ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Bidz  (läst 4559 gånger)

2012-02-20, 23:15
läst 4559 gånger

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Vem var Klaus (Henriksson) Bidz’ hustru?
 
Frågan har ställts av genealoger i Finland alltsedan J. Ramsay lämnade frågan obesvarad. Såväl E. Anthoni som O. Rundt har behandlat frågan och byggt hypoteser med utgångspunkt från arvstvister och överenskommelser, bl.a. rörande släkterna Kirves och Bidz, och ägarhistorik rörande Judikalla i Säxmäki, men kommit till helt olika resultat.
 
Anthoni skriver i sin bok[1]: ”…Claus Bidz…var synbarligen gift med [color=0000ff]Ingeborg Håkansdotter (Frille)[/color], som i ett tidigare gifte hade varit förenad med Anders Henriksson (Lindelöf) och troligen därefter med ålänningen Olof Jönsson i dennes första gifte. Claus Bidz’ son Knut Bidz var bosatt på Judikkala i Säxmäki, där han 1494 avfattade sitt testamente.”
 
Rundt skriver[2]: ”Makarna Gödik Fincke och Karin Tavast hade en son och fyra döttrar. Av dessa synes [color=0000ff]Elseby Gödiksdotter[/color] ha varit den som kan ha varit gift med Klas Bidz. Det är känt att hon före sin död som inträffade före 1460 var gift med Filpus Ivarsson men hon kan tidigare ha varit förenad med Klas Bidz, vars hustru inte har varit känd.”
 
I samma uppsats kommer Rundt - sannolikt helt korrekt - till slutsatsen att Juddikala kommit via släkten Tavast, men han tror, sannolikt felaktigt, att det var Karin Nilsdotter Tavast, gift med Gödik Henriksson Fincke, som var den Hu Karin av Juddikala som omnämnes 1447[3].
 
Mycket talar för att Anthoni ligger närmast sanningen, att Klaus Bidz var gift med Ingeborg Håkansdotter (Frille), och att hustru Karin till Juddikala, var Karin Olofsdotter Tavast[4], dotter till Olof Jönsson Tavast och Karin (Larsdotter?) Fincke.
   
Ett starkt stöd för detta får man i en dispensansökan till påven för giftermål mellan Olof Jönsson och Anna Eriksdotter (Bidz) 1478, då de önskade gifta sig trots att de var släkt ” in the second and fourth degrees of affinity and the third and fourth degrees of consanguinity”[5].
 
Vad gäller affinitet, så var Anna Eriksdotters ana i 2:a led, Henrik Bidz, far till Klaus Bidz, som tidigare varit gift med Olof första hustru, Ingeborg. Dessutom, så var Anna en ättling i 4:e led till Olof Jönsson Tavast och Karin Fincke, Ingeborg Håkansdotters mors morföräldrar!
 
Hur Olof Jönsson (Sluk) och Anna (Eriksdotter) Bidz var släkt med varandra förblir för mig oklart.
 
Ytterligare stöd för Anthonis hypotes hittar man i en urkund avseende en godsförsäljning 1458, där prästen Håkan Andersson, son till Anders Henriksson och Ingeborg Håkansdotter, säljer sitt möderne i Väniälä i Lundo till Olof Nilsson Tavast[6], där Olof Nilsson och Håkan Andersson med utgångspunkt från Anthonis scenario är släkt i 2:a resp. 4:e led[7]. Urkunden beseglades av Henrik Bidz, far till Håkans styvfar Klaus Bidz, och av Peder Olofsson Svärd, gift med Karin Håkansdotter Frille, Ingeborgs syster, samt av Krister Frille, bror till Ingeborg!
 
I en urkund från 1498, avseende en ingången arvsförening mellan Mats Filpusson med hustru, Karin Andersdotter, och Olof Tuvessons (Frille) barn, så är biskop Magnus Stjernkors och Olof Jönsson i Lahis, m.fl. vittnen[8]. Olof Tuvesson Frille och Ingeborg Håkansdotter är båda släkt i 3:e led med Ragnhild Olofsdotter Tavast, i hennes äktenskap med Mårten Abrahamsson Djäkn. Biskopen Magnus Nicolai var ättling i 3:e led till Olof Jönsson Tavast, och Olof Jönsson i Lahis är naturligtvis den år 1498 döda Ingeborg Håkansdotters f.d. make.
 
Det ligger mycket nära till hands att utgå ifrån att Karin Andersdotter är en mycket nära släkting till Ingeborg Håkansdotter – sannolikt är hon en dotter till Ingeborg.
 
Anthoni har dragit slutsatsen att Karin Andersdotter var dotter till Ingeborgs första make, Anders Henriksson (Lindelöf), vilket kan tyckas uppenbart, men Rundt har på ett ganska övertygande sätt visat att detta knappast är troligt: ” Även om hon skulle ha varit halvsyster till Knut Bidz och dotter till någon Anders kan föräldrarna inte ha varit Anders Henriksson (Lindelöf) och Ingeborg Håkansdotter Frille, ty deras dotter Katarina var ju gift med Tord Karpelain.”[9]
 
Rundt utgår från att det rör sig om ett misstag, och att Mats Filpussons hustru Karin inte var en Andersdotter utan en Klausdotter, dotter till Klaus Bidz i det av Rundt postulerade äktenskapet med Elseby Gödicksdotter. Hans slutsats bygger huvudsakligen på en urkund, där Mats Filpusson med samtycke av sin hustru Katarina donerar gods till Nådendals kloster, som provent för sin dotter[10]. I samma brev kallas Knut Bidz Katarinas broder, varför även Hausen dragit samma slutsats som Rundt, då han i ingressen till urkunden skriver ” Matts Philpusson, häradshövding i nedre Satakunta, ger med samtycke av sin hustru, Katarina (Klasdotter Bitz)”.
 
Tyvärr känns detta som en nödlösning för att hålla ihop en hypotes, som börjar svikta. T. Vähäkangas håller till synes fast vid att Mats Filpussons hustru var en Katarina Andersdotter [11]. Jag är benägen att hålla med honom, även om jag inte kan förstå många ord i den finska texten!
 
Någon hållbar hypotes avseende vem Mats Filpussons hustru Katarina, syster till Knut Bidz, egentligen var, tycks ännu inte existera.
 
Möjligen kan man hitta en ledtråd, då man närmare analyserar de av Anthoni postulerade Ingeborg Håkansdotters ingångna äktenskap. Det tycks vara en lucka mellan äktenskapet med Klaus Bidz, som förmodas ha dött i början av 1450-talet och äktenskapet med Olof Jönsson omkring 1470.  Kan Ingeborg ha varit gift med en Anders efter äktenskapet med Klaus Bidz, men före äktenskapet med Olof Jönsson?!
 
Vem skulle då denne Anders kunna vara? I min databank hittar jag en möjlig, om än en mycket hypotetisk, kandidat, nämligen Anders Gregersson Garp i Koskis. Han var gift i ett första(?) gifte med Karin Olofsdotter Svärd, syster till Peder Olofsson Svärd som var gift med Ingeborgs syster Karin Håkansdotter!
 
Skulle Anders Gregersson ha gift sig i ett hypotetiskt 2:a gifte med Ingeborg Håkansdotter (hennes 3:e!), så hade en ev. deras dotter med viss sannolikhet döpts efter Anders första hustru, Karin – det var inte helt ovanligt på senmedeltiden.
 
Synpunkter emotses gärna, även om ämnet är väl komplext att redogöra för i ett relativt begränsat utrymme som detta...
 
[1] E. Anthoni, Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel, s. 164.
[2] O. Rundt, Genos 66 (1995) , ’Arvstvisten mellan frälsesläkterna Bidz och Kirves’
[3] FMU 2720
[4] En möjlig invändning till denna hypotes kan vara att Karin Olofsdotters 3:e make,   Åboborgaren Olof Larsson Sylta uppges leva ännu 1449 (ÅboSvB, nr 553, enl. sekundärkälla).
[5] Auctoritate Papae, n 250, 8.11.1478
[6] FMU 3069
[7] Ättlingar till Olof Jönsson Tavast och Karin Fincke
[8] FMU 4803
[9] O. Rundt, Genos 62(1991), ’ Synpunkter på frälsesläkten Kirves’
[10] FMU 5173
[11]T. Vähäkangas,  Genos, 1(2011), Vuosikerta 82 Årgång. Jutikkalan kartanon keskiaikaiset omistajat

2012-02-22, 10:32
Svar #1

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Tapio Vähäkangas skriver 21.2.2012 19,30
 
Klaus Bitz' hustrus identitet kan man avgöra på grund av ett arvstvist efter Knut Bitz (FMU 4575, 4803). Då var tre intressasida: 1. Knut Bitz och hans avlidit syster (båda utan barn), gift med med Olof Jönsson, 2. Mats Filpussons hustru Katarina Andersdotter, 3. Nils Pedersson på sin hustrus och hennes barns vägnar. Nils Pederssons hustrus Karin Olofsdotters föräldrar är kända: Marta Nilsdotter (Särkilahti, Stjernkors) och Olof Kirves (FMU 3261, 3378). Knut Bitz' mor måste därför även vara Marta Nilsdotter. Knut Bitz var säkert son till Klaus Bitz (FMU 4045). Klaus Bitz är bekant ändast 1447, då han var i konung Kristierns tjänst i hovet. Han är född i början av 1420-talet. Hans bror Konrad Bitz kan beräknas född 1417, ty han blev magister 1433, och Anthoni anser, att han var äldre än Klaus (ÄSF:120).  
 
Anthoni menade att Klaus Bitz' hustru var Ingeborg Håkansdoter Frille i hennes senera gifte. Ingeborgs födelseår kan man beräkna i början av 1410-talet, ty hennes son Håkan Andersson var prästvigd före 1458 och således född i början av 1430-talet. Ingeborg Håkansdotter syns vara c. tio år äldre än Klaus Bitz. Därför deras hypotetiska äktenskapet syns vara otroligt och äktenskapet med Ingeborg Frille kan man utesluta. I betrakt av Klaus Bitz och Marta Nilsdotters sociala bakgrund, riddarens och slottsbefälhavarens Henrik Bitz sons och riksrådets Nils Olofssons dotters äktenskap verkar att vara mycket trovärdigt.    
 
Ingeborg Håkansdotters enda barn var kanik Håkan Andersson. Han hade också syskonen Erland, Margareta och Katarina, men de var ur andra kulle. I övenskommelse av år 1472 sades nämligen att mäster Håkan var ”upa then ena sidan” och systers män av andra sida (REA 618,633). Efter Ingeborgs död har Anders Henriksson möjligen omgift med Margareta Nilsdotter (Stjernkors) före sitt senare gifte med Jon Stensson (ÄSF:201). Erland Andersson (Lindelöf) förde inte frillevapen motsat till Håkan Andersson utan först stjernkorsvapen senare tavastvapen (FMS 240, 275). Då kan vi förstå, varför Erland Andersson var en sigillvitne, när Knut Bitz gjorde sitt testamente.  
 
Marta Nilsdotters giftermål med Klaus Bitz fortbestod bara kort tid i 1440-talets fösta del, men de fick två barn Knut Bitz och Olof Jönssons hustru. Ungefär 1440/1450 omgifte Marta Nilsdotter med obekant Anders. Klaus Bitz bodde 1447 i Danmark. Hans änkas andra man kan vara hemma därifrån. Även detta äktenskap var kortsiktigt och lämnade efter sig bara en dotter Katarina Andersdotter, Mats Filpussons hustru. Marta Nilsdotter flyttade i sin andra änkestånd tillbaka Finland med sina barn. Här omgifte hon tredje gång före 1457 med Olof Kirves. Därför arvet efter Marta Nilsdotter skiftades i tre delar, men då hennes första kulles barn Knut Bitz och Olof Jönssons hustru dog utan bröstarvingar, blev slutligen Katarina Andersdotter och Olof Kirves efterkommande att ärva sin mor.

2012-02-22, 12:44
Svar #2

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
För att tydliggöra kopplingen mellan de i Vähäkangas inlägg ovan nämnda personerna, så har jag gjort ett skissartat släktträd:
 

 
Även om jag inte hunnit utvärdera informationen i detalj ännu, så tycks det postulerade släktträdet väl leva upp till kända kriterier, och får därmed betraktas som huvudhypotes.

2012-02-22, 19:22
Svar #3

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Jag tror att släktträdet förmodligen innehåller ett fel, om än av - i sammanhanget - mindre betydelse. Prästen Konrad Henriksson var förmodligen inte son till Henrik Bidz, utan till borgmästaren i Åbo 1420, Henrik Skräddare.
 
År 1439 ger nämligen biskopen i Åbo, Magnus Olai (Tavast)till Ingeborg Håkansdotter en gård i Väntiälä (Lundo), köpt av Henrik Skräddares änka.  
 
År 1444 lovar Konrad Henriksson att sköta den gård modern (Henrik Skräddares änka, min anm.) sålt till biskopen, och denne gett (Anders Henriksson och) Ingeborg. Ingrborg var sannolikt död 1444, och hennes son Håkan Andersson fortfarande omyndig.  
 
År 1458 säljer Håkan Andersson till Olof Tavast mödernet i V. (Anthoni).

2012-02-23, 16:41
Svar #4

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Det som primärt skiljer oss amatörer från mer professionella genealoger, är att vi ofta har för bråttom att dra slutsatser. Det gäller även mitt senaste inlägg...
 
Har mottagit följande kommentar från Tapio Vähäkangas: Henrik Bitz' son biskop i Åbo Konrad Bitz var inte samma man som magister Conradus Henrici (1437-44).

2015-02-02, 23:15
Svar #5

Utloggad Matti Jauhiainen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2020-08-28, 17:48
  • Visa profil
Leif. I ditt släktträd av Henrik Bitz den 22.februari 2012 finns Jon Stensson som Margareta Nilsdotter (Stjernkors) make. Vem var han?
 
Jeg Googlade honom och fick hela sidan hjorthorn, som hörde till Johan Stensson Bese (Halvhjort). död 1505
http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18124
 
En vuxen son till B., troligen i andra äktenskapet, vid namn Knut B. omtalas i handlingarna; han synes emellertid ha dött ogift, måhända redan under faderns livstid (en uppgift av K. H. Karlsson, att han var förmäld med Birgitta Kristiernsdotter Oxenstierna, beror på förväxling med den finländska frälsemannen Knut Bidz).
 
Är den här samma person?

2015-02-03, 10:01
Svar #6

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Tyvärr känner jag inte till någonting om denne Jon Stensson, vilket uppenbarligen inte heller Anthoni gjorde, då han endast omnämns med namnet i ÄSF, och inte alls finns med i hans bok Finlands medeltida frälse...

2015-11-04, 22:23
Svar #7

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
I mitt första inlägg ovan började jag med rubriken: Vem var Klaus (Henriksson) Bidz' hustru?. Tyvärr gjorde jag, sannolikt, samma misstag som Anthoni, Rundt och Vähäkangas gjort tidigare - att formulera frågan fel. Jag borde ha utvidgat frågeställningen till med vem eller vilka var Klaus Bidz gift...  
 
Inte ens det scenario som föreföll mest sannolikt - Tapio Vähäkangas - klarade det mest väldokumenterade randvillkoret, att Olof Jönssons (Sluk) hustrur var släkt, inte bara i andra led, utan också i fjärde led [Auct. Papae, n 250]. Än värre, så resulterar Vähäkangas scenario i, att Anna Eriksdotter och n.n. Klausdotter Bidz var släkt i tredje led, efter Nils Olofsson Tavast, vilket strider mot dispensansökan.
 
Om man istället utgår ifrån att Klaus Bidz i sitt första gifte var gift med Ingeborg Håkansdotter (Frille) i hennes andra gifte, och att de hade en dotter, gift med Olof Jönsson, samt att Klaus i sitt andra gifte var gift med Marta Nilsdotter (Stjernkors) i hennes andra gifte och i detta äktenskap fick sonen Knut Bidz, så uppfylls villkoren.
 
Olof Jönssons hustrur var i detta scenario båda ättlingar till Olof Jönsson (Tavast) i fjärde led, och till Henrik Bidz i andra led, men inte släkt med varandra i tredje led. (VSB)

2015-11-05, 10:34
Svar #8

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Tyvärr kullkastas hypotesen att Klaus Bidz var gift med Ingeborg i ett sitt första gifte, enär Ingeborgs förste make Anders Henriksson gifte om sig efter Ingeborgs död. Se bild ovan. Tillbaka till ruta ett...

2015-11-07, 23:14
Svar #9

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Dispensansökningar för äktenskap är mycket kraftfulla randvillkor i ett hypotesbygge - men det kan också frånvaron av en dispensansökan vara... I ett försök att förklara släktskapet i 3:e och 4:e led mellan Olof Jönsson (Sluk) och Anna Eriksdotter (Bidz), så inser jag att detsamma torde ha gällt för hans första hustru - om hon var en dotter till Klas Bidz -  då de skulle ha gemensamma anor i såväl 3:e som 4:e led. Någon dispensansökan för detta äktenskap finns inte belagd.
 
Om man förutsätter att Olofs 1:a hustru de facto var en dotter till Klas, vilket så vitt jag vet inte är belagt, så ser jag bara en möjlighet - att Klas och Erik Bidz hade olika mödrar, d.v.s. att Henrik Bidz d.ä var gift två gånger. Detta strider emellertid mot vad Anthoni skriver: ...eftersom Henrik Bidz' arvingar ha del i gods, som tillhört morfadern Klas Lydekason, måste barnen vara födda i faderns enda kända äktenskap...[ÄSF I:2,120b]
 
(Meddelandet ändrat av ten 2015-11-07 23:15)

2015-11-09, 00:14
Svar #10

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Om man utgående från dispensens innehåll -  och frånvaron av dispens för Olofs första äktenskap - ser på problemet som ett ekvationssystem med fler okända variabler än ekvationer, så är det enda sättet att hitta en eventuell lösning, att stegvis ansätta dellösningar, vilka är oberoende av varandra.
 
Problemet kan delas upp i 4 delproblem:
1.   Olof Jönsson är släkt med Anna Eriksdotter i 3:e och 4:e led.
2.   Anna Eriksdotter är släkt med n.n. Knutsotter i 2:a led.
3.   Anna Eriksdotter är släkt med n.n. Knutsotter i 4:e led.
4.   Olof Jönsson är inte släkt med n.n. Knutsdotter inom 4 generationer.
 
1. Vad gäller Olofs släktskap med Anna Eriksdotter, så finns det 256 teoretiskt möjliga kombinationer, varav jag har 'tillgång' till endast 151  - p.g.a.  luckor i anträden. En lösning på detta problem kräver alltså tur i första hand.
 
En klusteranalys utående från geografi och släkter representerade i Olofs och Annas antavlor pekar mot Sagu, där flera av släkterna finns representerade under den aktuella tidsperioden. Då jag känner Olofs anor ganska väl, ser jag att den mest sannolika kopplingen torde vara Olofs morfars, Olof Andersons till Kodbolstad, okända föräldrar i 3:e generationen. Med Anthonis ord: ” Osäkert är var Olof Andersson, som innehar reducibel jord i Lemmis, Halstelax och Kaskelax (Sagu), men som senast 1418  överflyttat till Åland, var född.” [Anthoni(1970):108]. Fågelvägen är det ca 6 km mellan Kaskelax och Halstelax, och däremellan ligger Lemmis.
 
Utan att gå in i detalj i urvalsprocessen, så fastnade jag för att Olof Anderssons, i Kodbolstad, far Anders, sannolikt var gift med en dotter till Jakob Nilsson Skelghe och en dotter till Peder Sigurdsson (Skräddare) till Mäkipä (Sagu) i hennes första gifte. I sitt andra, kända gifte, var hon gift med Jöns Andersson Garp.  Mäkipä ligger ca 5 km NO om Kaskelax. Denna hypotes resulterar i att Olof Jönsson och Anna Eriksdotter var släkt i 3:e och 4:e led. Visst stöd för hypotesen fås bl.a. av att  Olof Jönsson morbror, Hartvig Olofsson, år 1477 pantsätter sin del av Halstelax till biskopen och Henrik Bidz, gift med Hartvigs postulerade kusin i detta scenario, Anna Klasdotter (Djekn) [Anthoni(1970):324].
 
2. Enighet tycks råda att Olof Jönssons hustrur är kusiner, barnbarn till Henrik Bidz d.ä. vilket förklarar  'affinity' av andra graden vid ingåendet av Olofs andra äktenskap. Däremot kan de inte ha samma farmor, då resultatet blir affinty av tredje graden, vilket strider mot dispensansökan.
 
3. Om man som jag skrev ovan antar att Klaus Bidz i sitt första gifte var gift med Ingeborg Håkansdotter (Frille) i hennes andra gifte, och att de hade en dotter, gift med Olof Jönsson, samt att Klaus i sitt andra gifte var gift med Marta Nilsdotter (Stjernkors) i hennes andra gifte och i detta äktenskap fick sonen Knut Bidz, så uppfylls randvillkoret att Anna Eriksdotter och n.n. Klasdotter var släkt i fjärde led.
   
4. För att komma ifrån konsekvensen, att Olof hade samma släktsamband med sin första hustru, n.n. Klasdotter, som med Anna Eriksdotter, så kunde - enligt mitt inlägg ovan - Klas och Henrik Bidz endast ha varit halvbröder, söner till Henrik, men med olika mödrar, och Erik vara son till Anna Klasdotter (Djekn).
   
En samtidig implementering av de postulerade dellösningarna tillfredsställer alla explicita och implicita krav genererade av såväl dispensansökan (n 250) för äktenskapshinder mellan Olof Jönsson (Sluk) och hans andra hustru Anna Eriksdotter (Bidz), som av frånvaron av dispensansökan gällande Olofs första äktenskap med Anna kusin, n.n. Klasdotter (Bidz).
 
Jag har här utlämnat ett antal kopplingar bortom den fjärde generationen, vilka är typiska inom det fåtaliga finska frälset, men vill ändå föra fram att i dtta scenario var Olof Jönsson släkt med såväl Anna Eriksdotter, som med n.n. Knutsdotter, då alla tre var ättlingar till Laurens Fincke i femte led.

2015-11-09, 11:04
Svar #11

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Måste betona att ovanstående hypotes utgör en möjlig lösning, men att nya problem uppstår, vilka måste redas ut. Helt klart är dock att vare sig Vähäkangas, Anthonis eller Rundts hypoteser är till alla delar korrekta...

2015-11-10, 11:20
Svar #12

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
En uppenbar konflikt mellan mitt scenario och Vähäkangas - huruvida Klas Bidz var gift med Ingeborg Håkansdotter (Frille) i sitt första äktenskap - får en 'elegant' lösning, om jag i mitt scenario ersätter Ingeborg med hennes kusin, Margareta Tuvesdotter (Frille). Det enda som är känt om Margareta, är att hon fick ett gods 1439 av sin mors morbror, biskop Magnus Olai (Tavast) [ÄSF I:3, s. 139b]. Kronologin stämmer väl, och det faktum att inget mer är känt om henne kan bero på att hon dog relativt ung, vilket är en förutsättning för hypotesen.
 
Även med denna lösning uppfylls alla randvillkoren enligt ovan.
 
Ett - som det kan tyckas paradoxalt - stöd för denna hypotes, utgör det faktum,  att Margareta var syssling till Klas Bidz andra hustru, Märta Nilsdotter (Stjernkors), vilket krävde dispens. För Sveriges del finns dock inga dispenser för äktenskap bevarade före 1460 - med ett undantag. Karl Knutsson (Bonde) fick år 1438 dispens för sitt äktenskap med Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud).
 
Klas Bidz torde ha gift sig med Margareta omkring 1440. Vid den tiden torde äktenskap med formella äktenskapshinder varit mycket vanligare - liksom flera giften, p.g.a. av pestepedemierna, vilka orsakade  en kraftigt reducerad folkmängd ända in i mitten på 1400-talet. Att gifta sig med närmare släktingar blev i många fall en nödvändighet.
 
Ett annat exempel utgör Anders Henrikssons (Lindelöf) äktenskap med Ingeborg Håkansdotter och med, av Vähäkangas postulerat, Margareta Nilsdotter (Stjernkors). De var också sysslingar.

2015-11-10, 13:05
Svar #13

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
En uppdaterad bild som visar den senaste hypotesen gällande släktskapet mellan Olof Jönssons båda hustrur, n.n. Klasdotter och Anna Eriksdotter.
 

2015-11-10, 15:52
Svar #14

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Min hypotes ovan, att Olof Anderssons (i Kodbolstad) far sannolikt var gift med en dotter till Jakob Nilsson Skelghe, får indirekt stöd av en dispensansökan som registrerades en halvannan månad tidigare än Olof Jönssons och Anna Eriksdotters ansökan, nämligen en gällande Nils Gregersson (Garp) och Katarina Henriksdotter (Danske)[Auct.Papae,n248].  
 
Varför är detta ett stöd? Jo, deras gemensamme ana, i tredje respektive fjärde led, var Jakob Nilsson Skelghe, och det var sannolikt ingen slump att de sökte ungefär samtidigt med Olof Johansson och Anna Eriksdotter vars gemensamma ana var en dotter till densamme Jakob Skelghe.

2015-11-11, 17:09
Svar #15

Utloggad Tapio Vähäkangas

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2016-02-12, 21:31
  • Visa profil
Klaus Bidz dog som ung. Därför den möligheten att han före Marta Nilsdotter (stjernkors)hade haft gifternål med Margareta Tuvesdotter (Frille) tycks vara omöjligt.
T.V.

2015-11-12, 00:07
Svar #16

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Det faktum att Klaus dog ung, tolkar jag inte som att det var helt  omöjligt för Klaus att hinna med två äktenskap. I ett tänkbart scenario kunde Klaus vara född ca 1418, och ha gift sig med Margareta Tuvesdotter (Frille) år 1444, 26 år gammal. Deras dotter, n.n. Klausdotter kunde då ha fötts 1445, och Margareta ha dött i barnsäng samma år.
 
Möjligen i samband med att Klaus blev 'hovgesind' hos konung Kristoffer år 1447, 29 år gammal, så ingick han kanske sitt andra äktenskap, med Marta Nilsdotter (stjernkors), och blev far till Knut året därpå, 1448. Om han sedan levde ett par år efter detta, så var han i så fall bara 31 år när han dog, vilket får anses ungt.
 
Äktenskapet mellan Klaus och Marta Nilsdotter kan f.ö. mycket väl ha diskuterats/förhandlats mellan deras fäder, Henrik Bidz och Nils Olofsson i Särkilax, i Stockholm 1446, där även Henriks svåger, Henrik Klason var närvarande [FMU 2670].  
 
Leif T.

2015-11-13, 16:15
Svar #17

Utloggad Tapio Vähäkangas

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2016-02-12, 21:31
  • Visa profil
Vi kan beräkna Klaus Bidz' födelseår summariskt. Han var yngre än Konrad, som fick sitt namn efetr sin farfar, Klaus var sin morfars namne. Konrad Bidz blev magister 1442 i Leipzig. Magisterkandidaten måste svärja före magisterinceptionen att han var fullt 21-årig. Således han var född senast 1421, och Klaus några år senare u. 1423. 1443 han vore blott 20-årig. Därför han kunde inte gifta sig före det giftermålet varav Knut Bitz var född.
Knut Bidz var nämligen 1466 fullvuxen (FMU 3311) och var född c. 1445-1446. Klas Bidz kännts allenast av år 1447, inte senare.  
TV

2015-11-13, 16:17
Svar #18

Utloggad Tapio Vähäkangas

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2016-02-12, 21:31
  • Visa profil
Vi kan beräkna Klaus Bidz' födelseår summariskt. Han var yngre än Konrad, som fick sitt namn efetr sin farfar, Klaus var sin morfars namne. Konrad Bidz blev magister 1442 i Leipzig. Magisterkandidaten måste svärja före magisterinceptionen att han var fullt 21-årig. Således han var född senast 1421, och Klaus några år senare u. 1423. 1443 han vore blott 20-årig. Därför han kunde inte gifta sig före det giftermålet varav Knut Bitz var född.
Knut Bidz var nämligen 1466 fullvuxen (FMU 3311) och var född c. 1445-1446. Klas Bidz kännts allenast av år 1447, inte senare.  
TV

2015-11-13, 17:20
Svar #19

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
På ingenjörsspråk, så handlar det om summering av toleranser... Då vi här mestadels rör oss enbart med approximativa tidpunkter- med enstaka randvillkor, typ minst 21 år - så måste man självklart undersöka alla alternativ inom toleransområdena. Om Konrad var ex.vis 24 år före magisterinceptionen, så är ju de facto 'randvillkoret' uppfyllt. Om Klaus var yngre än Konrad, så kunde han också vara endast ett år yngre, eller t.o.m. jämnårig med Konrad, d.v.s. tvilling! Att Klaus Bidz  inte är känd efter 1447, innebär väl inte nödvändigtvis att han dog direkt efter 1447? Vilket underlag finns f.ö. för postulatet att Klaus inte kunde ha gift sig om han var bara 20 år?
 
Jag anser fortfarande att mitt scenario är fullt möjligt, men jag hävdar inte att det är sanningen, utan endast att det uppfyller fler randvillkor än de hypoteser jag har hittills träffat på. Till skillnad från övriga, så uppfyller det såväl de explicita som implicita kraven härrörande från Olof Jönssons och Anna Bidz dispensansökan, vilket är att betrakta som det mest komplexa randvillkoret..

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna