ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Campbell / Cambel / Cammel  (läst 1197 gånger)

2012-12-04, 13:45
läst 1197 gånger

Utloggad Karl-Arne Lindström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 325
 • Senast inloggad: 2018-04-16, 18:05
  • Visa profil
  • home.swipnet.se/inkan/
Jag söker anorna till SLÄKTEN CAMPBELL-CAMBEL-CAMMEL.
 
Släkten är skottsk (Campbell) och behandlas i Personhistorisk tidskrift 1908 av Govert Indebetou. Författaren kände till existensen av Christopher och dennes son Wilhelm, men inte att de hörde ihop och var de var bosatta-(Har själv inte läst den, hittar den inte utlagd på internet) Personhistorisk tidskrift 1908 sid. 117 och följande sidor. De Campbell jag har i släkten kommer från Näs, (Z) och flyttar av någon anledning till Hälsingland Ca 1706-1709
 
Cristopher Campbell-Davidsson f ca: 1662 kan vara i Näs (Z) dör i Forsa (X) 1743-03-10 Forsa C:2 (1737-1774) Bild 96 (Enligt anteckningar ska han ha varit i Jämplands Regemente) hans hustru heter Margeta Larsdotter f ca: 1668 i Storgården, Bjärme by i Näs (Z) hon ingår äktenskap i Jämtland med ädle och välbördige vid Jämtl. regemente Christopher Davidsson. dör 1735-07-09 i Trogsta Forsa (X) Forsa C:1 (1693-1738) Bild 286 / sid 280
 
Jag har kunnat binda 4 barn till paret, 3 döttrar och 1 son.
 
Döttrarne är: Margta Cristophersdotter-Cammel f 1695-05 i Storgården, Bjärme by i Näs (Z) dör 1772-07-13 i Bästdal, Norrbo (X) Norrbo C:2 (1729-1769) Bild 151 / sid 329 dit hon kommer via Forsa. Gift Daniel Östberg-Mattson f 1696-01-19 i Bästdal, Norrbo (X) han dör 1742-09-05 i Uppsala (C)
 
Cherstin Cristophersdotter-Cammel f 1702 i Storgården, Bjärme by i Näs (Z) dör 1751-05-14 i Hålsjö, Norrbo (X) Norrbo C:2 (1729-1769) Bild 126 / sid 271 dit hon kommer via Forsa. Gift Per Jonsson f 1705-11-10 i Norrbobyn, Norrbo (X) han dör 1762-01-04 de har bott i Ljusdal och Järvsö.  
 
Cathrina Cambell f 1708-08 Storgården, Bjärme by i Näs, Jämtland, (Z) Näs C:1 (1704-1778) Bild 90 / sid 17 henne vet jag inget mer om.
 
Sonen: Wilhelm Chambell f 1711-01-02 i Forsa (X) Forsa C:1 (1693-1738) Bild 85 / sid 79 dör 1771-11-23 i Forsa (X) Forsa C:2 (1737-1774) Bild 131 gift med Christina Eliasdotter-Wixner f 1698-09-20 i förmodligen Forsa (X) dör 1769-05-13 i Hillen, Forsa (X) Forsa C:2 (1737-1774) Bild 131
 
Har också en Camel i Näs FF:1 (1692-1816) Bild 70 / sid 2 det står Cristoffer Camels barn dör 1701. Spädbarnsdöd?
 
Familjen eller delar av den flyttar från Jämtland.  
Cristopher Cambel finns antecknad som dopvittne i Forsa 1709-11-12
Margeta flyttar ca: 1709 med dottern 8-åriga Cherstin Cristoffersdotter till Hälsingland, Forsa, där hon bor i några år.  
 
Dotter Margta f 1695-05 kommer till Hälsingland 1706 troligen före resten av familjen som kommer 1709 Margta tjänade i Hälsingland på flera platser.  
 
Om det nu skulle vara så att Danielson är ett fadersnamn för Daniel så slår tanken mig att fadern då kan ha hetat David Campbell.
 
Tacksam för allt som kan ha med familjen att göra.
 
Vänligen
Arne
Arboga

2012-12-04, 21:49
Svar #1

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2381
 • Senast inloggad: 2020-05-26, 00:48
 • Karl Göran Eriksson
  • Visa profil
Artikeln i Personhistorisk Tidskrift har titeln De svenska grenarna av skottska ätterna Campbell och omfattar sidorna 109-128 i a.a. Den går ju att anskaffa från bibliotek medelst interurbanlån och det finns ju åtminstone två skäl att göra det. Dels lämpar sig inte någon framställning av artikeln i detta forum p.g.a. sin längd och dels är det värt att med egna ögon avgöra vad som är relevant.
 
Familjen (C:s föräldrar) var bosatt i Östergötland och Indebetou hävdar att barn (d.v.s. syskon till Christopher) finns upptagna i Gammalkils dopbok från 1668.
Christopher, med farsnamnet Davidsson och nationen östgöte (GMR 1692), avancerade från gemen till korpral vid Jämtlands regemente och fick avsked från den tjänsten 14/12 1708. Därefter flytt till Forsa och tjänst vid Hälsinge regemente. Ur mina gamla noteringar hittar jag en anteckning om att han 1721 var furir vid Majorens kompani därstädes.
 
C:s hustru omtalas i Hälsingland som Margareta (med varierande stavningar), men det synes mig problematiskt. Vid dotterns dopnotis 1708 namnges hon Märita. I Jämtland skilde man då på namnen Margareta resp. Märet(a)/Märit(a)/Märta, vilket man emellertid inte tycks ha gjort samma tid i Hälsingland. Orsaken kan vara att namnen har samma ursprung. Jag har påträffat flera exempel på jämtländska töser döpta till Märet/Märit vilka efter flytt till Hälsingland fått finna sig i att där benämnas Margta/Margareta. Till yttermera visso har jag indikationer på att Campbells hustru har en syster Margareta boende i Storgården.

2012-12-05, 06:44
Svar #2

Utloggad Karl-Arne Lindström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 325
 • Senast inloggad: 2018-04-16, 18:05
  • Visa profil
  • home.swipnet.se/inkan/
Tack Karl-Göran!
 
Ska ner på biblioteket och beställa Personhistorisk Tidskrift via interurbanlån.
 
Intressanta uppgifter du kommer med angående Cristopers föräldrar,syskon och indikationer på en syster till Märita, Margareta boende i Storgården.
 
Tack än en gång
Arne
Arboga

2015-01-22, 11:46
Svar #3

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 751
 • Senast inloggad: 2020-05-19, 07:29
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
I generalmönsterrullan för Östgöta infanteriregemente 1710 finns under Västanstångs kompani nr 57
David Cambel, född i Jämtland, Näs socken, inskriven för roten i november 1709, adelsman, 19 år, kan läsa och skriva. Kommenderad på flottan.
 
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 234 (1707-1710) Bild 423 / sid 145 (AID: v65371.b423.s145, NAD: SE/KrA/0023)

2015-01-23, 17:55
Svar #4

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2381
 • Senast inloggad: 2020-05-26, 00:48
 • Karl Göran Eriksson
  • Visa profil
Detta är alldeles utmärkt. Ovan nämnde David Campbell blev sedermera förare vid samma regemente och Kinds kompani. Klart blir då att han är identisk med fänriken med samma namn vilken Indebetou omtalar. Denne har åtskilliga efterkommande i Östergötland (se a.a. sid. 119ff).

2016-08-09, 21:55
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1960
 • Senast inloggad: 2020-05-27, 22:10
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"År 1716 d: 11 Januarii /.../
17. Uthi samma bref har bem:te Probst (1) [Laurentius Halenius] efwen insänt en latinsk relation, huru Kyrkioherden i Söderhamn Hr Olof Monteen, blifwit af Stadsens Magistrat förhörd i den saken, at han både med swåra ord, såsom och med hugg och slag öfwerfallit sin Capellan, Hr Olof Taxeen. (2) rådfrågat sig om icke en Soldat i Moo Sockn, be:d Daniel Camel, en Engelländare, som ther lägrat en qwinna, be:d Karin Persdotter, må tillåtas med henne bygga echtenskap, aldenstund 2:ne hans Camerater attesterat, det han eij warit gifft uti Engelland."


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/22 (1716), bildid: C0074662_00011

2019-05-11, 17:19
Svar #6

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 491
 • Senast inloggad: 2020-05-24, 20:56
  • Visa profil
Testamentspennig på 2 daler betalas 1683 till Nye kyrka (F) för Sal. Herr Gustaf Chamell. SVAR kyrkoräkenskaperna 1641-1688 Bild 89 och 90

2019-05-12, 18:47
Svar #7

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1344
 • Senast inloggad: 2020-05-27, 18:51
  • Visa profil
Enl Östra Härads dombok 1683 HT § 21 avkrävdes ”hustru” Margareta Tornerefelt betalning för sin sons, Gustaf Campbell, begravningskostnader.
Och enl kyrkoräkenskaperna för Nye år 1702 talas om en skuld efter honom, kanske var nämnda fordran ännu ej reglerad.

2019-06-29, 10:18
Svar #8

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 491
 • Senast inloggad: 2020-05-24, 20:56
  • Visa profil
Vet ej om denna uppgift har framkommit tidigare?

Enligt Nye sockens kyrkoräkenskaper perioden 1649-10-25 till 1650-12-06.

"Welb. fru Maria Ulfsax till lysningzgiell 1 Rd:r
Welb. Jacob Kammel till Åby ----------- 1 d. S: M:"

Mvh Göran Sollin

2019-07-01, 22:21
Svar #9

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1344
 • Senast inloggad: 2020-05-27, 18:51
  • Visa profil
Ja båda kan ha gift sig då. Men inte med varandra!
Maria gifte sig ju von Dachsberg och Campbell gifte sig Tornerefelt.
De kan ha suttit bredvid varandra i kyrkbänken, när man gick med håven.

2020-05-07, 17:31
Svar #10

Utloggad Carl-Göran Backgård

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2020-05-07, 18:34
  • Visa profil
Vad är det för källa till uppgiften om Maria Ulfsax? Är det Nye socken i Jönköpings län? Vilken volym?

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna