ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Faleij / Falleij / Falley  (läst 7012 gånger)

2010-01-19, 23:28
läst 7012 gånger

Utloggad Per-Arne Wisén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2018-11-02, 22:42
  • Visa profil
Till Staffan Bengtsson i Stockholm, som för c:a ett år sedan gav mig upplysningar om att Jonas Becklin var ryttare (slutet av 1700-talet). Var fann du den uppgiften och var var han stationerad? Vet du var han gifte sig med Charlotta Falleij?
Du hittade även att en Zacharias Falleij var betjänt i Helsingborg. Var fann du den uppgiften? Vet du något mer om honom?
Mycket tacksam för svar!
Vänliga Hälsningar
Inger Faleij

2010-01-20, 09:46
Svar #1

Utloggad Jan Björkman

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2021-01-11, 16:04
  • Visa profil
Hej Kjell!
 
Det är riktigt som du skriver. Jag har inte tidigare hittat den Erik född 1755.  
 
Hälsningar Jan

2010-01-20, 17:36
Svar #2

Utloggad Per-Arne Wisén

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2018-11-02, 22:42
  • Visa profil
Hel lösryckt har jag hittat en Erik Anders Falleij, tillfångatagen i Ryssland där han även dog 24/5 1719. Vem är han? Var han gift? Vilka var hans föräldrar? Karl XII:s krig varade 1700 - 1718, så det borde vara där han var med.
Vänliga Hälsningar
Inger Faleij

2010-01-20, 17:50
Svar #3

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2261
 • Senast inloggad: 2024-03-15, 08:20
  • Visa profil
Hej Inger
 
Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så är min källa bouppteckningsregistret för Stockholms RR och magistrat.
Bouppteckningen har nummer 1790/3:485. Om du kontaktar Stockholms stadsarkiv så kan de säkert ordna med en kopia av bouppteckningen.

2010-01-21, 10:39
Svar #4

Utloggad Göran Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 179
 • Senast inloggad: 2014-10-15, 19:06
  • Visa profil
Jan Björkman! Zackarias Falleij avled 1766 i stället för 1769 enl dödboken GID 142.17.55600. Troligen avled han också vid Billsbro hammar i V.Vingåker enligt husförhörslängden GID.142.24.8400.
 
 Vänliga hälsningar Göran Karlsson

2010-02-13, 17:20
Svar #5

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Vem är Conradt Fallij i Norrköping (1646) ?
 
Jönköpings RR AIIa:5 (1646) rådstuga den 26 februari 1646, f 13v:
Samma dagh kom för Rätten Conradt Fallij Bor-
gare ifrån Norkiöpingh, tillijka medh sin suåger Gilliant Tre-
tiger, besuärandes sigh öffuer Hans Bursie, och the andre S:
Petter Burises barns förmyndare, att de medh allffuar icke efectu-
ere och effterkomma huadh the hafua vtloffuat, och som rätte Förmyn-
dare böre at giöra, Hans Bursie ändtskyllade sigh ensammer
icke kunde sakerne vthrätta eller Opfordra then skulldh vtestår
eij heller kunna bekomma någon Capabel persoen then Skullden
inmanar, och the andre som tillijka medh honom förmyndare
skulle wara, ähr Nills Andersonn siuk, och Tommas Leijon der
om alltzingen omsorgh eller bekymber haffuer.  Tommas Leijon sa-
de willia skullden vpmana der han betroddes.  Hans Bursie
suarade åter, det Tommas Leijon icke ähr der till tiänligh. Rät-
ten förskickade Rådman Peder Månsonn till Nills Andersonn,
aff honom ehrfara, om han troer sigh till vträtta, det han vp-
på sigh haffuer taget, och länger kan bliffua förmyndare, gaf
Peder Månsonn till suar, att emedan han war wijdh helsan,
fordrade han aff Hans Bursie S: Petters böker till att
öffuersee, och bleff them icke mechtigh, och derföre endtskylla-
de sigh, thet han intet kunde giöra till saken, eller någon skulld
vpfordra låtha, der iembte sade sigh förhoppas snart komma
till hällsan, och beställa sakerne så myckit honom tillståer
och mögeligit wara.  Elliest gaff Hans Bursie tillkenna,
det han hade leffuererat Conradt Fallij__2500 Dr kopparmyndt,
them be:te Falij sade sigh haffua sijne suågrar tillställt.  Bleff
inthet wijdare här om något slutat, vthan Förmyndarne för-
mantes giöra huadh theras plicht tillhörer, och det the haffua
på sigh taget etc

2010-03-11, 15:53
Svar #6

Utloggad Jan Björkman

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2021-01-11, 16:04
  • Visa profil
I Norrköping fanns vid denna tid en köpman och rådman Collin Fallaj. Kan det vara denna som är nämnd som Conradt Fallij i Norrköping.

2010-03-29, 23:23
Svar #7

Utloggad Inger Faleij

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 00:02
  • Visa profil
För några år sedan fick jag veta att det fanns flera Walleij i Umeå. Enligt en hembygdsförening där uppe skulle dessa Walleij från början ha kommit från Finland, vilket jag finner lite egendomligt. Det är ju inget finskt namn. Å andra sidan befann sig några Falleij under en kort tid i Finland på 1600-talet. Är det någon som vet något om detta?
Inger Faleij

2010-03-30, 17:00
Svar #8

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3280
 • Senast inloggad: 2024-04-30, 01:51
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Vilken tidsperiod talar du om Inger ?
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2010-04-13, 18:19
Svar #9

Utloggad Inger Faleij

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 00:02
  • Visa profil
Sven-Ove Brattström
Vilken tidsperiod min förfrågan avsåg, vet jag inte! Däremot vet jag, att 3 Falleijare arbetade på Tyke bruk, Biärno sn och på Kantua bruk i Eura sn i Finland 1692-1696. I Umeå finns flera Walleij och vid kontakt med en hembygdsförening där, upplyste de mig om att släkten kom från Finland, men att Walleijarna inte var smeder. De kan ju vara äkta Falleijare/Walleijare för det. Det vore intressant att få höra vad du vet. Falleijare har varit verksamma även på Brattfors bruk.
Hälsningar
Inger

2010-04-13, 18:40
Svar #10

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3280
 • Senast inloggad: 2024-04-30, 01:51
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Min fråga om tidsperioden är viktig.
År 1890, i folkräkningen, fanns det en Walleij i Umeå. Det var en kvinna född i Stockholm.
1900 fanns det en man i Nordmaling, men han tycks ha tagit sitt namn - det fanns en inspektor, sedemera handlare, Walleij något tidigare i Nordmaling som kan ha inspirerat. Denne var född i Gävle 1836, och var sannolikt en Falleij.
Men om det gäller 1600-talet måste vi söka vidare.
 
(Meddelandet ändrat av brattis 2010-04-13 18:48)
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2010-04-18, 19:10
Svar #11

Utloggad Inger Faleij

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 00:02
  • Visa profil
Jag undrar, om någon vet något om Zacharias Falleij (f 1761), som bland annat var betjänt hos Gyllenstierna på Krapperup beläget mellan Helsingborg och Mölle i Brunnby socken? Det är inte otänkbart, att Zacharias var militär och kanske fick han utbildning utomlands. Hans böcker (enligt bouppteckningen 1808) vittnar om kunskaper i franska och tyska. Hur var det rent allmänt i Brunnby socken runt 1780-1790? Jag vet absolut inget om den här landsändan och skulle bli mycket tacksam för information.
Inger Faleij

2010-04-22, 20:21
Svar #12

Utloggad Inger Faleij

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 00:02
  • Visa profil
Sven-Ove Brattström
Tack för ditt svar! Tidsperiod? Ja, det är nu, som jag hittat Walleij i Umeåtrakten och undrat varifrån de kommer. Vet du mer om Walleij i Nordmaling och Gävle? De kan ju vara upphov till Umeå-Walleij. Ellen kan de månne ha kommit från Åland eller Finland tidigare. Jag har kommit underfund med att det var prästerna som införde olika stavningar på namnet Falleij.

2010-04-24, 18:59
Svar #13

Utloggad Inger Faleij

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 00:02
  • Visa profil
Ovan nämnda Zacharias hade en syster, Charlotta Falleij, f 1758. Hon var gift med korpralen/ryttaren Jonas Bäcklin. De bodde i en grosshandlare Wennerqvists rusthåll, var nu det är beläget? Trots idogt sökande har paret inte gått att finna. De kanske också befann sig vid Krapperup? Becklin vistades i Finland 1790 och deltog där i Gustaf III: s krig mot Ryssland. Kanske även i sjöslaget i Svensksund? De futtiga uppgifter jag har är dessutom svävande. Är det någon som vet något om Jonas Becklin? Det vore helt underbart att få hjälp med detta.
Inger Faleij

2010-04-25, 19:53
Svar #14

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2261
 • Senast inloggad: 2024-03-15, 08:20
  • Visa profil
Hej Inger
 
Det finns en samtida grosshandlare Johan Peter Wennerqvist bosatt i Stockholm. Hans hustru Ulrika Gustava Geist dog 1793 22/11 i Riddarholmens fs och Johan Peter Wennerqvist och fem barn omnämns i bouppteckningen efter henne (bou.nr 1794/3:606). Äldste sonen Johan Gustaf Wennerqvist tituleras också grosshandlare i mantalsregitsret 1800 och han är liksom fadern då skriven i staden, dvs Gamla Stan, södra och västra.
 
Kanske hade Johan Peter en gård på landet utanför Stockholm? Det borde i så fall framgå i bouppteckningen efter honom (1804-III-128) eller hustrun.

2010-04-26, 12:50
Svar #15

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3280
 • Senast inloggad: 2024-04-30, 01:51
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Gyllenstierna kom till Krapperups säteri först hösten 1810. Jag kan inte hitta Zacharias Falleij i någon mantalslängd för Brunnby. Har du några mera exakta uppgifter ?
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2010-04-26, 21:52
Svar #16

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2261
 • Senast inloggad: 2024-03-15, 08:20
  • Visa profil
Carl Cristoffer Gyllenstierna gifte sig 1787 på Krapperup med en dotter till dåvarande ägaren Christoffer von Kochen och efter dennes död 1809 övertog Gyllenstierna slottet.

2010-04-28, 12:06
Svar #17

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3280
 • Senast inloggad: 2024-04-30, 01:51
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Zacharias Falleij återfinns i mantalslängderna 1788, 1789, 1790, 1791, 1792 som betjänt hos
Landshövdingen och lagmannen Axel Erik Gyllenstierna på Bjersgård i Gråmantorp (L).
Tjänsten som Kronobefallningsman i Lilla Malma (D), tycks ha sin koppling här.
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2010-05-05, 23:05
Svar #18

Utloggad Inger Faleij

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 00:02
  • Visa profil
Svar till Sven-Ove Brattström
Om du bara visste så glad jag blev över ditt svar om Zacharias Falleij! I 2 år har vi letat och letat utan resultat och så kommer du och löser mysteriet.
Ett varmt tack!
Inger Falleij

2010-12-22, 17:07
Svar #19

Utloggad Inger Faleij

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 00:02
  • Visa profil
Jag undrar om någon vet var grosshandlaren Wennerqvists rusthåll var beläget? Till detta hörde nämligen korpralen/ryttaren Jonas Becklin ovan, som var gift med Charlotta Falleij. Tiden avser runt 1790.

2011-03-09, 19:18
Svar #20

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
Hej!
 
Jag lämnar här uppgifter om en medlem av släkten Falleij som jag inte kan se finns med på smedskivan, DIS eller här på forumet. Vid forskning i Kristbergs socken (E) fann jag denna kvinna:
 
AI:8 Kristberg s 83, Paradis
Petter Rosenqvist f 1766-05-07 Godegård
H Catharina Månsdotter f 1755 Klockrike
Änk Christina Falleij f 1725 Hammar
 
Så här lyder texten i Kristbergs dödsbok när Christina Falleij avlider 1822-02-11 (C:5 Kristberg s 593):
 
Christina Fallej från Paradis f 1725 i Nerike och Hammars församling derest föräldrarna var Hammarsmeden vid Kårbergs Bruk Anders Fallej och hustru Christina Andersdotter (!?), flyttade med föräldrarna hit till församlingen och Qvarns Bruk, tiente uti Brunneby vid Ruda. Gifte sig med dr Magnus Eliasson, blev 1796 änka, flyttade 1803 till denna församling. Ålderdomsbräcklighet. 97 år.
 
I sista hfl Paradis AI:10 s 83 står det är född 1722 säges.
 
Catharina Månsdotter är inte född i Klockrike utan i grannsocknen Brunneby där jag hittar henne född 1755-09-18 (C:1 s 145)- torparen Måns Eliassons och h Kerstin Andersdotters barn i Åbo.
 
Jag hittar vigseln i Brunneby 1750-06-21 (C:1 s 273)- dr Måns Eliasson ifrån Hälla med sin fästekvinna Kerstin Andersdotter på Ruda...
 
De får även dessa barn i Brunneby C:1:
1750-02-19 Maria Christina s 123, Knaptorpet.
1752-09-10 Annika s 135, Åbo, Ruda ägor.
1760-08-09 Maria s 173, Rom.
1763-10-24 Andreas s 190, Åbo.
 
Christina Falleij = Kerstin Andersdotter. Med detta anonyma namn skriv hon i hfl och fb Brunneby genomgående. Familjen finns i AI:1 Brunneby, Åbo s 14:  
Måns Eliasson f 1726, Kerstin Andersdotter f 1727. Modern änkan Kerstin Månsdotter f 1686, död 1761-08-15 i Åbo, 73 år av ålderdomskrämpor (C:1 s 318).
 
Det står visserligen modern och inte svärmodern, men man kan undra om detta inte är Christinas mor som ska heta Kerstin Månsdotter enl smedskivan. Gift med hammarsmeden Anders Falleij f ca 1680, d 1748-12-26 Kvarns Bruk, Kristberg. Inga dödsuppgifter eller födelseuppgifter på hustrun.
 
Familjen flyttar senare till Bäckeby, Brunneby där de finns i AI:1 s 87. Måns Eliasson död under ett vedlass 1768-01-20 (C:1 s 325).
 
C:2 Brunneby s 268 Vigda 1801-10-18 Befallningsman Peter Rosenqvist och änkan hushållerskan Brita Catharina Bredstrand på Ruda.
 
Det fattas hfl i Brunneby mellan 1795-1806, men i AI:3 som slutar 1794 så finns på sidan 18 Värdshuset dessa personer:  
Peter Bredstrand f 1750
H Catharina Månsdotter f 1755
 
I dödsboken 1795-06-27 (C:2 Brunneby s 494): Inspektor Per Brestrand från Ruda, f i Brestad uti Bredestad sn 1747-09-16.  
 
Av en händelse när jag letade efter Bredstrand i dödsboken fann jag detta:
 
C:2 Brunneby s 500
db 1801-09-11 Pigan Anna Andersdotter Falleij, född på Lassona, Snavlunda församling 1728 (borde väl vara Lassåna, Ramundeboda?). var hos sina föräldrar till dess hon var 19 år, kom sedan i tjänst hos överstinnan Falkenhagen på Ruda i 13 år...hos ryttmästaren Franck därsammastädes, någon tid på Kungs Norrby och sist åter på Ruda, sedemera har hon varit med sin syster i Mörby, död av vattusot, 72 år, 3 mån.
 
I Mörby på Ruda ägor hittar man mycket riktigt änkan Kerstin Andersdotter och pigan Anna Andersdotter i AI:3 s 3, 74 och 130. Kerstin Andersdotters födelseår anges här som 1726, men Annas som 1741? I anmärkningsrutan står det Kristberg flera gånger, vilket betyder både in- och utflyttning tydligen.
 
De barn till Anders Falleij och Kerstin Månsdotter som anges på smedskivan 6 är ju dessa:  
 
Greta, bosatt på Hättorp, Tjällmo.
Jacob f 1716, d 1783-10-11 Kvarns bruk, Kristberg.
Erik f ca 1720 Ramundeboda, d 1807-01-12 Brattfors, Ramundeboda.
 
Christina (Kerstin) f 1722-27 enl hfl och Anna f 1728 är som jag ser det helt klart syskon till ovanstående.
 
Jag hoppas att detta kan vara av intresse för någon Falleijforskare...
 
Mvh
 
Britt-Marie

2011-03-10, 20:42
Svar #21

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 746
 • Senast inloggad: 2024-06-16, 20:29
  • Visa profil
Snyggt jobbat, Britt-Marie!
Nu blev du jordemor för ytterligare två barn i familjen Anders Falleij och hans hustru Kerstin Månsdotter.
Anders Falleij anges på smedskivan ev vara son till en Jacob Jacobsson Falleij, född ca 1656. Av någon outgrundlig anledning står jag som uppgiftsreferens för denne Jacob, trots att han inte finns i min databas.
I stället har jag Anders Falleij som trolig (jag upprepar trolig) son till Matthias Falleij (c 1658-1738) i hans första äktenskap (av fyra) med Anna NN bg 29/11 1696 i Undenäs.
Anders torde vara helsyskon med Jacob Matsson Faleij, vilken på Smedskivan hänförts till Matthias andra äktenskap med Elisabeth Andersdotter Schult ingånget 27/6 1697 i Svennevad.
Att detta inte kan stämma framgår av Jacob Matsson Faleijs vigseldatum, 25/7 1709 i Undenäs.
Fadern Matthias Jacobsson Falleij finns 1691-96 vid Tykö bruk i Bjernå socken i Finland, men flyttar 1696 till Forsviks bruk i Undenäs. Före vistelsen i Finland finns Matthias under 1680-talet med sina föräldrar någon stans inom Lerbäcks bergslag och lämnar 1691 Åmme kvarns hammar i Askersunds landsförsamling för resan österut.
 
Kjell

2011-03-27, 19:19
Svar #22

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
Tack för dina vänliga ord, Kjell.
 
Jag är knappast någon expert på släkten Falleij, men eftersom jag intresserar mig för vallonsläkter i norra Östergötland så vill jag gärna följa upp de trådar jag får fatt på. Efter detta inlägg fick jag en förfrågan via mail angående en annan medlem av släkten Falleij, det vore intresssant att höra vad du tycker om min teori, Kjell.
 
Frågeställningen var, vart tar Elisabeth Falleij gift med Wallentin i Svennevad (T) vägen efter giftemålet 1715-09-29 (C:3 s 210) och barn där...
 
Texten i vigselnotisen lyder: Smedzmesterswän Wallentien Wärner med Elisabeth Falleij. Några dagar tidigare vigs även smedsmästersvennen Johan Falleij med Maria Månsdotter i Svennevad, 1715-09-25.
 
Som jag ser det har smedskivan 6 Elisabeth Matsdotter Falleij och Walentin Werner/Werre på två olika ställen som de vore olika familjer...Jag vet inte om någon uppgiftslämnare inte kunnat läsa ut Wallentins efternamn vid vigseln 1715? För smedskivan anger Walentin Eriksson Werner f ca 1687, död 1744-12-23 Näkna bruk, Kvillinge (E), hammarsmed i Högsjö bruk, V Vingåker och gift med Elisabeth Matsdotter (inget släktnamn eller vigseldatum). Barn till dessa anges vara:
 
Erik -
Maria Elisabeth -
Sakarias f 1728 -, d 1765-09-13 Ålberga bruk, Kila.
Kerstin f 1733-09-14 V Vingåker
Rebecka och Katarina f 1739-03-08 V V.
 
När det gäller Elisabeth Matsdotter Falleij så anges hon på ett annat ställe på smedskivan, vara född 1698-03-27 Gryts bruk, Svennevad, g 1715-09-29 Svennevad med mästersven Wallentin NN? Barn till dessa:
 
Elisabeth 1719-09-29 Haddebo bruk, Svennevad.
Anders 1722-03-18      
Elisabeth 1725-08-01  
Elias Wallentin f 1730 -, d 1799-05-23 Stenfors bruk, Tingsås.
 
 
1725 finns alltså Wallentin Werner och Elisabeth Falleij kvar i Svennevad. 1729 avlider hammarsmeden Falten Verners barn vid Högsjö bruk i V Vingåker (C:3 s 107). Var de har bott åren däremellan har jag inte kunnat fastställa. Det är möjligt att man har lämnat Högsjö efter dödsfallet 1729, för jag kan inte se dem i födelseboken (som vittnen) förrän deras barn Kerstin föds vid Högsjö 1733.
 
Att det är Wallentin Eriksson Werner som avlider vid Näkna bruk i Kvillinge bg 1744-12-23, Falten Ericsson, hammarsmedsmästersven, 57 år (CI:3 s 467), tror jag är helt riktigt då jag hittar hans hustru död där samma år.
 
CI:3 Kvillinge s 466
bg 1744-04-08 H Lisken Matsdotter if. Nekna Br, hammars. Faltens h, 49.
 
Kanske borde de två familjerna sammanföras på den nya smedskivan som kommer i sommar?
 
Wallentin Werners bror Erik Werner finns ju också på Högsjö bruk, V Vingåker. Hans barn anges på smedskivan så här:
 
Anders 1731-08-21 V V
Sara 1733, d 1776 V V  
Fredrik 1737, d 1795.
Anders 1738-07-28 V V.
Klas 1741-05-31 V V.
 
Sara är döpt 1733-04-08 Högsjö bruk, V V (C:3 s 87). Barnet som döps 1738-07-28 heter faktiskt Fredrik och inte Anders, v g se i födelseboken C:3 V V s 135. Detta har inte med släkten Falleij att göra, men även detta bör ju korrigeras på smedskivan.
 
Mvh
 
Britt-Marie

2013-02-05, 20:59
Svar #23

Utloggad Ullacarin Haraldsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2013-08-18, 12:22
  • Visa profil
Hej!
Kan någon hjälpa mig med att få ihop släktskaperna bakåt i tiden för Anders Falleij, död 17481226 i Kvarn, Kristberg. Jag kan inte tänka mig annat än att han är släkt med Jacques de Falla, eller har jag fel?
 
 
Mvh
 
Ullacarin

2013-02-09, 14:23
Svar #24

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3766
 • Senast inloggad: 2024-06-16, 20:55
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Se inlägget 10 mars 2011. Samma uppgifter finns numera på Smedskivan.
Ulf Berggren

2013-02-18, 20:04
Svar #25

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
Hej!
 
Jag har hittat lite uppgifter om Maria Jacobsdotter Falleij från Kristbergs socken i Östergötland som jag inte hittat någonstans på nätet eller på smedskivan:
 
Det finns en bou Bobergs häradsrätt, FII:19 s 559. En bouppteckning från 1808 gällande änkan efter torparen Johan Joachim Lobedahn i Skofferhult, Kristberg - Maria Jacobsdotter Falleij. Utan barn, men en styvdotter Cajsa Joachimsdotter.
 
I hfl AI:5 Kristberg, Skofferhult, Kvarns ägor s 20 finns änkan Maria Jacobsdotter f 1750 Kristberg, änka 1804, död 1808-04-13. I AI:3 finns hon med maken på s 158 Skofferhult. Först har hon angivits som piga där, senare hustru. Maken heter Johan Joachim Lobedahn född 1742-04-15 Demin (borde vara Demmin i Tyskland (Mecklenburg-Vorpommern). När man tittar på hans barns födelseuppgifter så ser man att Lobedahn har varit trädgårdsmästare på Kvarns herrgård och gift tidigare med Maria Svensdotter.
 
Maria Jacobsdotter Falleij och Joachim Lobedahn gifter sig i Kristberg 1796-12-09 (C:5 s 32). Maria Jacobsdotter Falleij avlider i Skofferhult, Kristberg 1808-04-13 (bg 18/4) av giktvärk. Enligt db är hon född 1750 vid Kvarns bruk, var i flera år hemma hos föräldrarna, tjänte både inom och utom församlingen innan hon gifte sig med torparen Joachim Lobedahn i Skofferhult. Utan barn, bott hos sin styvdotter i Skofferhult.
 
När Lobedahns dotter Anna Catharina föds 1784-04-22 Kvarn, Kristberg är Eric Phallej och pigan Maria Phalej dopvittne.
 
Maria Jacobsdotter Falleij borde vara den Maria som döps 1748-10-30 vid Kvarns bruk, Kristberg (C:4 s 448). Dotter till hammarsmeden Jacob Falleij (1716-1783  och Kerstin Johansdotter.  
 
Mvh
 
Britt-Marie

2013-05-07, 15:51
Svar #26

Utloggad Ove Renger

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 277
 • Senast inloggad: 2016-02-23, 23:45
  • Visa profil
  • www.renger.se
Hej!
Anders Falleij är född 1680 +17481226 Kvarn, Kristberg (E).Stamfar Smältarmästare Jacque de Fala *1585 Frankrike +16250916
 
//Ove

2014-10-01, 15:16
Svar #27

Utloggad Jan Björkman

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2021-01-11, 16:04
  • Visa profil
Hej!
En Carl Philip Falleij uppges född i Risinge 11/4 1811. Hittar inte honom. Jag har följt honom bakåt i tiden sedan hans giftermål med Lovisa Swartling 11/11 1838. Han uppges ha flyttat 1828 från Hällestad till Risinge. Har sökt i husförhörslängderna för Hällestad men hittar inget. Är det någon som vet?
MVH/Jan Björkman

2014-10-01, 19:46
Svar #28

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
Hej Jan!
 
När man spårar honom bakåt i tiden från Karlströms bruk i Kristberg där han finns som mästersven vid vigseln 1838 så ser man att han är inflyttad 1836 från Lämneå bruk i Tjällmo. Där återfinns han i AI:8 s 385 som smedsdräng. På samma bruk finns en annan Falleij, på s 382 hammarsmedsmästaren Anders Adolf Falleij f 1802-09-28 Risinge. Man kan då misstänka att detta kan vara en bror till Carl Filip. Anders Adolf är född på Börsjö bruk i Risinge (C:3 s 889), fadern hammarsmeden Zacharias Falleij och modern Catharina Andersdotter. I födelseboken för Risinge hittar man 1811-04-10 en Zacharinas, son till ovanstånde par (C:3 s 952).  
 
Dock när man tittar i hfl AI:7 Risinge, Börsjö bruk s 90 så har detta barn fått en annat namn, nämligen just Carl Filip! Det rör sig alltså om en felskrivning i Risinge födelsebok...

 
Familjen flyttar 1815 till Ö Eneby. Smedskivan 7 har uppgiften att Carl Filip Falleij är född det angivna datumet i Ljung men saknas i födelseboken, men detta är ju inte korrekt. Han är född i Risinge som synes ovan. Jag vet inte om denna uppgift är korrigerad på den senaste smedskivan.
 
Med vänlig hälsning
 
Britt-Marie
 
(Meddelandet ändrat av bmw 2014-10-01 19:48)

2014-10-01, 20:12
Svar #29

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2571
 • Senast inloggad: 2024-06-16, 23:41
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Det stämmer bra, han har som Britt-Marie säger helt enkelt fått fel namn i födelseboken. Det framgår vidare av bouppteckningen av styv(mor)modern vid Börsjö bruk i Risinge.
Sveriges största genealogiska databas med verifierad information:
https://www.slaktingar.se/

2014-10-01, 20:48
Svar #30

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
Carl Filip Falleij finns i AI:19 Hällestad, Borggårds bruk s 56. Inflyttad från Risinge 1827. I Risinge finns han i AI.12 s 288 Börsjö bruk s 288 som tjänstegosse hos Petter Ramsten. Han finns även hos sina farföräldrar på s 291 samma hfl, eldvaktaren Anders Falleij och Christina Johansdotter, sonson Carl Filip, inflyttad från Kristberg 1817.
 
Han finns i flyttlängden AI:8 Kristberg s 148, inte 1817, men 1818-11-17 attest 126-128, mästersmed Zacharias Falleij, sonen Jacob och Carl Filip från Karlström till Risinge. Familjen finns i AI:9 Karlströms bruk s 125, modern Catharina Andersdotter f 1770-04-01 Risinge, död 1818-10-18 enligt hfl.
 
(Meddelandet ändrat av bmw 2014-10-01 20:49)

2014-10-01, 21:38
Svar #31

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
Änklingen och mästersmeden Zacharias Falleij flyttar till Skärblacka bruk i Kvillinge socken 1819-10-17 med två barn. 1822-07-11 flyttar stångjärnssmeden Zacharias Falleij och en son till Risinge (Carl Filip). Jacob har flyttat till Risinge redan 1820-10-02. Carl Filip finns hos farföräldrarna på Börsjö, men fadern Zacharias hittar man på Börgöl, AI:12 s 94. Han flyttar till Hävla i Skedevi 1822. Där avlider han också 1826-10-21 av lungsot (AI:9 s 55 och C:4 s 438). Han gifter aldrig om sig efter hustruns död i Kristberg 1818. Smedskivan 7 anger felaktigt att hustrun skulle ha dött på Skärblacka bruk i Kullerstad. Det saknades också dödsuppgift på denna version av smedskivan för Zacharias Falleij. Catharina Andersdotter anges i dödsnotisen C:5 Kristberg s 579 1818-10-18, ha varit född 1770-04-01 av torparefolk på Finspångs ägor, 3 barn som överlever modern. Familjen står skrivna vid Karlström, men egentligen bodde de i torpet Herrefallet på Olivehults ägor (där min svärfar var född!) vid hennes dödsfall enligt dödsnotisen. Död av lungsot.  
 
(Meddelandet ändrat av bmw 2014-10-01 21:54)

2014-10-02, 17:34
Svar #32

Utloggad Jan Björkman

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2021-01-11, 16:04
  • Visa profil
Tack Britt Marie för ditt utomordentliga svar/Jan

2020-10-07, 17:47
Svar #33

Utloggad Anita Myrén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2022-07-04, 14:28
  • Visa profil
Jösses så många Falleij/Faleij!
Jag behöver hjälp med att klura ut var jag hör hemma bland alla Faleijs.
Min farfars mormor hette Lovisa Christina Laurén f 24/11 1824 i Lidköping. Hennes mors namn var Inga Britta Falleij och fadern hette Niklas Laurén. Kan någon hjälpa mig med att klura ut var Inga Britta Falleij hör hemma. Jag lyckas inte.

2020-10-08, 10:12
Svar #34

Utloggad Jan Lilliesköld

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 395
 • Senast inloggad: 2024-06-12, 09:59
 • Jan Lilliesköld
  • Visa profil
Om man tittar på den här sidan (källa ArkivDigital)
Lidköping (R) AI:6 (1805-1810) Bild 80 / sid 164 (AID: v17209.b80.s164, NAD: SE/GLA/13330)

Så är fadern en Jakob f 1771,
men även då rimligen farfarn som är också en Jakob Falleij f 1736 i Vestervik

På Smedskivan (2013-2014 som är den version jag själv har), finns då bara:

Jakob Faleij. Född 1736-02-22 i Västervik. Föräldrar: Jakob Faleij [mer] och Sara Danielsdotter Cammarbom.

Där [mer], ger följande:

akob Faleij. Kopparslagare. Född 1708-04-11 i Kullerstad. Död 1769-01-19 i Västervik. Föräldrar: Jakob Faleij [mer] och Anna Jakobsdotter Köhler [mer].

Sannolikt den Jakob som blev kopparslagare i Västervik.

Död av hetsig feber

(ÖH)

Gift 1735-06-11 i Västervik med Sara Danielsdotter Cammarbom, född 1704. Barn:
        Jakob Faleij         Född 1736-02-22 i Västervik.
   Abraham Faleij      Född 1738-06-19 i Västervik. Gift med
                                                                              Juliana Renborg.
   Isak Faleij              Född 1740-12-18 i Västervik.
                                        Död 1742-12-19.
   Isak Faleij   [mer]   Född 1743-09-22 i Västervik. Gift med Maria
                                                                                   Söderberg.
   Karl Faleij              Född 1745-05-02 i Västervik.
   Adam Faleij      Född 1749-09-13 i Västervik.
   Anna Helena Faleij   Född 1751-01-16 i Västervik.

--

Kan väl kanske vara en början på hur "din" Falleij kommer in  :)

Jan Lilliesköld

2020-10-12, 16:00
Svar #35

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4945
 • Senast inloggad: 2024-02-07, 13:06
  • Visa profil
1801-11-10 vigs borgaren och mästaren i det lovliga kopparslagareämbetet, Jacob Olaus Valeij och jungfru Ingrid Christina Staf. Valeij hade alltid vistats i staden. Ingrid Christina hade medfört ledighetsintyg från annan plats, hade inga levande släktingar (EI:1 Lidköping s 295).


Jacob Falleij död i Lidköping 1812-05-14 av förkylning, 40 år och 6 månader gammal (CI:4 Lidköping s 329). Dottern Inga Brita född 1803-01-11 Lidköping (CI:4 s 68). Handlare Lauréns änka, Inga Brita Falley finns senare i AI:13 Lidköping s 90, 3:e roten nr 50. Här finns också 4 barn och modern kopparslagareänkan Inga C. (Ingrid Christina) Falley f 1761 Vänersborg. Död står det i hfl och jag finner henne i dödsboken 1840-04-30, 79 år och död av "slaget" (CI:5 Lidköping s 396). Saknas födelsebok/vigselbok för åren runt 1761 i Vänersborg, börjar 1776 efter ett större uppehåll i böckerna. Finns Staaf som hökare i Vänersborg ser jag i bouppteckningsregisret, men det är från 1837 och framåt så det är för sent i tid.


Mvh


Britt-Marie

2020-10-12, 17:42
Svar #36

Utloggad Anita Myrén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2022-07-04, 14:28
  • Visa profil
Tack snälla ni för uppgifterna jag fick av er. Det gör att jag vet mer var jag kan leta vidare också.
Finns det många olika Faleijsläkter, var det ett vanligt namn eller härstammar de från samma person och har denne kommit utomlands ifrån?

2020-10-13, 13:54
Svar #37

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3280
 • Senast inloggad: 2024-04-30, 01:51
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Jag känner bara till tre släkter.
En i Nordmaling, där en bondson tog namnet Walleij under andra halvan av 1800-talet. Släkten är ganska liten.
En ifrån Gävle där en handelsman, Samuel Valley född 1705, inflyttade från London. 
Gävlesläkten kom senare att skrivas Walley, vilket under 1800-talet kom att bli Walleij. 

Den största släkten är smedsläkten Falleij,  som ibland av präster skrivits som Vallei - gissningsvis har de då tänkt V som F uttalsmässigt. 

Din Jacob Olaus tillhör smedsläkten. 

Ett tillägg:  Använd sökmotorn här i forumet, så kan du läsa en hel del information om de här tre släkterna.
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2020-10-14, 14:22
Svar #38

Utloggad Anita Myrén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2022-07-04, 14:28
  • Visa profil
Jag är mycket tacksam för all information jag fått som hör samman med Inga Britta Falleij f 11/1 1803. Nu har jag kunnat följa henne ytterligare 4 generationer bakåt. Idag finns hur många som helst ättlingar till den som troligen är stamfadern, smältarmästare Jacque de Fala f 1585 i Frankrike. Är det någon av alla er som forskar i Falleijsläkten som har gjort nån form av stamtavla? Kanske tom där min farfars mormorsmor Inga Britta finns med? Det blir som sagt väldigt många namn och ibland kan man få ett bättre förståelse om man ser alla på en upprättad stamtavla. Någon som har en sån?

2021-05-26, 11:51
Svar #39

Utloggad Anita Myrén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2022-07-04, 14:28
  • Visa profil
Nu kommer jag med en ny fråga som har anknytning till Jacob Falleij f 1736. Hans fru (vilken i ordningen vet jag inte) som hette Inga Christina Staf f 1761 i vad jag tolkar som Vennersborg, skulle jag vilja ha hjälp med att få fram hennes föräldrars namn. Dom fick bla a en dotter gemensamt som hette Inga Britta Falleij f 1803 i Lidköping. Nu är det mest släkten Staf jag vill veta mer om så om någon kan tipsa om något så är jag tacksam.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna