ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Skarpenfelt (Skarp von Felt)  (läst 1836 gånger)

2012-12-29, 11:57
läst 1836 gånger

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil
Postat fredagen 28 december 2012 - 22:27            
 
--------------------------------------------------------------------------------
Skytts häradsrätt F11a:14 (1760-1761) bild 109-117. Snälla finns det någon som kan hjälpa mig med textmassan om skulder mm i Isak Skarpenfelts bouppteckning.  
ulla svensson  
 
 
Eva Dalin  
(Dava)
Föreningsmedlem  
 Postat fredagen 28 december 2012 - 22:58            
 
--------------------------------------------------------------------------------
Hej Ulla.  
 
Texten börjar på högersidan uppslag 210(bild 110) och är ett auktionsprotokoll.  
 
Ao 1760 den 20 Martii uppå behörig anmodan, samt efter utgångne allmänna kungörelser, hölts öppen auktion uti Wästra Wärlinge å efterskrifne Ägendomen tillhörig Sterbhuset efter framledne Corporalen af Cavalleriet wälborne herr Isaac Scarpvonfeldt, uti närvaro af änkan A L Schog och de omyndiga Barnens fäderne frände, farbrodern Hofrätts Commissarien wälborne herr Zion Scharpvonfeldt: med hvilken förrättning tillgick på följande sätt.  
 
Detta inlägg ska nog flyttas från Vanstad till diskussionen om Skarpenfelt.  
 
 
MVH  
Eva Dalin

2013-04-07, 12:12
Svar #1

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil
Isaac Gustaf Skarp von Felt, blev adlad omkring 1650. Var kan man läsa om detta? Sedan skulle han ju gjort någon form av militäriska insatser. Var kan man läsa om detta? Finns det någon som kan hjälpa mig vidare om honom.
Han är min ana rakt nedstigande.
hälsningar/ulla svensson

2013-12-23, 14:41
Svar #2

Utloggad Viktor Alin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 196
 • Senast inloggad: 2018-10-16, 23:13
  • Visa profil
När Isak Skarpenfelt adlades var han bara korpral, vilket ju måste betraktas som något ovanligt. Vad låg bakom hans adlande? Jag vill minnas att det i sköldebrevet står att han fått rekommendationer, varför det är rimligt att anta att han har fått hjälp att driva denna fråga. Av vilka? Han gifter sig ganska omgående därefter med en dotter till Jacob Jacobsson Pistol. Kan han varit drivande i detta?
 
Tack på förhand

2013-12-30, 22:12
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4178
 • Senast inloggad: 2019-10-10, 12:05
  • Visa profil
Enligt vad som framkommer i drottning Kristinas riksregistratur, då sköldebrevet utfärdades genom ett öppet kungligt brev 1650 29/11, så verkar det som att Isak Skarp rekommenderades av sin överkommendör, vem nu det kan vara? Här kommer en avskrift av det stycke ur riksregistraturet, som gäller motiveringen till adelskapet (källa: Riksregistraturet 1523-1718, vol. B:269 (okt-dec 1650), sid. 554v-556):
Sköldebreef, för Isak Skarph. Wij Christina etc. etc. Göre witterligen at såsom dhen medh gått beröm ähre till att hughkommas [...] ...dhet ähra och dygdh sampte trogne tiänster, som tillböhrlige belöhningh måge bekomma. Så alldenstundh Wår TrooTiänare och Corporal under Smålandz Cavallerie Ehrligh och Manhafftigh Isack Skarph hafwer uthi en rumligh Tijdh låtit sigh brucka j Wår och Sweriges Chronas KrigzTiänst, och, som honom dhedh beröm och Wittnesbördh af hans ÖfwerCommendeur gifwes, sigh däruthinnan widh förefallne och an præsenterade occasioner, Manligen trogen och Tappert förhållit, och uthi hwadh honom tillstådt hafwer, inthet underlåtit emoth Oß och Fädernes landet, sin plicht och skyldigheet, at giöra tillböhrligit nöije. Wij hafwe fördenskull, såsom och att bend: Isak Skarph, än ytterligare och så länge han lefwer, j wahnligh huld och troheet emoth Oß och Chronan, skall wara förplichtat att Continueras och framhärda, welat af gunst och nådigh benägenheet, hans Condition och Wilckor förbättra, och honom sampt alle hans, effterkommande ächta Lijfzarfwingar så Mans som qwinnköhn, med effterfölliande Sköldemärcke och Wapn benåda....
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2013-12-31, 10:40
Svar #4

Utloggad Viktor Alin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 196
 • Senast inloggad: 2018-10-16, 23:13
  • Visa profil
Stort tack!
 
Överkommendör låter ju som någon väldigt högt uppsatt militär, men jag antar att det kan vara allt från en ryttmästare och uppåt i praktiken. Har du någon idé om var denna rekommendation kan återfinnas?

2014-01-07, 10:29
Svar #5

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil
En anledning till hans adlande kan vara att hans mor Beata Persdt Svenskes far var adlad.
hälsn/ulla svensson

2014-01-07, 18:21
Svar #6

Utloggad Bengt Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 324
 • Senast inloggad: 2015-04-20, 21:31
  • Visa profil
Överkommendör syftar gissningsvis på regementschefen. Fallet skulle väl i och för sig kunna vara snarlikt Jacob Jacobsson Pistols, d.v.s. att Skarp hade planer på att gifta sig med en frälsemans dotter men var bekymrad över de konsekvenser det skulle få om han själv fortfarande var ofrälse.

2014-01-07, 18:57
Svar #7

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil
Tack Markus Gunhaga för din inlaga om sköldebrevet.  
hälsningar
ulla svensson

2015-08-12, 22:30
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
General Mönster Rulla uppå Kongel: Maj:tts Södra Skånska Regementet till Häst /.../ Lyngsjö 16 Septemb. 1732 Liif Compagniet
 
Rusthåll 94 (gamla 111) Lars Anderssons, Jöns Anderssons, Måns Anderssons ock Jeppa Isakssons Swäntienare Anders Öman fått Hr Grefwe ock GeneralMajor Levenhauptz interims afskied d. 18 September 1729, i stället samma dag antagit
Isack Skarp von Felt, för Rusthållet Rugerup, föd i Skåhne.
Ålder: 21
Tiensteåhr: 3
Den gamla karlens interims afskied confirmeras och den i stället insatte approb:s
 
Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 945 (1732-1732) Bild 680 (AID: v437193.b680, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
 
LjfCompagniet under Södra Skånska Regementet till Häst /.../ Lyngsiö den 30 Augustii 1737.
 
Rusthåll 94. Lars Anderssons, Jöns Anderssons, Måns Anderssons och Jeppa Isakssons Swäntiänare Isack Skarp von Felt Transporterat till Sallerups Compagnie in April månad 1736 och i dess ställe samma åhr antagen /.../ för Rusthållet Rugerup
 
Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 946 (1737-1737) Bild 420 / sid 67 (AID: v437194.b420.s67, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
Sallerups Compagnie under Södra Skånska Regementet till häst /../ uti Lyngsiö den 31 augusti Anno 1737
 
Rusthåll 116. Hr Öfwer Commissarien Clefwes Swentjenare /.../ och d: 1 Martii 1736 åter i stellet hijt Transporterad ifrån Lijf Compagniet
Isack Scharp von Felt för Börringe
Föd i Skåne, 26 åhr g:l, 8 åhr tjent.
 
Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 946 (1737-1737) Bild 2260 / sid 445 (AID: v437194.b2260.s445, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
Rulla uppå Sallerups Compagnie af Södra Skånska Regemente til Häst /.../ utj Dahlby den 31 october 1744
 
Rusthåll 116. Hr Borgmästaren Josias Hegards swentienare Isach Scharpvonfelt avancerat till Corporal wid Östra Göinge Compagniet d: 8 aprill 1743. /.../
 
Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 947 (1744-1744) Bild 4040 (AID: v437195.b4040, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
Rulla uppå Östra Göinge Compagnie af Södra Skånska Regimente till häst /.../ på Areslöfs gård den 5 November 1744.
 
Första Corporalskapet
Första Corporalen
/.../ I stället samma dato [d: 7 april 1743] till Corporal hjt avancerat Ryttaren från N:o 116 af Sallerups Compagnie Isac Skarp von Feldt som d. 4 april 1744 fått Transport till [Andra] Corporals Indelning wed Haglösa Compagnie, ...
 
Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 947 (1744-1744) Bild 1090 (AID: v437195.b1090, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 947 (1744-1744) Bild 2880 (AID: v437195.b2880, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
EÄ, TAB. 5.
Isak (son av Gustaf, Tab. 4), född 1709-05-19, kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Dödsskjuten 1758-01-12 i pommerska kriget. Gift 1741-05-21 i Vanstads socken, Malmöhus län med Anna Lovisa Skog.
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2015-08-12 22:33)

2015-12-02, 22:27
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Wemmenhögz Häradz Protocoll
/.../
Anno 1693 d 7 Martij höltz Förhöör, effter Wälborne Hr Öfwerstens och vice Gouverneurens David Makliers Ordres af d 21 passato, öfwer dett klagamåhl, som öfwer Corporalen Wälborne Hr Gustav Skarp von Feldt wid General Gouvernamentet är inkommit, angående, at han icke allenast skall hafwa för 15 weckor sedan begådt wåldtäckt på sin Tienste pijga Hanna Åkesdotter, uthan och med hugg och slagh, så illa handterat, at hon otijdig födt, och om hennes Liff pericliteras: Öfwerwarande så Cronones Befahlningzmans wägnar Häradzskrifwaren Wälb:de Jonas Åkeson, och den tillförordnade Nämbd:
 
HäradzSkrifwaren Wälb:de Jonas Åkeson å Cronones Befahlningzmans Wälb:de Jöns Jönsons wägnar för Rätten androg samma klagamåhl öfwer Corporalen Wälborne Hr Scharpvonfeldt, begärandes, at Hanna Åkesdotter måtte deröfwer tagas i förhöre, iämbwähl och Qwinfolcken, som warit tillstädes, när Hanna sitt otijdige foster skall hafwa födt, måtte eedeligen afhöras.
Hanna bekände sig i så måtto, som ofwanberördt hafwa klagat öfwer Corporalen Wälb:ne Hr Scharp von Feldt för sin siäle sörgare Hr Mag. Nicolaus Engelholmius, KyrkioHeerde wed Tuulstorps och Swenstorps församblingar.
Häradzskrifwaren Wälb:de Jonas Åkeson uthi Rätten insinuerade een vidimerat Copie af Hr Mag: Nicolaj Engelholmij Bref till Befahlningzmann Wälb:de Jöns Jönsons hwar uthi han berättar Hannes för honom andragne klagamåhl öfwer Corporalen Skarpvonfeldt dat: d 22 passato, Lit: A theslijkast Hr Daniel Langs, Truls Matzons och Matz Rasmusons attestatum af d 23 passato, at Hanna i så måtto som Hr Mag: Engelholmij Bref till Befahlningzmannen innehåller, för honom klagat, Lit: B: Och såsom uthi attesten förmähles, at Corporalen Skarpvonfeldt skall han lagt krok på dörran, då han henne Wåldtagit, ty tilfrågades hon, om der war någon krook på Corporalens stugudörr? swarade, sig det intet weeta, wijdare tilfrågades, hwarmed hon då kan bewijsa, Corporalen Skarpvonfeldt hafwa henne Wåldtagit?
Swarade, när hon kärnade, och elliest hade några huussyslor at förrätta, Corporalen henne hafwa lockat och lofwat, at hon skulle hafwa så godt, som hon någon sin wille begära. Huru offta Corporalen med henne plägat olofligt omgänge? Swarade många gånger. Hwarföre Corporalen henne slagit? R:s då hon skulle baaka, hade hon tagit några Oeeck och lagt i sin säng, hwar af hon wille baaka een kaaka till poiken som bar in brenne.
Quinnorne som skulle haa warit öfwerwarande då Hanna sitt foster otijdig födt, nembl: Bengta Nils Ohlsons hustru i Lindby, Boeld Johan Ståhls, och Karin Nils Ohls ibm blefwo, effter aflagd Eed, särskildt examinerade.
Bengta uthsäijer Hanna för henne skall hafwa sagt, Corporalen henne slagit blå, hwilket hon och seedt, och at hon af honom har warit hafwandes i 14 ell:r 15 wekors tijd, men intet uthi hennes närwaro otijdig födt, eij heller sedt något tecke der till.
Bodell och Karne wittna dett samma.
Hanna deremoot swarade, sig intet annat hafwa tänckt, än fostret skulle warit förgångit.
Corporal Skarpvonfeldt förbehölt sig reconvention emot Befahlningzmannen Wälb:de Jöns Jönson, för dett han wid General Gouvernamentet på ett löst Qwinfolkz blotta och updicktade angifwande honom anklagat, och derigennom förorsakade, at han är blefwen med arrest belagt, I lijka måtto emoot Hanna, som honom så skamlöst belugit, höglig contesterandes dett han med henne aldrig något olofligt hafft at beställa, uthan hon pådicktat honom den grofwa lögn, för det han slagit henne för sitt tiufwerij skull.
At alt detta således lagl. afhört, bekändt, wittnat och utsagt är, som Protocollet ord ifrån Ord innehåller, wittnar.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:15 (1692-1698) Bild 1360-1370 (AID: v217868.b1360, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Sakören vid Hösttinget d. 16, 17 och 18 October [1693, Wemmenhögs härad]
Hanna Åkesdotter i Torsiö för det hon Corporalen Gustav Scarphvonfeldt med Ehrorörige Beskylningar ohemult angrijpit 40 mk.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:15 (1692-1698) Bild 790 (AID: v217868.b790, NAD: SE/VALA/0382503)
***
 
EÄ, TAB. 4.
Gustaf (son av Isak Skarp, adlad Skarpenfelt, sedermera Skarp von Felt, Tab. 3), född på Kvarnstad i Frinnaryds socken, Jönköpings län. Var först korpral vid södra skånska kavalleriregementet, sedan lantjägare i Skåne. Död 1722-09-11 och begraven s. å. 21/9 på Everlövs kyrkogård Malmöhus län. Gift 1695 med k. tillstånd med Helena Nilsdotter, född 1665, död 1745 och begraven i Håslövs socken, Malmöhus län, en bonddotter i Everlövs by i likanämnd socken, som han förut hävdat.

2016-01-05, 15:20
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Södra Skånska kavalleriregementet år 1685
Ryttmästare Andreas Bruse
/.../
Corporal(er) Gustaff Scharpp von Felt igenom en olyckelig händelse skutit sigh lahm, och fått afskied, löhn till den tijden, och dhet öfrige Cronan bespardt, /.../
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685), bildid: A0065746_00135

2016-01-11, 17:17
Svar #11

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil
Tack Magnus Lindskog för dina inlägg om Gustav Skarp von Felt. Han är min ana i nedstående led. Det ligger nog lite sanning i pigan Hanna Åkessons berättelse i alla fall.
Tack
Har du mer om honom är jag jättetacksam. Håller på att samla in till en krönika.
Med vänlig hälsning
ulla svensson

2016-03-09, 08:25
Svar #12

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 712
 • Senast inloggad: 2019-10-11, 10:52
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Enligt Göta hovrätts renovation av Karlskrona rådhusrätts protokoll lästes en skrift upp 1722-05-02 som skrivits av Gustaf Christoph Scharp. Brevet är daterat Lund 1722-04-22. Där sägs att han är över 15 år. Han nämner sin syster, sin farmor Alissa Wasser, sin styvfarfar Christopher Moback samt sin moder Ida Catharina Silfwerschiöld. Ärendet gäller ett arvskifteskontrakt 1712 mellan modern och Christopher Moback.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1001 (1722-1722) Bild 3490 (AID: v279065.b3490, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Ändrat till det självklara Göta hovrätt.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2016-03-09 16:20)

2017-04-30, 11:47
Svar #13

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

I mitt inlägg 2012-12-09 omnämns: "...Isack Scharp von Felt under Äktenskapz löfte lockat min yngsta dotter Elisabeth Holm till lägersmåhl, /.../ och med flitig brefwäxling underhållet och styrkt henne i sitt en gång fattade förtroende till hans redeligheet."


7 st brev från Isak till Lisa Holm återfinns bland äktenskapsmålen år 1733 (trots att ett par av dem är skrivna 1734...):
Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:59 (1733-1733) Bild 3080 - 3200 (AID: v234817.b3080, NAD: SE/LLA/13550)

2017-04-30, 19:56
Svar #14

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil

Hej Magnus!
Oh, vilken guldgruva du plockat fram. Tänk om man kunde läsa de breven.
Tack så hjärtligt!
Med vänlig hälsning
ulla svensson

2017-05-06, 11:29
Svar #15

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1718 d. 19 Novemebr höltz Ordinarie Lagmans Tingh i Färs härad uti Arraskoga /.../
den 21 November [1718] Continuerade Tinget
Landtjägaren Hr [Gustaf] Scharp von feldt hade instämbdt Smeden Mäster Steen Johansson i Korremölla, för det han låtit släppa hans häst på gräs, sedan han låfwat Käranden att des hästar skulle få stå på hans stall, då en af samma hästar blefwo bortta, hwarföre Hr Scharp von felt honom nu lagl: tilltahlar, att betala honom des af hans stall uthförde och der på bortkomne häst. /..."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:169 (1718-1718) Bild 2610 ff, 2870 (AID: v98384a.b2610, NAD: SE/VALA/0382503)


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skarp_von_Felt_nr_517

2017-05-06, 17:43
Svar #16

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil

Hej Magnus!
Va spännande saker du hittar om den gamle Gustav. Jag är så tacksam för dina inlägg och det du hittar.
Tackar ödmjukast.
Med vänlig hälsning
ulla svensson

2017-10-15, 14:10
Svar #17

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Allmän Efterlysning.
 I anledning af Lofl. KämnarsRättans härstädes ingifne Memorial och Protocolls Utdrag, blifwer härigenom Voluntairen Gustaf Skarpvonfeldt allmänneligen efterlyst, hwilken sedan han för 2:ne särskilte Brott wid berörde KämnarsRätt blifwit instämnd och oacktadt å honom gjorde Portförbudet, sig undanhollit; warandes om honom ingen widere Beskrifning ingifwen, dock bör han wid ärtappandet under säker bewakning til fästningen härstädes insändas. Malmö Lands Cancelie den 17 September 1770”

Källa: Länskungörelser, Malmöhus län (M) 1768-1772 (1768-1772) Bild 940 (AID: v884447.b940)

Barn tab. 5: ”Gustaf, född 1747-01-14 i Västra Värlinge i Bodarps socken, Malmöhus län. Vice notarie. Levde 1775. Slöt troligen ätten.”

2017-10-15, 17:39
Svar #18

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil

Hej Magnus!
Tack för ditt inlägg. Vad var det för släktingar jag hade. Jag hade hoppats på att Gustav levt ett anständigt liv, men icke. Vad hade han gjort för ofog, tro?
Hittar du mer är jag jättetacksam!
Med vänlig hälsning
ulla svensson (hageltorn)

2018-11-24, 22:42
Svar #19

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Att iag Innehafft och åthniutit Beneficee hemmanet Lyngby och der af Ränttan for 1702 upburit som ähr för hemmanetz ring[h]et skull modererat till Tiugo D: Smtz Räntta som hör med sanferdeligen betygas och wijdare med tingzbewis skall wed 1704 Åhrs Räkning stadfästas qwitterar af Dalby d 24 Maij 1705
G Skarp v felt"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 580 / sid 100a (AID: v910482.b580.s100a, NAD: SE/KrA/0024030)

Se även: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 3110 / sid 72b (AID: v910482.b3110.s72b, NAD: SE/KrA/0024030)

2018-11-25, 11:23
Svar #20

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil

Hej Magnus!
Tack för intressant inlägg. Nu vet jag var han bodde de åren. TAckar.
Med vänlig hälsning
ulla

2019-07-01, 21:10
Svar #21

Utloggad Göran Sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 473
 • Senast inloggad: 2019-09-29, 12:20
  • Visa profil
Vid Generalmönstringen 1643-04-22 i Jönköping av ryttmästaren Erik Bengtsson Hierta/Grijs kompani vid översten Erik Carlsson Oxenstiernas regemente (Smålands Kavalleriregemente). Under Höreda socken ”1642 Isaac Skarp ... 30 D:r”. Det var väl så han började sin militära karriär?

Mvh Göran Sollin

2019-07-03, 08:48
Svar #22

Utloggad Ulla Svensson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 500
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 10:09
  • Visa profil

Hej!
Tack Göran!
Med vänlig hälsning
ulla

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna