ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Stårck / Storck / von Storck / Sturck / Sturk  (läst 1818 gånger)

2015-02-19, 20:58
läst 1818 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 19:41
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stårck nr 233
 
Adliga ätten Stårck nr 233
 
Adlad 1632-08-12, konfirmerad 1634-09-10. Introd. 1635. Ätten utdöd på svärdsidan 1973.  
 
Ätten härstammar på mödernet från en gammal värmländsk frälsesläkt till Ramstad i Ny socken, vars äldste kände medlem Anders Jonsson nämnes 1414. Sedan Ramstad försålts av dennes sonson Ingemar Persson till biskopsstolen i Skara 1513, återbördades denna gård av en annan gren av släkten. En medlem av denna, Olof Larsson till Ramstad, som levde 1555 och var gift med Barbro Ingelsdotter (Roos af Hjelmsäter), hade sonen Lars Olofsson. Denne ägde förutom Ramstad Västbro i Bro socken m. fl. gårdar i Värmland samt Rynninge i Längbro socken och Näs (nu Hjälmarsnäs) jämte fyra gårdar i Våtsta i Stora Mellösa socken, alla i Närke, men försålde eller bortbytte alla dessa gårdar förutom Ramstad och Västbro före 1500-talets slut. Lars Olofsson blev adlad av konung Johan den 23 augusti 1589 i Reval, var ännu 1598 löjtnant, men före 1602 ryttmästare för en fana ryttare och dessutom hovjunkare hos hertig Carl, samt avled den 23 (25?) april 1606 och ligger begraven i Nikolaikyrkan i Örebro, där hans gravsten med hans bild och vapen uthuggna finnes. Han var barnlös i sitt gifte med Estrid Olofsdotter Bååt, av en gammal värmländsk frälsesläkt, född 1553, död 1647. Hans systersöner Nils och Jon Perssöner upptogo oförändrat morbroderns vapen (en stork hållande en orm i näbbet). Detta tillerkändes sedan vid adlandet 1632 Jon Persson, som då var död, och hans efterkommande, vilka efter vapnet upptogo släktnamnet Stårck, som i äldre tid skrevs Sturk eller Sturck.  
 
År 1776 blev pommerska regeringsrådet Carl Ludvig von Storck, som tillhörde en tysk riksadlig ätt, naturaliserad svensk adelsman Stårck, under förmenande att han var en ättling av den svenska ätten med detta namn genom sin farfars far Johan Storck, född 1617, död 1683, som uppgives varit kansler i Osnabr?ck. Denne återfinnes icke i riddarhusets äldre genealogier, men har senare insatts såsom son till stamfadern Jon Persson Stårck. Såsom ett slags bevis anföres därvid, att »Johan Jönsson Stårck finnes ha ibland adeln år 1644 undertecknat cessionen om tullfriheten». Detta är dock ett misstag, ty i nämnda handling står: Jon Jönsson Lindh (Lind af Hageby). Att identifiera kansleren Johan Storck med stamfaderns verklige son, löjtnanten vid Älvsborgs regemente Jon Stårck låter sig näppeligen göra. Jon Stårck nämnes sista gången i regementets rullor vid mönstringen i Vedum den 23 januari 1644, men däremot icke i en lista över regementets sjuka i Landskrona samma år eller vid mönstringen i Vedum den 29 augusti 1645. Då det är högst osannolikt, att han mitt under brinnande krig skulle hava begivit sig till Tyskland och bosatt sig där, och intet bevis finnes för att han efter mönstringen 1644 skulle hava transporterats till ett annat regemente, torde man få taga för god riddarhusgenealogiens uppgift att han »sotdog i Skåne». Något bevis för samhörigheten mellan ätten Stårck och den tyska ätten von Storck har veterligen icke förebragts. Sistnämnda ätt, som vid upphöjelsen i riksadligt stånd den 29 november 1753 erhöll ett helt annat vapen än den svenska - härstamningen från Sverige synes då icke varit känd - fortlever ännu talrikt i Tyskland, dock icke genom regeringsrådet Carl Ludvig von Storck-Stårck, vars släktgren utdog under förra hälften av 1800-talet.
 
Källor:
 
Litteratur: [J. Stårck], Stårckska Släktboken (1924). Heikki Impivaara, Pari vuosisataa erään ruotsalaisen suvun historiaa Pohjanmaalla (Historiallinen Aikakauskirja 1921, nr 1 & 2)  
 
1Ka. 2Blr. 3M. 4Briefadl. Taschenbuch 1910. 5At (P), 6RAB. 7Medd. av prof. Karl Hedman, Vasa. 8RA, Krigsmanshushandlingar (medd. av lektor J. Stårck).  
 
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.  
 
http://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5rck_nr_233
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-19, 23:45
Svar #1

Utloggad Anneli Isaksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 953
 • Senast inloggad: 2019-09-05, 12:15
  • Visa profil
  • www.kindsdombok.se
Den 1 feb 1663 brann överstelöjtnant Isak Storks (till Högalid, Intorp och Ölstorp) sätesgård Intorp i Gällstad ner genom en olycklig händelse.  
 
Brandskadan togs upp vid Kinds häradsrätt den 29 maj 1663.
 
Vid branden förlorade han inte bara silver, koppar, tenn, mässing och kläder utan också ett antal brev, bl a hans fars vapen eller sköldebrev, drottning Christinas köpebrev och kung Gustav Adolfs donationsbrev.
 
(Kinds häradsrätt, AIa:3, AD bild 326/s.267) Hans namn skrivs här som Isak Sturk.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

2015-02-20, 05:00
Svar #2

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 19:41
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
TAB 4
 
Isak, (son av Jon Persson Storck, Tab. 3), till Ölstorp samt Intorp i Gällstads socken, Älvsborgs län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte, och Högalid i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län m. m. Född omkr. 1611. Kom i tjänst vid Älvsborgs regemente 1628. Var fänrik därstädes 1636 och löjtnant 1640. Var 1645 kapten vid Vilhelm von Saltzburgs regemente, men därefter ånyo kompanichef vid Älvsborgs regemente. Major därstädes 1655. Deltog i Carl X Gustafs krig 1655-1660 och låg därunder, efter att hava deltagit i belägringen och intagandet av Marienburg i febr. 1656, i garnison vid Danziger Haupt, till dess lägret efter ett tappert försvar måste giva sig åt polackerna i slutet av 1659. Överstelöjtnant vid regementet 1658. Död 1667-03-30 på Högalid och begraven s. å. 8/8 i ett särskilt gravkor på Ambjörnarps kyrkogård. Gift 1:o före 1635 med Märta Drake af Intorp, som levde 1643, men var död 1649, dotter av ståthållaren Axel Drake af Intorp, och hans 1:a fru Elisabet Larsdotter. Gift 2:o 1653 (efter 17/6) eller 1654 med Kerstin Store, död 1684-01-17 på Högalid och begraven s. å. 8/4 i mannens gravkor, dotter av Matts Pedersson Store, och Märta Uggla.  
 
Barn:  
.1. Christina, levde 1680-07-08, men var död 1681-11-02. Gift omkr. 1671 med kaptenen Lorentz Peter Silfverswärd, i hans 1:a gifte, född 1652, död 1696.
.1. Elisabet, död 1689. Gift efter 1678-10-22 men före 1680-03-03 med överstelöjtnanten Erik Bång, adlad Drakenfelt, i hans 1:a gifte, född 1640, död 1702.
.1. Axel, född 1640. Major. Död 1699. Se Tab. 5.
.1. Per. Kapten. Död 1683. Se Tab. 6.
.1. Jon. Kapten. Se Tab. 24.
.2. Maria, död 1727-11-22 Ringstad och begraven s. å. 27/11. Gift 1682-10-04 på Högalid med löjtnanten Johan Gyllenhammar, död 1721.
.2. Märta, levde 1727. Gift före 1687 med Arvid Gyllensvärd. Född 1657, död 1734.
.2. Brita, död 1732-01-09 Holmen och begraven s. å. 25/1. Gift efter 1684 men före 1689 med ryttmästaren Lars Hård af Segerstad, död 1706.
.2. Anna, döpt 1664-10-23 på Högalid, död ogift 1740-09-02 på Holmen och begraven s. å. 4/9.
 
TAB 5
 
Axel, (son av Isak, Tab. 4), till Intorp i Gällstads socken, Rosendal i Södra Vånga socken och Tvärredslund i Tvärreds socken, alla i Älvsborgs län. Född 1640. I tjänst vid Älvsborgs regemente 1656. Fänrik därstädes 1657. Löjtnant 1661. Kapten 1673-02-04. Major vid Skaraborgs läns sjättingar 1677. Död 1699-03-26 av slaganfall under en ritt i Hjärtorps by i Öra socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 11/6 i egen grav i Södra Vånga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift före 1668-06-08 med Brita Kafle, född 1646-11-00, död omkr. 1730, dotter av kaptenen Erland Kafle, och Margareta Ekeblad.  
 
Barn:  
.Margareta, död ogift 1739-06-28 på Rosendal och begraven s. å. 6/7.
.Isak. Page hos fältmarskalken Otto Vilhelm von Königsmarck och medföljde i denna egenskap under fälttåget i Grekland på Moreahalvön 1686. Död s. å. 15/10 under belägringen av Nauplia.
.Erland, född 1673. Ägde Rosendal, som han sålde 1749. Död ogift 1753-08-28 i Broddarps socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 5/9 i föräldrarnas grav i Södra Vånga kyrka.
.Catharina, född 1675, död ogift 1746 på Rosendal och begraven s. å. 3/4 i föräldrarnas grav i Södra Vånga kyrka.
.Johan. Sergeant vid Jönköpings regemente 1694-05-09. Fänrik därstädes 1700-04-30. Löjtnant 1703-04-02. Kapten 1704-12-06. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
.Brita Elsa, född 1686-01-01, död 1768-02-26. Gift 1711-04-23 på Rosendal med majoren Nils Belfrage, född 1688, död 1745.
 
http://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5rck_nr_233
 
--------
 
18 1679 Armén mot Norge. Del 3.
Öfverste Malkolm Hamiltons regemente. Älvsborgs län.
Öfverste Reinhold Rehbinders regemente. Närke - Värmland.
Skaraborgs läns sjättingar. Major Axel Sturck / Stårck /.
Dals sjättingar. Öfverstelöjtnant Didrik Eissen.
Rullor på till Bremen utkommenderade af olika regementen.
Rulla på till Gräfsnäs kommenderade ur åtskilliga regementen.
Kronoskyttar och skogvaktare.
Rulla på sårade ur åtskilliga regementen.
Värmlands dragoner.
Jägeribetjänte.
Värmland - Dal. Eda skans garnison. Öfverstelöjtnant Johan von Seulenberg.  
 
http://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+82c77108-bb80-4aa9-98f5-e595ac77c3ee&s=T ARKIS08_Balder
 
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/18 (1679)  
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053998_00116
Bildid: A0053998_00116
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-20, 11:56
Svar #3

Utloggad Anneli Isaksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 953
 • Senast inloggad: 2019-09-05, 12:15
  • Visa profil
  • www.kindsdombok.se
Isak Storck, se ovan, nämns ytterligare ett antal gånger i Kinds häradsrätt under åren 1643-1666. Se mitt register till Kinds häradsrätt. Obs. endast registrerat för åren 1634-1666 för närvarande.
 
http://www.kindsdombok.se/
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

2015-02-22, 06:21
Svar #4

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 19:41
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Förteckning över
De la Gardieska arkivet
Biographica minora
reviderad 2009 av Per Stobaeus
 
Bonde, Magdalena Christina, 1665-1737
Född von der Noth. Gift 1) 1685 med Johan Bonde, 1663-1695, 2) med Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, 1655-1722.
 
1703-04-03, Rangtorp
Skrivelse från Carl Gustaf Bosson Rosenstierna rörande Axel Sturcks skuldförbindelse till B. Avskrift. Adressaten benämns landshövding.
 
http://www4.lu.se/upload/ub/projekt/De_la_Gardieska_biographica_minora.pdf
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-22, 09:53
Svar #5

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 618
 • Senast inloggad: 2019-08-24, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
I en av mig tidigare inte observerad notis vid Mo vinterting 1712 (Nr 12) står:
 
Skytten Petter Storck ifrån Tillestad wed Wexiö genom bref till Länsmannen Anders Andersson låtit instämma Sahl. hustru Catrina Eks arfwingar för utgifne gåfr och giftermåhlshandell, bemte Storck och Sahl Catrina Ek emellan
 
Jag kan inte identifiera orten Tillestad.

2015-02-22, 11:19
Svar #6

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 19:41
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det måste väl ändå vara Telestad i Växjö socken/församling?  
 
http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s1gx001/204206a1.htm
 
Vid googlesökning får man några träffar även på Tillestad i historisk tid.
 
Om Mo härad
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-22, 11:53
Svar #7

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 19:41
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jodå så är det!  
 
Titel:  Inrikes tidningar  
Datum:  1773-07-01  
Sida 3
 
Döde i Landsorterne: Öfwer-Commissarien Ljungfelts Fru, Hedwig Eleonora Lagerbjelke, död d. 17 Junii på Tillestad uti Wäxiö Sockn och Kronobergs Län; hwilket dess Anhörige och Wänner härigenom notificeras.  
 
Källa: Digitaliserade svenska tidningar http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb:245843&recordNumber=5&t otalRecordNumber=119
 
---------
 
Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, till Aby i Berga socken, Kronobergs län. Född 1654-03-12 på Ljungby gästgivargård. Student i Lund 1668-02-06. Kronofogde i Sunnerbo härad 1674. Landskamrerare i Kronobergs län 1681-01-31. Adlad 1698-09-13 (introducerad 1699 under nr 1364). Assessors karaktär 1721-03-01. Död 1724-03-03. 'Han hade förskaffat sig ett särdeles förtroende hos småländska allmogen och fick därför befallning att densamma uppbåda och därmed besätta småländska gränsen. Bragte ock med sig till huvudkvarteret i Skåne fyra kompanier till häst och fem till fot av samma allmoge, vilka bevistade fältslaget vid Landskrona, samt anförde under marschen åtskilliga partier mot snapphanarna, av vilka han ihjälslog en del och tillfångatog en del.' Gift 1683-02-13 med Agneta Hilletan, död 1706-05-10, dotter av överkommissarien Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan, och hans 1:a fru Elsa Rolufsdotter.
 
Barn:  
.Lars, född 1683. Generalguvernements- och amiralitetsfiskal. Född 1730. Se Tab. 2.
.Gabriel, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1755. Se Tab. 3.
.Magnus, född 1686. Överkommissarie. Död 1733. Se Tab. 4
.Elsa Margareta, född 1687-11-17 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförsamling, död 1699-05-11.
.Erik, född 1688-11-22 Telestad Sekundfänrik vid livgardet 1707-10-23. Död Ogift 1712-02-20 i Solvytsegodsk under rysk fångenskap, vari han råkade vid Poltava, där han även blesserades.
.Elisabet, född 1690-03-28, död 1690-04-04.
.Johan, till Åby. Född 1692-01-25. Bokhållare vid amiralitetet i Karlskrona. Avsked. Död ogift 1751-12-12 på Åby.
.Catarina Elisabet, född 1694-05-26, död 1729-05-04 Kråkerum. Gift med kaptenen Lorens von Numers, död 1735.
.Paulus, född 1698-05-26, död 1700-03-06.
.Gustaf Adolf, född 1699. Vice häradshövding. Död 1765. Se Tab. 7.
.Elsa Margareta, född tvilling 1699-10-01. Död 1699-11-25.
...
 
TAB 4
 
Magnus (son av Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, Tab. 1), född 1686-06-16 på Kronoberg. Kammarskrivare i kammarrevisionen (At (L.).) 1708-02-05. Kommissarie vid amiralitetet 1711-09-23 och i amiralitetskollegium 1712-02-12. Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskrona 1714-01-21. Död 1733-11-25 Telestad. Gift 1712-08-04 med Hedvig Eleonora Lagerbielke, född 1694-09-11, död 1773-06-17 på Telestad, dotter av amiralitetskammarrådet Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke, och hans 1:a fru Christina Stenström.  
 
Källa: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Ljungfelt_nr_1364
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-22, 11:58
Svar #8

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 19:41
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Petter Storck kan väl då ha varit skytt på slottet hos Abraham Ljungfelt.  
 
Eller så var han kanske roterad under byn eller gården Telestad?
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-02-22, 12:00
Svar #9

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 618
 • Senast inloggad: 2019-08-24, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Tack för denna uppgift.
 
Det finns en husförhörslängd för 1716 [Växjö AI:1] där Telestad ingår. Någon Peter Storck finner jag inte här men detta är ju 4 år efter angivelsen i Mo härads dombok så han kan ha flyttat eller avlidit.

2015-02-22, 12:23
Svar #10

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 19:41
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Möjligen en ledtråd till Petter Storck, eller?  
 
I Dädesjö AI:1 s 240 nämns alla soldater i Dädesjö sn;  
Listan daterad 1740 den 25 augusti: bl a nr 100. Storck  
För Asby s 268 nämns soldater i socknen 1735 den 27 augusti; Uppvidinge kompani: bla nr 100 Aßby Sam. Storck  
 
 
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-22 12:29)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-05-22, 15:02
Svar #11

Utloggad Anneli Isaksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 953
 • Senast inloggad: 2019-09-05, 12:15
  • Visa profil
  • www.kindsdombok.se
Vem var ryttaren Lars Olofsson Sturck, som levde 1668?
 
Han klagade över Jöns i Änga vid Kinds häradsrätt 26 mars 1668 (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:55, Kinds häradsrätt, 1668-03-26, AD bild 640)
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-05-22 19:04)

2015-05-22, 22:33
Svar #12

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1285
 • Senast inloggad: 2019-10-14, 18:27
  • Visa profil
Ur Kinds hd dombok:
 
Domb 1697 VT, jan, uppbud: ”Den andel som Anders Sturck och Per Åberg äga i Kvarnared (väl i Grönahögs sn) har de sålt till Jacob Gunnarsson för 8 d courant som uppbjudes 1:a gången.”.
(PÅ torde vara identisk med sergeanten Per Ersson Åberg på Björkered, Marbäcks sn)
 
+
 
Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, s 187, släkten Björkman (från Marbäck):
Bonden Lars, f 1597, var död 1672, g m NN, var d 1686. De hade sonen Lars Björkman, d 1710, fältväbel på Bäckagården, Marbäck, samt döttrarna Kerstin, Karin, Maria och NN Larsdtr, levde 1686, g m livdrabanten [väl sammanblandning med en annnan A S , bör vara fältväbeln] Anders Sturck.
 
+
 
Domb 1693 VT § 13: Fältväbeln Anders Sturck, 38 år, var ”syskonbarn”  dels med Anders Gunnarssons (Gröndell) hustru (1) och dels med Anders Torstensson, Gyllenstiernas ”ombudsman”.
Domb 1679 HT § 52: General Christofer Gyllenstiernas befallningsman var Torsten Larsson, vars son var Anders Torstensson.
 
Fotnot:
1 Enl släkten ”Eekman” på nätet: Elisabet Pettersdtr E, g m Anders Gunnarsson (Gröndell), f ca 1658 i Hulared.
Elisabet var dotter till befallningsmannen Petter Håkansson Ekman på Stora Ekered, Dalstorp.

2015-05-30, 00:05
Svar #13

Utloggad Håkan Claesson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2017-06-04, 14:01
  • Visa profil
Några kompletteringar till föregående inlägg, men tyvärr inget svar på frågan om Lars Olofsson Sturck:  
 
Från Kinds hd renoverade dombok:
HT 1683. Advokatfiskalen Älvsb. EVIIAAAB:63 AD bild 2590
3:e uppbudet på en(?) lispund ränta i Qvarnared som Lars Andersson köpt av Sven Jonsson och hans broder och syster för 95 Rdr och 2 1/2 skäppa säd
 
HT 1688. Advfisk Älvsb EVIIAAAB:65 AD bild 1430
Johan i Östentorp och Anders i Vägabo klagar på Sahl Lars Andersson i Holmö köp av en punna ränta i Qwarnared. Syskonen Sven, Jöns, Nils och Anders Jönssöner samt systern Karin Jönsdotter hade för en tid sedan sålt gården. Johan och Anders är söner till Anders Jönsson. (Anders Jönsson tycks anges Sl?)
Fältväbel Anders Sturk på sin hustrus och hennes medarvingars vägnar, uppvisar köpebrev och skatteägande på s..skilte tider(???) av 12 juni 1666 och 9 mars 1672. Fasta erhållen 9 oktober 1685. Klandret avslås.
 
VT 1686 nr 8 Ren DB (EVIAAAB:64) Ad bild 1120
Lars Björkman tilltalade fältväbeln And. Sturck som var fullmäktig för sin hustru, först, prätenderade Lars sitt fäderne 40 rdr efter ett upprättat inventarium 1672 d 21 juni av vilket 40 rdr först skolat tagas 20 rdr inspecie …..? hos ländzm Erik Larsson i Ufboo(?), den länsmannen blev död och intet lämnade efter sig någon egendom, jämte deras moders morgongåva 30 lod silver och 8 dukater. Härpå förklarade sig Anders Sturck det han haver tränne svägerskor, Kierstin, Karin och Maria Larsdöttrar av vilka han ej var fullmäktig gjord , utan dilutioneras till nästa ting, därtill alla participanterna skola instämmas.
 
Det förefaller vara så att Lars Björkman är son till Lars Andersson i Holmö (i Grönahög). Denne Lars Andersson är bror till Gunnar Andersson i Gryttered. Syskonskaran framgår bl a av ett inlägg från 6/12 2007 under släkten Gröndell i anbytarforum. Det är tydligen även så att det är Anders Sturks hustru som är syskonbarn (kusin) med Anders Gunnarsson Gröndell och med Anders Torstensson. Torsten Larsson, som är gift med en syster till Lars Andersson, är bosatt i Valshalla i Kölingareds socken.  
 
Det är väl tveksamt om dessa inlägg hör hemma under den adliga ätten Stårk.  
Men det kan noteras att Axel Sturk får barn med en piga i Håcksvik. (ST 1671. Advfisk Älvsb EVIIAAAB:55 AD bild 1550)  
Men med hänsyn till att Axel är född 1640 och Anders Sturck är född ca 1655 kan Axel Sturck knappast vara far till Anders Sturck.

2015-05-30, 09:42
Svar #14

Utloggad Håkan Claesson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2017-06-04, 14:01
  • Visa profil
Tillägg till föregående inlägg:
 
Domboksnotisen från Vt 1686 kanske snarare pekar på att Lars Andersson förvaltat Lars Björkmans fäderne än att Lars Björkman är son till Lars Andersson. Referensen till inventarium av den 21 juni 1672 pekar på detta eftersom Lars Andersson enligt mantalslängderna tycks leva efter detta datum.

2015-05-30, 14:52
Svar #15

Utloggad Anneli Isaksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 953
 • Senast inloggad: 2019-09-05, 12:15
  • Visa profil
  • www.kindsdombok.se
Länsman Erik Larsson i Uvebo, Östra Frölunda är son till länsman Lars Hansson i Uvebo (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:34, Kinds häradsrätt, 1666-09-11, AD bild 660).
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Stormalen 2015-05-30 17:11)

2015-05-30, 16:15
Svar #16

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1285
 • Senast inloggad: 2019-10-14, 18:27
  • Visa profil
Överstelöjtnant Isak Storcks 1:a hustru dog senast 1649 och han gifte om sig 1653. I denna lucka kan han u ä fått Anders Sturck, fältväbel. En son till den senare fick också namnet Isak.

2015-06-06, 19:25
Svar #17

Utloggad Anneli Isaksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 953
 • Senast inloggad: 2019-09-05, 12:15
  • Visa profil
  • www.kindsdombok.se
Jon Storck (Sturk) uppbjuder sin gård Växtorp, Backegården i Dalstorp 1:a ggn vid Kinds häradsrätt, 1668-09-28 (Ren.dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb. län, EVIIAAAB:55 (1668-1676), Kinds häradsrätt, 1668-09-28, AD bild 870).
 
Det måste vara Jon Storck (Kapten) son till Isak Storck, som nämns ovan.
 
Förmodligen samma gård köptes av Isak Storck, köpebrev daterat Stockholm 9 juni 1655, laga fång vid Kinds häradsrätt, 1656-09-23 (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:33, Kinds häradsrätt, 1656-09-23, AD bild 2500-bild 2510)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna