Forum > Allmänt om medeltiden

Korsriddare

<< < (3/7) > >>

Anders Ryberg:
(Jag skriver inom parantes när jag gör inlägg som inte riktigt rör trådens fråga, utan är mer allmäna.)

Torleif Ericson:
Hej Ralph, Ätten Natt och Dag (känd från 1280) har sedan några år tillbaka förlorat sin tidigare roll som den  äldsta ännu existerande ätten på svärdssidan.  I Släkt och Hävd 1998 sid.  75, Vem var Bielkeättens stamfar? visade jag att Kettil Petersson i Nydala brev 1266 (DS 522) och 1268 (DS 528) måste vara far till bröderna Nils och Ture Kettilsson (Bielke) och frågan är där i detalj analyserad. Därmed är det alltså numera ätten Bielke som är den äldsta ännu existerande ätten på svärdsidan.
MvH

Kaj Janzon:
Torleif,
 
I din artikel i SoH 1998:2 skrev du avslutningsvis att: Den bild som framkommer i denna utredning är att Kettil Petersson med stor sannolikhet är Bielkeättens stamfar. (s 82)
 
Jag undrar om du har lust att redogöra för vilka nya bevis som har tillkommit eftersom du numera anser att du har visat att så måste vara fallet?
 
Orsaken till att jag måste ställa frågan är den att din bevisföring i SoH 1998:2 inte är helt invändningsfri, vilket dina formuleringar då visar att du själv var medveten om.

Ralf Palmgren:
Hej!
 
För det första heter jag inte Ralph med ph utan Ralf med f!!!
 
Den Adliga ätten, Natt och Dag, nr 13 är mycket riktigt känd sedan året 1280. Den äldste kände stamfadern är riddaren Nils Sigridsson (Natt och Dag). Östgöta lagmannen Bengt meddelar nämligen den 11 maj 1280 åt Ydreborna, att han upplåtit Konungens och häradets hemman Ringshult i Torpa socken i Östergötlands län till riddaren Nils Sigridsson (Natt och Dag). (DS 700):
 
Benedictus ligifer osgot. omnibus ydhre jnhabitantibus jn domino salutem sempiternam. vniuersitatj vestre notum facimus per presentes nos, predium jn rinxhulth. domino regi & totj prouinie attinens. domino nicholao sigrid?son concedimus jncolendum jn cuius Rej testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum Actum anno domini M?. CC?.LXXX?. apud k?tilstadh quinto ydus Maii.
 
Den äldste kände stamfader på svärdssidan för den Grevliga ätten, Bielke, nr 29 är riddaren Ture Kettilsson (Bielke). Han omnämns för första gången år 1283. Med andra ord tre år efter det att Nils Sigridsson (Natt och Dag) omnämnts i källorna. Släkten Bielke är således källmässigt endast 3 år yngre än Natt och Dag. Ture Kettilsson (Bielke) var son till en man som hette Kettil och som levde under 1200-talet. Mer än så anser jag personligen att att vi inte med full säkerhet känner till om Kettil.
 
I övrigt är jag av samma åsikt som Kaj. Vad har du för konkreta bevis i källorna som verkligen visar med säkerhet att Kettil från 1200-talet är identisk med Kettil Petersson som omnämns 1266 och 1268? Du skriver som Kaj mycket riktigt ovan påpekar: Den bild som framkommer i denna utredning är att Kettil Petersson med stor sannolikhet är Bielkeättens stamfar. Väntar ivrigt på svar...

Torleif Ericson:
Kaj, Stor sannolikhet skall det vara och jag skulle säga mellan 80-90% sannolikhet. Vid den tidpunkt det gäller är brevmaterialet som du väl vet tunnt och det är nästan bara de kungliga och näst intill som kan helt beläggas genealogiskt och det går inte alltid heller i det fallet. För detaljer gå till artikeln och studera kartan noga.
Identifieringen är grundad på: godsinnehav, särskilt Skärbäcken och Holkaryd. Detta var Nils Kettilsons fäderne liksom 8 örtugsland i Holkaryds skog (Vrigstads sn)1279 då han byter ut det mot Boda i  Vrigstads socken. Kettil Petersson är beseglare 1268 då en Brudde utbyter all sin arvsrätt i Skärbäcken och Holkaryd mot annat gods; enligt Tiohärads lag måste släkten godkänna ett sådant byte, vilket redan säger mycket. Gårdarna var ofta uppdelade på flera personer i släkten, så man förväntar sig en representant för den Kettil som är Nils Kettilssons far på brevet, eftersom han bevisligen ägde del i gården. Socialt verkar beseglarna stå rätt högt med Karl Ingaborgason i spetsen. Det verkar rätt troligt, men obevisat, att den Brudde i Njudung, Udd Bruddsons far, (så känd att förnamnet räcker utanför Njudung) är densamme som den Brudde som gör bytet, men det kan inte strikt bevisas.  
De gårdar det gäller ligger tätt inpå Nydala kloster.
Sigillen fattas så det finns ingen vägledning där.
Vid denna tid var Njudung glest befolkat, så personkontakterna blir ovanligt starka.
 
En alternativ hypotes fordrar att man uppfinner en annan Kettil med samma godsinnehav och anknytning.
Vidare  är det bara 11 år mellan Kettil och Nils Kettilson.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

[*] Föregående sida

Gå till fullversion