ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Duhre  (läst 515 gånger)

2012-10-26, 08:31
läst 515 gånger

Utloggad j_brask

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 377
 • Senast inloggad: 2019-04-04, 19:36
  • Visa profil
Söker efter information om Anders Gabriel Duhre. Data om honom verkar knapphändig är det någon som stött på honom?
 
 
Bakgrund från nordisk familjebok (Wiki)
Anders Gabriel Duhre var en svensk matematiker.
Duhre utnämndes 1715 till auskultant i Bergskollegium och höll 1717-1723 föreläsningar i matematik vid Fortifikationskontoret i Stockholm, fick genom riksens ständers bemedling år 1723 Ultuna kungsladugård åt sig upplåten och anlade där ett matematisk-ekonomiskt laboratorium, det vill säga en teknisk skola eller slöjdskola (som likväl av ekonomiska skäl upphörde 1731), anordnade 1724 i Uppsala en föreläsningskurs i de matematiska vetenskaperna, var 1717-31 Bergskollegiets stipendiat och levde ännu 1738.
Hans arbeten En grundelig anledning til mathesin universalem och algebram (utgiven av Georg Brandt 1718) och Första delen af en grundad geometria (1721) var de första svenska läroböcker, i vilka hänsyn togs till de matematiska forskningarna utomlands under senare hälften av 1600-talet. Duhre visar sig i dem väl förtrogen med Wallis Arithmetica infinitorum och Newtons Arithmetica universalis samt citerar för övrigt arbeten av Jacques Bernoulli, John Pell, John Keill med flera.
Han hade stort anseende som matematiker, men tycks, till följd av bristande talegåvor och stor tankspriddhet, ha varit mindre lycklig som lärare. Emellertid tillkommer honom äran att ha handledt Sveriges förste matematiker, Samuel Klingenstierna, samt förmått denne att uteslutande ägna sig åt matematiska studier.
Ännu mera namnkunnig blev Duhre genom sina förslag till den tekniska undervisningens upphjälpande. Den vidlyftigaste av hans skrifter i denna fråga är Sveriges högsta välstånd, bygdt uppå en oconomisk grundval (1738), vari föreslås inrättandet av en storartad societet, vilken skulle vara på en gång lantbruks-, bergs- och slöjdskola samt teknisk undervisningsanstalt, men vars realiserande naturligtvis stötte på oövervinneliga hinder.

2012-10-26, 08:48
Svar #1

Utloggad j_brask

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 377
 • Senast inloggad: 2019-04-04, 19:36
  • Visa profil
Fann  själv detta på nätet
 
Anders Gabriel Duhre, f. enligt uppgift omkr. 1680, d. 1739 på Gnista, Vaksala sn (Upps.) och begr. 1 mars s. å. Föräldrar: häradshövdingen Gabriel Duhre och hans första hustru (namnet okänt). Student vid Uppsala univ. 7 mars 1695; auskultant i Bergskollegium 26 sept. 1715; dess stipendiat i mekaniken 9 maj 1717; höll som sådan föreläsningar på svenska i matematiska ämnen i Stockholm 1717-23; var 1720 algebraist på Fortifikationens e. o. stat och njöt 1721-22 konduktörs lön; fick 1723 av riksens ständer enligt K. brev 18 juni s. å. disposition av Ultuna kungsladugård men miste genom ständernas beslut 28 maj 1731 ladugården
samt från 1 juli också stipendiet.  
 
G. 4 mars 1731 i Vaksala m. Ingeborg Staffansdotter, förut g. 8 nov. 1713 i Vaksala m. bonden Erik Pedersson (begr. 25 febr. 1728 där) i Bolsta, samma socken.
 
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17688

2013-06-22, 12:00
Svar #2

Utloggad katarina_s

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2950
 • Senast inloggad: 2019-05-13, 21:36
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Anno 1698 den 22 Junii,
Oprättades inventarium af det Lofl. Justitiae
Collegii och Förmyndare-Cammarens Deputerade,
Rådmannen Hr Axel Aulaevill, Assistenten
Petter Tranman och Notarien Petter Palmroth,
öfwer Egendomen som war lembnad eftter fram-
ledne Commendeuren Sal. Erich Pärsson Psilan-
der
för 16 Åhr, och des afledne Maka Sal. hu-
stru Brita Dure för 6 Månader sedan genom  
döden afgången, Till rättelse för Sal. Mannens
och Sal. hustruns Erfwingar Nembl. Sal. Man-
nens Barn af förra gifttet, Sohnen Nils
Psilander
Bokhållare vid Jäders bruk, nu
närwarande, och Erich Erichsson Psilander Cam-
martienare hoos Hr. Landzhöfdingen Tungel
frånwarande, dock å des wägnar tillstädes Com-
missarien wällb:de Hr Thomas Holmstedt. Sal. hu-
struns Erfwingar 2:ne dess bröder 1) Jöran
Dure
Rustmästare i JöneKiöping och i des stäl-
le såsom fullmächtig Fendriken Johan Anders-
son Berg, 2) Gabriel Dure HäradzHöfdinge
i Upland Jämwäl frånwarande, 3) Systren
Sal. hustru Elisabet Dures 2:ne Barn, 1)
Andreas Holstenius Bokhållare wid ett bruk,
2) Hr Jonas Holstenius Kyrkioherde i Dahlaröhn
bägge äfwenwäl frånwarande, 4) Systren
sal. hustru Helena Dures 2:ne Barn, 1)
Jonas Simonsson i tienst hoos Hans Excelli:ce
Grefwe Wachtmäster, 2) Lisken Simonsdot-
ter gift med Drabanten Andreas Nygren
i Kiöping boende, 5) Systren Sal. hustru
Annika Dures enda dåtter, hustru Maria  
Elisabet Grubb, giftt med Tullskrifwaren
Petter Lindemarck wid denna inventering nu
tillstädes; wid detta tillfälle förmantes we-
derbörande som Egendomen under sin ant-
wardning haftt, dennsamma så att an-
gifwa, som den, der så af dem skulle
äskas, des richtigheet edeligen kunde bef_-
na, och angafz qwarlåtenskapen som föllier
Nembl.   ....
 
AD - Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:48 (1698-1698) Bild 8710 / sid 866 (AID: v222341.b8710.s866, NAD: SE/SSA/0145a)
 
SVAR - Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Bouppteckningar, SE/SSA/0145A/F 1/F 1 A/55 (1698) sid 866, Bildid: C0107536_00891
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna