ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Stormhatt  (läst 1151 gånger)

2000-03-25, 18:14
läst 1151 gånger

Utloggad John Tengberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 224
 • Senast inloggad: 2013-02-23, 17:14
  • Visa profil
Var kan man finna upplysningar om denna släkt, adlad 1643 ?

2000-03-26, 12:02
Svar #1

Douglas Ice

Hej John!
Om det verkligen är en ointroducerad ätt så bör den finnas i Schlegel & Klingspors bok Den ointroducerade adeln i Sverige (el liknande titel!, minns ej namnet ordentligt). Om du menar den ätt som utgått ifrån faktorimäster Jöran Silvestersson i Jönköping (början av 1600-talet) så finns det uppgifter i Jönköpings stads historia (den äldre varianten - tror det var Björkman författaren hette).

2000-03-26, 13:20
Svar #2

Lotta Johansson

I Jönköpings historia, 1919, del III, sid 153 står i en not:
Fru Margareta Göransdotter Stormhatt var dotter af faktoren Göran Silvestersson. Dennes barn hafva sålunda antagit namnet Stormhatt.
 
Margareta var gift med Peder Håkansson, kommissarie vid Kungl Kommerskollegium, handelsman och borgare i Jönköping, stor donator till kyrkan. Deras barn var Lars och Andreas Wetterhamn Riddermark, Isak och Bargareta Wetterhamn, Håkan Ridderström, Petter Wilhelm och Christina Wetterhamn. Allt enligt samma bok som ovan, del III sid 158.
 
Mvh//
Lotta

2000-03-27, 00:13
Svar #3

Utloggad Pehr Sahlin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 254
 • Senast inloggad: 2019-05-28, 01:41
  • Visa profil
Adliga ätten Stormhatt, nr. 316, finns med i Elgenstiernas Ättartavlor.
Den introducerades på Riddarhuset 1647 och utdog sannolikt 1676 då kapten Carl Adolf Stormhatt stupade i slaget vid Lund.
 
Källa: Elgenstiernas Ättartavlor, band VII, sid. 725 (1932)

2000-03-30, 23:58
Svar #4

Utloggad John Tengberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 224
 • Senast inloggad: 2013-02-23, 17:14
  • Visa profil
Till Lotta och Douglas kan jag säga att jag inte tror vi talar om samma familj. Den som adlades hette Lars Eriksson, Stormhatt efter sin andra fru, men att släkten fanns i Elgenstierna visste jag inte, ej heller att den verkar vara introducerad. Jag får kolla.

2001-02-13, 19:22
Svar #5

Thomas Börjesson

Någon som vet något om Sofia Lorenzdotter Stormhatt ? Mamma till Sofia Justina Jung född 1646 i Stockholm död 1710. Samma släkt?

2001-02-13, 23:32
Svar #6

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9199
 • Senast inloggad: 2020-03-09, 20:25
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Sofia Lorentzdotter Stormhatt hör till den introducerade ätten, som står i Elgenstierna. Hon är alltså dotter till Lars/Lorentz Stormhatt, som nämns i John Tengbergs inlägg ovan.

2001-02-15, 01:00
Svar #7

Christian Andersson

Hej Thomas.
 
Om du vill komma lite närmre historian så kan ett besök i Bärbo kyrka och socken strax utanför Nyköping varmt rekommenderas. Även Sofias make Melkior Jung har lämnat spår efter sig i form av Glasbruksgatan på Södermalm i Stockholm. Hur kommer det sig att du är intresserad av denna släkt? Jag blir lite nyfiken eftersom jag själv råkar härstamma från detta par. Deras dotter Sofia Magdalena gifter sig med Johan Mattsson Sahlberg. Resten torde framgå av min sammanställning, som du hittar på:
http://www.genealogi.se/springer.htm
 
Mvh Christian

2001-02-15, 21:27
Svar #8

Thomas Börjesson

Hej!
Deras dotter Justina Sofia var mamma till Melcior Friedenreich, vars dotter Brita Magdalena var
gift med Rutger Belfrage i Västra Tunhem (P).
Hon var min morfar farmors farmor.
MVH
Thomas

2001-02-26, 23:58
Svar #9

Thomas Börjesson

Rättelse; Brita Magdalena var min morfars farmors
farmors mor.
MVH
Thomas

2005-05-29, 16:49
Svar #10

Utloggad Gert Brushammar

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 44
 • Senast inloggad: 2015-07-22, 14:37
  • Visa profil
Hej Thomas!
 
Intressant sidoinformation, även jag räknar paret Rutger Belfrage/Britta Magdalena Friedenreich bland mina anor. Hon var min farmors farmors mormors mor.
 
MVH/Gert

2005-05-30, 11:24
Svar #11

Utloggad Bengt Örtenholm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 201
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 15:15
  • Visa profil
Hej Stormhattsättlingar!
 
Tyckte det bara var kul för mig att även komma med ett inlägg! Jag är också Stormhattsätt-ling genom en syster till Brita Magdalena gift Belfrage nämligen Maria Sofia Juliana gift med majoren Jean Georg Bagge af Söderby. Maria Sofia Juliana var min morfars farmors mormors mor.
 
Mvh
Bengt Örtenholm

2005-07-01, 20:42
Svar #12

Utloggad Gunnar Tonnquist

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2008-11-30, 19:14
  • Visa profil
  • home.swipnet.se/gunnartq
Hej Per Sahlin, John Tengberg och Bengt Örtenholm
Jo - jag tror att släkten hänger ihop!
   Jag är ättling till Margareta Jöransdotter Stormhatt i Jönköping.Av Jöran Silvesterssons döttrar kallades bara Margareta och Christina (gm kapten Arvid Bjugg) för Stormhatt, de övriga endast Jöransdötter.
  Döttrarn kan inte ha ärvt namnet efter den adlade Lars Eriksson, enl. SAÄ född i Näs, Stormberg i Bärbo, men denne kan som Tengberg antyder ha tagit nämnet från en tidigare släkting, t ex modern i Stormberg utanför Nyköping.
   Men teori är, att Jöran Silvestersson, son till harnesksmeden Sylvester i Nyköpin (!), var gift två gånger; först med en Stormhatt från Bärbo och sedan med Anna Nilsdotter i Jönköping.
   Vad säger ni om det?

2011-06-05, 09:37
Svar #13

Utloggad Hans Sander

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 315
 • Senast inloggad: 2019-05-31, 10:11
  • Visa profil
Vad jag kan finna ut så finns det bara en adlig Stormhatt och enligt tidigare inlägg utdog släkten sannolikt då kapten Carl Adolf Stormhatt stupade i slaget vid LUnd. Så nu undrar jag, det fanns en konstapel Peter Stormhatt som stod anklagad inför den kungliga amiralitetsrätten 1705 för uppstudsighet mot kapten Michael Blom i samband med en vaktposttjänstgöring på skeppet STRALSUND. Är det någon som känner till något om Peter?  
med vänlig hälsning,  
Hans Sander  
Australien  
i

2012-02-02, 21:02
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1856
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 11:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Återfinns även en Måns Stormhatt i rysk fångenskap:  
 
[130]
Östgiötha Infant:
[Fältwäb:] Måns Stormhatt
Man: 1
Hustru: -
...
 
Källa: Diplomatica Muscovitica 143, Kommisionssekreteraren Th Knipercronas beskickningshandlingar 1721-1723, RA

2020-03-21, 10:38
Svar #15

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1856
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 11:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Swartsiö 29 Majus 1675
Tillstånd för Fru Catharina Stormhat at få bortförpanta någre Nork:[öpings] Bes:[lut] hemman.
Wij CARL .p. görom witterligit at Oss hafwor Fru Catharina Stormhat underdånigst låtit berätta, huruledes hon hafwer een Sohn som nu är stadd i Holland och dersammestädes warit i tienst under Militien, williandes han fuller nu therifrån, men kan icke ther till komma med mindre han af sin Moder med någre medell blifwer Undsatt och såsom hon ingen förmögenheet hafwer utj reda medell anhåller hon Underdånigst om Wårt nådige tillstånd at få bortförpanta någre sine Norköpingz Besluts hemman till bem:te hennes Sons Undsättning.
Till hwilken hennes underdånige begäran Wij hafwom bewillia welat, görom det och förmedelst detta Wårt öppne brefUnnom och effterlåtom at hon Fru Catharina Stormhat må få bortförpanta så mycket af sine Nork. Bes. hemman som hon kan få till låhns uppå 5 eller 600 rD. Her alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00243 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)


EÄ:
"Carl Adolf Stormhatt, född 165(3). Student i Uppsala 1663-09-19. Kapten vid livgardet 1676-03-01. Stupade ogift s. å. 4/12 i slaget vid Lund och slöt sannolikt ätten på svärdssidan."


Kaptensfullmakten - se här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00006
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)

2020-03-25, 20:27
Svar #16

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1856
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 11:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Belteberg 19 Decemb: A:o 1676
Försäkringh för ÖfuersteL:t Hastfer på någre Sahl: Stormhats hemman
Wij Carl .p. Giörom witterligit at alldhenstundh Wij hafuom medh nådher förmerckt dhee hulde och tappre tienster huilke ÖfwersteLieut:ten undher Wårt Lijf Gardie till footh Oss Elskel; Edhell och Wällb:   Hastfer giordt och bewijst hafuer, ty williom Wij och gierna låta honom för samme hans redelige wälförhållande niuta något werckeligit Nådhetecken. Och som twenne hemman i Södermanlandh förmedelst Capitenen Stormhats nu nyligen i slaget widh Lundh dödelige afgång berättas wara Oss och Crohnan hemfallne, huarföre hafue Wij af gunst och nåd welat förmedelst dhetta Wårt öpne brefz kraft försäkra be:te Öfuerste Lieut:t Hastfer at han dhemsamme skall fram för någon annan hafua till at bekomma och werckel: åthniuta, så snart Modren medh döden afgår och dhee som uppå Wår nådige tillåtelse hafuer något derpå förskutit, blefua förnögde: då Wij och medh ett annat och fullkombligit donations bref honom försee williom .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00242
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/425 (1676)

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna