ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Drysel / Drysell  (läst 707 gånger)

2015-04-05, 00:11
läst 707 gånger

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6627
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 16:59
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
 Om Adliga introducerade ätten Drysell
------------------
 
DRYSELL, HINDRICH: Orde-register, öfwer de anmärckningar, som wid Sweriges rikes landz-lag, af häradzhöfdingen [...] Petter Abrahamsson giorde, och åhr 1726. af trycket utgångne äro, uprättat efter alphabetets ordning. Stockholm, Benjamin Gottlieb Schneider
 
av Drysell, Hindrich
 
1728. 370 + Tilökningar och Tryckfeel s. Titelfältet nytt och ohistoriskt. 
 
Källa: http://www.bokborsen.se/Drysell-Hindrich/Drysell-Hindrich-Orde-Register-%C3%96fw er-De-Anm%C3%A4rck/1920164
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
 
 
Hans Larsson Drysell
 
 
Ålderman. Död ej långt före 1658 1/12.
Mästare nummer: 22
Inträdesår: 1636
Avliden: 1658
 
Källa: http://www.murmestare.se/historia/historisk-mastarlangd/hans-larsson-drysell/
 
1649 slöts kontrakt med Hans Drysell om bland annat murningen på Kungsgården där Kronobageriet ligger.
--------------------------------------------------
 
 
Nora Drysell
 
Född: omkring 1756 1) 
 
Död:
 
Familj med CR-00-0806-1779 Jöns Persson Boman (~1752 - )
 
Barn:
 
Margareta Jönsdotter (1794 - 1865) 
 
 
Källor:
1) Arkiv DigitalSE/VALA/00004 - Algutsboda C:3 (1775-1816) Bild 159 / sid 307 
 
Källa: http://diginpast.se/bmregister/databas/db/p887ed8e7.html
-------------------------------------------------------------------------------- --
 
 
Adel. ätten De Besche, N:o 1300, död 
 
Emanuel De Besche, Naturaliserad De Besche (son af 
Wilhelm De Besche, Se adel. ätten De Besche, N:o 
763
, Tab. 2). f. 1665; Drabant 1687; Kornett vid 
Westgötha reg:te till häst 1091 ; Naturaliserad Svensk 
Adelsman 1692 24 / 7 (introd. 1697, under N:o 1300); 
Regements-Qvartermästare vid Öfversten Frih. Gör. 
Gyllenstjernas värfv. kavall. 1701; Ryttmästare derst.; 
Ryttmästare vid Lif-reg:tet till häst 1706; Öfverste- 
Löjtnants titel 1722; d. 1736 och slöt sjelf sin adel. 
ätt. Han blef vid Poltava fången, och kom ej ur 
fångenskapen, förrän efter fredsslutet. - Gift l:o 
1690 med Margaretha Bagghufvud, d. 1700: dotter 
af Ryttmästaren Samuel Nilsson, Nobil. Bagghufvud, 
N:o 755, och Sara Berling, N:o 568: - 2:o, efter 
återkomsten till fäderneslandet, med Anna Beata 
Drysell; dotter af Kongl. Kammereraren Eric Drysell

Barn: 
 
1. Jacob, f. 1692 6/10
 
1. Magdalena, f. 1693 24/9, d. 1696 
 
1. Wilhelm, f. 1694 21/10, d. 1696
 
1. Samuel, f. 1695 18/ 10, d. 1696
 
1. Gillis, f. 1696 23 / 10, d. 1705. 
 
Källa: http://runeberg.org/anrep/1/0548.html
----------------------------------------------------------
 
Johan Drysell i Vasa var enligt Helsingin Ylioppasmatrikkeli 1640-1852 gift med Elisabet Rechard. Johan Drysell var befallningsman i Västerbotten från 1690-1694. Han skrevs 1690 i Umeå stad, ogift. 1692 skrevs han i Umeå socken, fortfarande ogift, med ett syskon. 1693 hade han gift sig, noteras med två föräldrar och ett syskon. Föräldrarna måste vara Zacharias Rechard med hustru, dessa återfinns 1692 och 1694 på egen rad - men inte 1693. 
Syskonet förmodligen den Carl Drysell som förekommer i domboken 1695 i ett mål mot skepparen Daniel Jonsson i Röbäck.   
 
 Postat av Rune Forsgren Onsdagen den 17 Januari, 2007 - 20:37: 
 
Eller kan det finnas något sätt att få dessa tillsynes två Elisabetor att vara en? 
 I giftet med Johan Drysell fanns åtminstone en son, Henrik Drysell. Denne var född 1693, gift med Hedvig Elisabet Hagert (kyrkoherdedotter från Finström). Paret bodde i Stockholm åtminstone 1718-1728. Om det går att hitta något samband mellan denne Henrik Drysell och Simon Carlander skulle vara intressant.   
 
 Postat av Rune Forsgren Onsdagen den 17 Januari, 2007 - 20:54:
 
Henrik Drysell dog i Åbo 1738 (Frysell i Hiski).   
 
 Postat av Rune Forsgren Torsdagen den 18 Januari, 2007 - 19:02:
 
Kan det vara såhär? 
Zacharias Rechard och hustru får kring 1670 en dotter Elisabet, född i Viborg eller Umeå. Denna Elisabet Rechard gifter sig 1692 med befallningsmannen i Umeå Johan Drysell. 1693 föds sonen Henrik, året efter flyttar familjen till Vasa. 
Johan Drysell dör snart (senast 1701). 1702 gifter änkan Elisabet om sig med Simon Carlander. 
Bevis (eller motbevis) kan kanske fås vid en genomgång av mantalslängden för Vasa 1695-1702? Eller i domboken för perioden? 
...
 
Postat av Rune Forsgren Fredagen den 19 Januari, 2007 - 19:09:
 
Ytterligare en son till Zacharias Rechard var troligen den Carl Renkhart, sahl Droselskans broor, som dog i Vasa 25 jan 1697. Av denna notis får man intryck av att hon var salig, men det torde gälla mannen. 2 maj samma år dog sahl Drösels piga. Johan Drysell själv har jag inte hittat i dödboken. 
Jag har bara haft tillgång till avskriften av dödboken, ej originalet.   
 
 Postat av Rune Forsgren Lördagen den 20 Januari, 2007 - 18:09:
 
På RR i Umeå 1686 omnämns Zacharias Rechards hustru ett flertal gånger. Tyvärr endast som hustru, utan angivande av namn. 
19 jul 1691 förekom befallningsman wälbetrodde Johan Drysell och gaf tillkänna huruledes han den 10 juni sistlidna kiöpt af landscammererskan dygdefasta matrona hustru Elisabeta Blix ett par gamla schäshjul för 12 d kmt....han sedan skickat till Bryniel Pärsson Smedh att slå järn uppå. 
Problemet här är att 1691 fanns inte mindre än tre landscamrerer/bokhållare i Umeå stad. Först Zacharias Rechard, han blev sedan häradsskrivare ett tag och Johan Kiempe tjänstgjorde ett kort tag som landskamrer. Innan årets slut tillträdde sedan Johan Hörling. 
Hörling kan vi räkna bort eftersom det är så tidigt på året. Kvar Rechard och Kiempe. Kiempe tillsattes i januari 1691, så det borde vara hans hustru det handlar om. I slutet av året blev han landsbokhållare i Åbo (uppgifter ur Genos 63/1992). 
Men möjligheten finns att det rör Rechards hustru, för att få klarhet behövs bevis på vad Kiempes hustru hette.
   
 Postat av Rune Forsgren Måndagen den 22 Januari, 2007 - 18:52: 
 
Zacharias Rechards hustru var Elisabet Blix. Detta kände Johan Nordlander till för över 100 år sedan. I sin Norrländska samlingar del 15 angav han det, och gav också hänvisning till domboken i Umeå stad 1678. 
Med ledning av detta var det enkelt att finna RR 1678, 9 okt; Rådman välförståndig Olof Hansson vart beskickadt till H Landsbokhållaren wälbetrodde Zacharias Rechards hustru ärborna och dygdesamma hust Elisabeta Blix...   
 
   
 Postat av Rune Forsgren Tisdagen den 6 Februari, 2007 - 21:01: 
 
I Helsingin yliopisto: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 uppges under Simon Carlander att han var gift 1 m Katarina Eliasdotter Gavelius och 2 m Elisabet Rechard, samt att hustruns tidigare make var Johan Dryzelius/Drysell.   
 
   
 Postat av Rune Forsgren Tisdagen den 2 Oktober, 2007 - 17:22:
 
Zacharias Rechard återvände till Stockholm. Detta visas på vårtinget (april) 1700 i Umeå. 
Zacharias Rechardts brev till rätten daterat Stockholm 29 marti sistledne, beklagar sitt sjukliga tillstånd varemot Joseph Svensson (fd häradsfogde) protesterade och föregav honom inte vara sjuk utan håller sig undan.
   
 Postat av P-O Snell Torsdagen den 18 Oktober, 2007 - 23:39: 
 
Bland borgare i Torneå återfinns namnen Richardt (1674), Rechardt (1700) och Braas (1688). Alla bärarna av dessa namn stammar från Abraham Larsson (1578-1656) i Haparanda/Torneå. 
 
Släktnamnen Richardt/Rechardt och Braas synes ha använts i tidigare släktled och upptagits av Abraham Larssons söner. Richart är känt från Fredrikshamn och Braas förekommer i Åbotrakten. Abraham Larssons släkt uppges komma från Nyland. 
 
Utterströms artikel om släkten Rechardt ger inga ledtrådar till tidigare led och det är tveksamt om landsbokhållaren Zacharias Rechardt hör till samma släkt. 
-----------------------------------------------------------
 
 
Den personliga informationen
1683/84 , Karl Drysell Nylandus Carolus Henrici, 3124. * I Raseborg 15.4.1671. VHT: Län av Raseborg hopmanni Henrik Grelsson (död 1677) och Ingeborg Johansdotter (Trafvare). Skrevs in i 1683/84 [Drysell] Carolus Fnf [_ 159]. Expediten i kammaren - kammare College of 1695. Kriga av revisorn 1701. Kriget kommissarie, 1707. Kriga av revisor 1714. Pääsota kommissionär. Aateloitu 1719. ? 12.4.1740 i Stockholm (Klara). 
PSO: 1716 Sofia Maria Ruschenfelt (?, 1764).
 
 
Bror (?): County sekreterare Johan Dryzelius, TBC. Drysell 2162 (yo 1671/72, död 1695).
 
Släkting (?): Henrik Drysell 3123 (yo 1683/84).
 
Referenser: Marguerite ms., Index, p. 48b; KA valtakunnanregistratuura 30.5.1661 f. Landzhöfdingen 79 (Till, Ernest John. Creutz för att blifwa inrymd Traver Capitein, Per Johanson (3): de lähn Hemmanen jag), 30.5.1661 (f) Raseborgs. 80 (Lijftijdhz frijheet för Capitenen på twänne Hemmanen Per Johanson jag lähn och belägne uthi Kyrckslät Sochn Raseborgs hans och hans hustrus lijfztijdh), 2.11.1672 (f) 380 (frijheet för Capitainen och Uthskrifningz Rother-Johan Persson, Trafware), 2.11.1672 (f) 2.11.1672 (f). 382, 384, 14.5.1681 f. 382 (Skiöldebref för erbjuder gratis Wi-Fi, Pehr Trafwenhielm Johnson). - V. Lagus, Studentmatrikel jag (1889-91) s. 204 (XLIV); S avdelningens matrikel a. Jörgensen, 1640-1868 (1911) # 181. Elgenstierna, Den introducerade - g. svenska adelns ättartavlor II (1926), s. 330 (Drysell).
 
Uppdaterad 4 februari 2011.
 
Källa referens
 
Georges hem berg, Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852: Karl Drysell. Webbpublicering, 2005, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3124>. Läs 4.4.2015.
 
Se även hänvisning till hjälp.
 
Data Laguksen och Carpelanin matrikkeleissa
 
Drysell, Carolus Fnf. s. 159.
 
Källa: V. Studentmatrikel, i. Lagus (1889-91) s. 204.
 
Källa: http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3124
------------------------------------------------------------------------------
 
 
På sistnämda stället möta altså Hångsdala ägor för hwilka sig inkalte kyrkoherden Herr Magist. Pet. Tenggren såför sitt egna hemman Storegården som boställe samt Kronolänsmannen Herr And. Wilh. Drysell för dess boställe och fullmägtig efter fullmagt af detta dato för Cominist Herr magist. Apelgrens hemman.
...
För Hångsdala by Petr Tenggren å egne och samtelige de ofrige Hångsdala byemans wägnar Anders Wilhelm Drysell
 
Källa: http://www.rennel.com/baecksby/domboecker/storskifte_1779_1b.htm
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------
 
 
1. Reduktionskontor Byteskontoren 1688-1717 
 
Arkiv, Reduktionskontor
 
Om arkivet Förteckning
 
Byteskontoren 1) 1688 - 1729
 
Vid Reduktionsdeputationen bildades fem byteskontor: E. Hööks kontor 1688, T. Teuterströms kontor 1688-1694 (1703), J. Schiller - A. Rooths kontor 1689-1693, E. Drysell - L. Hööker - J. Schylanders kontor 1689-1715 (1717) och D. Norbergs kontor 1691-1729. Byteskontorens uppgift var att granska och utreda alla under deputationen hörande byten, d.v.s. de s.k. gamla byten ingångna före 1655 och byten från 1655-1680. Granskningen av de nyare, sedan 1680 ingångna bytena sköttes däremot av Kammarkollegium. Utarbetandet av byten före 1655 sköttes under en kortare tid först av E. Höök och sedan av T. Teuterström. Sedan denne 1689 avstått från utarbetandet av dem, uppdelades dessa byten rent mekaniskt i två grupper. Den ena gruppen handhades ända till 1717 av Drysell-Hööker-Schylanders kontor (nuvarande aktserie Schylanders byten före 1655). Den andra gruppen sköttes under åren 1689-1693 av Schiller-Rooths kontor och övertogs därefter av byteskamreraren D. Norberg (aktserien Byten före 1655).
 
Källa: http://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?postid=Arkis+a09748b6-9ab7-11d5-a700-00024 40207bb&infosida=amnesomrade-skatter&flik=1&s=TARKIS08_Balder
-------------------------------------------------------------------------------- --
 
 
ftp://78-72-36-3-no197.tbcn.telia.com/USBDisk1_1/Anders%20Ddisk/Sl%E4kt/Svenska% 20Register%20-%20(Packad)/Svenska%20Register%20-%20(Packad)/(F)%20J%F6nk%F6pings%20l%E4n/J%F6nk%F 6pingsb%F6cker/stengardshult/02e-01.htm
 
17000403 Peter Johansson Drysell Jungfru  Sara Danielsdotter  Jönköping
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------
 
 
1001 Kerstin Larsdotter
 
Första äktenskapet:
  Pålböle, Umeå lfs 1)     
 
tredje äktenskapet:
  1726-05-15 Grisbacka, Umeå lfs 2)   Gift med Daniel Larsson i hans tredje äktenskap .
Vigselboken Umeå lfs:
Daniel Larsson i Grisbacka och Michel Olssons änka i Brännland. 
 
Död:
  1732-05-07 Grisbacka, Umeå lfs 3)   Daniel Lars hustru i Grisbacka.
 
Familj med 1000 Michael Olofsson (1650 - 1724) 
 
Vigsel:
  Brännand, Umeå lfs 1)
 
Barn:
500 Jon Michelsson (1685 - 1765) 
 
Noteringar
 
Kerstin Larsdotter var gift 3 gånger:
Första äktenskapet: Per Eliasson Wacker från Pålböle 2.
Dmb88/9 sold Per Eliasson från Pålböle...ej längre förmår sin faders hemman dersammanstädes bruka...
Dmb91 där man kan läsa stt sonen....sold Per Eliasson Wacker, får tillträda fadershemmanet samt att det fanns en moder och 2 systrar där.
Dmb93/4 Befallningsman John Drysell lät 1 g uppbjuda Per Wackers hemman i Pålböle för den Cronans rest som derpå finnes.
När Per Eliasson Wacker utskrevs 1683 som knekt så var det för morbrodern Abraham Persson i Tålsmark. Ur Umebygdens knektar 1620-1695:Per Eliasson Wacker Utskrivningssår 1689. Han är i Göteborg och deltar i befästningsarbeten både 1689 och 1690. Sedan mönstrar han också 1694 i Joachim Skyttehjelms kompani. Han utsågs 1695 till soldat i Rote 114 för Yttertavle, Ytterbodan och Sävar.
Andra äktenskapet: Michel Olofsson f.1650 i Brännland 2, Umeå lfs. (Min ana) Michel dog 1724-09-27.
 
Tredje äktenskapet: 1726-05-15 med Daniel Larsson i Grisbacka. Död 1746-11-28 i Grisbacka, 76 år gammal.
 
Källor:
 
 1)  Agneta Olofsson: Umeå landsförsamlings byar & gårdar 
   
 2)  Vigselbok Umeå lfs 
   
 3)  Dödbok Umeå lfs 
   
Källa: http://www.christerberit.se/Beritsanor/pd89ee773.html
 
-----
 
 
Bengt Bergius (-1682)
 
Johan Bengtsson Bergius (1660-1726)
1660--1726 (man)
 
Jägerifiskal i Västergötland. Borgmästare i Lidköping. Gift med Christina Rudbera f.1666 i Lidköping. 
 
Barn: 
Bengt Johansson Bergius f.1688 d.1730 i Gärdshem sn. Bankokommissarie, Häradshövding. Gift med Sara Maria Drysell f.1695 d.1737. 
Maria Christina Bergia, född 1693, d.1731. Gift med löjtnanten Carl Gustaf Dahlberg, född 1691, d.1737. Paret fick flera barn. 
 
Omgift med Kajsa Helgonia.   
 
Kopplingar till andra personer: .gift med Kristina Rudbera (1666-)
 
Källa: http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=493620
 
------------------------------------------------------------------
 
Peter Magnus Drysell 1779-03-15 Trädg Hdla Anders Drysell ½ okänd barnsjukdom 1778-09-14 
     kronolänsman   koppor ?   
Petrus Magnus Drysell     Märta Dyberg       
 
Källa: http://www.hoghem.se/attachments/File/Death.htm
---------------------------------------------------------
 
 
Hyr Strumpväv Carl Julius Drysell f,18230701 ? H: Johanna Chatarina Söderqvist f,18160107 ? d Ida Wilhelmina f,18500108 Staden d Selma Charlotta.
 
Källa: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=78&cad=rja&uact=8&ve d=0CEAQFjAHOEY&url=http%3A%2F%2Fwww.alingsasslaktforskarforening.se%2Ffiler%2Fai 14sb.pdf&ei=1logVb_CBcKSsAHh1oPgBg&usg=AFQjCNGS-xhffFwzC1pwfMPOJgnYPJTTqQ
---------
 
 
Drysell, Per 206 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm;
 
Källa: http://home.aland.net/m05614/CollAlla.htm
----------------
 
Kristina Drysell, Henrik Grelssons dotter och Hans Borgmans maka, ses från 1676 mantalsskrivna på Jorsbäck jämte arbetsfolk, men ej längre 1693, då hon måste ha överskridit åldersgränsen; av familjen antecknas då endast en dotter Ingeborg. Hon blev kort därpå gift med Joakim Thauvonius, vilken 1694-99 står som rusthållare, men torde ha avlidit barnlös före 30/5 1699, då modern, fru Kristina, fick regementschefens, överste Ribbings godkännande av Contract och Transaction, varigenom hon överlät rusthållet till en annan måg, uppbördsmannen Michel Eklund (även Ekelund), gift med Anna Borgman (f. enl. Snappertuna kommunionbok 1676, enl. annan uppgift 1668, död 1747); immission av landshövdingen fick den nya rusthållaren 20/7 1699. Eklund tillhörde en borgarsläkt i Ekenäs, var rådman till 1701, titulerades efter sin död cämnären, blev i början av 1713 kyrkvärd i Snappertuna, men flydde om sommaren s.å. till Sverige på en skuta som han ägde tillsammans med länsmannen Böök. 
 
Källa: http://snappertunafornminnesforening.fi/husbondelangder/horsback/horsback/
-------------------------------------------------------------------------------- -----
 
 
Creutz, Lorentz, 1646-1698
Landshövding, vice president i Bergskollegium
 
1691-09-12, Åbo
Affärsskrivelse till Erik Drysell.
 
Lagerqvist, Erik Eriksson Dryselius, 1608-1692
Häradshövding, lagman
1685-03-07 och 1686-07-07
Två skrivelser i gårdsaffärer m.m.
 
Källa: http://www.ub.lu.se/en/sites/ub.lu.se.en/files/forteckning_over_biographica_mino ra.pdf
 
------------
 
 
DISBYT-bidrag:
 
Torsten Ståhl:
 
Inga Charlotta Drysell
 f 1807 Åtvid, Östergötlands län
 levde 1846 Åtvid, Östergötlands län
 
Gift med Erik Jonsson Österberg 
 f 1800 Kättilstad, Östergötlands län; dp 1800 Kättilstad, Östergötlands län; levde 1846 Åtvid, Östergötlands län; levde 1850 Åtvid, Östergötlands län; d 1855 Kättilstad, Östergötlands län; bg 1855 Åtvid, Östergötlands län
Barn:
Jonas (Nils) Peter Österberg 
 f 1830 Åtvid, Östergötlands län; dp 1830 Åtvid, Östergötlands län
Johan August Österberg
 f 1832 Åtvid, Östergötlands län; dp 1832 Åtvid, Östergötlands län
Erik Gustav Österberg
 f 1834 Åtvid, Östergötlands län
Anna Karolina Österberg
 f 1837 Gärdserum, Östergötlands län
Kristina Charlotta Österberg
 f 1844 Åtvid, Östergötlands län
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-04-05, 00:27
Svar #1

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6627
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 16:59
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna