ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Stuart  (läst 2328 gånger)

2011-10-15, 17:27
läst 2328 gånger

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-01-03, 01:48
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
I supplementet till Elgenstierna, del 2 sid 945,TAB 17 finns uppgiften att Andreas Fellenius gifte sig med Elsa Beata Stuart i Ramsberg 1735-02-25. Uppgiften kan mycket väl vara korrekt och upptäckten av sonen Petrus som föddes 1737-01-13 i Ramsberg (Anna Areskough) stöder den hypotesen, men ingen vigselnotis som bestyrker detta är noterad.
 
Nästa barn i familjen är dottern Helena som föddes 1738-05-10 i Ljusnarsberg, enligt födelsenotisen (C:6 bild 110) i kyrkoherdebostaden. Kyrkoherdens namn var Petrus Lundius, Andreas Fellenius styvfar och uppenbarligen den som Anders son Petrus uppkallats efter. Efter hustruns, alltså Anders Fellenius mors, bortgång skriver Petrus Lundius en rörande dikt till hustruns, Helena Gustavians Elvias, minne (hon dog 1732-07-10 dödnotis (F:1 bild 31).
 
Troligen var det var Petrus Lundius själv som förättade vigseln mellan Andreas Fellenius och Elsa Beata Stuart (1735-02-25?) men någon vigselnotis i Ljusnarsbergs kyrkbok har ej hittads.  
 
Enligt Henning Larssons Släktbok (min hemsida  www.ulfhlars.se) har Andreas Fellenius redan 1737-11-23 blivit godtjänd för tjänsten som bruksinspektör vid Kengis bruk i Pajala socken, Norrbottens (då Västerbottens) Län.  
 
Paret finns noterat i Pajalas kommunionslängd 1738-10-14 (C:1 sid 55) så Elsa Beata måste rätt snart efter födseln ha påbörjat den långa resan till Tornedalen.
 
Elsa Beata Stuart dör 1746-01-29 (C:1 bild 37/Sid 32), dagen efter att sonen Andreas foddes (min ana),
 
Kring övriga barn finns frågetecken - återkommer om detta - min fråga idag är varifrån kommer vigseluppgiften i supplementet till Elgenstierna?
Ulf
 
(Meddelandet ändrat av ulfhlars 2011-10-15 17:36)

2011-10-20, 13:26
Svar #1

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-01-03, 01:48
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
Elsa Beatas Stuarts döttrar Helena och Eva Beata:
 
Melderstein bruks ägare, kaptenen och professorn Jonas Meldercreutz, förde en mångårig process mot Anders Fellenius sterbhus vid bergstinget i Råneå, protokollen från 1768-06-29 paragraf 23 (AIaa:1 bild 122) och 1774-03-23 paragraf 5 (AIaa:1 bild 238) är intressanta ur genealogisk synpunkt. 1768 nämns Elsa Beatas döttrar i ordningen Helena, Gustaiana Johanna och Eva Beata, denna uppräkning är sannorlikt ordnad efter ålder. I 1774 års protokoll får vi ochså reda på att Helena då var gift med bruksinspektoren vid Jönsarbo bruk Anders Wessling, att Gustviana Johanna var gift med rustmästaren vid Lövångers kompani Per Norborg samt att bokhållaren vid Junosuando masugn Anders Fellenius var förmyndare för sin ogifta syster jungfru Eva Beata Fellenia.
 
Madame Helena Fellenia nämns i hfl AI:3 s. 113 och hfl AI:4 s. 173 bosatt i Heds socken och Jönsarbo. Enligt dessa hfl inflyttade hon 1767, gifte sig 1769 och dog 1779. Enligt dödnotisen (Hed F:2 bild 163) dog Helena 1779-07-27 av en tärande bröstsjukdom vidare hade hon vigts i Gunnilbo socken (datum saknas) samt fött 6 barn 3 söner och 3 döttrar. Endast 2 söner Emanuel f. 1771-09-04 (C:4 bild 66) och Johannes f. 1774-12-15 (C:4 bild 74) nämns som levande i hfl(AI:4  s. 173). Har ej funnit Helenas vigselnotis (Gunnilbo vigselbok saknas för 1769) eller någon notering i Heds inflyttningslängd.
 
Jungfru Eva Beata Fellenia finnns noterad i Heds inflyttningslängd (Hed B:1 s.45), hon kom i september 1773 till Jönsarbo från Junosuando, födelseåret anges till 1742. Om detta stämmer så måste hon ha varit tvilling till Brita som dör 1742-07-29 i Kengis 4 månader och 3 veckor gammal (Pajala C:1 s. 31). Hon bör då ha födds i början på Mars 1742. Efter syster Helenas död flyttar  Jungfru Eva Beata Fellenia från Jönsarbo till Köping 1779-09 enligt utflyttningslände (Hed B:1 s.167). Eva Beata finns noterad hos sin syster i Jönsarbo i husförhörslängderna AI:3 och AI:4 (se ovan).
 
(Meddelandet ändrat av ulfhlars 2011-10-20 13:34)

2011-11-15, 21:53
Svar #2

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-01-03, 01:48
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
Elsa Beatas Stuarts giftemålsdatum och -plats är enligt supplementbanden till Elgenstiena hämtade från ett tilläggsband som finns på Landsarkivet i Härnösand, möjligen finns där också införmation om dottern Susanna om vilken jag endast har informationen dör ung.
 
Hittade dödnotisen för Fru Brita Stuart 55 år gammal och begravd i Hedlundagraven den 3:e Maj 1695 (Vadsbro C:1 sidan 44), alltså född omkring 1640. Elgenstierna kallar henne Brita Maria, ett arv från Anrep. I ett brev i RA Biografier 92:a (Stuart) tecknar hon sig Brita Stuart vilket hon också kallas i den orginal-genealogi som inlämnats av familjen Stuarts huvudman 1762, även den finns i RA Biografier 92:a (Stuart).
 
Se Brita Maria i Elgenstierna vol VII sid 783 Stuart Tab 3 och i Anrep  vol 4 sid 259 Stuart Tab 3.
 
Anrep kallar felaktigt Hans Stuarts hustru för Kjerstin Ericsdotter i Tab. 2 vilket Elgenstierna rättat till Brita Ericsdotter (sonen David kallar henne dock Brita Soop), men Elgenstiena har inte ändrat på andra ställen(se t.ex Didron)varför Kjerstin kom tillbaka i supplementbanden!
 
Elgenstiernas dubbla dödsdatum för Brita Eriksdotter (Soop) förbryllar också, datumet mars 1622 finns på makarnas gravhäll i Vadsbro kyrka och någon annan gravsten finns inte!
 
Återkommer med mer om Tab. 1 och 2. i Elgenstierna och Anrep samt om motsvarande information i orginal-genealogi som inlämnats av familjen Stuarts huvudman 1762.  
 
Ulf

2011-11-18, 16:54
Svar #3

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-01-03, 01:48
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
Hittade en teckning av Vadsbro kyrka gjord 1686 av Johan Peringsköld, troligen från samma dokument som Elgenstierna refererar till i Brita Soops 2:a dödsdatum (fotnot 1).  
 
Lars Hallman, kyrkoherde i Blaksta och Vadsbro socknar åren 1742-1762, f. 1711-07-08 i Sköldinge, d. 1762-03-03 i Blacksta lämnar vid sin död efter sig ett manuskript BLACKSTA OCH WASSBRO SOKNAR 1748 OCH 1759. Det utgavs 1917 i Stockholm av Sigurd Wallin.  
 
Denna krönika innehåller beskrivingar av Blacksta och Vadsbro soknar, dess hemman, innevånare och kyrkor.
 
På sidorna 66-68 beskriver Lars Hallman 10 murade gravar i Vadsbro kyrka varav tre tillhört familjen Stuart. den förnämsta av dessa är beskriven som följer:
 
Wid Herrskaps stolarna till söder i Choret ligger en wacker sten, hwarpå är uthuggna twenne bilder. Den ena en man i sitt pantsar och hielm, det andra et frutimmer och dervid denna skript: Här. vilas. de. ädle. och. välborne. Hans. Stuart. fordom. General. Commisarius. öfver alt. främmande. Krigsfolket. i. Sveriget. och. fru. Brita. Soop. begges till Hedlunda. och. Eka. Han. afsomnade anno 1618. d.   Octobr. Hon afsommnade 1622 d   Martii. Hvilkas. Siälar. gud. evinnerligan fjögda.
 
[Hallman beskriver inte vapnen på stenen: Hans Stuart har Ochilree och Forbes medan Brita Soop har Soop och Månesköld som föräldravapen]
 
 
Det fanns totalt 10 murade gravar i Vadsbro kyrka, jag tolkar det som att gravarna var i golvet murade nedsänkta rum med gravhällarna som lock. Man kunde således återanvända gravarna så t.ex när Brita Stuart begravdes 1695 i Hedlundagraven så avsågs någn av de 3 Stuart-gravarna. Förmodligen noterades sådana personer med en mindre gravsten inne i kyrkan. Peringsköld kan ha misstagit en sådan gravsten för Brita Soops, troligen gäller hans dödsdatum en annan person, möjligen dottern Ingeborg som kan ha begravts i sina föräldrars grav.
 
Återkommer om Lars Hallman som även lämmnade uppgifter om gravar och sköldar till familjen Stuart år 1762.
Ulf

2011-11-22, 17:32
Svar #4

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-01-03, 01:48
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
RA Biographica S:92a (Stewart, Stuart) finns på mikrokort E01885:
Innehåller bl.a. underlag till original-genealogien för Stuart som finns på Riddarhuset;
Carl Peter Stuart (Elgenstierna; Stuart Tab. 7) samt Fredric Magnus Stuart (Elgenstierna; Stuart Tab. 30) var de som utformade detta material.
 
Carl Peter Stuart hade 1762 fått konfirmation på att han var släkten Stuarts huvudman (se Tab. 7), han utformade år 1764 ett blad i stort format kallat ”Genealogie öfver Adeliga släkten Stuart till Hedenlund, introd. 1625 på nr 86.”
Genealogin inleds med ”Thomas Stuart, Herre till Orkney, bördig af gammal adelig slägt uti Skottland.
Under denne står ”Anders Stuart, Herre till Orkney, Riddare, gift med Brita Douglas”,
Under denne står ”Hans Stuart till Orkney, Riddare, gift med Agneta Forbes hr Robert Forbes dotter,
Under denne står ”Hans Stuart till Hedenlunda och Ek, inkommen ifrån Skottland till Danmarch, och blev därsammanstädes wid Warbergs intagande af de Swenske fången 1565; tredde sedan i uti Swensk tjenst, och var tids Öferste och Generalkvartersmästare samt General krigs Commisarius och Generalmunsterherre; död d.  October 1618 begravd i Wadsbro kyrka uti Sudermanland; Gift med Brita Soop, Befallningsmannens på Örebro Slått Erich Pädersson Soops dotter; hon död Martu 1622. Sönerna Anders och David introd. på Riddarhuset År 1625, hus No 86.
-
Carl Peter Stuart anger ej David Stuarts ättlingar och skriver att det bekommer någon på den linjen att lämna information.
 
Fredrik Magnus Stuart äe författare till ett dokument med titeln ”Salig Högwälborne Herr Baron General Liutenanten Carl Magnus Stuarts Slägt Register”.
Han börjar med farfadern till Carl Magnus Stuart som han kallar ädle och Wälborne Herr Joh. Stuart till Hedenlunda och Eck och nämner den Ryska expeditionen samt sköldebrevet som Hans Stuart fick av kung Jacob i England. Herrarna Stuart verkar rimligt koordinerade. Fredrik Stuart har också gett Robert Forbes en hustru, Anna Sinckler.
 
I ”Biografica” finns förutom ovan nämnda dokument; bördsintyget från 1579 i svensk översättning, avskrift av Sköldebrevet från 1585 på latin med en teckning av vapnet som är skrafferat så man kan se att färgerna är de rätta, ett brev från kyrkoherden i Blacksta och Vadsbro Lars Hallman till ”Herr Löjtnanten” (Fredrik Magnus Stuart) med beskrivning av gravar och texter.
 
I ”släktregistret” finns en del anmärkningsvärda ”fakta”; hovkanslern Nils Chesnecopherus kallas naturligtvis Nils Liljeram och har som fader en ädel och wälboren herr Sven Liljeram gift med wälborna fru Maria Nilsdotter till Liungshammar. Sen hamnar han via släkten Cruse till Natt och Dag. Fredrik Stuart räknar Måns Johansson Dag och Natt, alltså sonsonen till den Måns Bengtsson Natt och Dag som dräpte Engelbrekt, bland sina anor.
 
Tycker att herrarna Stuart trovärdighet kan ifrågasättas! Därför bör deras skapelser Robert Forbes och Anna Sinclair kunna strykas från Stuarts antavla. Infogningen av Sir Anders Stuart till Orkney i antavlan är också föras på deras räkning! (Denna kreativitet när det gällde att skapa anor var inget unikt för dessa herrar, läs Urban Sikeborgs ”Bure-artikel” i Släktforskarnas Årsbok 2011)
 
P.S I Geografica-materialet kallas Anders Stuarts dotter och arvtagare till Hedenlunda för Brita Stuart , ej Brita Maria som Anrep anges och Elgenstierna ärver.D.S.
 
(Meddelandet ändrat av ulfhlars 2011-11-22 17:41)

2012-12-06, 14:30
Svar #5

Utloggad Johan R. Honkainen Gyllenspetz

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 607
 • Senast inloggad: 2019-10-27, 21:24
  • Visa profil
  • johansgenealogi.wordpress.com
Hej!
 
Enligt EÄ VII, s 783, var Hans Stuart gift med Brita Eriksdotter (Soop). I supplementet (band II, s 944) rättas denna uppgift till att Hans Stuarts hustru hette Kerstin Eriksdotter.
Enligt EÄ VII, s 783, var Hans Stuarts hustru dotter av Erik Pedersson Soop och hans hustru Anna Karlsdotter Månesköld af Seglinge. I EÄ VII, s 358, nämns deras dotter Brita, som gift med Hans Stuart. I supplementet står ingen rättelse till detta vid ätten Soop.
Det jag undrar över är: var Hans Stuarts hustru Kerstin Eriksdotter dotter av Erik Pedersson Soop och Anna Karlsdotter Månesköld af Seglinge, eller var han gift med en Kerstin Eriksdotter som inte hade med ätten Soop att göra och skall denna dotter Brita helt enkelt strykas från ätten Soops genealogi (alternativt kvarstå, men i alla fall inte som gift med Hans Stuart)?
 
Mvh,
Johan R. Sjöberg

2012-12-22, 16:21
Svar #6

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-01-03, 01:48
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
Hej!
Tyvärr är rättelsen i supplementbandet felaktig, Hans Stuarts hustrus namn var Brita Eriksdotter Soop.
Den bästa källan för detta är en utsaga gjord av sonen David Stuart som ju borde ha känt till sin moders namn!
Brita Eriksdotter Soops föräldrar var Erik Pedersson Soop och Anna Karlsdotter Månesköld af Seglinge
 
För källhänvisningar se min Hans Stuart utredning på min hemsida www.ulfhlars.se.
 
mvh
Ulf H Larsson

2013-01-08, 13:17
Svar #7

Utloggad Johan R. Honkainen Gyllenspetz

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 607
 • Senast inloggad: 2019-10-27, 21:24
  • Visa profil
  • johansgenealogi.wordpress.com
Tack så mycket Ulf H!

2013-01-09, 11:32
Svar #8

Carl Szabad

Alla rättelser i supplementbanden har källhänvisningar och i det här fallet gäller rättelsen att Elgenstierna själv i band II sid 262 angett att Hans Stuart var gift med Kerstin (inte Brita) Eriksdotter (Soop). Eftersom han angett två olika uppgifter för samma förhållande fanns det anledning att påpeka det i supplementet, men alla sekundära uppgifter bör alltid i möjligaste mån granskas mot originalhandlingar.

2013-01-09, 16:52
Svar #9

Utloggad Johan R. Honkainen Gyllenspetz

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 607
 • Senast inloggad: 2019-10-27, 21:24
  • Visa profil
  • johansgenealogi.wordpress.com
Carl,
 
Betyder detta att Hans Stuarts hustru Kerstin var dotter av Erik Pedersson Soop och Anna Karlsdotter Månesköld af Seglinge, och att sistnämnda makars dotter Brita utgår/ersätts med Kerstin?

2013-01-09, 17:02
Svar #10

Carl Szabad

Vi har bara redogjort för upptäckta avvikelser gentemot EÄ i seriösa publikationer eller primärt källmaterial (och EÄ måste nog i sig själv betraktas som en seriös källa) och här finns det i det verket två olika versioner. När jag läser Ulfs inlägg tyder det på att han trängt djupt in i släkten även via primärt material och då är säkert den ursprungliga skrivningen korrekt och uppgiften i supplementet (med ref till EÄ bd II) fel.

2013-08-02, 21:29
Svar #11

Utloggad Andreas Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 382
 • Senast inloggad: 2019-05-17, 08:19
  • Visa profil

 
Gustav Adolf Stuarts dödsnotis 23 februari 1786 i Alseda C4 sid. 488.

2015-08-20, 20:15
Svar #12

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-01-03, 01:48
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
Kapten Hans Stuarts oäkta son.
 
I födelseboken CI:1 för Arvika landsförsamling sidan 107 finns följande notis:
Oäkta barnet Hans från Vik, hans moder Sophia i Vik föregiva att herr Hans Stuart skall vara dess fader.
Barnet döptes i Arvika den 29 Maj (1701)
Hans eller blinde Hans i Östra vik som han kallas i dödnotisen begravdes den 24 Mars 1765, han anges levt i 82 år och vara född i Vik, Arvika. Med då han föddes 1701 borde hans rätta åldern varit 63 år 10 månader.
 
Modern Sophia var Sophia Uttermark en var dotter till Inga Sibylla Roos/Rosenskiöld. De finns omnämnd på annan plts i Anbytarforum,

2015-10-05, 12:11
Svar #13

Utloggad Knut Helge Olsen

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 2
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 12:11
  • Visa profil
Hej
En fråga från Norge:
 
Johan Robert Stuart (1643-1698) till Råckelsta samt Agnhammar i Grums socken Värmlands län och Ankarsnäs i Korsberga socken, Jönköpings län.  Angiveleg gift 1 gang med sin stesøster (styvsyster) Anna Johansdotter, adlad Oljeqvist (1639-?).  
 
Gustaf Elgenstierna (Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36), angir at deres datter Charlotta Stuart var gift før 15.06.1683 med Anders Johan Storm (?-1729) i hans første ekteskap.
 
Anders Johan Storm kom til Norge i 1687 etter å ha fått avskjed fra Södermanlands regemente som kapten 17. februar 1687. Han ble major vid Bergenhus nasjonale infanteriregiment 19. juli 1687. Senere major i det Nasjonale Søndhordalenske kompani fra 1.1.1688.  
 
Norsk Kilde: http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
 (s. 450)
 
Major Storm var residerende på gården Dysvig i Strandebarm i sin virketid som Major i det Nasjonale Søndhordalenske kompani.  Noe som går fram av folketellingene i Norge fra 1701:  
 
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Sunnhordland fogderi, Hardanger fogderi, Manntall 6 (RA/EA-4070/J/Jb/L0006), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.  Merknader: Manntallet 1701. Unntatt baroniet Rosendal.  
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38453/47/  
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10041010273048.jpg  
 
Anders Johan Storm får minst 7 barn i perioden 1690-1704. Alle registrerte i dåpsprotokollene i Strandebarm.  
 
1. 1690 Blatzer  
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 1 (1670-1726), Kronologisk liste 1690, side 34.  
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11677&idx_id=11677&uid=ny&idx_ side=35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070516650526.jpg
 
2. 1693 Gustava Johanna  
3. 1694 Mette Helene  
4. 1695 NN (Anna Lisbeth)  
5. 1697 Arve Christian  
6. 1698 Anne Marie  
7. 1704 Lovise
 
I følge flere nettsted skal Charlotta være død før 1694. Blant annet: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Stuart_nr_86#TAB_21
 
Jeg finner ikke kildene til dette. Jeg finner heller ikke at Anders Johan Storm har giftet seg på nytt, før giftemålet med Margrethe Volquardsdatter Riisbrich ca. 1714 i Bergen.  Jeg finner heller ikke norske kilder som kan dokumentere Charlotta Stuarts bortgang før 1694 (kirkeboken i Strandebarm dekker perioden 1688-1694).  
 
Det jeg finner er en Brita Schartlotta Storm som er registrert som fadder i april 1706. I dåpen til Sigrid Larsdatter Dysvig.  
 
Første kolonne venstre s.95 (tredje avsnitt)  
 
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 1 (1670-1726), Kronologisk liste 1706, side 95.  
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11677&idx_id=11677&uid=ny&idx_ side=100
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070516650591.jpg
 
Jeg finner og at major Storm sin hustru dør i Strandebarm i 1708. (høyre side, kolonne 1, nederst).  
 
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 1 (1670-1726), Kronologisk liste 1708, side 103.  
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11677&idx_id=11677&uid=ny&idx_ side=108  
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070516650599.jpg
 
Noen håpefulle spørsmål til slutt:  
 
1. Finns det noen pålitelige svenske kilder som kan dokumentere barn/navn på barn av Johan Robert Stuart og Anna Johansdotter Oljequist?  
2. Kan ekteskapet mellom Anders Johan Storm og Charlotta Stuart dokumenteres med en pålitelig svensk kilde?  
3. Kan en eventuell bortgang av Charlotta Stuart før 1694 (1688) dokumenteres av svenske kilder?  
 
Kan noen hjelpe meg?  
 
Beste helsing  
Knut Helge Olsen  
Bergen, Norge

2016-01-16, 17:06
Svar #14

Utloggad Katarina Chorell

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2018-04-08, 20:58
  • Visa profil
Hej,
Jag söker uppgifter om maken till Anna Christina Stuart. Hon är född 1723-10-04 i Svärta (D) (Svärta C:1, s. 110) och död 1810-05-01 i Wiby boställe, Eskilstuna Fors (D) (Eskilstuna Kloster och Fors (C:5), s. 524). Han heter Carl Björkstrand och de gifter sig 1758-01-03 i Tuna (D) (Tuna C:2, bild 165 enligt Arkiv digital). Carl Björkstrand (Biörkstrand) finns noterad på Annerbäck i Tuna (D) i husförhörslängderna 1756-ca 1774 (Tuna AI:1, s. 102, AI:2, s. 38 och 117). Enligt husförhörslängderna var han född 1727 och noteras som vice skogvaktare eller hovjägare. Men var är han född? Och vart tar familjen vägen när de flyttar från Annerbäck ca 1775? Och var och när dör han? Anna Christina Stuart dyker upp i  husförhörslängderna ungefär tjugofem år senare. Då är hon änka och bor hos sonen Carl-Eric Björkstrand på Wiby boställe, Eskilstuna Fors (D) (Eskilstuna Kloster och Fors (AIa:3b), s. 407).
 
Vänliga hälsningar
Katarina Chorell

2019-03-16, 11:56
Svar #15

Utloggad PETERSON STUART FRANCK

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2020-02-27, 12:42
  • Visa profil
Hello,

Question from New Caledonia:

My ancestor is Charles Peterson Stuart, Swedish sailor, born March 2, 1837 in Stockholm.
He settles in New Caledonia in 1862, but certainly sailed a few years before in the South Pacific (Australia, New Zealand, Fidji ???)
I am looking for information about his parents Magnus Stuart and his wife Ingeborg Peterson.
I did not find anything on them the only Magnus Stuart found are Gustaf Magnus Stuart (1818-1888) and Gustaf Magnus Stuart (1771-1858) but they have no son named Charles (Carl).
Thank you for your help
Franck Peterson Stuart

2019-03-16, 14:50
Svar #16

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1250
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 12:39
  • Visa profil
Hi Franck!

Have you actually found the birth of Carl in any of the Stockholm's parrish church records on March 2nd 1837?

/Paul

2019-03-16, 16:46
Svar #17

Utloggad Kristina Gunnarsdotter

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5600
 • Senast inloggad: 2020-02-27, 15:03
  • Visa profil

2019-03-16, 22:20
Svar #18

Utloggad PETERSON STUART FRANCK

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2020-02-27, 12:42
  • Visa profil
Hello Paul,
I do not know where to look on the internet to find the Stockholm's parrish church records on March 2nd 1837 for the birth of charles.
Can you help me ?
Thank you
Franck

2019-03-17, 14:19
Svar #19

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1250
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 12:39
  • Visa profil
Hi Franck!

There are more than 10 possible, possibly 20, birth parishes within the city of Stockholm. On top of that, if the birth has taken place outside of Stockholm, but within the county of Stockholm (Stockholms län) I guess there could be another 40-50 parishes  that could be possible.

It seems like a very thin line to randomly seek for a birth that actually, or perhaps probably, could be wrong. Do you have anything else? Some name of a relative in Sweden? Some DNA-matches? Anything?

/Paul

2019-03-17, 19:58
Svar #20

Utloggad PETERSON STUART FRANCK

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2020-02-27, 12:42
  • Visa profil
Hello Paul,

Unfortunately, apart from his date and place of birth and the name of his parents, I have nothing else.
About DNA, there are Swedish people but they share only 0.6 of my DNA and none of them have peterson or stuart names in their trees.
Nevertheless, the town of Linkoping appears, maybe the home of the sailors from which he sailed.

Thank you

Franck2019-03-17, 20:19
Svar #21

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1250
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 12:39
  • Visa profil
The town Linköping appears in what context?

That town is not by the coast.

/Paul

2019-03-18, 21:25
Svar #22

Utloggad PETERSON STUART FRANCK

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2020-02-27, 12:42
  • Visa profil
Hello Paul,
I found the names Linkoping and ostergotland written by hand on a document but without knowing the source or the validity, and we thought for a long time that it was his hometown. But recently we find that in his French naturalization document he said he was born in Stockholm.
Yvonne Henriksson from "swedenroots.se" write me that there was a Seaman House in Linköping and that he maybe  just "jump on" the ship there.

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna