ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Bann  (läst 870 gånger)

2012-04-18, 18:15
läst 870 gånger

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1261
 • Senast inloggad: 2019-07-17, 22:11
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd, med reservation för feltolkningar.  
 
--
 
Nils Adriansson Bann, d. februari 1676, begr s.å. i Mariestad.
 
Barn:
 
Befallningsman Lars Nilsson Bann, född 1665, d. 1688 10/4, begr i Mariestad.
Regementsskrivare Magnus Bann, levde 1692 5/1.
 
--
 
Kronobefallningsmannen Gabriel Hadelin svåger till MB.
 
--
 
Källa: RB Mariestads rådstuga 1692 5/1.
 
--
 
Lars Bann dog i Jönköping s.d. Befallnings(man) i Westergötland Lars Bann. uthförd till ..?.
 
Källa:  Jönköpings Kristina C:1 sid 27.
 
--
 
[1693] Den 13 Octobris wijgdes Regementz skrifwaren Magnus Bahn och Stina Fägersten H(err) LandtRentemestarens Sven Ingemars dotter.
 
Källa: Mariestad C:1 sid 223.
 
--
 
Se också Lars Banns begravningsnotis i Mariestad 1688 20/5, Mariestad C:1 sid 253.

2015-01-18, 17:10
Svar #1

Utloggad peter_nolskog

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 461
 • Senast inloggad: 2019-05-29, 22:43
  • Visa profil
Magnus Bann, regementsskrivare mm, se ovan, död 1 maj 1729 i Trumpetaregården, Härlunda, gifte sig 13 oktober 1693 i Mariestad med Kristina Fägersten, död 1734 i Trumpetaregården, dotter till mantalskommissarien och riksdagsmannen mm i Mariestad Sven Ingemarsson (1638-1714) och hans första hustru Gunborg Fegraea(1644-1679). (Han gifte sig sedan med borgmästardottern Katarina Nilsdotter Aurell.)
Magnus Bann måste vara son till handelsmannen Nils Adriansson Bann(Band), som dog 1676 i Mariestad, se ovan. Enligt Olga Dahls Göteborgs tomtägare 1637-1807 var denne Nils Adriansson handelsman i Göteborg, men hade koppling till Mariestad. Hans far Adrian Johansson Band/(Bann) var handelsman och rådman  först i Nylöse/Nya Lödöse och sedan i Göteborg, men efter en förstörelse av Nya Lödöse visades han åren 1614-19 i Mariestad innan han återvände till Nya Lödöse för att 1621-30 vara rådman i Göteborg. Adrian Band sägs ursprungligen ha kommit från Holland.
Nils Adriansson Bann ska enligt Olga Dahl först ha varit gift med Clara Arvidsdotter Roman och sedan med Brita Larsdotter, känd som salig Nils Adrianssons änka i Mariestad 1680. Sannolikt var denna Brita mor till Magnus Bann.  
En bror till Nils var Adrian Adriansson Bann, borgmästare i Lidköping från 1663 och död där 1676, en annan bror var Johan Adriansson Bann, handelsman, död 1653 i Göteborg, gift med Kristina Henriksdotter Eilking och en syster Maria Adriansdotter, gift med Jakob Svensson, rådman i Göteborg 1639.
Enligt Elgenstierna hade Nils Adriansson en dotter Kristina Nilsdotter Bann, född 17/8 1667 och död i barnsäng i Stora Husgärdet i Skärv 15/11 1691. Hon var gift med kronofogden och häradshövdingen Gabriel Tyreson Leijonstolpe(1662-1710), känd i samband med rannsakningarna över trolldomsväsendet i Vartofta härad och Habo socken. Innan han adlades 1694 hette han Gabriel Hadelin, jämför Niklas Kants inlägg ovan, där han står som svåger till Magnus Bann.
Gabriel Hadelin och Kristina Bann fick 12/11 1691 i Skärv sonen Ture Leijonstolpe, överstelöjtnant och överjägmästare, död 1750, begravd i Mariestad. Vid Tures dop var regementsskrivare Magnus Bann fadder liksom mormoderen Brita Aurell. Det borde vara densamma som Nils Adrianssons änka Brita Larsdotter. Kan hon ha varit syster till Mariestadsborgmästaren Nils Larsson vars barn kallade sig Aurell, och i så fall faster till Magnus Banns svärfars andra hustru (se ovan)?

2015-01-19, 00:17
Svar #2

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1261
 • Senast inloggad: 2019-07-17, 22:11
  • Visa profil
Notisen kommer  huvudsakligen: från,
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4319 (1689-1700) (AID: v221953.b2300, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Jag har också en anteckning om salig räntmästarens hustru Elisabet Bann.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4320 (1701-1709) AID: v279813.b2250, NAD: SE/VALA/0382503)

2015-01-21, 23:43
Svar #3

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1261
 • Senast inloggad: 2019-07-17, 22:11
  • Visa profil
Det är en trolig teori.
 
Nock blef efter Borgmestarens Wälb[etrod]de
Nils Larßons begiäran uthi Proto-
collet antechnadt såsom Hr. Nilß
Adrianßons obligao af den 26 octobris
668 under egen hand och Signete uth-
wijste :/ det bemelte borgmestare
hafwer ben[ämnd]te Nilß Adrianson af
Borgmestarens Wälb[etrodde]e Jacob Larsons
Barns arff efter des sahl. moders
hustru Karin Larsdotters föraldrar
nembl. 250 RixD: in Specie medh In=
eresse och proCento som obligationen
in orginali och uthwijsar, Emot säker
hypotheex och underpant, des k. hust[ru]s
Britta Larsdotters arfwelige till-
fallande gård wijd wäster sijdan
om Torget uthi hörnet; hwilka pen-
ningar bemelte Borgmestare Nilß
Larson föregefwer sigh till bemelte Karins[?]
arfwingar mestedelz hafwa betalt:  
och detta såledhes till sitt, för andre Nilz
Adrianß[on]s Creditorer, tillträdt
 
Mariestads RR 1672 16/8 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4318 (AID: v221951.b240, NAD: SE/VALA/0382503)
 
***
 
I Biografica, Mikrofilmade dossiéer, under kaptenen Jonas Bergius finns många dokument som rör Botorp i Härlunda sn, rusthåll nr 72 under Majorens kompani under Västgöta kavalleriregemente som var i hans svärfar befallningsmannen Magnus Banns ägo. Det finns också en meritlista som är daterad, Damsgården 1731 28/10. {1}
 
Jonas B. ( † i Damsgården i Härlunda sn 1761 15/11), hans hustru, född Bann ( † i Damsgården 1764 8/11) {2,3}
 
Jonas B. var enligt Skara stifts herdaminne del 1 sid 524, Warholm; son till kyrkoherden i Åsaka Jonas Nic. Bergius och hans hustru Elin Grotte. »från honom härstammade kyrkoh. O. A. Bergius i Larf» , den sistnämndas fader var enligt samma herdaminne och sid 427, fänrik Jonas Magnus B.
 
Enligt {3} hade kaptenen Jonas B. sonen fältväbeln med samma namn, döpt 1718 1/8 i Härlunda. Bör rimligen vara samma person som fältväbeln vid Bohusläns dragonregemente och Tanums kompani som avlider 1764 29/3 i Lilla Anrås, Tanum sn. »56 år», men enligt meritbanden född 1718. Gift 1758 14/11 i Håby sn med jungfru Christina Elisabet Cronander. {4-6}
 
Barn:
 
*Jonas Magnus, född 1759 30/10 i Lilla Anrås. »fru Capitainskan Gunbår Band på Damsgård, Härlunda Pastorat och Wästergiötland, i hennes ställe företräddes af Bonde hustrun Maria Toresdotter på Lilla Anerås»  
*Anders Lorents, född 1761 10/4 i Lilla Anrås.
 
1. SVAR BildId: Bildid: A0066339_00276
2. Härlunda C:3 sid 429,435.
3. Skånings häradsrätt FII:7 sid 439.  
4. Tanum C:2 sid 398.
5. Tanum AI:1 sid 9.
6. Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa  E5:3 sid 1528.
 
***
1718 18/9 i Härlunda vigdes sekreteraren Gabriel Hök och jungfru Brita Christina Ban?
1738 17/1 i Härlunda vigdes volontären Andreas Hvass och jungfru Maria Elisabeth Bann.
1738 27/8 i Härlunda vigdes volontären Carl Henrik Hvass och jungfru Anna Greta Bann.
 
Herrtorp i Härlunda sn var regementsskrivarebostället för Skaraborgs regemente. Gabriel Höök, fullmakt att vara regementsskrivare vid nämnda regemente 1717 5/12 och avsked 1719. Regementsskrivare kunde tituleras sekreterare.
 
Om förmyndare till jungfru Clara Bann. Skånings häradsrätt 1740 HT § 76 (AIa:13, AID: v15379.b281, NAD: SE/GLA/11042)
 
Hustru Maria Elisabet Bann syster till Clara och Brita Christina Bann. Skånings häradsrätt AIa:13 (AID: v15379.b383, NAD: SE/GLA/11042)
 
Jungfru Clara Magdalena Bann och svågarna Anders och Carl Hwass om hennes arvslott i Stora Trumpetargården.
 
Skånings häradsrätt 1742 ST § 24 AIa:13 (AID: v15379.b494, NAD: SE/GLA/11042)

2015-01-28, 19:06
Svar #4

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1261
 • Senast inloggad: 2019-07-17, 22:11
  • Visa profil
Adrian Bann, borgmästare i Lidköping från 1663, testamente daterat Lidköping 1679 25/6, begraven där s.å. 10/8. Gift med Anna Asmundsdotter, testamente daterat Lidköping 1691 25/7, begraven där s.å. 30/11. {1-2}
 
***
 
I Anna A. testamente, framgår det följande:
 
*Bror, avlidne översten Börje Månsson Skeckta. Gift med Catharina Norfelt.
*Systerson, häradshövdingen Anders Ollonberg.
 
Hon var alltså dotter till borgmästaren i Lidköping Asmund Olofsson (Liedberg) och Anna Pedersdotter. {3}
 
***
 
I rådhusrätten Lidköping 1691 26/10 tas ett mål upp mellan avlidne borgmästaren Georg Camitz änka Clara Ekebom i Kristinehamn och avlidne rådmannen Håkan Eilkings änka Anna Bann. {2}
 
»h[ustr]o Anna Baan wore arftagare uthi sin sahl[ig] brors Borgmästare Hr. Adrian Baans sterbhuus»
 
Arvingarna efter Adrian B. företrädes av häradshövdingen Anders Granberg.
 
***
 
Renoverade domboken Mariestads RR 1700 10/12 {5}
 
Uplästes enn skriftt ingifwen af Wälborne Hr.
Häradzhöfdingen Leijonstolpe, Regementz-
skrifwaren Magnus Bann, och Ränte
mästaren Magnus Höök, angående Orme-
backelyckan, som af sahl[ig] prowiantmästaren
Johan Larson skall wara pantsatt till sahl[ig]
Jacob Bertellson och Blombackelyckan till
Borgmästaren Christopher Hanson, från
sahl[ig] Niels Adrians gård, hwar uti anhålles
om Magistratens handrächning, bemt. lycka
få inlösa emot pantskillingen förbehållandes
sig allom rätt den utan lösen i förmågo af
Kongl. Maij:tts förordning återkalla sampt
protesterandes mot all lagfart reservatis
reservanda.
 
Renoverade domboken Mariestads RR 1707 2/4 {6}
 
Landzsecretaren Högachtat Hr. Johan Medelin
upwijste Borgemästaren Wällb:d Christopher
Hansßons obligation, utgifwin d. 19
Maij 1700 på 50 D. S.M:t, som han emot
Interesse à 6 proCento, och underpant blom
backelyckan af Mariæstads Domkyrckia
till låns anammat, hwillcken pant är till
kyrckians säkerhet d. 22 Decemb. [1705] lagl[igen]
inprotocollerat; och på det åkerlyckan, som
Borgemästaren af sahl. Johan Larsson
i pant innesatt, som een arfwejord efter
deß sahl. fader fordom Borgemästaren
Lars Månson.......................
 
Renoverade domboken Mariestads RR 1708 20/2 {7}
 
Landzsecretaren Högachtat Hr. Johan Medelin som
emot sig  lagl[ligen] låtit instämma Borgmästa-
ren Wällb:de Hr. Christopher Hansson angående
Blombackelyckan som sahl. proviantmästaren
Johan Larson till Borgmästaren pansatt
och Borgmästaren sedan till Mariæstads Dom
Kyrkia efter Obligation d. 19 Maij 1700
emot 50 d. S.M:ts Capital och interesse à 6
proCento utsatt, upwijsandes 1:o H. Secrete-
aren sahl. proviantmästarens transport af
d. 18 April 1686 att Blombackelyckan som  
han pantsatt till Hr. Borgmästaren för een
påst penningar tillåtes sahl. Hr. Cammereraren
inlösa. 2:o häradzhöfdingen Wällb. Hr. Gabriel
Leijonstolpes, Befallningzmannen Banns
och Räntemästaren Hööks uti rätten ingifne
prostest A[nno] 1700, och uti sig allom rätt,
efter sahl. Borgmästaren Lars Månson till
ben:de lycka lagl. reserverat. Sampt 3:o Hr.
Befallningzmannens Johan Warenbergz trans-
port af d. 29 Jan: 1708 att ben:de åker-
lycka som des sahl. swärfader proviant
mästaren Johan Larson har emot 75 d.
S.M:t  lånte penningar pantsatt till Borge-
mästaren Christopher Hanson söker den be-
hålla fast den hwarcken är rätt och lagl[igen]
upbuden eller afwingarne hembuden som
lag förmår. Och emedan ingen är närmare
denna åkerlyckan inlösa, än Befallningzman-
ens hustru och hennes syskon efter sin
sahl. fader, eij heller den behöfwa, efter
som den för honom är aflägen, och des
swägerskor eij mächtige för tijden den in-
börda. Ty uplåter Befallningzmannen sam-
ma börd till Hr. LandzSecreteraren Johan
Medelin på sin k. hustrus wägnar, som
närmaste är i börden, efter Befallningzman-
nens hustru och swägerskor, hällst som frun
försäkrat, att der Befallningzmannen eller
des Swägerskor åstunda lyckan emot kiöpe
skillingens betallning igienbekomma, skall
dem intet förwägras, hwar efter H. Secre-
teraren till fyllnad på de 60 d. S.M:t nu
inberächnat interesse à 6 proCento 5 D. 31 öre
S.M:t ifrån d. 18 Septemb. 1706. till detta  
datum som emot Hr. probstens Bellander
qvittence ähro uti Kyrckian lefwererade, nu uti
Rätten desponerade 6 D. 1 öre S.M:t, så att heela
Summan blifwer 75 D. S.M:t, med påstående,
att få lyckan derföre lagl[igen] inbörda och
tillträda efter förenembde skriffter och Tran
sporter.
 
Renoverade domboken Mariestads RR 1720 4/7 {8}
 
Cronobefallningsmannen Wällb:de. Magnus Bann
upwijste för Rätten ett arfinstrument dat: Marie=
stad d. 26 octob: A:o. 1662, att den gården som Apo=
tekare Georg Bartelman nu för tijden bor uti
tillkommer befallningsmannen Bann.........
 
»hans svåger räntmästare Höök»
 
Renoverade domboken Mariestads RR 1721 23/10 {9}
 
Instälte sig Apotekaren H[er]r Georg Bar=
telmans, och emot Landträntmästaren Wäll=
b:de Olof Myras gjorde lagfart sedan han
2:ne laga upbud af RådstugoRätten ehrhållit på
Cronobefallningsmannen Banns och des sal[ig] mo=
ders gård här i staden......................
 
***
 
En son till Magnus Bann var möjligen:
 
Niclas (Nils) Bann, född omkr. 1693 i Västergötland; volontär vid Västgöta kav.-reg. 1711; kvarterm. vid Livreg. till häst. 1715; fänrik vid Östra skånska inf.-reg. s. å. 28/8; konfirm. 1717 17/4; ? 1719 13/1 i »Bohuslähn» {10-13}
 
När Niclas kom till Östra skånska regementet kom han till överstelöjtnantens Carl Ollonbergs kompani. Carls morfar var borgaren i Göteborg Johan Band. {3,14}
 
***
 
RD=Renoverade domboken.
RR=Rådhusrätt.
 
 
1. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:3607 (AID: v221689.b1370, NAD: SE/VALA/0382503) - RD Lidköping RR 1679 25/6.
2. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:3609 (AID: v221691.b2230, NAD: SE/VALA/0382503) - RD Lidköping RR 1691 26/10.
3. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
4. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:3609 (AID: v221691.b2190, NAD: SE/VALA/0382503) - RD Lidköping RR 1691 26/10.
5. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4319 (AID: v221953.b7860, NAD: SE/VALA/0382503)
6. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4320 (AID: v279813.b4340, NAD: SE/VALA/0382503)
7. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4320 (AID: v279813.b4930, NAD: SE/VALA/0382503)
8. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4322 (AID: v279815.b890, NAD: SE/VALA/0382503)
9. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4322 (AID: v279815.b2700, NAD: SE/VALA/0382503)
10. Karl XII:s officerare, Lewenhaupt.
12. Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1405.
13. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1719/14 (1719)  
14. Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:16 (AID: v180445.b349, NAD: SE/VALA/0382501)

2015-01-28, 22:16
Svar #5

Utloggad peter_nolskog

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 461
 • Senast inloggad: 2019-05-29, 22:43
  • Visa profil
Salig Lars Månsson, borgmästare i Mariestad som nämns ovan, var far till borgmästaren Nils Larsson (Aurell). Magnus Bann tycks enligt ovan räkna släktskap med Lars vilket gör det troligt att Magnus moder Brita Larsdotter Aurell var dotter till denne Lars Månsson och syster till Nils Larsson.

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna