ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Tjuvkil-ätten  (läst 3526 gånger)

2000-12-13, 13:07
läst 3526 gånger

Per Reidar Christiansen

Jeg holder for tiden på med en artikkel der jeg blant annet skriver om forhold som berører knapeadelen på Tjuvkil i Lycke socken i Bohuslän. Ulf Gjermundsson på Tjuvkil og Sveinung Torbjørnsson på Instön i samme sockn var gift med hver sin datterdatter av Olav Eriksson til Tronstad i Hurum i Buskerud fylke, en etterkommer av den høyadelige norske Bolt-ætten. Ulf hadde tre barn, Ulf Ulfsson (Lindorm-våpen), nevnt 1582 ved den norske adels hyllinger, Gro Ulfsdotter, gift med Niels Pederssøn Akershus, og Karin Ulfsdotter. Jeg har funnet kilder som sterkt tyder på at Karin var gift med en Svein Reiersson av en norsk lavadelsslekt fra Holter i Nes i Akershus fylke. I den forbindelse søker jeg informasjon om Tjuvkil-ætten (også med Instön-grenen)som går ut over det John Anders Nordström skrev i sin tid. Han viste blant annet til at en hustruen til en Laurits Anderssøn (Lindorm), som i 1648(?) fornyet adelsbrevet sin, var en etterkommer av Ulf Ulfsson. Da jeg for tiden ikke har så mye tid til å besøke Anbytarforum ber jeg om at svar også opplyses til min e-post-adresse: per.reidar.christiansen@nrk.no

Per Reidar Christiansen
Redaktør Genealogen, Medlemsblad for
Norsk Slektshistorisk Forening

2000-12-13, 22:59
Svar #1

mimmi

Hej,
man kan läsa om ovanstående Ulfsöner o döttrar i början av boken Gårdarna i Tjuvkil av Åslög Svensson och Evert Samuelsson, utgiven 1989.
Där finns också avskrifter av skrifter från 1544 om de två förstnämnda herrarna m.m.

2002-07-21, 17:02
Svar #2

kent

Var kan jag få tag på boken Gårdarna i Tjuvkil?

2003-01-28, 14:50
Svar #3

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 817
 • Senast inloggad: 2019-05-04, 16:12
  • Visa profil
Hej,
 
En av mina anfäder var Torbjörn Mårtensson, vilken - enligt uppgift - år 1616 ägde i Nordgård, Tjuvkil.  
 
Enligt J A Nordström, i dennes artikel om släkten i Tjuvkil och dess släktsamband med norska högadeln (nyligen utgiven på nytt av Tjörns Släktforskare), redogör Norske Herredagsdomboger år 1616 för en tvist om huruvida ättlingarna efter Margareta Andersdotter, gift med Ulf Germundsson i Tjuvkil, eller efter systern Anna Andersdotter, gift med Svening Torbjörnsson, skulle stå för rusttjänsten avseende Tjuvkil.
 
Eftersom årtalet är detsamma tänkte jag att det kanske var i detta sammanhang som denne Torbjörn Mårtensson nämndes, och således var ättling till endera av nämnda systrar? Eller kanske att hans hustru Torborg var det?
 
Finns det någon som känner till något om detta? Är kanske domen återgiven i Åslög Svenssons och Evert Samuelssons bok om Gårdarna i Tjuvkil (vilken jag hört om men ännu inte lyckats få tag på)?
 
MVH,
 
Christian Juliusson

2003-01-28, 19:44
Svar #4

Marianne Magnusson

hej Christian, Gårdarna i Tjuvkil vore nog en bra investering för dig, tycks det, skall hålla ögonen öppna för din räkning ....
kort ref: sid 42.Tjuvkil Nordgård II.  
Enligt ett tingsprotokoll 1685 berättar Anders Mårtensson, att tilförne ägde hans farmor hela gården, vilken Erik Torgirsonbekom och dess arvin-gar sedan gånget till arvs emellan. Gården kallas då Björns gård i Tjuvkil.Om man ser tillbaka på jordeböcker , som finns bevarade, är det nog sannolikt att Anders Mårtenssons farmor hette Torborg och var gift med Torbjörn Mårtensson, som 1616 står som ägare till gården. Redan 1618 är det ny ägare Olle Jonsson
Enligt en tabell förf. satt upp tillhörde Skattegods Tjuvkil 1580-1593-1601 Mårten och Erik,
1604 Änkan och Torborg,1616 (uppg om skattegodset saknas, men smörskatt betalas av) Olof Rasmusson och Torbjörn Martinsson.
mvh Marianne M.

2003-01-31, 15:38
Svar #5

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 817
 • Senast inloggad: 2019-05-04, 16:12
  • Visa profil
Hej Marianne,
 
Och tack för Ditt mail. Jag har nu ordentligt börjat söka efter boken. Den verkar, som sagt, vara en bra investering...
 
Men eftersom jag är så nyfiken av mig: vet Du om domen från år 1616 nämns i boken?
 
Jag tog även en titt på förteckningen över Kastellegods på Inland, och hittade följande beträffande Tjuvkil:
 
1528:183 I gjengjerden: Anders paa Tykell [1], 24 skilling; Erland ibidem [2], Torkill paa Tykyld [3], 24 skilling, Kristiern ibidem [4], pauper, Olav Asbj?rnsson ibidem [5], 24 skilling, Olav Ingvorsson paa Tykild [6], 12 skilling og Peder ibidem [7], pauper.
 
Jb 1530:124f Torkill y tyffwekyll [1]: (...) (skattegods); Olav ibidem [2] (kirkejord); Anders ibidem [3] ..; For krongods: Olav Ingvardsson y tyffwekyll [4] ..; Anders ibidem [5]: 1 pund sm?r for Kroger?n, (...), 3 mark semje for schorde.
 
Jb 1568 Ulv y Tiuffuekill (Gjermundsson, adelig): 1 pund sm?r (s. 643)
 
1568 En av gårdene i Tjuvkil er adelig setegård for Ulv Gjermundsson (s. 488, brev 1544, DN), senere Ulv Ulvsson (norske adelens hylling 1582) og en rekke ganger senere i Båhus lens Jb. 2 gårder i Tjuvkil er skattegods 1568 (s. 489).
 
Någon Björn nämns dock inte, så vad avses egentligen med Björns gård i Tjuvkil?
 
MVH,
 
Christian J

2003-02-01, 19:44
Svar #6

Utloggad Anders Hellster

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 167
 • Senast inloggad: 2018-10-21, 06:55
  • Visa profil
Christian!
 
Det finns dessvärre inget synbart samband mellan Nordgårdens ägare och knapesläkten i Tjuvkil Västergård, i de tidiga generationerna. Årtalet 1616 syftar för Nordgårdens del på jordebokens uppgift om smörskatt, vilken betalats av Olof Rasmusson och Torbjörn Mårtensson. Från 1616 finns också ett brev (eller en avskrift av ett brev?) utfärdat av Christian IV. Där nämns tvisten mellan änkan Lisbet Tönnesdotter i Tjuvkil (Västergård) och Arne Svenningsson från Instön. Arne var kusin till Lisbets make, knapen Ulf Ulfsson. Han var son till Anna Andersdotter som var Ulfs moster. Brevet finns i avskrift på sid 10 i 'Gårdarna i Tjuvkil'. Hur tvisten löstes framgår inte. I det följande tvingas jag avvika från temarubriken 'Ointroducerad adel'.
 
Jag är lite osäker på om författarna (Samuelsson & Svensson) har dragit rätt slutsatser av det källmaterial som de presenterar i sin bok. De tror, som framgår av citatet ovan, att Torborg var gift med Torbjörn Mårtensson, nämnd 1616. Men i jordeboken 1604 kallas hon för änkan Torborg. Innan hennes namn dyker upp nämns i tidigare jordeböcker en Mårten för en del av skattegodset i Tjuvkil. Enligt utdragen från jordeböcker som Samuelsson & Svensson  presenterar nämns han 1580--1601. I släkttavlan och ägarlängden för Tjuvkil Mellangård på sid 58 återfinns en Mårten Rasmusson som brukare mellan 1573 och 1602, samme person? Spontant skulle jag hellre se denne Mårten som Torborgs avlidne make och som far till Torbjörn Mårtensson. Då blir, med ledning av författarnas övriga uppgifter:  
 
Mårten och Torborg föräldrar till Torbjörn (nämnd 1616).  
Torbjörn Mårtensson far till Mårten (nämnd som självbrukare fram till 1681).  
Mårten Torbjörnsson far till Anders Mårtensson (som framträdde vid tinget 1685).  
 
Om jag har rätt kanske de första leden i släkttavlan och ägarlängden för Tjuvkil Mellangård faller. I båda gårdarna har det funnits bönder med namnet Mårten. Eftersom jordeböckerna ofta utelämnar patronymikon  kan förväxlingar lätt ske. I jordboksutdragen redovisas inte heller Mellangården och Nordgården var för sig. De klumpas samman under rubriken skattegods. Jag reserverar mig för att författarna säkert har läst fler jordeböcker och därmed kan ha bättre stöd för sina slutsatser. Det är endast på grundval av det som presenteras i boken som som jag ställer mig tveksam till om Torborg var farmor till Anders Mårtensson och om den Mårten som nämns fram till sekelskiftet 15-/1600 hette Rasmusson och var hemmahörande i Mellangården.
 
Med vänlig hälsning
Anders H

2003-02-01, 20:00
Svar #7

Utloggad Anders Hellster

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 167
 • Senast inloggad: 2018-10-21, 06:55
  • Visa profil
Rättelse:
 
Att det är ett brev är nog en missuppfattning av mig. I Tjuvkilboken har man nog inte tagit med hela domen, bara inledningen.
 
Jag lyckades själv 1996 köpa boken av E Samuelsson som bor i Bankeryd.
 
/Anders H

2003-03-19, 20:26
Svar #8

Utloggad Tore Hermundsson Vigerust

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 199
 • Senast inloggad: 2010-01-29, 22:13
  • Visa profil
  • www.vigerust.net
Norsk slektshistorisk forenings tidsskrift Genealogen har nå utkommet med nr. 1/2003. Her har Per Reidar Christiansen publisert artikkelen En ætt fra Holter i Nes med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen (s. 22-39).
(www.genealogi.no)

2007-09-17, 22:29
Svar #9

Utloggad Catharina Carlander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 45
 • Senast inloggad: 2012-01-10, 21:26
  • Visa profil
Hej,
Det var ett tag sedan det pågått någon diskussion kring Tjuvkil-ätten, men nu undrar jag om det finns någon vidare forskning gjord på den sk. Boltätten som nämns på sid. 16 i Åslög Svensson och Evert Samuelssons bok Gårdarna i Tjuvkil? Är den över huvud taget bekräftad som trovärdig?
I boken står denna antavla bakåt för Tjuvkilätten;
Kolbein på Flesberg, nämd 1333.
Berdor Kolbeinsson.
Haakon Agmundsson Bolt, ( Väpnare och Riksråd ) f. omkr. 1385, d. omkr. 1440 gm. Elin Laurensdatter ( Blå ) d. efter 1460.
Barn 1;
Gudrun Haakonsdatter, f.omkr. 1415, d.omkr 1485.
Gm 1. Herr Erik.
Gm 2. Erik Stensson Natt och Dag, Väpnare, d. 1453.
Barn 2;
Gunhild Haakonsdatter, lever 1445, 1472.
Gm 1. Ficke Sizendorp.
Gm 2. Herr Lyder v. Bergen
 
Enligt Svensson/Samuelsson går anorna bakåt till en Kolbein på Flesberg, nämd 1333, via Berdor Kolbeinsson. Men enligt flera norska hemsidor står en helt annan antavla nämnd. Detta gör ju att man blir lite nyfiken men också förvirrad?!
Jag hittade tex. denna antavla för Haakon Agmundsson Bolt, på Nordic Genealogy Site, http://www.nermo.org. med bl.a. källhänvisning till Henning Sollied, Kildekrit. u.sökelser vedr. nogen m.aldersl., Bolt II. I den härstammar ätten inte till Kolbein på Flesberg, utan till Harald Stangarfylja samt via Ogmund Haraldsen Bolts hustru Borghild till Tore Tinghatt född på Island. *Se kopia på förenklad släkttavla nedan. Det hade varit intressant om någon som är kunnig inom den här släkten har någon möjlighet att utröna vad som är mest troligt.  
 
*Harald Stangarfylja  
b. 1180, Stange, Hedmark, Norway  
barn;
Ogmund Haraldsson Bolt
b. abt 1235, g.m. Borghild b. abt 1240,  
barn;
Håkon Ogmundsson Bolt, Ridder og riksråd
b. abt 1260, Viken, Norge d. 1346, Hamar.
g.m.1, Elin Lauritzdatter d. Ringerike, Buskerud, Norway. ( G.m.2 John Hemingson ).
barn;
Sigrid Håkonsdotter Bolt
Cecilia Håkonsdotter Bolt
Berdor Bolt  
 
vidare via sonen:
Berdor Bolt
barn;  
Agmund Berdorsson-Bolt,Riddare och riksråd f. 1355
d. 1422
g.m. Gunhild Bergsveinsdatter  
f. 1345
d. 1419
barn;  
Borghild Agmundsdatter
Haakon Agmundsson-Bolt
slutligen samme
Haakon Agmundsson-Bolt, Väpnare och riksråd d. 1460, g.m. Elin Laurensdatter ( Aspenäsätten ) f. 1385 d. 1440.
barn;
Gudrun Haakonsdatter Bolt, g.m.1, Herr Erik, g.m. 2, Erik Stensson Natt och Dag.
Sten Haakonsson-Bolt
Gunhild Haakonsdatter
Från Kolbein släkten går på denna hemsida inga förgreningar ner till Tjuvkil-ätten vad jag kan se. Om någon känner till hur det förhåller sig hade det varit intressant med en kommentar.
Mvh
Catharina Carlander

2007-09-18, 23:00
Svar #10

Utloggad Catharina Carlander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 45
 • Senast inloggad: 2012-01-10, 21:26
  • Visa profil
Hej,
Ytterligare en liten kommentar till mitt ovanstående inlägg om Tjuvkil-ättens anor till Bolt-ätten;
Föjande antavla för Håkon Amundsen, Bolt , som faktiskt ter sig helt olik de ovannämda, kan man hitta på följande länk.
Tyvärr står ingen källhänvisning nämnd.
http://home.online.no/~dfredrik/Dagslekt/gp1915.htm
 
Hoppas någon kunnig vill kommentera,
Mvh
Catharina Carlander

2011-05-27, 13:34
Svar #11

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 817
 • Senast inloggad: 2019-05-04, 16:12
  • Visa profil
Hej,
 
Under Hjärtum här på Anbytarforum har jag utvecklat en teori om att Gullbrand Hemmingsson i Hjärtum (nämnd år 1624-1626) var bror till Mats Hemmingsson (gift med Johanna Ulfsdotter av Tjuvkilsätten) och således son till knapadelsmannen Hemming Olsson i Tronnum.
 
Jag har också ställt frågan huruvida Gullbrands sonson, Peder Christophersson i Hjärtum Nedre, kan ha varit gift med en dotterdotter till nämnde Mats Hemmingsson (de hade båda en dotter vid namn Ingeborg).
 
Man kan ju på internet läsa en hel del om släkten i Tjuvkil, men jag har svårt att få det hela att gå ihop:  
 
Enligt en anteckning i J A Nordströms arkiv (A 318) på Göteborgs landsarkiv ska Mats Hemmingssons dotter Ingeborg nämnas vid ett arvskifte år 1607 (då hon ärver just Hjärtum Nedre, dvs den gård som Peder Christophersson äger på 1650-talet).  
 
Enligt en flitigt förekommande uppgift på internet var hon dock född år 1618 (!) och fick år 1653 (!) en son vid namn Torkel Svenningsson i Hjärtum Nedre.
 
Men det kan väl omöjligen vara samma Ingeborg som det handlar om?
 
Mats Hemmingsson lär ha haft en son vid namn Mats. Kan det månne vara hans dotter som föds år 1618?
 
Eller står det fullständigt fel i antavlorna på nätet?
 
Vad är egentligen belagt rörande Mats Hemmingssons och Johanna Ulfsdotters barnaskara och deras öden?
 
Det vore himla spännande om någon kännare av Tjuvkilsätten kunde reda ut detta, särskilt vad gäller släktens innehav av jord i Hjärtum.
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson

2017-03-12, 14:05
Svar #12

Utloggad Ben Hedenberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 281
 • Senast inloggad: 2020-02-13, 10:55
  • Visa profil
Det var ett tag sedan någon diskuterat Tjuvkil-ätten. Har någon tittat närmre på följande fakta, framförda av Arne Kvitrud: Forum Arkivverket.


I 1582 (Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1907, side 232) brukte Henning Olsen i ”Trunden” og Ulf ”w.w.” i ”Thiuffhuke” det samme våpenmerket som Orm-slekten, men uten hornene på hjelmen.


Henning Olsen (Tore Hermundsson Vigerusts hjemmeside) var fra Tronnum på Innland i Båhus len. Han er i svensk slektshistorisk litteratur gitt tilnavnet ”Lindorm” – trolige etter sitt seglmerke.


Ulf (Ulfson) bodde på Tjuvkil i Lykke sogn på Innland i Grøtsbakke skiprede i Båhuslen. Altså bodde begge i Båhuslen.


Tore H Vigerust skrev i innlegg (Forum Akrivverket ) at våpenet fra 1473 med dragen gjør at en (derfor) kan ikke utelukke slektskap mellom slekten Lindorm i Båhus len og Orm i Rogaland / Stord.


Anna Orm som var gift med Otte Orning hadde et seglmerke (Rigsarkivet i København, Privat arkiv, Klevenfeldt, 67 II, diverse segl nr 93) av noe som må være en linnorm, og det samme som hjelmpynt. Den har vinger, to bein (eller laffer?) og ormehale.Ellers vet jeg bare om et annen norsk seglmerke med 'linnorm'.


En norsk våpenbok fra 1700-tallet nr 115: Erik Ormsen 1473. [høyrevendt gående lindorm]. Erik Ormson (i Stavanger og Stord) hadde to ormer i sitt segl. Ormene er plassert som to halvmåner, som krysser hverandre like under hodene, og over haletippene. Eline Eriksdatter til Kjerreland hadde etter Ekkja (1982) det samme merket som Erik Ormson. På hjelmen er det en orm. Det samme seglmerket brukte hun 31.7.1590 (avtegning i Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen).


Enligt tidigare antaganden gjorda av svenska forskare skulle Henning Olsen från Tronnumt på Inland  och hans efterkommande släkt för ett vapen med Sparre över ett blad. Ovan anförda fakta ifrågasätter dels hur vapnet kan ha sett ut under den norska tiden och ger stöd för att ett släktskap mycket väl kan föreligga mellan Tjuvkil-ätten, Torsby-ätten ätten (Lindorm i Bohuslän) och Orm i Rogaland / Stord. Det skulle vara intressant att få fram mer fakta från Danmarks Adels Aarbog från 1907, men jag har inte tillgång till den denna upplaga.


Bästa hälsningar,
Ben

2017-03-12, 14:42
Svar #13

Utloggad Ben Hedenberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 281
 • Senast inloggad: 2020-02-13, 10:55
  • Visa profil
Den bifogade vapenbilden från "Orm-familien på Västlandet" kan mycket väl likna Tjuvkil-ättens lindormsvapen. Men vapnet stämmer inte helt överens med beskrivningen från 1582. Då den beskrevs som en "våpenskjold med to grønne sammenslyngede lindormer med hodene vendt mot hverandre og med gule prikker i rødt felt."


Hiort-Lorenzen og A. Thiset kan ha gjort ett felaktigt antagande om likheten. Möjligen kan ormarna varit lika, men färgerna stämmer inte med bekräftelsen från 1582 på adelsbrevet.


Bästa hälsning
Ben

[/size]


2017-12-29, 16:52
Svar #14

Utloggad Kenneth Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1240
 • Senast inloggad: 2019-06-02, 19:18
  • Visa profil
Cary Gustafsson har gjort en målning efter J.A.Nordströms beskrivning över vapnet.

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna