ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Strang  (läst 2683 gånger)

2001-01-02, 19:31
läst 2683 gånger

Ragnhild Johnsson

Hans Strang
 
Söker uppgift om föräldrarna till ryttmästaren vid Upplands fana Hans Strang död 1609-12-28 och bg i Hults kyrka. Gift med Carin Bagge af Berga.
 
Mvh
Ragnhild
 
Denna diskussion har 2009-04-16 flyttats hit från Småland (efterlysningar). / mvh Anders Berg, Moderator Släkter

2001-01-02, 23:07
Svar #1

Utloggad Birger Bring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-02-05, 13:46
  • Visa profil
Hej Ragnhild,
 
Släkten Strang lär ha kommit från Skottland. I Geneaolog. Tidsskr. 2/1961 finns en artikel om släktens ursprung.
 
Strangs dotter Magdalena blev ingift i Sabelsköldsläkten och tog med sig fordringar på ett antal pantsatta gårdar som Hans hade fått i säkerhet för utlånade pengar till Johan III. Kungen kunde inte betala och på så sätt tillföll stora jordegendomar Sabelsköldarna.
 
Birger

2001-01-03, 18:45
Svar #2

Utloggad Kerstin Malm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 508
 • Senast inloggad: 2016-04-03, 23:05
  • Visa profil
  • www.ahlbergare.se
I boken Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar av Sture Heiding och Sven Bankeström, kan man läsa om Magdalena Strang. Hon blev gift 1616 med Carl Jönsson Sabelsköld, son till Jöns Mårtensson, som var fogde på Julita gård. Med Carl Sabelsköld fick Magdalena två döttrar, Elisabeth, som blev gift med Magnus Stråle af Ekna och Brita, som gifte sig med Per Nilsson Ulfsax. Magdalena dog 1628, och därefter gifte Sabelsköld om sig med Ingeborg Rosenstråle.

2001-01-03, 18:50
Svar #3

Ragnhild Johnsson

Hej Birger!
 
Tack för uppgiften om släkten Strangs ursprung!
Jag har även dottern Magdalena Strang bland mina anor.  
 
Mvh
Ragnhild

2001-01-03, 21:51
Svar #4

Utloggad Birger Bring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-02-05, 13:46
  • Visa profil
Hej Ragnhild,
 
Det låter som Du skulle vara Sabelsköldsättling. Förmodligen känner Du då också till Sabelsköldska Släktföreningen. Den som kan visa släktskap med Sabelsköldarna kan ansöka om medlemskap. Om Du är intresserad så hör av Dig så ska jag förmedla kontakten till Föreningen.
 
Birger

2001-01-03, 23:42
Svar #5

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 966
 • Senast inloggad: 2019-11-18, 13:38
 • Martin Casterud
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Vad jag vet känner man inte till Hans Strangs föräldrar, möjligen finns det teorier om hans skottska ursprung. Nedan följer de uppgifter jag funnit om denne Hans Strang:
 
[Var uppmärksam på att vissa av uppgifterna nedan rörande Hans Strang kan vara en sammanblandning med en rytteriöverste John Strang! Främst gäller denna osäkerhet Hans söner?, Albrekt och Herkules...]
 
Hans (Jahannes) Strang. Var förmodligen släkt till en präst i Irvine, grefskapet Ayr, Skottland, som hette William Strang [Biographical Dictionary, III, p 410 - Dictionary of National Biography LU, p. 18 - Uttalas Strång] (1547-1588) tillhörande den gamla familjen of Strang af Balcaskie i skottska grefskapet Fife. Han har i Reval (1589 15/9) underskrivit ridderskapet och adelns supplik till Sigismund i Polen. Han begaf sig sedan till England, där han uppgifves hafva gift sig, men kom sedan åter hit. Denna uppgift (se Klerckerska samlingen) beror sannolikt på ett misstag och troligen afses här en stallmästare John Strange, som var född i Stirling vid Fritz of Forth, hvilken kom till Sverige vid Johan III:s död (1592 ca), hvarvid han gick i svensk tjänst och blef rytteriöfverste. Han återvände sedan till Skottland och förde till Sverige sin hustru och sina söner, Albert och Herkules, hvilka sägas vara stamfäder för en släkt Strange i Västmanland. [Marryat: Ett år i Sverige, Sthlm 1863, I, s 303]. Barn: Magdalena, Karin, Albrekt?, Hercules?. [Carlsson, Anteckningar om Kristdala socken, s 102f.]
 
Från ... Sterlinge, Skottland. [Hülphers gen samlingar 2:165]
 
År 1587 låg en del av Upplands ryttarfänika under befäl av ryttmästaren Hans Strang i borgläger på gården [Arboga gård]. [C-F Corin, Arboga stads historia, s 192]
 
Åtminstone sedan 1596 bosatt på Skälsnäs. [Almquist, Småland 3, s 1524]
 
Angående thenna ätten, har man then tillförlåteliga efterrättelse, att stamfadern för henne här i Swerige har warit en wid namn Johannes Strang bördig från Skottland, som wid slutet af konung Johan then tredjes regementstid kommet hit i landet. Under konung Sigismund har han waret Ryttmästare för Uplänningarne, och är troligt att han är then samme Hans Strang, som underskrifwet en Riksrådens samt Ridderskapet och Adelns böneskrift till konung Sigismund i Pålen Dat. Revel. den 5 sept 1589, hwilken finnes i konung Jans historia författad af Aegidio Girs. Åtminstone är thet wist, att the namnen Johannes, Jahannes och Hans ofta fordom äro om hwarannan brukade. Thenne Johannes Strang har, efter något wistande här i Sverige, faret åter till Skottland, giftat sig ther, och fått twenne söner, Albrect och Hercules; men kommet tillbaka, och, som likt är, satt sig här neder att bo. Then yngre sonen Hercules är stamfadren för then nu warande Strangiska släkten, men om then äldre har man ingen efterrättelse. [S Troilius, Likpredikan - Jakob Strang, Västerås, 1758, s 66]
 
Begravd i Hults kyrka, Jönköpings län. Hade förläningar i Kristdala och Sevede. Ryttmästare vid Upplandsfanan. Kom ursprungligen från Skottland. Enligt uppgift ordnades äktenskapet med Carin genom Karl IX:s drottning Kristina, som lär ha varit en framstående äktenskapsmäklerska. Död 1609-12-28. Hans Strang hade lånat ut pengar till Johan III och fick därigenom 1577 som pant vissa gårdar i Kristdala socken, bl a Bråhult, Risinge och Brånäs.  
 
Ryttmästare 1593 för Upplands ryttare, av skotsk härkomst. Häradshövding i Ydre 1594-1609. Fick av Johan III 1577 sjutton gårdar, bland annat i Kristdala. Till ursprung skotsk ryttare, 1589 i Reval. Död 28/12 1609. Begravd i Hults kyrka (F). Förlänades tio gårdar i Ydre och gods i Kristdala tolv stycken, bland annat Bråhult 1, Bjälebo 2 och fem stycken gårdar i Gammalkil (E). Bosatt på Skälsnäs säteri, Hult sn (E) 1596, erhållet i giftet med Karin Bagge.
Frälsegodsen, Småland p 222: HS försvarade Frödingehult, Frödinge (H) under Skälsnäs. P 296: Även Ingeltorp. N Möre.
Frälsegodsen, Småland p 263: Ruda frälse, Högsby, hade gått i arv till HS via hustru och sen till hans dotterdotters son Lennart Ulfsax död 1677, vars successor matrimonii Anders Billingberg död 1709 possiderade i början av 1700-talet. Sid 265: tre hemman i Melby (förr Medelby), Högsby hade tillhört Halsten Bagge på 1540-talet och gick sen till dottern Brita till Aneby och via henne i arv till brorsdottern gift med Hans Strang och lydde under Ekhult på 1600-talet tills dess att det vid arvsskiftet efter Peter Ulfsax död 1688 tillföll dennes måg Anders Campbell död 1708.
 
Hans Strang nämns flertalet gånger i Stockholm stads tänkeböcker från 1576 till 1617. Namnet stavas omväxlande Strang, Stranghe och Strång:
 
viij augustj:
Samme dag kom för rätten Dauid Poll, schotte, och tiltalede en annen schotte, benempd Hans Strangh, att han skulle haffue belägrett hans hustru, och sade Dauid, att the wore vdj en cammer och hade stängdt dören igen, och efther Dauid sådent förnam, r?chte han dören vp med gewaltt och fan them både liggiendes i sängen tilhope. Här till swarede Hans Strangh, att dören war ?ppen och icke igen läst, och thå Dauidz hustrv kom in i cammeren, sade Hans Strangh sigh haffue lägett och soffuett och wiste inthet aff henne. Men när han waknede, satt hon för sängen och hade någre perun, som hon gaf honom. Vidare framkommer att Hans vid tiden för händelsen varit gäst hos Dauid, David Poll, och att Davids hustru hette Elisabeth Godtgafsdotter. [SST 76-78 s 73, s 226f.]
 
Rättens sententia blir att eftersom David inte har något vittne ska Hans wärie sigh med lagen sielf tolfte huardere, att the inthet annet haffue haft att beställe med hustrv Lisebethe Dauid schottes, än thet som ärligitt och gott är.
 
Vid samma tillfälle kommer inför rätten Gertrud, Tröboos eftherleffuerske, och hennes dotter Gertud. De vittnar på att skotten Hans Wäbster skulle ha lägrat Dauid schottes hustru i Gertruds hus. Deras vittnesmål räcker dock inte för en fällande dom.
 
xiiij julij 1578:
Nämns i en sententia angående ett pantmål mellan Melchiher Folger och Lucas Lamj. [SST 78-83 s 25]
 
22 oktober 1584:
Hans vittnar angående föräderianklagelserna mot Anders Lorich och hans handlande i Polen. [SST 84-88 s 98]
 
14 oktober 1592:
Kom för rättenn Hans Strångh en ritmester, och klagede til Jacob shredderes hustrw, at hennes man hade aff honom bekommet en sametz trö?e, och låfuet honom för samma trö?e i betalningh så m?cket n?th atlask, som hann til en trö?e behöfue kunde, der til honn icke neke kunde, bleff afsagt, at honn skulle stelle honom tilfridz. [SST 92-95 s 91]
 
27 oktober 1593:
Kom för rättenn Hans Strångh rijtmestere, och fordrede aff Henrich kanneg?tere eenn kiste, som en r?ttare Samuel Andersonn, denn nu är dödh blefuen, hade vti gode tro insatt och ?ffuerantuardet Henrich kanneg?tare. [SST 92-95 s 173]
 
7 augusti 1605:
Hanns Strånghe vittnar att han var i Carll Litzes hus, vid det tillfälle då Carl Litz handlade med Nyköpingsborgaren Hans Höuisk. [SST 1605-08 s 39]
 
N:r 21. Strang, Hans (i 1. delen oriktigt benämnd Strong) till Skälsnäs i Hults socken af Jönköpings län, d. 1609 20/12, härstammade från en gammal skottsk adlig ätt Strang, blef 1589 gift med Carin (Bagge af Berga), som ännu lefde 1629, dotter till Anders Bagge och Malin Slatte.
Hans Strang var 1581 Konung Johans hoftjänare och ryttmästare för hoffanan samt blev 1584 1/10 ryttmästare för Upplandsfanan, hvilket befäl han sedan bibehöll till år 1598, då han måste rymma ur landet, emedan han med Upplandsfanan stått på Konung Sigismunds sida mot Hertig Karl. I januari 1600 var han i Wittenstein, där han synes fört befälet, och ehuru anhängare till konungen, nekade han polackerna att däri inlägga garnison utan uppgaf i stället fästet till hertigen (se 1. delen, sid. 87).
Strang, som senast i början av 1570 inkom till Sverige och trädde i Konung Johans tjänst, erhöll 1577 12/12 förpantning på gårdar i Gammakils socken i Östergötland jämte hela Bråbygden i Kristdala socken; fick 1579 11/8 skyddsbref för sina bönder därstädes, medan han var ute på krigsresa i Lifland, och låg 1580 i borglägret på Västerås slott. Han har i Reval 1589 15/9 underskrifvit ridderskapets och adelns supplik till konung Sigismund samt 1593 Uppsala mötes beslut; erhöll konfirmation på Bråbygden af Konung Sigismund 1594 30/6; s.å. innehade han äfven flera andra hemman i Kalmar län i förläning. År 1586 11/6 erhöll han öppet bref på en by benämnd Polaby, som är nio hakland, att behålla fri i en behaglig tid. Såväl detta år som de två följande finns skrivelser anbefallande utbetalningar af fordringar i spannmål för Ryttmästare Hans Strang. År 1588 29/12 utgafs öppet bref för Hans Strang, som nu hafver trolofvat framlidne Anders Bagges dotter, att igenlösa de af hennes fader bortsatta eller pantsatta jordagodsen. [Kungl. lifregementets till häst historia, Band V:1, s 8f.]
 
Enligt ett kungl. bref af den 4 november 1588 skulle Upplandsfanan ytterligare ökas med 100 rustande och hofmän, så att den blefve 300 man stark. Då den följande år den 1 augusti mönstrades vid Alunda, bestod den af: Ryttmästare Hans Strang, med 8 hästar...
[Kungl. lifregementets till häst historia, Band I, s 16]
 
Lägges härtill en del fogderyttare, af hvilka år 1593 sextio voro förlagda till Uppland och nu jämte flera adelsmän alla ställde sig under befäl af Upplandsfanans ryttmästare, Hans Strang, för att efter frammarsch genom furstendömet kunna förena sig med konungen, kan det förklaras, att fanans styrka inom mindre än ett år kunde mer än fördubblas.[Kungl. lifregementets till häst historia, Band I, s 21]
 
Robert Strangh tillhörde en skottsk släkt, som med Hans eller Johan Strangh inkom till Sverige under Johan III:s tid. Denne Hans var under konung Sigismunds tid ryttmästare 'vid Upplandsfanan' och dog 'den 4 dag jul, som var den 28 decembris år 1609', enligt grafstenen i Hults kyrka i Småland, hvarest han ligger begrafven. I sitt gifte med Carin Bagge af Berga, adl. ätten n:r 118, ägde han flera barn, af hvilka sonen Albrecht, död 1651, som nämnes i härvarande (Köping) domböcker redan 1633 20/11, och som skänkte 1000 daler kmt till de husfattiga i Köping 1650, var handlande och borgare i Stockholm. Dennes son Hercules var borgare först i Stockholm och sedan i Köping; han blef efter farbrodern Welam Strangh ägare af Flohammars bruk i Västmanland; levde 1669 men var död 1674 och begrofs å Köpings kyrkogård; gift i S:t Nicolai församling i Stockholm med Anna Jacobsdotter Schrymfier, i hennes första gifte, hade flera barn, bland hvilka sönerna Alexander, död 1692, bruksarrendator, och Jakob, död 1706, brukspatron och ägare af Nyhammars bruk i Grangärde socken, bägge voro borgare i Köping. En tredje son var Robert, född 1667 16/5.  
[PHT 1906 bilaga s 41]

2001-01-12, 18:50
Svar #6

Ragnhild Johnsson

Ett stort tack till alla er som gett mig intressanta upplysningar om Hans Strang!
 
Hälsningar
Ragnhild

2001-01-13, 16:21
Svar #7

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Påfallande många medlemmar av ätten Borgenstierna har Strang som sista och extra förnamn. Finns det någon koppling mellan Borgenstiernorna och Hans Strang? Eller är det en norsk släkt Strang som spökar?

2001-01-13, 19:18
Svar #8

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5992
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 12:45
  • Visa profil
Sönerna till Carl Johan Ture Bleckert Borgenstierna (1830-1881), Carl Gustaf Otto Strang B. (1871-1924), Carl Robert Emil Strang B. (1874-) och Carl Erik Bertil Strang B. (1878-1914) bär detta namn, liksom sönerna till de två yngre nämnda (sönerna till C.G.O.S.B., varav den ene var biskop Gert B., bär emellertid sin norske morfaders namn, Meidell, som sista efternamn). Namnet Strang kan härledas till C.J.T.B.B:s farmor, Elisabet Maria Strangh (1762-1827), som enligt EÄ var dotter till brukspatronen på Gisslarbo (Västm.), Erik Robert Strangh.

2001-01-13, 21:12
Svar #9

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Då finns det säkert ett samband, eftersom det finns själ att misstänka att brukspatronen Erik Robert Strangh var ättling till de ovan nämnda brukspatronerna i Västmanland. Observera att en medlem av denna släkt t.o.m. heter Robert!
(se Martin Casteruds inlägg)

2002-04-10, 11:51
Svar #10

Alf Gustafsson

Hej,
Råkade av en händelse se korrespondensen angående Hans Strang. Det kan vara intressant att notera att den förste dokumenterade Strang föddes c:a 1270, William Strang I, Burgess of Montrose, en kustborg vid floden South Esk, Tayside region.
Släkten är sedan tämligen väldokumenterad även om nya personer hela tiden dyker upp. Det intressanta för att kunna spåra Hans (ursprungligen John?) Strang tycks vara att följa grenen Strang of Balcaskie.
 
Den till Småland utvandrade Strang är ej omnämnd i den mycket efterforskade skotska grenen. Jag misstänker dock att det finns en hel del som inte är kyrkobokfört då det t.ex. genomgående tycks som om Strangs sällan hade fler dokumenterade barn än 3. Hans Strang bör, förutsatt att kopplingen till Rev. William Strang är sann och att han fått vissa förläningar i Sverige 1577, ha varit samtida med vissa av de nedanstående:
 
John Strang V of Balcaskie (1526 – 1548) var far till William och John VI (samt Isabel och Henry).
 
Den Reverend William Strang of Irvine (härstammar dock från Balcaskie,1547 – 1588) som omnämnes hade en känd son, Doctor John Strang (1584 – 1654).
 
Det finns även en bror till Rev. William, nämligen John Strang VI of Balcaskie, född c:a 1545 - ?, gift med Grizel Sandilands 1577, mor till John Strang VII of Balcaskie (1564 – 1641). Notera diskrepansen i datum för giftemål och JS VII födelse. Kan JS VI varit gift tidigare? Barn?
 
Det är intressant att notera att John Strang VII år 1615 sålde släktegendomen Balcaskie till familjen Anstruther i vars ägo den praktfulla egendomen är än i dag. Slottet är fullt möblerat och beboligt och förvaltas delvis med bidrag från National Trust.
Fantasin börjar lätt skena, kan det ha funnits ett svart får som tog släktkassan och drog till Sverige för att mot förläningar finansiera Johan IIIs krig? En sådan person skulle lätt kunna avlägsnas ur kyrkböckerna. Det finns dock åtskilliga frågetecken då dokumentationen på 15 – 1600 talen var synnerligen bristfällig.
 
Släkten Strang finns dokumenterad av John R. Mayer i ett antal volymer, Arapacana Press. Den intressanta boken är troligen Extraneus, Volume III, Book IX, Strange of Balcaskie and the Clans Outlandish Strang and Stronge (Strangus de Caledonia). Se f.ö. www.arapacana.com/books/book09.htm där även det tidiga släktvapnet kan beskådas.
Det finns även andra grenar av Strang som jag inte kikat närmare på t.ex.  of Irvine, of Orkney, of Dysart, of Kilrennie etc.
 
Den stallmästare John Strange som i Klerckerska samlingen anges komma från “Fritz of Forth” (egentligen Firth of Forth, d.v.s. där floden Forth rinner ut vid Edinburgh) är också mig vetande obekant i släktkrönikorna. Notera dock att Balcaskie ligger strax norr om Edinburgh.
 
Jag har även bett prästen i Hult, där ju Hans Strang lär ligga begraven, att försöka leta reda på släktvapen eller dylikt bland gravstenar eller i kyrkan. Tyvärr övergavs den gamla kyrkogården och inte mycket tycks finnas bevarat.
 
Jag har även besökt den nuvarande klanhövdingen som blev mycket intresserad av uppgifterna från Sverige. Tyvärr har jag inte följt upp detta på något år.
 
Vänliga hälsningar,
 
Alf Gustafsson

2003-01-06, 18:53
Svar #11

Utloggad Martin Sunnqvist

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2016-01-06, 00:26
  • Visa profil
  • martinsunnqvist.wordpress.com
Även jag härstammar från Hans Strang, och det skulle vara intressant om hans skotska härstamning kunde klarläggas.
 
Hans Strang skall enligt Genealogisk Tidskrift 2/61 ha satt sitt sigill under 1602 års herredags beslut. Han skall också enligt uppgifter på denna sida ha undertecknat handlingar 1589, 1593 och 1607 - kanske finns hans sigill bevarat på de handlingarna.  
 
Har någon undersökt om det finns ett heraldiskt vapen i hans sigill och vad detta i så fall innehåller? Uppgifter om detta skulle vara av intresse för mig och kan underlätta efterforskningarna i Skottland. I den skotska heraldiken finns det mest noggrant genomförda systemet för registrering av vapen och för åtskillnad mellan personer inom en släkt.
 
Vänliga hälsningar
Martin Sunnqvist

2003-01-08, 09:25
Svar #12

Alf Gustafsson

Martin,
 
Jag har kopior på  registreringsbeviset från 1995, standar, valspråk och heraldiska element i det vapen som i dag finns registrerat. Historien bakom heraldiken vet jag inte mycket om annat än att den bygger på äldre element. Jag skickar gärna en kopia.
 
Hälsningar,
 
Alf Gustafsson

2003-12-29, 22:23
Svar #13

Utloggad Martin Sunnqvist

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2016-01-06, 00:26
  • Visa profil
  • martinsunnqvist.wordpress.com
Hans Strang deltog som nämnts ovan i 1602 års riksdag. Jag har gått igenom alla de sigill som finns under riksdagsbeslutet (en inte alldeles enkel syssla, eftersom sigillen är många och sitter fast i dokumentet med små pappersremsor som är intrasslade i varandra...)  
 
Det sigill som torde vara Hans Strangs innehåller, förutom bokstäverna I S (Iohannes Strang), ett vapen med sköld: en sparre, överst förenad med ett kors, åtföljd av konturerna av tre romber; hjälmprydnad: fem fanor.
 
Man kan konstatera, att skölden är identisk med skölden för Strange of Balcaskie sånär som på att korset är tillagt och romberna är ihåliga och ej fyllda (lozenges voided i stället för lozenges).
 
Detta tyder starkt på släktskap och jag kommer nu att kontakta Lyon Office (Skottlands motsvarighet till vår statsheraldiker) för att se vilken signifikans inom den skotska heraldiken Hans Strangs ändringar kan tänkas ha.
 
Jag har en digital bild av sigillet - den som är intresserad av en kopia är välkommen att maila mig.
 
Martin Sunnqvist

2003-12-29, 23:42
Svar #14

Gun Hansson

Hej!
Undrar om Carin Strang f. ca 1586 och gift med Lindorm Stråle af Ekna är släkt med Hans Strang?
Mvh
Gun

2003-12-30, 07:00
Svar #15

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Hej Gun!
 
Karin Strang (död före 1645) var dotter av ovannämnde Hans Strang ohh fru Karin Andersdotter Bagge (död tidigast 1629). Se Genealogisk tidskrift 1961, s 13-14, och Jean Silfvings artikel Släkten Strang från Skottland.
 
Om släkten Strang finns även uppgifter i Gustaf Elgenstiernas Köpings stads tjänstemän (Skrifter utg. av Personhist. Samfundet 1, Sthlm 1907, s 41ff). Huruvida borgarsläkten Strang i Köping-Stockholm verkligen härstammar ifrån Hans Strang vill jag låta vara osagt då jag inte själv närmre studerat detta. Adelsbegreppet i Skottland var mycket annorlunda än i Sverige och gods o titel följde äldste sonen varför yngre söner fick finna nya utvägar i livet, exempelvis som soldiers of fortune i andra länder eller slå sig på handel.  
 
En trevlig diskussion. Har ni undersökt om John (aka Hans) Strang nämns i några testamenten/arvskiften i Skottland? Om dessa wills se Scottish Documents. Tyvärr är det bara testator som nämns i registret, inte arvtagare, så det blir att beställa eller skapa kontakt med någon med tillgång till dokumenten. På Strang före 1650 fanns 43 dokument.
 
Exempel på will:    
Forename: Janet  
Surname: Strang  
Date: 15/8/1617  
Court: St Andrews Commissary court  
Number of pages:  2  
Reference: CC20/4/6  
Description:  lawful daughter to John Strang, elder, sometime of Balcaskie 15 August 1617  
Additional information:  Testament Testamentar and Inventory  
 
Då syskon stundom avled ogifta kan faktiskt John (Hans) Strang i Sverige finnas omnämnd i skottska dokument som arvtagare eller dylikt. Kontakter kan ha funnits även sedan han lämnat Skottland. Det finns säkerligen fler dokument i Skottland (precis som i Sverige!) att undersöka med nya uppgifter än vad som framkommit i äldre standardverk (jfr svenska förhållanden och Elgenstiernas ättartavlor över svensk adel där nya uppgifter hela tiden framkommer). Att fantisera ihop historier om släktens svarta får och avlägsnade anteckningar i kyrkböcker behövs alltså inte, även om det stundom kan locka till förklaring.  
 
mvh Niclas Rosenbalck

2003-12-30, 16:00
Svar #16

Gun Hansson

Hej!
Tack så mycket för bekräftelsen om Carin Strangs föräldrar.
Mvh
Gun

2004-02-03, 23:29
Svar #17

Utloggad Martin Sunnqvist

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 68
 • Senast inloggad: 2016-01-06, 00:26
  • Visa profil
  • martinsunnqvist.wordpress.com
I en handskrift av Marks v. W?rtemberg: Ointroducerade ätter, Antavlor i Riddarhuset står följande:
 
Johannes eller Hans Strang född i Stirling wid floden Forth i Scotland, inkom till Sverige i Konung Johan IIIs tid war 1581 bemälte Konungs hoftjänare, 1586 Ryttmästare för Upplands hofmanna fana, fick 1588 d 29 Dec tillstånd att inlösa sin framledna swärfaders pantsatta gods, och derigenom rättighet att besitta frälse, blef 1594 d 17 Julii Ryttmästare wid Upplands Ryttare, höllt Konung Sigismundi parti emot hertig Carl och skulle år 1598 understödja Jacob Naef emot dalkarlarna, for derefter utur Riket till Scotland, stämdes år 1600 af hertig Carl och Riksens Bönder att återkomma i Riket, hwilket också sedermera skedde, då han medförde sin fru och barn: dog 1609 d 28 Dec begrafwen i Hults kyrka i Småland, der hans liksten, hwarå
han kallas ädle och wälborne ses. :/ Dissertat: de tumultes Dalekarlorum vulgo Naeftoget p 13. Gahms saml om Smål mst. | Palmsk Gen Saml: Dalins Sv Rik Hist ad an 1600)
Gift 15 . . . . m Karin Bagge af Berga till Skällsnäs    som lefde ännu
år 1629    dotter af Anders Halstensson Bagge till Skällsnäs och Malin  
Lydertsdotter Slatte från Söderby
 
[Barn:]  
 
Albrecht Strang  
 
Hercules Strang
 blef stamfader för slägten Strang i Westmanland
 
Karin Strang
 g   m assessoren Lindorm Stråle till Skällsnäs
 
Malin Strang
 f 15        + 1628 d 2 Oct
 gift 1616      med Fändriken sedan Majoren Carl Jönsson Nobiliter: Sabelskiöld N  
till        i hans förra gifte
 
Vad gäller barnen; jfr Martin Casteruds m.fl. inlägg ovan.
 
Från Riksregistraturet 29 december 1588 har jag hämtat följande, även om jag inte lyckats tyda allt (luckorna markeras med streck):
 
Öpet bref för Hans Strång om the Panthegodz  
som Anders Bagge uthsat hafwer. Datum Upsala
den 29 December anno 88.-
 
Wij Johan, Göre witterligit at wår trotienare och Ridmester för Uplandz-fanan Hans Strång hafwer ödmiukeligen lathet gifwa oss tilkenna at framlidne Anders Bagge hafwer forpanthet och b-ts-t-yst alle sine Jordagodz, och --hwa inga uthaf slechten på denna tijd war widh den förmögenhet att de kunna inlösa samma godz hafwa de godwilleligen samptyckt dertil at förde A----- [troligen en rättad felskrivning, Anders istället för Hans] Hans Strång som nu hafwer trolofwat för:de Anders Bagges dotter må och skal på allas deras wägna som näste bördman är för:de Pantegodz inlösa, och af hwem helst dem kan hafwa uthi wärn.  Och medan för:de Hans Strång fruchtar derför att några af dem icke will godwilleligen sleppa samma pantegodz, o-hwedes att de igen bekomma hwad de der upå udlöst hafwer,
derför hafwer han underdånligen ödmiukeligen bedit oss om wår hielp i saken. Der wij honom för rätwijsones skuld icke hafwa welat wägra, och nu härmed uthi deta wårt öpna brefz kraft tilstå för:de Hans Strång med de skäl som för:de pantegodz at inlösa; Befale och här med wåre trogne Man Landzhöfdingar, Lagmän, Häradzhöfdingar, Befalningzmän och Fogdar at de här utinnan är honom behielpeliga til det som wårt ord rätwijst wara kan. Och hwar någon af dem som för:de pantegodz hafwa i wärio icke wele der med afstå när de bekomma deras fulla betalning, då skola för:de wåra trogne män och undersåthar på wåra wägna b-k-h-- --- till. Ther eder alla och hwar och en för sig som sådana Jordegodz innehafwer må rätta sig efter detta. datum ut supra.
 
Kanske ännu mera intressant är ett brev som jag har fått från Mrs. Elizabeth Roads, Carrick Pursuivant, Lyon Clerk and Keeper of the Records. Som titeln antyder har hon hand om arkiven hos det skotska riksheraldikerämbetet. Hon berättar att det finns ett sigill från 1579 för Robert Strang of Balcaskie med vapnet: a chevron ensigned with a cross patt?e between three mascles. (D.v.s. en sparre förenad med ett kors, åtföljd av tre ihåliga romber.)
 
Mascles är ett annat och riktigare ord för lozenges voided (ihåliga romber), det vill säga exakt samma figur som finns i Hans Strangs sigill. Cross patt?e är ett kors med utböjda armar. Robert Strang och Hans Strang förde således samma vapen.  
 
I Skottland är regeln den att var och en skall ha ett unikt vapen. Endast the Chief of the family får föra själva stamvapnet. En yngre ättemedlem måste ändra någon detalj, till exempel lägga till en bård. Det förekom dock även på 1500-talet att en yngre ättemedlem åkte utomlands och antog chiefens odifferentierade vapen som sitt eget. Hans Strang behöver alltså inte vara den äldste sonen till en huvudman för Strang-släkten.
 
Andra medlemmar av ätten Strang under 1500-talet förde en sparre och tre mascles men utan kors, men när vapnet bekräftades år 1791 uteslöts korset och de tre mascles blev tre lozenges. Varför vet man inte. Den som lät bekräfta vapnet år 1791 var Sir Robert Strange of Balcaskie, och hans son James lät lägga till två sköldhållare varav en var en dansk krigare. Frågan är om detta är ett sammanträffande eller de ville anknyta till en skandinavisk krigartradition?
 
En fråga som väl står på tur är att söka bekräfta att riksdagsmannen Hans Strang hörde hemma i Skälsnäs, så att det i alla fall står klart att riksdagsmannen var densamme som var ryttmästare och gift med Anders Bagges dotter - om det nu fanns en annan kavallerist Strang samtidigt i Sverige...
 
Martin Sunnqvist

2004-02-10, 08:30
Svar #18

Alf Gustafsson

Hej,
 
Jag tog mig friheten att skicka över Martin Sunnqvists bild på 1602 års sigill till Tim Strange som naturligtvis blev mycket intresserad på grund av likheten med hans eget sigill. Detta består enligt Tim av A chevron between three lozenges och ovanför detta A cluster of grapes.
 
Hälsningar,
 
Alf Gustafsson

2006-12-10, 18:00
Svar #19

Jan Grenner

Welam Strang har nämnts ovan. Denne var grosshandlare och hade enligt anteckningar som har förts i vår släkt en dotter Gresilia (död 1672) som gifte sig med Mårten Kammecker (-1674) vilken var den tyske bagaren i Stockholm. Det är bakgrunden till namnet på Tyskbagargatan där. Ett barnbarn till denne Mårten var för övrigt Martin K, superintendent på Gotland. Mårten hade varit gift en gång tidigare med Catharina Soen. Welam är således min anfader 11 generationer tillbaka.
Jan Grenner, Malmö

2007-05-22, 08:57
Svar #20

Alf Gustafsson

Ville bara delge intresserade den website som jag nyligen fick från the Chief of the Name and Arms Major Timothy Edward Lumisden Strange of Balcaskie.
http://www.geocities.com/strangeofbalcaskie/strangepage1.html
 
Vänliga hälsningar,
 
Alf Gustafsson

2009-03-02, 17:11
Svar #21

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 817
 • Senast inloggad: 2019-05-04, 16:12
  • Visa profil
Hej,
 
Här på Anbytarforum ställde Martin Casterud följande fråga den 11 april 2002:
 
Var det möjligt/vanligt att en person som utnämndes till häradshövding behöll sin tidigare befattning (i detta fall som ryttmästare)? Håller på att försöka reda ut begreppen vad gäller ryttmästare Hans Strang, död 1609. Flertalet sammanblandningar har skett med en samtida rytteriöverste John Strang. Hans blev utnämnd till häradshövding i Ydre 1594, men den aktuella ryttmästarbefattningen gällde Upplandsfanan och avslutas först 1598! Mvh Martin.
 
Är denna sak numera utredd?
 
Var det Hans Strang (död 1609) eller John Strang som enligt inläggen ovan förde ätten Strange of Balcaskie's vapen vid 1602 års herredag?
 
Och vad är egentligen idag känt om denne Hans Strang och hans anor?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson

2009-03-02, 22:59
Svar #22

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 817
 • Senast inloggad: 2019-05-04, 16:12
  • Visa profil
Hej igen,
 
Vad gäller Casteruds fråga, så har jag kanske redan på annat håll funnit svaret. Saxat ur Wikipedia, rubriken Häradshövding:
 
Med nya tidens inträde och adelns stärkta privilegier, som innefattade företrädesrätt till befattning som häradhövding, försvann invånarnas förslagsrätt och uppgiften blev mer en typ av förläning från kungen eller riksföreståndaren till dem han ville belöna och befattningen blev i praktiken ett slags prebende för riksråd eller andra högre statstjänstemän. Innehavarna hade då vikarier, s.k. lagläsare eller lagförare. Lagkommissionen 1643 föreslog förgäves att uppliva den allmänna landslagens stadganden om tillsättning, men genom Karl XI:s domstolsreform 1680 föreskrevs, att häradshövdingetjänsterna inte skulle få förenas med andra befattningar och att häradshövdingen skulle bo inom sitt häradshövdingedöme. Genom 1723 års reglering av adliga privilegier upphörde adelns företrädesrätt till dessa tjänster.
 
Det fanns tydligen således inget som hindrade en ryttmästare att även inneha titeln häradshövding under den aktuella tiden.
 
Till yttermera visso var Hans Strangs svärson, Carl Sabelsköld, både ryttmästare vid Smålands ryttare från år 1622 (major där år 1627) och häradshövding i Skärkinds härad åren 1622-1652. Hans arbete som häradshövding utfördes i princip uteslutande av lagläsare.
 
Åtminstone detta torde vara utrett, med andra ord.
 
Kvar står frågan om några nya rön framkommit om Hans Strangs urspung?
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson

2012-05-04, 00:10
Svar #23

Utloggad Anders Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 39
 • Senast inloggad: 2014-07-15, 00:13
  • Visa profil
Hej!
 
Jag har hittat en Anna Catharina Strang f. 23/2 1693 i Nyhammar, Hed. Död i Orsa 6/5 1725. Hon var gift med Prästen Daniel Johannis Schedvin f. 1685 d. 1742 i Orsa.
 
Finns någon koppling till de andra Strangpersonerna som pratas om ovan?
 
Mvh
 
Anders

2012-05-04, 08:48
Svar #24

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9199
 • Senast inloggad: 2020-02-19, 21:25
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Anna Catharina Strangh (dotter till Jacob Strangh och Christina Remmer)
Anna Catharina, född 1693 23/2 i Nyhammar, Hed (U), död 1725 6/6 i ?, blev gift 1722 28/8 i Hedemora med Daniel Schedvin, född 1685 113/5b i Säter (w), död 1742 4/6 på Brunnbäck i Folkärna (W), kyrkoherde i Kungsåra (U), från 1730 i Orsa (W), i hans första gifte. [EAÄ VI:745] [EAÄ, suppl:841].

2012-05-04, 20:55
Svar #25

Utloggad Anders Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 39
 • Senast inloggad: 2014-07-15, 00:13
  • Visa profil
Elisabeth!
 
Tack så mycket för uppgifterna om Anna Catharina Strang.  
 
Mvh
 
Anders

2012-06-09, 23:19
Svar #26

Utloggad Anders Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 39
 • Senast inloggad: 2014-07-15, 00:13
  • Visa profil
Hej igen!
 
Jag har försökt att hitta en Jakob Strangh som passar in åldersmässigt som far till Anna Catharina Strangh som vi nämnt i tidigare inlägg.  
Jag har tittat på AC stranghs födelse i Nyhammar, Hed 1693-02-23. Där hittar jag Jakob Strangh och Christina Remmer. Ser man sedan i husf. så står Remmer som Jakob Stranghs änka och där hon gift om sig.
 
Jag undrar nu om det finns någon chans att finna vidare anor bakåt i tiden på Strangh och Remmer? Eller i alla fall finna vilken Jakob Strangh som är far till Anna Catharina Strangh?
 
Mvh
Anders Johansson

2012-06-10, 11:26
Svar #27

Utloggad Anders Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 39
 • Senast inloggad: 2014-07-15, 00:13
  • Visa profil
Hej! Jag har nog löst min fråga! Den Jakob jag söker finns omnämnd i ett tidigare inlägg där Hans och hans söner Albrekt och Herkules m.m. tas upp.  
 
Mvh Anders

2015-11-23, 09:55
Svar #28

Utloggad Jan Österberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 161
 • Senast inloggad: 2019-05-22, 08:35
  • Visa profil
hej
Av en tillfällighet när jag gick igenom den franska ätten du Plessis du Richelieu fann jag en sydafrikansk släktlinje.  
i denna släktlinje fann jag  Anna Maria Swart från Göteborg kanske av Lödöse handlaresläkten som i sitt andra gifte var gift med Carel Strang från Göteborg. I sitt första gifte var hon gift med Martin Mecklenburg från Königsberg. I sitt tredje gifte var hon gift med Joachim Schoultz från Mark Brandenburg. Alla giften tycks ha ingåtts i Kapstaden. Så frågan blir då; Vad gjorde hon i Sydafrika och hur hamnade hon där?
 
Hälsningar
Jan Österberg
uti Roslagen

2018-12-01, 23:11
Svar #29

Utloggad Emilia Schöier

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2019-11-03, 17:08
  • Visa profil
Söker för fullt. Funderar över följande...
..."Alexander Strang skall ha varit son till David Strang och Grizell Cramond enligt en familjebibel. Den sistnämnda rättar även till uppgiften att Alexander skulle ha varit far till Robert och William Strang i Sverige, vilka är kända för sina gåvor till sin hemstad Forfar. De var i själva verket Alexander Strangs två bröder.

Bibeln ifråga visar även att han var gift med Helen Cramond och han tillsammans med henne hade åtminstone två kända barn:
Sonen Hercules Strang, vilken lämnade Skottland och åkte till Sverige, såsom hans farbröder gjort innan och det finns mer att läsa om denne under en egen flik här; samt dottern Grizell Strang som gifte sig med en John Smith, vilka fick dottern Janet Smith 1647."... (Källa: http://strangs.weebly.com/alexander-strang.html)

Kan Hans vara en av farbröderna?

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna