ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Rääf i Finland  (läst 1858 gånger)

2012-11-28, 16:59
läst 1858 gånger

Utloggad Leif Tennare

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1868
  • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
    • Visa profil
I Elgenstierna nämns ingenting om Erik Anderssons (Rääf), till Sjölaks, härstamning.  Man har där inte tagit med J. Ramsays uppgifter om ett troligt nära släktskap med Olof af Raukkala, syneman i Lundo socken 1464.
 
Henrik Impola skriver däremot  i sin väl genomarbetade  bok, ’Frälset och dess Rusttjänst i Finland på 1500-talet’ (not 111), följande: ”Enligt Ramsay var hans far Anders nära släkt med Erik Olofsson och Per Olofsson som 1484 skiftade jord i Sjölax, Gunby och Raukkala samt med deras far Olof i Raukkala. Detta måste vara riktigt, eftersom Erik Andersson och hans bror Jöns Andersson tydligen ägde arvejord både i Sjölax och i Gunby och Erik Andersson dessutom var ”närmaste bördeman” till godset i Raukkala”.
 
Det verkar inte råda några större tvivel att så är fallet. Det gäller bara att kartlägga filiationen…
 
I Anthonis bok hittar man under Raukkala (s.318)  följande uppgifter: ”FMU 2621. 1445. Elseby Nilsd , Peder Rikes änka, ger Nådend R; 4009. 1484. Erik Olsson överlåter jd mot I st i R. Bidr III 97. 1537. Erik Andersson bördar R  f. 200 mk av Nådend”. Tyvärr tycks ett fel smugit sig in i Anthonis bok vad gäller Elseby – i urkunden omnämns hon som  Elseby Jönsdotter.
 
Vilka var då Peder Rike och hans hustru Elseby Jönsdotter, potentiella föräldrar till Olof i Raukalla?
 
Vad gäller Peder Rike säger Anthoni (s. 111): ”Peder Rike, som 1435 och 1437 satt i landsrätten, torde varit från Raukkala i Lundo, vilket änkan 1445 gav Nådendals kloster.” Han återfanns även som faste i S:t Marie år 1434 [FMU 2109, 2215, 2216, 2221, 2248], men var alltså död 1445 [FMU 2621]. Han var väpnare och tillhörde frälset. Binamnet var enligt Anthoni ett svenskt binamn, och redan i mitten på 1300-talet fanns det en Petrus Riker i Masku.
 
Elseby Jönsdotter torde också ha tillhört frälset, och var möjligen en dotter till den Jösse Lundh (se introducerad adel>> Lund ), som förekom som faste i S:t Marie 1434, tillsammans med bl.a Peder Rike [FMU 2109].  År 1478(?), stadfäster Elsebys arvingar, Peder Rikes och hennes gåva av Raukalla gods, till Nådendal kloster [FMU 3741]. Urkunden ger en viss vägledning till filiationen avseende Peders och Elsebys ättlingar.
 
Anders, Jeppe och Jöns Jönssöner, torde vara söner till en son, Jöns, till Peder och Elseby.
 
Matts Andersson till Årlax, var gift med en Elseby Olofsson (FMU 4078), sannolikt dotter till Olof Pedersson till Raukkala – den av Ramsay nämnde synemannen i Lundo 1464 -  och därmed sondotter till Elseby Jönsdotter och Peder Rike.
   
Slutligen Henrik Danmark, troligen densamme som Henrik Persson till Dönsby, far till Catharina Danske [EÄ II, s. 330v] , en son  till Peder Danske(?) och svärsson till Peder Rike och hans hustru Elseby.
 
Erik Olofsson och Per Olofsson som 1484 skiftade jord i Sjölax, Gunby och Raukkala, var alltså söner till Olof Pedersson i Raukkala  och möjligen bröder till Elseby Olofsdotter.
 
Hur skall man då placera in Erik Anderssons (Rääf) far i ett hypotetiskt släktträd för Peder Rike? Som Ramsay uttrycker det: ”Son, eller eljes arfvinge till någon af dessa frälsemän…” d.v.s till Erik och/eller Peder Olsson. Den enklaste lösningen är ofta den troligaste – i det här fallet torde Eriks far Anders, vara en bror till Erik och Per Olofsson i Raukkala…
 
Om Anders Olofsson – och hans postulerade bröder - var bröder till Elseby, så var de endast halvbröder till Elseby. Elsebys mor, Kristina Jakobsdotter (Garp), var nämligen dotter till Ragnhild Eriksdotter och därmed arvinge till Ragnhilds bror Erik Eriksson i Sandika. År 1486 säljer Ragnhilds arvingar sina andelar i Forsa, i Tensta socken [FMU 4076, 4077, 4078, 4081, 4090, 4092]. Bland dessa finns vare sig  Erik, Per eller Anders Olofsson. Försäljningen berörde totalt 14/16 av Tensta. (Den del som saknas torde ha innehavts av en syster till Margareta Sigfridsdotter, då hennes mor, Karin Jakobsdotter torde ha ärvt en ¼ av Forsa, och Margareta därmed hade hälften av moderns arvedel).
 
Vad hittar man då, om man istället börjar i andra änden, och tittar på Raukkala på 1500-talet?
 
I Digiarkisto finner man i Raukkala, (Lieto) år 1540, tre hemman, ett skatte och två frälse. Innehavaren av skattehemmanet, Matts Jönsson har 2 ½ stänger. Jöns Michelsson har 3 stänger frälsejord, och Jacob Pedersson 4 ½ stänger frälse. Det är oftast mycket vanskligt att försöka identifiera individer med så vanliga namn. Jag har trots allt gjort ett försök, och fått ett resultat som verkar realistiskt i sin helhet.
 
Matts Jönsson, är förmodligen densamme som Matts Jönsson i Grind, gift med Ingrid Sunesdotter (Ille) [H. Impola, s.202].
 
Jacob Pedersson, torde vara Jakob Persson till Köönikkälä – stamfar till yngre ätten Svärd - sannolikt gift med en systerdotter till Erik Sunesson (Ille) [H. Impola, s. 188].
 
Jöns Michelsson, är sannolikt densamme som Jöns Michelsson till Moisio i Lojo (halv oxe) – son till Michel Michelsson till Veiby (Lojo) och Agnes till Veiby av Dönsbysläkten - gift med Anna Pedersdotter (Ille) i sitt första äktenskap [H. Impola, s. 207]. I sitt tredje äktenskap med Anna Engelbrektsdotter, änka efter borgmästaren i Åbo, Erik Fleming. Jöns Michelsson blev därmed styvfar till Erik Anderssons (Rääf) hustru, Margareta Fleming!  
 
Jöns Michelssons mor, Agnes till Veiby, var med relativt stor sannolikhet dotter till Ragvald Jönsson i Sjundby och Anna Henriksdotter i Sjundby. År 1501 säljer nämligen hustru Anna i Sjundby  ”enn stong iordh liggendis i Dynesby i Caris sochen, hennes federne…” till Michel Michelsson [FMU 4916], hennes troliga svärson. Anna Henriksdotter i Sjunby var uppenbarligen en dotter till den ovan nämnde Henrik Persson till Dönsby [EÄ II, s. 330v]  - Henrik Danmark - en son  till Peder Danske(?) och svärson till Peder Rike och hans hustru Elseby.
 
Det faktum att Matts Jönsson, Jakob Pedersson och Jöns Michelsson alla var gifta med ättlingar till Sune Suneson (Ille) stödjer i sig min identifiering, men skapar samtidigt ett nytt problem – på vilket sätt var släkten Ille kopplad till Raukkala?
 
Det måste noteras att Erik Andersson Rääf  år 1537 inlöste ett frälsegods i Raukkala från Nådendals kloster, vilket inte är upptaget i Digiarkisto, medan hans svärson, Joen Stålhandske, innehade två landbohemman i Raukkala efter sin hustrus död 1580.
 
Trots många oklarheter, så har jag inte funnit något som direkt strider mot hypotesen att Erik Andersson (Rääf) var en ättling till Peder Rike. Kronologier, namngivning, ’släktkluster’ och ’geografi’ förefaller rimliga…
 
Jag dristar mig därför att, som arbetshypotes, föreslå följande släktlinje (med grovt uppskattade födelsetider):
 
[color=0077aa]Erik Andersson (f~1490)

2012-11-28, 23:51
Svar #1

Utloggad Leif Tennare

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1868
  • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
    • Visa profil
Under rubriken ’ Introducerad adel » Stålhandske’  (söndagen 18 december 2011)  så framförde jag tanken att Margareta Fleming inte var mor till Brita Rääf, då det på Britas och Joen Stålhandskes sonsons sons, Hans Stålhandskes, begravningsvapen inte fanns ett Flemingvapen intill Erik Anderssons vapen, utan någonting som såg ut som tre duvor:
 
” Vad gäller Margareta Fleming däremot så vore ett Dufva-vapen (?) en direkt devalvering vid tiden för Hans Stålhandskes död. Vid den tiden fanns det ju förutom den adliga släkten Fleming också två friherreliga grenar av släkten! Att då istället sätta upp ett vapen med tre Duvor (?) måste innebära att Margareta Fleming inte var mor till Brita Rääf. Eller kan någon hitta en annan förklaring...?”
 
Utredningen ovan tycks peka på svaret… Jöns Michelssons och Anna Persdotters dotter Ursula, var gift med Henrik Henriksson till Laukko (Dufva), och åtminstone ett av deras barn hade tre duvor i vapnet! Erik Anderssons första hustru var alltså förmodligen en dotter, till Henrik Henriksson - möjligen den i EÄ supplementet identifierade dottern Karin. Detta skulle också förklara varifrån en av Eriks söner fått namnet Henrik.
 
Detta skulle innebära, att Jöns Michelsson, innehavare av jord i Raukkala, skulle vara morfar till Erik Anderssons (Rääf) hustru! Kronologin är fullt rimlig, om än något 'ansträngd'.
 
Detta stärker definitivt  min hypotes om frändskap,  men stjälper tyvärr samtidigt min hypotes att Erik Andersson var en ättling till Peder Rike – Erik och ’Karin’ Henriksdotter skulle nämligen vara släkt i 3:e och 5:e led.
 
Jag tror mer på scenariot att Erik Andersson, i ett första gifte, var gift med en dotter till Henrik Henriksson till Laukko, än att han var en ättling till Peder Rike. Men, återigen handlar det om filiationen – inte att börja om helt från början. Svaret lär sökas i det släktkluster som behandlats ovan!
 
Jag är, för tillfället, nöjd med att ha kommit fram till en – enligt min åsikt – hållbar hypotes, avseende vem som var Erik Anderssons första hustru, mor till Brita och svärmor till Joen Stålhandske!

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna