ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Fincke  (läst 3860 gånger)

2009-05-01, 23:21
läst 3860 gånger

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Jag har valt att inte rubricera det här inlägget som ’Fincke – den äldre släkten’, då släktförhållandena på 1300- och 1400-talet är mycket dunkla, och  antalet hittills till den äldre släkten inkluderade medlemmar (6 stycken enl. Ramsay) bara utgör en del av faktiskt dokumenterade personer kopplade till namnet Fincke. Tar man dessutom med alla spekulationer om ev. ingiften i släkten – vilket använts av flera forskare för att förklara diverse godsinnehav – så har man bara lyckats skrapa på ytan. (Släkten Fincke påminner mycket om släkten Sluk i det avseendet.)
 
Utgångspunkten för min frågeställning är den Kristina Eskilsdotter (Fincke?), som i sitt första äktenskap var gift med Hartvig Flögh, och i sitt andra, ngn gång mellan 1406 och 1411, med Mårten Djäkn. Anthoni tycks utgå från att hon tillhörde en släkt Fincke - med referens till Fjalar Holmén – vilket jag inte betvivlar, men inte själv har kunnat ta ställning till, då jag inte har läst Fjalars dokument.
Frågan är, huruvida Kristina och hennes far Eskil var släkt med den Fincke , Gödekes far, som fick frälsebrev 1381, och om inte - hur sannolikt är ett scenario med två skilda släkter Fincke i Finland vid den tiden?  
 
Kristina Eskilsdotter torde ha varit född ngn gång omkring 1355
 
Enl. Anthoni (s.168) ”peka vissa indicier på att Olof (Jönsson) Tavasts maka tillhörde en släkt Fincke.  Av vad släkt hon än var, synes denna haft gods både i Rungo i Pikis och i Porkala i Lampis.” Han säger vidare  ”Att makan ej kan ha varit närbesläktad med den med frälse begåvade Fincke, visas av att Olof Tavasts sondotter (Karin Nilsdotter) var gift med en ättling till denne (Gödeke Fincke).” Då deras son , biskopen Magnus Olavi, föddes 1357, bör denna N.N.-dotter Fincke vara född ngn gång före 1340.  Detta gör henne med stor sannolikhet äldre än stamfadern till ’den äldre släkten Fincke’!
 
En Eskil Fincke finns dokumenterad 1426: ”Eskil Fincke av Moisio i Pemar stadfäster sin farbrors, kyrkoherden Laurens' i Hattula, gåva till Åbo domkyrka av allt sitt fäderne i nämnda Moisio by” (FMU 1816). År 1385  köper denne Laurens Djäkn av Katarina i Moisio arvingar 6 st 1 aln utöver broderns och sitt arv. Lars och hans bror ( Eskils far?) bör vara jämngamla med Kristina Eskilsdotter, vilket pekar på möjligheten att de var syskon, och barn till en Eskil (farfar till Eskil Fincke ovan)
 
Ytterligare ett potentiellt syskon dyker opp i Anthonis verk på s. 110: ”Bengt Skytte är jämte Magnus Djäken (Torstensson) faste vid försäljningen av Rungo till biskopen, kanske som svåger till till Magnus Djäkn, som möjligen var gift med en syster till Kristina Eskilsdotter”.
 
Ca 1440 finnes en Olof Fincke dokumenterad (FMU 2348), och 1448 levde en Henrik Fincke enl Anthoni, s. 339. År 1460 utger en Hans Bengtsson, som förde Fincke vapnet, på herr Olof Tavast vägnar ett dombrev.
 
Observera att ingen av här nämnda ’Finckar’ – dokumenterade eller ’härledda’ -  tycks ha den minsta koppling med vare sig den s.k. ”Äldre släkten” eller den ”Yngre släkten Fincke”! (Med undantag av Karin Nilsdotter, som var gift med Gödick Fincke)
 
Följande scenario kan skapas med utgångspunkt från ovanstående - dock ej heltäckande....
 


 
 
Utan att här gå in på detaljer, vilket skulle kräva allt för mycket utrymme – och en noggrannare genomarbetningsgrad, så anser jag att scenariot bygger på tillräckligt väl grundade indicier (fasteanalyser, jordinnehav m.m.) för att vara värt att jobba vidare med!  
 
Uppenbart är att den av Ramsay beskrivna släkten Fincke – ”den äldre släkten” – sannolikt är yngre än Eskil Finckes släktgren. Såväl Ramsay som Anthoni ser det som en möjlighet att den Fincke som får frälse år 1381, är densamme som den ”gamla Gödeke Fincke” som omnämnes i ett brev från svenska rådet år 1441, till hans arvingar. Jag ser sannolikheten som rätt stor att ”den gamla Gödeke” snarare var farfar till Gödeke Fincke – men det är en annan historia.
 
Jag tror dock helt klart  att vi här talar om två grenar av samma släkt, och att man skulle finna en gemensam anfader om man kunde gå bak till ca år 1300…
 
(Meddelandet ändrat av Ten den 01 maj, 2009)

2009-05-04, 23:04
Svar #1

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Ett problem kopplat till ett försök att utreda släkter som Fincke, Tavast, Flögh m.fl. är att de är så integrerade, att det är svårt att avgöra vilka gods som ärvs inom respektive släkt - de äger ofta delar av samma gods som fäderne, möderne eller både och!
 
Detta gäller definitivt Fincke/Tavast, där mödernet är ”kittet” mellan släkterna. I mitt scenario ovan lyckades jag sannolikt- tillsammans med Anthoni - göra ett felval! Enl. kyrkoherde Tapio Vähäkangas; Genos 46(1975, s.29-38, så var Magnus Torstensson inte gift med en Fincke, utan med en tidigare okänd dotter till Olof Jönsson Tavast, och far till biskopen i Åbo Olaus Magni: ”Författaren delar Eric Anthonis åsikt, att biskop Olaus Magni var son till Magnus Djäkn i Rungo by, Pikis, och att denne är identisk med hövitsmannen på Kastelholm Magnus Torstensson Djäkn. Däremot förkastas antagandet, att biskop Magnus Tavasts syster Ragnhild var mor till Olaus. Både Ragnhilds make Mårten Abrahamsson Djäkn och Magnus Djäkn levde nämligen 1423. Olaus Magnis mor var troligen syster till Magnus Tavast, men inte någon av de fem systrar, som tidigare är kända. Hon bör senast c. 1400 ha gift sig med Magnus Djäkn och hade i ett tidigare gifte med en Ervast döttrarna Elin och Birgitta. Den förstnämndas make Nisse Röd identifieras med den Nils Magnusson, som oriktigt har antagits vara biskopens bror. Som tänkbar far till Nils Magnusson Röd utpekas Magnus i Pasterpää, nämnd 1381.”
 
Vähäkangas slutsats stöds av Olaus Magnussons sigill, en 'sköld visande en vänstervänd arm hållande ett törnekransadt kors', vilket ligger mycket nära Tavasts sigill (en vänstervänd, harneskklädd arm).  
 
Gunne Magnusson som son till Mårten Djäkn och Kristina Eskilsdotter är också mycket tveksam. Mitt antagande byggde på uppgiften att Mårten Djäken och Kristina Eskilsdotter år 1423 bytte till sig Taipala gods i Rimito av biskop Magnus i Åbo (SDHK 20027). I Anthonis bok hittar man år 1451 en Gunne( Magnusson) i Taipale i Rimito, med en ref. till FMU 2890,
men vid närmare granskning finner man att urkunden berör ” Masko-, Nousis- och Lemo-sockenbor” - inte Rimito. I FMU 2452 (1442) står det också explicit ”Jak Gunne Magnusson j Taipala j Masku sokn”. Jag väljer återigen att inte gå på Anthonis linje..

2011-09-21, 23:48
Svar #2

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Sedan mina två inlägg ovan, för drygt två år sedan, har jag fått mer 'kött på benen', och ser det därför som motiverat att uppdatera mitt släktscenario för de 'Finckar' som levde på 1300-talet, och första halvan av 1400-talet, och deras 'gränssnitt' till den yngre släkten Fincke.
 
Det uppdaterade släktträdet avviker i princip inte från scenariot 2009, men har på någon punkt justerats, och framför allt kompletterats, med bl.a. den av Ramsay rubricerade ’äldre släkten’. Tyvärr blir resultatet en något överbelastad bild, trots att jag utelämnat ett antal individer, men det behövs för att kunna rättfärdiga några av mina hypoteser.
 


 
 
Om vi börjar med den ’äldre släkten Fincke’, så var, enl. Ramsay, Gödeke (Henriksson) Fincke ”antagligen” son till ’den gamla Gödeke Fincke’, medan Anthoni i ÄSF säger att den gamle Gödeke Fincke var morfar till Gödeke (Henriksson) Fincke.
 
Såväl Anthoni som Ramsay förutsätter att denne äldre Fincke, är densamme som den sven Fincke, som av Bo Jonsson Grip fick frälse 1381. Huruvida Gödeke Fincke är släkt med den Fincke jag här kallar Fincke i Rungo är okänt. Med tanke på det ’kluster’ som de tyska släkterna utgjorde, så är det helt klart en möjlighet. Kopplingar fanns helt klart, då Gödeke Fincke uppträder som sigillant vid ett godsbyte mellan Bengt Galne och Karin Finckes make Olof Jönsson Tavast år 1375. Vidare så lär han av Kristina Eskilsdotters (Fincke) make, Hartvig Flögh, tillhandlat sig Helgå i Bjärnå (Anthoni).
 
Tittar vi på den ’yngre släkten’, så gifte sig Gödick Nilsson Fincke år 1485 med Ingeborg Andersdotter Tavast med påvligt tillstånd, då de var släkt i 4:e led på båda sidor[1]. Då Gödick Nilsson var ättling till Olof Jönsson Tavast, i 4:e led, så måste Ingeborg ha varit ett barnbarns barnbarn till Olof Jönsson. Frågan är då vem av Olofs söner – om vi förutsätter att Ingeborg var en Tavastättling helt på fädernet – var då anfader till Ingeborg? Jag har valt att markera Lars Olofsson som ev. farfars far till Ingeborg, men det skall snarast ses som en ’placeholder’, för att markera släktskapet med Olof Jönsson…  
 
Går vi så över till att titta på Fincke i Rungo, så har jag valt den beteckningen, då ett flertal ättlingar till honom varit involverade i jordtransaktioner i Rungo, Pikis, i början på 1400-talet (se grönmarkeringar i släktträdet). Vidare säger Anthoni i sin bok: ”Såsom tidigare nämnts peka vissa indicier på att Olof Tavasts maka tillhörde en släkt Fincke. Av vad släkt hon än var, synes denna haft gods både i Rungo i Pikis (min kursivering) och i Porkala i Lampis. Av intresse är även, att Olof Tavasts maka innehade mödernegods i Paltila i Letala.” En snabbkoll avseende Paltila, visar att Biskopen, Magnus Olai (!) 1421 ärver Paltila efter sin mormor, d.v.s. Karin Fincke. År 1439 säljer en Anders Jönsson 1 g i Paltila till biskopen. Tanken slår en, kan denne Anders Jönsson (Tavast?) vara far till Ingeborg Andersdotter…?!
 
Som framgår av släktträdet så har arvet efter Fincke i Rungo spritts väl bland ättlingarna, vilket ger ett gott stöd för scenariot. Jag har inte listat ut hur stor byn Rungo var, men den delades av två uppenbarligen tyska släkter, Fincke och Hinza’s släkt, vilket jag återkommer till nedan.
 
Jag har i släktträdet antytt att ’Fincke i Rungo’, skulle kunna heta Lars. Detta bygger på observationen att namngivningen på 1300-talet, och i det här fallet inom tyska släkter, relativt strikt följde regeln att barnen döptes efter far- och morföräldrar i första hand. Då såväl Karin Fincke, som brodern Eskil Fincke, har en son döpt till Lars, så är det en rimlig hypotes.
 
Vad har man då för glädje av att ev. känna till hans dopnamn? Jo det kan ge vidare ledtrådar. I det här fallet har jag vid en uppgörelse med biskopen 1346 hittat två mycket intressanta fastar, nämligen Hinzekinus in Masko’ (officialis hos ståthållaren Daniel Niclisson), och Laurencius av Nuosis. Att Laurencius endast nämnes >>av Nuosis>>, antyder, enl. Anthoni, hans lokala betydenhet. Kollar man kartan, så ligger såväl Masko som Nuosis inom ett avstånd på ca en mil från Rusko!
 
Jag bedömer sannolikheten som rätt stor att Fincke i Rusko är densamme som Laurencius i Nuosis, och även om släktträdet till stor del är och förblir en hypotes, så stöds det i vissa avseenden av relativt starka indicier…
 
[1] Auctoritate Papae, nr 291, 22.6 1485, Rome: ”The layman Godeke Nilsson and Ingeborg Andersdotter Tavast from the diocese of Turku, request dispensation to marry despite being related twice in the fourth degree of consanguinity and to have their future offspring considered legitimate. The regent Franciscus, bishop of Anagni, grants the petition.”
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2011-09-21 23:53)

2011-09-22, 09:49
Svar #3

Utloggad Leif Persson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 652
 • Senast inloggad: 2023-07-20, 15:08
  • Visa profil
I svenska diplomatariets brevdatabas finns ett brev SDHK 9712 som har en lite utförligare text än sin finska motsvarighet FMU 785, där en skälig man Finke näms redan 1370 i Åbo.
 
Sedan ang kopplingen med Olof Jönsson Tavast och hans påstådda första hustru Karin Fincke så har jag för mig att Fjalar Holmén också nämner om detta i Historisk Tidskrift för Finland 1945-46 att det fanns kontakt med en person med namn Fincke. Jag tror är det FMU 936 (år 1385) som avses att den Olof Ivansson som nämns egentligen ska vara Jönsson, och det är ju troligen samma personer som finns redan 1374/75 med Bengt Galne.
 
Utöver dessa finns ju också en Hendrich Fine, borgare i Woriin som har en bror Lydechino Finke år 1388 (SDHK 13457), är de relaterade till släkten Fincke tro?
 
(Meddelandet ändrat av lp72 2011-09-22 09:50)

2011-09-22, 10:23
Svar #4

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Vem har du som andra hustru till Olof Jönsson? Lydechino Finke låter som en möjlig pusselbit - kan han vara en länk till Lydekesönerna? I Hadvala i Pikis förekommer ju framför allt Klas Lydekes ättlingar, men även Hinze's och Fincke's...

2011-09-22, 10:48
Svar #5

Utloggad Leif Persson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 652
 • Senast inloggad: 2023-07-20, 15:08
  • Visa profil
Jag har fortf med den Kristina Rötgersdotter som hustru till Olof Jönsson Tavast, men känner till tveksamheterna där, från Almqvist i Släkt och Hävd 1971. Det kanske enbart bör vara Karin Fincke?

2011-09-22, 13:15
Svar #6

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Vilken Kristina Rötgersdotter avser du?  
Den enda Christina Rötgersdotter jag känner till, var dotter till Rötger Ingesson Djäkn (två ormhalsar) och gift med Olof Skelghe i sitt första äktenskap och Hans Hustad i sitt andra.
Om det är Jägerhorn av Spurila du syftar på du nog ompröva detta. När jag läser ingressen till Jägerhorn af Spurila i EÄ, så kan jag konstatera att jag för en gångs skull är helt överens med Ramsay... Den ätteledning som omnämns från Rötger Ingesson till Clas Kristiersson Jägerhorn-Jägersskiöld, har jag redan i min egen databas.

2011-09-22, 13:30
Svar #7

Utloggad Leif Persson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 652
 • Senast inloggad: 2023-07-20, 15:08
  • Visa profil
Jo, det är den Jägerhorn... Ska genast avfärda den kopplingen då jag läste igenom Almqvists artikel igen om detta. Det är en person på 1750-talet, Jonas Bång, som det felaktiga kommer ifrån, enligt honom. (Se även SoH 1968 om dessa gamla genealogier)

2012-05-25, 20:55
Svar #8

Utloggad Leif Hedberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1693
 • Senast inloggad: 2017-08-28, 16:21
  • Visa profil
Tack Leif,
 
Jag hade också Christina Rötkersdotter Jägerhorn som maka till Olof Tawast.
 
Ska genast ändra detta!
 
Mvh/Leif

2014-08-26, 22:29
Svar #9

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
I mitt första inlägg i den här tråden, för drygt fem år sedan, skrev jag, att en Henrik Fincke levde 1448, enl Anthoni. Jag har nu haft anledning att återvända till de uppgifter som finns i Anthonis bok avseende denne Henrik, och eventuella implicita ledtrådar man kan finna vad gäller Henriks anor och fränder. Slutsatsen blir, att Henrik Fincke med största sannolikhet var brorson till Gödeke Henriksson Fincke (se mitt inlägg 21 sept. 2011).
 
Under Metsäkylä i Reso (s.339) finner man följande: ”FMU 2748. 1448. Elseby Nilsd. Henr. Buskmans änka, ger dottersonen Henr. Fincke M som provent i Nådend. Svb 659. 1477. Jöns Rengonpoikas halvbröder godta dennes gåva t. domk. av M. HTF 1959, s. 9, Elin t. Ahtis innehar M.”
 
Följande slutsatser kan dras:
 
FMU 2748. Anthony har uppenbarligen misstolkat brevet, då han skriver att Elseby var Henrik Buskmans änka, när hon i brevet de facto ber sin ”kaera hosbonda, Henrik Buskman”, att hänga sitt sigill på brevet i hennes ställe. Däremot framgår att hon i ett tidigare äktenskap, hade  varit gift med en ”hanis flicke”.  Den väsentligaste slutsatsen man kan dra av innehållet i detta brev, är att Henrik måste ha varit son till en dotter från Elsbys första äktenskap, och att den Birgitta som omnämns som ”min dotter” av Elseby  måste ha varit en styvdotter - dotter till Henrik Buskman i ett tidigare äktenskap.  Brevet är utformat på ett sådant sätt, att det helt klart framgår att Metsäkyla var hennes gods, och ingen annan hade rätt att göra anspråk på detta.  
 
Svb 659.. Jöns Rengonpoika har uppenbarligen på hustruns, Elin Gödicksdotter Fincke, vägnar bördat Metsäkylä efter Henriks död, och skänkt det till Domkyrkan i Åbo. Om mitt postulat är korrekt, så var Elin Gödicksdotter kusin till Henrik Fincke (d.y.). Jöns halvbröder som omnämns torde återfinnas bland Henrik Görtzhagens söner och Henrik Tavasts son - söner till Johanna Bengtsdotter Djekn i hennes 2:a resp. 3: gifte.
 
HTF 1959. Elin Nilsdotter hade tydligen ärvt M av sin mormor, Elin Gödicksdotter.

2014-10-06, 13:59
Svar #10

Utloggad Lena Morén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2015-01-25, 13:33
  • Visa profil
Hej på er.  
Intressant diskussion. Jag har hittat en anfader Anders Ersson Finke i Falu Kristine Församling i Kopparberg. Vet inte när han är född men det borde vara mitten till sent 1600 tal då han får barn 1720. Hittar inte hustru eller hans födelsedatum, eller dödsdatum. Kan han ev. ha kopplingar till er Fincke??  
Kan någon hjälpa mig hur jag kan komma vidare??  
 
MVH Lena

2014-10-06, 16:08
Svar #11

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Hej Lena,
 
Jag tror inte att det finns någon koppling mellan denna senmedeltida släkt i Finland och de som bar namnet i Sverige på 1600-1700 talet - och skulle det finnas, så är sannolikheten mycket liten att hitta en sådan koppling. Jag tror du skall hålla dig till att leta i Sverige.
 
Om du behöver hjälp, så råder jag dig att starta en ny tråd 'Finke', under rubriken övriga släkter. Chansen är större att du där kan få hjälp av någon som är proffsigare än jag är på att söka i svenska källor från den tiden...
 
Mvh Leif T.

2018-10-30, 00:03
Svar #12

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2023-12-21, 22:42
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Fincke, yngre ätten

Ramsay anger Katarina(gift med Tomas Jönsson Ryting) som dotter till Gödik Nilsson Fincke och Ingeborg Andersdotter, medan ÄSF tillskriver Gödiks andra hustru Margareta Gustafsdotter Slatte denna, nu Karin, som hennes dotter istället.

Skillnaden som jag ser det mellan källmaterialet som ligger till grund för dessa slutsaster är den något svävande uppgiften som finns kring ett skiftesbrev och som i ÄSF formuleras "Detta senare äktenskap ingicks måhända före 1511, då Gödeke Fincke utfärdade skiftesbrev i hustruns hemsocken (FMU, nr 5566) Ulvsby i Nedre Satakunda, i så fall före utfärdandet av morgongåvobrevet den 24.6 1518".

Det är alltså fullt tänkbart att ett morgongåvobrev utfärdas 7 år efter en vigsel? Jag trodde att det i regel skedde på hinderdagen?

Skiftesbrevet flyttar tidpunkten för det andra äktenskapet 7 år bakåt i tiden. Ska jag tolka det som att det är den enda uppgiften som föranleder förändringen, eller finns det ytterligare uppgifter i målet?

Mvh


Jonas

2018-11-05, 19:29
Svar #13

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2023-12-21, 22:42
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Jag har just noterat att det finns en hel del noteringar om Finckar i det material från Riddarhuset som nyligen publiserats på AD:

Riddarhuset: Rasmus Ludvigssons genealogier (o) Genealogier:1 (1500-1599) Bild 1820 (AID: v910602a.b1820)


Bild 1800-1820 till exempel.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna