ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 02 november, 2014  (läst 3621 gånger)

2014-10-31, 21:12
läst 3621 gånger

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3272
 • Senast inloggad: 2023-06-30, 20:59
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2014-10-31, 22:40
Svar #1

Utloggad Linda Wikland

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 287
 • Senast inloggad: 2016-11-03, 19:24
  • Visa profil
Hej Martin!
Intressant det du skriver om Paul Slorff!. I min jakt på annat i Lerbäcks domböcker hittade jag på sidan 909 i Kumla häradsrätts dombok 1696 maj (Svea Hovrätt. Advokatfiskalen Örebro län EXI:1822(1696-1696) om händelserna efter Paul Slorffs död. Hans bröder Anders, Johan, Frans och Petter är på plats samt syster Anna och Maria Slorffs barn och arvingar. De menar att de är närmsta arvingar men änkan visar upp testamentet från d 24 maj 1692 där hon ska få sitta i orubbat bo under sin livstid  
Jag noterar att det inte finns någon Margareta med bland syskonen?

2014-10-31, 22:50
Svar #2

Utloggad Linda Wikland

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 287
 • Senast inloggad: 2016-11-03, 19:24
  • Visa profil
Efter att ha tittat lite till på notisen undrar jag om jag har missat ett ord innan ordet bröderna. Det står Kommo för rätten samtl. framlidna sahl. Paul Slorfs [dolt i mitten på boken] bröderna Anders, Johan, Frans och Petter samt syster [dolt] Anna och Maria Slorffs barn och arvingar. Är det kanske ändå hans barn? Kanske någon annan kan se bättre vad där står?

2014-10-31, 22:58
Svar #3

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
Om man ska gå efter mantalslängderna så dog Margareta tidigare än Paull, hon nämns sist 1683.
/Lotta
/Lotta Andersson

2014-10-31, 23:10
Svar #4

Utloggad Linda Wikland

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 287
 • Senast inloggad: 2016-11-03, 19:24
  • Visa profil
Hej Lotta!
Jag tror att Margaretas barn borde ha nämnts, även om hon själv inte hade varit i livet, eftersom de också är arvingar. Men om det är Pauls barn, så ska naturligtvis inte Margareta räknas upp. Svårläst när boken är så tjock!

2014-10-31, 23:11
Svar #5

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3272
 • Senast inloggad: 2023-06-30, 20:59
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Det tycks stå sys.... - sannolikt betyder det att de är syskon, eller syskonbarn.
Johan Slorff var, som jag tidigare skrivit, även han vid Närke-Värmlands regemente. Troligen mkt yngre än Paul ?
Johan var rustmästare 1684, förare 1686.
Vad gäller Margaretha så kan det ju ha varit så att hennes barn inte ville driva saken.
 
(Meddelandet ändrat av brattis 2014-10-31 23:18)
 
(Meddelandet ändrat av brattis 2014-10-31 23:38)
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2014-10-31, 23:28
Svar #6

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3272
 • Senast inloggad: 2023-06-30, 20:59
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Det skulle vara intressant att läsa och jämföra med originalet från Kumla häradsrätt. Tyvärr har inte SVAR detta tillgängligt ännu. Svea Hovrätts renoverade exemplar ska ju vara kopior och inget annat, men det förekommer skillnader ibland.
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2014-10-31, 23:32
Svar #7

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
Hej hej!  
Jag kan leta upp den och lägga upp en bild på här (eftersom jag läser som en kratta)  
Men jag undrar över en sak såhär innan jag har börjat leta, i Svar går sista domboken till 1694. Finns kanske den med där på slutet ändå?
/Lotta Andersson

2014-11-01, 00:11
Svar #8

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3272
 • Senast inloggad: 2023-06-30, 20:59
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Nop,
Det handlar om olovligt skogshuggande  
 
Arkiven har bara filmats i olika takt, av olika aktörer. De svartvita bilderna som SVAR har, filmades i många fall redan på 1950-talet av de Amerikanska mormonerna - som sedan skänkte en kopia till Sverige.
 
senare tillägg:
Det här inlägget kommenterar ett inlägg av Lotta som blev borttaget av Lotta själv.
 
(Meddelandet ändrat av brattis 2014-11-01 00:16)
 
(Meddelandet ändrat av brattis 2014-11-01 00:19)
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2014-11-01, 00:23
Svar #9

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
Aha,  
Tog bort det nu.  
Då kan jag tyvärr inte hjälpa till, men skulle jättegärna vilja veta vart jag kan läsa domstolsprotokoll efter 1694 som rör Kumla i SVAR.  
Vi det bara ifall det blev tjaffs om arven det togs upp i tinget eller kan det tas upp av andra orsaker? Tänker på Erik Persson.
/Lotta Andersson

2014-11-01, 00:27
Svar #10

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 992
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 08:32
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Mycket intressanta uppgifter Linda. Jag måste börja med att korrigera mitt säkra uttalande ovan att Paul Schlorff hade barn. Anders Paulsson Slårfs dotter Anna Maria döps i Sköllersta 1755-04-25. Reflekterade inte över att det nog blir svårt att tidsmässigt få in Anders som en son till vår Paul. I så fall rör det sig om väldigt gamla fäder.. Men både platsen och namnen är intressanta!
 
Vad gäller namnen i domboksnotisen så är de spännande. En Frans Schlorff har jag stött på, men han avlider redan på 1650-talet. Den Anders jag vill få in som broder till Paul avlider även han samma årtionde. Ska försöka sammanfoga alla pusselbitar nu.

2014-11-01, 08:36
Svar #11

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 704
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 14:58
  • Visa profil
Eftersom diskussionen senaste dygn gällt släkten Slorf kan jag bidraga med en tidig notering ur Närke-Värmlands boskapslängd 1633 för Lerbäck socken. Där finns bl a Jöns kolare, M(äster) Johan i hyttan och Hindrich Slorf (sic!) i Rökulla. Den senare med största sannolikhet far till Margareta Hindrichsdotter Slorf på Lerbäcks krog.

2014-11-01, 09:00
Svar #12

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 704
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 14:58
  • Visa profil
Jag återgår till släkten Rölling och börjar med ärendet på Kumla häradsrätts höstting 1667 (AID:v420592.b7170.s766)
 
”Kom för Rätten Peder Joänson krögaren här i Lerbäck wpwisandes med fordom Landzhöffdingens wälborne her Gustaf Leijonhuffwudz breeff daterat anno 1643, hurusåsom dhen salige herren med RijkzRådet och presidenten uti dät Kungelige Bergs Collegio, nu mehra salige hos Gudh wälborne her Carl Bondes öfwerläggiande wppå Kungelige Maij:tz och Embetes wägnar, at här wijd Leerbäck skulle krogh wprättas och där till förtrodt och fulmechtig giordt ofvanbemälte Peder Joenson dän at inrätta och sedan efter Krögare Ordinantien skulle wppeholla och försöria så at ingen hvarken dän resande mannen eller någon annan skulle hafwa orsaak sig där öfwer beswära, där före han strax Caution satte; uti medlertjd gården Leerbäck af Cronan kiöpt anno 1652 under Skattemannebördh och rättigheet, sampt gården han boor uti serdeles aff framledne Bergsfougden Jonas Oluffson kiöpte; Och emädan krögaren Peder begynner något till åldeers komma hafwer han på Rådsambt funnit uti allsom störste wnderdånigheet hos höge öffwerheeten ansökt at han för sig och sine efterkommande måtte wijd krögeriet oturberad besittia så länge han och the sine förmå ostrafligen som wederbör wppeholla; hwarföre begierer han aff Rätten om sitt dätta förehollande wijd krogen een häradz attest och witnesbördh på theet hans däss säkrare kan här om anholla; dätta hemstältes så till Nembden som gemene almogen; och emädan så kyrkioherden uti Lerbäck som nembden med almogen betyga så uti sanning wara som ofwan förmäles, och förutan Cronegården wnder skatte hafwer han serdeles dän gården strax där hoos han åboer, såwäll med nödtorftige huus bebygt, kiöpt för sine medell och penningar, och till dato sig förhollit emot resande man och andra at intet förnummitz några ofrer honom beswärat, därföre honom denna attest eij kunnat förwägra.”
 
Det förefaller av texten i dokumentet, som om Peder Joenson blivit mer eller mindre handplockad av Carl Bonde eller hans medarbetare i Bergskollegium till posten som krögare/gästgivare i Lerbäck. Wikipedia ger en del intressanta uppgifter om Carl Philipsson Bonde (1581-1652). Han var ståthållare över Närke och Värmland samt västra Västmanlands bergslag 1628-34. År 1637 blev han chef för det nyinrättade Bergskollegium. Bonde blev som 14-åring kammardräng hos hertig Karl och användes tidigt som biträde i frågor rörande bergsbruk. Under sin tid som ståthållare arbetade han aktivt för att främja järnhanteringen i Sverige.
 
Jag tycker detta talar för att även Peder Joenson varit engagerad inom bergsbruket före sin tid som krögare. Men var ska man leta honom före 1643? Närmast till hands ligger förstås Lerbäck. Jag har gått igenom tidigare års anteckningar för att se om jag noterat något av intresse i området. Genomgången blev inte utan resultat. Jag återkommer.

2014-11-01, 10:28
Svar #13

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 704
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 14:58
  • Visa profil
I den äldsta mantalslängden från 1642 finner man i Lerbäck socken tre aktörer vid Kungsbruket, Svarthyttan och Ronneshytte hammar. De heter Ludvig Fineman, Niclas Doublet och Hindrich Pappen. De har vardera ett antal legodrängar i sin tjänst, antalet varierar under 1640-talet från ett par till upp emot 20 stycken. Säkert är en del av dem valloner. Nicolas Doublet är själv invandrad vallon.
 
Från Kumla häradsrätt 23/4 1645 finns ett ärende, som handlar om osann ryktesspridning:
”. Anders haffuer Nu sinne sagesmän för sigh Nämbligen Päder Jonsson Nichlas Duglas Tiänare, och Oloff Andersson j Qualdre hwilka nu ähro tillstädes och Bekänna, sigh deta tall hafua hördt af kållaren Gållssiöö, all den stundh han intet ähr tillstädes wpskiutes denna saak till Nästa Tingh.” (AID: v420576.b820.s72)
Om detta avser vår Peder Joenson, så tycks han vara eller ha varit i tjänst hos Nicolas Doublet. Kanske har han ännu inte börjat med krögeriet på heltid. Det är intressant att notera, att nämnde Nicolas Doublet på 1660-talet också sadlar om och blir krögare och gästgivare på Rå i Hammar socken (se Nordisk Vallongenealogi del I sid 177-178)!
 
Peder Joensson är i vuxen ålder, när han anförtros gästgivartjänsten på Lerbäcks krog. Han skulle kunna tänkas vara född omkring 1610 +/- 10 år. Man frågar sig, om det kan finnas några noteringar från Lerbäck om hans far, som då bör ha lystrat till namnet Johan (Johannes, Jöns, Joen, Jean eller annan namnform). Ur Närke-Värmlands boskapslängder har jag en del anteckningar från området:
1631-32 Bruks Tienare i Lerbäck socken: Jöns kolare, Olof kolare
1635-36 Lerbäck socken: Hindrich Pape 2 pers., Johan kolare 3 pers.,  M. Jacop i Svarthyttan 7 pers., M. Lodwyk i Svarthyttan 8 pers.
 
På Kumla ting 22/6 1637 berättas att
”Effter som en långhwarigh Tuist är emellan Johan kohlare och Jans Pedherssonn uidh Lerbeck derföre seter . mellan dem och dömmes 40 mark hwilken der sigh emoth den Andre förgriper antingen medh ordh eller gierning.” (AID: v420572.b480.s40)
 
För att slutligen knyta ihop indiciekedjan gräver jag upp en anteckning, som fanns med i boken Vallonsläkter under 1600-talet del II sid 202 under släkten Rolant. I Tabell 2 skriver jag att ”Jan Roulan arbetar som körare vid Nyköpingsverken 1628-29 (K 111). Inga övriga noteringar är kända.” Denne finns inte med i Nordisk Vallongenealogi, eftersom jag i brist på ytterligare noteringar betraktade honom som återvänd till hemlandet efter fullgjord kontraktstid. Kanske blev han i stället kvar i Sverige?
 
När Welam de Besche dör 1629 börjar många av de invandrade vallonerna anställas av andra arbetsgivare och spridas till nya platser inom bergslagerna. Flera kolare och kolkörare kommer till bruken i Närke, bl a till Lerbäck. Jan Roulan kan vara en av dem. Att släktnamnet försvinner och ersätts av patronymikon eller yrkesbeteckning är inte förvånande. Kolarna bodde ofta med sin familj ”på skogen” långt från de närmaste bruk de betjänade. Naturligtvis levde släktnamnet kvar inom familjen och kunde kanske återtagas några generationer senare.
 
Observera dock att i det här specifika fallet med släkten Rolant (Rölling, Röhle) är det tills vidare bara en hypotes, som skulle behöva förstärkas med fler fakta! Kanske dags att läsa om boskapslängderna från 1630-talet. De är väl inte tillgängliga på nätet utan bara som original på RA. Jag läste dem för 30 år sedan och fick säkert inte med allt som skulle intressera idag.

2014-11-01, 10:44
Svar #14

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3788
 • Senast inloggad: 2022-08-04, 20:16
  • Visa profil
  • animskog.se
Boskaps- m. fl. längder 1620-1640 finns digitaliserade hos SVAR.
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2014-11-01, 11:25
Svar #15

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 992
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 08:32
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Kjell, tack för notisen om Henrik Schlorf i Rökulla. Det bekräftar uppgiften i sonen Peters personalier.
 
Vad gäller Peder Joensson så är det ju inte omöjligt att en närmare granskning av hans broder Anders i Solberga ytterligare skulle kunna stärka indicicekedjan. Har hittat någon enstaka notis om honom men han verkar långt ifrån lika ofta förekommande som Peder.

2014-11-01, 14:15
Svar #16

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 704
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 14:58
  • Visa profil
Vi har nu diskuterat släkterna Slorf och Rolant. Innan Moderator lyfter ut inläggen från den här rubriken är det kanske säkrast att återgå till kärnfrågan. Varifrån hämtas namnet Lemon, som används på barnen till Erik Persson? Jag vet inte, om vi fått fram någon helt säker uppgift på Eriks dödsår. Jag vill minnas, att den satts till omkring 1710. Jag kan tänka mig, att han är född på 1630-talet och möjligen son till invandraren Pierre Lemoine, som får flera barn den tiden. Även här utgör ovan nämnde Nicolas Doublet en kontaktyta.
 
Nicolas Doublet är åren 1638-39 skrivare vid Skärviks bruk i Skinnskatteberg. Där arbetar även Pierre Lemoine som kolkörare. Skinnskatteberg har mycket tidiga ministerialböcker, som dock är svårlästa. Vid dopet av Peter Lemons son Mårten 24/6 1639 är som gudmoder antecknad hustru Karin Nicolai skrifwars ibid. Hustrun heter Karin, inte Brita, som jag tidigare tytt kråkfötterna till från tiden med svartvita mikrokort av varierande kvalité och minimal förstoringsgrad. Tack AD!
 
Emil Sundberg har i sin utredning identifierat Pierre Lemoine med en namne, bruksskrivaren och förvaltaren Petter Lemon, som 1655-67 finns på Horndals bruk i Torsåker. Jag har en annan uppfattning och tror att denne i stället är Petter Mårtensson Lemon, son till Pierre Lemoines bror Mårten (se tabellerna 7 och 8 i Nordisk Vallongenealogi del II sid 54). Petter Mårtensson Lemon tycks gifta sig omkring 1655 och är även han en tänkbar far till Erik Persson, som då inte skulle vara fullt så gammal vid sin död.
 
Hur som helst, det finns klara samband mellan släkterna Lemoine, Doublet och Rolant både geografiskt och yrkesmässigt. Det skulle inte förvåna, om det även förekommer giften dem emellan i invandrargenerationen.

2014-11-01, 14:15
Svar #17

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
En sak jag tänkte på, vet vi att alla syskonen kallade sig Rölling/Röhling? Jag tycker det verkar som ett namn endast Johan Persson tagit och senare även hans son, döttrarna som är gifta med Nils Nilsson och Ingwald Nilsson tycks inte heller kalla sig Rölling? Men då har jag endast sett Ingwalds hustrus namn i skrift och det var Brita Jansdotter.
 
/Lotta
/Lotta Andersson

2014-11-01, 14:25
Svar #18

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
Håller med dig Kjell, att utforska de andra släkterna som finns inom den närmaste familjen till den aktuella Erik Persson bakåt och i sidled är ett måste för att hitta nya vägar. Det hoppas jag att moderator förstår också, men vi kan försöka hålla oss ifrån några längre utsvävningar.  
 
Det du skriver har jag tänkt på tidigare, att Erik Persson nog inte dog av ålderdom. Hans barn är födda på 1680 talet, och om man då tänker att han var 20-30års åldern när han fick barn så bör han ha varit 50-60år när han dog. Detta är bara gissningar.
 
/Lotta
/Lotta Andersson

2014-11-01, 14:49
Svar #19

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 704
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 14:58
  • Visa profil
Rätt, Lotta! Det var därför jag skrev Rölling inom parentes på döttrarna i mitt inlägg 31 oktober. För sonen Johan Persson Rölling hamnade i stället Persson inom parentes, eftersom Johan regelmässigt kallas bara Johan Rölling, när han förekommer i domböckerna. Syskon är dom under alla omständigheter.
 
Jag tror inte vi behöver frukta Moderator utan kan tillåta oss utsvävningar, så länge inte det långsiktiga målet skyms, att kartlägga Erik Persson och hans närmaste omgivning! Forskningen fortsätter, jag har bara bidragit med en hypotes.

2014-11-01, 17:15
Svar #20

Utloggad Linda Wikland

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 287
 • Senast inloggad: 2016-11-03, 19:24
  • Visa profil
Hej!
Kumla häradsrätts dombok 1696 feb (Svea Hovrätt. Advokatfiskalen Örebro län EXI:1822(1696-1696)
s 892 Krögaren vid Lerbäcks krog Erik Persson är till skillnad från många andra krögare inte befriade från statliga pålagor men lida stort besvär av skjutsningen. Han ska ansöka om lindring hos landshövdingen och får attest från häradsrätten.  
Jag vet inte vad som finns bevarat av landshövdingens arkiv men kanske en sådan ansökan innehålla något Erik Perssons bakgrund?

2014-11-01, 18:41
Svar #21

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
Det Kjell skriver om kopplingen mellan Doublet, Lemonie och Päder Jonsson låter väldigt lovande, kanske blev dom bekanta och senare lät sina barn gifta sig?
 
Vilka vägar har vi kvar att utforska?
 
Här följer en lite lista på vad jag tycker verkar intressant.
 
1. Tiden för Erik Perssons förmodade död 1709-1711. Hur vet vi att han dött då, och inte bara blivit tillräckligt gammal för att slippa mantalsräkningen?
2. Tiden för Erik Perssons hustrus död
3. Arvet efter Erik Persson, kanske ägde han något som kan ge oss en ledtråd.
 
I SVAR finns Svea hovrätt ifrån 1713, i den finns inget som rör Erik Persson om man ska gå på registret. Det finns tidigare volymer men dom är inte färdiga än. Tror att åren 1695-1711 är dom mest intressanta.
 
/Lotta
/Lotta Andersson

2014-11-01, 18:57
Svar #22

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 704
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 14:58
  • Visa profil
Hej Linda och tack för tipset!
 
Handlingar bör då sökas i Länsstyrelsearkivet för Örebro län, underarkiv Landskansliet. Eftersom det är ett regionalt arkivmaterial finns det på Landsarkivet i Uppsala, som har handlingar från Örebro län(T). I registret kan man se om det finns någon serie med handlingar från slutet av 1600-talet. Jag skulle kunna tänka mig, att det finns resolutionsböcker, som redovisar landskansliets beslut i inkomna ärenden. Någon som besöker ULA kanske kan kolla i registret? Jag skulle bli förvånad om detta material finns digitalt.

2014-11-01, 21:12
Svar #23

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
Hej!
Hoppas det finns något där och hoppas någon har tillgång till arkivet och kan kolla där.
Kul att du lyckats hitta detta. Vad betyder det att han lider av statliga plågor för skjutsningen?
 
Ett par frågor andra frågor.
Vet vi att Erik Persson har varit inom det militära eller tror vi bara att han kanske har varit det?
Tyder sönernas militärtjänst på att fadern också varit i militären?
Tyder avsaknaden av militär titel på att han aldrig varit inom det militära, eller hade han så låg rank att han inte behövde dras med den titeln efteråt?  
 
Det första året Erik dyker upp på Lerbäcks krog är 1679, han måste då ha varit i giftasålder. Vi vet ej när hans dotter Maria är född, men Johan är född 1682, Petter 1684, Erik beräknat 1688. Förmodligen gifte dom sig strax innan eller i direkt samband med att han flyttade in hos sin hustru.  
 
/Lotta
/Lotta Andersson

2014-11-01, 21:36
Svar #24

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 704
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 14:58
  • Visa profil
Lotta, jag har inte läst texten, men misstänker att det står statliga pålagor, som säkert kunde kännas betungande.

2014-11-01, 21:52
Svar #25

Utloggad Linda Wikland

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 287
 • Senast inloggad: 2016-11-03, 19:24
  • Visa profil
Hej Lotta!
Jag länkar till Wikipedias text om gästgiverier.
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4stgiveri
Under rubriken Gästgivarordningen 1649 beskrivs vad som gällde under Erik Perssons tid, skjutsning innebar alltså att gästgivaren skulle hålla hästar för de resande och (tror  jag) administrera eventuella inlån av hästar från de andra bönderna. Det kanske blev för mycket för Erik tillsammans med övriga skatter som skulle betalas. I texten från domboken sägs det att andra krögare var befriade från en del vanliga skatter.

2014-11-01, 23:21
Svar #26

Utloggad Linda Wikland

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 287
 • Senast inloggad: 2016-11-03, 19:24
  • Visa profil
Hej igen!
1708 VT (Svea Hovrätt. Advokatfiskalen Örebro län EXI:1822(1696-1696) s 59. Erik Persson är en gammal man!
s 59 Borgmästaren herr Åkerhjelm klagar över att krögaren vid Lerbäcks krog Erik Persson har givit en falsk attest om en auktion hållen på Lerbäcks krog 1706. I attesten har Erik sagt att borgmästaren satt till häst vid Brukspatron Louis de Geers ankomst men det var felaktigt.  Persson erkänner sitt fel och förklarar att han själv inte har skrivit attesten eftersom han är en gammal man. Det är en skrivare som har skrivit själva attesten och han har bara undertecknat den. Han hoppas att han kan ursäktas för sin ålderdom.  Rätten dömer Erik att betala 12 Dr till borgmästaren för utlägg.

2014-11-01, 23:30
Svar #27

Utloggad Lotta Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 271
 • Senast inloggad: 2023-02-03, 10:03
  • Visa profil
Linda! Detta är ju fantastiskt  
Känner på mig att du kommer hitta något om hans död snart. De måste ha tagits upp för jag minns ett protokoll Birgitta hade läst där sönerna son då var vuxna försökte få prästrn att ta hand om deras syster, prästen sa nej för faderns önskan hade varit att Maria skulle få vara kvar på krogen.  
Kanske får ta och skaffa mig AD jag med, trodde båda arkiven innehöll samma sak men det verkar vara stor skillnad.  
Tack för länken också, jätteintressant.
/Lotta Andersson

2014-11-02, 00:08
Svar #28

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 992
 • Senast inloggad: 2023-12-07, 08:32
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Vad gäller Schlorffarna så är det fortfarande mycket material kvar att gå igenom men här kommer ett underlag för vidare diskussion om släktkretsen kring Henrik Schlorff i Rökulla.
 
Arrendator Henrik Schlorff, Rökulla, Lerbäck.
  gm Kerstin Andersdotter
 
  Källa: Norrköpings S:t Johannes C:2 (1662-1710) Bild 130 / sid 248 (AID: v39357.b130.s248, NAD: SE/VALA/00272)
 
Barn, säkra:
 
  Överskärare Peter Henriksson Schlorff i Norrköping
    Född 1626-09-12 i Rökulla, Lerbäck
    Död 1686-10-04 i Norrköping S:t Johannes (E)
    gm Maria Uthof (-1693), hade tillsammans sex barn.
 
    Källa: Norrköpings S:t Johannes C:2 (1662-1710) Bild 130 / sid 248 (AID: v39357.b130.s248, NAD: SE/VALA/00272)
 
  Köpman Johan Henriksson Schlorff på Kopparberget
 
    Att Johan och Peter är bröder framgår av Peters personalier där det nämns att Peter tjänat hos Johan i sju års tid.
     
    Källa: Norrköpings S:t Johannes C:2 (1662-1710) Bild 130 / sid 248 (AID: v39357.b130.s248, NAD: SE/VALA/00272)
 
Barn, sannolika:
 
  Löjtnant, källarmästare, gästgivare, krögare Paul Henriksson Schlorff på Blacksta krog, Kumla
    Född 1616 åu
    Begravd 1696 i Sköllersta kyrka 80 år gammal (enligt litteraturen, obekräftat)
    gm Anna Jakobsdotter (enligt Kumla dombok 1693-09-28)
 
    Att Pauls fader uttryckligen hette Henrik Schlorff framgår av ett odaterat (sannolikt 1650-talet) brev i Biographica. Han har en tydlig koppling till Lerbäck med omnejd.
     
    Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/S/S 14, A0073804_00214
 
  Margareta Henriksotter Schlorff på Lerbäcks krog, Lerbäck
    gm krögaren Per Joensson, hade flera barn
 
    Att Paul och Margareta var syskon framgår på flera ställen Kumla dombok.
     
    Källa: Till exempel Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1797 (1663-1663) Bild 5480 / sid 642 (AID: v420588.b5480.s642, NAD: SE/RA/42042202)
 
  Vantmakare, klädesfabrikant Anders Henriksson Schlorff i Stockholm
    Avled 1650-07-25
    gm Kerstin Knutsdotter Brenner, hade flera barn
 
    Att (salig) Anders var broder till Paul framgår av ett odaterat (sannolikt 1650-talet) brev i Biographica.
     
    Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/S/S 14, A0073804_00214
    Se även: Stockholms nations studenter i Uppsala, 1649-1800
 
  Johan Henriksson Schlorff i Stockholm
    g 1672-02-08 i Maria (AB) med Maria Andersdotter
 
    Anders ska ha haft en broder Johan enligt litteraturen. Denne Johan bör vara identisk med köpmannen Johan nämnd ovan.  
 
    Källa: Stockholms nations studenter i Uppsala, 1649-1800
 
  Henrik Schlorff okänt var
 
    En Henrik Schlorff och hans syskon ska enligt ett brev daterat 1668 (Biographica) ha haft fordran på några gårdar i Lerbäck socken, bland annat hemmanet Herijssbo.
    En krögare Henrik Schlorff figurerar i Kumla dombok 1658 och 1663.
 
    Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/S/S 14, A0073804_00227
 
Barn, möjligt:
 
  Kvartermästare vid Västmanlands regemente, kammarskrivare(?) Frans Henriksson Schlorff
    Död 1652 i Stockholm
 
    Den 2 juni 1652 anklagades Daniel Kruus vid Stockholms rådhusrätt för att ha dräpt kammarskrivaren Frans Schlorff. Han hade en border Henrik Schlorff.
 
    Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, 1650, A0065716_00045
    Se även:  http://familjenbostrom.se/genealogi/norrbotten/Haparanda-Tornio.pdf
              (RA, Svea Hovrätt Huvudarkivet, EVI a 2aa 1665 vol. 217 akt 22)

2014-11-02, 00:32
Svar #29

Utloggad Birgitta Ekvall

  ***
 • Antal inlägg: 142
 • Senast inloggad: 2023-11-12, 21:07
  • Visa profil
Linda! Nu blir jag nyfiken. Vad hade Erik Persson egentligen gjort för fel? Han hade givit en falsk attest om en auktion. Och i detta intyg, som han undertecknat, stod att borgmästaren satt till häst vid brukspatronens besök. Det låter ju inte särskilt allvarligt eller kriminellt...
 
Står det inget mer i texten som kan ge Eriks förundrade ättlingar en förklaring?
 
Erik Persson skyller föresten sitt felaktiga beteende på att han är en gammal man. Det behöver inte betyda att han är uråldrig, med våra ögon sett. I dödlängderna läser vi ju ibland om människor runt 60-65 år som avlidit av ålderdom... //Birgitta

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna