ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 26 juni, 2013  (läst 2730 gånger)

2013-06-09, 22:43
läst 2730 gånger

Utloggad Anna Carlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 296
 • Senast inloggad: 2024-01-29, 23:30
  • Visa profil
Angående inlägget ovan (09 juni 2013 - 18:08):
Vill bara påminna om att Lars Hagelbecks dotter, [kryddkrämar]änkan Sophia Amalia Hagelbeck, flyttade från Nyköping till Drottningholm 1798. Hon är senare angiven som utfattig.
Som jag tolkar det (utan att dubbelkolla) ligger Nyköping ca 5-6 mil från Simonstorp. Kan hon varit inhyst hos släktingar? Eller är detta bara en slump? Kanske värt ett försök att hitta Sophia Amalia i Nyköpings husförhörslängder 1798?

2013-06-11, 22:50
Svar #1

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Jag hittade en fil med generalmönsterrullor som jag genomsökte för många år sedan. Följande noteringar om Hagelbeck gjorde jag:
 
Svea livgarde  1704 och 1709: Anders Svensson Hagelbeck, östgöte, Bengt Eriksson Hagelbeck, västgöte
 
Tyska livregementet till fot  1698-1699: Johan Hagelbeck, västmanlänning (förlagd, tror jag, i Landskrona garnison)
 
Drottningens livregemente till fot 1694: Gustaff (?) Hagelbeck från Hagelberg
 
Pommerska dragonerna  1703 och 1707: Hinrich Hagelbeck från Mecklenburg
 
Malmö garnisonsregemente  1703: Gustaff (?) Hagelbeck från Hagelberg, Anders Hagelbeck, skåning, förflyttad till Kungl. Majt:s garde
 
Östra skånska regementet till fot  1713: Lars Jöransson Hagelbeck och Per Larsson Hagelbeck från Hammenhög
 
(OBS! Med reservation för felläsningar!)
 
Lägg därtill den uppsjö med soldater och ryttare Hagelbeck som fanns i de indelta regementena Västmanlands regemente och Livregementet till häst.

2013-06-11, 23:59
Svar #2

Paul Bergström

Ja, är det dags för lite teorier, så har jag en här:
 
Jag har funderat på den där dottern till Abraham Hagelbeck - Hedvig Maria. Vi vet att Maria kommer efter Abrahams moder, men var kommer Hedvig ifrån?
 
Det finns ett antal bröder Orup som alla härstammar från Orupsgården i Gudmuntorp, men det är bara en som vad jag vet döper till Hedvig. Det är frälseinspektor Nils Tuvesson Orup på Orupsgården som i sitt andra gifte med - guess who - Maya Nilsdotter Rosbeck född 1703 i Hurva som under 1730-talet får en dotter Hedvig i Gudmuntorp som sedermera blir gift med hovsmed Erik Ljunggren. Hon ska enligt uppgift ha lämnat in 1798 i Annelöv.
 
Är nu detta en slump? Hedvig är ett extremt ovanligt namn i södra delen av Frosta härad under 16-1700-talen, så att det med ett par års mellanrum i två grannsocknar föds två Hedvigar, utan att det skulle finnas ett samband mellan dem, är inte så troligt.
 
Hur skulle det då kunna hänga samman?
 
Frågan är vad vi vet om Maya Rosbecks föräldrar och helsyskon? Hon fick en helsyster Marna 1700 i Lyby. Kan hon som lite äldre kommit i gifte med Abraham Hagelbeck och dött i samband med Hedvig Marias födelse 1738? Det kan också handla om en yngre syster som var född i Hurva och mer jämngammal med Abraham.  
 
Mayas föräldrar Nils Hansson och Catharina Niclasdotter kan endera haft en moder Hedvig som blev gammal och som de aldrig fick döpt efter. Därmed är det naturligt att barnen skulle välja namnet. Döper någon av Maya Rosbecks hel- eller halvsyskon till Hedvig?
 
Å andra sidan kan vi inte utesluta att namnet Hedvig trots allt kommer från Oruos-släkten och då tyder det mer på gifte med en Orups-kvinna för Abrahams del.
 
(Meddelandet ändrat av pabe1250 2013-06-12 00:10)
 
(Meddelandet ändrat av pabe1250 2013-06-12 00:17)

2013-06-12, 00:48
Svar #3

Paul Bergström

Ett stycke ur Skånska slott och herresäten angående Josua Stiernblad:
 
Denne var ursprungligen en ofrälse man med namnet Fistulator men adlades och blev stamfader för den släkt som fortfarande innehar gården. Han hade själv inga barn i sina tre äktenskap, men hans sista hustru Maria Hegardt hade sonen Hakvin (Hack) från sitt första äktenskap med handelsmannen Hack Persson i Karlshamn. Hakvin adopterades av styvfadern och fick dennes namn Stiernblad. Den närmaste anledningen härtill sägs ha varit, att kung Fredrik I blivit så intagen av denne unge mans raskhet, att han beslöt utnämna honom till hovjunkare. Ett hinder härför var dock att han var ofrälse, varför kungen övertalade Stiernblad till adoptionen. Maria Hegardt var dotter till den förmögne rådmannen Peter Hegardt i Malmö och blev en av de stora kvinnliga godsägarna och fideikommiss-stiftarna i Skåne sedan detta blivit svenskt. Efter Josua Stiernblads död 1717 gifte hon 1723 om sig med den berömde karolinergeneralen friherre Axel Gyllenkrok till Svenstorp, som dog 1730. 1743 stiftade hon Svenstorp till fideikommiss för sonen i detta äktenskap, Fredrik Gustaf Gyllenkrok, liksom Stora Markie för Hakvin Stiernblad.
 
Alltså har innehaverskan av Svenstorp Maria Hegardt tidigare varit gift med handelsman Hack Persson i Karlshamn som ju ligger i Blekinge. Hennes fader Peter Hegardt (en Slesvig-släkt) köpte Svenstorp 1697. När Hack Persson dör blir hon 1706 omgift med överkrigskommissarie Josua Fistulator Stiernblad som kommer till gården.
 
Smeden Per Jönsson blev ju gift med Hanna Persdotter född i Blekinge och Mattis Bengtsson var ju Stiernblads kusk när han gifte sig. Han kan ju varit Maria Hegardts kusk innan hon blev omgift också. Han kan ju t.o.m. varit Hack Perssons kusk i Karlshamn. Och är det så, så är det frågan om det går att dammsuga Karlshamnska källor för att komma vidare.
 
(Meddelandet ändrat av pabe1250 2013-06-12 00:52)

2013-06-12, 00:49
Svar #4

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Ja, jag tror också att svaret på stora delar av gåtan ligger i kompletteringar av de data om släkten Orup som Annelie Hagman ställt samman i sitt inlägg om denna släkt den 3/6 2003. De enda revideringar hon själv gjort är att tullaren Tyke Orup föddes år 1700 i Harlösa av en Per Tuvesson och att tullaren Magnus Orup antas vara son till Nils Tuvesson Orup i Gudmundtorp. Som sagt: det finns fler personer som väntar på att bli tillagda i syskonskarorna. Företrädelsevis kvinnor, skulle jag tro. Fast vi har även Mikalel Orup, som är dopvittne till Kajsa Mattisdotters barn i Sireköpinge... Vem de jungfrur som är dopvittne till Johan Hindrich Hagelbecks barn i Halmstad är döttrar till, vet jag inte. Om till Tyke eller Magnus Orup.
 
 
(Meddelandet ändrat av mouchette 2013-06-12 23:02)

2013-06-12, 08:20
Svar #5

Paul Bergström

Har ganska bra koll på den aktuella Orup-släkten, men som du säger kan företrädesvis någon kvinna missats.

2013-06-12, 13:41
Svar #6

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Jag tror dig. Men i vissa fall handlar det om hela familjegrenar som vi svävar i okunnighet om. Närmare bestämt Tyke Orups gren i Harlösa. Det enda vi vet är att Tyke Orups far hette Per Tuvesson (även om jag inte tror att detta är riktigt fastalaget). Men var kom Per ifrån (föräldrar, syskon)? Vad hette hustrun? Hur många syskon hade Tyke? Vad hette dessa? Fanns det någon av dem som tog sig ett annat namn än Orup? Vilket eller vilka namn i så fall? Även Tyke ger en dotter namnet Hedvig. Närmare bestämt Hedvig Ingri i Helsingborg 1741.08.06. Sonen som föddes 1739.11.14 ges namnet Carl Magnus.  
 
Osv.
 
Nu ska vi inte prata för mycket om släkten Orup här. Då flyttar moderatorn inläggen!
 
(Meddelandet ändrat av mouchette 2013-06-12 13:44)

2013-06-12, 14:18
Svar #7

Utloggad Moderator Släkter

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 1023
 • Senast inloggad: 2016-06-16, 23:05
  • Visa profil
Ja, det kan han tänkas göra!  
 
Så länge kopplingen mellan Orup och Hagelbeck är så osäker som den är, är det bättre att diskutera Orup under sin egen rubrik. Då kan också Orupforskare få upp ögonen för era frågor, som de kanske skulle missa här. Sammanställ alltså dina frågor under Orup, Christian.

2013-06-12, 21:46
Svar #8

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Då var det gjort, Anders! Jag lovar och svär att under denna rubrik aldrig mer diskutera Orup utan att anknyta till Hagelbeck!  
 
Christian

2013-06-12, 23:08
Svar #9

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
En snabb korrigering bara! Den inspektor Tyke Orup som är dopvittne i Halmstad till Johan Hindrich Hagelbecks dotter Gunilla Catharina 1750.04.13, är tullaren Tyke Orup och inte hans namne, inspektorn i Skummeslöv. Jag har nämligen funnit honom som inspectoren vid landtullen, då han i Halmstad 1750.12.08 döper sitt barn Anna Magdalena. Hustrun är densamma som i Helsingborg.
 
(Meddelandet ändrat av mouchette 2013-06-13 21:13)

2013-06-19, 16:04
Svar #10

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Från det ena till det tredje, så förekommer en Catharina Carlsdotter Lind som mor i Harlösa födelsebok (hittills funnen under november 1733, januari 1736, juli 1738). Jag menar beträffande de förmodade syskonen Anna Stina och Jacob Lind, som Abraham Hagelbeck föreföll ha en relaion till, då han stod fadder till den senares barn i Hörby 1740. Jag vet inte om Anna Stina och Jacob Lind är syskon till Catharina i Harlösa. Dock fanns en klockare Carl Lind i Vomb kring sekelskiftet 1700. Hans hustru hette Dorothea. Catharina Linds 1736 födda barn gavs namnet Dorothea. Det är inte omöjligt att det finns ett släktskap. Vad jag vidare kan utläsa, så var Catharina Carlsdotter Lind hushållerska på Umlaröd. Vilket möjligtvis är liktydigt med Humlarödshus; som ligger i närheten av Vomb.
 
Den andra iakttagelsen är att den Catharina Hargh som Carl Hagelbeck gifte sig med i Simonstorp 1714, har ett efternamn snarlikt det hos den hattmakare Petter Horg i Kristianstad som var närmast anhörig i staden när Jöns Hansson Lunds hustru Catharina Glaser dog 1746.
 
Ett par noteringar bara. Den förra måhända mer relevant än den senare.
 
(Meddelandet ändrat av mouchette 2013-06-19 16:07)

2013-06-19, 17:29
Svar #11

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5022
 • Senast inloggad: 2024-03-03, 11:30
  • Visa profil
Varifrån kommer uppgiften att klockaren Carl Linds hustru hette Dorothea? Jag har fått fram att Lind var ogift i mantalslängden 1697, men åren 1698-1702 har han en hustru och bor på Vomb Nr 32, dock har jag inte hittat hustruns namn i någon källa. Antagligen har Lind dött kort därefter, för redan 1704 25/4 konfirmerades substituten Lars Mörk som klockare i Vombs pastorat. I Vombs katekismilängd 1704 bor klockaren Lars Mörk med hustru Dorothea (!) på Vomb Nr 32, så om det stämmer att Carl Linds hustru hette Dorothea har antagligen Lars Mörk konserverat klockareänkan, som brukligt var.  
 
Inte heller Lars Mörk blev långvarig i ämbetet, utan avsattes redan 1704 18/5 p.g.a. flera tjänstefel. Åren 1705 och 1706 finner man den avsatte Lars Mörk i Vomb och hans hustru Dorothea Jönsdotter i domkapitlets protokoll, de levde då inte längre tillsammans. Dorothea hävdade då att hon inte kunde leva i närheten av sin make »såsom han trugar henne på sit lijf och lemmar, henne och illa handterat, tagit i strupen». Lars hade då tydligen tjänat som soldat, men tagits ur tjänst.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2013-06-19, 18:43
Svar #12

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Hej Markus!
 
Hon står angiven som Carl Klockares hustru alltsom oftast i Vombs tidigaste födelsebok, fr.o.m. just 1698.
 

 
Vomb födde 1701
 
Han får f.ö. ett barn 1698.09.28. (Jag tror att årtalet är detta. Det är dåligt angivet.)
 
Det var en intressant historia du berättade! Om än obehaglig för stackars Dorothea!
 
Christian
 
(Meddelandet ändrat av mouchette 2013-06-19 19:23)

2013-06-19, 18:54
Svar #13

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Och du har rätt i ditt antagande, Markus. För 1703 ser det ut så här:
 

2013-06-19, 19:34
Svar #14

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5022
 • Senast inloggad: 2024-03-03, 11:30
  • Visa profil
Då bara måste Carl Linds änka Dorothea vara identisk med Lars Mörks hustru Dorothea Jönsdotter (jag upptäckte nu att Carl Lind mycket riktigt avled i tjänsten, begravd 1702 30/5 i Vomb, 32 år gammal).  
 
Carl Linds barn som föddes 1698 28/9 döptes förresten till Ingrij Cathrina, så din gissning verkar vara riktig - 1731 30/11 gifter sig i Brandstad möllaren Pål Christensson från Holstermölla i Harlösa socken med Stugu Pigan hos Inspect. i Arreskoga Ingri Cathrina Lindh. Även om hon ju endast kallas Catharina Carlsdotter/Lind när de tre döttrarna föds, kallas hon åter igen Ingri Catharina Lind när hon blir begravd 1767 6/4 i Harlösa, 70 år gammal (åldern stämmer ju nästan exakt med klockaredottern från Vomb). Änklingen Pål Christensson var tydligen något yngre än hustrun och avlider 1783 27/3 i Holstermölla i Harlösa, 81 år gammal.
 
Nu blev det kanske lite väl långt från Hagelbeck här, men jag var bara tvungen att haka på när jag såg några skåningar jag kände igen.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2013-06-19, 19:42
Svar #15

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil

2013-06-22, 19:02
Svar #16

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Förmodligen har jag hängt dåligt med: Men vet någon var uppgiften att Lars Hagelbecks första hustru hette Anna Christina Khortz kommer ifrån? Finns den bekräftad i något dokument? Eller är det bara hörsägen?
 
Christian

2013-06-23, 07:02
Svar #17

Utloggad Magnus Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2024-02-06, 08:53
  • Visa profil
Den kommer från en släktutredning hos GF, men har inte kunnat bekräftas vad jag vet. Där finns inga källor angivna på den kopia jag fick av dem.
 
Magnus

2013-06-23, 09:22
Svar #18

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Ja, jag ser att detta nämns i ett inlägg den 27 september 2012. Uppgiften kommer från en utredning gjord av en fröken Helga Cederborg i Saltsjöbaden, daterad 1955!
 
Det är förmodligen för sent att fråga Helga var hon hittade denna uppgift!
 
Tack!

2013-06-23, 11:59
Svar #19

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2022-06-06, 18:37
  • Visa profil
  • Scangen
Det kanske går att finna något i hennes efterlämnade handlingar, som tydligen förvaras på Kulturen i Lund.
 
http://carl.kulturen.com/web/object/118671

2013-06-23, 12:59
Svar #20

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Ja, kanske! Man undrar ju hur hon då, 1955, kom över en uppgift som ingen av oss nu - med de flesta dokument tillgängliga online - funnit! Jag vet inte ens om kyrkoböckerna börjat mikrofilmas 1955.
 
Såvida hon nu inte funnit uppgiften på Stads- eller Riksarkivet i Stockholm; eller i någon av  Stockholmförsamlingarnas egna kyrkoböcker...
 
(Meddelandet ändrat av mouchette 2013-06-23 13:38)

2013-06-23, 15:09
Svar #21

Utloggad Magnus Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2024-02-06, 08:53
  • Visa profil
Min gissning är att hon helt enkelt läst fel på Maria Christina Ratzchkes namn.

2013-06-25, 18:52
Svar #22

Utloggad Christian Hallbeck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2015-01-21, 20:18
  • Visa profil
Jag hittade en intressant notering i bouppteckningen efter Abraham Hagelbeck. Där nämner Lars Hagelbeck  under sina fordringar för utlägg i samband med Abrahams begravning att brodern dessutom blivit honom skyldig 71 riksdaler och 3 silvermynt tår han låg under fältskiäraren Blesserat och stucken.  
 
Om denna notering gäller vad som tilldragit sig alldeles före Abrahams död - dvs. om han dog av att ha blivit knivstucken - eller om Lars ovanpå begravningsutläggen också ville nämna en tidigare skuld, blir jag inte klok på.
 

 

 
I vilket fall bekräftar det bilden av en ganska yvig och vildsint livsföring hos Abraham.
 
Meddelandet ändrat av mouchette 2013-06-26 09:22

2013-06-26, 11:48
Svar #23

Paul Bergström

Hej!
 
Någon som stött på trädgårdsmästare Mårten Hagelbecks dödsnotis/bouppteckning? Senast kända adress är från 1798 då familjen bodde i Långås, Morup socken i Halland.

2013-06-26, 13:06
Svar #24

Utloggad Magnus Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2024-02-06, 08:53
  • Visa profil
Nej, men familjen kan ha flyttat till Göteborg. Det finns en Maria Christina Hagelbeck i EMIBAS som emigrerar till Danmark från GBG Domkyrkoförsamling 1799. Möjligen identisk med Mårten Hagelbecks dotter med samma namn.
 
Post 696389
Hagelbäck, Maria Christina
Piga (ogift kvinna)
f. i Laholm, Hallands län (Halland)
Utvandrad 2/8 1799 från Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs och Bohus län (Västergötland)till Köbenhavn amt, DanmarkK
älla: Emibas emigrationsakt: Göteborgs domkyrkoförs O 1799 005
Onormerade namnformer:
Destinationsort: Köpenhamn
Destinationsland: Danmark

2013-06-26, 14:16
Svar #25

Paul Bergström

Hej Magnus!
 
Tror att detta är en sondotter till J.H. Hagelbeck i Halmstad eftersom hon sägs vara född i Laholm (och inte Smedstorp). Däremot har Mårten Hagelbeck en dotter Greta Lovisa född 1780 i Smedstorp som 1798 flyttar in till Göteborg Gustavi. Har inte hittat henne utflyttad, vigd eller död i församlingen. Hon kan iofs förekomma som Mårtensdotter istf Hagelbeck.
 
Har kollat mantalen för Morup 1798-1799 utan att hitta M.Hagelbeck i Långås. Även dopnotisen för Fredrika Dorotea 1798 ser konstig ut. Kan han ha bott i en grannsocken och varit trädgårdsmästare på Långås (som var en frälsegård)?

2013-06-26, 17:15
Svar #26

Utloggad Magnus Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2024-02-06, 08:53
  • Visa profil
Kan vara så men jag är tveksam. Jag hittade följande i flyttningslängderna för Domkyrkoförsamlingen.
 
 
På sidan 15 i GBG Domkyrkoförsamling B:2 (1795-1828) inflyttade så återfinns för året 1796 dels:
 
August Hagelbeck (J Hs son) född i Halmstad kommer från Lidköping men också
 
Charlotta Christina Hagelbeck född i Årstad (gissningsvis felaktigt) kommer från Morup.
 
 
På sidan 15 i GBG Domkyrkoförsamling B:3 (1795-1836) utflyttade så återfinns:
 
August Hagelbeck född i Halmstad som utflyttad till Örgryte 1798  
 
På sidan 17 återfinns:
 
Charlotta Christina Hagelbeck född i Årstad (gissningsvis felaktigt)som utflyttad till Norrköping 1799
 
och
 
Maria Christina Hagelbeck född i Laholm som utflyttad till Köpenhamn 1799

2013-06-26, 17:51
Svar #27

Utloggad Magnus Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2024-02-06, 08:53
  • Visa profil
Jag gick vidare och kollade i den danska folkräkningen 1801 och hittade följande:
 
 
Navn: Gustava Johanne [Hagelbeck]   Alder: 12   Civilstand: Ugift
Erhverv: Søster M.C.H.  
Kilde: FT-1801  Amt: København   Herred: København (Staden)   Sogn: Sankt Annæ Øster Kvarter   Stednavn: Sankt Annæ Øster Kvarter
Matr.nr/adresse: Matr. 271   Husstands-/familienr: 1335   Indtastningsnr: A5028   Løbenr.: 7118
 
och
 
 
Navn: Marie Christiane Hagelbeck   Alder: 20   Civilstand: Gift
Erhverv: g D.L.Fibe  
Kilde: FT-1801  Amt: København   Herred: København (Staden)   Sogn: Sankt Annæ Øster Kvarter   Stednavn: Sankt Annæ Øster Kvarter
Matr.nr/adresse: Matr. 271   Husstands-/familienr: 1335   Indtastningsnr: A5028   Løbenr.: 7117
 
 
De båda arbetar i samma familj. Därmed torde det vara högst sannolikt att Maria Christina som flyttar från Göteborg till Köpenhamn 1799 är den Maria Christina som är dotter till Mårten Hagelbeck.

2013-06-26, 19:40
Svar #28

Paul Bergström

Eftersom Charlotta Christinas är född 1776 på okänd ort, så kan mycket väl Årstad vara rätt. Födelseböcker saknas där för perioden.
 
Det skulle också kunna förklara varför familjen åker (tillbaka) till Halland i slutet av 1700-talet.
 
Tyvärr har inte AD filmat bouppteckningsregisterna för Halland så jag kan inte se om Mårten Hagelbeck eller hustrun har bouppteckning.

2013-06-26, 19:57
Svar #29

Utloggad Magnus Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2024-02-06, 08:53
  • Visa profil
Mårten Hagelbeck och hans familj återfinns på sidan 19 i Kverrestad AI:1 (1779-1796). Volymen omfattar Smedstorps socken vid den här tiden.
 
Tyvärr finns inget datum eller ort för dottern Charlotta 1776 där.
 
Däremot finns ett födelsedatum för hans mor Anna Catharina. Det är den 12 maj 1715. Hur passar det med det som Markus tidigare funderade kring?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna