ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 01 oktober, 2008  (läst 863 gånger)

2002-10-19, 15:49
läst 863 gånger

Lars Norby

Till följd av en diskussion om Stenflycht under Småland/Vederslöv har behovet uppstått att skapa en ny grupp för Johan Stenflycht, hans anor och ättlingar.
Se även diskussionen Von Jern under Ointruducerad adel.  
 
MVH
 
Lars Norrby

2002-10-19, 16:43
Svar #1

Bengt Nilsson

Stenflychts karriär är intressant och jag förmodar att han har en god chans att komma med i Svenskt biografiskt lexikon när de kommer så långt. Alldeles unik är dock inte hans karriär, det finns liknande exempel i Nils Hielm (1667-1726)och Olof Strömstierna (1664-1730). Det utdragna stora nordiska kriget ledde till stor efterfrågan på dugliga officerare och den som hade turen att överleva och var duglig kunde komma långt.

2002-10-19, 18:48
Svar #2

Peter Karlsson / anbytarvärd (Peter)

En omfattande diskussion med mycket som berör Stenflycht (Segersten) har sin början under Anbytarforum: Landskap: Småland: Socknar: Vederslöv (2002-10-12 ? 2002-10-20)  
Då det inte går att bryta ut valda delar av diskussionen (mycket gäller just Vederslöv) så får det räcka med en länk härifrån till den diskussionen..

2003-02-01, 00:12
Svar #3

Utloggad norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 452
 • Senast inloggad: 2018-11-12, 03:54
  • Visa profil
På Genealogiska föreningen i Stockholm finns det en mapp upplagd på Stenflycht blott innehållandes ett A4-papper, en skrivmaskinsavskrift (efter Tessin d.y.?)
 
Stenflycht  
General Stenflyckt dog i Juni månad 1757 på en dess gård i Småland. Våra krigshistorier innehålla hvarjehanda detailler, som hedra hans minne: var en af våra tiders bästa Partigångare, I Danzig gjorde han Konung Stanislaus stora tjenster, men ibland många herrliga egenskaper hos denne Herren, saknas åminnelse och belöning emot dem som varit honom tillgifne. Ett nog så vanligt Konungafel. DOck betalte Konungen av Frankrike för sin Svärfader och gaf, allt ifrån den tiden, General Stenflyckt en pension och 1736 General-Lieutenantsbrefvet i Franska Arméen. Han var hurtig till mods och glad till sinnes. Fält-Marskalken Fleming utsatte ett formligt premium på hans hufvud, till några tusen R:dr. Stenflyckt gaf ut ett contra-Manifest, hvari han förklarade, att som han ej ville bedraga någon menniska, så trodde han sig böra kungöra, att i fall någon bragte honom Fält-Marskalken Flemings hufvud, så gaf han ingen styfver derföre.
Grefve Magnus Stenbock plägade säga, att när han hade Stenflyckt och Palmstruch hos sig, så sof han obekymrad.
 
Generalen Stenflyckt var måg åt Fältherren Orlich och svåger till Marechel de Camp Orlich. Hans enda son blef i våras (1757) soldat vid Franska Arméen. Utom ägta säng har gubben lemnat 4 döttrar, den yngsta 3 år gammal.
 
Ur: Tessin & Tessiniana. Stockholm 1819. Sid. 346.
 
Om det nu rör sig om en samtida anteckning är det något märkligt att han nämner 1757 som dödsår.  
I kyrkoboken anges dödsdagen till 1758-06-21.
 
MVH
 
Lars Norrby

2003-02-01, 18:11
Svar #4

Bengt Nilsson

Tessin och Tessiniana härstammar från Carl Gustaf Tessin (1695-1770) efterlämnade manuskript. Jag vet inte varifrån just det här avsnittet är hämtat, men 21/6 1758 anges som dödsdag också i Karl XII:s officerare. Allt stämmer förstås också om det i Tessins anteckningar står en åtta istället för en sjua, så det kan kanske vara läs- eller tryckfel i samband med utgivningen.

2003-07-30, 17:52
Svar #5

Utloggad norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 452
 • Senast inloggad: 2018-11-12, 03:54
  • Visa profil
Hej!
Kanske vore på tiden att återuppliva diskussionen.  
Jag har på sistone funderat på mitt släktskap med Stenflycht och försökt att kritiskt ifrågasätta det. Som nämnt är  min källa en släktutredning av en för mig till namnet okänd släkting. I denna uppges det att Mikael Johansson är född 1749 i Vederslöv, att han ska ha arbetat som hospitalsintendent i Dänningelanda, varit gift med en Anna Karlsdotter. Följande har jag vaskat fram i Dänningelandas kyrkoarkiv:
1775-09-30 Vigdes Hospitals Michael Johansson och pigan Anna Carlsdotter från Dänningelanda. Att det inte står hospitalsjonet är klart, men intendent är heller inte helt utläsbart (Dänningel C:1)
7 december samma år föddes.Hospitalsjnteresentens (??) Micha?l Johansons och hustru Anna Carlsdotters barn i Dänningelanda ..Christina. Inget av vittnena tycks vara syskon till föräldrarna.
1779-01-12 föds Elin (C:I s. 42) - Michael saknar nu titel.  
1784-07-12 dör Elin (C:1 s. 223). Michael kallas nu för hospitalshjon och familjen är bosatt i Dänningelanda backstuga.
1783 Januari d 16 föddes och d 19 dito döptes Michel Johansson och hust Anna Karlsdotter barn i Backstugan vid Deningelanda  en dotter och kallades Ingrid.  Bland vittnena finns en Mademselle Anna Stina Cavallius - i övrigt drängar utan synbart släktskap.
1790-10-05 föds Elin nr. 2 i Dänningelanda backstuga.
1802-02-18 dör hospitalshjonet Michels hustru Anna Carlsdotter, 51 år gammal.  
1805-05-23 dödde .Hospitalshjonet Micha?l Johansson i Dänningelanda. 54 år gl.
Ingenstädes har jag funnit att makarna är vittnen vid dop i församlingen (har särkilt kontrollerat åren 1770-1785).  
I den äldsta husförhörslängden (AI:1) finns familjen upptagen från 1797-1802 på s. 36 under Dänningelanda backstuga (under Korpegårds Soldatetorp). Av ngn anledning är de upptagna två gånger (och överstrukna). Michael uppges vara född 1751 liksom hustrun. De tre överlevande döttrarna är vid liv, men Kristina tycks tjäna i Valeryd (?) 1798.
På sidan 80 i samma längd (1802-1806) återfinns under Nybygget Ingrid Maria (kallas så även på s. 80) f. 1783 samt Elin f. 1790. Båda är överstrukna utan vidare kommentarer. Mikael har jag ännu inte lyckats finna i längden. Kristina dyker 1815 upp i Skatelöv.
I födelselängden för Dänningelanda (födelselängden börjar 1751 efter ett par års lucka) och Vederslöv saknas makarna för aktuella perioder. Efter tips om en artikel om Stenflycht (Värendbygder 1973, s. 54-65) tycks denna ha brukat Oby säteri i Blädinge. På s 41 i födelselängden där står för år 1750:
12 september föddes hushållerskans Kristin Hagebergs oächta barn på Oby herregl. christnades samma dag. Nom: Micka?l Test: Jonas Lungele (?) dr: Johan Linnerot H: Elisabet i Hisebro Pig: Jumes (??) på Oby.  
Att prästen i Dänningelanda skrivit 1751 är väl inte så konstigt: Michael kan ha uppgivit sin ålder vid något förhör under årets första hälft och prästen har sedan räknat bakåt och fått fel år.  
Uppgifterna sammanfaller väl med Christopher von Warnstedts uppgifter i Släkt och Hävd 1996. Jag har dock ingenstans i materialet sett att Micael använder sig av släktnamnet Segersten. Något bevis för att Blädingegossen och hospitalsjonet i Dänningelanda är identiska finns inte heller. Det hade varit intressant att del av CvW?s hans sagesmäns forskning.  
Frågan är nu vilka Stenflychts vistelseorter var i Sverige efter återkomsten omkring 1741. I juli 1743 vistas han i Ystad. Han tycks fram till sin död ha varit politiskt aktiv i Stockholm. Kanske ägde han fastighet där. Var han bosatt i Blädinge? Eller innehade han flera egendomar samtidigt?
 Kan Michael återfinnas vid någon skola eller universitet? Vart tog familjen vägen efter Stenflychts död? Kan Michael f 1749 vara en annan Michael än Michael f. 1750 (eller 1751)?  
Vad beträffar mödrarna tycks hushållerskorna ha skiftat efter tycke och smak och det får väl i nuläget betraktas som ytterst svårt att fastställa vilka mödrarna till de olika barnen var.  
Finns det slutligen någon som har tillgång till Värendbygder 1973? Har försökt beställa den på biblioteket, men hitintills utan resultat.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Norrby

2004-01-06, 17:11
Svar #6

Utloggad norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 452
 • Senast inloggad: 2018-11-12, 03:54
  • Visa profil
Hej igen!
 
Som tidigare nämnt råder det viss tvekan om Stenflychts (ev.) son Michael Johansson ska räknas som hospitalsintendent eller hospitalsjon. Helt klart är han det under sitt senare levnadslopp. Tidigare kallas han dock i födelseboken för något som med mycket god vilja kan tolkas som hospitalsintendent. Nedan stående urklipp är hämtat ur Dänningelandas födelsebok. På den övre raden (syns ej här) står det hospitals-; men vad står det sen? Intreshenten?
 
 

2004-01-06, 17:15
Svar #7

Utloggad norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 452
 • Senast inloggad: 2018-11-12, 03:54
  • Visa profil
PS!
 
Ledsen för storleken på bilden (mitt först bildinlägg). Det sökta ordet står mellan datumet Decembr 7 och namnet på barnet Christina (skrivna i v. marginal).
 
MVH
 
Lars Norrby

2004-01-06, 17:35
Svar #8

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10748
 • Senast inloggad: 2019-09-21, 07:47
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Här kommer en bild där jag tror hela ordet står.


 
Jag tyder det till  
Hosspitals
Interessenten(s?)
 
Om man slår upp ordet Interessent i SAOB finns följande betydelse:
UTTAL: in1träsän4t l. -es-,
 
GENUS: m.||ig.; best. -en; pl. -er.  
FORMVARIANTER: ( interessant 1685. inter(r)essent (-sz) 1633--1873 intrescent 1652. intressent 1681 osv.)  
 
ETYMOLOGI: [av t. interessent, till interessieren (se INTRESSERA);  
jfr INTRESSANT]
 
 
1)  
BRUK: (i sht i fackspr.)
 
BETYDELSE: person l. land l. företag o. d. som har intressen att bevaka (i ngt); i sht: person osv. som är ekonomiskt intresserad (i ngt); särsk.: person osv. som placerat pängar (j ett företag l. ett visst slag av värksamhet), delägare, bolagsman; äv. om part i ett mål; jfr INTRESSERA II 1 a, 2 a β, 3 b, 4 a α, β.
 
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2004-01-06, 22:56
Svar #9

Utloggad norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 452
 • Senast inloggad: 2018-11-12, 03:54
  • Visa profil
Hej Olle!
 
Kul att se att du åter är på hugget. Är det ett vanligt sätt att skriva dubbelt s som ovan vid denna tid? Det som lurar mig litet är att prästen inte skriver det långa andra s:et på samma sätt som annars i texten. Här finns avslutas tecknet inte med öglor, utan är mer utdraget. Är annars överens med din tolkning.
Var också inne på tanken att det kunde röra sig om en aktieägare. Frågan är då vad en hospitalsintressent är? Har tidigare ställt fråga under Dänningelanda om hospitalet därstädes, utan resultat.
 
Tack för hjälpen
 
Lars Norrby

2004-02-02, 22:44
Svar #10

Utloggad norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 452
 • Senast inloggad: 2018-11-12, 03:54
  • Visa profil
Hej!
 
Genom en polsk forskare har det framkommit en tämligen sensationell nyhet: Stenflycht gifte efter Anastasias död om sig med hennes syster Barbara. Svärfadern Filip Orlik har lämnat betydande spår efter sig, bland annat memoarer.
 
Med tanke på att S. tillbringade merparten av sitt tämligen långa liv utomlands finns det uppenbarligen mycket att hämta i utländska källor.
 
Ber att få återkomma till ämnet när diskuterat igenom de polska källorna om S. med min nya polska bekantskap.
 
MVH
Lars Norrby

2004-02-03, 20:45
Svar #11

Bengt Nilsson

Filip Orlik är förstås ett känt namn på många sätt och det finns två tjocka band dagböcker i faksimilupplaga. Hans son Hryhor hamnade i Frankrike och det lär visst också finnas en del familjepapper kvar där.

2004-12-27, 23:27
Svar #12

Utloggad niclas

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Kan Gustaf Th. Segersten född 1808 (3)/10 som bodde på Gårdsby herrgård hos herr major Carl Rappe på 1800-talets början [källa: Gårdsby AI:3 (hfl 1805-1808), s 390; Genlineid: 826.4.28200] vara ett barn till något av Johan Stenflychts uä barn (vilka kallade sig Segersten)?

2007-06-29, 22:11
Svar #13

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10748
 • Senast inloggad: 2019-09-21, 07:47
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Ett ströfynd från GID 2702.6.53300,  [Stockholm]  Storkyrkoförsamlingen,  CA.10, Födde,Dop, 1752 - 1764, Bild 5:

Här har de blivit baroner ...
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2008-01-29, 14:59
Svar #14

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Om Johan Stenflycht
 
Undertecknad arbetar med en uppsats på engelska för Ukrainska vetenskapsakademin i Kiev om Johan Stenflycht (1681 - 1758) som svärson till den ukrainske hetmanen Filip Orlik. Den senare vistades med familj i Kristianstad 1716 - 1720. Är intresserad av information om Stenflycht. Jag har redan ett rätt så omfattande material. Bl.a. känner jag till Stenflychts självbiografi på franska i RA. På grund av mina bristande kunskaper i franska språket kan jag tyvärr inte använda den källan.
 
Stenflycht gifte sig 1723 med hetman Orliks dotter Anastazya.
 
Ovannämnda uppsats kommer att publiceras i ett verk som utges i Kiev om svensk-ukrainska föbindelser under 1700- och 1800-talet.
 
Tacksam för kontakt med någon som har bidragit till den pågående diskussionen om Stenflycht och har intresse för och konskaper om den mycket internationelle generalen.
 
Bertil Häggman
jur kand, författare
Medlem, Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

2008-01-30, 14:52
Svar #15

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1644
 • Senast inloggad: 2019-09-21, 11:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Hej Bertil!
 
Christopher von Warnstedt skrev en artikel om Östgötasläkten Segersten/Stenflycht i medlemsbladet ÖGF-Lövet i september 1996 och maj 1998.
 
Jag har i min forskning kring Svabesholms kompani (Södra Skånska kavalleriregementet) en korpral vid namn Gustaf Segersten. Han blir ihjälskjuten (i Polen) 1704 17/11 av en polsk adelsman. Därav har jag varit inne och nosat lite i ovanstående östgötasläkt.
 
Bästa hälsningar
Magnus Lindskog

2008-02-01, 15:03
Svar #16

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Bäste Magnus:
 
Tack för Ditt inlägg. Ja, jag vet att Christopher von Warnstedt har publicerat i Östergötland om Stenflycht och jag har åtminstone en av hans artiklar i ÖGF-lövet (som behandlar senare delen av hans liv).
 
Har redan skrivit en artikel om Stenflycht på svenska, som ännu är opublicerad. Den engelska artikeln kommer att bli en utvidgning av den svenska artikeln.
 
Stenflycht hette ju ursprungligen Segersten. Han hade två söner som dog unga men det var betydligt senare än 1704 (då de inte ens var födda).
 
Jag har kontakt i Vederslöv, där generalen ligger begraven, och har erhållit en hel del hjälp därifrån.
 
Med de bästa hälsningar och trevlig helg.
 
Bertil Häggman

2008-02-04, 13:20
Svar #17

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
1709 - 1714
 
För att närmare klargöra generalen Stenflychts relation till den ukrainske hetmanen Filip Orlik lämnar jag nedan en bakgrundsinformation. Efter det svensk-ukrainska nederlaget vid Poltava 1709 (300-årsminne 2009) tog sig Karl XII, hetmanen Ivan Mazepa och dennes kansler Filip Orlik över Dnjepr till ottomanskt territorium med några tusen man. De kom samtliga att verka från Bender i nuvarande Moldavien.
 
När Mazepa avled 1710 valdes Filip Orlik till dennes efterträdare med svenskt godkännande (Sverige hade då ersatt Ryssland som skyddsmakt för Ukraina). Under vistelsen i Bender, då Orlik blev god vän med kungen, skrev 1710 den nyvalde ukrainske hetmanen med ett antal medarbetare en konstitution för Ukraina (en av de äldsta författningarna i Europa), landets första. Den kommer att högtidlighållas i Ukraina 2010.  
 
Orlik ledde, stödd av Sverige och det ottomanska riket under perioden 1710 - 1714 en styrka om  
16 000 man inkluderande krimtatarer mot västra Ukraina. Det fanns också ett samarbetsavtal mellan Ukraina och det ottomanska riket, som dock bröts i och med ett fördrag mellan Konstantinopel och Moskva vid floden Prut den 12/23 juli 1711.
 
1714 - 1715/16
 
När Karl XII lämnade Bender 1714 följdes han av något tusental svenska och ukrainska soldater, svensk kanslipersonal och Filip Orlik med familj och regering. Befälhavare var generalen Axel Sparre. Framkomna till Hannover i Tyskland fortsatte man till Svenska Pommern och Stralsund under 1715. Filip Orlik med familj vistades under 1715 i Altefähr på ön R?gen (då svensk). I december lämnade sällskapet Stralsund strax innan staden kapitulerade. Med ett svenskt krigsfartyg fördes Orlik och sällskap till Ystad för att landvägen fortsätta till Kristianstad. Den senare staden hade av generalguvernören i Skåne, Karl Gustaf Hård, utsetts till residensort för hetmanen. Denne kom att bo i Kristianstad 1716 - 1719 med familj. Den ukrainska regeringen kom främst att vistas i Stockholm. Det senare året lämnade Orlik staden och reste till Stockholm där han vistades 1719 - 1720, då han lämnade Sverige för att ta upp kampen för ukrainsk självständighet närmare Ukraina. Det var alltså tre år efter det att Orlik lämnat Sverige, som Johan Stenflycht gifte sig med hans dotter Anastazya.
 
För den som är intressarad går det att läsa mer i min artikel Kristianstad, Filip Orlik och Ukraina - märkesdagar 2008 - 2010 i Kristianstadsföreningens tidskrift C 4 Häradsbladet, Årgång 20, nr 2/2007.
 
Bertil Häggman

2008-02-08, 13:07
Svar #18

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Hetman Filip Orliks son Gregorius Orlik (svåger till Johan Stenflycht) studerade vid Lunds universitet
 
Här sänder jag information om Johan Stenflychts svåger Gregorius Orlik, som slutade som fransk generallöjtnant. Han studerade 1717 - 1718 vid Lunds universitet och lånade böcker vid universitetsbiblioteket (kvittona finns bevarade).
 
Om G.O.:s tid i Lund och hans senare karriär i fransk tjänst finns mer detaljer i min artikel Son till ukrainsk 1700-talsstatschef med skånsk anknytning studerade i Lund, Lundagenealogen - Medlemsblad för Lunds Släktforskarförening, nr 1/2008, ss. 7 - 9. Den som är intresserad av detaljer om Johan Stenflycht och hans ukrainska anknytning kan studera den artikeln. Skall se om Lundaföreningen skulle kunna tänka sig att lägga in artikeln på Anbytarforum.
 
Bertil Häggman

2008-02-15, 14:57
Svar #19

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Johan Stenflycht i det europeiska historiska sammanhanget
 
I början av 1700-talet förekom en rad uppror i Östeuropa, som delvis var en kamp för självständighet. Johan Stenflycht var aktiv i åtminstone tre av dessa uppror.
 
Ukraina
 
Här reste sig hetmanen Ivan Mazepa i Ukraina mot rysk kontroll under Peter I genom att 1708 ansluta sig till Karl XII och den svenska huvudarmén.
 
Polen
 
År 1706 ersatte kung Stanislaus I Leszczynski Sachsens konung August II som kung i Polen. Stanislaus hade svenskt stöd och representerade traditionell polsk republikanism i strid mot sachsisk absolutism.
 
Ungern
 
Den ungerske adelsmannen Ferenc Rakoczi II inledde 1703 ett åtta år långt uppror mot kejsardömet i Wien.
 
Johan Stenflycht tjänstgjorde i den ungerska upprorsarmén för att sedan ge sitt stöd till Stanislaus. I omgångar kämpade Stenflycht för kung Stanislaus och när denne 1736 tvingades lämna Polen och för andra gången avsäga sig sin krona följde Johan Stenflycht med honom i exil till Frankrike (där Stanislaus genom en uppgörelse hade blivit härskare över Lorraine). Genom kontakterna med Filip Orlik och hans son Gregorius Orlik (som var svåger till Stenflycht) kom den svenske generalen att ge sitt stöd till ukrainska självständighetssträvanden.
 
Det är betydelsefullt att minnas detta när man utvärderar Johan Stenflychts karriär.
 
Bertil Häggman

2008-02-22, 14:20
Svar #20

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
FRÅN BRESLAU (SCHLESIEN) VIA LUND TILL NORSKA GRÄNSEN 1717 – 1718 -
NÄR DEN SVENSKE ÖVERSTEN JOHAN SEGERSTEN (ADLAD STENFLYCHT 1717, NR 1504) MÖTTE ANASTAZYA ORLYK, HETMAN PYLYK ORLYKS DOTTER, I LUND

 
Det var troligen under ett besök hos brodern Hryhor Orlyk i Lund, som Anastazya för första gången mött östgöten Johan Stenflycht. Denne, då överste, hade av Karl XII kallats hem till Sverige, mitt under brinnande krig, från Breslau (numera polsk stad), där han befann sig.
 
Stenflychts färd inleddes med postdiligens mot Berlin. Han bar täcknamnet ”de Kahlen” och påstod sig vara läkare från Mecklenburg. I postdiligensen mötte han en preussisk ambassadsekreterare, som undrade om de Kahlen möjligen kände till en viss ökänd ”Colonel Stenflycht” från tiden i Breslau. Skulle översten passera Berlin kunde man göra sig av med honom där och låta honom försvinna, tyckte den preussiske diplomaten. Stenflycht tog tacksamt emot varningen. När postdiligensen kom till Berlins stadsport garanterade ambassadsekreteraren för Stenflycht som en god vän.  
 
Färden för överste Stenflycht fortsatte omgående med postskjuts mot Mecklenburg. Vid utfarten från Berlin blev de Kahlen tillfrågad vad han hade för yrke. Läkare, svarade Stenflycht. Utmärkt, sa stadsvakten. Han behövdes för en sjuk rysk kapten, som ledde ett kompani ryssar, som var förlagda där. De Kahlen gjorde en undersökning på officeren och skrev ut en hästmedicin samt skyndade vidare, innan medicinen verkade.
 
I byn Fischland (norr om Rostock) lyckades de Kahlen efter några veckor hitta en fiskare som var villig att ta honom över Östersjön till Skåne. Ankommen till Trelleborg fortsatte han till Karl XII:s högkvarter i Lund. Han kom fram mitt i natten och dröjde i kungens väntrum medan denne steg upp. När kungen kom mot honom bugade Stenflycht, men han blev inte igenkänd. Kungen gick ut på bakgården och översten följde efter och sa:
 
”Ers Majestät känner säkert inte igen mig. Jag är överste Stenflycht”. Kungen blev förvånad och sa: ”Är det möjligt att ni är överste Stenflycht?”.  
 
Nu ryckte han av överstens peruk och hälsade vänligt. Stenflycht redogjorde för vad som hänt i Polen och blev beordrad att i fortsättningen följa kungen på hans resor. Veteranen Stenflycht åt fortsättningsvis vid kungens bord.
 
I Lund blev Stenflycht inkvarterad hos befallningsman Samsiö. Där fann han sin bror Peter Stenflycht, som rymt från rysk fångenskap. De hade inte setts på tio år.
 
Det var under tiden i Lund som översten träffade Anastazya Orlyk, som han 1723 gifte sig med.  
 
I Lund blev Stenflycht alltmer kungens förtrogne. Ett av överstens uppdrag blev att ta hand om kungens unge systerson, prins Karl Fredrik av Holstein-Gottorp. Han skulle lära sig fäkta och rida. Det var så Stenflycht blev inblandad i kampen om vem som skulle efterträda Karl XII. – striden mellan Hessen och Holstein-Gottorp. Det skulle senare få ödesdigra konsekvenser för honom.
 
Under 1718 deltog Stenflycht i krigsförberedelserna mot Norge. Han var ständigt med på kungens inspektionsresor. Så var också fallet vid ritten från Vänersborg till Lund i april 1718. Sträckan på omkring 350 kilometer avverkades på 23 timmar.
 
När fälttåget inleddes fick överste Stenflycht i uppdrag att leda en spaningsstyrka på 900 man in i Norge. Kungen stannade vid Fredrikshalds fästning där också den ödesdigra kulan gjorde slut på Karl XII:s liv den 30 november 1718.
 
Trevlig helg önskar
 
Bertil Häggman (som fortsätter serien om Johan Stenflycht och hans internationella kontakter)

2008-09-12, 13:57
Svar #21

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
För Stenflychtsintresserade påminnes om att denne avled för 250 år sedan i år (21 juni). Eventuellt kommer en artikel av mig att publiceras om generallöjtnanten i nästkommande nummer av tidskriftenI Värend och Sunnerbo.
 
Bertil Häggman
jur kand, författare

2008-09-12, 14:21
Svar #22

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10748
 • Senast inloggad: 2019-09-21, 07:47
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Lägger in en aktuell länk till den diskussion som fördes efter en fråga av Lars Norrby 2002 under .
 
Bertil Häggman,
Har inte läst igenom allt Du skrivet ovan, men vore tacksam om Du angav någon källa för Dina uppgifter. Är det möjligen den dagbok av Johan Stenflycht som jag ramlade över på RA för många år sedan, som Du använder?
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2008-09-23, 12:29
Svar #23

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Bäste Olle Elm:
 
Det finns relativt mycket publicerat om Johan Stenflycht bland annat i Östergötland, hans födelselän. Jag använder både svenska och utländska källor. En längre artikel av mig om generallöjtnanten publiceras (på engelska) av Ukrainas historiska institut i Kyjiv under året. En artikel på svenska kommer att publiceras på webpage www.karlxii.se under hösten. Dessa bägge artiklar kommer att innehålla bibliografiska hänvisningar.
 
Den 21 juni i år var det 250 år sedan Johan Stenflycht avled. Tillsammans med bland annat Ukrainas ambassadör var jag närvarande i Vederslövs gamla kyrka vid en blomsterhyllning (i samband därmed publkicerades artiklar i Smålands-Posten och Barometern, Kalmar).
 
När det sedan gäller Stenflychts dagbok på franska på RA har jag inte tillgång till denna.
 
Med vänliga hälsningar
 
Bertil Häggman
jur kand, författare
 
-oo-
 
Författaren Bertil Häggman har publicerat 150 böcker och tidskriftsartiklar på varjehanda språk.

2008-09-24, 10:30
Svar #24

Utloggad gst

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Det verkar tråkigt att inte kunna använda dagboken, som väl är en viktig källa i sammanhanget. Franska språket har inte ändrat sig så mycket som svenskan under de senaste århundradena.
GS

2008-09-24, 10:43
Svar #25

Utloggad gst

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
En dagbok är ju ofta annalistisk i formen, så det borde på så sätt bli enklare att vaska fram önskad information.

2008-09-24, 11:25
Svar #26

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10748
 • Senast inloggad: 2019-09-21, 07:47
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Bertil Häggman,
Vad innebär det när Du skriver: Det finns relativt mycket publicerat om Johan Stenflycht bland annat i Östergötland, hans födelselän.?
Tror att fler än jag skulle uppskatta en mer detaljerad redogörelse än så för att själva kunna både kontrollera och använda det som publicerats.
Att Du ännu inte använt Stenflychts dagbok var intressant. Själv skulle jag - om jag skrev om Stenflycht - vara klart intresserad av en sådan källa.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2008-09-24, 16:55
Svar #27

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Bäste Olle Elm:
 
Tack för mail. Självbiografin på RA är på franska, skriven på 1700-talet och således svårläst. Om jag får tillgång till den skall jag försöka använda den.
 
Vad sedan gäller källor i övrigt ber jag Dig lugna Dig till publiceringen i Kiev och till dess artikeln på svenska publiceras på nätet enligt uppgift ovan. Jag kommer att informera när artiklarna finns tillgängliga. Att döma av tidigare bidrag här synes det finnas goda kunskaper om källor beträffande Stenflycht.
 
Med vänliga hälsningar
 
Bertil Häggman
jur kand, författare

2008-09-25, 14:01
Svar #28

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Någotom www.karlxii.se  
 
Undertecknad finns representerad med fyra artiklar på ovannämnda hemsida, varav en på engelska (som bland annat berör Johan Stenflycht) och tre på svenska. Det är en sajt om svensk stormaktshistoria och publiceras av Peter From, som är författare och egen företagare inom IT. Historiska Media, ett förlag i Lund, har publicerat Froms böcker Karl XII:s död (2005) och Katastrofen vid Poltava (2007). From driver också bloggarna Word Press Magazine och e-Spot. Sedan augusti 2008 publicerar jag på sajten. För en kort presentation av mig hänvisas till www.karlxii.se
 
Med vänliga hälsningar
 
Bertil Häggman
jur kand, författare

2008-10-01, 13:42
Svar #29

Utloggad berig

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-03-09, 16:06
  • Visa profil
Det gläder mig att kunna meddela att min artikel om Johan Stenflycht nu lagts in på websidan www.karlxii.se. Frågor om källor med mera mottas gärna på denna lista.
 
Mvh
 
Bertil Häggman

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna