ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Dubois  (läst 5967 gånger)

2015-02-12, 21:48
läst 5967 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tjust bergs- och hammarting 1708 5/6
Närvarande: Åldermannen mäster Bengt Svensson, bisittare Pierre Lemoin, Mårten
Goude, Johan Johansson och Gillius Andersson
 
§10 Bergsfogden Anders Törnberg berättade, att han anhållit hos brukspatronerna
att för deras masmästare Johan Hiort, Henrik Hero, Johan Hero och Collas deboy
deras mästarepenningar till ämbetslådan, men desamma ej kunnat erhålla.
Bruksherren Isak de Besche lovade att betala 10 Dr silv:mt för Johan och Henrik
Hero.
 
-----
 
Tjust bergs- och hammarting 1711 7/6
Närvarande: Bisittarna Johan Johansson och Gillius Andersson
 
§13 Eftersom masmästaren Collas de Bou betalat till ämbetslådan sina
mästarepenningar, därför beviljades honom dess mästarebrev.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-13 18:24)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-12, 22:09
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Gusums mässingsbruk bergsting 1705 21/10
Nämnden: Trådmästaren m:r Henrik Lickfett, byggmästaren mäster Jörgen Millerus,
brännmästaren Anders Månsson
 
§ kärade framlidne hjulmakaren m:r Pierre Palliardells änka hustru Kerstin
Persdotter, till nuvarande hjulmakaren m:r Collas deBou, angående de här vid
Gusums bruks uppbyggda husen, med verkstaden och träverket som framlidne
bruksbokhållaren Montell skall ha ifrån henne värderat till 200 Dr 19 öre k:mt
och efter hennes sal. mans död är blivna hennes barn för fäderne anslagna, men
deBou kommit sedermera att besitta och nyttja, påståendes hon att Debou antingen
bör samma 200 Dr 19 öre k:mt betala, eller skaffa henne vedergällning för detta
hos direktören h:r Petter DeGomse, uti vilkens tjänst Debou nu stadd är,
 
Svaranden tillstod sig besitta de husen som Palliardell i sin tid innehaft, men
förmäler att Palliardell allenast uppbyggt en kammare, som numera för honom
deBou ska vara onödig, emedan han kan nöja sig med stugan allena, som skall
komma bruket enskilt till. Vad verket anbelangar, inkände Debou att detsamma
inte varit Palliardells utan brukets egendom, emedan han i tiden ärligt njutit
verkspenningar, nekandes sig inte vilja betala de verktyg som Palliardell efter
sig i verkstaden lämnat, och han njutit har.
 
Byggmästaren m:r Jörgen Millerus som varit på värderingen, och arvskiftet
berättar att då anslogs till barnen den av Palliardell uppbyggda kammaren, 1
sådd rågtäppa, 1 kålgård med de därom kringvarande gärdsgårdar, 1 fähus, 1 stall
och en foderlada samt något verktyg och så mycket träverk som hörde Palliardell
enskilt till. Till måndagen.
 
-----
 
16/6
 
§ Uppvisade änkan hustru Kerstin Persdotter det inventarium och arvskifte som
efter hennes sal. man hjulmakaren mäster Pierre Palliardell d. 7 mars 1702
upprättat blivit, därmed såsom hon intygade att de hus, träverk, verktyg samt
råg- och kålgårdslycka som nuvarande hjulmakaren Collas deBou till sig tagit,
gagnat och ännu innehar, varit värderade för 200 Dr 19 öre k:mt.
 
Alltså resolverades, att bem:te Collas deBou, bör sådana 200 Dr 19 öre k:mt till
hustru Kerstin Persdotter på sådant sätt betala, som de nu inför rätten
förlikades, att patronen vid bruket årl:n för honom klarerar 50 Dr k:mt, vilka
ska avskrivas på den förtjänst som deBou årl:n kommer vid bruket att njuta, dock
som dessa penningar uti arvskiftet är Palliadells barn för fäderne anslagna, så
lär av vederbörande den behöriga försorgen dras, att icke modern må däröver till
en egenvillig och fri disposition komma.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1727 10-11/7
Nämnden: Byggmästaren Jörgen Millerus, glödgmästaren Sven Öjersson, valsmästaren
Henrik Adam, trådmästaren Henrik Lickfett, hammarsmeden Anders Simonsson och
brännmästaren Karl Månsson.
 
§9 Bruksbokhållaren Petter Jönsson anförde galmejmjölnaren Per Olofsson måtte
tillhållas, att i lära anta hjulmakaren Collas Debous son Jöns Debou; Därför
blev sådant såväl mjölnaren som hjulmakaren av bergstingsrätten antytt.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1736 8/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, brännmästaren Samuel Persson,
hammarsmeden Anders Simonsson, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland
Jönsson.
 
§10 Eftersom hjulmakaren Collas De Bou är genom döden avgången; alltså antogs i
hans ställe till hjulmakare dess son Collas Collasson De Bou.
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1737 4/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, hammarsmeden Anders Simonsson,
tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland Jönsson.
 
§3 Den skuld som bruksfolket fördjupat sig uti, upplästes och tillstods, näml:n
Anders Simonsson hammarsmed 453 Dr 24 öre, Henrik Danielsson d:o dräng 83 Dr 9
öre, Hans Adam Valshusdräng 46 Dr 6 öre, Abraham Mejer tråddragare 2 Dr 4 öre,
Paul Kock 186 Dr 7 öre, Erland Jönsson d:o 7 Dr 25 öre, Johan Kock 7 Dr 5 öre,
Håkan Kock 64 Dr 26 öre, Anders Kock 47 Dr 29 öre, Fredrik Lickfett 27 Dr 27
öre, Karl Mysk 58 Dr 24 öre, Arvid Anschou(Anjou) hovslagare 34 Dr 4 öre, Collas Debou
snickare
59 Dr 25 öre
 
-----
 
Gusums mässingsbruk bergsting 1738 22/8
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och
Erland Jönsson.
§6 Erkände sig vara skyldiga, näml:n
Henrik Danielsson, hammarsmed 1o6 Dr 5 öre
Hans Adam, valshusdräng 38:25
Paul Kock, tråddragare 241:11
Håkan Kock, d:o 100:25
Anders Kock, d:o 24:4
Jakob Meijer, d:o 5:13
Fredrik Lickfett, d:o 32:11
Arvid Anschou(Anjou), hovslagare 155:25
Klas Debou, hjulmakare 230:13
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-13 18:23)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-05-30, 09:56
Svar #2

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
I Nordisk Vallongenealogi del I sid 212 har jag i tabell 63 redovisat en David Dubois med hustru och några barn. Jag tänkte mig, att denne kunde vara en av de vallonättlingar, som inte kunnat beredas arbete vid bruken utan måst söka sig till huvudstaden för att ägna sig åt något hantverksyrke eller bli soldat. Så kunde situationen se ut för många brukspojkar vid 1700-talets början.
 
Karin Uhrvik har meddelat mig en del kompletterande uppgifter, som fått mig att tänka om. Det förefaller nu i stället vara så, att David Dubois tillhör en helt annan släkt Dubois med rötter från Frankrike och textilindustrin där. Davids far torde ha inkommit till Sverige omkring ett halvsekel efter valloninvandringen, som i huvudsak avstannade efter Wellam de Besches död 1629.
 
Berörda medlemmar av denna gren Dubois ser ut så här i min egen databas:
 
Tabell 1
 
David Deboes får burskap i Stockholm 19/11 1685 enligt Handelskollegiets protokoll. Han sägs vara född i Frankrike och tjänat i Amsterdam för en silkesvävare. Han är gift med en dotter till Frans de Moij.
  Som florvävaren David du Bois med 4 barn förekommer han 8/11 1695 i Stockholms rådhusrätt och magistrats Kriminalprotokoll (AIIa:29).
 
Barn:   David   (tab 2)
   Frans   (tab 3)
 
Tabell 2
 
David Dubois, trol son till David (tab 1), finns 1713 i Livkompaniet av Svea Artilleriregemente (hfl AIa:1). Han uppges vara siuk. Några år senare är han vaktmästare och med sin hustru Magdalena Starck bosatt i Maria fs.
 
Barn:   Anna Christina   dp 3/6 1718
   David      dp 28/3 1721
   Magnus      dp 21/1 1724
 
Tabell 3
 
Frans David(son) Dubois, trol son till David (tab 1), är förare vid ett infanteriregemente i Stockholm. Hans hustru heter Helena Nilsdotter. Vid sonen Davids dop är David Dubois (tab 2) dopvittne.
 
Barn:   David   dp 26/1 1707 i Katarina fs

2015-05-30, 09:59
Svar #3

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6834
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 13:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Intressant! Tack Karin och Kjell!
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-07-17, 13:22
Svar #4

Utloggad Helena Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 246
 • Senast inloggad: 2020-05-09, 20:52
  • Visa profil
Hej,  
 
Då jag letat ledtrådar i min egen släkt i födelseboken för Kungsholmen i Stockholm så har jag sett att en  
Magdalena föddes år 1688. Fader - David Dubois.  
Källa: Kungsholm C1:2, bild 9, sid.11
 
Min anmoder Madame Fyrschaft anges där som dopvittne.
 
Hennes namn var egentligen Rebecka Dalldorf, och hon var gift med traktören René Fyrschaft (Fierschaft, Fierschatt).
Denne René Fierschaft kom till Stockholm år 1664 och hette då René Le Conte och uppges ha varit född i Frankrike (se adliga ätten Fägerhierta i Svenska adelns ättartavlor).
 
Varför Madame Fyrschaft var med som dopvittne år 1688 vet jag inte. Kan man anta att det fanns släktskap bakom?
Eller var det bara så att man lärt känna en landsman och känt samhörighet sinsemellan?
 
Med vänlig hälsning
Helena

2015-11-04, 10:40
Svar #5

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Hej! Någon som vet var Anna Helena Dubois f 1756 d 1806 är född och vilka föräldrarna är? Hon var gift med Nils Fries f 1754 d 1790 och mor till Claes Hindrik Fries f 1778-10-12 i Stockholm (Vimmerby landsförsamling AI:7 sid 61). Tror Claes Hindrik är bror med Fredrik Ulrik Fries 1784-04-29. Namnen Claes, Henrik och Ulrik finns även med bland Claes Hindriks barn. Har rotat i Uppsala, Tensta, Film, Dannemora men utan framgång. Britt

2015-11-04, 11:19
Svar #6

Utloggad Stig Geber

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1300
 • Senast inloggad: 2020-03-19, 21:20
  • Visa profil
Britt!
 
Föräldrarna är bryggaren Johan Dubois, f 1727, död 1798-03-03 i Klara (AB) och Sara Helena Radou, f 1730, död 1798-03-17 i Klara (AB)
Stig Geber

2015-11-04, 15:22
Svar #7

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Tusen tack, Stig! Här hade jag kunnat sitta i veckor o plöja igenom alla bruken.  B

2015-11-04, 17:48
Svar #8

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Eftersom Stig inte skrev det, kan jag komplettera med Anna Helenas födelsenotering. Den finns i Klara fs CIb:1 sid 69 (AID: v87351.b39.s69)

2015-11-05, 08:12
Svar #9

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Tack snälla Kjell! Hade redan föräldrarna, eftersom jag hade systern Sara Catharina sedan tidigare. Födelseböckerna är jättefina. Har hittills hittat 7 av Jeans och Sara Helenas barn, ska tydligen finnas 14. 2 kusingiften bland Sara Catharinas och Anna Helenas barn. Värre blir det att hitta källbelägg på Johans (Dubois) och Sara Helenas (Radou) födelsedatum. B

2015-11-05, 09:01
Svar #10

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Hej Britt!
 
Nej, inte alls svårt.
 
Johan Duboi, son till Gotfred, döps 24/1 1727 i Riddarholms fs i Stockholm. Han blir ägare till Hamburgerbryggerierna och ryttmästare vid borgerskapets kavalleri. Han gifter sig med Sara Helena Radou. De är bosatta i Riddarholms fs. Johan avlider 3/3 1798 och Sara Helena fjorton dagar senare.
 
Fadern Gotfred med familj hittar du i Nordisk Vallongenealogi del I sid 210 i Tabell 54 och sedan kan du läsa dig ytterligare två generationer bakåt.

2015-11-05, 10:02
Svar #11

Utloggad Britt (Ann) Svärd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 476
 • Senast inloggad: 2019-11-06, 15:38
  • Visa profil
  • www.aones.com
Stort tack, Kjell! Har hittat alla 14 barnen men paret verkar inte ha vigts vare sig i Klara el Riddarholmen. Ah, tur att det är jul snart, vallonböcker högst på önskelistan ;-) B

2015-12-19, 20:53
Svar #12

Mats Ohlsson

Hej alla !
 
Är ute på rejält tunn is. Har sprungit på namnet Anna Collasdotter De Boy bland mina förfäder. Jag är ovan vid att forska så långt tillbaka i tiden och det är även första gången jag sprungit på det jag misstänker är vallonsläkt. Hur som helst skulle det vara trevligt att få kedjan uppåt från denna kvinna så att jag kan komplettera mitt träd.
 
Min förfader hette Johan ( Jan ) Johansson Cedersten född i Mommeshåll Törnsfall 4 Aug 1728. Mor var nyss nämnda Anna Collasdotter De Boy och fader Johan ( Jan ) Nilsson. Jag har förstått att släkten väl heter Dubois och/eller Debou. Skulle någon vilja redovisa generationerna uppåt så långt de är kända vore jag ytterst tacksam. Gärna med källor i förekommande fall.  
 
Jag gissar att det finns fler släkter Dubois som invandrat varför det vore spännande att kunna söka fakta om just  min  släkt.
 
Tack på förhand ! / Med vänlig hälsning Mats
 
(Meddelandet ändrat av Mats_ohlsson 2015-12-20 15:22)

2015-12-20, 17:49
Svar #13

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Det enklaste torde vara att du besöker ditt närmaste bibliotek och läser min bok Nordisk Vallongenealogi del I släkten Dubois tabell 25 sid 204. Bland barnen återfinns dottern Anna döpt 14/1 1700, som är din Anna Collasdotter De Boy. I boken redovisas hennes anor tre generationer bakåt till invandraren Nicolas Dubois i tabell 6 sid 197. Det finns bl a ett rättegångsprotokoll, som säkert kommer att intressera dig.
 
Johan Nilsson och Anna får utöver sonen Johan ett flertal barn i Törnsfall under perioden 1728 till 1747 men det vet du säkert redan. Om du har fler frågor och vill kontakta mig direkt går det bra.

2015-12-20, 18:25
Svar #14

Utloggad Britt-Marie Waller

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4667
 • Senast inloggad: 2020-08-08, 14:33
  • Visa profil
Hej!
 
1724-05-17 vigs Johan Nilsson i Vigelsbo och pigan Annika Collasdotter vid Masugnen, se C:2 Hallingeberg s 72.
 
Enligt Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 s 204, tabell 25 så är Anna Collasdotter Dubois dotter till masmästaren Collas Henriksson Dubois (de Boy) och Maria Johansdotter. Collas vid Rumhult och Ankarsrum mellan 1695-1720. Född ca 1670, död genom hängning 1720, begravd 1/5 i Hallingeberg. Anna döpt 1700-01-14 Hallingeberg (C:2 s 32). Anna Collasdotter Dubois sägs ha gift om sig med slottssmeden Erik Bomelius och Anna troligen begravd 1769-04-16 Nyköpings västra fs. Bouppteckning Nyköpings rådhusrätt FIIa:6 1770:1625.
 
Man hittar i AI:1 Hallingeberg s 52, Masugnen - Collas änka h Maria, sonen Collas och dotter Lisken Collasdotter. Änkan finns även på sidan 114 och 182. Jag ser att du bor i Vikingstad, då kan du nog låna (eller läsa på plats) ovanstående bok på Stadsbiblioteket i Linköping skulle jag tro. Kanske finns den hos ÖGF i Gamla Linköping också? Boken kan också köpas genom Rötters bokhandel t ex. Innehåller några fler generationer bakåt, blir för mycket att skriva ut här.
 
Med vänlig hälsning
 
Britt-Marie

2015-12-20, 19:36
Svar #15

Mats Ohlsson

Stort tack för detta !! Boken ska definitivt inhandlas via Rötter. Men till jag får den får den nog bli ett besök på Biblioteket i stan.
 
Jag forskar tillsammans med en släkting. Han har samling hembygdsböcker i 30 band skrivna av en Erik Lehman med titeln Pennorna. Han skannade in ett par sidor och mejlade över till mig. Där finns historien om Masmästare Collas Henriksson De Boys hädanfärd  omnämnd. Enligt boken skall brukets ( Rumshult ) dagar ha varit räknade redan innan branden. Vid gjutning av tackjärn for det upp gnistor som antände taket. Det blev en förödande brand varpå De Boy ska ha blivit så förtvivlad att han sprang och hängde sig i en ek. Till historien hör att trädet senare skulle fällas i en avverkning. Ingen ville/vågade dock sätta yxan i eken varpå den fick stå kvar. Även långt senare då trädet stormfällts vågade inte heller någon då hugga upp det till ved. Lite kuriosa, men om historien är sann så skulle alltså bruket ha brunnit 1720. Jag har för mig att jag läst nånstans att branden inträffade 1716...
 
Nåväl, åter stort tack !

2015-12-22, 21:21
Svar #16

Mats Ohlsson

Kjell: Har nu fått tag i boken. Först en eloge för ditt fina arbete. Måste vara resultatet av många års forskning. Nåväl, jag har en fråga av allmänintresse. När jag tittade i Ancestry efter Nicolas Dubois och dödsort Västra Ed i fann jag aningen förvånande att i några träd fanns föräldrar angivna till Nicolas. Det måste ju då vara föräldrar i Belgien. Antagligen har väl någon skrivit in detta och sedan har det kopierats av ett antal andra. Jag har inte lagt något krut på att kolla upp det, men har du kännedom om det är möjligt och i så fall hur var man skulle kunna gå till väga. Jag får för mig att sådana uppgifter antingen inte finns, att man måste göra det på plats eller att man måste vara väl insatt i belgisk genealogi ? / Mats

2015-12-23, 10:33
Svar #17

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Hej Mats!
 
Jag blir också förvånad, när du säger att föräldrar till invandraren Nicolas Dubois anges i Ancestry. Man känner inte till hans hemort, så vitt jag vet. I varje fall inte från uppgifter ur några svenska arkiv.  
Av annan anledning är jag inte förvånad. Det är ett understatement, när jag säger att källkritik inte tillhör Ancestry´s starkaste sidor. Att där försöka få fram vem som först lagt in uppgifterna med eventuell källangivelse kan vara omständigt eller omöjligt, precis som du säger.
 
Att forska i belgiska arkiv är också utomordentligt svårt. Du måste behärska franska språket, kunna läsa den gamla stilen (se t ex SVÄ:s kontraktsskiva med ursprungskontrakten) och veta i vilket av de belgiska arkiven du bör leta. Bättre då att skaffa sig en kontakt med någon släktforskare i Belgien, som kan hjälpa till. I och för sig börjar nu även belgiska arkiv lägga ut äldre dokument tillgängliga på Internet, så det kommer mer och mer, inte bara från Belgien. Några forskare i Sällskapet Vallonättlingar har t ex hittat uppgifter om återutvandrade svenskvalloner i baltiska och tyska arkiv på nätet.

2015-12-23, 20:36
Svar #18

Mats Ohlsson

En sista fråga Kjell: Nicolas Dubois hade enligt din bok en dotter, Maria. Död 1705 i Njurunda. När man tittar i div. träd på bl.a. Disbyt och Ancestry verkar många ha förväxlat henne med Nicolas hustru. Jag har så långt inte funnit vem som var Nicolas hustru tillika barnens mor. Jag ser henne inte nämnd i din bok på sid 197 tab 6. Jag är den petiga typen och vill att allt jag skriver in ska vara korrekt. Vet du vem som var hans hustru och har du i så fall funnit om Nicolas gift sig här eller om hon invandrat tillsammans med honom ? / Mvh Mats

2015-12-23, 21:08
Svar #19

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Jag vet inte vad Nicolas Dubois hustru hette och jag tror inte, att någon annan gör det heller. Om jag har fel, vill jag gärna bli underrättad.

2016-05-08, 06:49
Svar #20

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 762
 • Senast inloggad: 2020-08-07, 19:16
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd
I Sparrsätra finns soldaten Frans Deboer 1716-01-15 när han anges som fader till konan Kerstins oäkta dotter Karin från Gnällbo.

Han gifter sig sedan och bor i Lönsåker. Barnen heter Claes döpt 1718-01-10, Margareta döpt 1719-12-23 och Sara döpt 1725-02-02. Moderns namn skrivs Karin Christophersdotter?, Karin Matsdotter och Karin Christophersdotter. Vid Saras dop skrivs Frans som Franstebur.
I husförhörslängden står vid soldaten Frans DeBoer och hans hustru Karin Matsdotter att han flyttade? till Stockholm, men också att han flyttade med sin hustru till Filmen vid midfastotiden 1727?

Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 53 / sid 48 (AID: v125953.b53.s48, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 58 / sid 53 (AID: v125953.b58.s53, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 61 / sid 56 (AID: v125953.b61.s56, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 94 / sid 89 (AID: v125953.b94.s89, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra AI:2 (1712-1744) Bild 88 / sid 81 (AID: v125919.b88.s81, NAD: SE/ULA/11372)

2016-09-03, 13:44
Svar #21

Utloggad Fredrik Lindell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2017-12-24, 11:32
  • Visa profil
Hej!


Vem ska man egentligen lita på - finns så många olika uppgifter som helst.


Min mormors farmors mormors farfars morfar är Per Dubois - kolare i Ullsarby i Morkarla (död 1748)


Tidigare i detta forum har det diskuterats vem hans far egentligen är - Samuel Mårtensson, kolare eller möjligtvis någon som heter Jacob Dubois - eftersom första sonen heter Jacob.


Kan inte gå vidare i forskningen så länge denna fråga inte är utredd definitivt. Har redan tagit bort massa grenar när jag hittade osäkra uppgifter angående Per Dubois fru - Katarina Pousette (född 1694 i skäfthammar)


Hur ska jag tänka?


Vill ju inte tro att någon är släkt, men inte är det.

2016-09-03, 20:47
Svar #22

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3380
 • Senast inloggad: 2020-08-09, 14:04
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Det bästa är att kolla Kjell Lindbloms bok Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 del 1. Där uppges han vara son till denne Jacob, utan någon som helst osäkerhet. Bl a verkar fadern ha haft koppling till Ullsarby, i varje fall bodde han också i Morkarla. Kjell Lindblom kan säkert själv motivera detta ytterligare.
Samma uppgifter finns f ö på Smedskivan. De andra uppgifterna kommer från Vallonskivan, som uppenbarligen inte är att lita på i detta fall.
Ulf Berggren

2016-09-04, 11:17
Svar #23

Utloggad Fredrik Lindell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2017-12-24, 11:32
  • Visa profil
Tack Ulf för svaret!


Lyder ditt råd och återkommer i frågan om jag fortfarande är osäker

2016-10-27, 11:16
Svar #24

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 283
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 19:29
  • Visa profil
Hej!

Undrar lite om Johannes Dubois son till Per (Pierre) Jacobsson Dubois och Catharina (Cathlin) Dubois (född Pousette).

Händelser i Johannes's liv:

1719 Födelse
Ulsarby eller Österby, Morkarla (C)
9 aug 1719
C:1 Bild 34

Gift med: Karin Dubois (född Andersdotter)
 
1747 Sons födelse: Johan Dubois
Nya kvarnen, Fasterna (AB) ?
11 sep 1747?

Frågor:

Var finns primärkälla om sonen Johan Dubois födelse samt giftermålet med Karin Dubois ?!

Mycket tacksam för svar ! //per-olov

2016-11-05, 18:39
Svar #25

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3380
 • Senast inloggad: 2020-08-09, 14:04
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Fasterna är ju en sammanslagning av Fasta och Esterna, och i detta fall finns födelsen i den del som var Fasta.
I födelsenotisen nämns även moderns namn.
Men att även kalla henne Dubois är anakronistiskt, om det nu är du eller någon som du har fått detta ifrån.
Ulf Berggren

2016-11-06, 00:30
Svar #26

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 283
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 19:29
  • Visa profil
Utomordentligt tack Ulf!

Hittade även mjölnaren Johan vid kvarnen på Björkö, Knutby(C) AI:3a Bild 36. Står där som drängen Jan Jansson född 11 sept. 1746. Samt finns han i Vällnora bruk, Knutby(C) AI:4 Bild 316 No 26 tillsammans med sin hustru Anna Blanck.

Fadern Johannes finns också i Vällnora bruk, Knutby(C) AI:4 Bild 317 No 28 där avliden 3 mar 1780 C:3 Bild 305 Nr 8.

Känner du också till datum för giftermålet mellan Johannes Dubois och Karin Andersdotter ?!

//per-olov

2016-11-12, 21:46
Svar #27

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3380
 • Senast inloggad: 2020-08-09, 14:04
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Nej, källan till att de är gifta är som sagt födelsenotisen i Fasta.
Ulf Berggren

2017-11-09, 19:56
Svar #28

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Mats Dubois den yngre, bruksarbetare, är bosatt vid Ullsarby i Morkarla och g m Lotta Lisa Jansdotter vid sin död 16/1 1847 (bou Oland tlg F:15 1847:163). Han är född 25/3 1811. De har en son Mathias född 30/7 1842 i Morkarla.

Mats är son till brukskolaren vid Ullsarby i Morkarla Matts Dubois den äldre född 17/1 1789 i Morkarla och hans hustru Cajsa Matsdotter född 11/8 1788 i Morkarla och död 28/12 1843 i Morkarla.

Den äldre Matts är son till bonden Mathias Andersson vid Åby i Morkarla född 1751 och dennes hustru Maria Mattsdotter.

Mathias är född 11/7 1751 vid Åby i Morkarla och son till Anders Åman och dennes hustru Anna Ersdotter.

Kan detta i något led gå tillbaka till en känd Dubois, eller är det en gren helt utan samband med vallonsläkten Dubois?

2017-11-09, 22:19
Svar #29

Inloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2918
 • Senast inloggad: 2020-08-09, 15:41
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Hej Kjell,

Jag har inte forskat så mycket om Dubois, och vet alltså inte särskilt mycket.
Men jag såg på Christer Lyrholms GENI-hemsida att Matts Dubois, f 1789, var gift med Catharina, f 1788.
Hon ska ha varit dotter till Matts Persson Dubois, f 1757-05-18 i Morkarla (C).

https://www.geni.com/people/Catharina-Dubois/6000000018416662476
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2017-11-10, 03:08
Svar #30

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 283
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 19:29
  • Visa profil
Hej Kjell,

Här är vad jag hittat om den äldre Matts:

Mats (Matths) Mattsson taget Dubois som efternamn

 Född: 17 jan 1789  I:   Åby, Morkarla (C)
 Avled: 9 maj 1855 (vid 66 års ålder) I:   Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
   
Händelser i Mats (Matths)'s liv:

1789      Födelse
Åby, Morkarla (C)
17 jan 1789
C:2 Bild 65 jfr AI:7 sid 59 samt AI:8 sid 47 samt AI:10 sid 50

Sysselsättning: Bruksarbetare, Kolare
 
1811  Ålder 22    Sons födelse: Matts (Mathias) Dubois
Ullsarby, Morkarla (C)
26 mar 1811
C:2 Bild 134 Nr 4 jfr AI:8 sid 47 samt AI:10 sid 50


1811  Ålder 22   Gift med: Cajsa (Catharina) Dubois
Morkarla (C)
22 nov 1811
F:1 Bild 95 Nr 11
Anm: sonen Mats var redan född och brudgummen Mats Mattsson antages sedan bytt efternam till Dubois. Enligt vigselboksanteckning betalade han år 1810 pengar till brudens far Mats Dubois.

1823  Ålder ‎~34‏   Namnändring: Bytt efternamn tii Dubois, kanske efter svärfaderns död 11/3 1828. jfr AI:9 sid 44.
Morkarla (C)
Mellan 1823 och 1829

 
1843  Ålder 54    maka död: Cajsa (Catharina) Dubois
Ullsarby, Morkarla (H)
28 dec 1843
F:1 Bild 66 Nr 22
 
1847  Ålder 57    Sons död: Matts (Mathias) Dubois
Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
16 jan 1847
F:1 Bild 68 Nr 2
 
1855  Ålder 66    Död
Ullsarby Ägor, Morkarla (C)
9 maj 1855
F:1 Bild 73 Nr 4

Har inte hittat något släktskap bakåt i tiden med någon Dubois utan det verkar som om han bara har tagit sin frus namn som ogift, jfr ovan under vigselanteckningar.

/Per-Olov

2017-11-12, 10:51
Svar #31

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Tack Sven-Ove och Per-Olov!

Tydligen fanns det en koppling genom Cajsa (Catharina) Mattsdotter född 11/8 1788 i Morkarla. Hon är mycket riktigt dotter till bruksarbetaren Maths Persson Du Bois och Anna Matsdotter, vilka gifte sig 29/6 1783 i Morkarla.

Maths (Matthias) är i sin tur född 16/5 1757 i Morkarla som son till Petter Du Bois och Kerstin Matsdotter och då är vi inne på en känd agnatisk gren inom vallonsläkten Dubois.

2017-11-12, 16:31
Svar #32

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Då tar vi en annan luring, nämligen

Matts Eriksson Dubois är född 15/9 1796 i Edsbro och soldat på Sotter i Knutby, när han avlider 13/9 1835 (bou Närdinghundra hr FII:15 1835:294) (död i Stockholm under tjänstgöring, familjen finns vid Sotter i Knutby AI:12a sid 94). Hustrun heter Maja Lisa Persdotter och är född 5/3 1796 i Knutby.

Man undrar, varför Matts kallas Dubois? Så vitt jag kan se, finns ingen direkt anknytning till denna släkt. Någon som har ett uppslag?

2017-11-13, 00:10
Svar #33

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 283
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 19:29
  • Visa profil
Hej Kjell !

Kan vara så att Matts tog över soldatnamn från en annan soldat, jfr Knutby AI:10a sid 74 där Soldat No 86 Anders Andersson Dubois född 1787 i Stockholm flyttar till Bro och ersätts av Soldat No 86 Matts Dubois född den 15/9 1796 i Edsbro.

1821 flyttade han ifrån Prästgården och i Knutby AI:10a sid 2 hittar man Drängen Matts Ersson född den 15/9 1796 i Edsbro, vilket skulle styrka hypotesen ovan.

Alltså inget som tyder på att han har några närliggande anfäder med efternamnet Dubois, eftersom hans föräldrar hette Eric Jansson resp. Carin Andersdotter enligt Edsbro CI:1a Bild 116 Nr 25.

/Per-Olov Sjölund

2017-11-13, 17:53
Svar #34

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Hej Per-Olov!

  Jag biträder din uppfattning. Anders Andersson är inte den förste soldaten Dubois på Sotter. Före honom fanns mellan 1809-15 en soldat Jacob Dubois född 4/10 1787 i Lunda. Denne soldat, hans mor och syster finns i Knutby AI:9a sid 79. En forskning på hans far, som också heter Jacob, ger följande:

  Jacob Dybois är fältväbel och vid sin bortgång gift med Catharina Westdahl samt bosatt på Stora Söderby i Lunda. I dödboken noteras att 1/5 1787 "begrafdes fältwebelen Jacob Dyboi, som d. 18 Mars medelst förgift afhändt sig lifwet enligit HäradsRättens dom å kyrkogården och Norra sidan om kyrkan såsom ett dödfödt barn njutit begrafning".

  Enligt Soldatregistret tillhör Jacob Hundra härads kompani av Upplands regemente. GMR för Upplands regemente anger, att Fouriern Jacob Dubois 31/10 1775 ersatt den tidigare soldaten på Hundra härads kompani nr 547/97 för Stora Söderby. Fältväbeln Dybois med sin hustru och dottern Maria Christina finns vid Stora Söderby redan i Lunda hfl AI:1 1765-67, men den noteringen måste ha gjorts långt senare, eftersom dottern är med.

  En änkefru på Råby Catharina Dubois får 23/1 1792 i Fasta en oäkta dotter Gustava. Det är änkan Westdahl, som nämns med makens släktnamn. Hon flyttar med dottern 1809 från Fasta till Knutby och bosätter sig vid Sotter hos sonen Jacob, som inflyttat dit 17/3 1808 från Skepptuna (Skepptuna AI:5 sid 94 och Knutby AI:9A pag 79). Till Skepptuna har sonen Jacob kommit 1806 från Gottröra.

  Nu undrar man förstås, om någon har hittat fler och tidigare uppgifter om fältväbeln Jacob? Jag känner på mig, att han kan vara en "riktig" Dubois.

2017-11-14, 02:54
Svar #35

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 283
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 19:29
  • Visa profil
Hej Kjell!

Det enda jag hittar är den här länken:
http://www.gunnarpalmborg.se/Slaktforskning/Erik/a9f08ff95.html#root

Där står fältväbeln Jacob Dubois, som du berättar om med hans fru Catharina West(er)dahl och hans barn Maria Christina samt Jacques Dubois, men han var född Jacob den 4/10 1787 enligt Lunda(AB) CI:3 Bild 67.

Mer intressant är fältväbelns föräldrar Jacob Dubois död 1762 och Christina Sälgström död 1766.

Hittar inte honom på VALLON-SKIVAN 4.0 2013 men du kanske har några uppgifter om dom från andra källor ?!

Per-Olov Sjölund

2017-11-14, 19:27
Svar #36

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Hej igen!

Det var intressant. Gunnar Palmborgs uppgifter på länken kopplar till en slottstimmerman Jacob Dubois och hans hustru Christina Sellström, som jag har några data om tidigare. Hustrun måste vara samma med lite olika stavning av släktnamnet. Så här ser mina uppgifter ut efter komplettering:

Jacob Dubois och Christina Sellström vigs 4/10 1743 i Jacob och Johannes fs. Jacob dör 11/5 1762 som slottstimmerman vid 76 års ålder och Christina 27/3 1766, båda i Jacob o Johannes fs. De är 1759 bosatta på Norrmalm i kvarteret Johannes större no 10 (AIa:8 sid 144). Jacob anges vara född 1688, medan hustrun är betydligt yngre och född 1719. Detta implicerar, att Jacob varit gift tidigare.

Barn:   Anna Christina dp 13/11 1744 i Jacob och Johannes fs
   Maria    dp 17/6 1746 i Jacob o Johannes fs, barn med Erik Högström
   Jacob    f 11/7 1749
   dotter bg 29/6 1752 i Jacob o Johannes fs

Timmermannens tidiga födelseår borde underlätta sökningen efter hans föräldrar. Men det behövs fler uppgifter om honom före giftermålet 1743. Kan han hittas i någon annan Stockholmförsamling? När kom han till Stockholm? Varifrån? Ev tidigare gifte?2017-11-14, 23:05
Svar #37

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 283
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 19:29
  • Visa profil
Kjell!

Det enda som jag hittade är ett spår från denna  Dubois-sida:

"Gusums mässingsbruk bergsting 1736 8/7
Nämnden: Trådmästaren Henrik Lickfett, brännmästaren Samuel Persson,
hammarsmeden Anders Simonsson, tråddragarna Paul Kock, Abraham Mejer och Erland
Jönsson.
 
§10 Eftersom hjulmakaren Collas De Bou är genom döden avgången; alltså antogs i
hans ställe till hjulmakare dess son Collas Collasson De Bou."

Hittat en Collas Collasson Duboi  på Ove Rengers släktplats i MyHeritage:
Collas* Collasson Dubois
1680 - 1736
Födelse: 1680 Risinge (E)
Dop: 28 nov 1680 Risinge (E)
Sysselsättning:   Körare 1701, hjulmakare vid Gusums bruk, Ringarum 1702
Giftermål: Gift med: Margareta Persdotter 1705
Giftermål: 1722
Död: 1736 Ringarum (E)
Jordfästning: 2 apr 1736

Collas hade en bror Jacob* Collasson Dubois
Dop:16 okt 1690 Finspångs bruk, Risinge(E) C:2 Bild 76
"Jacob Claes Julmakare i Finspång och hustru Margreta Michelsdotter".

Collas och Jacobs  föräldrar var enligt samma källa:

Clas* Johansson Dubois
Födelse: 1633 Lindesberg (T)
Dop: jan 1633 Lindesberg (T)
Sysselsättning: Hjulmakare vid Finspångs bruk, Risinge (E) 1670-talet
Jordfästning: 14 jun 1703 Finspångs bruk, Risinge (E)

samt

Ewa Dubois (född Hansdotter)
Jordfästning: 20 okt 1701 Finspångs bruk, Risinge (E)


Claes far var enligt samma källa:

Jan Dubois "Du Boy"
1600 - 1642
Födelse: Ungefär 1600
Sysselsättning: Masmästare vid Åker 1624-27, Fada och Nyköping 1629, Norberg 1630, Lindesberg 1633, Högfors 1637-41 och Färna 1641-42
Död: Ungefär 1642 Gunnilbo (U)

/Per-Olov

2017-11-15, 16:22
Svar #38

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Hej P-O!

Det finns ett par kända Jacob Dubois födda omkring 1690, som kan komma ifråga, varav den du nämner är den ene. Men det enda de har gemensamt är födelsenoteringen, ingenting annat. Och det räcker ju inte långt. Så den här gången ska man nog inte räkna med att hitta några uppslag med hjälp av nätet. Det blir i stället pionjärarbete i arkiven, som gäller.

Jag försökte leta efter en bouppteckning i Seminghundra häradsrätt efter fältväbeln, men det verkar inte finnas någon. Däremot finns det en bou efter makan Catharina i Långhundra häradsrätt vol FII:13 nr 428 enligt registerförteckningen. ArkivDigital har filmat alla volymer i serien FII:1-29 utom just FII:13. Snopet!

Mormonernas FamilySearch kan ibland vara bättre än nätet för att söka brett i deras register och få uppslag. Men inte heller där har jag fått napp. De har ju inte registrerat allt ännu. Så vi får nog avvakta, om möjligen någon annan forskare har stött på fältväbeln.

 

2017-11-16, 09:48
Svar #39

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 762
 • Senast inloggad: 2020-08-07, 19:16
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil

Slottstimmermannen Jacob Dubo med hustru finns redan 1721 i Stockholm enligt mantalslängden för Norrmalms västra nedre del, sid 220.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:12:3 (1721-1721) Bild 223 / sid 220 (AID: v367120b.b223.s220, NAD: SE/SSA/003106)

Det ser inte ut att finnas någon dödbok för Johannes församling i början av 1740-talet och kyrkoräkenskaperna är inte fotograferade så sent. SVAR har Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, serie LIa, bara t.o.m. 1720.

Åtminstone delar av Timmermansämbetet i Stockholm förvaras vid Stockholms stadsarkiv. I protokollen 1675-1683 och 1683-1705 nämns födelseort för pojkarna som skrivs in i läran. Jag vet inte om det finns senare protokoll.

2017-11-18, 09:02
Svar #40

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil
Hej Karin!

Roligt att du hade en notering om slottstimmermannen. Nu vet vi, att han varit gift minst en gång förut och bosatt i Stockholm redan 1721, sannolikt ännu tidigare. Det förefaller troligt, att han då gått i lära i huvudstaden och med ett födelseår omkring 1690 finns en hygglig chans, att han skrivits in senast 1705. Jag ska göra ett besök på SSA och gå igenom inskrivningshandlingarna. Det finns fler skråarkiv, som kan vara intressanta
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+b8d152af-4742-437d-a777-f300b500eba6&s=Balder

2017-11-20, 08:33
Svar #41

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 762
 • Senast inloggad: 2020-08-07, 19:16
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Hej Kjell!

Hoppas att Jacob Dubois finns inskriven i den bevarade protokollsvolymen. Att jag missade honom när jag för många år sedan gick igenom Timmermansämbetet. Jag antecknade då bara lärlingar från Uppland, men jag borde ha reagerat på namnet Dubois även om han skulle vara född någon annanstans.

Risken finns ju att han började sin utbildning senare än 1705. Det är ett fysiskt krävande arbete.

2017-11-20, 22:08
Svar #42

Utloggad Per-Olov Sjölund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 283
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 19:29
  • Visa profil

2020-08-01, 15:12
Svar #43

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 73
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 16:57
  • Visa profil
Hej,

Jag undrar om hustru Mar: Duboe, som dog den 20/3 1759 i Vattholma i Lena socken, motsvarar dottern Margareta i Tabell 28 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois).
Enligt dödboken var Mar: Duboe född 1/1 1672 i Lena socken. Jag har inte hittat någon registrerad person i Lena hfl AI:1b (1750-1759) som jag tycker kan motsvara personen i dödboken.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004400_00078#?c=&m=&s=&cv=77&xywh=2900%2C812%2C2322%2C1025

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Jag ser nu, efter mitt nyligen gjorda inlägg, i en annan dödbok i Lena socken kyrkoarkiv att Mar: Duboe död 20/4 (20/3 enligt den andra dödboken) hette Maria. Min fråga blir då: vem var hon? Motsvarar hon dottern Maria i Tabell 7, eller dottern Maria i Tabell 38 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois)?
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00116#?c=&m=&s=&cv=115&xywh=428%2C1404%2C2781%2C1328

2020-08-03, 10:52
Svar #44

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 21:42
  • Visa profil

Hej!


Det står visserligen att Maria Du Boe avlidit 20 april 1759 men några rader längre ner att hon begrofs 1 april. Om det inte är något aprilskämt från prästens sida utan en felskrivning, så kan du hålla fast vid 20 mars 1759 som dödsdatum. Hon benämns även Enkan hustru Maria Du Boe i Wattholma med angivet födelsedatum 1/1 1672 i Lena.

Med sina födelseuppgifter är hon knappast dotter till Simon (Tabell 7) och definitivt inte till Frantz (Tabell 38), vars dotter Maria har helt andra uppgifter enl boken. Eftersom Maria var det helt dominerande förnamnet på vallonflickor vid den här tiden, så får man tänka sig att det finns fler med det förnamnet i andra Duboisfamiljer i Lena. Vilka familjer Dubois fanns i Lena omkring 1670? Du hittar Frans (Tabell 28) och Petter (Tabell 35) som möjliga kandidater. Bägge har hustrur i fertil ålder. Vem är troligast far till Maria?

Inte lätt att svara på. Att placera vallonflickor i rätt familj är ofta en svår forskningsuppgift. Jag tror så här: Maria bör ha gift sig under 1690-talet i Lena. Om man letar i Lena F:1 under det decenniet hittar man 1698 11/12 att det "lystes för hammarsmeden Gottfrid Gilliam och Maria Pehrsdotter på Kohlbotten wijgdes den 6 Januari". Gottfrid Gilliam står som Tabell 19 sid 302 i N V del I. Som framgår av texten blir Maria Pehrsdotter änka i maj 1708 med två söner Gottfrid och Thussin. Den senare dör 1725 i Lena, vilket talar för att även modern bor kvar i Lena.

Lenas hfl börjar sent, varför man får försöka hitta andra källor. Som tur är finns det några, t ex Salsta gårdsarkiv, som jag vill minnas finns i Uppsala landsarkiv. Vidare finns s k avräkningsböcker för Wattholma bruk och ur en sådan 1744-45 (vol G3a:15) har jag noterat en Maja Deboe vid Strömhagen, som skulle kunna vara identisk med änkan Maria.

Men, att hon är dotter till Petter, det är alltså bara en hypotes, inget bevis!
2020-08-03, 16:44
Svar #45

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 73
 • Senast inloggad: 2020-08-03, 16:57
  • Visa profil
Tack för svaret Kjell! Eftersom det är augusti tar jag det inte för ett aprilskämt!  ;D

I dödboken där felskrivning förekommer står namnet Maria, och i den andra dödboken står (om jag ser rätt) Mar: eller möjligen Mar.
Användes kolon-tecken inte vid förkortningar? Är det i sådant fall inte konstigt att förkorta Maria till Mar:? Är det inte mer troligt att Mar: är en förkortning av det längre namnet Margareta? Men å andra sidan antar jag att det är svårt att bedöma vilken av de två anteckningarna som är fel.

Min fråga är alltså: kan det finnas möjlighet att även namnet har blivit en felskrivning förrutom månaden, dvs att hennes namn var Margareta och inte Maria. Enligt NV del I hade Frans du Bois (tabell 28) en dotter med namnet Margareta. Vet man något mer om henne än att hon gifte sig med dagsverkskarlen Christian Robert?

Vänliga hälsningar,
Jan

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna