ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Per Klemetsson i Porten släkt  (läst 1680 gånger)

2009-05-11, 21:22
läst 1680 gånger

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Per Klemetsson sägs ha varit född i Finland. Fadern levde sannolikt under den tid som vi i Norden kallar medeltid och som i Sverige anses vara slut när Gustav I blev kung 1523. Börjar diskussonen med att lägga in den ofullständiga släkttavla som Gillingstam presenterade i SoH 2001:2-3, s 156-160.
 

 
(Meddelandet ändrat av passord 2009-05-11 22:18)

2009-05-12, 15:16
Svar #1

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Släkttavlans tillförlitlighet har diskuterats på annan plats här i forumet. Roten saknas men Gillingstam har förutsatt att det är Per Klemetsson. Agda Persdotter är väl fortfarande inte belagd som dotter till Per i Porten. En trolig felaktighet är den antydda systern Karin Persdotter g.m. Olof Larsson Ålänning. Det är mer sannolikt att Karin Persdotter var dotter till stockholmsborgaren Per Jönsson och gift med Olof Larsson Ålänning i dennes första gifte. Hustrun i O.L. Ålännings första gifte var troligen dotter till fogden Måns Persson i Svartsjö vilken i sin tur sannolikt var son till Per i Porten  jfr detta inlägg före och efter.
 
(Meddelandet ändrat av passord 2009-05-12 15:17)

2009-05-14, 21:01
Svar #2

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Erik Persson skräddare (far till kanslieförvanten Per Eriksson) var troligen en annan son till Per i Porten. Per Eriksson var Per i Portens rätte arvinge - jfr  SST 1575 15/10. Erik skräddare förekommer ofta i Stockholms stads tänkeböcker.  
 
Det finns en koppling mellan Erik skräddares och Per i Portens finska släktingar. Därmed också mellan Erik och Per.  
 
SST 1548 s 280 sattes Rasmus Persson och Peder Clemetsson i porten att förestå de pengar som herr Påvels barn i Mustsara* äger fram tills dess de når vuxen ålder.  
 
SST 1553 s 6  
Samma dag tillsades Mechil Olsson (g.m. Rasmus Perssons änka) att han inom 8 dagar ska betala igen till Tönis Bengtsson de pengar med ränta som Rasmus Persson och hans hustru haft vid Rasmus död. Pengarna hade tillhört Påvel i Mustsares barn.  
 
SST 1554 s 61  
Samma dag tilsades Tönis Bengtsson att han ska skaffa fram kvitto som han säger sig ha betalt till en bonde i Mustare socken på salig Eriks skräddares vägnar och ge till hustru Anna** (Erik skräddares hustru) det han är skyldig Erik.  
 
* Mustsare = Mustasaari, en socken i Österbotten  
** Omgift med Frans i Västerås och inte med Per i porten som Svalenius påstått
 
Finns det någon som känner till herr Påvel i Mustsare (= Mustasaari), Finland?

2009-05-23, 19:19
Svar #3

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
SAMBANDET MELLAN PER KLEMETSSON I PORTEN OCH ELIAS PALMSKIÖLD
Göran Johansson
 
 
Familj 1
Anders.  
1567 s. 329 Morten Anderssons rätta arvingar var h. Karin Andersdotter, h. Margit syster till föregående och Morten, en bror i Nyland och en syster N.N. gift i Danzig. Karin och Margit (kallades dannekvinnor) hade tagit emot arvet av sal. Mortens hustru Malin. Herr Joseph i Ryd sn hade tagit emot arv av sal. Mortens h. Malin för arv efter sin salig systerdotter efter hennes sal fader Morten Andersson.  
Gift med  
N.N. (se familj 14,18).  
Gift med  
Malin.  
Barn i första giftet:
* Mårten Andersson. Bosatt i Stockholm. * Karin Andersdotter, se familj 13.
* Margit Andersson, se familj 12.
* N.N. Andersdotter, se familj 10.
* N.N. Andersdotter, se familj 6.
* N.N.. Bosatt i Nyland.  
 
Familj 2
Elias Palmskiöld.  
Gift med  
Katarina Magdalena Blixencron (se familj 4).
Palmskiöld uttryckte osäkerhet vad gäller Olof Eriksson hustru Margareta Olofsdotters härkomst. På baksidan av en släkttavla visande släktkretsen kring Olof Eriksson i Stockholm har han skrivit Margareta Oluf Pedersons i Helgum uthi Gud[mun]dråd dotter; (eljest kallas och Olof Larsson ålenning hans swärfader?) - källa SfÅ s. 168. Gissningsvis kan Palmskiöld själv ha tagit bort roten (Per Klemetsson i porten) från den släkttavla som Gillingstam beskrev i PHT 2001 - se inledningen till denna diskussion. Anledningen torde kunna ha varit att Olof Erikssons hustru Margareta Persdotter inte var ättling till Per i porten. Det bör däremot ha funnits en felaktig muntlig tradition baserad på det faktum att  Olof Larsson genom sin första hustru Märette Månsdotter var svärson till Per Klemetsson; en klar men lättförståelig förväxling.  
 
 
Familj 3
Erik Persson Korp (från familj 18).  
1569, s. 52 Knut Olsson i Granböle, Helsinge sn, Nyland sålt till Per Klemetsson den del han ärvt efter in brorsdotter Gertrud Eriksdotter. Avsåg hus på Västerlånggatan och hus mitt på Kåkbrinken. [Bör avse styvbror - jfr not 3]. 1554 s. 61 Tönnis Bengtsson betalt bonde i Mustare på sal. Erik skräddares vägnar. Tönnis skulle skaffa kvitto eller ge h. Anna den del han var skyldig Erik. 1566 s.319 Erik Korps bror och arvinge Bertil Persson i Rittas, Korpo sn gjorde upp om arv efter brodern sal. Erik Persson med den senares h Anna.  
Gift med  
Anna.  
Barn:
* Per Eriksson Korp. Kunglig sekreterare.  
 
Familj 4
Gustav Blixencron (från familj 9).  
Gift med  
Märta Sevedsdotter Ribbing.  
Barn:
* Katarina Magdalena Blixencron, se familj 2.
 
 
Familj 5
Hans Prytz.  
Gift med  
Anna Olofsdotter (se familj 15,22).  
 
 
Familj 6
Joseph Henriksson [Henrici]. Kyrkoherde i Västra Ryd, Uppland.  
Gift med  
N.N. Andersdotter (se familj 1). Bosatt i Västra Ryd, Uppland.  
 
 
Familj 7
Mats Knutsson.  
Gift med  
Elisabeth Persdotter (se familj 19,20).  
 
 
Familj 8
Måns Persson (från familj 21). Fogde i Svartö.  
Gift med  
Elin Erlandsdotter [Bååt].  
Barn:
* Märette Månsdotter, se familj 16.
 
 
Familj 9
Mårten Pedersson Blixencron.  
Gift med  
Margareta Wale (se familj 23).  
Barn:
* Gustav Blixencron, se familj 4.
 
 
Familj 10
N.N.. Bosatt i Danzig.  
 
 
Familj 11
N.N.. Bosatt i Nyland.  
 
 
Familj 12
N.N..  
Gift med  
Margit Andersson (se familj 1).  
 
 
Familj 13
N.N..  
Gift med  
Karin Andersdotter (se familj 1).  
 
 
Familj 14
Olof.  
1569, s. 52 Knut Olsson i Granböle, Helsinge sn, Nyland sålt till Per Klemetsson den del han ärvt efter in brorsdotter Gertrud Eriksdotter (hus på Västerlånggatan och hus mitt på Kåkbrinken)  
Gift med  
N.N. (se familj 1,18).  
Barn:
* Knut Olsson. Bosatt i Granböle, Mustasaare sn, Österbotten.  
 
Familj 15
Olof Eriksson. Kamrer i Stockholm.  
Gift med  
Margareta Olofsdotter (se familj 16).  
Barn:
* Anna Olofsdotter, se familj 5,22.
* Karin Olofsdotter, se familj 24.
* Cecilia Olofsdotter, se familj 23.
* Margerata Olofsdotter, se familj 17.
 
 
Familj 16
Olof Larsson Ålänning. Tullnär i Stockholm.  
Gift med  
Märette Månsdotter (se familj 8).  
Gift med  
Karin Persdotter (se familj 20).  
Barn i andra giftet:
* Margareta Olofsdotter, se familj 15.
 
 
Familj 17
Peder Pedersson Blix.  
Gift med  
Margerata Olofsdotter (se familj 15).  
 
 
Familj 18
Per.  
1570, 171f Michel Persson i porten ansåg sig ha del i arv på fädernesidan av Knut Olsson i Granböle som var Erik Skräddares bror [bör vara styvbror - jfr 1569, s. 52] och arvinge efter Eriks dotter. Frans Mårtensson, gift med Erik skräddares änka Anna säger sig ha sålt till Michel Persson den fjärdedel i det huset som Erik skräddare åtthe [ägde?] Frans säger sig ha betalt Per i porten 72 mark som han lånat Erik skräddare på huset. Per vill inte lämna ifrån sig köpebrevet. Finske hr Olof har skrivit bytesbrevet mellan Frans och Eriks skräddares barn. Per Klemetsson hade köpebrevet [troligen eftersom han blev gift med änkan efter Erik Persson skräddares far].  
Gift med  
N.N. (se familj 21).  
Gift med  
N.N. (se familj 1,14).  
Barn i första giftet:
* Erik Persson Korp, se familj 3.
* Bertil Persson. Bosatt i Rittas, Korpo sn, Nyland. Barn i andra giftet:
* Michel Persson.  
 
Familj 19
Per Eriksson.  
Gift med  
Elisabeth Persdotter (se familj 7,20).  
 
 
Familj 20
Per Jönsson. Borgare i Stockholm.  
Barn utan känd moder:
* Karin Persdotter, se familj 16.
* Elisabeth Persdotter, se familj 7,19.
* Britta Persdotter, se familj 25.
* Jöns Persson. * Erik Persson.  
 
Familj 21
Per Klemetsson i porten. Rådman i Stockholm, St Nicolai.  
1580, s. 141 Herr Joseph i Ryd, Michel Persson och Erik Månssons hustru Margareta mot Per Klemetssons arvingar Per Eriksson sekr och Olof Larsson tullskr om ett hus Westen till som Per Klemetsson köpt av Knut Olsson i Granböle, Nyland. Joseph, Michel och Margareta sade sig vara arvingar på mödernet. Per Klemetsson hade enligt lagfart köpt huset 1568. Joseph och dennes medsläktingar nekade till att Knut Olsson var Erik skräddares bror. 1580, s. 192 Herr Joseph, Michel Persson och Margareta gift med Erik Månsson kom för rätten .... hänvisning till s. 142! 1581, s. 267 Mechil Persson med sina medsläktingar klandrade ett hus västan till som framlidne Per Klemetson köpt av Knut Olsson i Granböle år 1666 och blev lagfaret 1668. Mechil och hans medarvingar nekades. [Per Löemetsson och Erik Persson ej släkt med Knut Olsson?] 1551. s 146f Erik Mechilsson och Jöran Persson sålde ett stenhus på Svartmunkegatan till Bartolmeus skräddare. Erik Michelsson bekännde sig ha fått 250 för fäderne och 125 för möderne i samma hus och Jöran Persson hade för sin del uppburit 165. Mechil skräddare och Peder skräddare förmedlade hembudet. 1548. s 280 Rasmus Persson och Per Klemetsson förordnas som förmyndare för herr Påvels barn i Mustsare.  
Gift med  
N.N. (se familj 18).  
Gift med  
Malin.  
Barn i första giftet:
* Agda Persdotter. * Måns Persson, se familj 8.
* Mårten Persson. Borgare i Stockholm.  
 
Familj 22
Peter Banick.  
Gift med  
Anna Olofsdotter (se familj 5,15).  
 
 
Familj 23
Peter Wale. Borgare i Söderköping.  
Gift med  
Cecilia Olofsdotter (se familj 15).  
Barn:
* Margareta Wale, se familj 9.
 
 
Familj 24
Salomon Pedersson Blix.  
Gift med  
Karin Olofsdotter (se familj 15).  
 
 
Familj 25
Wickman Lastorp.  
Gift med  
Britta Persdotter (se familj 20).  
 
Personregister
 
, Anders 1
Andersdotter, Karin 1, 13
Andersdotter, N.N. 1, 10
Andersdotter, N.N. bosatt i Västra Ryd, Uppland 1, 6
Andersson, Margit 1, 12
Andersson, Mårten 1
, Anna 3
Banick, Peter 22
Blixencron, Gustav 4, 9
Blixencron, Katarina Magdalena 2, 4
Eriksson Korp, Per 3
Eriksson, Olof 15
Eriksson, Per 19
Erlandsdotter [Bååt], Elin 8
Henriksson [Henrici], Joseph bosatt i Västra Ryd, Uppland 6
Jönsson, Per 20
Klemetsson i porten, Per bosatt i St Nicolai 21
Knutsson, Mats 7
Larsson Ålänning, Olof 16
Lastorp, Wickman 25
, Malin 21
, Malin 1
Månsdotter, Märette 8, 16
, N.N. 18, 21
, N.N. 1, 14, 18
, N.N. 13
, N.N. 12
, N.N. 10
, N.N. 11
, N.N. 1
, Olof 14
Olofsdotter, Anna 5, 15, 22
Olofsdotter, Cecilia 15, 23
Olofsdotter, Karin 15, 24
Olofsdotter, Margareta 15, 16
Olofsdotter, Margerata 15, 17
Olsson, Knut bosatt i Mustasaare sn, Österbotten 14
Palmskiöld, Elias 2
Pedersson Blix, Peder 17
Pedersson Blix, Salomon 24
Pedersson Blixencron, Mårten 9
, Per 18
Persdotter, Agda 21
Persdotter, Britta 20, 25
Persdotter, Elisabeth 7, 19, 20
Persdotter, Karin 16, 20
Persson, Bertil bosatt i Korpo sn, Nyland 18
Persson, Erik 20
Persson, Jöns 20
Persson Korp, Erik 3, 18
Persson, Michel 18
Persson, Måns 8, 21
Persson, Mårten 21
Prytz, Hans 5
Sevedsdotter Ribbing, Märta 4
Wale, Margareta 9, 23
Wale, Peter 23
 
Ortregister
 
Danzig 10
Granböle Mustasaare sn, Österbotten 14
Nyland 1, 11
Rittas Korpo sn, Nyland 18
Stockholm 1, 15, 16, 20, 21
Stockholm St Nicolai 21
Svartö 8
Söderköping 23
Västra Ryd, Uppland 6
 
Källorna är när inget anges Stockholms stads tänkeböcker år resp. sida.
 
©  
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 2009-05-23
 
PS  
Erik Persson skräddare var styvson till Per Klemetsson; inte son som jag skrev ovan 14 maj 2009 - 21:01. Hans hustru Anna gifte om sig med Frans Mårtensson och inte med Frans i Västerås.  
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2009-05-23 19:23)
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2009-05-23 19:41)
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2009-05-23 22:03)
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2009-05-24 10:02)

2009-05-24, 21:58
Svar #4

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Släkttavlan  här borde ha haft nedanstående utseende. Scemat visar också att det inte fanns något samband mellan Elias Palmskiöld och Per Klemetsson i porten. Därför har Palmskiöld gissningvis själv kapat släkttavlan ovan.

2013-01-13, 13:09
Svar #5

Utloggad Viktor Alin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 197
 • Senast inloggad: 2020-04-25, 16:53
  • Visa profil
Ingeborg Svensdotters koppling till Måns Persson, Svartsjö
 
Informationen nedan är tagen från en antavla på Anbytarforum (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/241730.html)
 
Ingeborg Svensdotter anges här vara dotterdotter till Måns Persson Skrivare på Svartsjö. Är detta samma person som fogden Måns Persson på Svartsjö?
 
Känner någon till hur detta släktskap ser ut mer exakt?  
 
Tack på förhand
 
 
23926 fm mm fm fm mm fm mf  
Jon (Joen) Jonsson (Joensson). Skrivs Joen Joensson.  
Död mellan 9 nov 1647 och 8 jun 1648 i Millingstorp, Rök sn (se domb Lysing 1647ht o 1647st). Korpral i Millingstorp. Säkerligen identisk med den ryttare Joen i Millingstorp som är med i alla år i Älvsborgs lösen 1614-19. Han har 2 pigor och 2 drängar.  
Levde i Millingstorp, Rök sn (se domb Lysing 1648ht).  
 
 
23927 fm mm fm fm mm fm mm  
(Ingeborg) (Svensdotter). Ska [enl ? Bo Persson, Linköping] vara dotter till en Sven och en dotter till Måns Persson Skrivare på Svartsjö.  
Sannolikt död under våren 1648 i Millingstorp, Rök sn (se domb Lysing 1648ht). (Barn 11963)  
Gift med föregående ana.

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna