ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Stensböleätten  (läst 3693 gånger)

2009-06-12, 23:56
läst 3693 gånger

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
I Stensböle (Borgå,Östra Nyland) levde på 1400-talet en Anders Jönsson som 1446 nämnes Anders Jönsson till Stensböle. Kommen från Egentliga Finland var han halvbror till Gregers Andersson (Garp) och möjligen son till Jöns Andersson i Kimito (Anthoni s. 117).
 
I slutet av 1400-talet omnämns fru Kerstin på Stensböle som var gift med Anders Olofsson på  
Haiko. Kerstin var en rik och mäktig fru som ägde hemman och herrgårdar runt om i Finland.  
1480 ärvde hon sin make tillsammans med barnen och ville behålla Stensböle. Sonen Arvid  
fick bl.a. en tredjedel av gårdens utägor och ängar. Efter moderns död 1489 ärvde Arvid hela  
Stensböle med lösöre, både dött och kvickt. Arvid var gift med Katrin Månsdotter Slang som  
efter Arvids död sålde Stensböle till Bengt Skräddare, fogde i Borgå län. (Hittar inte källan just nu..)
 
Förutsätter att det finns en koppling mellan Anders Jönsson och fru(?)Kerstin, men vilken..
 
 
Stensböleätten lär finnas med i J Ramsay´s del IV, vilken jag tyvärr saknar.

2010-11-10, 00:37
Svar #1

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Stensbölesläkten
 
Stensbölesläkten på 1400-talet tillhör en av de många svensk/finska medeltidssläkter, som är mycket komplexa att reda ut. Flera försök har gjorts, men många frågetecken, liksom dåligt underbyggda, eller i vissa fall felaktiga slutsatser, återstår att reda ut.
 
”Nuläget”, och därmed utgångspunkten för min analys är följande:
 
.   Björn Salvesson  och Kristin Pedersdotter  upplåter år 1424 allt sitt gods i Sagu till domkyrkan    mot gods i Borgå, bl.a. Stensböle. [1]
.   ...Stensböle 1446 innehades av en Anders Jönsson, gift med en syster till Peder Hornhus, antingen Kristina eller Katarina... [2]
.   Hustru Kirsten i Stensböle  i Borgå socken skiftar 1480 arv med sina barn. [3]
.   Arvid Andersson  och hans samarvingar förrättar 1489 skifte av jordagods i Borgå och Pernå, bl.a. Stensböle.[4]
.   Citat: ”Man vore benägen att identifiera Anders Jönsson med den Anders, vars änka Kristina  år 1480 skiftar arvet efter sin man på Stensböle. Man har emellertid på grund av uppgifter om innehavarna av Haiko ansett, att hon var gift med en Anders Olofsson”.[5]
 
Som framgår är identifieringen av de berördas släkttillhörighet bristfällig eller obefintlig.  Jag har bara hittat en ansats till en släktutredning, vilken inkluderar Stensbölesläkten, gjord av Tapio Vähäkangas 1997. [6] Jag kommer i det följande visa att Väkäkangas slutsatser sannolikt utgår från misstag gjorda av Anthoni.
 
De väsentligaste frågeställningarna är:
 
.   Talar vi om en, två eller tre med namnet Kristina, som husfruar till Stensböle?!
.   Rör det sig om en, eller två, Anders som innehavare Stensböle?
 
Då det är minst lika svårt att enkelt beskriva resultatet, som att genomföra en komplicerad utredning med många pusselbitar, så får man spalta upp det i sina delar utan hänsyn till kronologi.  
 
Hypotesernas styrka kan tyvärr inte bedömas förrän man lagt alla bitarna på plats!
 
1.   Anders Jönsson gift med en syster till Peder Hornhus
 
Slutsatsen att Anders Jönsson skulle vara gift med en 'Kristina'Hornhus bygger på en urkund, som av Anthoni tolkas på följande sätt: Peder Hornhus, förmodligen son till Hannus Hornhus, har jämte tre svågrar gått i godo för brodern Henriks överenskommelse med Henriks svärmor och hustru. Bland svågrarna befann sig Anders Jönsson som 1446 nämns Anders Jönsson till Stensböle. Kommen från Egentliga Finland var han halvbror till Gregers Andersson (Garp) och möjligen son till Jöns Andersson i Kimito.[7]
Anthonis slutsats blev att Anders Jönsson till Stenböle måste vara gift med en syster till Henrik Hornhus.
 
Då urkunden endast består av en regest, så kan jag bara förutsätta att det i brödtexten talades om  'mågar' , vilket användes för alla ingifta manliga släktingar på den tiden!  Även om det kan tyckas ligga nära till hands, att Anders skulle vara en svåger till Henrik, så är det absolut ingen självklarhet! Alternativa tolkningar är möjliga. I det här fallet tror jag faktiskt att Anthoni kan ha dragit fel slutsats.  På ett annat ställe i hans bok [7], kan man nämligen läsa,  att när Kristina Pedersdotter och Björn Salvesson bytte till sig Stensböle, så var Björn sjuk,  varför  Kristina fick bemyndiga mågen Peder Hornhus  att sköta godsen till kyrkan!  
 
En alternativ tolkning, är alltså den, att Katarina Pederssons make, Björn Salvesson, avled i sviterna av sin sjukdom 1424, och att Kristina därefter gifte om sig med den Anders Jönsson vi hittar i Stensböle 1446. (Med de gods hon hade i sin besittning, torde det inte ha varit alltför svårt att hitta en ny make). Om jag tolkat språkbruket rätt, så blev Anders också i.o.m. giftet, måg till Peder Hornhus.
 
Min hypotes blir alltså att Anders Jönsson 1448 var gift med änkan Kristina Pedersdotter, och ingen annan.  
 
2.   Vem var Kristina Pedersdotter?
 
Anthoni nämner som trolig fader till Kristina Pedersdotter en Peder Skrädder, som fick jord reducerad i Sagu samtidigt med Björn Salvesson, utan någon motivering.  
Ett bättre scenario är att Kristina var dotter till Peder (Hermansson) Svärd, och bror till Henrik (Pedersson) Svärd.  Det finns fler indicier som pekar på detta, men det viktigaste hittar man i arvsskiftet efter den Kristina som dör 1486 (under förutsättning att det då fortfarande rör sig om Kristina Pedersdotter, vilket jag inte visat ännu).
Vid arvskiftet efter sin man 1980 behöll Kristina ”Stensböle och flera sina gods, som henne själv tillhörde”. Bland dessa gods som dyker upp vid skiftet efter henne 1486, hittar man Hinzaby  i Sibbo, Borgå. Henrik Svärd avstod 1425 gods i Reso (Norrfinland)  mot gods i Kimito och Tavastland i ett skifte med sin farbror, riddaren Nils Kurke, som flyttade till Sverige. Vidare avstod Henrik gods i Pargas, mot gods i Hinzaby i Sibbo, men bytet av dessa gods återgick omedelbart. [8]. Helt klart tillhörde dock godset Hinzaby släkten Svärd/Kurck, vilket 1486 ärvdes av en sonson till Kristina Pedersdotter.[9]
 
Min slutsats blir att Kristina Pedersdotter med stor sannolikhet är dotter till Peder Hermansson Svärd.
 
3.   Är Kirsten som skiftar arv 1480, densamma som Kristina Pedersdotter i Stensböle?
 
En god ansats för att försöka besvara frågan, är att gå tillbaka till arvskiftet efter Kristina Pedersdotter 1486. Det finns sex arvingar till Kristina, men en närmare granskning pekar på att det rör sig om två särkullar, med tre barn i varje. Stensböle ärvs till hälften (broderdel) av Arvid Andersson, och till en fjärdedel (systerdel) var av mågarna Ljungi respektive Olof Olofsson. En byte göres direkt mellan dessa tre, då Arvid Arvidsson begär att få hela Stensböle, mot att  Ljungi och Olof Olofsson får dela på Nynäs, Arvids fäderne. Nynäs i Nuosis (norrfinland), var Klas Lydekessons, Henrik Svärds svärfars, sätesgård, vilket pekar på Kirsten som skiftar arv 1480 är densamma som den Kristina Pedersdotter som fanns på Stensbölesböle 1446, syster till Henrik Svärd.
 
Indicierna tycks ganska starka för att det är densamma Kristina vi träffar på i Stensböle 1424, 1448 och1480!
 
4.   Rör skiftet efter Kirstens make 1480 Anders Jönsson?
 
Om man accepterar tolkningen om särkullsbarn vid arvsskiftet efter Kristina (och förutsätter att det rör sig om minst två kullar), så kan man dra slutsatsen att tre barn tillhörde Björn Salvesson, och tre Anders Jönsson, eller att äktenskapet med Björn Salvesson var barnlöst, då han sannolikt dog kort tid efter giftemålet med Kristina. Detta skulle implicera att Kristina var gift en tredje gång! Om vi går tillbaka till ”nuläget” ovan, så finns det uppgifter om att Kristina i Stensböle var gift med Anders Olofsson till Haiko! Anthoni har tidigare försökt anföra att Anders Jönsson och Anders Olofsson skulle vara samma person, vilket starkt dementerats av T. Vähäkangas.
 
Hur lösa upp den här knuten? Tillbaka till arvsskiftet 1480. Där hittar man att hennes (Kristinas) måg, skall ”bli vid Haiko”, d.v.s. det Haiko som ägts av Anders Olofsson till 1480!
 
En rimlig slutsats blir att skiftet efter Kristinas make 1480, rör hennes sannolikt 3:dje make, Anders Olofsson till Haiko.
 
 
[1] FMU 1743.
[2] Genos 39 (1968).
[3] FMU 3842.
[4] FMU 4262. (FMU 2318 behandlar samma arvsskifte, men är feldaterad till 1439).
[5] HTF 1951, Tvenne Borgåbrev av år 1446 av E. Anthoni.
[6] Genos 1997:11 s. 17; (http://www.genealogia.fi/genos/68/68_76.htm)
[7] FMU 1714; E. Anthoni Finlands Medeltida Frälse och 1500-talsadel, s. 117.
[8] E. Anthoni Finlands Medeltida Frälse och 1500-talsadel, s. 165.
[9 ] (Anthoni är tveksam om godset ärvs av ' Hans Brodersson' eller 'hans brodersson', vilket anges vid skiftet 1486 efter Kristina. Om man jfr med skiftet efter Kristinas make 1480, framgår det klart, då han där benämns 'mitt sonebarn '- 'hans brodersson' relaterar i det senare fallet till Arvid Arvidsson, Kristinas son.)
 
Följande hypotetiska släktträd kan på någorlunda goda grunder skissas, med undantag av fördelningen av barnen på de olika kullarna vilket är mycket osäkert!  
 
 

}
 
Synpunkter mottas med tacksamhet och intresse!
 
PS Rubriken borde ändras till Stensbölesläkten, då det inte handlar om en ätt..
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2010-11-10 00:41)

2010-11-15, 20:03
Svar #2

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Att Anna Andersdotter är dotter till Anders Jönsson verifieras av att hennes, och Liunge Tidikssons, son Påvel Scheel, ärkepräst i Åbo, bär samma vapen (FMS 38) som sin morfar Anders Jönsson (FMS 183), en klöverbladskura!  
 
Ett exempel på en relativt vanlig företeelse på medeltiden, man valde det förnämsta av föräldrarnas vapen , vilket i det här fallet uppenbarligen var moderns...

2011-09-04, 18:59
Svar #3

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
I mitt inlägg den 10 nov. 2010 skrev jag ”I det här fallet tror jag faktiskt att Anthoni kan ha dragit fel slutsats”. Vad jag ifrågasatte var att Anders Jönsson skulle varit måg till Peder Hornhus, då han bevisligen var måg till Anders hustru Christina Pedersdotter.
 
Sedan dess har jag insett att relationerna mellan frälsesläkterna i Finland var mycket mer komplexa än jag anade då - det var i det här fallet inte en fråga om antingen eller, utan både och. Christina Pedersdotter Svärd var mycket riktigt svägerska till Peder Hornhus, då han var gift med en syster till henne, och Anders Jönsson var en svåger till Peder i sitt första gifte!
 
Inte nog med detta, Anders Jönsson var sannolikt halvbror till Christinas broders, Olof Svärd, hustru Elin Jönsdotter!
 

 
Anders bör ha gift sig med Peder Hornhus syster omkring 1420, och fått en son Isak Andersson, vilken 1446, enl. Anthoni, ger biskopen sitt i Hov (Kimito) f. 60 mk, ärvt efter Riddaren Nils Olofsson. Tjugotre år tidigare gjorde Henrik Hornhus ett arvsavtal med sin svärmor rörande bl.a Hov [FMU 1714]. Isaks arv har sannolikt varit på mödernet, efter hans mormors mor, syster till Nils Olofsson.
 
Omkring 1425 har uppenbarligen inte bara Christinas make Björn Salvesson avlidit, utan också Anders hustru n.n. Hannusdotter (Hornhus). Med den tidens logik var det ganska självklart att änklingen Anders, Peders svåger, gifte sig Peders svägerska, änkan Christina Pedersotter (Svärd)!

2011-09-11, 14:31
Svar #4

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
När man sysslar med släktutredningar, som rör senmedeltiden, får man vara beredd att ibland ta ett steg tillbaka, för att förhoppningsvis sedan kunna ta två steg framåt...
 
Som jag skrev under rubriken Ållongren i Finland, nr 115, så kan den Christina i Stensböle, som var gift med Anders Jönsson, inte vara barn till Peder Svärd, utan ett barnbarn.
 
Min första tanke var att hon skulle vara sondotter till Peder, men efter vidare funderingar har jag kommit fram till att hon snarare var dotterdotter till honom. Detta bygger på att om hon vore dotter till Henrik, så skulle hennes dotterdotter, Anna Ljungesdotter, vara släkt med sin make Måns Ållongren i 3:e generationen (båda). Skulle hon istället varit dotter till Olof Svärd, skulle hon varit gift med en halvbror till sin egen (postulerade) mor, Elin Jönsdotter.
 
Om Peder haft ytterligare en son, så torde han ha varit död före 1439, liksom Henrik Svärd, då ingen tillhörande släkten Svärd, utöver Olof, förekommer på någon mer framträdande plats i 'Dönhoff Calle' skrivelsen (FMU 2310). Det vore naturligtvis en möjlighet, men det finns inga belägg för detta.
 
Jag väljer alltså istället att bygga vidare på hypotesen att Christina i stället är dotter till Margareta Pedersdotter, eller till en hittills okänd dotter till Peder Svärd. Vilketdera kommer jag försöka finna vem Christas son, Arvid, var döpt efter, och hitta en ev. koppling till Jöns Stenbock, som ägt det Haiko, som sedan ärvdes av hennes dotter Anna Andersdotter - men, det får jag återkomma till.
 
Frågan är då vem Christina Pedersdotter i Stensböle, gift med Björn Salvesson, var? Här tar jag alltså ett steg tillbaka, och accepterar Eric Anthonis hypotes, att hon var dotter till Peder Skräddare, vilken fick jord reducerad samtidigt med Björn Salvesson.  Christina och Björn var förmodligen födda omkring 1360, och hade en dotter gift med Peder Hornhus, vilket stämmer med Anthonis tolkning att Björn Salvessons och hennes gods fick skötas av mågen Peder Hornhus då Björn Salvesson var sjuk.
 
Då Anders Jönsson var svåger till Peder Hornhus, har han sannolikt på något sätt fått överta Stensböle, där han återfinns 1446 (Anthoni, Tvenne Borgåbrev år 1446).
 
I nuläget ser alltså min hypotes ut på följande sätt:
 

 
Fokus för mitt intresse den närmsta tiden blir alltså på den Christina, som tycks ha varit gift två gånger, dels med Anders Jönsson och sedan med en Anders Olofsson
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2011-09-11 14:32)

2011-09-11, 18:18
Svar #5

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Jag beundrar verkligen din engagemang i ätterna. När jag själv en gång börjar bli klar med det som följer efter medeltid så ska jag sätta mig in i medeltidsforskning, så länge det inte rör sig om latin.
 
Behärskar du latin/juridiken då eller går det ändå med pusslande på utgivet material? fast då spritt som jag antar det är.
 
Vänligen Patrick
Vänligen Patrick : )

2011-09-11, 23:44
Svar #6

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Patrick.
 
Engagemanget beror på att det är så svårt att sluta! Det är problemlösandet som är utmaningen. Jag utgår enbart från sekundära källor - av rimligt god kvalitet -  och försöker knyta ihop de lösa trådar jag stöter på, och täppa igen eventuella hål i näten...
 
Någon klok person har i ett annat sammanhang sagt att '...ett hål kan aldrig definieras, endast dess omgivning...'. Jobbar man tillräckligt med 'omgivningen', så ökar man möjligheten att 'se' vad som saknas i 'hålet'!
 
Det är naturligtvis ett handikapp att inte ha kompetens - eller möjlighet - att kunna ta del av primärkällorna, då det 'vimlar' av felaktigheter i sekundärkällorna (liksom i många primärkällor!). Några mer omfattande juridikkunskaper tror jag inte behövs för en amatörforskare, men däremot en god förståelse av arvsrätts- och äktenskapslagar, vilket man lär sig hjälpligt efter hand...
 
/Leif

2011-09-13, 17:38
Svar #7

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2023-04-09, 18:39
  • Visa profil
Tackar för informationen Leif. Tids nog skall jag börja röra i det jag med.
 
Vänligen Patrick
Vänligen Patrick : )

2011-09-13, 22:42
Svar #8

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Att den Christina som var gift med Anders Jönsson, tillhörde släkten Svärd, styrks av att det vid arvskiftet 1480 efter Christinas make förekom en dandeman, häradshövdingen Henrik Olofsson i Pepot, vilken med stor sannolikhet var son till Christinas kusin, Birgitta Henriksdotter (Svärd), i hennes gifte med Olof Djäkn i Pepot. Av det jag skrivit tidigare framgår också att det bland de gods som tillhört Christina, ingick sådana som tillhört bl.a. Nils Kurcke och Henrik Svärd.
 
Tittar vi då på vem som kan tänkas ha varit far till Christina, så har jag tidigare kommit fram till att det var på mödernet, som Christina tillhörde släkten Svärd, varför fadern troligen bör sökas i första hand i släkten Svärds frändkrets. Han bör följaktligen tillhöra samma samhällsskikt som släkten Svärd vid den tiden, där Christinas morbror, riksrådet Henrik Svärd befinner sig. Heter han dessutom Arvid, så faller alla bitar på plats!
 
Det ligger naturligtvis i sakens natur, att denne Arvid knappast är väldokumenterad i källorna, då ingen ännu löst - eller troligen ens adresserat - frågeställningen!
   
Efter mycket sökande - och prövande av hypoteser - hittar jag slutligen en kandidat, inte i det finska diplomatariet, utan i det svenska (SDHK 13160), nämligen en 'gammal bekant', Arvid Ragvaldsson, som återfinns i mitt tidigar hypotetiska släktbygge Riddare Anders (ström) ättlingar. Man finner honom också i Eric Anthonis bok: ” Den siste av sigillanterna 1386 Arvid Ragvaldsson kan inte förbindas med några nära fränder. Att han dock var av finländsk härstamning, styrkes av att han förde enahanda vapen som bröderna Jakob och Stigulf Andersson, en bjälklagd ström”.
 
Urkunden, som är en skrivelse till kung Albert från 'finlands inbyggare', är sigillerad av Harteka Flög, Jöns Andersson, Olof Tavast, Jöns Hinzekason, Arvid Ragvaldsson  (min kursivering). Av speciellt  intresse i det här fallet, är - förutom Arvid - Jöns Andersson, vilken är densamme som Jöns Andersson (Garp), halvbror till Christinas makes, Anders Jönsson, halvbror!
 
Christinas mor är dessutom kusin med Olof Skelghe, vars farbror Jakob Nilsson bär ett liknande vapen som Arvid Ragvaldsson. Då dessutom kronologin är rimlig, så utgår jag framöver från att Christinas patronymikon skall vara Arvidsdotter, och att hennes sannolikt äldste son Arvid Andersson, är döpt efter sin moerfar Arvid Ragvaldsson!
 
Vad gäller frågan om Christina var gift en andra gång med en Anders Olofsson, så har jag nu kommit till samma ståndpunkt som Eric Anthoni, att det troligen rör sig om samme Anders, d.v.s. Anders Jönsson! En hake i resonemanget är förstås, att Anders Jönsson inte finns med i urkunderna efter 1455. Men,å andra sidan, någon Ander Olofsson finns överhuvudtaget inte dokumenterad under hela 1400-talet (åtminstone inte i sekundärkällorna)!
 
Anders Jönssons innehav av Haiko i Borgå, kommer förmodligen via sin halvbror Gregers Andersson (Garp) som kan ha bördat godset, då det år 1382 ägdes av en Grels som skulle kunna vara Gregers farfar!
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2011-09-13 22:53)

2011-09-18, 19:34
Svar #9

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Anledningen till att man inte hittar Anders Jönsson i urkunderna efter 1455, kan naturligtvis ha en enkel förklaring - han dog strax efter! Eric Anthoni skriver på ett ställe (avseende arvingarna till Nils Olofsson Tavast): det är betecknande för tiden (min kursivering), att det först mer än tjugo år efter faderns död år 1453 har kommit till ett formellt skifte med systrarna Elin och Karin... Först 1467 har ett slutligt skifte med dessa systrar ingåtts....
 
Det förefaller alltså inte orimligt om Anders Jönsson dött så tidigt som 20-25 år före arvsskiftet 1480...

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna