ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Treffenberg  (läst 2263 gånger)

2002-01-14, 00:32
läst 2263 gånger

Utloggad Christina Eriksson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 46
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Jag heter Christina Eriksson och har hitta ett par personer i min släkt som jag undrar lite om.
 
Carl Treffenberg gm Helena Jönsdotter Drake
och
Nils Treffenberg gm Britta Olovsdotter Drake
 
Jag undrar om dom uppgifter jag har sett stämmer.
Carl och Nils är bröder och heter även Curry och dom är född i Polen.
Stämmer detta? Har inga uppgifter om när dom föddes och när dom dog. Och om dom verkligen var bröder.
Hälsningar
Christina E

2002-01-14, 14:12
Svar #1

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10936
 • Senast inloggad: 2022-04-28, 20:50
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Christina Eriksson,
Information om dessa personer finner Du i Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor (EÄ), band VIII sid 356 ff, under adliga ätten Treffenberg. Kan helt kort nämna att anfadern Anders Curry av EÄ anges skall hava härstammat från Polen (död 1659).
Vänligen,
Olle Elm

2002-06-28, 22:43
Svar #2

Utloggad Ingmar Berthelsen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2011-01-08, 16:42
  • Visa profil
  • home.tele2.se/berthelsen
Carls fars (Anders) halvbror var Nils.
Jag skickar gärna min släktutredning kring detta.

2007-12-29, 04:46
Svar #3

Lars Larsson

Hej
 
Skulle hemskt gärna vilja veta Brigitta Treffenberg's föräldrar.
Har hon något samröre med Nils Curry Treffenberg ??
 
Likaså om någon vet när hon var född och när hon avled.
 
Vet bara att hon var gift med Komminister Arvid Johan Kjellander.
 
Mvh
Lars
 
(Meddelandet ändrat av lar den 29 december, 2007)

2007-12-29, 15:06
Svar #4

Utloggad Benny Borgstrand

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 989
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 10:57
  • Visa profil
Hej Lars,
 
Jag hittar en Beata Treffenberg, f 1691 och d 1748-12-13 i Styrestads socken, Östergötlands län.
Gift med komministern i Flistad församling av Skara stift, Arvid Johan Kjellander, f 1671 i Varnhems sn, Skaraborgs län, död 1743-03-??
Beatas föräldrar var Anders Curry, f 1644-06-10 och d 1700-05-04 och hans andra hustru Christina Broms.
Christina avlider 1738-04-28.
 
Nils Curry, adlad Treffenberg 1637 i Småland var Beatas farbror.
 
Uppgifterna är hämtade ur Riddarhusets stamtavlor.
 
Mvh / Benny
 
 
 
 
 
(Meddelandet ändrat av bebo den 29 december, 2007)
 
(Meddelandet ändrat av bebo den 29 december, 2007)

2007-12-29, 17:25
Svar #5

Lars Larsson

Ett stort tack Benny
 
Nu har det klarnat mycket mer.
 
Mvh
Lars

2016-01-02, 20:59
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2457
 • Senast inloggad: 2022-05-14, 21:44
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Livregementet till häst år 1699, Wassbo Compagniet
Ryttmestaren Niels Treffenbergh.
/.../
Corporal(er) Niels Treffenberg dödh d. 13 Junij 699. i stellet Hans Treffenberg hijt Transporterat ifrån Ryttmestar von Möllers Compagnie d. 26 Dito /.../
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699), bildid: A0065758_00007
 
***
 
EÄ, Tab 2. Barn till Nils Treffenberg:
Hans, född i Östergötland. Musketerare vid livgardet 1696-04-08. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1697-04-19. Korpral vid livregementet till häst 1699-06-26. Kornett därst. 1700-09-29. Löjtnant 1701-06-04. Stupade ogift 1702-07-09 vid Klissov.
Nils, född 1672. Ryttmästare (rustmästare). Död 1699 i Fägre socken och begraven s. å. 24/9 i Fägre kyrka.

2018-04-07, 00:00
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2457
 • Senast inloggad: 2022-05-14, 21:44
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1699 den 21 (Junij] hölts Ordin. Consist. /.../
4. KrigsCasseuren Didrich Bauman bewilliades Extractum Protocolli om Juliana Brehmer, angående dett barn som hon för några åhr sedan födt hade, och sedermehra intet plichtat politice och ecclesiastice eller bewist någon ächtenskaps tillsägelse af Corneten Oluf Treffenberg, och hon lijkwäll nu gift sig, med begiäran att Forum civile wille här om ransaka."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00061

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/54 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Treffenberg_nr_1113
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brehmer_nr_1165

2019-10-13, 22:22
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2457
 • Senast inloggad: 2022-05-14, 21:44
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Livregementet till häst, Livkompaniet år 1688 15/5 (Uppsala)

"Waxala. Rusthåll nr 87. Ryttmester Treffenbergz T:r Olof Treffenberg för Helleby"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028778_00028
Källa. Livregementet till häst; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/772 (1688)

***

Livregementet till häst, avlöningshandlingar år 1688
12. kompaniet
"Rytmester Nills Treffenbergh
/.../
Corpral
Jonas Flax bekomit afskied på G:l Munstringen d: 27 Julij 1688 /.../, istellet då straxt Olof Träffenbergh if:n gemehn af LijfCompagniet, som wähl niuta dhe öfrige hästehemans Rentan, men fördehl inthe uthan istället dersom låther sigh nöija med avancementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/42 (1688)


År 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028773_00028
År 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028774_00038
År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028775_00037
År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028776_00024
År 1687: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028777_00031


"Specification eller Förslagh uppå Officerarne wijd mitt nådigst anförtrodde Regemente Kongl. May:tz Adelsphana i Swerige hwillka för innewarande Åhr 1694, tient och uppwachtadt som föllier.
/.../
3. [kompaniet]
/.../
Cornet
/.../ I des ställe Lijkmätigt ofwan högst be..... Kongl May:tz bref /d:n 5 Sept:r Fullmakten daterad/  _ Treffenbergh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)
Se även Riksregistraturet 1694 5/9: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039065_00041


"1695 den 6 Martij hölts Ordin. Consistorium
/.../
2. Juliana Bremer berättade sig på landet wijd Upsala belägrad wara under ächtenskapslofwen af Corneten Oluff Treffenberg, hafwandes hon födt barnet här i Staden och sedan angifwit saken i Consistorio Scarensi under hwilket hans fader boor och hon förmeent honom hafwa sitt tillhåld. Men som hon fådt swar att han intet är der på orthen tillfinnande, uthan hon förmenar honom uppehålla sig här i Staden, Altså begär hon citation på honom till detta Consistorium. Detta ventilerades een stund, tyckandes M. Arnell att man intet bör till detta forum citera dett måhl som man weet intet höra hör till; Men de öfrige Consistoriales raisonerade, att huruwäll Treffenberg sielf lärer excipera forum, kan man doch härigenom få saken till laga gång, den älliest aldrig lärer upkomma och synden sålunda blifwa ostraffat, dertill med är Juliana boende här i staden och är af Consistorio på Cämners Camaren för detta lägersmål angifwen, fördenskull bewilliades henne citation, på dett saken sedan må remitteras till wederbörande orth."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065095_00027 ff
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/50 (1695)
***

EÄ, barn tab. 2: "Olof Treffenberg. Korpral vid livregementet till häst. Kornett vid svenska adelsfaneregementet. Livdrabant 1700-04-03. Överstelöjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1701-08-07. Död ogift 1702-04-06 vid Vilna."

2020-06-23, 20:13
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2457
 • Senast inloggad: 2022-05-14, 21:44
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Specification uppå Thee Officerare som under Kongl: May:tz Adelssfahna I Swerige och Öfwerstens Högwälborne Baron Hr Fritz Wachtmeisters Commendo pro Anno 1696 tient och upwachtade, hwarföre dee sine Löhner i Underdåhnighet förwänta såssom wijdh
/.../
3. Ryttmästaren Johan von Nieroth
Lieutnant Johan Christopher Drakenhielm
Cornetten Oluff Treffenberg straxt effter Munstringen duellerat och sitter i arest som och skall hafwa sin dom bekommit att wara från tiensten men när, är obekant, effter den än eij Communicerat wordet. i stellet ifrån qwartermest: aff Lijfregementet in Sept: 1696 Erich Liung"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)

2020-07-21, 20:33
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2457
 • Senast inloggad: 2022-05-14, 21:44
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Specification Uppå Skaraborgz Lähns Regementhe till foth Huru dhet medh Öfver och Under officerare sampt Corporaler Trumbslagare Pijpare och Gemene sigh till 1694 Åhrs aflöhningh befinna
Nembl:n
/.../
2:dra Compagniet
/.../
Corporal Nills Treffenbergh avangerat till Corporal under Lijf Regementet och Ryttemester Wällborne Hr Niels Treffenberghs Anförtrodde Compagnie, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00146
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


År 1692 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00097
År 1691 - Majorens kompani: "/.../ i stället widh samma Dato [15/8 1691] af Compagniet Wärfdh Nills Dreffenbergh", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00226, Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/45 (1691)

2022-05-14, 17:54
Svar #11

Utloggad Erika Lindberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2022-05-14, 17:54
  • Visa profil
Hej!

Jag hoppas att någon kan svara under rubriken "Treffenberg".

Det står i flera källor via Treffenbergs ättlingarnas släktträd eller andra källor att Anders Curry Treffenberg dog den 4 maj 1700. Men jag kollade död-och begravningsbok från Frösö församling, Östersund med en hjälp utifrån att det står att han begrovs den 27 maj. Men jag hittade inte datumet han gick bort den 4 maj. Vart kan man hitta en källa där han dog den 4 maj?

Vänligen,

Erika, en ättling till Anders Curry Treffenberg

2022-05-15, 21:27
Svar #12

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2580
 • Senast inloggad: 2022-05-15, 22:37
  • Visa profil
Även om många forskare idag nöjer sig med att skriva av andra, torde väl Elgenstiernas ättartavlor för den svenska adeln vara källan för en och annan. För egen del hämtades döduppgiften, bland tusentals andra, i arkivet för Jämtlands regemente på Krigsarkivet. Där finns mötesrullor för de flesta år perioden 1693-1710, under vilka år det saknas generalmönsterrullor för regementet ifråga.

2022-05-16, 18:04
Svar #13

Utloggad Niklas L Kant

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 138
 • Senast inloggad: 2022-05-16, 20:27
  • Visa profil
Uppgiften finns också i avlöningsböckerna för år 1700.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00238

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna