel 1774-09-18 med Karna Bengtsdotter f?1736 el.1743. Död 1833-12-08 i Vinslöv, Ölestorp.
Dopvittne 1774-11-16 i Nävlinge 11 vid Sven Jönssons son Nils dop.
Dopvittne 1775-10-13 i Nävlinge 9 vid Per Jönssons som Måns dop.
Död 1785-03-25 i Hetsig sjukdom. Titel Timberman. Ålder 48 år.
Barn:
Anders f.1775-03-09-1822-07.20 Riseberga.
Måns f. 1777-12-25-1836-10-23 Vinslöv.
Hanna f. 1780-12-07 Nävlinge
Per f. 1784-04-21-1784-04-28.Vinslöv, Lommarp.
Inger f.1785-09-08 Nävlinge.
Karna är gravid med Inger i tredje månaden då Jöns dör.
 
Följande har jag hittat om Anders f. 1775-03-09.
1775 Dom Reminiscare döptes Timmermannen Nr 9 Nefl. Jöns Hageltorn och hustru Karna Bengtsdotter son Anders, född d.9 Martii. Buren till dopet af Bengt Svenssons h: Lusse Månsdtr i Lummarp (farbror och faster). Faddrar: Husmannen Anders Månsson (farbror) i Pabrohuset, åboen Måns Persson i Adseke (farfar), Per Jönsson H. Hanna Nilsdtr i Nefl. H. Modern 31 år.  
Efter faderns hastiga död 1785-03-23 i Nävlinge, skingras familjen. Anders blir skomakarlärling i Landskrona hos skomakarmästaren Jöns Hörman, 61 år, h h Christina Möller 54 år, dr Helena 15 år, cousine Cathrina Hageltorn 56 år, änka efter klockaren (tidigare betjänten) timmermannen Jöns Petter Hageltorn i Bosjökloster. Här bor lärgossen  Anders 1789 - 1794. Troligen till han får tjänst i militären 1795 och blir antagen som trumpetare 1796. Änkan Cathrina Hageltorn bor sedan till sin död hos trumpetaren Anders Hageltorn och hans familj.  
Var trumpetare vid Skånska Kavallerigementet/Skånska Husarregementet 1796-1820. Antagen som trumpetare vid Norra skånska Kavalleriregementet 16 oktober 1796. Slutade den 3 juni 1803 och gick då till Livkompaniet. Arbetade för Norra skånska kavallerigegementet från 1803-06-03 till 1820.  
Vigsel 1796-08-22 med Anna-Lovisa Claesson f 17771-12-28 i Landskrona och dör 1838-06-27 i Össjö.
Barn:  
Carl Fredrik f. 1797-03-06-1870-01-12.
Jöns Peter f. 1799-04-22-1852-05-09.
Anna Christina f. 1801-08-25-1842-05-10.
Katrina Charlotta f. 1803-11-14-1888-01-30.
Maria f.1809-09-01-1809-09-01.
Christina Elisabeth f.1809-09-01-1850-01-24.
Magdalena Fredrika f.1811-04-24-.
 
Dör i Riseberga 1822 Juli 20 Dog Qvqrtersmästaren Anders Hageltorn uti Anderstorp af fråstfeber och begrofs den 31 ibm 47 åhr och några månader gammal. Avled i frossa och feber.

2008-01-06, 15:57
Svar #3

Utloggad Christer Jonsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 255
 • Senast inloggad: 2020-07-16, 08:22
  • Visa profil
Vad heter fadern i förnamn till ovanstående Johan (född Jean) Serafim Hageltorn. En uppgift i Laholm hfl säger att föräldrarna var kustvakten C Hageltorn och Elsa Agneta Bond. Födelseboken i Östra Ljungby säger inget om förnamnet.
Här kommer mina uppgifter om Hageltorn och hans tid i Laholm.  
 
Hageltorn, (Johan) Jean Serafim. Urmakare och stadsfiskal. F 3/9 1826 i Östra Ljungby (L), d senast 1876. Son t urmakare Hageltorn. ”Jungfru Agneta Bonds Son Jean Seraphim.” ”Urmak: Hageltorn uppgifver sig vara fader.” (Östra Ljungby födde 1818-1861, GID 1737.26.8600).
 
Johan Serafim tänkte att studera men gick i stället i lära som urmakare och kom som urmakeriarbetare till Laholm. (Ejwertz, 1943, sid 137). Kom 1849 från Ängelholm. Blev urmakeriarbetare hos urfabrikör Jonas Liljegren. (Lahfl 1843-1852, GID 1819.14.43300/43700).
 
Johan Serafim var slängd i juridiken och hjälpte folk att sätta upp skrivelser till rådhusrätten. Han hade en vacker handstil och dessutom en icke alltför vanlig stilistisk talang. Ordinarie stadsfiskalen, gördelmakare Johan Hjelm hade mist sin tjänst efter en mutskandal 1855. Hageltorn blev förordnad som stadsfiskal i september 1855. Han utvecklade en sällan skådad aktivitet: fyllerister, bråkmakare, fortkörare, brandordningsöverträdare m fl släpade han inför rätten. Bötesinkomsterna beskrev en brant stigande kurva. (Ejwertz, 1994, sid 46).  
Hyresfolk hos kopparslagare Gustaf Holmstedt. (Lahfl 1852-1860, GID 1819.15.60500).
 
Var verksam 1862 med en urfabrik med en mästare, en gesäll och en lärling. ”Fabrikerna” sorterade under hallrätten. (Ejwertz, 1943, sid 137).
 
Gesällen var Carl Gustaf Åstöm, f 20/6 1840 i Osby (L) och lärlingen var Carl Magnus Corin, 25/1 1843 i Östra Stenby (E). (Lahfl 1861-1869, GID 1819.1.3200).
 
1865 blev han delägare i egendomen Månstorp men efter ett år måste han frånträda egendomen och gå i konkurs. Han lämnade staden 1874 och flyttade till Bjärtrå i Västernorrland. I en bouppteckning från 1876 betecknas han som t f kronolänsman. (Ejwertz, 1994, sid 46).
 
Hälsningar
Christer Jonsson
Laholm

2008-01-06, 19:32
Svar #4

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil
Hej Christer Jonsson!
 
Enligt min och mina släktingars släktforskning är Carl Fredriks två år yngre bror Urmakare Jöns Petter Hageltorn far till Jean Serafim. Jöns Petter blev änkling 1834 och modern har fått tre barn med Carl Fredrik. Jöns Petter var utbildad urmakare det var inte Carl Fredrik. Jean Serafim bor åren 1837-1847 i Ängelholm där fadern Jöns Petter är urmakare. Jöns Peter gifter om sig 1847 med Anna-Maria Danielsson. Troligt är att Jean flyttar då. Han bedrev juridikstudier en tid.
 
ulla

2009-08-26, 13:45
Svar #5

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11782
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 12:15
  • Visa profil
Är denna kvinna släkt med Johan Serafim Hageltorn?
 
Bond
 
Modern hette väl Agneta Bondson?
Ann-Mari Bäckman

2009-08-26, 13:48
Svar #6

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11782
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 12:15
  • Visa profil
Är även denna kvinna släkt med J S Hageltorn? Kanske en syster?
 
kvinna
Ann-Mari Bäckman

2009-08-26, 14:07
Svar #7

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11782
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 12:15
  • Visa profil
Jag hittar ingen Gustava Carolina född 1830 i Östra Ljungby.
Ann-Mari Bäckman

2009-08-26, 15:21
Svar #8

Utloggad Helene Jorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6190
 • Senast inloggad: 2020-01-15, 20:53
  • Visa profil
Ann-Mari!
 
Enligt Familysearch var Gustafva Carolina Hagelthorn född i Östra Ljungby den 24 mars 1836 som dotter till Karl Fredrik Hagelthorn och h.h Elsa Agneta Bond.
 
Detta bör vara (från Emihamn) G.C Hagelthorn vilken emigrerade redan 1873. Hennes ålder, dvs 37 år, stämmer med att hon skulle vara född ca 1836.
 

 
Helene

2009-08-26, 15:47
Svar #9

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11782
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 12:15
  • Visa profil
Tack Helene!
 
Jag hade skrivit att Johan Serafim Hageltorns mamma hette Agneta Bondson, men det blev fel, för det står jungfru Agneta Bonds son. Fadern var Hageltorn, men inget förnamn är angivet. (Födda i Östra Ljungby, Kristianstads län, 3/9 1826.
 
Om denna Agneta Bond är densamma som Elsa Agneta Bond, gift med Karl Fredrik Hageltorn, så är kvinnan på fotot en syster till Johan Serafim Hageltorn och den äldre kvinnan på fotot, moder till de två.
 
I tidigare diskussion verkar det som om JS:s pappa skulle ha hetat Jöns Hageltorn
Ann-Mari Bäckman

2009-09-01, 22:49
Svar #10

Utloggad Gunnel Hagelthorn

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 16
 • Senast inloggad: 2020-01-24, 18:43
  • Visa profil
Hej Helene och Ann-Marie!
Tydligen har jag skrivit fel födelseår vid fotot av Gustafva Carolina, det ska vara 1836-03-24. Hon är halvsyster }till Jean Serafim. Modern till båda är Elsa Agneta Bond f 1805 (det andra fotot), fadern till Jean Serafim är Jöns Petter Hageltorn,f 1799, och fadern till Gustafva Carolina är hans bror Karl Fredrik Hagelthorn,f 1797.

2009-09-02, 07:08
Svar #11

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11782
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 12:15
  • Visa profil
Gunnel!
 
Då klarnar allt!  
 
Ann-Mari
Ann-Mari Bäckman

2010-01-29, 10:51
Svar #12

Utloggad Mats Pettersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4714
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 20:22
  • Visa profil
Hej Gunnel och Ann-Mari! Vill gärna komma i kontakt med er för att får hjälp med bildmaterial.  
Se även min kommentar till Bild nr: #13610 :En hel del personuppgifter om den engelske pappersbruksfaktorn Thomas Bond - som 1799 invandrade till Strömma pappersbruk (från England via Danmark) vid Karlshamn - och hans familj finns i min artikel: Maria Bond - en mor utan make och hustru utan man - om ett skånskt kvinnoöde i prästeståndets utkanter på 1800-talet publicerad i Saxo 1996 (Kulturhistorisk årsbok för Skåneland)

2010-02-04, 20:14
Svar #13

Utloggad Gunnel Hagelthorn

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 16
 • Senast inloggad: 2020-01-24, 18:43
  • Visa profil
Hej Mats! Hjälper gärna till med material om jag kan. Vad vill du ha? Går det att få tag i din artikel om Maria Bond?
Gunnel

2010-09-20, 22:41
Svar #14

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
I Svensk Genealogisk Tidskrift 2009:2 (utkom i augusti 2010), sid 90-94, har jag skrivit en liten artikel:  
Rättelse till Szabad & Elgenstierna (2008): Adliga ätten 777 von Hagendorn,  
vari uppgiften, att de gotländska ämbetsmännen Israel och Johan Hagentorn skulle vara söner till Elias von Hagendorn, visas vara felaktig. Artikeln kan kanske intressera någon här.
LOE

2010-09-21, 15:31
Svar #15

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil
Vem har påstått att deras far var Elias?
mvh/ulla svensson

2010-09-26, 21:50
Svar #16

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Som du ser i artikelrubriken.
LOE

2010-09-28, 04:06
Svar #17

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tack, för en intressant artikel Lars-Olov!
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-12-21, 13:17
Svar #18

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil
Hageltorn är en släkt som jag forskar på. Finns det någon som har bild eller foto av personer med namnet Hageltorn, vore jag mycket tacksam. Är född Hageltorn.
med hälsning/ulla svensson

2011-11-22, 19:29
Svar #19

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil
Bröderna Hageltorn Carl Fredrik f. 6/3 1797 och Jöns Peter f. 22/4 1799 blir skickade till Malmö ca 1812 enligt Riseberga A1:1 (1810-1813) bild 68. Föräldrarna bor i Riseberga där fadern är kvartersmästare Anders Hageltorn. Carl Fredrik återkommer till Riseberga 1816 enligt husförhörsboken A1:2 (1813-1818) bild 57. Var kan jag hitta pojkarna i Malmö? Vad kan de ha gjort i Malmö? Har letat i Malmö Magistraten 1747-1868, Malmö högre allmänna läroverk för gossar Matrikel 1722-1822. Det finns inga inflyttningslängder för åren 1810-1816. Kan någon ge mig tips. Är jag tacksam.  
vänligen/ulla svensson

2012-09-22, 05:14
Svar #20

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Från Gotland:  
Jacob Nährström. Skomakaregesäll. Född 1754-05-21 Gangvide, När (I) 1)  
. Far: I:1 Per Larsson. Mor: I:2 Helena Johansdotter.  
Äktenskap med Ulrica Lovisa Hagelthorn (Född 1763-04-04 Visby (I).  
Död 1810-11-16 Stånga (I) 2).). Vigsel 1783-11-20 Stenkumla (I).  
 
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-09-22, 22:10
Svar #21

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Siv Lindhs bidrag i DISBYT:
 
Familjeöversikt för Johan Hagtorn
 
A. Johan Hagtorn(även Hageltorn/Hagelthorn)(broder till Israel Hagtorn/Hageltorn/Hagelthorn)
(f 1648 Uppsala, Uppsala län)(OBS! Detta stämmer inte alls, enligt Lars-Olov Erikssons inlägg här i Anbytarforum.)
d 1712 Stånga, Gotlands län
 
Gift med ?
 
Barn:
 
A.1. Peder Johansson Hageltorn  
f 1690 Stånga, Gotlands län; v 1714 Lye, Gotlands län; d 1762 Stånga, Gotlands län  
 
A.2. Brita Johansdotter Hageltorn (se nedanför)
f 1697 Stånga, Gotlands län; v 1715 Etelhem, Gotlands län; d 1735 Etelhem, Gotlands län  
 
---------------------------------------------
 
A.1. Peder Johansson Hageltorn
f 1690 Stånga, Gotlands län
v 1714 Lye, Gotlands län
d 1762 Stånga, Gotlands län
 
Gift med Maria Jönsdotter Steen
v 1714 Lye, Gotlands län; d 1769 Stånga, Gotlands län
 
Barn:
 
A.1.1. Maria Hageltorn
f 1715 Stånga, Gotlands län; d 1718 Stånga, Gotlands län
 
A.1.2. Jöns Hageltorn  
f 1717 Stånga, Gotlands län; v 1746 Lye, Gotlands län; levde 1783 Stånga, Gotlands län
 
A.1.3. Johan Hageltorn
f 1719 Stånga, Gotlands län
 
A.1.4. Lars Hageltorn
f 1721 Stånga, Gotlands län
 
A.1.5. Per Petter Hageltorn  
f 1723 Stånga, Gotlands län; v 1751 Gerum, Gotlands län; d 1804 Stånga, Gotlands län
Gift med Christina Jakobsdotter
f omkring 1725 Gerum, Gotlands län; v 1751 Gerum, Gotlands län
 
A.1.6. Anna Hageltorn
f 1726 Stånga, Gotlands län; v 1751 Stånga, Gotlands län
Gift med Nils Jakobsson}
f omkring 1728 Gerum, Gotlands län; v 1751 Stånga, Gotlands län  
 
A.1.7. Israel Hageltorn
f 1728 Stånga, Gotlands län; d 1734 Stånga, Gotlands län
 
A.1.8. Christina Hageltorn
f 1728 Stånga, Gotlands län
 
A.1.9. Gertrud Maria Hageltorn
f tolkat 1731 Stånga, Gotlands län
 
A.1.10. Isaac Hageltorn
f 1734 Stånga, Gotlands län  
 
---------------------------------------------
 
A.1.2. Jöns Persson Hageltorn
f 1717 Stånga, Gotlands län
v 1746 Lye, Gotlands län
levde 1783 Stånga, Gotlands län
 
Gift med Brita Olofsdotter Muldén. Föräldrar: Olof Jakobsson Mulde och Catharina Staffansdotter  
f 1725 Fröjel, Gotlands län; v 1746 Lye, Gotlands län; d 1805 Stånga, Gotlands län
 
Barn:
 
A.1.2.1. Maria Catharina Jönsdotter Hageltorn
f 1747 Visby, Gotlands län; d 1747 Visby, Gotlands län
 
A.1.2.2. Brita Juditta Jönsdotter Hageltorn (gift med Korling)
f 1748 Visby, Gotlands län; d 1797 Stånga, Gotlands län; bg 1797 Stånga, Gotlands län  
 
A.1.2.3. Olov Petter Jönsson Hageltorn
f 1751 Visby, Gotlands län
 
A.1.2.4. Catharina Maria* Jönsdotter Hageltorn
f 1755 Visby, Gotlands län; d 1761 Visby, Gotlands län
 
A.1.2.5. Engel Elisabeth Jönsdotter Hageltorn  
f 1757 Visby, Gotlands län; v 1792 Stånga, Gotlands län; d 1839 Stånga, Gotlands län
Gift med Frans Persson, f 1763 Stånga, Gotlands län; v 1792 Stånga, Gotlands län; d 1845 Stånga, Gotlands län  
 
A.1.2.6. Lovisa Ulrica Jönsdotter Hageltorn (gift med Jacob Nährström / Jakob Närström, se ovanför)
f 1763 Visby, Gotlands län; v 1783 Stenkumla, Gotlands län; d 1810 Stånga, Gotlands län
 
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------
 
Leif Rondahls bidrag i DISBYT:  
 
A.1.9. Gertrud Maria Persdotter Hagelthorn
f 1731 Stånga, Gotlands län  
v 1755 Grötlingbo, Gotlands län
d 1799 Grötlingbo, Gotlands län
 
Gift med Per Hansson  
f 1730 Grötlingbo, Gotlands län; v 1755 Grötlingbo, Gotlands län; d 1782 Grötlingbo, Gotlands län
 
Barn:
 
A.1.9.1. Hans Persson
f 1756 Grötlingbo, Gotlands län; d 1756 Grötlingbo, Gotlands län
 
A.1.9.2. Petter Persson
f 1756 Grötlingbo, Gotlands län; d 1756 Grötlingbo, Gotlands län
 
A.1.9.3. Anna Persdotter
f 1757 Grötlingbo, Gotlands län; d 1757 Grötlingbo, Gotlands län
 
A.1.9.4. Hans Persson  
f 1760 Grötlingbo, Gotlands län; v 1789 Grötlingbo, Gotlands län; d 1836 Grötlingbo, Gotlands län;  
 
A.1.9.5. Per Persson  
f 1763 Grötlingbo, Gotlands län; v 1789 Grötlingbo, Gotlands län; d 1792 Grötlingbo, Gotlands län
 
A.1.9.6. Maria Christina Persdotter
f 1766 Grötlingbo, Gotlands län; d 1766 Grötlingbo, Gotlands län
 
A.1.9.7. Holger Persson  
f 1768 Grötlingbo, Gotlands län
 
A.1.9.8. Maria Persdotter  
f 1769 Grötlingbo, Gotlands län  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
A.2. Brita Johansdotter Hageltorn  
f 1697 Stånga, Gotlands län; v 1715 Etelhem, Gotlands län; d 1735 Etelhem, Gotlands län  
 
Gift med Isaak Magnusson Printz Hans föräldrar: Måns Isacsson Printz, f 1641 Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län, v 1666 Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län, d 1703 Etelhem, Gotlands län. Johanna Pedersdotter Briant, d 1722 Etelhem, Gotlands län.  
 
Barn: (enligt Kerstin Widings bidrag i DISBYT)
 
A.2.1. Magnus Isacsson Printz
f 1716 Etelhem, Gotlands län; d 1718 Etelhem, Gotlands län
 
A.2.2. Maria Isacsdotter Printz
f 1719 Etelhem, Gotlands län; d 1734 Etelhem, Gotlands län
 
A.2.3. Magnus Isacsson Printz  
f 1722 Etelhem, Gotlands län; v 1759 Grötlingbo, Gotlands län; d 1777 Alva, Gotlands län; bg 1777 Alva, Gotlands län
 
A.2.4. Johanna Isacsdotter Printz  
f 1724 Etelhem, Gotlands län; v 1756 Visby, Gotlands län; d 1807 Visby, Gotlands län; bg 1807 Visby, Gotlands län
 
A.2.5. Johannes Isacsson Printz
f 1728 Etelhem, Gotlands län
 
A.2.6. Petter Isacsson Printz
f 1730 Etelhem, Gotlands län
 
A.2.7. Isac Isacsson Printz
f 1733 Etelhem, Gotlands län; d 1752 Visby, Gotlands län; bg 1752 Etelhem, Gotlands län
 
A.2.8. Maria Isacsdotter Printz
f 1735 Etelhem, Gotlands län; dp 1735 Etelhem, Gotlands län; d 1763 Etelhem, Gotlands län; bg 1763 Etelhem, Gotlands län  
 
A.2.9. Britta Isacsdotter Printz
f 1735 Etelhem, Gotlands län; dp 1735 Etelhem, Gotlands län  
 
 
Isaak Magnusson Printz omgift 1738 Etelhem, Gotlands län med
 
B.2.2 Brita Persdotter Engedahl  
f 1715 Burs, Gotlands län;  
d 1761 Eskelhem, Gotlands län.  
 
Britas föräldrar:  
Petter Larsson Engedahl, f beräknat 1684 Burs, Gotlands län; bg 1719 Burs, Gotlands län.  
B.2. Brita Israelsdotter Hageltorn, se nadanför, d 1755 Burs, Gotlands län, bg 1755 Burs, Gotlands län.
 
(Isaak och Britas) Barn:
 
B.2.1. Jöran Isacsson Printz
f 1738 Etelhem, Gotlands län; dp 1738 Etelhem, Gotlands läN; d 1738 Etelhem, Gotlands län
 
B.2.2. Lars Isacsson Printz  
f 1739 Etelhem, Gotlands län; dp 1739 Etelhem, Gotlands län; v 1787 Hejnum, Gotlands län; d 1801 Norrlanda, Gotlands län; bg 1801 Norrlanda, Gotlands LÄN  
 
B.2.3. Anna Gertrud (Gardrud) Isacsdotter Printz  
f 1741 Etelhem, Gotlands län; dp 1741 Etelhem, Gotlands län; v 1770 Visby, Gotlands län; d 1812 Visby, Gotlands län; bg 1812 Visby, Gotlands län
 
B.2.4. Christina Isacsdotter Printz
f 1744 Etelhem, Gotlands län; dp 1744 Etelhem, Gotlands län; d 1809 Visby, Gotlands län; bg 1809 Visby, Gotlands län
 
B.2.5. Engel Isacsdotter Printz
f 1746 Etelhem, Gotlands län; dp 1746 Etelhem, Gotlands län
 
B.2.6. Ingrid Elisabeth Isacsdotter Printz  
f 1748 Etelhem, Gotlands län; dp 1748 Etelhem, Gotlands län; v 1780 Bro, Gotlands län; d 1800 Bro, Gotlands län; bg 1800 Bro, Gotlands län
 
B.2.7. Andreas Isacsson Printz
f 1751 Etelhem, Gotlands län; dp 1751 Etelhem, Gotlands län
 
B.2.8. Dorotea Margaretha Isacsdotter
f 1753 Etelhem, Gotlands län; dp 1753 Etelhem, Gotlands län; d 1761 Etelhem, Gotlands län; bg 1761 Etelhem, Gotlands län
 
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
 
 
Lars Hjulströms bidrag i DISBYT:
 
Familjeöversikt för Israel Hageltorn
         
B. Israel Hageltorn
d 1727 Öja, Gotlands län  
 
Gift med Brita Andersdotter Åkerman
d 1721 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.1. Israel Israelsson Hagetorn  
v 1711 Endre, Gotlands län; d 1722 Endre, Gotlands län
-----------------------------------------------------------------
 
Familjeöversikt för Israel Israelsson Hagetorn
 
Fader: B.1. Israel Israelsson Hagetorn  
v 1711 Endre, Gotlands län
d 1722 Endre, Gotlands län
 
Moder: Anna Olofsdotter
f 1682 Endre, Gotlands län
v 1711 Endre, Gotlands län
d 1744 Endre, Gotlands län
 
 
B.1.1. Israel Israelsson Hagetorn
f beräknat 1712 Endre, Gotlands län
d 1767 Endre, Gotlands län
 
Gift med Catarina Persdotter
d 1772 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.1.1.1. Peter Israelsson Hagetorn  
f 1742 Endre, Gotlands län; v 1764 Endre, Gotlands län; d 1789 Endre, Gotlands län  
 
Familjeöversikt för Anna Catharina Persdotter
 
Fader: B.1.1.1. Peter Israelsson Hagetorn  
f 1742 Endre, Gotlands län
v 1764 Endre, Gotlands län
d 1789 Endre, Gotlands län
 
Moder: Margareta Olofsdotter  
f 1742 Endre, Gotlands län
dp 1742 Endre, Gotlands län
v 1764 Endre, Gotlands län
d 1814 Endre, Gotlands län
bg 1814 Endre, Gotlands län
 
 
B.1.1.1.1. Anna Catharina Persdotter
f 1765 Endre, Gotlands län
v 1786 Endre, Gotlands län
d 1818 Endre, Gotlands län
 
Gift med Peter Davidsson Åberg  
f 1762 Bro, Gotlands län; v 1786 Endre, Gotlands län; d 1806 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.1.1.1.1.1. Greta Cajsa Åberg  
f 1789 Endre, Gotlands län  
 
Gift med Per Olofsson
f 1782 Hörsne Med Bara, Gotlands län
 
Barn:
 
B.1.1.1.1.1. Olof Jacob Pettersson  
f 1812 Endre, Gotlands län; dp 1812 Endre, Gotlands län; levde mellan 1840 och 1845 Barlingbo, Gotlands län; v 1840 Barlingbo, Gotlands län; d 1894 Endre, Gotlands län
 
Gift med Johanna Christina Elisabeth Jacobsdotter  
f 1819 Barlingbo, Gotlands län; dp 1819 Barlingbo, Gotlands län; v 1840 Barlingbo, Gotlands län; d 1895 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.1.1.1.1.1.1. Jacob Petter Vilhelm Pettersson
f 1840 Barlingbo, Gotlands län; d 1845 Barlingbo, Gotlands län
 
B.1.1.1.1.1.2. Brita Emma Catharina Pettersson Gift med Johan Laurentius Larsson Endregårda
f 1842 Barlingbo, Gotlands län; v 1872 Endre, Gotlands län
 
B.1.1.1.1.1.3. Johanna Hilma Jacobina Pettersson
f 1857 Endre, Gotlands län
 
B.1.1.1.1.1.4. Hjalmar Jacob Pettersson
f 1860 Endre, Gotlands län; dp 1860 Endre, Gotlands län; v 1892 Sjonhem, Gotlands län; d 1935 Endre, Gotlands län
 
Gift med Teresia Gustava Olsson  
f 1870 Sjonhem, Gotlands län; dp 1870 Sjonhem, Gotlands län; v 1892 Sjonhem, Gotlands län; d 1926 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.1.1.1.1.1.4.1 Olof Jacob Henrik Hegethorn
f 1893 Endre, Gotlands län; d 1893 Endre, Gotlands län
 
---
 
B.1.1.1.1.1.4.2 Arvid Olof Jakob Pettersson Hegethorn  
f 1894 Endre, Gotlands län; d 1947 Endre, Gotlands län
 
Gift med Helny Johanna Engelund Hegethorn  
f 1892 Endre, Gotlands län; levde 1970 Hägersten, Stockholms län; d 1978 Hägersten, Stockholms län
 
Barn:
 
B.1.1.1.1.1.4.2.1. Per-Olof Jakob Hegethorn
f 1924 Endre, Gotlands län; d 1975 Sofia, Stockholms län
 
---  
 
B.1.1.1.1.1.4.3 Georg Hjalmar Pettersson Hegethorn  
f 1896 Endre, Gotlands län; d 1967 Vänersborg, Älvsborgs län
 
Gift med Elsa Sofia Löwenberg
f 1899 Visby, Gotlands län; d 1971 Vänersborg, Älvsborgs län  
 
---
 
B.1.1.1.1.1.4.4 Alexander Nathanael Hegethorn  
f 1900 Endre, Gotlands län; d 1973 Nässjö, Jönköpings län  
 
Gift med Elsa Gunhild Maria Rylander
f 1903 Nässjö, Jönköpings län  
 
---------------------------------------------------------------------------
 
B.1.1.1.1.1.5. Olof Nathanael Pettersson
f 1864 Endre, Gotlands län; d 1890 Endre, Gotlands län
 
-------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
 
 
Gunnar Grönlunds bidrag ifrån DISBYT om samma föräldrapar, men endast med 2 andra barn i syskonskaran än den Israel som Lars Hjulström angav ovan:
 
Familjeöversikt för Brita Israelsdotter Hageltorn
 
B. Israel Hageltorn
d 1726 Öja, Gotlands län  
 
Gift med Brita Andersdotter Åkerman  
d 1721 Endre, Gotlands län  
 
B.2 Brita Israelsdotter Hageltorn  
d 1755 Burs, Gotlands län  
 
B.3. Margareta Israelsdotter Hageltorn, (se nedanför)
d 1760 Endre, Gotlands län
 
----------------------------------------------------------------------
 
B.2 Brita Israelsdotter Hageltorn
d 1755 Burs, Gotlands län  
 
Gift med Petter Larsson Engedahl  
d 1719 Burs, Gotlands län
 
Barn:
 
B.2.1 Sieur Lorenz (Lars) Persson Engedahl  
f 1713 Burs, Gotlands län; v 1740 Visby, Gotlands län; d 1791 Alskog, Gotlands län
(v 1740 Visby med Maria Larsdotter Lythberg. f 1717 Visby; d 1754 Alskog, v 1751??? Visby med Katarina Becker, dp 1724 Visby; d 1762 Visby)
 
B.2.2 Brita Persdotter Engedahl, (se ovan) (v 1738 Etelhem, med Isak Magnusson Printz, f 1682 Etelhem, d 1763 Etelhem)
 f 1715 Burs, Gotlands län; v 1738 Etelhem, Gotlands län; d 1761 Etelhem, Gotlands län
 
B.2.3 Engel Persdotter Engedahl  
f 1717 Burs, Gotlands län; d 1746 Burs, Gotlands län
 
B.2.4 Gertrud Persdotter Engedahl (v 1747 Burs, Gotlands län med Magnus Magnusson Printz, d 1782 Sanda, Gotlands län)  
f 1718 Burs, Gotlands län; v 1747 Burs, Gotlands län; d 1753 Sanda, Gotlands län  
 
-------------------------------------------------------------------------------- ------
 
B.3. Margareta Israelsdotter Hageltorn
f omkring 1684 Endre, Gotlands län
d 1760 Endre, Gotlands län
bg 1760 Endre, Gotlands län  
 
Gift med Rasmus Olofsson
f omkring 1669 Endre, Gotlands län; d 1743 Endre, Gotlands län; bg 1743 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.3.1. Katarina Rasmusdotter/Catharina Rasmusdotter (enligt Thomas Levanders bidrag i DISBYT).
f 1706 Endre, Gotlands län; v 1730 Endre, Gotlands län; d 1736 Alskog, Gotlands län
Gift med Hans Jacobsson  
f 1705 Alskog, Gotlands län; v 1730 Endre, Gotlands län; v 1736 Ekeby, Gotlands län; d 1785 Alskog, Gotlands län
 
Barn:
 
B.3.1.1. Brita Hansdotter
f 1734 Alskog, Gotlands län
 
B.3.1.2. Jacob Hansson
f 1735 Alskog, Gotlands län  
 
---
 
B.3.2. Olof Rasmusson Hultgren  
f omkring 1709 Endre, Gotlands län; v 1737 Endre, Gotlands län
Gift med Gertrud Jönsdotter
v 1737 Endre, Gotlands län; d 1790 Endre, Gotlands län; bg 1790 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.3.2.1. Margareta Olofsdotter
f 1737 Endre, Gotlands län  
 
B.3.2.2. Israel Olofsson Hultgren (enligt Jan Hillers bidrag i DISBYT)
f 1739 Endre, Gotlands län; dp 1739 Endre, Gotlands län; d 1796 Follingbo, Gotlands län; bg 1796 Follingbo, Gotlands län.
 
-----------------------------------------------
 
B.3.2.3. Margareta Olofsdotter
f 1742 Endre, Gotlands län; dp 1742 Endre, Gotlands län
 
B.3.2.4. Katarina Olofsdotter
f 1745 Endre, Gotlands län; dp 1745 Endre, Gotlands län
 
--------
 
B.3.3. Israel Rasmusson  
f omkring 1711 Endre, Gotlands län; v 1733 Endre, Gotlands län; d 1772 Endre, Gotlands län; bg 1772 Endre, Gotlands län
Gift med Brita Jakobsdotter v 1733 Endre, Gotlands län; d 1791 Endre, Gotlands län; bg 1791 Endre, Gotlands län
 
Barn:
 
B.3.2.2.1 Margareta Israelsdotter
f omkring 1739 Endre, Gotlands län; v 1758 Endre, Gotlands län, d 1816 Endre, Gotlands län; bg 1816 Endre, Gotlands län.
Gift med Lars Kristensson  
f 1733 Hejdeby, Gotlands län; v 1758 Endre, Gotlands län; d 1803 Endre, Gotlands län; bg 1803 Endre, Gotlands län
8 barn.
 
B.3.4. Balzar Rasmusson
f omkring 1714 Endre, Gotlands län; d 1753 Endre, Gotlands län; bg 1753 Endre, Gotlands län
 
B.3.5. Rasmus Rasmusson  
f omkring 1718 Endre, Gotlands län; v 1745 Endre, Gotlands län; v 1761 Endre, Gotlands län; d 1767 Endre, Gotlands län; bg 1767 Endre, Gotlands län
 
Gift med Elsa Elisabet Jakobsdotter  
f 1722 Endre, Gotlands län; dp 1722 Endre, Gotlands län; v 1745 Endre, Gotlands län; d 1759 Endre, Gotlands län; bg 1759 Endre, Gotlands län
7 barn.
 
Omgift med Maria Joakimsdotter Hultström
f omkring 1725 Väskinde, Gotlands län; f omkring 1725 Väskinde, Gotlands län; levde mellan 1760 och 1783 Endre, Gotlands län; v 1761 Endre, Gotlands län; levde 1805 Endre, Gotlands län; d 1812 Endre, Gotlands län; bg 1812 Endre, Gotlands län.  
2 barn.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-09-23 01:47)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-03-15, 11:42
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Vore tacksam om Lars-Olof Eriksson kunde komplettera med de rätta uppgifterna om denna släkt här. Tyvärr har jag inte tillgång till mitt ex av Svensk Genealogisk Tidskrift 2009:2 (utkom i augusti 2010), sid 90-94, där det publicerades om detta (pga av mitt ex packade ihop saker i samband med vattenläcka i somras)!

Se också mitt inlägg under Hagtorn här:
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=70820.msg1000221#msg1000221
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-11, 02:08
Svar #23

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
 Jag har kommenterat några få av alla nämnda uppgifter, sådana gällande de tidiga leden. Därmed inte alls sagt att jag godtar alla icke kommenterade uppgifter. Uppgifterna är f ö uppenbarligen ofullständiga.
 
Jag kan tipsa om en artikel i senaste Årsboken, som med utgångspunkt i anteckningar i en gammal bönebok presenterar en del hittills opublicerade uppgifter om de tidiga Hagetorns (bland alla förekommande namnformer väljer jag Hagetorn, därför att den förekommit i huvudpersonernas namnteckningar). Jag vill inte förstöra läsnöjet genom att här plocka ut alla genealogiska uppgifter. Jag kan dock nämna, att familjens ursprung före 1680-talet är ett helt annat än Gotland och absolut inte Uppland.
 
Att Johan Hagetorn d.ä., f ca 1648, och Israel Hagetorn d.ä., f 1647-1648, verkligen var bröder framgick av min ovan nämnda artikel i SGT.
 
Av artikeln i Årsboken framgår också att brödernas mor följt med till Gotland, liksom Israels fru Brita Andersdotter Åkerman. Hennes ursprung är helt okänt, men det var alltså inte Gotland och knappast Uppland (som har föreslagits). 
 
Israel Hagetorn d.y.:s födelsedatum, 6/9 1678 (inte 1676 som det står i kyrkböckerna), framgår också med önskvärd tydlighet av artikeln.
 
Dottern Margaretha var inte född i Endre utan i Stenkumla, döpt 5/8 1684 – bara att slå upp. Israel Hagetorn d.ä. bodde ju inte ens i Endre 1684, utan först 1692 (se nämnda artikel).
 
Jag ser inte Israel Hagetorns son Anders, död 14/3 1741 i Rone. Står i kyrkboken. Han var krögare, gift med Anna Brun. De hade bara ett barn, Brita Lena.
 
Inte heller dottern Maria, död 2/9 1725 i Öja.
 
Inte heller sonen Johan, skogvaktarn, f ca 1686, d 13/1 1723 i Endre.
 
Israels dotter Brita var född 29/4 1686 i Stenkumla. Står i kyrkboken. Hennes man, Per Engedahl, var född 28/3 1684 i Burs.
 
Bland Johan Hagetorn d.ä.:s barn kan jag nämna:
 
Min ana, Per Johansson Hagetorn, var kanske född 1690 och döpt 1/1 1691 i Sigsarve, Burs.
 
Jag ser inte Johans dotter Engel Johansdotter Hagetorn, f 4/1 1694 i Ungbåtels, Stånga, gift med Jacob Olofsson Sudergårda, Hellvi. Hon dog 12/3 1743 i Ungbåtels, Stånga.
 
Inte heller dottern Maria, född 19/4 1696 i Ungbåtels, Stånga.
 
Vidare:
 
Israel Johansson, f  20/4 1700 i Ungbåtels, Stånga.
 
Johan Johansson, f 13/12 1701 i Ungbåtels, Stånga.
 
Margreta Johansdotter, f 2/6 1704 i Ungbåtels, Stånga.
 
Johan Johansson (2), f 18/4 1707 i Ungbåtels, Stånga.
 
Jag ber om ursäkt för att eventuellt ha missat någon uppgift i den långa texten.
 
LOE

2019-08-11, 09:20
Svar #24

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Först den rätta länken till fotot på Gunnel Hagelthorns farmors farmor Elsa Agneta Bond, född 1805 i Asarum död 1870 i Båstad. Gift med Carl Fredrik Hagelthorn.

https://www.rotter.se/faktabanken/portrattfynd/91779
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-11, 11:34
Svar #25

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Sedan varför jag intresserar mig för släkten igen!

Dels är det ju över 14 år sedan 2005-05-02, 01:24 som släktforskarvännen Lars-Olov Eriksson gjorde följande inlägg:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=70802.msg999955#msg999955

Där man kan läsa:
"Ändå har jag bara kartlagt Hagentornarnas och deras föräldrars liv tillbaka till 1642. Då finns ändå luckor, som jag tror kan fyllas med ytterligare spännande material (1600-talet var en händelserik tid med dramatiska skeenden). Jag har dessutom uppslag när det gäller nästa generation, som sannolikt kommer att leda iväg på en ny lång färd. 
 
Alltså: å ena sidan vill jag gärna ge publicitet åt en historia som låtit vänta på sig i minst 25 år, men då göra det så fullständigt och exakt som möjligt, vilket dels kräver arbete, dels kommer att bli så omfattande att jag inte vet var det skulle platsa; å andra sidan är jag väldigt lockad av att gå vidare, vilket säkert skulle kräva ett år till av forskning.
 
Jag lovar dock att erbjuda ett stoff för publicering inom en inte alltför avlägsen framtid, så får vi se om någon tycker att det är hälften så spännande som jag och upplåter utrymme."

Uppenbarligen inte bara jag som hålls på halster sedan dess och gärna tar del av de hittills opublicerade uppgifterna om släktens ursprung innan någon av oss dör (helst inte Lars-Olov om det ska bli publicerat!), vilka fortfarande fattas oss förutom att det rör sig om Öland (samt ev Skåne och Finland, men egentligen något annat och årtalet 1642), trots två fina skickligt framforskade artiklar nämnda ovan och nu också nattens inlägg ovan om släktens vara och kanske främst icke vara, eftersom det irriterande nog vimlar av felaktiga uppgifter i såväl äldre publikationer och inte minst på internet, varav jag citerat en del här, för att ange vad som sagts och försökt bringa ordning i och klarhet om vad som är "känt" och vad som är rätt om denna släkt, men även andra personer med samma eller liknande släktnamn.

---

Med anledning av att jag genom en ytterst lyckosam slump fick kontakt med ett gotländskt bortadopterat barn AA som råkade jobba på ett café i min uppväxtstad Västerås där jag höll föredrag om min research till boken "Fallet Engeström", så tipsade jag om DNA-testning och döm om min förvåning när det visade sig att vi genetiskt är nära släkt på min genom DNA nyfunna farfar Siggelin!!! Hur vi är släkt är i skrivande stund inte klarlagt!

Men vid min forskning om AA:s mors anor visade det sig att hon hade den gotländska anan, ättlingen till Johan Hagetorn, Ulrica Lovisa Hagelthorn, gift Nährström, död 16 nov 1810 i Stånga.
Källa: Stånga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ViLA/23076/C I/1 (1801-1860) sidan 20.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0073024_00020#4
(Obs! Min nutida stavning!)
1810. Död November 16. Begravd 25. Hustru Lovisa Ulrica Nährström, hemma i Rone, varifrån hon kom som gäst till släktingar, i Frans Sutarves hus, och dog efter några dagars sjukdom.

Ulrica Lovisa Hageltorn föddes den 4 april 1763 i Visby och döptes "Hemma" av Gustaf Klingwall/Klingvall den 6 april.
Dotter till slaktaren Jöns Hageltorn och Hustru Brita Muldén(Mulden/Muhlden).
Dopfaddrar: Tullskrivare Daniel Gren(Green), Tunnbindare Gabriel Lindbom, Hökare Jöns Johansson Sten(Steen), Tullskrivare Lönbergs/Lönnbergs Hustru, Smeden Anders Fedders Hustru, Jungfru Catharina Löfquist.
Källa: Visby domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ViLA/23085/C I/6 (1763-1777) sidan 47.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00185410_00044

Se också mina inlägg ovan 2012-09-22, 05:14 och 2012-09-22, 22:10 om dessa personer och var de hör hemma i släktträdet.

---

Jag har nu genom att ha testat Y-DNA på min farmor Lisa Ströms gotländska kusin GW fått fram träffar på gotlänningar där den närmaste anger Johan Hagetorn född 1648 som äldsta ana! Minst sagt spännande, efter som min farmors morfars far, dvs GW:s farfars far Wilhelm Petter Mariasson Lövendahl/Spir/Spira född 1833 i Havdhem, föddes med okänd far!

Född "oägta" tisdag 23/4 1833 på Lilla Hejslunds grund, Havdhem, I [AI:6 1825-s391]. Döpt onsdag 24/4 1833 i Havdhem, I [C:3]. Död af ålderdom 93 år 8 mån 4 dagar måndag 27/12 1926 i Stora Kruse, Alva, I [P exp]. Oäkting. Dräng i Lilla Hejslunds 1850. Ordinarie Kronobåtsman N:o 96. Baptist. Levde med MORMOR GERTRUD 1833-1851 på Lilla Hejslunds grund, Havdhem, I. Konfirmerad 1845 i Havdhem, I [AI:8 1845-1855 s.78]. Flyttade fredag 31/10 1851 till Lilla Allmungs grund, Havdhem I [AI:8 1845-1855 s.235]. Antagen som Ordinarie KronoBåtsman N:o 96 SPIR fredag 31/10 1851 [AI:8 1845-1855 s.235]. Berömlig kunskap, vaccinerad enligt egen utsago, förlovad 1855 [AI:8 1845-1855 s.235]. Bra innanläsning och katekeskunskap, baptist [AI:9 1855-1862 s.308].

Efter en hastig blick på Hagetorns släktträd hittar jag faktiskt (rent spekulativt!!!) en Petter Israelsson född 1766 som möjligen kan vara far till "oäktingen" Maria Gertrudsdotters enda barn. Hon föddes i Dalbo i När 11/2 1809 och dog av bröstlidande 73 år 11 mån 6 dar söndag 18/11 1883 i Fattighuset, Havdhem.
Källa: När kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ViLA/23064/C I/3 (1777-1860) sidan 46.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0072736_00056#199

Modern Maria Gertrudsdotter flyttar runt väldigt mycket i sitt liv. När och var hon eventuellt träffat varit tillsammans med en Hagetorn, eller rättare sagt en manlig ättling till Johan Hagetorn eller Israel Hagetorn för den delen, är mycket vanskligt att veta. Det kan ju vara på många olika ställen. Maria Gertrudsdotter bodde i alla fall under dessa år här:
"Flyttade 1831 till Fardhem, I [AI:6 1825-1837 s.202]. Flyttade 1832 Fardhem, I [AI:6 1825-1837 s.202]. Flyttade 1832 till Lingvide, Havdhem, I [AI:6 1825-1837 s.202]. Förhörd, God kristendomskunskap Ärlig Ledig onsdag 2/1 1833 Lingvide, Havdhem, I. Flyttade 1833 Lingvide, Havdhem, I [AI:6 1825-1837 s.202]. Flyttade 1833 till Sigers, Havdhem, I [AI:6 1825-1837 s.202 + s.120]. God kunskap, vaccinerad. ärlig, ledig. Förhör söndag 14/4 1833 Sigers, Havdhem, I. Bötat för lägersmål tisdag 23/4 1833 i Utan hemman, Havdhem, I [AI:6 1825-s390]. Förhör skärtorsdagen 27/3 1834 i Sigers, Havdhem, I [AI:6 1825-1837 s.120]. Flyttade 1834 till Grötlingbo, I [AI:6 1825-1837 s.120]."
http://hem.bredband.net/b633984/simanderskapalatset/stefan/farmor.htm

(Se http://www.anarkiv.se/anarkiv/forskn/sok/antabell.asp?pnr=229935&db=gotland
Men redan för Maria Gertrudsdotter anges sedan felaktigt födelsedatumet 11/12 istället för 11/2 1809. Där anges rätt moder Gertrud Rasmusdotter, men värre är att som känd fader anges felaktigt Jonas Marcus Palm (Överöstris) Båtsman 1774-07-14 När (I) †1836-10-06 Havdhem (I) som INTE återfinns som fader i födelseboken eller annorstädes, utan modern gifter sig med honom över 7 år senare torsdagen den 5/12 1816 i När, då de flyttar till Havdhem!!!
http://www.anarkiv.se/anarkiv/forskn/sok/antabell.asp?pnr=47483&db=gotland)

-----------------

Till slut en uppställning som Lars-Olov Eriksson gjort och delgivit mig:

JOHAN HAGETORNs familj

Johan Israelsson Hagetorn född 1647-1648, död 1712 ./6 i Ungbåtels, Stånga Gotland och begravd 1712 2/7; tingsdomare och i yngre dagar dragonfänrik. Husbonde vid Ungbåtels, Stånga 1693 - 1712.   

G i f t 1688 med Maria Persdotter, född 1669 13/8 i Änges, Burs, död 1726 ./3 och begravd den 18/3 utmed koret i Stånga kyrka, dotter till prästsonen och skomakaren Per Jöransson Burs, född ca 1636 i Änges, Burs och död 1682 i Änges, Burs, och Engel Hermansdotter, född 1643 och begravd 1729 30/5, i Änges, Burs; Maria Persdotter gift 2:o 1715 29/12 med Lars Olofsson Fride, Lojsta.

B a r n:

1. Margreta Johansdotter, född (döpt) 1689 15/2 i Burs, död (beg) 1689 22/8 i Burs.

2. Per Johansson Hagetorn, döpt 1691 1/1 i Sigsarve, Burs, död 1762 16/5 i Ungbåtels, Stånga och begravd den 27/5 framför koret i Stånga kyrka; Husbonde i Ungbåtels 1712-1749, kyrkvärd. – Gift 1714 4/11 med Maria Jönsdotter Steen, född 1691 13/10 i Visby, död 1769 ./12 i Ungbåtels, Stånga och begravd 1769 28/12 framför koret i Stånga kyrka.

3. Engel Johansdotter Hagetorn, född 1694 4/1 i Ungbåtels, Stånga, död (beg) 1771 8/12 i Ungbåtels, Stånga. – Gift ca 1718 med Jacob Olofsson Sudergårda, Hellvi, född ca 1695, död 1743 12/3 i Ungbåtels, Stånga.

4. Maria Johansdotter, född 1696 19/4 i Ungbåtels, Stånga, död 1712 6/7 i Ungbåtels, Stånga.

5. Brita Johansdotter Hagetorn, född 1697 18/6 i Ungbåtels, Stånga, död 1735 31/8 i Tänglings, Etelhem. – Gift 1715 8/11 i Etelhem med Isak Månsson Printz, född 1682, död 1763 27/2 i Tänglings, Etelhem; tingsdomare; Isak Månsson Printz gift 2:o 1738 21/2 med Brita Engedahl, född 1715 31/1 i Änges Burs och död 1761 29/5 i Tänglings Etelhem, dotter till Petter Engedahl och Brita Israelsdotter Hagetorn.

6. Israel Johansson, född 1700 20/4 i Ungbåtels, Stånga, död (beg) 1726 22/4 i Ungbåtels, Stånga och begravd mitt på gången i Stånga kyrka. – Gift 1722 med Elsa Jacobsdotter, född 1702, död 1772 6/3 i Ungbåtels, Stånga.

7. Johan Johansson, född 1701 13/12 i Ungbåtels, Stånga, död före 1707 18/4.

8. Margreta Johansdotter, född 1704 2/6 i Ungbåtels, Stånga, död 1712 3/7 i Ungbåtels, Stånga.

9. Johan Johansson, född 1707 18/4 i Ungbåtels, Stånga, död (beg) 1712 20/6 i Stånga.

-----------

Ser nu fram emot ytterligare fördjupning av GW:s och de andra träffarnas Y-DNAtest för att definiera såväl släktskap som ålder för när det i sådana fall begav sig och äntligen de uppgifter som finns om de äldsta leden av Hagetorn/Hagethorn/Hageltorn/Hagtorn-släkten:)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-11, 22:01
Svar #26

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
 Förhastade uttalanden får man ångra under resten av sitt liv. För att förbättra renomméet för mitt författarskap kan jag nämna att jag har publicerat 39 artiklar. Jag ställer höga krav på kvalitet och vill inte bidra till mängden halvdana skrifter i ämnet eller behöva skämmas för felbedömningar. Det räcker med de fel som man inte själv gett upphov till (den uppmärksamme läsaren kan hitta några i min Hagetornsartikel). Faktum är att jag, därtill uppmuntrad av Karin Felderman och Stig Östenson, erbjöd Årsboken mitt dåvarande Hagetorsmanuskript 2008 och fick det refuserat utan kommentar, så det var väl inte intressant. I efterhand kan jag tycka att det var tur för jag kom snart att oroa mig för att min tänkte far till bröderna Johan och Israel i själva verket var två personer med samma namn (bröderna tog som första bärare namnet Hagentorn, så det är inte trivialt att söka bakåt). Jag fick erkänna att jag kört fast för att under de följande åren komma att helt oförhappandes stöta på uppgifter i helt oväntade sammanhang som gjort det möjligt att komma vidare (t ex stötte jag vid utforskandet av Ludwig Briants änkas arvskiftestvist på Israel Hagetorn d.ä. på besök i en Stockholmsdomstol – man undrar ibland om någon osynlig själ stöter på …).
 
Tidshorisonten är numera inte 1642 utan 1620 med en hypotes ner till 1500-talet, där jag i så fall blir släkt med min fru. Läskigt, va ?
 
Tråkigt nog har jag inte fått mycket saklig respons på mina skriverier (en del uppskattning medges, men det måste ju finnas oklarheter och möjliga kompletteringar hos några läsare också), men det kanske blir ändring på det nu när jag promotat en artikel ?
 
Vid min slutliga bortgång vill jag tro att saknaden inte så mycket kommer att gälla opublicerat, halvforskat genealogiskt stoff. Tråkigt vore det förstås om mina halvkvädna förespeglingar avhållit någon från att forska under alla år.
 
Att efter många år begåvas med helt nya anor är ju en dröm - grattis. När det gäller dina oäkta anled, måste du förstås kolla domböcker och domkapitelsprotokoll. Domkapitlet är en favorit, för prästerna hade en benägenhet att lägga sig i folks leverne och kunde anställa formliga förhör med misstänkta snedstigande personer.
 
Nu när du blivit ättling, kan du få en utmaning. Brita Åkermans ursprung känner ingen till. Av ovan nämnda skäl och med beaktande av det faktum att Gotland var danskt när det begav sig, så kan man stryka gotländskt ursprung. Det har påståtts att hon kom från en uppländsk släkt (utan någon hållbar förklaring). Hon kunde lika gärna ha kommit från Lappland. Jag har gjort några försök men gett upp t v.
 
Jag antar att du kollat överensstämmelsen mellan mina nu lämnade uppgifter och tidigare uppgifter, som du plockat fram.
 
LOE

2019-08-11, 23:26
Svar #27

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil

Hej!
Har läst era inlägg från det senaste dygnet. Följer ständigt denna tråd.
Drog mig till minnes att jag har träff med både Stefan som Bertil Simander på ftdna. Ack som 5:e kusin men ändå.
Själv är jag född Hageltorn och har forskat på släkten och sambandet med den Gotska som den svenska under 20 år. Men inte hittat något samband ännu.
Vem står bakom signaturen Loe. Kanske även vi har någon liten sträng gemensamt.
Med vänlig hälsning
ulla svensson


2019-08-12, 01:37
Svar #28

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Mitt namn står faktiskt här ovan.

Om du har flicknamnet Hageltorn så lär du väl komma från Israel d.ä., bror till min ana Johan d.ä.. I så fall skulle vi väl vara åttamänningar eller så. Detta sagt utan någon djupare undersökning. Själva namnet Hagetorn försvinner i mitt anträd någon gång i mitten av 1700-talet, så närmare än så kan vi inte vara släkt. Som närmast femmänningar gissningsvis. Du kanske kan hitta din anknytning i Stefans tabeller ovan.
LOE

2019-08-12, 10:31
Svar #29

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Ulla Svensson, om man klickar på signaturen loe över fotot så kommer namnen fram ur Forskarkatalogen! Det gäller förstås likadant för alla som gjort inlägg under senare år. Dock inte alla gamla inlägg! ;)

-

Har du även anor och släkt på Gotland?

-----

Lars-Olov, Ulla tillhör enligt tidigare inlägg här den skånska släkten Hageltorn, men försöker ändå att se om det finns samband med den gotländska släkten Hageltorn.

Tror du att det kan finnas något sådant samband?

Jag tänker osökt på din uppgift om den mönstring i Kristianstad 6/9 1678 där löjtnant Israel Hagetorn ingår i kapten Nils Skyttes kompani och fänrik Johan Hagentorn ingår i major Niclas Brobergs kompani. Krigsarkivets Rullor 1678. Överste K. G. Skyttes värvade dragonregemente, p 431v och 439v.

Källa: Lars-Olov Eriksson. Rättelse till Szabad & Elgenstierna (2008): Adliga ätten 777 von Hagendorn. Svensk Genealogisk Tidskrift 2009:2 (utkom i augusti 2010), sid 90.

-----

När det gäller din iver att finna fel i din utmärkta artikel, så har jag inget annat att anmärka på än ett förmodat futtigt korrekturfel:  :P

Det står Endre kyrkoarkiv 1631 – 1651, vilket väl bör vara 1631 – 1999, om man får tro Riksarkivet här: https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE/ViLA/23026

-----

Jag har börjat att kolla uppgifterna om denna släkt, men det är mycket annat i såväl släktforskningen och dnatestandet liksom annat i livet som tar tid, trots lång vakenhet. ;)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-12, 21:37
Svar #30

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
 Det låter ju bestickande med namnlikheten. Uppslaget med dragonofficerarna i Skåne tror jag dock inte på av följande skäl. Bröderna deltog i skånska kriget under den tid som det pågick, 1675-1679. När freden kom, drog de hemåt och började söka en utkomst (officerslönen fick de vänta i mer än tio år på). De kan ju ha haft ihop det med lokalbefolkningen i Skåne, men att de skulle ha lämnat en gosse efter sig som växte upp i Skåne och använde den rätte faderns namn är långsökt.
 
Generellt kan jag se följande ansatser.
 Man gräver på vanligt sätt där man står. Den tidigaste förekomsten av namnet i Skåne tycks vara från 1700-talet. Efter alla år av fåfängt grävande kan det nu vara idé att pröva andra utvägar.
 • En rättfram metod är att inventera alla manspersoner med namnet Hageltorn på Gotland vid en tid motsvarande den första kända förekomsten i Skåne och försöka avgöra om någon av dessa kan ha gett sig av åt Skåne. Om detta inte ger något napp får man backa en generation o s v.
 • Våra bröder hade säkert syskon och någon bror kunde ha dragit iväg åt annat håll (landskapet där de befann sig och hade växt upp var förött av kriget så de sökte sig nog bort) - att bröderna hamnade just på Gotland berodde ju på att de hade en efterfrågad bakgrund när ämbetsmannakåren på Gotland skulle försvenskas efter den danska perioden. En intressant person är en viss Simon Hagetorn som dyker upp som skeppare en enda gång i Visby 1673. Han kunde ju ha slagit sig ner i Skåne t.ex. Men det återstår att bevisa att denne var en bror och inte en tidig skåning.
 • Ytterligare en möjlighet är att en skånsk soldat tagit namnet.
 • Slutligen tråkalternativet: någon i Skåne hittade på namnet !
 
 
LOE

2019-08-12, 22:48
Svar #31

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
 Stefans påpekande gäller artikeln i SGT.
 
Artikeln i årsboken innehåller flera fel, som en anonym korrekturläsare lade in utan att meddela mig drygt två månader efter det att manuskriptet var tryckklart. Redaktören anade oråd och bad mig kontrolläsa och vid behov återställa berörda textavsnitt, vilket jag gjorde. Några av dessa rättelserättelser hann inte införas före tryckningen. Det borde sättas en rättelselapp i boken för det finns ett par allvarliga sakfel.
 
Det är lika bra att jag här meddelar kända fel i texten:
 
Rosvall, Ted (editor) 2019: Släktforskarnas årsbok 2019, Solna: Sveriges släktforskarförbund, sid 52:

En bok till upplysning och vägledning
Förfäders oväntade hjälp till en vilsen forskare


 
Rättelser:
 
Sid 56 andra stycket:
Israel Hagetorn…f 1647… -> Israel Hagetorn d.ä.…f 1647….
 
Sid 62 övre bilden:
Notiser 1711 och 1712 på rectosidan av ett eftersättsblad. ->
Notiser 1711 och 1712 på rectosidan av ett försättsblad.


Sid 66 OTRYCKTA KÄLLOR:
 Landsarkivet i Visby (ViLA)
Barlingbo, Burs, Endra och Öja kyrkoarkiv -> ….Endre……


(Är det bara jag som tycker att den här editorn är knäpp ?)

 
LOE

2019-08-13, 08:26
Svar #32

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil

Hej Stefan Och Lars-Erik!
Läste era inlägg och erinrade mig att jag även funnit flera personer med namnet Hageton, Hagetorn eller Hageltorn som jag inte funnit något samband med.
1. En släkt som bor i Gävle. Det är Lars Hagetorn, bruksförvaltare i Gävle med hustru Alandra Boewi. Deras 3 barn Katarina Margareta, Jacob och Lisa Juliana.
Katarina Margareta gifter sig flera ggr. Den första med en man från Åhus (L), Jonas Eriksson.
2. En Måns Hageltorn, konstapel i Kristianstad. Bifogar fil.
Med vänlig hälsning
ulla

2019-08-13, 22:25
Svar #33

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Som en kuriös utvikning till min kommentar till möjligheten av att bröderna Johan och Israel skulle ha kunnat avsätta avkomma i Skåne under skånska kriget kan jag berätta följande.

Det är känt att krigståg förr i tiden hade långa och brokiga följen. Inte ovanligt var det att en hustru eller flickvän följde sin man i fält. Så var det bevisligen i Israel Hagetorns kompani också, för i ett rättsfall om en änka som ogift hängt med sin käresta, en änkling, vittnade Israel och bekräftade att det varit många kvinnor som hängt med soldater och officerare och att regementschefen, överste K G Skytte, ogillat detta och låtit köra bort dem. Att Israel själv eller dennes bror Johan under sådana omständigheter skulle ha tillåtit sin fru i tåget låter osannolikt. Johan var dessutom, såvitt bekant, ensamstående vid ankomsten till Gotland.
LOE

2019-09-25, 18:30
Svar #34

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 506
 • Senast inloggad: 2020-04-20, 15:53
  • Visa profil
Tack för svaret.
mvh
ulla svensson

2019-09-30, 04:18
Svar #35

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Ulla, har du några årtal och andra personuppgifter på Lars Hagetorn och hans familj i Gävle?  ;)

Lars-Olof, "Att Israel själv eller dennes bror Johan under sådana omständigheter skulle ha tillåtit sin fru i tåget låter osannolikt." Det utesluter ju inte möjligheten av att de därmed kunde ha fått utomäktenskaplig avkomma, även om ju Israel Hagetorns avvisande inställning inte alls talar för detta, officiellt åtminstone.  :P
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-09-30, 10:20
Svar #36

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil

Det är mycket som är möjligt i denna värld, men precis som i en polisutredning måste man prioritera insatserna efter tiden till förfogande och tillgängliga resurser. Till slut får man börja med vad som förefaller möjligt att göra som forskare.


För att någon av de efterforskade skulle vara en sådan oäkting skulle Israel eller Johan ha lämnat denne efter sig på slagfältet och denne ha växt upp med vetskap om sitt ursprung samt ha tagit faderns efternamn.


I Israels fall hade det dessutom inneburit att han begått äktenskapsbrott, för han var gift åtminstone 1675, då kriget bröt ut. Före fälttåget låg han i garnison i Kalmar.


Om Johan är mindre känt, men han verkar hela tiden ha följt i Israels spår. Han var relativt gammal, när han gifte sig på Gotland och det finns inga tecken på tidigare fruar eller medförda barn.


Dessa bröder kan ju dessutom ha haft mindre kända bröder, som inte drog åt Gotland. Att Johan gjorde så, berodde säkert på Israel och Israel grep en chans, när Gotland skulle återförsvenskas med kompetent och pålitligt folk. En skeppare Simon Hagetorn förtullade i Visby 1673 t ex. Jag har inte försökt spåra hans ursprung. Om han t ex var hemma i en Skånehamn, så återstår ju att bevisa att han var en bror till Israel.
LOE

2019-11-26, 17:57
Svar #37

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
1733 startade krögaren Anders Hageltorn en krog i Ronehamn.


Källa: Grötlingboboken sidan 115.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-11-26, 22:09
Svar #38

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil

Ja, det är ju den
Israel Hagetorns son Anders, död 14/3 1741 i Rone, som jag nämnde ovan. Han var gift med Anna Brun, vigda före 1724, möjligen före 1721, ovisst var. De hade, som jag vet, bara ett överlevande barn, Brita Lena. Det fanns flera barn, som dog små, också, t ex Israel och Jöns, döda 17 nov 1724 i Endre och Sara Cajsa, död 21 augusti 1738 i Rone.
Det står åtskilligt om familjen i Endre och Rone kyrkböcker, inklusive olika räkenskapsböcker och längder.

Man kan förmoda, att han förekommit i tinget också 1733-1741-?.

Jag har inte detaljstuderat Anders.

[Finns det någon handbok till denna töntiga editor ?]
LOE

2020-03-15, 11:36
Svar #39

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Arkivinstitution Landsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Felderman, Karin (1922-09-08 – 2012-10-15)
Alternativa namn: Felderman, Karin Linnéa  (Fullständigt namn)
Kategori: Person (släkt, samlare)

Karin Feldermans personarkiv

Släktutredningar

Referenskod Anmärkning   

1 VI:16, VII:1-32, VIII:1-64.
Namn såsom Lundin, Wiberg och Hagethorn.
Samt kopia av Anders R Johanssons inventering av Karins Feldermans arkiv i Haimdagar nr 2016 6/7.   
2 IX:1-32, IX:33-128, X:45-64.
Namn såsom Rasmusson, Påvelsson, Wiberg och Hagethorn.   
3 XI:1-128, XI:129-512, XII:1-874, XIII.
Namn såsom Larsdotter, Hansson och Rasmusson.   
4 VIII:29-X:105. Div antavlor.

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Karin+Feldermans+personarkiv&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=1&postid=Arkis+03220de4-ca68-443e-8dc1-6d09f56b1e30&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2020-03-15, 11:47
Svar #40

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Lars-Olov Eriksson:

I dessa (yttersta?) tider. Hur går det med publiceringar av Hagetorn/Hagethorn/Hageltorn-släktens ursprung, mm?

Undrar ännu sprattlande, utforskande och tangentbordsknappande släktforskarvännen Stefan Simander
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2020-03-16, 12:42
Svar #41

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2020-05-31, 14:06
Svar #42

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Christanstads Weckoblad 1822-08-17: Dödsfall: Quartermästaren wid Kongl. Hussar-Regementet, A. Hagelthorn afled i Anderstorp den 24 Julii 1822 uti dess 49 lefnads år."

https://tidningar.kb.se/2624962/1822-08-17/edition/154225/part/1/page/3/?q=Hagelthorn&from=1822-01-01&to=1822-12-31
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna