ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Stöltenhielm  (läst 1712 gånger)

2005-04-26, 20:42
läst 1712 gånger

Utloggad Fredd Holm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 546
 • Senast inloggad: 2011-02-21, 02:34
  • Visa profil
  • www.facebook.com/fredd.holm
Jag efterlyser information om adelssläkten Stöltenhielm/Styltenhielm. Jag är intresserad av allt som rör släkten, och även släkten Wassenius som finns ett par generationer efter Stöltenhielm i min släkt.
 
Margareta Styltenhielm. Död ca 1740.  
Gift med Erik Hansson f. 1 oktober 1688 d. 4 januari 1762.
far:
Daniel Styltenhielm. Död 1703 i Göteborg.  
Gift med Marie Eufrosyne Sparman.
far:
(Peder Larsson Miles) Per Larsson Stöltenhielm, No 630. Överstelöjtnant. Född 1610 i Örebro. Död 27/1 1668 i Vänersborg.
 
Stamfadern för denna adelsätt, Peder Larsson Miles  (adlad Stöltenhielm), som deltog i det 30-åriga kriget, förlorade sitt ena ben vid belägringen av Landsberg. Han fick därefter när han adlades sitt namn och vapen efter det träben han hade.  
 
I Värmlandsanor nr 4-2003 har Sven Wiman och Ingalill Ander skrivit en artikel om ätten Stöltenhielm, mycket mer om Stöltenhielm-släkten har jag inte hittat.

2005-04-26, 22:18
Svar #1

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10751
 • Senast inloggad: 2019-10-14, 00:00
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Fredd Holm,
Har Du läst i Elgenstiernas ättartavlor om ätten Stöltenhielm? Sannolikt har väl denna välkända publikation använts av Wiman och Ander, men det skadar inte att gå igenom den.
Beskrivningen av vapnet är t ex intressant:
'Han blev åtskilliga gånger kväst och sargad, särskilt vid belägringen av Landsberg, där han miste sitt vänstra ben och måste sedan gå på stylta. Fick då han adlades, både namn och vapen därefter, nämligen i skölden, som är blå, ett svart träben och låret med en röd hosa (= byxa) samt omkring detsamma ett bart svärd och en kanon, korsvis ställda, omgivna av fyra lod eller kulor.'
 
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2005-04-27, 16:12
Svar #2

Utloggad Fredd Holm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 546
 • Senast inloggad: 2011-02-21, 02:34
  • Visa profil
  • www.facebook.com/fredd.holm
Nej jag har inte haft råd att köpa de böckerna och därför inte heller haft möjlighet att studera om Stöltenhielm finns med, jag ska dock se om man kan låna dem via fjärrlån från något bibliotek, det är dock svårt eftersom sådana här böcker många gånger är referenser som man inte får låna hem.
 
Mvh Fredd

2005-04-27, 20:40
Svar #3

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Ett testamente efter A C Styltenhielm, finns i Göta hovrätts arkiv.
 
den 18 Jul? 1750
 
 I den heliga Trefaldighetens namn
 
Såsom min Egendom är af den beskaffenhet både den lösa och fasta, at iag har fri makt iden samma Disponera som iag sielf bäst finna det, t? han är mig til en del af min Sal. styfmoder Friherrinnan högvälborna fru Charlotta G?llenpistol tilfallen igenom Testament, så och den öfriga min Egendom, den min Salige man, med m?cken omsorg och beswär, genom skulds betalande som där wid warit, sökt att Conservera, til bägges wår n?tta, och nu är igenom wårt inbördes Testament af den 14 Februar? 1724 mig tilfallen, och som min lifstid står i den stora gudens hand, huru länge han behagar at iag skal lefwa i dena bedröweliga werlden, så och huru m?cket han af sin nåd af min lilla Egendom behagar lemna mig til min död, men så wil iag likwäl medan gud är så nådig och unnar mig hälsan och ett sundt förnuft, igenom detta ?ttra min willia, huru skie skall, efter min död, som är af  min Svåger häradshöfdingen ädel och högaktad Carl Stenholm skall Disponera om min qvarlåtenskap, efter min giorda förordning, skulle jag efter min åstundan på wissa wilkor få sälja låsta Säterin och något blifwa af kiöpeskillingen inneståendes, efter min död, så skal tredingen där utaf tilfalla mina Cousiner neml. Ulrika Belfrage eller dess barn Cidonia St?ltenhielm, min Cousin Carl Utermarcks barn och Lagerquistarna och det gienst b?ta i f?ra delar och där af hafwa en del hwar, af förenemnde Cousiner eller des barn, skulle min Cousins Carl Utermarcks barn öfwerlefwa Lisa Wernholm så skal de och hafwa den fierdedelen som iag äger i skatte Kronorusthållet Östragården i Kiesätter eller kiöpeskillingen efter min död, om han blir såld, och i Lisa Wernholms lifstid eij utbetalas, förr än efter hänes död, män skulle mina Cousiner intet wara nögde med det iag förårdnat så är min wilja at de få intet därutaf, utan min salige K: mans anhörige neml. brorbarn, hafwa det och dela sig emellan alla lika m?cket, men skulle någon af mina Cousiner wara nögde och någon onögd, så skal den som är onögd eij hafwa något, utan de eller den som är nögd, hafwa alt sammans, hwad de eljest skulle dela sig emellan, at så är min wilja att skie skall, har iag det med egen hand skrifwit och med mitt namns och Signeters undersättiande bekräftat, som skedde på Kiesätter den 29 Novembr  1743.
 
                                                    A: C: St?ltenhielm
                                                   Johan Stenholms bedröfwade änka
 
Min Cousin Maja Catharina Lagerquist kommer utom förenämnde delen at åtniuta
 En stor silfwerbägare med silfwerlock förg?lt innan och utan.
Detta så wara med sundt förnuft på min sotesäng bekräftadt och åstundat, betyga med mitt namns och anborne Sigills undersättiande af Kiesätter den 15 Jan 1750.
 
 
                                     A: C: St?ltenhielm
                                                                 J: St: bedröfwade änka
Såsom witne undeskrifwer
Nils Bergstedt
adj: Wingåker                                            Med chaterade hufwudskriften enligt witne
                                                                Christern Twetkow    And: Rodehn

2005-04-28, 13:11
Svar #4

Utloggad Fredd Holm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 546
 • Senast inloggad: 2011-02-21, 02:34
  • Visa profil
  • www.facebook.com/fredd.holm
Hej!
Jag söker födelseuppgifter och andra uppgifter från Örebrotrakten om Per Larsson (Han kan även ha hetat Per Larsson Miles) Per har även kunnat vara Peder.
Han ska enligt uppgifter vara född 1610 i Örebro, vart vet jag dessvärre inte.  
Volontär vid gula regementet 1630. Fänrik därst. 1631. Löjtnant 1632. Kapten 1636. Officer vid Västmanlands regemente. Major 1640.
Han flyttade till Kantenberg i Vassända socken, Älvsborgs län m. m. Överstelöjtnant och kommendant i Vänersborg och dess kringliggande skansar 1646-01-06. Senare adlad Stöltenhielm.
 
Någon som vet något om hans födsel, förfäder och tid i Örebro?
 
Vore mycket, mycket tacksam för hjälp!
 
Mvh, Fredd

2005-05-04, 19:30
Svar #5

Utloggad Fredd Holm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 546
 • Senast inloggad: 2011-02-21, 02:34
  • Visa profil
  • www.facebook.com/fredd.holm
Tack så hemskt mycket Stig-Ove! Det var mycket intressant! Kan det möjligen finnas fler dokument i Göta hovrätts arkiv om Stöltenhielm och deras gemål? I sådana fall kan det vara värt ett besök där när jag reser dit någon gång.
 
Mvh, Fredd

2005-05-10, 08:05
Svar #6

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Det finns en bouppteckning och testamenten efter Anna Catharina Styltenhielm och fyra testamenten efter Maria Styltenhielm, gift Belfrage.

2005-05-10, 09:20
Svar #7

Ulrica Dahlqvist

Hej Fredd!
 
Även jag har anor till Per Stöltenhielm. Det finns en ganska utförlig artikel om just honom i Trollhättans Tidning/Lilla Edet som publicerades den 22/5, 2002. Elgienstiernas ättetavlor kan du läsa ur på Göteborgs Universitetsbibliotek, om du bor i närheten.
 
Att han hette Per Larsson tidigare kände jag till, men varifrån har du fått uppgiften om Miles?
 
Följande uppgifter är andrahandskällor som jag ännu inte har hunnit kontrollera. Uppgifterna har jag fått av Kent Karlsson, Rölanda.
 
Per var gift med Anna Eriksdotter f. 1621 och d. i juli 1690, i Vänersborg. Jag härstammar från dem och deras son Daniel Stöltenhielm som var gift med Maria Eufrosyne Sparman d. 1712. Maria var dotter till Nikolaus Sparman och Anna Lohrman. Daniel och Maria fick bl a dottern Sidonia Stöltenhielm. Sidonia gifte sig med Karl Magnus Forsman d. 24/4 1727. Tillsammans fick de dottern Juliana Forsman. Familjen bodde på Prästgården i Dals-Ed.
 
För uppgifter framåt i tiden har jag en del på mina anor om det skulle vara intressant, tyvärr inte bakåt. Om du skulle vilja dela med dig av dina uppgifter från Per och framåt i tiden skulle jag vara mycket tacksam.
 
Vänliga Hälsningar,
 
Ulrica Dahlqvist

2005-05-10, 21:41
Svar #8

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9194
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 17:39
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Här och där på Anbytarforum har jag sett att denne Per Larsson sägs ha namnet Miles som efternamn, men är det inte mer sannolikt att det är en yrkesbteckning? För att skilja honom från alla andra Per Larsson?
 
Latinska miles betyder soldat, militär om jag inte minns fel.

2005-05-11, 07:53
Svar #9

Ulrica Dahlqvist

Det skulle nog vara mer troligt, ja. Den kopplingen har jag inte tänkt på. Tack för din förklaring, Elisabeth!
 
Hälsningar,
 
Ulrica Dahlqvist

2005-08-12, 02:36
Svar #10

Utloggad Fredd Holm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 546
 • Senast inloggad: 2011-02-21, 02:34
  • Visa profil
  • www.facebook.com/fredd.holm
Hej allihopa.  
Börjar med att tala om att det vore mycket intressant att få ta del av bouppteckningen och testamentena som Stig-Ove nämner!  
 
Till Ulrica: Tidningsartikeln du nämner vore mycket intressant att läsa! Skulle du kunna kopiera/skicka den? Om du mailar mig så kan du få min adress. Det som stog i Elgenstiernas böcker om Stöltenhielm fick jag av en vänlig skäl här på forumet, så det löste sig.
Vi har samma anor fram till Daniel och Maria, min ana därefter är Margareta (död före 1740). Här nedan följer min tråd ner till Stöltenhielmarna.  
Angående Miles så är det antagligen som Elisabeth påpekar här, just uppgiften att han kallades Peder Larsson Miles hittade jag i Värmlands Anor nr 4/2003. Där finns en 4 sidor lång artkiel om ätten som är ganska intressant. Det anges där att han var född i Örebro i början av 1600-talet, något exakt årtal kan däremot inte ges. Jag har fastnat totalt på att hitta några förfäder till honom, vilket känns lite tråkigt.
 
Hoppas att fler intressanta tips och uppgifter framkommer!  
 
Mvh Fredd Holm,
Filipstad
fredd.holm@telia.com
 
Min tråd ner till Stöltenhielmarna:
 
PRO (Min farfar)
Sigfrid Eriksson f 1910-11-13 i Hällefors (T).
 
GEN 1
Gerda Wassenius f 1891-03-15 i Ängmossåsen, Bredsjö, Hjulsjö (T). d 1993-12-29 i Grythyttan (T).
 
GEN 2
Johan Gustav Wassenius f 1847-06-04 på Myskebacken, Vassända (P).
 
GEN 3
Magnus Wassenius f 1822-02-23 på Myskebacken, Vassända (P). d 1890-10-11 i Trollhättan (P).  
 
GEN 4
Britta Maria Pettersdotter f 1799-09-?? på Rudet, Vassända (P). d 1860-11-06 på Myskebacken, Vassända (P).  
 
GEN 5
Petter Hansson f 1755-11-01 i Skottene, Väne-Ryr (P). d 1839-10-25 på Rudet, Vassända (P).
 
GEN 6
Ingeborg Eriksdotter f 1730-??-?? på Rudet, Vassända (P). d 1805-12-20 på Rudet, Vassända.  
 
GEN 7
Margareta Styltenhielm d före 1740  
 
GEN 8
Daniel Styltenhielm d 1703  
Deltog i skånska kriget på 1670-talet, var styckjunkare vid artilleriet i Göteborg och blev seare befodrad till korpral.  
 
Gift med:
 
Marie Eufrosyne Sparman d 1712 (möjligen juni 1710 Vassända?)

2006-08-22, 20:05
Svar #11

Anna-Lena Andersson

Stöltenhielmträff på gården Rudet i Vassända-Naglum  
Du som är släkt med eller i övrigt intresserad av släkten Stöltenhielm är välkommen till gården Rudet i Vassända-Naglum utanför Vänersborg mellan kl. 14.00-17.00 den 23 september. Då tittar vi på gården, delar med oss av vår egen forskning, diskuterar nya infallsvinklar och fikar tillsammans.  
 
Tag med egen fikakorg!  
 
Vi kan ordna bilar från Parken i Trollhättan och Vänersborg om du vill samåka ut till gården!  
 
Anmälan senast den 18/9 till Anna-Lena Andersson elefon: 0521-22 05 82, e-post: a-l.a@telia.com  
 
 
Meddelat av Trollhättebygdens Släktforskare 22 aug 2006 19:44

2006-09-14, 16:53
Svar #12

Utloggad Ulla-Lena Jansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 42
 • Senast inloggad: 2016-09-18, 20:20
  • Visa profil
Hej alla Stöltenhjelmare, Har tyvärr ingen möjlighet att närvara vid träffen, bor i Örebro län och är intresserad av Per Larssons föräldrar undrar om någon vet vilken församling han föddes i.
mvh Ulla-Lena

2013-03-31, 10:16
Svar #13

Utloggad David Jerrestrand

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 22
 • Senast inloggad: 2017-10-30, 17:47
  • Visa profil
Hej. Vet någon om det finns något bevarat porträtt på Överstelöjtnanten Per Larsson Stöltenhielm.  
 
Mvh David Jerrestrand

2014-09-19, 21:14
Svar #14

Utloggad Lisbet Lööf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 246
 • Senast inloggad: 2018-02-13, 12:30
  • Visa profil
Jag undrar vem som är förälder till Per Larsson Stöltenhielm och föräldrar till hans hustru som kom från Stockholm. Tack på förhand Lisbet Lööf.

2015-01-02, 01:18
Svar #15

Jesper Larsson

Hallå! Undrar om det kommit fram något mer om Per Larssons föräldrar samt hans hustrus två föräldrar Erik Mattsson och Brita Hansdotter?
 
/Jesper

2015-02-14, 19:03
Svar #16

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Rulla Uppå Hans Kongl: May:s Artollerie I Götheborgh Under Öfwersten Wällborne Herr Erich Johan Mecks Commando
 
Styckjunkare Daniel Styltenhielm
Född Åhr: 1658
Landzman: Westgöte
Gifft/ogifft: Gifft
I krig och warit utj Campanier: I Skånska kriget
Warit under Artolleriet Åhr: 24 ½
...
Giötheborgh d: 2 Januarij Anno 1702./.
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/66 (1702), bildid: A0065980_00847
***
 
EÄ: TAB. 3.
Daniel (son av Per Larsson, adlad Stöltenhielm, Tab. 1), kallade sig Styltenhielm. Född i Västergötland. Bevistade skånska kriget på 1670-talet. Var 1696 styckjunkare vid artilleriet i Göteborg. Löjtnant. Död 1703 i Göteborg och begraven s. å. 21/1 i garnisonsförsamllngen därst. Gift med Maria Eufrosyne Sparman, död 1712, dotter av häradshövdingen, jur. doktor Nikolaus Sparman och Anna Lohrman (syster till arkiatern, doktor Gustaf Lohrman, adlad Lohreman, nr 1172), samt syster till häradshövdingen Erik Sparman, adlad Sparrsköld, nr 1195.

2018-09-14, 21:14
Svar #17

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Uppå H: Öfwerste Lieutnantens Wälb:ne Heindrich Belffragz Compagnie som Munstrades i Fiellkinge [i Skåne] d: 3 Julij A:o 1679 Nembl:n
/.../
Constabler
Daniel Stultenhielm  1. avancerar till Chergiant i Rothsteens stelle"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053991_00010
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053991_00046

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/11 (1679), bildid: A0053991_00010


https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%B6ltenhielm_nr_630


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3430 / sid 681 (AID: v319671a.b3430.s681)

***


EÄ: Utan känd härledning.
Tobias Stöltenhielm. Sergeant vid artilleriet, fänrik vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30.
[Se bild nedan][/i]

2019-03-24, 14:09
Svar #18

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Liungby 22 December A:o 1677
Till H: Öfwerståthållaren för Capitain Styltenhielm.
Wår synnerliga ynnest .p. Dett hafwer Oss Capitain Styltenhielm underdånigst ansökt på någon tijdh att fåå reesa opföre till Stockholm, där att giöra ricktigheet med dee andra arftagarne om något arf som honom efter des Moster hustro Carin Erichsdotter Niet tillfallit är; Men som han för tijden icke kan umbäras ifrån regementet, pröfwandes Wij därhoos obilligt, att uti hans frånwaro i wår tiänst wid arfskiftet till hans praejudice något skulle förelöpa; Altså hafwa Wij beslutit, att såsom han å sin moders wägnar närmaste arfwingen är bordt så länge ståå odeelt och i godt behåld till des han kan slippa ifrån sin tiänst; /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00900

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna