Forum > Allmänt om medeltiden

Korsriddare

<< < (4/7) > >>

Kaj Janzon:
Inga nya bevis alltså. Det mest intressanta med Tiohärads lag är väl kanske dess lika arvsrätt för män och kvinnor. Annars vet vi ju inte så värst mycket om den, då Kyrkobalken är den enda som bevarats till vår tid, och alla slutsatser gällande t ex Jordabalken bygger på indirekta observationer i andra källor. Det finns alltså viss risk för cirkelbevisföring när man ska undersöka om någon transaktion skett enligt lagen.  
 
Jag har en känsla av att den här Bielke-kandidaten Kettil Petersson kommer att dyka upp i någon forskningsdiskussion inom en inte alltför avlägsen framtid. Dock är det inte alls säkert att jag kommer att delta i den.

Ralf Palmgren:
Således kan vi återigen konstatera att den Adliga ätten, Natt och Dag, nr 13 på Sveriges Riddarhus inte har förlorat sin roll som den äldsta kända ännu existerande adelsätten av rent svenskt ursprung som ännu finns kvar i livet på svärdssidan.

Torleif Ericson:
Ralf, Det är en fråga om hur hårt bevisbördan skall tillämpas. Bäst är naturligtvis sigill och klara uttalanden om filiation. I fråga om mitten på 1200-talet och tidigare har en hel del kända genealoger härlett rätt övertygande genealogier baserade på mindre än 100% bevis.  Annars blir det nog en rätt omfattande sovring i tavlorna.
Det är svårt att ta 1400-talsmaterialet som föredöme för att sätta bevisnivå på 1200-talet.
För den fråga som syns ligga dig nära hjärtat kanske du känner till det tidigaste belägget på Nils Sigridason. Jag har fn honom på 1280  och 1279 för Nils Kettilsson.
Betyder det att ätten Bielke ändå vinner med ett år?
Men det finns antagligen ett tidigare belägg på (herr) Nils Sigridason.

Kaj Janzon:
Om den 1279 nämnde Nils Kettilsson skriver den noggranne medeltidshistorikern Curt Härenstam: ...ovisst av vilken släkt, uppträdde redan 1279, helt utan titel (vir quidam)... [Härenstam Finnveden under medeltiden s 286 not 3, jfr DS 528].
 
Härenstam ansåg alltså att den 1279 nämnde Nils Kettilsson inte var identisk med Nils Kettilsson (Bielke). Till denna uppfattning ansluter sig, om inte jag minns helt fel, Nydalabrevens (och Vadstenadiariets) utgivare Claes Gejrot. Detta är fullt förståeligt. Ordet vir (man) är svårt att i detta sammanhang uppfatta på något annat sätt än att denne Nils var en vanlig bonde.

Torleif Ericson:
Kaj, Jag tänkte just göra ett tillägg och påpeka att Nils Kettilsson kallas vir quodam Nicholaus etc .
Det gör det osäkert om han är identisk med senare riddaren Nils Kettilsson fast anknytningen till Kettil Petersson är mycket god. Nu är emellertid Kettil ett ganska ovanligt namn, fast det förekommer i diverse sammansättningar. Man märker t ex Kettil (Ragvaldsson) Puke som är dotterson till Karl Ingeborgason som 1266 sambeseglar med Kettil Petersson på ett rätt uppseendeväckande brevintyg rörande en annan quodam som knappast är bonde, Åke i Stockaboda i Värend (avliden). Där har Nydala kloster bytt bort ett av sina  ursprungliga stamgods från biskop Gisles donation, Sunnerbo, tätt inpå klostret mot gods i Lenhövda långt borta. Knappast till en vanlig bonde.
Vidare är ätten Bielke tidigt knuten till både Tiohärad och Värend och Ture Kettilsson var lagman där.  
Den ende kände Nils Kettilsson är av ätten Bielke och han var inte riddare 1279; som du väl vet är det ovanligt att  använda en oklar titulering i brev rörande gods och personer som geografiskt är i samma område, så det talar för att det är samma person.
Men jag instämmer att viss försiktighet måste intas.
 
Ralf, Det är nog lite oklart  vad man bör använda som kriterium för att tidsbestämma 'äldsta'. Vad det gäller Nils Sigridsson kallas han 1280 dominus vilket  betyder att han dubbades vid Magnus Birgerssons kröning (ca 1275) alltså 5 år innan. Så vitt jag vet var det inga andra dubbningar däremellan och 1280, men han kan naturligtvis ha varit utomlands.
Ture Kettilsson var också dominus 1283 och har troligtvis blivit riddare samtidigt.
Så använder man den informationen är det dött lopp mellan Bielke och Natt och dag vad det gäller 'äldsta'.  
Den definition du använder är att personen skall vara uttryckligen dokumentariskt nämnd, vilket naturligtvis är som sådant formellt korrekt, men lite snävt och godtyckligt om han måste ha varit med i ett annat sammanhang.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

[*] Föregående sida

Gå till fullversion