ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Bursie  (läst 4737 gånger)

2006-12-11, 14:44
läst 4737 gånger

Utloggad Richard Brun

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2012-08-06, 13:00
  • Visa profil
Hej Marcus! Jag har själv ingen anknytning till Bursie, men är intreesserad av migrerande släkter. Jag har just tittat i Släktforskarnas Årsbok 2005. Det som finns i årsboken är en lista över alla släkter som finns med i Svenska Släktkalendern. Där anges att senaste årgången av Svenska Släktkalendern som har något om Bursie är år 1967. Släkten kan finnas redovisad också i någon tidigare årgång (då får man titta i kalenderns registervolym). Enligt upppgiften i den ursprungslista som alltså finns i Släktforskarnas Årsbok 2005 är den äldsta kända i Släktkalendern redovisade ursprungsorten för denna släkt Storbritannien. Om du inte redan har upplysningarna som finns i Svenska Släktkalendern 1967, bör du alltså låna den årgången på bibliotek.
 
Richard Brun

2006-12-29, 05:42
Svar #1

BoLennart Wahlman

Härmed några tips i sökandet:
 
Alternativa stavningar: Burcy, Bursey, Buhrey, Borsin, Borsi, Bury, Burzij.
 
Ortnamn som kan influerat val av familjenamn: På Orkney finns orten Birsey, som troligen är en frukt av norska vikingar. Kan någon Bursie tagit namn därav och sen slagit sig ner i  Scotland och gett upphov till den gren som sedan sökte sig till Sverige?
 
I Frankrike finns orten Burcy i län Vire, distrikt Vassey. Inte långt därifrån finns slottet Serlon, varifrån grumliga spår pekar mot utvandrare till England för mycket länge sen. T v ren hypotes att detta skulle ha Bursieanknytning; handfasta belägg saknas än så länge. Men kan kanske bli en uppslagsände.
 
I Smålandsbygden finns en rad ortnamn, som innehåller ledet Burs: exv Burseryd och Bursaskögle. Jag har letat efter dylika orter i andra delar av Sverige, men hittar inga: allt är koncentrerat kring Småland. När folk flyttade förr i tiden flyttade de vanligen inte särskilt lång. Kan dessa namn vara en indikation på att någon Bursie bott på dessa platser? I så fall skulle det kanske ge tips om Bursie-ar, som verkat på derssa platser, kanske som gårdägare. I så fall kunde det löna sig att söka i gårdars ägarlängder. De som fått fasta (lagfart) skulle då kunna återfinnas i några domböcker i samband med arv och köp av gårdar.
 
Vid surfande på måfå hittade jag för en tid sedan I USA Bursie som manligt förnamn. Fanns även fotografi av två pojkar, där den ene hette Bursie som förnamn. Hur har det uppstått? Tyvärr har jag slarvat bort adressen. Vet någon var man kan börja nysta med anledning av detta fynd?
 
'''Setterdahl.''' Någon efterlyste hans källor. Setterdahl var dels gift med en Bursie, vilket förklarar hans intresse för denna släkt. Dessutom var han präst och hade då själv och via sin prästerliga kollegor god tillgång till många församlingars kyrkböcker, som han som präst var van att hantera. Setterdahls källor torde i de allra flesta fall ha varit alla dessa kyrkböcker, ej närmare specificerade.
 
Bursie i Svenska Släktkalendern. Någon efterlyste Bursie-artikel i årgång före 1967. Svaret är att det finns en i årgång 1919, sida 154. Inga andra årgångar (hittills) av Svenska Släktkalendern innehåller någon Bursie-artikel.

2006-12-29, 05:49
Svar #2

BoLennart Wahlman

Härmed några tips i sökandet:
 
Alternativa stavningar: Burcy, Bursey, Buhrey, Borsin, Borsi, Bury, Burzij.
 
Ortnamn som kan influerat val av familjenamn: På Orkney finns orten Birsey, som troligen är en frukt av norska vikingar. Kan någon Bursie tagit namn därav och sen slagit sig ner i  Scotland och gett upphov till den gren som sedan sökte sig till Sverige?
 
I Frankrike finns orten Burcy i län Vire, distrikt Vassey. Inte långt därifrån finns slottet Serlon, varifrån grumliga spår pekar mot utvandrare till England för mycket länge sen. T v ren hypotes att detta skulle ha Bursieanknytning; handfasta belägg saknas än så länge. Men kan kanske bli en uppslagsände.
 
I Smålandsbygden finns en rad ortnamn, som innehåller ledet Burs: exv Burseryd och Bursaskögle. Jag har letat efter dylika orter i andra delar av Sverige, men hittar inga: allt är koncentrerat kring Småland. När folk flyttade förr i tiden flyttade de vanligen inte särskilt lång. Kan dessa namn vara en indikation på att någon Bursie bott på dessa platser? I så fall skulle det kanske ge tips om Bursie-ar, som verkat på derssa platser, kanske som gårdägare. I så fall kunde det löna sig att söka i gårdars ägarlängder. De som fått fasta (lagfart) skulle då kunna återfinnas i några domböcker i samband med arv och köp av gårdar.
 
Vid surfande på måfå hittade jag för en tid sedan I USA Bursie som manligt förnamn. Fanns även fotografi av två pojkar, där den ene hette Bursie som förnamn. Hur har det uppstått? Tyvärr har jag slarvat bort adressen. Vet någon var man kan börja nysta med anledning av detta fynd?
 
'''Setterdahl.''' Någon efterlyste hans källor. Setterdahl var dels gift med en Bursie, vilket förklarar hans intresse för denna släkt. Dessutom var han präst och hade då själv och via sin prästerliga kollegor god tillgång till många församlingars kyrkböcker, som han som präst var van att hantera. Setterdahls källor torde i de allra flesta fall ha varit alla dessa kyrkböcker, ej närmare specificerade.
 
Bursie i Svenska Släktkalendern. Någon efterlyste Bursie-artikel i årgång före 1967. Svaret är att det finns en i årgång 1919, sida 154. Inga andra årgångar (hittills) av Svenska Släktkalendern innehåller någon Bursie-artikel.

2006-12-30, 05:34
Svar #3

Bo Lennart Wahlman

Svar till Markus Chav?us 2006-10-10 angående vapen för släkten Bursie.
 
Gröna Stubbens notering om Berghman avser boken Borgerlig Vapenrulla av G Arvid Berghman, utgiven 1950. (Därav Gröna Stubbens notering om 1950.) Konstnären Sven Sköld har tecknat vapnet, som återges som nr 113 i Berghmans bok. Boken finns åtminstone på Kungliga Biblioteket med placering 24A; troligen även på de andra universitetsbibliotek som mottar pliktexemplar.
 
Eventuellt är det Herman Bursie (1885 -- 1958), själv ättling till den förmodade upphovsmannen borgmästaren och sedermera häradshövdingen Johan Gustaf Bursie (1778 -- 1853), som letat fram det från gamla släktanteckningar och nyintroducerat det. Möjligen (min gissning) har det förekommit som frimurarevapen, men i så fall bör det ha varit enbart som sköld utan prydnader, såsom med frimurarevapen brukligt är. Torde kunna kontrolleras i Frimurarnas vapenrulla. Bild där?
 
Vapnets borgtorn skulle kunna symbolisera  borgmästareämbetet, vilket kunde vara ett stöd för att förmodandet om Johan Gustaf som upphovsman är riktigt. Vad de övriga komponenterna kan tänkas symbolisera har jag ingen uppfattning om.
 
Heraldiskt fåkunnig har jag dock en känsla av att i vapenbeskrivningen borde, av Skölds teckning att döma, vissa balkar anges som ginbalkar, d v s lutande åt andra hållet.

2007-01-05, 07:22
Svar #4

Bo Lennart Wahlman

Här kommer några pusselbitar i anknytning till en del information som nämnts ovan. Somligt är helt nytt.
 
Pusselbit 1
 
Thomas Ogilvie gift med
Isabel Roger hade sönerna
 
1. Thomas Ogilvie,nämnd 1627 -- 1642 och
2. Thomas Bursie i Kirriemuir var gift två gånger:
1:o Janet Sym, nämnd 1589
2:o Jean Graham, vars far var Walter Graham
 
Att Thomas Ogilvie skulle vara bror till Thomas Bursie får jag inte att riktigt gå ihop namneligen. Bröder, som bägge heter Thomas, men har olika efternamn. Kanske är det en förväxling av något slag som spökar. En av dem adopterad?
 
I äktenskapet med Janet Sym är inga barn kända.
 
I äktenskapet med Jean Graham hade Thomas Bursie 3 barn:
 
1. Thomas Bursie (Kirremuir), nämnd 1579 -- 1582, gift med
Christian Douglas (obs Christian var liksom Jean kvinnonamn på den tiden), nämnd 1615.
 
2. Alexander Bursie (Dundee, yrke litstler), nämnd 1637 -- 1698, gift med
Margareth Robertson, nämnd 1642 -- 1657. Hennes far var
James Robertson, även han litstler. (Jämför inlägg av Nina M Nordby 2002-05-31 angående Alexander.)
 
3.Janet Bursie (Kirremuir), nämnd 1621 -- 1652. Hon var gift två gånger:
1:o Quentin Moore
2:o George Cabill från Kirremuir. (Jämför inlägg av Nina M Nordby 2002-05-31. Hennes Jonet är nog identisk med min Janet; kanske bara ett skrivfel.)
 
Not A: Litster är ett gammal namn för dyer, d v s färgare (av tyg).
 
Not B: Ett hugskott med anledning av Douglas ovan:  På 1700-talet levde i Småland adliga ätten nr 821  Douglies. (Numera utgången.) Har vi här att göra med flera vandringar från Scotland till Småland med ett eventuellt släktsammanhang med Bursie-klanen?
 
-...-
 
Pusselbit 2:
 
En agent i Dundee, John (Joannes), ca 1514 hade en son
 
John Bursie, som var merchant i Dundee, nämnd 1550-1604. Denne hade tre söner:
 
1. Robert Bursie, som också var merchant, nämnd 1582 -- 1596.
 
2. Andrew (Andreas) Bursie, nämnd 1582 - - 1599.
 
3. John Bursie jr, nämnd 1582 -- 1604, död före 1657. Han var gift med
Barbara Kymnaird, omkring 1605. Hennes föräldrar var
James Kymnaird och
Elisabeth Wedderburn.
 
-...-
 
Pusselbit 3.
 
William Bursie, nämnd 1583 -- 1589 i Kirremuir är nog identisk med den William, som Nina M Nordby nämner ovan. I tillägg har jag antecknat orten Dundee? som en eventualitet.
 
Pusselbit 4:
 
Herman Bursie hade letat Bursie-spår i Italien och funnit namnen Burci, Burtii, Burtius i Parma på 1300- och 1400-talen. Flera var höga tjänstemän hos
Ottavio Farneseda da Parma. En av Herman Bursies sagesmän var en
Teophil Burcy i Köln. Min reflexion till detta är att med tillämpning av  latinsk grammatik, så skulle skulle Burtii kunna innebära en son till Burtius.
 
En av dessa tjänstemän var
 
Jean de Burci på 1400-talet,som var hovstallmästare och Monsiegneur de Garnici?res.
 
En annan var Vicomte de Viere Roger de Burci på 1400-talet.
 
T v är inget samband från dessa till den här diskuterade Bursie-klanen kända.

2007-01-09, 04:47
Svar #5

Bo Lennart Wahlman

Beata Bursie, dotter till Thomas Bursie anges som anmoder till såväl Annika Davidsson (2005-07-01) och Jan Torstensson (2006-11-16) samt Marcus Chav?us (2006-12-10). Jag har också samma Beata i mina anteckningar, och vet något om äldre släktled, samt en hel del längs agnatiska grenar efter postmästaren, men saknar varje upplysning om hennes efterkommande. Som så ofta i släktforskningssammanhang är upplysningar om kognatiska linjer glesa. Jag är särskilt intresserad få reda på vart alla döttrar tagit vägen. Här ser jag nu en ljuspunkt. Ovannämnda personer torde väl veta på vad sätt de härstammar från Beata. Kunde deras härledningar till Beata visas här på Anbytarforum, så att jag kan komplettera mitt släktträd med några led efter Beata vore jag mycket tacksam.

2007-01-09, 21:25
Svar #6

Marcus Chavus

Bengt Lennart Wahlman, håll till godo. Om någon vill veta mer om någon person eller anor till till någon så är det bara att säga till så bidrar jag gärna med så mycket jag kan.
 
Beata Bursie  f. 1675
gift med
Petter Malm f. omkring 1665 (vill gärna veta mer om honom!)
 
Margareta Malm f. 1712-07-20 Husby, Skatelöv
gift med  
Loretz/Lars Hultin f. omkring 1705 plats okänd (vill gärna veta mer!)
 
Alexander Larsson Hultin f. 1750-11-05 Husby, Skatelöv
gift med
Elin Månsdotter beräknat 1750 (vet ej var eller något om hennes anor)
 
Magnus Alexandersson f.1785-12-04 Almundsryd, Grövik.  
gift med
Olue Nilsdotter f. 1790-09-08 Holje, Jämshög
 
Notis:
Magnus Alexandersson blev mördad i Östads Wånga på allmän väg tillsammans med svågen torparen Carl Nilsson 1820 söndagen den 17/9. Magnus hustru, Olue var då havande och de övriga barnens ålder: Sissa 8 år, Elna 6år, Nilla 4 år, Anna 2 år.            
 
Efter Magnus Alexandersson och Olue kommer två led.
 
Led 1:
 
 
Sissa Magnidotter f. 1812-10-30 Holje nr 23, Jämshög
gift med
Per Andersson f. 1815-05-25 Brokamåla, Jämshög
 
Olivia Persson f. 1852-04-16 Jämshög
gift med
Sven Gummesson f. 1854-11-17 Jämshög *(se led 2)
 
Carolina Gummesson f. 1885-04-08 Holje, Jämshög
gift med
Olof Svensson f. 1877-12-11 Jämshög
 
Robert Svensson f. 1920-07-04 Jämshög
gift med
Maj-Britt Svensson f. 1925-05-27 Gränum, Jämshög
 
Mats Helgesson f. 1955-05-13 Jämshög
gift med
Agneta Petersson f. 1959-08-04 Olofström, Jämshög
 
Marcus Chav?us (tidigare Helgesson) f. 1983-03-01 Olofström, Jämshög församling
 
Led 2 efter Magnus Alexandersson:
 
Nilla Magnidotter f. 1816-11-06 Holje, Jämshög
gift med
Gumme Svensson f. 1820-08-11 Holje, Jämshög
 
Sven Gummesson f. 1854-11-17 Jämshög
gift med  
Olivia Persson f. 1852-04-16 *(se led 1)

2007-01-10, 04:12
Svar #7

Bo Lennart Wahlman

Svar till Anna-Greta Svensson 2003-08-06
 
Jag har 4 Daniel Sager i mina anteckningar, så man kan ju tvista om vem som är den äldre och yngre: Daniel I (1610--1676), Daniel II (1646--1743), Daniel III (1763--1810), Daniel IV (1831--1914). Den du söker torde vara den Daniel vars far var Gudmund Bursie (1675--1714-05-02). Han omkom genom drunkning i Stensjön tillsammans med sina två söner Gudmund Bursie (född 1709-09-10) och Alexander Bursie (född 1710-12-03). Daniels mor var Annika Bark (Barck) (1681-08-23--1754). Från henne har jag uppstigande led till urfadern kyrkoherden i Barkeby Andreas Nicolai (död 1579). Eventuellt intresserade kan höra av sig så kan jag meddela det jag fått fram.
 
Om Sager stod det en utförlig artikel för en del år sen i Släkt och Hävd.
 
En linje av de sagerska avkommor jag har antecknade slutar med en Nils Gustaf Svensson. Är det din linje?

2007-01-15, 00:20
Svar #8

Utloggad Henrik Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2021-02-28, 20:56
  • Visa profil
  • www.ahsk.se
Hej Bo Lennart
Här följer min stamtavla för Beata Bursie.
Min anfader är Sven Jonasson född 1818.
Hör av dig om du är intresserad av mer information. Hur är du släkt med Beata?  
 
.......................................
 
 
Bursie, Beata Tomasdotter. Född ca 1675. Begravd 1714-04-25 i Skatelöv (G).  
Gift 1697-02-14 i Nöbbele (G) med Malm, Petter. Född ca 1665.  
 
 
Malm, Maria. Född 1697 i Thorahult, Nöbbele (G). Döpt 1697-05-13. Död av hetsig feber 1758-05-19 i Huseby, Skatelöv (G).  
Gift 1725-01-0? i Skatelöv (G) med Holm, Petter Nilsson. Krögare. Född ca 1698.  
 
Holm, Tomas. Smed. Född 1730-10-09 i Husaby, Skatelöv (G). Död 1789-03-05 i Wrankunge, Skatelöv (G).  
Gift 1758-10-14 i Skatelöv (G) med Svensdotter, Katarina. Född ca 1729. Död 1791-11-18 i Storegården Wrankunge, Skatelöv (G).  
 
Tomasdotter, Beata. Född 1759.  
Gift 1788-01-29 i Skatelöv (G) med Johansson, Anders. Född 1764-09-11 i Huseby, Skatelöv (G).  
 
Andersson, Jonas. Född 1793-09-12 i Sunagården Grimslöv, Skatelöv (G). Död 1869-02-26 i Kängslemaden under Torne, V Torsås (G).  
Gift 1:o 1815-12-24 i V Torsås (G) med Gummesdotter, Kristina. Född 1788-04-23. Död 1833-05-09 i Häradskogen, V Torsås (G).  
 
Barn:
Jonsdotter, Anna. Född 1816-10-22 i Årenäs, V Torsås (G).  
Jonasson, Sven. Född 1818-07-04 i Årenäs, V Torsås (G). Död 1905-06-08 i Ringshult, V Torsås (G).  
Jonsdotter, Ingrid. Född 1821-02-18 i Qvarnatorpet, V Torsås (G).  
Jonsson, Peter. Född 1824-03-02 i Qvarnatorpet, V Torsås (G).  
Jonsdotter, Beata. Född 1825-12-11.  
 
Gift 2:o med Andersdotter, Sigrid. Född 1800 i V Torsås (G). Död 1869-12-30 i V Torsås (G).  
 
Barn:
Jonsdotter, Signild. Född 1836-07-14 i V Torsås (G). Död 1837 i V Torsås (G).  
Jonsson, Anders. Född 1837-08-04 i V Torsås (G).

2007-01-21, 00:44
Svar #9

Jan Torstensson

Hej alla Bursieforskare!
 
Här kommer mina kopplingar till släkten Bursie. Jag står gärna till tjänst med fler upplysningar och diskuterar gärna släktrelationer när helst så önskas.
 
mf m Anna* Beata Nilsson, *1867 i Asmundtorp, M
 
mf mm  Carolina Magnidotter, *1843 i Skatelöv, G; G m Nils Jönsson, *1831 i Östraby, M
 
mf mm m Anna Beata Malm, *1818 i Öja, G;  g m Magnus Pettersson, *1815 i Vederslöv, G,  
 
mf mm mf Petter* Magnus Malm,*1785 i Göteryd, G; g m Anna Kaisa Johansdtr, *1786 i Skatelöv, G.
 
mf mm mf f Eric Malm, *1757 i Skatelöv, G; g m Magdalena Samuelsdtr, *1760 i Skatelöv, G.
 
mf mm mf ff Johan Thomasson Malm, *1725 i Skatelöv, G; g m Britta Erichsdotr, *1723 i Skatelöv, G.
 
mf mm mf ff f Thomas Pettersson Malm, *1669 i Nöbbele, G; g.m Catharina Johansdtr, *1696 i Skatelöv, G.
 
mf mm mf ff fm Beata Bursie, *1675 i Jönköping, F; g m Petter Malm, *1669 i Bäckseda, F.
 
mf mm mf ff fm f Thomas Bursie, *1645 i Jönköping, F; g m Karin Jönsdtr, *1683 i Jönköping, F.
 
Hälsningar Jan

2007-01-25, 19:56
Svar #10

Bo Lennart Wahlman

Tack för alla bidrag om Beata Bursies efterkommande. Ska lägga in det i mitt släktträd för att se om det väcker några nya funderingar.
Till Henrik Johansson kan jag svara att jag slälv inte har några kända blodsband till Bursiesläkten. Däremot är min hustru ättling till postmästaren i Jönköping via bl a Herman Bernhard Bursie på lite närmare håll.
/ B L Wahlman

2007-02-26, 15:15
Svar #11

Utloggad Ann-Christin Bäck

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2016-12-01, 20:30
  • Visa profil
Hej,  
 
är det någon som känner till något om Enkan Madam Anna Catharina Bursie född 1703, eller hennes man. Hittat henne i husför åren 1766-1790, tillsammans med, som jag tror, dotterns familj då bosatt Hallaböke Femsjö Jönköpings län.  
 
Förmodligen är hon ingift Bursie  
 
/AC Bäck

2007-02-26, 17:22
Svar #12

Joakim Bång (Slethoegius)

Hej Ann-Christin,
 
Kan det vara denna person du söker:
 
Anna Catharina Bursie, född 1708-11-16 i Byarym, död 1784 i Femsjö.
 
Föräldrar: Peter Bursie (1672-1749), lantmätare i Jönköpings län och Estrid Margareta Foughman (död 1751).
 
Gift 1: 1728 i Byarum med löjtnanten vid Kalmar infanterireg. Lars Gabriel Forsmark, 2: 1731 i Vrigstad med läraren vid Vrigstads pedagogi Theodor Lindgren (1697-1763).
 
Källa: Smolandi Upsalienses V:1679 (Wilstadius, 1978)
 
mvh
Joakim

2007-02-26, 17:57
Svar #13

Utloggad Ann-Christin Bäck

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2016-12-01, 20:30
  • Visa profil
Hej Joakim,
 
det står visserligen väldigt tydligt i husförhöret från Femsjö 1703, men det låter ändå ganska troligt att det är rätt person.
 
Hon bor tillsammans med  
 
Jakob Starkman f. 1733
h.Estrid Margareta f 1735
s. Theodor Magnus f. 1769
d. Anna Sophia f.1778
 
Att namnet Estrid Margareta kommer igen som namn gör det hela ganska troligt.
 
Vet Du mera så tar jag tacksamt emot.
 
Själv är jag släkt rakt ner från Theodor Magnus Jacobsson.
 
Stort tack
Ann-Christin

2007-02-26, 19:50
Svar #14

Joakim Bång (Slethoegius)

Hej Ann-Christin,
 
Lite mer info:
 
Theodor Lindgren är född i Lenhovda 1697-10-07, son till en soldat och student i Lund 1725. Han och hustrun Anna Catharina Bursie hade sonen Johannes Petrus Lindgren, född i Vrigstad 1738-08-11 och student i Lund 1759.
 
Om Estrid Margareta f.1735 är hans syster bör du kunna hitta henne i födelseboken för Vrigstad. Att hon har en son som heter Theodor tyder också på att det är rätt personer. Att det står fel födelsedata i husförhörslängder är ju inte precis ovanligt. Det är lätt att förväxla en slarvigt skriven 8:a med en 3:a i t.ex. en flyttattest.
 
Peter Bursie är född 1672 i Jönköping. Han var bosatt på Krängsberg, Byarum. Förutom Anna Catharina hade han även följande barn (som blev vuxna):
 
Samuel Erik (1707-1753), häradsskrivare i Västbo och Östbo.
Johan Gustaf (1710-1744), underfyrverkare vid Kgl. artellerireg.
Carl Fredrik (1712-1740), student i Uppsala 1738, avled i Gävle.
Charlotta Margareta (f.1715), gift med en trädgårdsmästare Winberg.
Gudmund Christer (1719-1803), löjtnant vid Kgl. artellerireg.
 
Källor: Smolandi Upsalienses V:1679 (Wilstadius, 1978); Smålands Nation i Lund 1668-1921 (Carl Sjöström, 1922)
 
mvh
Joakim

2007-02-27, 18:19
Svar #15

Utloggad Ann-Christin Bäck

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2016-12-01, 20:30
  • Visa profil
Stort, stort tack Joakim.
 
Theodor Lindgrens och Anna Catharina Bursies dotter Esther Margaretha fanns i födelseboken, för Vrigstad 1735. Prästen har missat att skriva ut månad men hon står allra sist så det borde vara den 19:e (14?) december. Hon döptes den 26:e samma månad.
 
Med som faddrar/dopvittnen var bla Petrus Bursie (förmodl Peter), Samuel Eric Bursie och Carl Fredrik Bursie + några helt nya namn
 
(Prästen har konsekvent stavat Bursie som Burse. Likaså stod det Esther och inte Esthrid i födelseboken.)
 
mvh A-C Bäck

2013-03-17, 20:57
Svar #16

Utloggad Annica Pettersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 88
 • Senast inloggad: 2022-01-02, 17:07
  • Visa profil
Hej alla Bursie-forskare!
Det var länge sedan någon var här inne och skrev något men jag hoppas att någon tittar här ibland. Jag skulle vara tacksam för lite uppgifter om häradsskrivaren Gudmund Bursie som levde ca 1675-1714 och var gift med Anna/Annicka Johansdotter Barck. Deras vigseldatum har jag hittat källan till men barnens namn och deras födelse och dödsuppgifter har jag hittat någonstans på nätet. Vill helst ha källorna också. Vet någon vilken församling de levde i? Var Gudmund var född? Var barnen föddes? Hur många barn Anna/Annicka fick med Gudmund resp andra maken Sven Sjöström (Har hittat 3 än så länge; Nils Gudmund f 1715 i Jönköping, Alexander Magnus f 1718 i Barkeryd och Carl Gustav f 1719 i Barkeryd).
 
mvh
Annica

2013-03-18, 10:51
Svar #17

Utloggad Hans Ivar Svensson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2019-03-20, 14:01
  • Visa profil
Hej!
Gudmund Bursie var född i Jönköping och bodde sedan i Byarum och Öggestorp.
Barnen Brita Catharina 1703, Lars 1705, Elisabeth 1707 och Gudmund 1709 var födda i Byarum. Alexander 1710 och Johan Gabriel 1713 föddes i Öggestorp.
Uppgifterna hämtade från Disgen, Disbyt och JGF.
Mvh
HISvensson gm Anna-Greta S

2013-03-18, 11:14
Svar #18

Utloggad Karl-Henrik Rydén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 909
 • Senast inloggad: 2023-09-19, 13:52
  • Visa profil
  • edshult.eu
Hej Annika,
 
Mattias Lomans sida har också en del uppgifter som kan intressera dej.
 
/Karl-Henrik

2013-03-18, 22:55
Svar #19

Utloggad Annica Pettersson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 88
 • Senast inloggad: 2022-01-02, 17:07
  • Visa profil
Tack Hans Ivar och Karl-Henrik! Fast Mattias Loman kanske skulle titta på den här sidan och göra lite uppdateringar  
 
Släkten Bursie är ingift i min mans släkt 9 generationer bakåt (Anna Barck 1681-08-23--ca 1754 g m Gudmund Bursie ca 1675-1714). Min man härstammar från Annas syster Maria så det här var bara ett intressant snedsprång i min forskning.
 
Har lite funderingar kring ett tidigare inlägg (10/1 2007) ovan om Daniel som skulle vara son till Gudmund. Angivna årtal för de olika Daniel stämmer inte med angivna föräldrars levnadstid och ingen annan nämner honom, någon som vet om något om nämnde Daniel?
 
Hälsningar
Annica

2013-03-19, 11:04
Svar #20

Utloggad Tommy Petersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1318
 • Senast inloggad: 2023-04-27, 18:24
  • Visa profil
Det är bara att maila Mattias...

2015-02-22, 22:45
Svar #21

Utloggad Anna af Klinteberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 178
 • Senast inloggad: 2023-03-25, 14:48
  • Visa profil
till Annica Pettersson'
 
Hej! Jag hade (förmodligen) samma funderingar om Daniel. Förutom frågan varför skulle en Gudmund Bursies son heta Daniel SAGER, har jag i mina uppgifter Brita Catharina Bursie som kan vara den sammankopplande länken: dotter till Gudmund och hustru till Daniel. Således skulle Daniel Sager vara svärson och inte son till Gudmund Bursie. Tyvärr, har jag inga källor till detta, måste ha hittat någonstans på nätet.
Dessutom är min Daniel Sager (1696-1742) en 5:e med detta namn: varken hans födelse- eller dödsdatum stämmer överens med de andra 4 ovan nämnda (inlägg 2007-01-20)
Kan någon bringa ljus över de olika Daniel Sager-s inbördes förhållande?
hälsningar
Anna

2020-02-04, 03:21
Svar #22

Utloggad Bo Lennart Wahlman

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2020-07-23, 04:24
  • Visa profil
Har varit inaktiv om släktforskning en tid. men här lite senkommen info om Bursie och Sager. Kan vara av intresse för Anna af Klinteberg och Annica Pettersson, och måhända även för andra:

1. Fältskären och regementbarberaren Daniel Sager (1), 1610 — 1676-08-17 kom från Neumark i Tysk-romerska riket. Kom i svensk tjänst på 1630-talet. Var gift med Margareta Oldenknecht, * uppskattat mellan 1609 och 1653, död 1695. Hon kom från Stralsund i Tyskland, och hade 2 syskon. Detaljer om dessa och deras ättlingar kan lämnas på begäran.

2. Fältskären Daniel Sager (2), 1610 — 1675-08-17. Jag har ingen uppgift om någon eventuell hustru till denne. Han var son till ovannämnde Daniel (1). Far och son hette alltså bägge Daniel, vilket naturligtvis ger upphov till förvirring.

3. Mönsterskrivaren, bokhållaren, brukförvaltaren b]Daniel Sager (3),[/b] 1691-01 — 1742-03-04,  var gift med Brita Catharina Bursie, 1703-03-29 — 1778-06-25. De hade 5 barn, detaljer kan ges på begäran.

Denne Daniel var son till buntmakaren Gustaf Sager, 1652 eller 1660 — 1710-09-23 och Annika Larsdotter, * uppskattat mellan 1632 och 1692, död 1711.

Daniel (3) hade 2 syskon:
a) Judith Sager, * uppskattat mellan 1667 och 1727, dödsår okänt.
b) Lars Sager 1701 —

Källor till ovanstående är Geni och My Heritage

4. Om någon Daniel (4) 1696 — 1742 och t o m Daniel (5) har jag ingen information.

B L Wahlman


2021-02-28, 18:12
Svar #23

Utloggad Henrik Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2021-02-28, 20:56
  • Visa profil
  • www.ahsk.se
Den duktige forskaren Per Ericsson skapade ett register över borgarna i Jönköping som vi lyckades rädda och konvertera för några år sedan (Finns idag i Stadsarkivets forskarsal i Jönköping).

Han gjorde en gedigen forskning , men en del av databasens uppgifter saknar källor.
Jag har försökt belägga uppgifterna om Peter Bursies första hustru innan jag tänkte publicera det här, men har ännu inte lyckats göra några fynd i källorna.
Jag kan därför inte säga något om uppgifternas tillförlitlighet, mer än att Per Ericsson var mycket noggrann och höll kontakt med Göteborgsforskare som Olga Dahl.
Men jag lägger ut det här så kan fler hålla utkik efter detta i källorna
Peter Bursie anges ofta vara född i Skottland. (något belägg för detta har jag inte sett mer än att han ibland kallas för Peter skotte .
I Per Ericssons register anges han vara född i Dundee, i Skottland samt att han var gift första gången med Barbara de Later född i Middelburg. Hon dog ca 1630.
Middelburg bör avse en stad i Nederländerna. Jag har studerat flera av Jönköpings domböcker utan att ha kunnat belägga någon Barbara de Later eller att Peter Bursie är född i Dundee. Kan den första hustrun ha bott med honom i Göteborg/Nya Lödöse? Finns hon då istället omnämnd i Göteborgs domböcker?
Peter Bursie har ju även koppling till Göteborg/Nya Lödöse (?) genom att han äger tomter där och finns omnämnd i dessa avskrifter på webben:  www.gbgtomter.se
Tillhörde Barbara de Later den holländska släkterna i Göteborg eller kan Peter ha träffat henne i Nederländerna. Om han träffade henne där kan det  tyda på att han kom från Skottland och att han höll på med handel innan han kom till  Sverige. Flera borgare med namnet Bursie verkar ju finnas i Dundee av vad vi kan se i flera register som omskrivs i denna tråd.
Jakten går vidare

2021-05-18, 14:01
Svar #24

Utloggad Thomas Magnusson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2021-05-18, 14:01
  • Visa profil
Det mesta om Bursie är höjt i lite dunkel, skall redovisa lite om vad jag vet/tror


Peter Bursie sägs vara född i Dundee 1575. Släkten var borgare, köpmän och handelsmän i Dundee
Släkten har även en vapensköld med ordspråket VIRTUS ET OPUS, vilken kopplat dem till Burcy i Normandiet


Familjen hade verksamhet/filial även i Nederländerna i staden/tvillingstäderna Middelburg-Veere, längst ner i SV i landet
[size=78%]Peter kom dit 1603 för att bevaka verksamheten[/size]
Peter gifte sig 1609 med Barbara De Later
De Later var troligen inflyttade/ursprung hugenotter från Frankrike, föräldrarnas namn inte kända
Fadern var troligen bokbindare och farbrodern alt brodern var boktryckare


De reste till Göteborg ngn gång mellan 1609-1612
1613 finns belägg att Peter bor i Jönköping
Peter är omnämnd att ha deltagit i samband Älvsborgs lösen, 1613?


Peter o Barbara har av de 5 kända barnen 2 kända döttrar, Margret o Barbara
Enl dess tradition så fick första dottern namn e mormor, andra dottern e farmor (Margret) o tredje dottern efter mamman Barbara
En dotter tycks fattas, kanske avliden? Finns även diskussion om en gift Maxwell som skall vara kopplad till Peter.


Efter Barbaras död så gifte Peter om sig med en svenska med skotsk anknytning, Margareta Petersdotter
Margareta var änka efter Göteborgs borgmästare ev rådman Thomas Stewart/Stuart/Styfert. Skottar, nederländare o tyskar tycks stava namnet olika. Efter en tid i Göteborg flyttade dem till Jönköping. De fick minst 4 barn, Thomas, Catharina, Peter o Johan. Thomas är min koppling till Bursie


Efter Margaretas död så gifte Peter om sig en tredje gång, nu med Elin Eriksdotter Törne vars pappa lär ha varit borgmästare el ngt dyl i Jönköpingstrakten. De fick inga barn


Thomas Magnusson

2021-05-19, 11:02
Svar #25

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1165
 • Senast inloggad: 2023-09-25, 23:20
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej Thomas,


Det är lite svårt att avgöra i inlägget vilka bitar du vet, och vilka bitar du tror :)
Finns det några källor för uppgifterna om tiden före Peter kom till Sverige? Några mer konkreta sådana, som inte är privatforskares skrivna böcker och liknande?
Särskilt för giftermålet med Barbara tänker jag.


mvh
Martin (bursie-ättling)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna