ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Ruuth  (läst 2698 gånger)

2008-04-03, 22:53
läst 2698 gånger

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Har någonstans hittat följande om en släkt Ruuth som levde i Finland /Åland i slutet på 1400-talet (har tyvärr tappat bort källan....):
Den i Finland äldsta släkten Ruuth härstammar från Östergötland, därifrån dess stamfar Matts  
Larsson under Ryska krigets tid, troligen i slutet av 1400-talet, såsom ryttare kom till  
Tavastland, där han gifte sig till Luhtiala (nu Kataisto) i Vånå.
Har försökt hitta några uppgifter om en släkt Ruuth i Östergötland, men inte lyckats. Någon som vet ngt?!

2009-03-18, 15:30
Svar #1

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Har nu hittat den kompletta texten, vilken jag fotograferat av från något av standardverken om äldre frälsesläkter, men jag vet fortfarande inte författaren....
 
Ruuth. med detta namn hafva i Finland funnits åtskilliga släkter: så en i Tavastland, som numera anträffas i östra Finland (A), en i västra Finland, numera hemmastadd i östra Nyland (C,D), en i Österbotten, en i trakten af Ekenäs, en i Viborg (B), den sistnämnda har bildat fyra särskilda ätter å svenska riddarhuset, medan den förstnämnda adlats utan att taga intoduktion. De viktigaste upptagas här.
 
A) Den i Finland äldsta släkten R. härstammar från Östergötland, därifrån dess stamfar Matts Larsson 'under Ryska krigets tid', troligen i slutet av 1400-talet, såsom ryttare kom till  
Tavastland, där han gifte sig till Luhtiala (nu Kataisto) i Vånå. På detta gods fick sonen Anders Mattsson frihet 1581; han var fogde i Sääksmäki härad samt säskilda gånger slottslofven å Tavastehus; Död 1592.
Hans sonson Per Olofsson var den förste som kallade sig Ruuth; han deltog i de liffländska och preussiska tågena och var sedan alpetersjuderiinspektör i Hattula härad; han fick genom gifte Voipaala i Sääksmäki, hvarå han erhöll frihet 1626; död 1643. Hans söner voro: 1) Simon, död omkr. 1680, ryttmästare, som varit svårt sårad och fången i krig; han var i gifte med Maria Nöthebom far till tre söner, alla krigare, hvilka för faderns förtjänster 1681 blefvo adlade med namnet Ruthenhjelm.
 
Har inte hittat Luhtiala (nu Kataisto) i Vånå. Kan någon hjälpa mig? Om ngn kan hitta källan til ovanstående citat, så skulle jag uppskatta detta!
 
Min ursprungliga fråga kvarstår - har ngn en hypotes om varifrån i Östergötland denne Matts Larsson kan härstamma?!
 
I övrigt föreslår jag moderatorn att ändra rubriken till Ruuth - Matts Larssons släkt, för att inte förväxla den med de andra ätterna.
 
(Meddelandet ändrat av Ten den 18 mars, 2009)
 
(Meddelandet ändrat av Ten den 18 mars, 2009)

2009-03-19, 15:17
Svar #2

Leif R. Blom

Leif, tydligen får man söka i Tavstehus idag.  Här är dock VÅNÅ 1731 :
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/vanaja/rippikirja_1731-1736_ tk23/57.htm  Som synes med hr Ryttmästaren Ruut.
1539 bor i Luthiala Jöns Michelsson, till 1567 då antagligen sonen Anders Jönsson tar vid. 1573 noteras det som öde. Först 1620 noteras en Jacob Tomasson, bonde. 1634 tilldelas det corporalen! Johan Botvids. Därefter noteras intet, mer än namnen Luhtiala och Katajisto till 1713.
Mvh Leif R.

2009-03-19, 15:50
Svar #3

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Var har du hittat uppgifterna om Jöns Michelsson och sonen Anders Jönsson? Är denne Jöns densamme som Jöns Michelsson (Kurjalasläkten)? Han noteras i Moisio i Lojo 1532. Jöns Michelsson i Vejby i lojo noteras för rusttj. 1537.
Enl. Ramsay hade dock inte Jöns ngn son med namnet Anders...
 
(Meddelandet ändrat av Ten den 19 mars, 2009)

2009-03-19, 22:35
Svar #4

Leif R. Blom

Leif den här adressen har jag sökt på http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?new=1&haku=Luhtiala Uppgifterna finns tydligen både i Hattula och Hämenlinna och är något olika. Att Anders skulle vara son till Jöns var bara ett antagande eftersom man kunde ledas av namnföljden.  
Mvh Leif R.

2009-03-19, 22:56
Svar #5

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Leif,bingo! Matts Larsson återfinnes 1551 i Luthiala på raden under Jöns Mikelsson! Han har då tagit över Simon Mikelssons andel i Luthiala.
Denne Simon är förmodligen densamme som frm Simon Mikelsson som man återfinner i Kuris, Borgå, där han noteras för rusttj. 1554.
Tackar!
/Leif
 
(Meddelandet ändrat av Ten den 19 mars, 2009)
 
(Meddelandet ändrat av Ten den 19 mars, 2009)

2009-03-28, 22:58
Svar #6

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Har nu jobbat vidare i mitt hypotes-bygge vad gäller Matts Larssons (Ruuth) släkt, och anser att han med stor sannolikhet härstammar från släkten 'Tre Rutor' i Östergötland. Se vidare mitt inlägg under Introducerad adel » Stålhandske lördagen 28 mars 2009 - 21:45.

2009-11-30, 21:09
Svar #7

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Under separat rubrik (Länder » Finland » Släkter » Ruthenhjelm), har visats att Matts Larssons, till Rutenhjelm adlade ättlingar, hade bl.a. tre rutor i sitt vapen, vilket - även om det inte bevisar ngt - stärker hypotesen om ett släktskap med 'tre rutor i Slestad'.
 
Under 'Introducerad adel, Stålhandske', skrev jag: 'Känt är att Harald S. i Sverige (bl.a.) ägde af honom inköpta gårdarna Aska i Slaka socken och Kättestad i Nykil socken af Linköpings län, vidare några arfvegods i Östergötland, troligen i samma trakt (Hausen; Germundö säteri och dess ägare)'. Dessa arvegods kom sannolikt från Harald Tyrilsson Stålhandskes mor, Anna Mattsdotter.
 
I Raneke, s. 763, finner man att Anders Andersson (tre rutor i Slestad)under första halvan av 1400-talet ägde gods i Hanekinds hd: i Slaka sn (Slestad), och i Kärna sn. I Valkebo hd: i Gammalkil sn (Krångestadby och Broby by).
 
Om man jämför detta med de gods Ruuths ättling Harald Tyrilsson Stålhandske, ståthållare på Kastelholm, förvärvade i Östergötland, så ligger Aska i Slaka sn endast ca 2 km från Slestad. Kättestad i Nykil, ligger halvannan km från Broby by, och knappa halvmilen från Krångestad!  
 
Lägger man därtill att Harald Tyrilssons son, Tyr Haraldsson, gifte sig till Ledingelunda i Kärna sn, så är det nästintill ett perfekt 'footprint' vad gäller geografisk täckning!
 
Även om sannolikheten för ett släktskap tycks ganska stor, så förblir det tyvärr en hypotes tills vidare...

2010-01-21, 08:54
Svar #8

Utloggad Ove Renger

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 277
 • Senast inloggad: 2016-02-23, 23:45
  • Visa profil
  • www.renger.se
Hej Leif!
Den senaste inlägget är jag mycket intresserad av. Jag har Harald* Tyrilsson Stålhandske +1602 med ättlingar. Du nämner att han härstammar från Ruuthsläkten. Jag har två Ruuthsläkter. Har Du möjligtvis far till Harald?  
Vänligen, Ove

2010-01-21, 13:37
Svar #9

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Ove,
 
Harald Tyrilsson Stålhandske tillhör mina anor, och jag har lagt ned mycket tid på att reda ut hans ursprung.
 
Tyvärr innehåller de flesta publicerade ättartavlorna rörande ätten Stålhandske (nr 98) en rad felaktigheter - många härrörande från Jully Ramsay.
 
Enligt min uppfattning har det inte på ett tillfredsställande sätt någonstans visats, att vad som i riddarhusgenealogien uppgives - att Tyril Nilsson Sluk, av en åländsk frälsesläkt, skulle ha varit far till Joen Tyrilsson till Sjölaks i Kimito socken, och Harald Tyrilsson till Germundö i Saltviks socken på Åland - skulle vara felaktigt. Trots detta hävdar Ramsay att intet annat samband finnes mellan ätterna Sluk och Stålhandske än att Harald Tyrilssons svärmoder Anna Nilsdotter var syster till nämnde Tyril Nilsson Sluk..
 
Inte heller uppgiften att Tyril kallas Stålhandske och var g.m. Anna Mattsdotter Ruuth vilken återfinnes  i Tyrils sonsondotters, Margareta Stålhandske, personalier har vederlagts på ett tillfredsställande sätt.
Även här implicerar Ramsay att uppgifen skulle vara fel, då något bevis härför synes dock ej finnas.  
 
Andra exempel på felaktigheter: I Elgenstierna kallas Margareta i Tab. 1 för sondotter till Tyril, trots att det i samma stamtavla framgår att hon är sonsondotter.... Vidare finns en Kerstin Tyrilsdotter, (f. 1584), med som en dotter till Tyril - visserligen med ett frågetecken - när hon i stället bör vara dotter till Tyrils sonson, Tyril Haraldsson, och därmed syster till ovannämnda Margareta, (f. 1586).  
 
Min utgångspunkt är att vad som står i Riddarhusgenealogin, och i Margaretas personalier är korrekt - om än ej bevisat, nämligen att Harald och Joen Stålhandske var barn till Tyril Nilsson (Sluk) och Anna Mattsdotter (Ruuth).  
 
Mvh
Leif
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2010-01-22 11:47)

2010-05-24, 01:13
Svar #10

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
I mitt inlägg ovan (19 mars 2009 - 22:56) hade jag sannolikt för bråttom med slutsatsen att det var Matts Larsson(Ruuth) som jag hittat i Luthiala år 1551. En noggrannare genomgång av dokumentationen från 'Hämeenlinnan pitäjä' visar att denne Mats Larsson innehade jord i Mäkelä (under Luhtiala) ända till 1594, vilket stämmer dåligt med uppgiften att Matts Larsson(Ruuth) sannolikt kom till Tavastland som ryttare i slutet av 1400-talet...
 
Däremot känner jag mig helt säker på att ha hittat Matts Larssons son Anders Mattsson(Ruuth)- fogde i Sääksmäki hd och tidvis slottslov på Tavastehus - i Katajisto (under Luhtiala) mellan 1546 och ca 1590. År 1588 får han förläning på sin jord till sin livstid och bor sielf upå. År 1590 kan man läsa: ..förlent till lifstidh en gammal fogde. Hemmanet övertages sannolikt av Anders´son Olof som finns noterad där mellan 1600 och 1620, vilken i sin tur följs av sin son Per.
 
I Bergholms Sukikirja anges Anders Mattsson som Luhtialan Herra, vilket han får frälse på 1581. Uppgiften att Matts Larsson gifte sig till Luhtiala tycks därför rimlig. Tyvärr är det inte lätt att hitta några uppgifter om godset och dess innehavare på nätet - inte heller om vilka källor man bör söka i...  I Eric Anthonis 'bibel' finns Luhtiala över huvud taget inte omnämnt.  
 
Kan någon tipsa om hur man går vidare?!

2011-05-16, 21:38
Svar #11

Utloggad Peter Dale

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 2
 • Senast inloggad: 2020-07-31, 03:43
  • Visa profil
I'm seeking information regarding my 12th Great-Grandfather Simon Nicolai Ruuth.  I suspect he was from, or originated near, Lojo/Lohja where he was the Assistant Vicar in 1573.  I see that there is an entry in this thread which refers to Ruuth families from Lojo/Lohja.  I'd be grateful for any information whatsoever regarding such families or any thoughts on the background or parentage of Simon.  I set forth his details below.  Thank you!
 
12th Great-Grandfather -    Simon Nicolai Ruuth - Simon likely came from Nyland/Uusimaa.  Records reveal that Simon was the Assistant Vicar of Lohja from 1573(http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=PRIESTS&ID=300&TYPE=HTML&LANG=FI), Assistant Vicar of Alatornio (on the east side of the river) - 1596-1603 (http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=PRIESTS&ID=7&TYPE=HTML&LANG=FI), Assistant Vicar of Kemi - 1586-1593 and Clergyman of Kemi - 1593-1608 (http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=PRIESTS&ID=190&TYPE=HTML&LANG=FI).  According to H. J. Boström's book “Shepherd memory of the town of Alatornio and Tornio during Sweden's power”, Simon was named Assistant Vicar of Alatornio in 1596 after having served 13 years as an Assistant Vicar of Lohja and 8 years as a Military Chaplain.  
 
The Bishop of Turku sent Simon to Tornio at the request of the Clergyman Eschillus Andreae Ruuth who was seeking an Assistant Vicar.  I suspect that Eschillus was his maternal uncle as Simon's mother's patronymic is Andersdotter (see - http://www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?eid=2160).  Simon died suddenly at the pulpit of the Church of Kemi from which the parishioners carried his body into the mortuary.  This likely occurred in 1609 because he was still alive on March 6, 1609.  His spouse was Anna Henrikintytär and his daughter was Helena who was born in 1581.  Helena's second husband was the Clergyman of Nykarleby John Jacobi Nycarlus born June 2, 1589 and died March 1636.    (source:  http://www.genealogia.fi/vsk/12/12_22.htm)

2015-01-13, 16:08
Svar #12

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Lägger här in en bild som också återfinns under tråden Finland » Släkter » Ruuth, då den är relevant under denna rubrik.
 

 
Per (Olofsson) Ruuth var den förste att använda släktnamnet Ruuth i denna släkt. Per Ruuth är en ättling till Matts Larsson.

2015-01-13, 19:38
Svar #13

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
På grund av komplexiteten i stora släktträd, så är det i princip omöjligt att redovisa släkterna ’linjärt’, d.v.s. patriarkaliskt, då det skulle bli alltför många upprepningar.
 
Den inte introducerade släkten Ruuth, Matts Larssons släkt, har behandlats huvudsakligen under rubrikerna Stålhandske och .
 
Den 28:e  mars 2009, skrev jag (se ovan): Har nu jobbat vidare i mitt hypotesbygge vad gäller Matts Larssons (Ruuth) släkt, och anser att han med stor sannolikhet härstammar från släkten 'Tre Rutor' i Östergötland. D.v.s från Anders Andersson i Slestad. Jag har nu hittat en potentiellt viktig pusselbit, väl värd att redogöra för under denna rubrik.
 
Karin Jönsdotter (Garp) var gift med Anders Andersson till Ladhingo i Vemo [ÄSF:153], vilken i sitt ’adliga’ vapen sannolikt förde ’tre snedrutor’ enl. J.W. Ruuth [Impola:280]. Utgående från namnet,  vapnet och den matchande sociala nivån i äktenskapet – hustrun Karin var dotter till häradshövdingen i Vemo, Jöns Andersson (Garp) till Koskis – så känns det ganska rimligt, att denne Anders Andersson var en ättling till Anders Andersson i Slestad. Utan att gå in på filiationen i detalj, så tror jag att Anders Andersson till Ladhingo är brorson till Matts Larsson (Ruuth).
 
Indirekt stöd får man möjligen av det faktum, att ungefär vid den tid Anders Andersson gifte sig med Karin Jönsdotter, så var Josef Pedersson (svinhufvud) fogde på Åbo slott (1504-1515), ca 4 mil från Ladhingo. Varför är då detta intressant? Jo, Josef Pedersson var gift med Ingrid Jönsdotter (Geet), vars far Jöns Eriksson, var kusin till Elisef Jönsdotter (Geet), gift med Anders Andersson (tre rutor) till Slestad!
 
Man kan nästan ana att fogden på Åbo slott förmedlat äktenskapet mellan fogdens,  i Vemo, dotter, och sin frände Anders Andersson (tre rutor) i Ladhingo…

2015-01-15, 13:54
Svar #14

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Baserat på av mig tidigare presenterade hypoteser och postulat, så var Anders Anderssons hustru, Karin Jönsdotter (Garp) kusin till n.n. Haraldsdotter (Svärd), Tyril Nilssons (Sluk) mor. Tyril var gift med Anna Mattsdotter (Ruuth), vilken sannolikt var kusin till Anders Andersson (tre rutor).
 
En ättling till Matts Larsson (Ruuth), Göran Simonsson Ruuth, adlades till Ruthenhjelm med en  sköld ”fördelt i två fält tvärsöver. Övre delen är rött, däruti en silverarm beväpnad med en pistol i handen. Nedre delen blå med tre förgyllda rutor”. Den beväpnade armen lär vara ett tillägg till ett ursprungligt vapen innehållande tre rutor, vilket ger ett gott stöd till hypotesen att Anders Andersson var en brorson till Matts Larsson.
 
En systerson till Anders Anderssons hustru, ståthållaren Hans Johansson (Görtzhagen), var i sitt första äktenskap  gift med  Margareta Henriksdotter, dotter till Karin Eriksdotter (Sluk). Karin Eriksdotter var 5-männing med  Tyril Nilsson (Sluk).

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna