ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Dubois  (läst 11964 gånger)

2015-02-12, 21:48
läst 11964 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7053
 • Senast inloggad: 2022-10-03, 13:45
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tjust bergs- och hammarting 1708 5/6
Närvarande: Åldermannen mäster Bengt Svensson, bisittare Pierre Lemoin, Mårten
Goude, Johan Johansson och Gillius Andersson
 
§10 Bergsfogden Anders Törnberg berättade, att han anhållit hos brukspatronerna
att för deras masmästare Johan Hiort, Henrik Hero, Johan Hero och Collas deboy
deras mästarepenningar till ämbetslådan, men desamma ej kunnat erhålla.
Bruksherren Isak de Besche lovade att betala 10 Dr silv:mt för Johan och Henrik
Hero.
 
-----
 
Tjust bergs- och hammarting 1711 7/6
Närvarande: Bisittarna Johan Johansson och Gillius Andersson
 
§13 Eftersom masmästaren Collas de Bou betalat till ämbetslådan sina
mästarepenningar, därför beviljades honom dess mästarebrev.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-13 18:24)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-12, 22:09
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7053
 • Senast inloggad: 2022-10-03, 13:45
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Gusums mässingsbruk bergsting 1705 21/10
Nämnden: Trådmästaren m:r Henrik Lickfett, byggmästaren mäster Jörgen Millerus,
brännmästaren Anders Månsson
 
§ kärade framlidne hjulmakaren m:r Pierre Palliardells änka hustru Kerstin
Persdotter, till nuvarande hjulmakaren m:r Collas deBou, angående de här vid
Gusums bruks uppbyggda husen, med verkstaden och träverket som framlidne
bruksbokhållaren Montell skall ha ifrån henne värderat till 200 Dr 19 öre k:mt
och efter hennes sal. mans död är blivna hennes barn för fäderne anslagna, men
deBou kommit sedermera att besitta och nyttja, påståendes hon att Debou antingen
bör samma 200 Dr 19 öre k:mt betala, eller skaffa henne vedergällning för detta
hos direktören h:r Petter DeGomse, uti vilkens tjänst Debou nu stadd är,
 
Svaranden tillstod sig besitta de husen som Palliardell i sin tid innehaft, men
förmäler att Palliardell allenast uppbyggt en kammare, som numera för honom
deBou ska vara onödig, emedan han kan nöja sig med stugan allena, som skall
komma bruket enskilt till. Vad verket anbelangar, inkände Debou att detsamma
inte varit Palliardells utan brukets egendom, emedan han i tiden ärligt njutit
verkspenningar, nekandes sig inte vilja betala de verktyg som Palliardell efter
sig i verkstaden lämnat, och han njutit har.
 
Byggmästaren m:r Jörgen Millerus som varit på värderingen, och arvskiftet
berättar att då anslogs till barnen den av Palliardell uppbyggda kammaren, 1
sådd rågtäppa, 1 kålgård med de därom kringvarande gärdsgårdar, 1 fähus, 1 stall
och en foderlada samt något verktyg och så mycket träverk som hörde Palliardell
enskilt till. Till måndagen.
 
-----
 
16/6
 
§ Uppvisade änkan hustru Kerstin Persdotter det inventarium och arvskifte som
efter hennes sal. man hjulmakaren mäster Pierre Palliardell d. 7 mars 1702
upprättat blivit, därmed såsom hon intygade att de hus, träverk, verktyg samt
råg- och kålgårdslycka som nuvarande hjulmakaren Collas deBou till sig tagit,
gagnat och ännu innehar, varit värderade för 200 Dr 19 öre k:mt.
 
Alltså resolverades, att bem:te Collas deBou, bör sådana 200 Dr 19 öre k:mt till
hustru Kerstin Persdotter på sådant sätt betala, som de nu inför rätten
förlikades, att patronen vid bruket årl:n för honom klarerar 50 Dr k:mt, vilka
ska avskrivas på den förtjänst som deBou årl:n kommer vid bruket att njuta, dock
som dessa penningar uti arvskiftet är Palliadells barn för fäderne anslagna, så
lär av vederbörande den behöriga försorgen dras, att icke modern må däröver till
en egenvillig och fri disposition komma.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1727 10-11/7
Nämnden: Byggmästaren Jörgen Millerus, glödgmästaren Sven Öjersson, valsmästaren
Henrik Adam, trådmästaren Henrik Lickfett, hammarsmeden Anders Simonsson och
brännmästaren Karl Månsson.
 
§9 Bruksbokhållaren Petter Jönsson anförde galmejmjölnaren Per Olofsson måtte
tillhållas, att i lära anta hjulmakaren Collas Debous son Jöns Debou; Därför
blev sådant såväl mjölnaren som hjulmakaren av bergstingsrätten antytt.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1736 8/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, brännmästaren Samuel Persson,
hammarsmeden Anders Simonsson, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland
Jönsson.
 
§10 Eftersom hjulmakaren Collas De Bou är genom döden avgången; alltså antogs i
hans ställe till hjulmakare dess son Collas Collasson De Bou.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1737 4/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, hammarsmeden Anders Simonsson,
tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland Jönsson.
 
§3 Den skuld som bruksfolket fördjupat sig uti, upplästes och tillstods, näml:n
Anders Simonsson hammarsmed 453 Dr 24 öre, Henrik Danielsson d:o dräng 83 Dr 9
öre, Hans Adam Valshusdräng 46 Dr 6 öre, Abraham Mejer tråddragare 2 Dr 4 öre,
Paul Kock 186 Dr 7 öre, Erland Jönsson d:o 7 Dr 25 öre, Johan Kock 7 Dr 5 öre,
Håkan Kock 64 Dr 26 öre, Anders Kock 47 Dr 29 öre, Fredrik Lickfett 27 Dr 27
öre, Karl Mysk 58 Dr 24 öre, Arvid Anschou(Anjou) hovslagare 34 Dr 4 öre, Collas Debou
snickare
59 Dr 25 öre
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1738 22/8
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och
Erland Jönsson.
§6 Erkände sig vara skyldiga, näml:n
Henrik Danielsson, hammarsmed 1o6 Dr 5 öre
Hans Adam, valshusdräng 38:25
Paul Kock, tråddragare 241:11
Håkan Kock, d:o 100:25
Anders Kock, d:o 24:4
Jakob Meijer, d:o 5:13
Fredrik Lickfett, d:o 32:11
Arvid Anschou(Anjou), hovslagare 155:25
Klas Debou, hjulmakare 230:13
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-13 18:23)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-05-30, 09:56
Svar #2

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
I Nordisk Vallongenealogi del I sid 212 har jag i tabell 63 redovisat en David Dubois med hustru och några barn. Jag tänkte mig, att denne kunde vara en av de vallonättlingar, som inte kunnat beredas arbete vid bruken utan måst söka sig till huvudstaden för att ägna sig åt något hantverksyrke eller bli soldat. Så kunde situationen se ut för många brukspojkar vid 1700-talets början.
 
Karin Uhrvik har meddelat mig en del kompletterande uppgifter, som fått mig att tänka om. Det förefaller nu i stället vara så, att David Dubois tillhör en helt annan släkt Dubois med rötter från Frankrike och textilindustrin där. Davids far torde ha inkommit till Sverige omkring ett halvsekel efter valloninvandringen, som i huvudsak avstannade efter Wellam de Besches död 1629.
 
Berörda medlemmar av denna gren Dubois ser ut så här i min egen databas:
 
Tabell 1
 
David Deboes får burskap i Stockholm 19/11 1685 enligt Handelskollegiets protokoll. Han sägs vara född i Frankrike och tjänat i Amsterdam för en silkesvävare. Han är gift med en dotter till Frans de Moij.
  Som florvävaren David du Bois med 4 barn förekommer han 8/11 1695 i Stockholms rådhusrätt och magistrats Kriminalprotokoll (AIIa:29).
 
Barn:   David   (tab 2)
   Frans   (tab 3)
 
Tabell 2
 
David Dubois, trol son till David (tab 1), finns 1713 i Livkompaniet av Svea Artilleriregemente (hfl AIa:1). Han uppges vara siuk. Några år senare är han vaktmästare och med sin hustru Magdalena Starck bosatt i Maria fs.
 
Barn:   Anna Christina   dp 3/6 1718
   David      dp 28/3 1721
   Magnus      dp 21/1 1724
 
Tabell 3
 
Frans David(son) Dubois, trol son till David (tab 1), är förare vid ett infanteriregemente i Stockholm. Hans hustru heter Helena Nilsdotter. Vid sonen Davids dop är David Dubois (tab 2) dopvittne.
 
Barn:   David   dp 26/1 1707 i Katarina fs

2015-05-30, 09:59
Svar #3

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7053
 • Senast inloggad: 2022-10-03, 13:45
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Intressant! Tack Karin och Kjell!
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-07-17, 13:22
Svar #4

Utloggad Helena Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 262
 • Senast inloggad: 2021-10-04, 12:54
  • Visa profil
Hej,  
 
Då jag letat ledtrådar i min egen släkt i födelseboken för Kungsholmen i Stockholm så har jag sett att en  
Magdalena föddes år 1688. Fader - David Dubois.  
Källa: Kungsholm C1:2, bild 9, sid.11
 
Min anmoder Madame Fyrschaft anges där som dopvittne.
 
Hennes namn var egentligen Rebecka Dalldorf, och hon var gift med traktören René Fyrschaft (Fierschaft, Fierschatt).
Denne René Fierschaft kom till Stockholm år 1664 och hette då René Le Conte och uppges ha varit född i Frankrike (se adliga ätten Fägerhierta i Svenska adelns ättartavlor).
 
Varför Madame Fyrschaft var med som dopvittne år 1688 vet jag inte. Kan man anta att det fanns släktskap bakom?
Eller var det bara så att man lärt känna en landsman och känt samhörighet sinsemellan?
 
Med vänlig hälsning
Helena

2015-11-04, 10:40
Svar #5

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Hej! Någon som vet var Anna Helena Dubois f 1756 d 1806 är född och vilka föräldrarna är? Hon var gift med Nils Fries f 1754 d 1790 och mor till Claes Hindrik Fries f 1778-10-12 i Stockholm (Vimmerby landsförsamling AI:7 sid 61). Tror Claes Hindrik är bror med Fredrik Ulrik Fries 1784-04-29. Namnen Claes, Henrik och Ulrik finns även med bland Claes Hindriks barn. Har rotat i Uppsala, Tensta, Film, Dannemora men utan framgång. Britt

2015-11-04, 11:19
Svar #6

Utloggad Stig Geber

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1300
 • Senast inloggad: 2022-05-30, 21:52
  • Visa profil
Britt!
 
Föräldrarna är bryggaren Johan Dubois, f 1727, död 1798-03-03 i Klara (AB) och Sara Helena Radou, f 1730, död 1798-03-17 i Klara (AB)
Stig Geber

2015-11-04, 15:22
Svar #7

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Tusen tack, Stig! Här hade jag kunnat sitta i veckor o plöja igenom alla bruken.  B

2015-11-04, 17:48
Svar #8

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Eftersom Stig inte skrev det, kan jag komplettera med Anna Helenas födelsenotering. Den finns i Klara fs CIb:1 sid 69 (AID: v87351.b39.s69)

2015-11-05, 08:12
Svar #9

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Tack snälla Kjell! Hade redan föräldrarna, eftersom jag hade systern Sara Catharina sedan tidigare. Födelseböckerna är jättefina. Har hittills hittat 7 av Jeans och Sara Helenas barn, ska tydligen finnas 14. 2 kusingiften bland Sara Catharinas och Anna Helenas barn. Värre blir det att hitta källbelägg på Johans (Dubois) och Sara Helenas (Radou) födelsedatum. B

2015-11-05, 09:01
Svar #10

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej Britt!
 
Nej, inte alls svårt.
 
Johan Duboi, son till Gotfred, döps 24/1 1727 i Riddarholms fs i Stockholm. Han blir ägare till Hamburgerbryggerierna och ryttmästare vid borgerskapets kavalleri. Han gifter sig med Sara Helena Radou. De är bosatta i Riddarholms fs. Johan avlider 3/3 1798 och Sara Helena fjorton dagar senare.
 
Fadern Gotfred med familj hittar du i Nordisk Vallongenealogi del I sid 210 i Tabell 54 och sedan kan du läsa dig ytterligare två generationer bakåt.

2015-11-05, 10:02
Svar #11

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Stort tack, Kjell! Har hittat alla 14 barnen men paret verkar inte ha vigts vare sig i Klara el Riddarholmen. Ah, tur att det är jul snart, vallonböcker högst på önskelistan ;-) B

2015-12-19, 20:53
Svar #12

Mats Ohlsson

Hej alla !
 
Är ute på rejält tunn is. Har sprungit på namnet Anna Collasdotter De Boy bland mina förfäder. Jag är ovan vid att forska så långt tillbaka i tiden och det är även första gången jag sprungit på det jag misstänker är vallonsläkt. Hur som helst skulle det vara trevligt att få kedjan uppåt från denna kvinna så att jag kan komplettera mitt träd.
 
Min förfader hette Johan ( Jan ) Johansson Cedersten född i Mommeshåll Törnsfall 4 Aug 1728. Mor var nyss nämnda Anna Collasdotter De Boy och fader Johan ( Jan ) Nilsson. Jag har förstått att släkten väl heter Dubois och/eller Debou. Skulle någon vilja redovisa generationerna uppåt så långt de är kända vore jag ytterst tacksam. Gärna med källor i förekommande fall.  
 
Jag gissar att det finns fler släkter Dubois som invandrat varför det vore spännande att kunna söka fakta om just  min  släkt.
 
Tack på förhand ! / Med vänlig hälsning Mats
 
(Meddelandet ändrat av Mats_ohlsson 2015-12-20 15:22)

2015-12-20, 17:49
Svar #13

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Det enklaste torde vara att du besöker ditt närmaste bibliotek och läser min bok Nordisk Vallongenealogi del I släkten Dubois tabell 25 sid 204. Bland barnen återfinns dottern Anna döpt 14/1 1700, som är din Anna Collasdotter De Boy. I boken redovisas hennes anor tre generationer bakåt till invandraren Nicolas Dubois i tabell 6 sid 197. Det finns bl a ett rättegångsprotokoll, som säkert kommer att intressera dig.
 
Johan Nilsson och Anna får utöver sonen Johan ett flertal barn i Törnsfall under perioden 1728 till 1747 men det vet du säkert redan. Om du har fler frågor och vill kontakta mig direkt går det bra.

2015-12-20, 18:25
Svar #14

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4877
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 22:57
  • Visa profil
Hej!
 
1724-05-17 vigs Johan Nilsson i Vigelsbo och pigan Annika Collasdotter vid Masugnen, se C:2 Hallingeberg s 72.
 
Enligt Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 s 204, tabell 25 så är Anna Collasdotter Dubois dotter till masmästaren Collas Henriksson Dubois (de Boy) och Maria Johansdotter. Collas vid Rumhult och Ankarsrum mellan 1695-1720. Född ca 1670, död genom hängning 1720, begravd 1/5 i Hallingeberg. Anna döpt 1700-01-14 Hallingeberg (C:2 s 32). Anna Collasdotter Dubois sägs ha gift om sig med slottssmeden Erik Bomelius och Anna troligen begravd 1769-04-16 Nyköpings västra fs. Bouppteckning Nyköpings rådhusrätt FIIa:6 1770:1625.
 
Man hittar i AI:1 Hallingeberg s 52, Masugnen - Collas änka h Maria, sonen Collas och dotter Lisken Collasdotter. Änkan finns även på sidan 114 och 182. Jag ser att du bor i Vikingstad, då kan du nog låna (eller läsa på plats) ovanstående bok på Stadsbiblioteket i Linköping skulle jag tro. Kanske finns den hos ÖGF i Gamla Linköping också? Boken kan också köpas genom Rötters bokhandel t ex. Innehåller några fler generationer bakåt, blir för mycket att skriva ut här.
 
Med vänlig hälsning
 
Britt-Marie

2015-12-20, 19:36
Svar #15

Mats Ohlsson

Stort tack för detta !! Boken ska definitivt inhandlas via Rötter. Men till jag får den får den nog bli ett besök på Biblioteket i stan.
 
Jag forskar tillsammans med en släkting. Han har samling hembygdsböcker i 30 band skrivna av en Erik Lehman med titeln Pennorna. Han skannade in ett par sidor och mejlade över till mig. Där finns historien om Masmästare Collas Henriksson De Boys hädanfärd  omnämnd. Enligt boken skall brukets ( Rumshult ) dagar ha varit räknade redan innan branden. Vid gjutning av tackjärn for det upp gnistor som antände taket. Det blev en förödande brand varpå De Boy ska ha blivit så förtvivlad att han sprang och hängde sig i en ek. Till historien hör att trädet senare skulle fällas i en avverkning. Ingen ville/vågade dock sätta yxan i eken varpå den fick stå kvar. Även långt senare då trädet stormfällts vågade inte heller någon då hugga upp det till ved. Lite kuriosa, men om historien är sann så skulle alltså bruket ha brunnit 1720. Jag har för mig att jag läst nånstans att branden inträffade 1716...
 
Nåväl, åter stort tack !

2015-12-22, 21:21
Svar #16

Mats Ohlsson

Kjell: Har nu fått tag i boken. Först en eloge för ditt fina arbete. Måste vara resultatet av många års forskning. Nåväl, jag har en fråga av allmänintresse. När jag tittade i Ancestry efter Nicolas Dubois och dödsort Västra Ed i fann jag aningen förvånande att i några träd fanns föräldrar angivna till Nicolas. Det måste ju då vara föräldrar i Belgien. Antagligen har väl någon skrivit in detta och sedan har det kopierats av ett antal andra. Jag har inte lagt något krut på att kolla upp det, men har du kännedom om det är möjligt och i så fall hur var man skulle kunna gå till väga. Jag får för mig att sådana uppgifter antingen inte finns, att man måste göra det på plats eller att man måste vara väl insatt i belgisk genealogi ? / Mats

2015-12-23, 10:33
Svar #17

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Jag blir också förvånad, när du säger att föräldrar till invandraren Nicolas Dubois anges i Ancestry. Man känner inte till hans hemort, så vitt jag vet. I varje fall inte från uppgifter ur några svenska arkiv.  
Av annan anledning är jag inte förvånad. Det är ett understatement, när jag säger att källkritik inte tillhör Ancestry´s starkaste sidor. Att där försöka få fram vem som först lagt in uppgifterna med eventuell källangivelse kan vara omständigt eller omöjligt, precis som du säger.
 
Att forska i belgiska arkiv är också utomordentligt svårt. Du måste behärska franska språket, kunna läsa den gamla stilen (se t ex SVÄ:s kontraktsskiva med ursprungskontrakten) och veta i vilket av de belgiska arkiven du bör leta. Bättre då att skaffa sig en kontakt med någon släktforskare i Belgien, som kan hjälpa till. I och för sig börjar nu även belgiska arkiv lägga ut äldre dokument tillgängliga på Internet, så det kommer mer och mer, inte bara från Belgien. Några forskare i Sällskapet Vallonättlingar har t ex hittat uppgifter om återutvandrade svenskvalloner i baltiska och tyska arkiv på nätet.

2015-12-23, 20:36
Svar #18

Mats Ohlsson

En sista fråga Kjell: Nicolas Dubois hade enligt din bok en dotter, Maria. Död 1705 i Njurunda. När man tittar i div. träd på bl.a. Disbyt och Ancestry verkar många ha förväxlat henne med Nicolas hustru. Jag har så långt inte funnit vem som var Nicolas hustru tillika barnens mor. Jag ser henne inte nämnd i din bok på sid 197 tab 6. Jag är den petiga typen och vill att allt jag skriver in ska vara korrekt. Vet du vem som var hans hustru och har du i så fall funnit om Nicolas gift sig här eller om hon invandrat tillsammans med honom ? / Mvh Mats

2015-12-23, 21:08
Svar #19

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Jag vet inte vad Nicolas Dubois hustru hette och jag tror inte, att någon annan gör det heller. Om jag har fel, vill jag gärna bli underrättad.

2016-05-08, 06:49
Svar #20

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 880
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 16:07
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd
I Sparrsätra finns soldaten Frans Deboer 1716-01-15 när han anges som fader till konan Kerstins oäkta dotter Karin från Gnällbo.

Han gifter sig sedan och bor i Lönsåker. Barnen heter Claes döpt 1718-01-10, Margareta döpt 1719-12-23 och Sara döpt 1725-02-02. Moderns namn skrivs Karin Christophersdotter?, Karin Matsdotter och Karin Christophersdotter. Vid Saras dop skrivs Frans som Franstebur.
I husförhörslängden står vid soldaten Frans DeBoer och hans hustru Karin Matsdotter att han flyttade? till Stockholm, men också att han flyttade med sin hustru till Filmen vid midfastotiden 1727?

Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 53 / sid 48 (AID: v125953.b53.s48, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 58 / sid 53 (AID: v125953.b58.s53, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 61 / sid 56 (AID: v125953.b61.s56, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 94 / sid 89 (AID: v125953.b94.s89, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra AI:2 (1712-1744) Bild 88 / sid 81 (AID: v125919.b88.s81, NAD: SE/ULA/11372)

2016-09-03, 13:44
Svar #21

Utloggad Fredrik Lindell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2020-12-03, 11:34
  • Visa profil
Hej!


Vem ska man egentligen lita på - finns så många olika uppgifter som helst.


Min mormors farmors mormors farfars morfar är Per Dubois - kolare i Ullsarby i Morkarla (död 1748)


Tidigare i detta forum har det diskuterats vem hans far egentligen är - Samuel Mårtensson, kolare eller möjligtvis någon som heter Jacob Dubois - eftersom första sonen heter Jacob.


Kan inte gå vidare i forskningen så länge denna fråga inte är utredd definitivt. Har redan tagit bort massa grenar när jag hittade osäkra uppgifter angående Per Dubois fru - Katarina Pousette (född 1694 i skäfthammar)


Hur ska jag tänka?


Vill ju inte tro att någon är släkt, men inte är det.

2016-09-03, 20:47
Svar #22

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3615
 • Senast inloggad: 2022-10-02, 13:37
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Det bästa är att kolla Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 del 1. Där uppges han vara son till denne Jacob, utan någon som helst osäkerhet. Bl a verkar fadern ha haft koppling till Ullsarby, i varje fall bodde han också i Morkarla. Kjell Lindblom kan säkert själv motivera detta ytterligare.
Samma uppgifter finns f ö på Smedskivan. De andra uppgifterna kommer från Vallonskivan, som uppenbarligen inte är att lita på i detta fall.
Ulf Berggren

2016-09-04, 11:17
Svar #23

Utloggad Fredrik Lindell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2020-12-03, 11:34
  • Visa profil
Tack Ulf för svaret!


Lyder ditt råd och återkommer i frågan om jag fortfarande är osäker

2016-10-27, 11:16
Svar #24

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2022-08-23, 13:00
  • Visa profil
Hej!

Undrar lite om Johannes Dubois son till Per (Pierre) Jacobsson Dubois och Catharina (Cathlin) Dubois (född Pousette).

Händelser i Johannes's liv:

1719 Födelse
Ulsarby eller Österby, Morkarla (C)
9 aug 1719
C:1 Bild 34

Gift med: Karin Dubois (född Andersdotter)
 
1747 Sons födelse: Johan Dubois
Nya kvarnen, Fasterna (AB) ?
11 sep 1747?

Frågor:

Var finns primärkälla om sonen Johan Dubois födelse samt giftermålet med Karin Dubois ?!

Mycket tacksam för svar ! //per-olov

2016-11-05, 18:39
Svar #25

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3615
 • Senast inloggad: 2022-10-02, 13:37
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Fasterna är ju en sammanslagning av Fasta och Esterna, och i detta fall finns födelsen i den del som var Fasta.
I födelsenotisen nämns även moderns namn.
Men att även kalla henne Dubois är anakronistiskt, om det nu är du eller någon som du har fått detta ifrån.
Ulf Berggren

2016-11-06, 00:30
Svar #26

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2022-08-23, 13:00
  • Visa profil
Utomordentligt tack Ulf!

Hittade även mjölnaren Johan vid kvarnen på Björkö, Knutby(C) AI:3a Bild 36. Står där som drängen Jan Jansson född 11 sept. 1746. Samt finns han i Vällnora bruk, Knutby(C) AI:4 Bild 316 No 26 tillsammans med sin hustru Anna Blanck.

Fadern Johannes finns också i Vällnora bruk, Knutby(C) AI:4 Bild 317 No 28 där avliden 3 mar 1780 C:3 Bild 305 Nr 8.

Känner du också till datum för giftermålet mellan Johannes Dubois och Karin Andersdotter ?!

//per-olov

2016-11-12, 21:46
Svar #27

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3615
 • Senast inloggad: 2022-10-02, 13:37
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Nej, källan till att de är gifta är som sagt födelsenotisen i Fasta.
Ulf Berggren

2017-11-09, 19:56
Svar #28

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Mats Dubois den yngre, bruksarbetare, är bosatt vid Ullsarby i Morkarla och g m Lotta Lisa Jansdotter vid sin död 16/1 1847 (bou Oland tlg F:15 1847:163). Han är född 25/3 1811. De har en son Mathias född 30/7 1842 i Morkarla.

Mats är son till brukskolaren vid Ullsarby i Morkarla Matts Dubois den äldre född 17/1 1789 i Morkarla och hans hustru Cajsa Matsdotter född 11/8 1788 i Morkarla och död 28/12 1843 i Morkarla.

Den äldre Matts är son till bonden Mathias Andersson vid Åby i Morkarla född 1751 och dennes hustru Maria Mattsdotter.

Mathias är född 11/7 1751 vid Åby i Morkarla och son till Anders Åman och dennes hustru Anna Ersdotter.

Kan detta i något led gå tillbaka till en känd Dubois, eller är det en gren helt utan samband med vallonsläkten Dubois?

2017-11-09, 22:19
Svar #29

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3251
 • Senast inloggad: 2022-10-02, 14:36
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Hej Kjell,

Jag har inte forskat så mycket om Dubois, och vet alltså inte särskilt mycket.
Men jag såg på Christer Lyrholms GENI-hemsida att Matts Dubois, f 1789, var gift med Catharina, f 1788.
Hon ska ha varit dotter till Matts Persson Dubois, f 1757-05-18 i Morkarla (C).

https://www.geni.com/people/Catharina-Dubois/6000000018416662476
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2017-11-10, 03:08
Svar #30

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2022-08-23, 13:00
  • Visa profil
Hej Kjell,

Här är vad jag hittat om den äldre Matts:

Mats (Matths) Mattsson taget Dubois som efternamn

 Född: 17 jan 1789  I:   Åby, Morkarla (C)
 Avled: 9 maj 1855 (vid 66 års ålder) I:   Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
   
Händelser i Mats (Matths)'s liv:

1789      Födelse
Åby, Morkarla (C)
17 jan 1789
C:2 Bild 65 jfr AI:7 sid 59 samt AI:8 sid 47 samt AI:10 sid 50

Sysselsättning: Bruksarbetare, Kolare
 
1811  Ålder 22    Sons födelse: Matts (Mathias) Dubois
Ullsarby, Morkarla (C)
26 mar 1811
C:2 Bild 134 Nr 4 jfr AI:8 sid 47 samt AI:10 sid 50


1811  Ålder 22   Gift med: Cajsa (Catharina) Dubois
Morkarla (C)
22 nov 1811
F:1 Bild 95 Nr 11
Anm: sonen Mats var redan född och brudgummen Mats Mattsson antages sedan bytt efternam till Dubois. Enligt vigselboksanteckning betalade han år 1810 pengar till brudens far Mats Dubois.

1823  Ålder ‎~34‏   Namnändring: Bytt efternamn tii Dubois, kanske efter svärfaderns död 11/3 1828. jfr AI:9 sid 44.
Morkarla (C)
Mellan 1823 och 1829

 
1843  Ålder 54    maka död: Cajsa (Catharina) Dubois
Ullsarby, Morkarla (H)
28 dec 1843
F:1 Bild 66 Nr 22
 
1847  Ålder 57    Sons död: Matts (Mathias) Dubois
Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
16 jan 1847
F:1 Bild 68 Nr 2
 
1855  Ålder 66    Död
Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
9 maj 1855
F:1 Bild 73 Nr 4

Har inte hittat något släktskap bakåt i tiden med någon Dubois utan det verkar som om han bara har tagit sin frus namn som ogift, jfr ovan under vigselanteckningar.

/Per-Olov

2017-11-12, 10:51
Svar #31

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Tack Sven-Ove och Per-Olov!

Tydligen fanns det en koppling genom Cajsa (Catharina) Mattsdotter född 11/8 1788 i Morkarla. Hon är mycket riktigt dotter till bruksarbetaren Maths Persson Du Bois och Anna Matsdotter, vilka gifte sig 29/6 1783 i Morkarla.

Maths (Matthias) är i sin tur född 16/5 1757 i Morkarla som son till Petter Du Bois och Kerstin Matsdotter och då är vi inne på en känd agnatisk gren inom vallonsläkten Dubois.

2017-11-12, 16:31
Svar #32

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Då tar vi en annan luring, nämligen

Matts Eriksson Dubois är född 15/9 1796 i Edsbro och soldat på Sotter i Knutby, när han avlider 13/9 1835 (bou Närdinghundra hr FII:15 1835:294) (död i Stockholm under tjänstgöring, familjen finns vid Sotter i Knutby AI:12a sid 94). Hustrun heter Maja Lisa Persdotter och är född 5/3 1796 i Knutby.

Man undrar, varför Matts kallas Dubois? Så vitt jag kan se, finns ingen direkt anknytning till denna släkt. Någon som har ett uppslag?

2017-11-13, 00:10
Svar #33

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2022-08-23, 13:00
  • Visa profil
Hej Kjell !

Kan vara så att Matts tog över soldatnamn från en annan soldat, jfr Knutby AI:10a sid 74 där Soldat No 86 Anders Andersson Dubois född 1787 i Stockholm flyttar till Bro och ersätts av Soldat No 86 Matts Dubois född den 15/9 1796 i Edsbro.

1821 flyttade han ifrån Prästgården och i Knutby AI:10a sid 2 hittar man Drängen Matts Ersson född den 15/9 1796 i Edsbro, vilket skulle styrka hypotesen ovan.

Alltså inget som tyder på att han har några närliggande anfäder med efternamnet Dubois, eftersom hans föräldrar hette Eric Jansson resp. Carin Andersdotter enligt Edsbro CI:1a Bild 116 Nr 25.

/Per-Olov Sjölund

2017-11-13, 17:53
Svar #34

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej Per-Olov!

  Jag biträder din uppfattning. Anders Andersson är inte den förste soldaten Dubois på Sotter. Före honom fanns mellan 1809-15 en soldat Jacob Dubois född 4/10 1787 i Lunda. Denne soldat, hans mor och syster finns i Knutby AI:9a sid 79. En forskning på hans far, som också heter Jacob, ger följande:

  Jacob Dybois är fältväbel och vid sin bortgång gift med Catharina Westdahl samt bosatt på Stora Söderby i Lunda. I dödboken noteras att 1/5 1787 "begrafdes fältwebelen Jacob Dyboi, som d. 18 Mars medelst förgift afhändt sig lifwet enligit HäradsRättens dom å kyrkogården och Norra sidan om kyrkan såsom ett dödfödt barn njutit begrafning".

  Enligt Soldatregistret tillhör Jacob Hundra härads kompani av Upplands regemente. GMR för Upplands regemente anger, att Fouriern Jacob Dubois 31/10 1775 ersatt den tidigare soldaten på Hundra härads kompani nr 547/97 för Stora Söderby. Fältväbeln Dybois med sin hustru och dottern Maria Christina finns vid Stora Söderby redan i Lunda hfl AI:1 1765-67, men den noteringen måste ha gjorts långt senare, eftersom dottern är med.

  En änkefru på Råby Catharina Dubois får 23/1 1792 i Fasta en oäkta dotter Gustava. Det är änkan Westdahl, som nämns med makens släktnamn. Hon flyttar med dottern 1809 från Fasta till Knutby och bosätter sig vid Sotter hos sonen Jacob, som inflyttat dit 17/3 1808 från Skepptuna (Skepptuna AI:5 sid 94 och Knutby AI:9A pag 79). Till Skepptuna har sonen Jacob kommit 1806 från Gottröra.

  Nu undrar man förstås, om någon har hittat fler och tidigare uppgifter om fältväbeln Jacob? Jag känner på mig, att han kan vara en "riktig" Dubois.

2017-11-14, 02:54
Svar #35

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2022-08-23, 13:00
  • Visa profil
Hej Kjell!

Det enda jag hittar är den här länken:
http://www.gunnarpalmborg.se/Slaktforskning/Erik/a9f08ff95.html#root

Där står fältväbeln Jacob Dubois, som du berättar om med hans fru Catharina West(er)dahl och hans barn Maria Christina samt Jacques Dubois, men han var född Jacob den 4/10 1787 enligt Lunda(AB) CI:3 Bild 67.

Mer intressant är fältväbelns föräldrar Jacob Dubois död 1762 och Christina Sälgström död 1766.

Hittar inte honom på VALLON-SKIVAN 4.0 2013 men du kanske har några uppgifter om dom från andra källor ?!

Per-Olov Sjölund

2017-11-14, 19:27
Svar #36

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej igen!

Det var intressant. Gunnar Palmborgs uppgifter på länken kopplar till en slottstimmerman Jacob Dubois och hans hustru Christina Sellström, som jag har några data om tidigare. Hustrun måste vara samma med lite olika stavning av släktnamnet. Så här ser mina uppgifter ut efter komplettering:

Jacob Dubois och Christina Sellström vigs 4/10 1743 i Jacob och Johannes fs. Jacob dör 11/5 1762 som slottstimmerman vid 76 års ålder och Christina 27/3 1766, båda i Jacob o Johannes fs. De är 1759 bosatta på Norrmalm i kvarteret Johannes större no 10 (AIa:8 sid 144). Jacob anges vara född 1688, medan hustrun är betydligt yngre och född 1719. Detta implicerar, att Jacob varit gift tidigare.

Barn:   Anna Christina dp 13/11 1744 i Jacob och Johannes fs
   Maria    dp 17/6 1746 i Jacob o Johannes fs, barn med Erik Högström
   Jacob    f 11/7 1749
   dotter bg 29/6 1752 i Jacob o Johannes fs

Timmermannens tidiga födelseår borde underlätta sökningen efter hans föräldrar. Men det behövs fler uppgifter om honom före giftermålet 1743. Kan han hittas i någon annan Stockholmförsamling? När kom han till Stockholm? Varifrån? Ev tidigare gifte?2017-11-14, 23:05
Svar #37

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2022-08-23, 13:00
  • Visa profil
Kjell!

Det enda som jag hittade är ett spår från denna  Dubois-sida:

"Gusums mässingsbruk bergsting 1736 8/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, brännmästaren Samuel Persson,
hammarsmeden Anders Simonsson, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland
Jönsson.
 
§10 Eftersom hjulmakaren Collas De Bou är genom döden avgången; alltså antogs i
hans ställe till hjulmakare dess son Collas Collasson De Bou."

Hittat en Collas Collasson Duboi  på Ove Rengers släktplats i MyHeritage:
Collas* Collasson Dubois
1680 - 1736
Födelse: 1680 Risinge (E)
Dop: 28 nov 1680 Risinge (E)
Sysselsättning:   Körare 1701, hjulmakare vid Gusums bruk, Ringarum 1702
Giftermål: Gift med: Margareta Persdotter 1705
Giftermål: 1722
Död: 1736 Ringarum (E)
Jordfästning: 2 apr 1736

Collas hade en bror Jacob* Collasson Dubois
Dop:16 okt 1690 Finspångs bruk, Risinge(E) C:2 Bild 76
"Jacob Claes Julmakare i Finspång och hustru Margreta Michelsdotter".

Collas och Jacobs  föräldrar var enligt samma källa:

Clas* Johansson Dubois
Födelse: 1633 Lindesberg (T)
Dop: jan 1633 Lindesberg (T)
Sysselsättning: Hjulmakare vid Finspångs bruk, Risinge (E) 1670-talet
Jordfästning: 14 jun 1703 Finspångs bruk, Risinge (E)

samt

Ewa Dubois (född Hansdotter)
Jordfästning: 20 okt 1701 Finspångs bruk, Risinge (E)


Claes far var enligt samma källa:

Jan Dubois "Du Boy"
1600 - 1642
Födelse: Ungefär 1600
Sysselsättning: Masmästare vid Åker 1624-27, Fada och Nyköping 1629, Norberg 1630, Lindesberg 1633, Högfors 1637-41 och Färna 1641-42
Död: Ungefär 1642 Gunnilbo (U)

/Per-Olov

2017-11-15, 16:22
Svar #38

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej P-O!

Det finns ett par kända Jacob Dubois födda omkring 1690, som kan komma ifråga, varav den du nämner är den ene. Men det enda de har gemensamt är födelsenoteringen, ingenting annat. Och det räcker ju inte långt. Så den här gången ska man nog inte räkna med att hitta några uppslag med hjälp av nätet. Det blir i stället pionjärarbete i arkiven, som gäller.

Jag försökte leta efter en bouppteckning i Seminghundra häradsrätt efter fältväbeln, men det verkar inte finnas någon. Däremot finns det en bou efter makan Catharina i Långhundra häradsrätt vol FII:13 nr 428 enligt registerförteckningen. ArkivDigital har filmat alla volymer i serien FII:1-29 utom just FII:13. Snopet!

Mormonernas FamilySearch kan ibland vara bättre än nätet för att söka brett i deras register och få uppslag. Men inte heller där har jag fått napp. De har ju inte registrerat allt ännu. Så vi får nog avvakta, om möjligen någon annan forskare har stött på fältväbeln.

 

2017-11-16, 09:48
Svar #39

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 880
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 16:07
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil

Slottstimmermannen Jacob Dubo med hustru finns redan 1721 i Stockholm enligt mantalslängden för Norrmalms västra nedre del, sid 220.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:12:3 (1721-1721) Bild 223 / sid 220 (AID: v367120b.b223.s220, NAD: SE/SSA/003106)

Det ser inte ut att finnas någon dödbok för Johannes församling i början av 1740-talet och kyrkoräkenskaperna är inte fotograferade så sent. SVAR har Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, serie LIa, bara t.o.m. 1720.

Åtminstone delar av Timmermansämbetet i Stockholm förvaras vid Stockholms stadsarkiv. I protokollen 1675-1683 och 1683-1705 nämns födelseort för pojkarna som skrivs in i läran. Jag vet inte om det finns senare protokoll.

2017-11-18, 09:02
Svar #40

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej Karin!

Roligt att du hade en notering om slottstimmermannen. Nu vet vi, att han varit gift minst en gång förut och bosatt i Stockholm redan 1721, sannolikt ännu tidigare. Det förefaller troligt, att han då gått i lära i huvudstaden och med ett födelseår omkring 1690 finns en hygglig chans, att han skrivits in senast 1705. Jag ska göra ett besök på SSA och gå igenom inskrivningshandlingarna. Det finns fler skråarkiv, som kan vara intressanta
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+b8d152af-4742-437d-a777-f300b500eba6&s=Balder

2017-11-20, 08:33
Svar #41

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 880
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 16:07
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Hej Kjell!

Hoppas att Jacob Dubois finns inskriven i den bevarade protokollsvolymen. Att jag missade honom när jag för många år sedan gick igenom Timmermansämbetet. Jag antecknade då bara lärlingar från Uppland, men jag borde ha reagerat på namnet Dubois även om han skulle vara född någon annanstans.

Risken finns ju att han började sin utbildning senare än 1705. Det är ett fysiskt krävande arbete.

2017-11-20, 22:08
Svar #42

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2022-08-23, 13:00
  • Visa profil

2020-08-01, 15:12
Svar #43

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej,

Jag undrar om hustru Mar: Duboe, som dog den 20/3 1759 i Vattholma i Lena socken, motsvarar dottern Margareta i Tabell 28 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois).
Enligt dödboken var Mar: Duboe född 1/1 1672 i Lena socken. Jag har inte hittat någon registrerad person i Lena hfl AI:1b (1750-1759) som jag tycker kan motsvara personen i dödboken.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004400_00078#?c=&m=&s=&cv=77&xywh=2900%2C812%2C2322%2C1025

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Jag ser nu, efter mitt nyligen gjorda inlägg, i en annan dödbok i Lena socken kyrkoarkiv att Mar: Duboe död 20/4 (20/3 enligt den andra dödboken) hette Maria. Min fråga blir då: vem var hon? Motsvarar hon dottern Maria i Tabell 7, eller dottern Maria i Tabell 38 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois)?
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00116#?c=&m=&s=&cv=115&xywh=428%2C1404%2C2781%2C1328

2020-08-03, 10:52
Svar #44

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil

Hej!


Det står visserligen att Maria Du Boe avlidit 20 april 1759 men några rader längre ner att hon begrofs 1 april. Om det inte är något aprilskämt från prästens sida utan en felskrivning, så kan du hålla fast vid 20 mars 1759 som dödsdatum. Hon benämns även Enkan hustru Maria Du Boe i Wattholma med angivet födelsedatum 1/1 1672 i Lena.

Med sina födelseuppgifter är hon knappast dotter till Simon (Tabell 7) och definitivt inte till Frantz (Tabell 38), vars dotter Maria har helt andra uppgifter enl boken. Eftersom Maria var det helt dominerande förnamnet på vallonflickor vid den här tiden, så får man tänka sig att det finns fler med det förnamnet i andra Duboisfamiljer i Lena. Vilka familjer Dubois fanns i Lena omkring 1670? Du hittar Frans (Tabell 28) och Petter (Tabell 35) som möjliga kandidater. Bägge har hustrur i fertil ålder. Vem är troligast far till Maria?

Inte lätt att svara på. Att placera vallonflickor i rätt familj är ofta en svår forskningsuppgift. Jag tror så här: Maria bör ha gift sig under 1690-talet i Lena. Om man letar i Lena F:1 under det decenniet hittar man 1698 11/12 att det "lystes för hammarsmeden Gottfrid Gilliam och Maria Pehrsdotter på Kohlbotten wijgdes den 6 Januari". Gottfrid Gilliam står som Tabell 19 sid 302 i N V del I. Som framgår av texten blir Maria Pehrsdotter änka i maj 1708 med två söner Gottfrid och Thussin. Den senare dör 1725 i Lena, vilket talar för att även modern bor kvar i Lena.

Lenas hfl börjar sent, varför man får försöka hitta andra källor. Som tur är finns det några, t ex Salsta gårdsarkiv, som jag vill minnas finns i Uppsala landsarkiv. Vidare finns s k avräkningsböcker för Wattholma bruk och ur en sådan 1744-45 (vol G3a:15) har jag noterat en Maja Deboe vid Strömhagen, som skulle kunna vara identisk med änkan Maria.

Men, att hon är dotter till Petter, det är alltså bara en hypotes, inget bevis!
2020-08-03, 16:44
Svar #45

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Tack för svaret Kjell! Eftersom det är augusti tar jag det inte för ett aprilskämt!  ;D

I dödboken där felskrivning förekommer står namnet Maria, och i den andra dödboken står (om jag ser rätt) Mar: eller möjligen Mar.
Användes kolon-tecken inte vid förkortningar? Är det i sådant fall inte konstigt att förkorta Maria till Mar:? Är det inte mer troligt att Mar: är en förkortning av det längre namnet Margareta? Men å andra sidan antar jag att det är svårt att bedöma vilken av de två anteckningarna som är fel.

Min fråga är alltså: kan det finnas möjlighet att även namnet har blivit en felskrivning förrutom månaden, dvs att hennes namn var Margareta och inte Maria. Enligt NV del I hade Frans du Bois (tabell 28) en dotter med namnet Margareta. Vet man något mer om henne än att hon gifte sig med dagsverkskarlen Christian Robert?

Vänliga hälsningar,
Jan

2020-08-21, 18:37
Svar #46

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2547
 • Senast inloggad: 2022-09-25, 21:09
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Såssom Hantlangarne wed Kongl: Maÿ:ttz Artolleri och Christianstadz Guarnizon Jahan Tinsenberg för ett par Månader sedan erhållit General Gouverneurens der å Ohrten Högwälborne H: Baron Burenschiöldz Permission, att få resa hijt till besökia sin slächt, men som hans Permissions tijdh nu förfluten är och han för ålderdomb och siukligheet skull längst sökt sin Demission och nu i sådant afsende en annan ducktig karl wed Nampn David Dubois i sitt ställe anskaffat, Fördenskull hafwer iag här igenom hoos Eders HögeGrefl: Excell:ce Excell:ce och dhet Höglofl: Kongl. KrigzCollegium om bemelte Jahan Tinsenberg afskedzPass i ödmiukhet anhålla wehlat, dher iag i afwachtan af en höggunstig Resolution med all vördnat städze förbligwer.
Eders Höggrefl: Excell:ces Excellences och det Höglofl: Kongl: KrigzCollegij
Stockholm den  Novembris A:o 1712
Ödmiuk, hörsambste tienare
G: G: Appellmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_00667
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)

2021-04-19, 17:26
Svar #47

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hejsan!

Kan det vara Frans Clason Deboir, tabell 10 i Nordisk Vallongenealogi, som dog/begravdes 67 år gammal (dvs född ca 1694) i Katarina församling i Stockholm den 25/5 1761?
I dödboken står (tror jag) "afsked. fältwäb. Frantz Dubois gift" (se bifogad bild).
Om jag har förstått informationen i dödboken rätt bekostades begravningen av (titel?) Johan Peter Dubois. I Stockholms mtl 1760 (stadens södra och västra kvarter) hittas handelsman Jean Peter Duois, 54 år och gift. Han bör alltså ha varit född omkr 1705. Kan Jean Peter ha varit Frans bror Johan, som var dansmästare i Stockholm 1727 enligt boken Nordisk Vallongenealogi?
I Kjell Lindbloms "Tillägg N V del I och II" står att Dubois tabell 10 flyttade från Sparrsätra sn (där jag gick i en liten landsbygds-skola intill kyrkan på 1970-talet  :) ) till Stockholm eller till Film sn med sin familj omkr 1727.

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Johan Peters titel har nog något med kaffe att göra. I registret till bouppteckningar i vilken man finner den efter Johan Peters hustru Margaretha Helena står att han var kaffekokare. Länk dit: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107673_00008#?c=&m=&s=&cv=7&xywh=464%2C477%2C2578%2C1195

2021-04-20, 17:23
Svar #48

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
...som parentes: vad kommer det sig att man använder namnet Petter i ordet kaffe-petter? Kan kaffekokaren Johan Peter, som enligt information i boken Nordisk Vallongenealogi endast tycks ha haft namnet Johan då han döptes, ha något med det att göra?  ??? ;D

Tack vare läshjälp bör det stå kaffeskänk i bouppteckningen efter Johan Petter Dubois hustru. Kan det stå så även i dödboken (se bild i mitt förra inlägg)?

Frantz de Boj bodde på tomt/i fastighet nr 15 i kvarteret Höken enligt uppgift i Katarina södra mtl 1755:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057070_00123#?c=&m=&s=&cv=122&xywh=671%2C2088%2C2579%2C1195

I samma mtl (dvs Katarina södra mtl 1755) hittas även några andra namn med släktnamnet Dubois/Dyboe.
- på tomten/i fastigheten nr 6 eller nr 31 (?) i kvarteret Forman bodde Johan Dyboe (69 år) med svårtydbar titel, som kanske kan ha med kaffe att göra (?) samt pigan Cajsa Dyboe (27 år):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057070_00113#?c=&m=&s=&cv=112&xywh=717%2C2146%2C2578%2C1195
- på tomten/i fastigheten nr 26 i kvarteret Fatburen bodde guldsmedsänkan Anna Dubois (70 år):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057070_00423#?c=&m=&s=&cv=422&xywh=647%2C3017%2C2578%2C1195

Eftersom de bodde i samma område av Södermalm kanske de var släkt med varandra.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-23, 08:26
Svar #49

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej,

Johan Dyboe som bodde på tomt/fastighet nr 6 eller nr 31 i kvarteret Forman enligt Katarina södra mtl 1755 i Stockholm (se mitt förra inlägg) var fd kattuns-arbetare. Enligt SAOB är/var kattun = bomull alt. ett slags bomullstyg.

Guldsmedsänkan Anna Dubois (också i mitt förra inlägg) har jag nu förstått bör ha varit Gotfred Dubois (Dubois tabell 54 i boken Nordisk Vallongenealogi) hustru Anna Meijer.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-24, 21:52
Svar #50

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej Jan!

Jag har svårt tro, att den 1761 avlidne fältväbeln Frans Dubois skulle kunna vara identisk med avskedade soldaten Frans Deboir även om det ungefärliga födelseåret 1694 är lika för dem båda. I huvudstadens mtl 1730 återfinns soldaten Frans Deboir med hustru boende i kvarteret Oxögat i Norrmalm västra övre, så flytten 1727 gick inte till Film.

Jag har en bättre kandidat till fältväbeln och det är en helt ny gren Dubois, som borde varit med i Nordisk Vallongenealogi, om jag känt till den vid tiden för bokens utgivning (2012). Du hittar Frans och hans broder Jean Pierre (Johan Petter) bland barnen i nedanstående tabeller (kompletterade med dina uppgifter).


Tab 9601

Anthon Duboi med förmodad proveniens i Frankrike anhåller 8/7 1707 vid Karlskrona rådhusrätt att som traktör få etablera sig i staden (Göta Hovrätt Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:971 sid 468). Han straffas på hösttinget 1712 vid Villands häradsrätt för lönskaläge med Catharina Klemmetsdotter. Det visar sig dock på extra ordinarie ting året efter, att Anthon är gift, varför böterna åttadubblas för enkelt hor. Anthon är kock på Bäckaskogs slott i Kiaby socken. Utöver böterna
  Skolandes bem:te Kåck du Boj som af främmande religion sittia 3 söndagar å rad i ståcken för kyrkiodörrn; samt Qwinfolket Catharina Clemmetsdotter jämwäl sittia 3 söndagar å rad på plikte pallen, och hon sedan skriftas och aflösas (Villands häradsrätt CVI:1).
   Anthon konverterar 1707, vilket kan utläsas i Fransk-Lutherska församlingens register (C:1 sid 215) detta år:
  Antoine du Bois, né en Picardie, agé de 42 ans, Traiteur à Carlscrona, renonca aux erreurs de l´Eglise de Rome, embrassa la Religion Evangelique Lutherienne, Signe et communia le jour de l´an 1707.   
  Han är då född omkring 1665. Det är samme traktör Anton Dubois, efter vars änka Anna Elisabet Du Boy det förrättas bouppteckning i Stockholm 1734 (bou Sth 1734/1:1106) och arvsskifte påföljande år (Sth 1735/1:1369). Hon har avlidit 13/1 1734.

Barn utom äktenskapet:
   Anna Maria   dp 4/2 1712, Dom ca 5 p: Epiph: Baptiz in Kiaby kyrkia ett oäkta barn N: Anna
      Maria som war tillrått på Beckaskough af koken

Barn:   Frans      f c 1694, bg 25/5 1761 i Katarina fs, kallas fältväbel i moderns bou 1734
   (Jean) Pierre      (tab 9631)
   Anne Christine   g m skärsliparen Pierre Favre 11/4 1727 i Fransk-Lutherska fs
   Anne Elisabeth   g m Pierre Cres 29/4 1739 i Fransk-Lutherska fsTabell 9631
 
(Jean) Pierre Dubois, son till Anthon (tab 9601), noteras i Stockholms mtl 1730 som bodgosse i Staden västra no 169. Han uppges vara f c 1710 i Frankrike. Den Pierre Cres, som nio år senare gifter sig med Pierres syster, är också bodgosse på samma plats och uppges vara f c 1710 i Arabien!
  Pierre gifter sig första gången 30/4 1732 i Fransk-Lutherska fs med Anne Cecilie Hopp. Han får burskap som handelsman i Stockholm 27/9 1733. Vid hans andra giftermål 27/9 1744 i Fransk-Lutherska fs (C:1 sid 162) i huvudstaden skriver prästen:
  L`An 1744 Après les annonces avoient eté regulièrement publiées à l´Eglise Francoise, on benit le 27. Septembre le mariage de Monsieur Pierre Dubois Marchand à Stockholm et de Mademoiselle Marguerite Helene Ebbeltoft.
  Hon dör 22/3 1761 i Tyska fs (bou 17/9 1761 Sth rr 1:a avd. F1A/192 sid 285). Hans tredje hustru heter Marie Catharine Gahm med vigsel 25/10 1761 i Fransk-Lutherska fs. Hon efterlever honom. Jean Pierre avlider 10/4 1764 och begravs i Jacob fs (bou 1777/3:86). Barnen är döpta i Fransk-Lutherska fs. I mtl 1760 för Stockholms södra och västra kvarter återfinns gifte handelsman Jean Peter Dubois 54 år gammal. Det ger ett ungefärligt födelseår 1705 för honom.
 
Barn i 1. giftet:   Antoine                                           dp 4/12 1733
                              Jean Pierre                                    dp 11/10 1737
 
Barn i 2. giftet:   Marie Judith                                  dp 15/10 1747, d 24/4 1804 i Klara fs, g m kamreraren vid
                                                                                        Stockholms läns landskansli Carl Magnus Malmberg
                              Francois Sigefroi                          dp 8/10 1751, d senast 1761
                              Elisabeth Marguerite                   dp 14/6 1753
                             Christophe Theodore                   dp 29/7 1757, d senast 1761

2021-04-25, 08:43
Svar #51

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Det var spännande läsning! Tack Kjell!

Tabeller 9601 och 9631?!!  :D Betyder det att du har minst så många tabeller nu?! Om det kommer ut en ny upplaga av N V blir det en väldigt tjock bok!

Konstigt sammanträffande med de två brödraparen Frans och Johan (Petter), som var födda ungefär samma respektive år. En uppgift, som jag själv tycker är intressant och som saknas om (Jean) Pierre i din text om honom är att han har titeln kaffeskänk/kaffekokare i bouppteckningen efter hans andra hustru Margareta Helena. Den skrev ju 1761, och om jag har hittat riktig information rådde ett kaffeförbud då. Man kan undra hur han kunde bli registrerad som kaffeskänk under rådande kaffeförbud. Hade kanske personer tillhörande fransk-luterska församlingen ett undantag? ...min fantasi skenar lätt iväg med mig!  ;D

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-25, 11:00
Svar #52

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej igen!

Visserligen är Dubois en av de större vallonsläkterna i landet men fullt så många tabeller har jag inte. Det är mycket luft i numreringen för att inte behöva göra om, när nya individer tillkommer. Drygt 150 familjetabeller har jag just nu i min databas för släkten Dubois. Av dessa är 64 stycken födda på 1600-talet och medtagna i boken.

Någon ny upplaga av N V blir det inte heller. Jag börjar bli för gammal för att orka ta mig an ett sådant projekt.

Kaffekokare, ja? I egenskap av handelsman kan man tänka sig, att han hade tillstånd att både importera och utskänka kaffe under de perioder, då inget förbud rådde. Det här var dessutom Svenska Ostindiska kompaniets glansperiod. Se vidare https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29649

/K

2021-04-26, 11:11
Svar #53

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hejsan Kjell!

Synd att du inte känner för en ny upplaga av N V! Jag har dock sett att det finns uppdaterad information på internet. Jag får nöja mig med det!  :)

Efter lite mer sökande om kaffeförbud har jag sett andra källor uppge att det första kaffeförbudet infördes 1756 och det andra 1766. Det senare förbudet upphörde 1769, men när det första förbudet upphörde har jag inte lyckats hitta, så det är nog troligt (eller åtminstone möjligt) att det inte rådde något förbud 1761 när Jean Petter nämns som kaffakokare/kaffeskänk eller kaffe..? i bouppteckningen respektive i dödsannonsen (den om Frantz Dubois bortgång).

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-04-28, 11:21
Svar #54

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej igen!

I Katarina församling (Stockholm) död- och begravningsbok FI:4 hittas kattunsarbetaren(?) Joh. Dubois hustru Maria Duboi, som dog av ålderdom(-sbräcklighet) 70 år gammal den 15/2 1759 (nr 71).

Länk till notisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055805_00184#?c=&m=&s=&cv=183&xywh=3133%2C1572%2C2800%2C1328

Är denne Johan Dubois son till Clas, tabell 53 i N V? Jag har sett i tillägg till N V att det till släkten/släkterna Dubois finns en ny tabell 53A: Johan Duboij vars hustru hette Maria Debou enligt Katarina församlings födelseböcker, men där står inte något om eventuellt annat yrke än sjöman i Stockholm. Undrar om det verkligen blev någon rymning till Ryssland för Johan Duboij (tabell 53A).  ;D

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Då Johan Dubois själv dog är skriften tydligare för mig, och det står "cattuns arbetaren" (kattuns-/bomullsarbetaren). Han dog eller begravdes i Katarina församling den 5/5 1760 (nr 205) och var då 87 år gammal, dvs född ca 1673. Tabell 53 Clas Dubois son Johan var född 1685, men kanske ålderuppgiften i dödboken är inom "felmarginalen". Vidare tycks det i notisen stå "af dess måg hallskomak: Johan Barck", som kanske betyder att mågen betalade för begravningen. Vad betyder hallskomakare???

Länk till notis om Johan Dubois död/begravning:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055805_00198#?c=&m=&s=&cv=197&xywh=3091%2C81%2C2799%2C1328

2021-04-29, 11:34
Svar #55

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej åter igen!

Den där fältväbeln Frans Dubois hustru/änka hette visst Lisa Duboi de Örn enligt Katarian församling (Stockholm) död- och begravningsbok FI:5. Hon dog/bg den 8/4 1963 och var då 84 år gammal. Begravningen betalades av kaffekokaren Johan Petter Duboi.

Länk till notisen (nr 202):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055806_00013#?c=&m=&s=&cv=12&xywh=315%2C2906%2C3025%2C1435

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-05-12, 19:04
Svar #56

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej,

Efter önskemål om kompletterande uppgifter om Jacob Godos (tabell 18 i boken Nordisk Vallongenealogi (N V)) barnbarn (via dottern Brita) Jacobs vigsel med en tjej från Dubois-släkten ska jag göra ett försök att summariskt återge hur Mats Karlsson kom fram till de uppgifterna (se också hans inlägg den 2019-03-08 i diskussionsämnet DuBois/Duboe här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=159719.msg1498079#msg1498079). Om jag minns rätt har han skrivit en artikel om detta, kanske i Wattholma Kultur- och Hembygdsföreings tidskrift Änglabygden, men tyvärr har jag inte hittat information som bekräftar det. Följande uppgifter är alltså hämtade ur Mats Karlssons text, som han vänligen har delat med sig av. Med reservation för feltolkningar och felaktig avskrift!
PS: se också Mats Karlssons inlägg 2020-04-30 i diskussionsämndet DuBois/Duboe (samma länk som ovan).

Jacob Godos (tabell 18 i N V) dotter Brita hade bla sonen Jacob Andersson. För mer information om Brita, se mitt inlägg den 2021-05-12 under diskussionsämnet Goude / Gode / Godhe / Godet här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=67525.msg1586020#msg1586020.

Jacob Andersson gifte sig  16/10 1757 i Lena socken med Catharina Pehrsdotter, och det är hon som var en Dubois-tjej enligt Mats Karlssons släktforskning.
Länk till hfl där paret Jacob Andersson och Catharina Pehrsdotter finns i Björhammar i Lena socken:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004377_00102#?c=&m=&s=&cv=101&xywh=260%2C91%2C2579%2C1195

När Catharina Pehrsdotter dog 19/10 1777 står i dödboken att hon då hade åldern 42 år, 8 månader och 17 dagar vilket ger beräknat födelsedatum 2/2 1735.
Länk till dödbok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00121#?c=&m=&s=&cv=120&xywh=3070%2C3069%2C2826%2C1341

Enligt Lena socken födelsebok föddes Catharina Pehrsdotter den 2/2 1735 i Slässby, exakt samma datum som det beräknade utefter åldersuppgift i dödboken. I födelseboken står att hennes föräldrar hette Per Isacsson och Eva.
Länk till födelsebok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004399_00023#?c=&m=&s=&cv=22&xywh=3009%2C-38%2C2962%2C1405

Per Isacsson hade en halvsyster Anna (se information om deras pappa Isaac Pehrsson nedan) som i kyrkböcker är antecknad med släktnamnet Duboe. Det bör vara ett tecken på att deras gemensamma pappa Isaac Pehrsson tillhörde släkten Dubois. Ett annat sådant tecken, som Mats Karsson har hittat, är en arvstvist i Rasbo härad september 1697 mellan Isaac Perssons moder Karina Michelsdotter i Slässby och hennes bror. Enligt N V bodde tabell 35 Petter Frantzson i Släfsbyn/Slässby och även om han dog 1691 misstänker jag att det är troligt att Isaak Perssons mamma i Slässby 1697 kan vara tabell 35 Petter Frantzsons änka som bodde kvar i Slässby efter makens död. Själv har jag sett i Lena sn C:1b sida 24 att Eva Dubboue(?) fick barnet Daniel i Slässby den 23/2 1735. Denna Eva kan ha varit Isaac Perssons dotter född 28/6 1707 i Slässby (se Lena sn C:1a sida 14 Arkiv Digital). (Pappan till Daniel sades vara Eva Horns(?) lakej Daniel Brun. Kan han ha varit av en vallonsläkt Le Brun?) I samma bok (Lena sn C:1b sida 145) står att barnet Isac Persson från Slässbyn begravdes 28/12 1739 på Wattholma gravställe, vilket bör tyda på en koppling mellan familjen i Slässby och Wattholma bruk. I Slässby dog också Johan Frantzson Duboe (Johan du Bois, tabell 30 i N V) den 5/8 1740, så familjen Dubois hade en koppling dit. (Enligt N V hette Johan du Bois hustru Kierstin Nilsdotter, och inte Karina Michelsdotter, som enligt arvstvisten 1697 var Isaac Perssons mamma.)

 Enligt uppgift i Lena sn dödbok var Per Isacsson född 10/9 1702 och han dog 5/5 1775 i Björhammar i Lena socken.
Länk till dödbok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00101#?c=&m=&s=&cv=100&xywh=3110%2C3643%2C2800%2C1328

Han hittas också i Lena (födelse-)bok C:1a, sida 7 (Arkiv Digital), född i Slässby 10/9 (1702?) och pappans namn var Isaac Pehrsson.

Enligt uppgift i dödbok var Isaac Pehrsson född 1674 i Björkhagen i Lena socken och han dog den 14/8 1729 i Slässby i Lena socken.
Länk till dödbok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004399_00080#?c=&m=&s=&cv=79&xywh=777%2C2660%2C2491%2C1182

Möjligtvis har jag missat någon väsentlig information ur Mats Karlssons text, men enligt resonemanget ovan bör alltså Isaac Pehrsson ha varit son till Petter Frantzson (tabell 35 i N V).
Baserat på information i Mats Karlssons text finns följande data till Isaac Pehrssons ansedel:

Född: 1674 i Björkhagen i Lena socken
Föräldrar: Petter Frantzson (tabell 35 i N V) och Karin Mickelsdotter
Gift tre gånger; 1) 26/4 1696 i Lena socken med Maria Hansdotter (död mars 1698), 2) 7/10 1700 i Tensta socken med Anna Nilsdotter (dotter till Nils Persson i Botarby, död i juli 1710 i Lena socken), och 3) 10/1 1711 i Lena socken med Anna Ingelsdotter från Baggbol (dotter till Ingel Tomsson i Baggbol, som var körare i Wattholma bruk).
Barn:
 • Helena Isaacsdotter - piga i Slässby 1735
 • Margareta Isaacsdotter - gm Mickel Larsson i Hagberga torp i Lena sn
 • Per Isaacsson - 1701-1775 (se också info ovan)
 • Maria Isaacsdotter - f 23/10 1703 i Slässby i Lena sn, gm Anders Andersson i Wattholma (bland dopvittnen: Johan Fransson (Dubois) i Koltorpet)
 • Gabriel Isaacsson - f 26/1 1705 i Slässby i Lena sn
 • Nils Isaacsson - f 1/5 1706 i Slässby i Lena sn
 • Eva Isaacsdotter - f 28/6 1707 i Slässby i Lena sn (troligtvis hon som fick barn i Slässby 23/2 1735 och är där registrerad med efternamnet Dubboue)
 • Anna Isaacsdotter Duboe - f januari 1715 i Slässby i Lena sn, gm hammarsmed Mårten Gaude i Wattholma bruk, avrättad 18/1 1758 för begånget barnamord

Se också bifogad schematisk bild för kopplingen mellan Jacob Godo (tabell 18 i N V) och Petter Frantzson (tabell 35 i N V).

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

2021-05-16, 10:45
Svar #57

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil

Hej Jan!

Stort tack för detaljerad och övertygande redovisning. Särskilt glad blev jag över referensen till ärendet vid Rasbo häradsrätt 1697, som ger namnet på Petter Frantzson Dubois hustru. Även i övrigt har ditt inlägg gett en del kompletterande datum.

Jag är bara tillfälligt hemma idag och ska senare granska de uppgifter och frågor du lämnat under den gångna veckan om släkten Goude/Gode/...

Vänligen
Kjell

2021-05-17, 11:14
Svar #58

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej Kjell,

Det var roligt att det fanns nya uppgifter för dig! När jag läste Mats Karlssons text, som finns i en bifogad pdf-fil i hans inlägg 2020-04-30 i diskussionsämndet DuBois/Duboe (länk i mitt förra inlägg), blev jag imponerad av hans forskning och tack vare den fick jag reda på, och blev övertygad om, att jag har vallon-anor även på min pappas sida.

Dubois-släkten i Lena socken härör ju från Francoy du Boy, alias Frans Kolare (tabell 27 i N V), som lär ha utvandrat till Sverige 1633. För en tid sedan började jag titta på den belgiska versionen av Riksarkivets hemsida - ett arbete som har blivit avbrutet både av annan släktforskning och (kanske mest) av insikten om svårighetsgraden. Främst av en slump fick jag då se ett dokument som jag tror är ett kontrakt eftersom jag gjorde en sökning efter kontrakt (tror jag i alla fall  ;D ), och som bör ha blivit skrivet mellan 1627 och 1631. Dessutom tror jag att det ungefärliga italienska ordet "comparire" (på svenska ungefär "dyka upp"/"inställa sig") finns i inledningen av stycket. Om jag har förstått rätt finns kontraktet nu i Kortrijk, som ligger några få km norr om gränsen mellan Vallonien och den flamländska regionen, men det är för mig otydligt om det också var skrivet där eller någon annan stans. Det som fångade mitt intresse i kontraktet var ett namn: Franchois du Bossagh (se bifogade bilder). Bois betyder ju skog eller trä (eller också möjligtvis ved) på franska. Det italienska ordet för skog är bosco. Kanske kan man misstänka att bossagh kan vara/ha varit en dialektal form av ordet skog.

Jag inser förstås att kontraktet förmodligen inte alls gäller någon resa till Sverige och arbete där, men jag tycker det ändå är bästa att ställa frågan om någon kan tyda texten.

Vänliga hälsningar,
Jan

2021-07-16, 22:23
Svar #59

Utloggad Anders Berglund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2022-09-27, 22:05
  • Visa profil
Hej ni vallonkunniga!


Jag stötte just på en (som jag tyder det) Welam de Båss som med hustrun Catharina Eriksdotter får en son Petter i Skinnskatteberg den 4/9 1692. Ett av dopvittnena var en Jaco(p) de Båss.
Jag hittar inte denne Welam i Nordisk Vallongenalogi, men gissar att han ändå är av släkten Dubois. Någon som vet mer om det?

Welam kan vara den "Melam byggemästare vid Skärviken" som figurerade som dopvittne tidigare samma år, 1692. Hans hustru Karin var också dopvittne vid samma tillfälle, och skrevs där som "byggemästaren Wilhems hustru".

Vänliga hälsningar,
Anders


2021-07-17, 07:46
Svar #60

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 605
 • Senast inloggad: 2022-09-17, 16:35
  • Visa profil
Hej Anders!

Du har säkert rätt i att det är byggmästaren Welam (Wilhelm) och hans hustru Catharina som får sonen Petter angivet datum. Jag har gjort samma notering, men jag läser namnet som de Bäss. Det gör, att jag i stället gissar på byggmästarsläkten de Besche.

Erland de Flon har skrivit en bok, som heter "Släkten de Besche". Där kan du se, om det i slutet av 1600-talet finns någon byggmästare Welam de Besche med angiven hustru Catharina Eriksdotter. Tyvärr har jag inget eget ex, men boken finns säkert på ditt närmsta större bibliotek. Hör annars med Sällskapet Vallonättlingar, som garanterat har boken i sitt eget bibliotek och kan kolla upp.

Trevlig sommar
Kjell L

2021-07-17, 23:16
Svar #61

Utloggad Anders Berglund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 35
 • Senast inloggad: 2022-09-27, 22:05
  • Visa profil
Tack för svaret, och jag önskar dig detsamma!


Anders

2021-07-25, 15:47
Svar #62

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej!

Här kommer kompletterande information om fältväbeln Frants Dubois (se Kjell Lindbloms och mina inlägg gjorda i april 2021 i det här diskussionsämnet).

I Katarina församling södra (Stockholm) mantalslängd 1731 (BA:14/4) hittas han på sidan 4, i kvarteret Bonden den större nr 10, som ägs och bebos av skräddare Anders Norman och dess hustru. Om jag har läst rätt tycks det stå "Bor förafskädade fältwäbelen Frantz Deboii/Deboij/Deboy med hustrun". Fältväbel Frans Dubois tycks alltså ha varit avskedad vid skrivandet av mtl 1731.

Länk till sidan i mtl:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057048_00107#?c=&m=&s=&cv=106&xywh=-426%2C682%2C5030%2C2332

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-23, 12:36
Svar #63

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej,

I Stockholms kronotaxeringslängd (ktl) 1745 står, om jag har tolkat texten rätt, att Johan Dubois (1727-98, son till Gotfred TAB 54 i Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi) var släkt med bryggaren Johan Wessman.
Det tycks mig stå (på två olika rader):

"1. Peruqve för slacktingen ___ 20"
"Johan Dubois på 16de året ___2"

Min osäkerhet är om peruken gäller Johan Dubois, som i sådant fall bör ha varit en släkting, eller om peruken gäller en annan släkting, vars namn inte är omnämnt. Om de var släkt, vet någon hur de var det?

Länk till sidan i ktl 1745:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060279_00352#?c=&m=&s=&cv=351&xywh=921%2C513%2C2579%2C1195

I bouppteckningen efter Johans pappa Gotfred/Gottfried står att Johan då var i lära hos bryggaren Johan Westman. Släktnamnet är alltså skrivet på två sätt i de två dokumenten: Wessman respektive Westman. I mina anteckningar, som rör en person (trädgårdsmästaren Matthias Gimström född (enligt uppgifter i Irsta kyrkoböcker) omkring 1720 i Skäfthammar - troligtvis vid Gimo bruk), förekommer båda släktnamnen Wessman och Westman. I Kjell Lindbloms bok framkommer att Gottfrids farfar var Johan Dubois (TAB 52). Finns det möjlighet att han var släkt med (tex bror med) Mårten du Bois (TAB 42), som hade flera söner verksamma vid Gimo bruk i slutet av 1600-talet enligt Kjells bok (tabellerna 44, 47, 49 och 50)? Den eventuella kopplingen mellan TAB 42 och TAB 52, via släktnamnet Wessman/Westman, har gjort att jag har funderat över den möjligheten. Därför skulle det vara kul att veta om, och eventuellt hur, Johan Dubois och bryggaren Johan Wessman/Westman var släkt med varandra.

Länk till bouppteckning efter Gottfried Dubois:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107621_00074#?c=&m=&s=&cv=73&xywh=3617%2C3004%2C2579%2C1195

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-23, 13:50
Svar #64

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1514
 • Senast inloggad: 2022-10-01, 13:59
  • Visa profil
Man kan ju fråga sig om en 15-åring ("på 16e året) på den här tiden bar peruk.

2022-09-24, 12:24
Svar #65

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Åldersuppgifter i mantalslängder (och kronotaxeringslängder) på ungdomar stämmer ofta inte har jag läst, och jag har också själv lagt märke till detta när jag har släktforskat. Anledningen lär ha varit att undvika betalning av mantalspengar/skatt för personer yngre än 16 år. Enligt Kjell Lindblom var Johan Dubois född 1727 och bör därför ha fyllt 18 år 1745. Kan man kanske gissa att Johan redan hade börjat att få vara med i "affärs-sammanhang"? Hur som helst kvarstår min osäkerhet huruvida Johan Dubois och Johan Wessman/Westman var släkt med varandra.

Det lär finnas en bryggarsläkt Westman och i den fanns medlemmen Johan, också född 1727 enligt sekundära uppgifter, men det tycks mig osannolikt att en 17-18 åring redan kom att kallas "Bryggaren Johan Wessman" 1745 (även om han tillhörde en "bryggarsläkt"). Här är en länk till de sekundära uppgifterna (t.o.m. med en målning av bryggaren Johan Westman! (TAB 18)!):
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Westman_-_Bryggarsl%C3%A4kten

För att göra kopplingen till Gimo bruk mer "aptitretande" kan nämnas att, på samma sida i ovan nämnda ktl 1745, är antecknad "KammarRådet Wattrangs arfwingar" (nr 161 i samma kvarter). Denne kammarråds farbror, Zakarias Wattrang, lär ha blivit häradshövding 1677 i Olands härad, som inbegriper bla Skäfthammar socken med Gimo bruk. Uppgiften om Zakarias Wattrang är tyvärr också sekundära uppgifter (se TAB 1):
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wattrang_nr_848#TAB_10

Trädgårdsmästaren Matthias Gimström, som förmodligen var född vid Gimo bruk ca 1720, flyttade från Stockholm till kammarrådet Wattrangs son i Ärla socken i januari 1749, men senare samma år flyttade han tillbaka till Stockholm. Sonen och hans syster, som lär ha dött 12/12 1745, var alltså arvingarna, som ägde tomten nr 161, som omnämns på sidan i ovan nämnda ktl 1745.

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-25, 17:10
Svar #66

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Bryggaren Johan Wessman/Westman, som eventuellt var släkt med bryggaren Johan Dubois, hade samma namn och yrke som bryggaren Johans Westman, som föddes 1727 enligt den sekundära källan (se mitt förra inlägg). Den förre (eventuellt släkt med Johan Dubois) var fc 1718 enligt ålersuppgift i mtl 1755 (kvareret Krukomakaren nr 146/147 i Maria Magdalena församling i Stockholm):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057071_00200#?c=&m=&s=&cv=199&xywh=250%2C3307%2C3981%2C1719

Enligt samma källa hette hans mamma Catharina Sundström, född (ca 1690) Andersdotter enligt bouppteckning efter Johan Wessman/Westmans plastpappa (Eric Sundström):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107623_00075#?c=&m=&s=&cv=74&xywh=2167%2C412%2C4783%2C2065

Johan gifte sig den 9/7 1740 i Maria Magdalena församling med Margareta Geting:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055218_00089#?c=&m=&s=&cv=88&xywh=437%2C169%2C2799%2C1328

Paret fick (bla?) följande barn i Maria Magdalena församling:
 • Johan dp 3/6 1741
 • Erich dp 5/2 1744 (madame Dubois bland faddrar)
 • Carl dp 19/2 1745 (herr Duboes bland faddra)

Bryggaren Johan Westmans hustru (oklart vilken Johan Westman!   :-\ ) var fadder vid dop av barn i Maria Magdalena församling den 24/3 1742.

Bryggaren Erik Sundström (kanske Johans plastpappa?) och jungfru Anna Brita Sundström var faddrar vid dop den 3/11 1743 i Maria Magdalena församling av myntdräng Herman Nyhmans och hustru Catharina Westmans son Johan Axel.

Länkar till alla ovan nämnda dop (i samma ordning):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00247#?c=&m=&s=&cv=246&xywh=2956%2C189%2C4187%2C1850
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00299#?c=&m=&s=&cv=298&xywh=3247%2C1029%2C2927%2C1293
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00321#?c=&m=&s=&cv=320&xywh=359%2C2291%2C2691%2C1277
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00263#?c=&m=&s=&cv=262&xywh=3187%2C3733%2C2908%2C1284
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055199_00293#?c=&m=&s=&cv=292&xywh=92%2C2319%2C4215%2C1862

I den sista dopnotisen nämns bryggaren Claes Lampa. Om jag minns rätt vid genomgång av dopnotiserna i Maria Magdalena var en annan bryggare Lampa gift med person med släktnamnet Radou, som också förekommer i den sekundära källan om bryggarsläken Dubois.

Bryggaren Johan Wessman och (hans släkting?) Johan Dubois i ktl 1745 bodde i en fastighet ägd av Grubb.  Den 7/9 1742 döptes i Maria Magdalena församling krögare Petter Fredrich Grubbs och Margareta Godes son Petter Fredrich och bland faddrarna hittas jungfru Eva Helena Westman och bryggaren Petter Ströman.

2022-09-26, 02:57
Svar #67

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7053
 • Senast inloggad: 2022-10-03, 13:45
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om Adam Radous bouppteckning se Ulf Berggrens inlägg i tråden om släkten Lampa här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=72020.msg1575508#msg1575508
hälsar en avlägsen Lampa-ättling  ;)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2022-09-26, 08:32
Svar #68

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Tack Stefan för länken!

Jag glömde nämna att bryggaren Johan Dubois var gift med Sara Helena Radou enligt sekundär källa (se TAB 6 i länken nedan).

http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Dubois#TAB_8

Den 25/7 1749 döptes bryggare Peter Lampa och Sara Elisabet Radouns dotter Sara i Maria Magdalena församling i Stockholm. Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055200_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=239%2C45%2C4030%2C1911

För att försöka ta reda på det eventuella släktskapet mellan bryggaren Johan Wessman/Westman och Johan Dubois börjar det bli så många personer inblandade (jag syftar på de dåtida samtida personerna förstås!  :D ) att jag nog måste göra en schematisk bild.

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-09-26, 09:23
Svar #69

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7053
 • Senast inloggad: 2022-10-03, 13:45
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om du lyckas få till ett sådant schema så får du gärna delge det!  :P
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2022-09-26, 11:35
Svar #70

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Vi får se vad jag kan hitta på!  ;)

I Maria Magdalena (västra) ktl 1746 (kvarteret Kattrumpan 159+160) tycks det i alla fall vara bekräftat att bryggare Johan Wessman och Johan Dubois var släkt med varandra (och att Johan Dubois använde peruk trots sin låga ålder). Nu gäller det bara att försöka reda ut hur de var släkt med varandra. ...inte så bara kanske! Jag ska skriva och fråga om mer information om bryggaren Johan Wessman under diskussionsämnet "Wessman", men om jag får fram något mer om släktförhållandet lägger jag upp det här (med schematisk bild - jag lovar!  ;D ). Det gäller nog att få fram vem Wessmans pappa var.

Länk till sida med Kattrumpan 159+160 i ktl 1746:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060281_00334#?c=&m=&s=&cv=333&xywh=2901%2C1419%2C3084%2C1430

Nu ska jag leta upp adressen i ktl 148 och i ktl 1749. Förhoppningsvis finns där information om hur Johan och Johan var släkt med varandra.

2022-09-26, 13:54
Svar #71

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Ursäkta om jag stör genom att lägga upp enskilda fynd, istället för att göra en sammanställning av släktskapet mellan bryggare Johan Dubois och bryggare Johan Wessman (jag hade tänkt vänta...), men jag kan inte låta bli att dela en bild på Johan Dubois namnteckning. Den finns i bouppteckningen efter Johan Wessmans mamma (Catharina Andersdotter) av den anledningen att Dubois åtog sig förmyndarskapet av Johan Wessman (avliden) och Margareta Getings son Erik. Jag börjar luta åt att Johan Dubois var "ingift" släkting till Johan Wessman och istället "icke ingift" släkt med Margareta Geting.

Här är länk till notisen om Johan Dubois fyrmyndarskap:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107676_00463#?c=&m=&s=&cv=462&xywh=3233%2C2439%2C2577%2C1195

Här är länk till Johan (Jean) Dubois namnteckning:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107676_00467#?c=&m=&s=&cv=466&xywh=4146%2C1458%2C2147%2C995

I bouppteckningen framkommer (om jag tolkar texten rätt) att Margareta Radon var skyldig dödsboet pengar. Släktnamnet Radon misstänker jag är kopplat till det i Sällskapet Vallonättlingar omnämnda släktnamnet Radou (https://vallon.se/slaktlista/). Eftersom Johan Wessmans mamma, Catharina Andersdotter, tycks ha lånat ut pengar till Margareta Radon, kanske det är på hennes sida det finns ett släktskap med Johan Dubois (??). Tacksam för synpunkter!  :)

Länk till notis om Margareta Radon i bouppteckningen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107676_00466#?c=&m=&s=&cv=465&xywh=638%2C2210%2C2576%2C1194

2022-09-30, 17:05
Svar #72

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hej igen,

Angående släktskapet mellan bryggare Johan Dubois och bryggare Johan Wessman/Westman har information om Johan Wessman/Westmans närmaste familjemedlemmar hittats.
Mer om dem finns här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=188406.msg1629685#new

Eftersom bryggare Johan Dubois var förmyndare åt Johan Wessmans barn Erik (se mitt förra inlägg) och eftersom det troligtvis var Johan Dubois mamma och pappa som var faddrar åt Johan Wessman och Margareta Getings andra respektive tredje barn, tycker jag att det borde finnas ett ganska nära släktskap mellan Johan och Johan. Emellertid hittas ingen direkt koppling mellan familjerna, när man tittar på Johan Wessmans närmaste familjemedlemmar. Därför återkommer jag till min misstanke att Johan Dubois kan ha varit (icke-ingift) släkt med Margareta Geting. I mina anteckningar om Galtströms bruk har jag hittat namnet Geting. Konstigt nog höll jag på att leta i register från Galtströms bruk när jag kom in på det här sido-sido-spåret, som släktskapet mellan Johan Dubois och Johan Wessman har inneburit för mig.  :D I Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi har jag sett att Johan Dubois pappa, Gotfred (tab 54), var född 1688 i Forsmark. Om jag minns rätt har jag läst någon stans att ett flertal bruksarbetare vid Forsmark flyttade till Galtströms bruk på 1680-talet. I letandet efter information om Johan Wessmans familj och liv stötte jag på namnet Ziegried (Sigrid?) Gieting i Maria Magdalena mtl 1730. Där står, om jag har lyckats tolka texten rätt, att hon var 21 år (dvs fc 1710, men kanske tidigare...) i Norrland.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00046#?c=&m=&s=&cv=45&xywh=2856%2C581%2C3535%2C1526

Lustigt nog höll jag på att leta efter spår efter eventuella vuxna barn till en le Brun och Sigrid vid Galtströms bruk innan jag som sagt kom in på det här sido-sido-spåret.  :o Ännu mer chockad blev jag, när jag fick se att Johan Wessmans bryggeri tycks ha blivit sålt efter hans död till en bryggare Olof Brun!

Enligt Maria Magdalena mtl 1730 bodde Sigrid Gieting i kvarteret Saturnus mindre nr 44 (eller möjligtvis i kv. Östergötland som enligt ktl 1729 har nummer 44) och i samma fastighet/gård och på samma sida, längre ner, hittas kaptenen vid Södermanlands regemente herr Lampa (ogift).

I Stockholm ktl 1739 framkommer att bryggaren Petter Ströman, vars namn jag nämnde i mitt inlägg här den 25/9, hade en brorson med släktnamnet Lampa. En möjlig förklaring är Petter Ströman och brodern Lampa hade samma mamma, men olika pappor. Troligtvis finns andra möjliga förklaringar!

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057050_00071#?c=&m=&s=&cv=70&xywh=461%2C983%2C3987%2C1721

Åter till mtl 1730! I den hittas namnet Niclas Geting, 14 år (dvs troligtvis född något år före 1716). Han är "gosse" hos bagare Hans Reimert i kv. Gripen nr 125.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00170#?c=&m=&s=&cv=169&xywh=328%2C609%2C3983%2C1720


I kvarteret Krukomakaren, där Johan Wessman (då 13 år) bodde i nr 147 (med sin plastpappa Erich Sundström), fanns i nr 153 bryggaren Adam Radon och hans hustru Margareta, vars namn också har varit omnämnd(a) i sammanhanget angående släktskapet mellan Johan och Johan. De hade då en barnflicka, som hette Helena Reimert (jfr bagare Reimert ovan).

Länkar:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00177#?c=&m=&s=&cv=176&xywh=2459%2C2686%2C4778%2C2063 och
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057043_00180#?c=&m=&s=&cv=179&xywh=346%2C2123%2C3980%2C1719

Var Johan Wessmans blivande hustru, Margareta Geting bodde då mtl 1730 skrevs har jag inte lyckats bli klar över med 100%. Eventuellt var hon redan då gift med Anders Johansson Norman, som med säkerhet hittas i kv Kattrumpan nr 154 i ktl 1735. (Margareta Geting var alltså gm bryggare Anders Johansson Norman innan hon gifte sig med Johan Wessman/Westman. Mer om detta finns i mitt inlägg omnämnt i början av detta inlägg.)

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060267_00459#?c=&m=&s=&cv=458&xywh=3272%2C1834%2C3318%2C1433

I Maria Magdalena mtl 1731 motsvarar eventuellt Anders Johansson Norman den gifta gardist-karlen Norman på samma adress, dvs Kattrumpan 154.

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057045_00107#?c=&m=&s=&cv=106&xywh=346%2C664%2C4125%2C1912

I samma mtl 1731, på nästa sida, finns i Kattrumpan 166/167 möjligtvis namnet Anders Geting, men vad står det ovanför hans namn??

Länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057045_00108#?c=&m=&s=&cv=107&xywh=3107%2C3036%2C3437%2C1593

Anders (Geting??) hyrde i alla fall av Petter Åberg, vars släktnamn tycks mig ha florerat när jag letade efter information om Johan Wessman.

I min förvirring av alla dessa släktnamn, som blir fler och fler(!!!), tog jag en paus och roade mig att markera de inblandade kvarteren på en karta från 1733 över Maria Magdalena församling (se bifogad bild).

På återskrivande!  ;D

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-10-02, 15:33
Svar #73

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2022-10-04, 12:42
  • Visa profil
Hejsan,

Eventuellt har ett släktskap mellan bryggare Johan Dubois och bryggare Johan Wessman funnits, men stor osäkerhet råder huruvida släktskapet stämmer och dessutom är det långt ifrån ett nära sådant, så det är kanske tveksamt om det är detta eventuella släktskap som åsyftades i kronotaxeringslängderna. I den bifogade bilden "eventuellt släktskap..." har jag tagit med så få personer som möjligt i syfte att få en tydlig schematisk bild.

Det eventuella släktskapet bygger bla på information i de här två bouppteckningarna: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107584_01735#?c=&m=&s=&cv=1734&xywh=2309%2C75%2C4455%2C2065 och https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107593_01260#?c=&m=&s=&cv=1259&xywh=2075%2C344%2C5348%2C2479
Dessutom bygger det på sekundära källor, som jag har nämnt tidigare.

Om hypotesen stämmer skulle släktskapet finnas på Johan Dubois mormors sida och på Johan Wessmans eventuella/(troliga?) sysslings svärmors sida. Med tanke på att Johan Dubois båda föräldrar var faddrar, var och en för sig, till två av Johan Wessmans barn skulle jag ha förväntat mig ett närmare släktskap, men kanske det fanns något annat motiv än släktskap till fadderskapen (tex "vägen in i bryggeribranchen" för sonen Johan Dubois?). Hur som helst tycker jag det är en spännande hypotes att Johan Wessmans hustru, Margareta Geting, kan ha något med släktskapet att göra. I den bifogade filen "anteckningar" har jag lagt in några kopplingar tex till Norrland. Enligt sekundär källa var Claes Danielsson Lampa född 1727 i Medelpad. Se TAB 2 i den här länken: https://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Lampa (I bilden finns mina anteckningar som rör ett annat projekt.)

Den i ktl 1739 omnämnda bryggaren Petter Strömans brorson Lampa, som jag nämnde i föregående länk, kan nog ha förklaringen att  barnet Lampa var en brorson till Petter Strömans hustru. Den 8/5 1715 vigdes nämligen bryggaren Petter Ströman och Elisabeth Lampa i handelsman Sperlings hus på Götgatan enligt notis i Maria Magdalena lysning- och vigselbok EI:1 sida 171. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055217_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=3277%2C155%2C3025%2C1435

Även bryggare Olof Brun omnämndes i mitt förra inlägg. En Anders Bruns arvingar omnämns i bouppteckning efter Andreas Berg, som jag tror kan ha varit Johan Wessmans morfar (se förklaring i bilden "anteckningar"). Med tanke på att bouppteckningen skrevs 1698 och på förnamnen Andreas och Olof misstänker jag att de inte hade något med släkten le Brun att göra. Länk till bouppteckningen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0107536_01176#?c=&m=&s=&cv=1175&xywh=2725%2C728%2C5349%2C2479

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-10-03, 08:13
Svar #74

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6612
 • Senast inloggad: 2022-10-03, 08:13
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Märkligt nog finns ingen möjlighet att följa skolmästaren i Sundsvall Petrus Lampa i Mattias Lomans släktutredning. Han ska i alla fall vara far till Daniel Lampa (ca 1663-1703), även han bryggare (bryggarålderman!) i Stockholm enilgt Stefan Simander. Han gick ett år i 3:e klass i trivialskolan i Härnösand 1677.


Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna