Forum > Engelbrekt Engelbrektsson - nu levande ättlingar/släktingar?

Engelbrekt Engelbrektsson - nu levande ättlingar/släktingar?

<< < (4/6) > >>

Peter Funke:
Nu har jag läst uppgifterna ytterligare en gång, och ser ingen skillnad på dina uppgifter och de slutsatser jag drog i föregående inlägg, mer än att den Engelbrecht i Norberg som förekommer i en rättelse som Carlsson gör möjligen var Engelbrekt d.ä., inte riksrådets far. Det innebär i så fall ingen ändring i ovanstående släktordning vad jag kan se.
 
Jag avstår från diskussion om vem som är mest sarkastisk, utan avslutar detta stycke internet-strö (sarkasm!) för min del med att förtjust konstatera att det ju faktiskt fanns svar på frågan om Engelbrekt hade några syskon eller vem hans far och mor var. Under förutsättning att man okritiskt förlitar sig på tryckta källor vill säga.

Kaj Janzon:
Hm, okritiskt ska man inte förlita sig på några källor, tryckta eller original. Jag vill inte påstå att Carlssons resonemang är helt invändningsfritt. Tvärtom är det ju så att hans artiklar (både släktartikeln och den om Engelbrekt) innehåller flera saker som man skulle kunna kommentera ytterligare utifrån de källor han utnyttjat och åtminstone två uppgifter om Engelbrekts släktförhållanden som förefaller obevisbara.
 
Jag hade faktiskt tänkt delta i denna diskussion något senare (under helgen) med att bland annat just kommentera Carlssons texter och hur han förhåller sig till källorna, samt vilka alternativ källorna medger, men jag tror vid närmare eftertanke att jag avstår från vidare deltagande. Det verkar inte finnas något behov av det. Sätter härmed punkt för min del.
 
(Meddelandet ändrat av kaj 2009-05-13 07:12)

Niclas Rosenbalck:
Peter, kanske petitess eftersom man inte ska dra saker i långbänk, men Kaj har faktiskt rätt i sitt påpekande. Jag läser som historiker i ditt citerade internetfynd (baserat på Projekt Runebergs inscanning av Nordisk Familjebok) där det står att Engelbrekt Engelbrektssons far Engelbrekt Englikosson skulle vara omnämnd redan 1367, vilket är kronologiskt orimligt. Kaj påvisar Gottfrid Carlssons uppgift i SBL där den som omnämns 1367 är EE farfars far Engelbrekt (d.ä.) i Norberg. Det är detta Kaj vill påvisa kort och sakligt.    
 
I övrigt skulle jag vilja påpeka en tanke om Engelbrekt Engelbrektssons namn. Det är inte vanligt, men inte omöjligt, att ett barn får samma förnamn som sin far. En del medeltidshistoriker har för vana att förklara detta med att pojken fötts postum - detta beropande nordisk namngivningssed där ingen uppkallas efter levande släkting. Detta sistnämnda om postumiteten är något jag inte alltid håller med om. När det gäller Engelbrekt Engelbrektsson (troligen född på 1390-talet) så torde han knappast, om nordisk namngivningsprincip gällt, ha uppkallats efter sin far. Fadern Engelbrekt Englikosson lever som vuxen på 1390-talet - dennes antagne farfar Engelbrekt (d.ä.) i Norberg lever 1367 men är avliden före 23 juli  1392. Troligtvis har Engelbrekt Engelbrektsson uppkallats efter sin farfars far och är född efter dennes död, om nordisk namngivning gällt. Efter vilken fadern Engelbrekt Enlikosson fått sitt förnamn är svårare att säga, men han kan dock ha namngivits efter någon okänd släkting Engelbrekt eller efter tysk sed där äldste sonen fick faderns/farfaderns förnamn - vilket indikerar att invandringen av släkten ligger i den äldste Engelbrekts nära led, kanske rentav han själv eller dennes okände far i sin tur .  Nåväl, detta var några tankar så här på morgonen. Möjligen att jag har fel, men hoppas jag sått något frö för vidare studier.
 
(Meddelandet ändrat av niclas 2009-05-13 07:15)
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2009-05-13 07:18)

Peter Funke:
Jag är lite osäker på om det är jag som är vilsegången eller den historiska sidan som grottar ner sig i detaljer, för att tala nutidsvenska! Vad gäller den person som förekommer i fastebreven har jag redan accepterat att Gottfrid Carlsson inte är ense med andra om vem som egentligen är den som omnämns i dokumentet 1367. Jag kan däremot inte se att det omkullkastar vad jag utläser ifråga om namnen. Om nu det faktum att NFB gjort sig skyldig till felaktig skrivning om vem den i fastebreven omnämnda personen var, och det endast var detta som inte alls överensstämmer hade ju Kaj kunnat nämna det, istället för att tala i gåtor. Det hade inte gått åt fler skrivtecken, eller tid, för den saken...
 
Men har jag fel i sak i nedanstående ser jag fram emot en snabb rättelse, så att jag inte sprider irrläror!  
 
Proband: Engelbrekt Engelbrektsson
Far: Engelbrekt Englikosson
Farfar: Engliko/Englika Engelbrektsson
Farfarsfar: Engelbrekt d.ä.

Anders Berg:
Peter, ingen har väl påstått att den enkla härledningen från far till son är fel i Nordisk Familjebok, utan det gäller andra viktiga detaljer.
 
Jag kan nämna att i slutet av SBLs artikel, som jag inte tog med i citatet (var osäker på om en hel artikel kunde falla under citaträtten) så noterar Gottfrid Carlsson att Engelbrekt Engelbrektssons bror Nils Engelbrektsson kan ha haft en dotter Märta, gift med Knut Pik (SBL band 13 s 571):
 
Enligt en ingalunda osannolik förmodan (av H. Lagergren) efterlämnade han en dotter: Märta Nilsdotter, som 19 mars 1460 var gift med väpnaren Knut Pik - makarna
överläto då gods till det anniversarium i Strängnäs domkyrka, som stiftats till åminnelse av biskop Tomas Simonsson - och vars son Folke Pik 1488 till prästbordet i Norberg testamenterade Nordansjö gruvhytta i samma socken
 
Detta för att återknyta till ämnet om tänkbara släktingar till hövitsmannen. Jag vet inte om ättlingar är kända till Knut eller Folke Pik.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

[*] Föregående sida

Gå till fullversion