ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Peter Ålänning  (läst 2755 gånger)

2010-11-03, 22:56
läst 2755 gånger

Utloggad Leif Tennare

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1868
  • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
    • Visa profil
Peter Ålänning
 
Någon djupare analys av från vilken släkt köpmannen och rådmannen i Stockholm, Peter (Finvidsson) Ålänning, härstammar har så vitt jag vet inte redovisats. Däremot har mer eller mindre väl grundade hypoteser ställts upp.  
 
Valdemar Nyman skriver i Åländsk odling, (1948) ”Uppenbarligen är han son till Finvid Kettilsson på Bastö och följaktligen Finströmsbo av släkten Sluk”.  
 
Stig Dreijer skriver i Ålands Folkminnesförbund (Festskrift tillägnad Matts Dreijer, 1981) :” Namnet Finvidsson leder oss till Finström och Geta socknar på Åland. Det är tänkbart, att han är son till Finvid Kettilsson på Bastö i Finström, som i sin tur är son till Kettil Stryk i Geta (Bolstaholm?). Peter ålänning utgör uppenbarligen en länk i de invecklade släktförgreningarna inom stormannaätterna på Åland vid denna tid. Åtminstone Byskalleätten, Slukarna och ätten Stryk bör nämnas i detta sammanhang. Peter Ålänning syns även ha anknytning till Kaland-släkterna och Kumo-trakten.” Dreijers källor i detta fall utgörs av ovan nämnde V. Nyman och E Anthoni, men hans slutsats avviker från Nymans i så mening att han väljer Anthonis antagande att ”bröderna Finvid.. och Jöns..Kettilsöner, möjligen (är) söner till ….Kettil Stryk”, alltså inte tillhörande släkten Sluk.
 
Något definitivt svar lär vi inte kunna få, men helt klart kan en bättre dokumenterad hypotes byggas upp och testas mot de explicita och implicita kriterier man kan hitta i urkunderna! Som jag nämnt på annan plats, så är den bästa, eller enda, metoden tillgänglig för en amatörforskare att ’lösa’ komplexa släktrelationer, den som jag kallar Sudoku-metoden. Det innebär att stegvis, via antaganden och tester mot kriterierna, bygga upp en hel släkttavla. När man så hamnar i en återvändsgränd, är det bara att börja om igen!
 
Vad gäller Peter Ålänning, så kan vi börja med antagandet att han är son till Finvid Kettilsson och sonson till Kettil Stryk, precis som S. Dreijer skriver. Då följer att Kettil Stryk bör ha en syster, gift med Magnus Kalenske (k. 1347-1353), far till bröderna Jöns Kalenske och Petrus Arvasalo, då Finvid Kettilsson, Peters far, vid pantsättning av jord i Kaland 1367, av Jöns Kalenske kallas ”min kära syssling”, d.v.s kusin på mödernet [1] Via detta äktenskap mellan Magnus Kalenske och en syster till Kettil, fås den koppling till Kalandsläkterna och Kumotrakten, som Stig Drejer indikerar. (Mer om detta under rubriken Riddare Anders (ström) ättlingar). Samtidigt blev man, enl. medeltida begrepp, fränder (dock inte släkt) med Byskallarna, då Magnus farfar Anders i sitt andra äktenskap var gift med Margareta i Dalkarby, som sedan gifte om sig med Måns Byskalle. Denna typ av frändskap torde så att säga ’blekna’ med tiden, varför man knappast kan tala om att Peter Ålänning var frände till Byskallarna.
 
Däremot är Peter befryndad med Margareta Helgadotter, dotter till Helge på Bastö, då hennes make Anders Garp med hustruns och hennes brors samtycke, byter jord på Åland mot en gård i Stockholm.[2]. Slutsatsen blir att Helge på Bastö var bror till Kettil Stryk, och tillhörde alltså inte släkten Sluk som V. Nyman förfäktat!  Ett starkt stöd för denna slutsats fås då Peter Arvasal och hans bror, sönerna till Magnus Kalenske och hans hustru N.N. Stryk, till Johannes Kettilsson och hans bror Finvid, Peters far, säljer halva ön Kittama 1368. [3]. Som fastar till Johannes och Finvid, återfinns Magnus Helgasson som 1:e faste, och Torkel Helgasson som sigillant. Som 2:e faste hittar vi faktiskt en trolig Byskalle, Nils Skräddare.
 
I en urkund från 1330 [4], fås ytterligare stöd för ovanstående slutsats, då Margareta i Dalkarby, med söner, vid en försäljning av mark i Sibby i Sund på Åland, har som 1:e faste Kettil Stryk, och 4:e faste Helge av Bastö. Som förskälaman verkade Johan Stryk.
 
Johan Stryk var alltså domare, då det var ett lagkrav på den tiden för att få fungera som förskälaman. Man kan därför med visst fog anta att Johan var den äldre av de två Strykarna närvarande, och faktiskt var far till Kettil Stryk.
 
År 1367 hittar man en Nils Kettilsson i urkunderna [5], då ”Kung Albrekt anmodar Didrik Vereggis, Nils Kettilsson och Ernst von Dotzen att nedbryta och på annat ställe uppbygga Kumo slott, så att inbyggarena i Satakunta inte måtte betungas av detsamma”. Om denne Nils ev. är en bror till Finvid, kan man inte dra några som helst slutsatser.
 
År 1410 säljer en Olof Finvedsson åt fogden på Kastelholm (Åland) mark i Pargas. [6], en bror till Peter?
 
Det är med en, i vissa stycken, relativt hög sannolikhetsgrad, som följande släktschema kan tecknas för släkten Stryk:
 


 
 
Kopplingar till släkten Sluk finns. Bl.a. omnämns Margareta Gregersdotter, 1448 som ’bördinne’ av det gods som Ärkedjäken i Åbo, Sigurd Jönsson(Sluk) gav till ärkedjäknebordet. [6]. Men riktigt hur har jag inte klurat ut ännu…. Mer därom senare.
 
En ev. diskussion om släkten Stryk, planerar jag att flytta till denna rubrik
 
[1] ÅMU 52
[2] ÅMU 66
[3] ÅMU 53
[4] ÅMU 14
[5] FMU 761
[6] ÅMU 114
[7] ÅMU 212

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna