ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Silfverbrand / Silfwerbrand  (läst 3576 gånger)

2002-12-03, 11:00
läst 3576 gånger

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Vad hände med löjtnanten Gustaf Adolf Silfwerbrand (EÄ tab. 5)? Där sägs endast att han sannolikt dog före hustrun, som var hans kusin Christina Silfwerbrand, begr. 1730 22/2 i Kråkshult (Smål). G A Silfwerbrand bodde åtminstone 1704-1706 i Björkö (Smål), där ett par barn föds och dör. Dottern Christina Sofia gifter sig 1726 27/12 i Norra Sandsjö (Smål) med Johan Fredrik von Nieroth, och sonen Jonas Gustaf gifter sig 1724 8/11 i Locknevi (Smål) med Christina Årrhane.
 
Hustrun var tidigare gift med Nils Lillieqvist, och i ett brev från dottersonen i det äktenskapet Jonas Liljeqvist relaterad i Smol Ups V s. 258 berättar denne om Gustaf Adolf Silfwerbrand:
vilken icke allenast kom i decadence igenom ett mandråp utan ock sedermera råkade i svaghet igenom offer på Bacchi altare förstöra både sin och min mors välfärd, måste hela familjen begiva sig neder till Småland till någon sin därstädes boende släkt vid Vimmerbytrakten.
 
Önskar också upplysning om någon av de personer utan känd härledning i Elgenstierna har kunnat knytas till släkten, eller ej. Speciellt undrar jag över Anna Catharina Silfwerbrand död 1782 6/8. G. m. Peter Meijer. Var dog hon? Vem var Peter Meijer?

2002-12-03, 22:17
Svar #1

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2295
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:12
 • Karl Göran Eriksson
  • Visa profil
En soldat Nils Silfwerbrand (1684-1719) vid Jämtlands regemente var u.ä. son till Gustaf Adolf.

2002-12-03, 22:21
Svar #2

Johan Rson Sjöberg (Sukulainen)

Det låter intressant, finns det något mer utrett om denna släktgren?
 
Kan det presenteras här?

2002-12-03, 22:49
Svar #3

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Hej Karl Göran, även jag är intresserad av dina uppgifter om Nils. Var han alltså erkänd son, eftersom han använde släktnamnet?

2002-12-04, 19:18
Svar #4

Utloggad Bengt-Göran Nilsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4533
 • Senast inloggad: 2019-07-30, 19:23
  • Visa profil
  • goto.glocalnet.net/Kalixius
Anders, I min hemby Innanbäcken, Nederkalix bodde löjtnanten, senare kapten och även förvaltare vid Törefors Bruk, M U Silfwerbrand f 1799 i Övertorneå, från 1836 till 1863. Han var son till majoren Johan Fredrik Silfwerbrand f 1764 i Lövånger som i sin tur var son till Alexander Magnus Silfwerbrand född 1726 på Händö i Dunkers socken i Södermanland.
Hur är dessa besläktade med G A Silverbrand ?

2002-12-04, 19:27
Svar #5

Johan Rson Sjöberg (Sukulainen)

Bengt-Göran,
 
Har du tittat i Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor (finns på de flesta större bibliotek)? Där borde framgå hur M U Silfwerbrand var släkt med Gustav Adolf Silfwerbrand.

2002-12-04, 20:45
Svar #6

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Bengt-Göran, du hoppade över en generation genom att Johan Fredrik S f 1764 är son till Johan S f 1726 i Dunker, som är son till Alexander Magnus S f 1700. Denne Alexander Magnus är brorson till den nu aktuelle Gustav Adolf Silfwerbrand. Allt enligt Elgenstierna.
 
Kan det finnas fler illegitima grenar som använde namnet Silfwerbrand? Jag har nämligen en Håkan Josefsson Silfwerbrand(t), också soldat, vars far borde tillhöra samma generation som den uä sonen Nils Silfwerbrand.

2002-12-04, 21:31
Svar #7

Utloggad Bengt-Göran Nilsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4533
 • Senast inloggad: 2019-07-30, 19:23
  • Visa profil
  • goto.glocalnet.net/Kalixius
Tack för upplysningarna. Ja, jag läste Västerbottens regementes officerare, där jag hämtade det mesta, lite slarvigt. Därför en missad generation.

2002-12-07, 09:33
Svar #8

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2295
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:12
 • Karl Göran Eriksson
  • Visa profil
Nils Silfwerbrand var visserligen gift, men har inga efterkommande. Sonen Nils föddes 1718 [under faderns frånvaro i Norge] men avled samma år.
Frågan om Nils G. var en erkänd son finner jag lite förbryllande. Gustaf Silfwerbrand tillstår vid Brunflo höstting 1684 hävdandet av barnets mor. Hade han inte gjort det är det tveksamt om vi skulle ha haft någon kunskap om denne son.

2002-12-07, 12:14
Svar #9

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Tack Karl Göran. Då stryker vi frågan om erkänd, jag vet inte själv riktigt vad jag menade.. Det vore jättebra att också få uppgift om Nils Silfwerbrands mor, om hans hustru och var de bodde m m. Ursäkta frågvisheten.

2002-12-08, 09:55
Svar #10

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2295
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:12
 • Karl Göran Eriksson
  • Visa profil
Soldaten Gustaf Sölfwerbran tilstår sig häfdatt kåhnan Märitt Ol?dotter ifrån Vahlne och barn aflatt tilhopa som läfwer ... (Brunflo höstting 1684 ? 4, Jämtlands domsaga AI:10 s. 250r).
Valne är en by i Lockne socken.
Att jag vågat mig på att identifiera detta icke namngivna barn med soldaten Nils S. har följande orsaker:
1) Nils antogs som soldat 1703, varmed födelseåret 1684 kan anses vara relevant.
2) Förutom soldatnamnet bär han i rullorna farsnamnet Gustafsson.
3) Han tjänstgör först vid en soldatrote i Lockne, sist i Brunflo; bägge tillhörande Brunflo kompani.
 
Gift 1718 2/2 i Brunflo med Ingeborg Carlsdotter, född 1691 i Ope, Brunflo (döpt 25/10), död 1774 27/11 ibm.
Sonen Nils född 1718 i Brunflo, döpt 21/11, död s.å., begravd 7/12.

2004-06-21, 22:25
Svar #11

Olof Sjöström

Rekommenderar Dig att läsa en liten bok som hanlar om Händö säteri i Sodermanland. På denna gård bodde släkten Silfwerbrand fram och åter under nära 250 år. Bokens författare är undertecknad  adress Händö säteri, Dunker, 640 32 Malmköping. Bästa hälsningar Olof Sjöström

2004-08-15, 18:17
Svar #12

Johan Johansson

En känd släkt i Kiruna heter Silfwerbrand.

2005-06-18, 09:50
Svar #13

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Nedanstående notis kanske kan intressear någon:
 
Östra härads dombok (VaLA) 1752 den 10 juni, 103?:
Enkan Hustru Karin Sunesdotter i Karlstorps Lillegård
har genom Stämning inkallat Cornetten wäl-
borne herr Jonas Gustaf Silfverbrand för lägersmål
och Barnaflande med hennes dotter Lisken
Persdotter, under dhen tiden hon warit i herr Cor-
nettens tienst på Ugglekiärr hwarpå Laga plicht
och Barnefödsel påstås.
Lisken med dhe? Moder tilstädes men herr Cornet-
ten har nu bref under den 6 i dhenna Månad
til herr Krono-Befallningsman Skottsberg tillför-
na gifwit sig icke frångå kunna med Lisken
umgiänge plägat: med begäran at herr Be-
fallningsmannen wille Rätten sådant til-
känna gifwa, samt anhålla om slut i SAKEN.
Förthenskul och som Lisken ey står å rykte för
någon annan och giärningen tilstås pröfwar
Härads Rätten rättwist i förmågo af 53 Cap: 1 och 4??
R: Balken sakfälla herr Cornettten Silfverbrand, som sitt
Tienstehion lägrat till 20 Dr Smts böter, samt
Lisken Pärsdotter til 5 Dr dito mynt, hwaraf den
som Bråttet påkärat niuter målsäganderätten
utom thet herr Cornetten til Karlstorps Kyrckia
        4 Dr
4 Dr och Lisken 2 Dr Smt i stöd af 5 ? i 55 Cap:
RBalken, och sedermera wid samma Kyrckia
behörig skrift och aflösning undergå, enligt
konglig Förordningen af den 18 November 1741. Hwad
Barnafödslen angår så emädan thet efter
10 ? 12 weckors lefnad, med döden aflidet,
så tilkommer herr Cornetten, at för then tiden
ärläggia til Lisken i fosterlön samt nu haft
beswär med wittnen 3 dr Smt.

2006-08-25, 09:06
Svar #14

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Följande domboksnotis ger tillägg till Elgenstierna.  
 
Allbo dombok 1708, ordinarie sommarting i Ör den 19 juni,110?:
Dhet tillsägas samptliga Gåtåhs Rote interessenter
att upbygga sitt knektetorp så att dhet kan
wara färdigt inom nästkommande Pinges
dag på widrig händelse Skohla dhe wara för-
fallne till 10 Dr Smt böter Synnerligen dhen
som här uthinnan torskas emellertijd lofwar
rote interessenterne att betahla till Soldatens
Gustaf Adolf Silfverbrandz fruu att lega sig
huus före till des Torpet blifwer färdig 3 Dr St
 
Gåtåhs är Gottåsa i Skatelöv sn (Kronobergs län).
Är mer känt om adelsmannen Gustaf Adolf Silfverbrand som var soldat ?

2008-09-23, 00:44
Svar #15

C-G-A Bartholomew

Hej Göran
 
Tittade lite snabbt i EÄ men inget om när Anna Katarina Charlotta f 1854 gick bort,vet du möjligen om hon var gift?,frågar därför att släkten Engelmark ingår bland min mans anor,är det anor till dig själv kanske?
 
Mvh
Gillian

2008-09-23, 01:36
Svar #16

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Hej! Finns det någon som vill och kan lägga ut foton föreställande sågverksinspektoren Theodor Frithiof Silfwerbrand (1846-1930) och hans hustru Augusta Amalia, f Hjerpe (1847-1928), boende i Morjärv, Nederkalix, senare Töre?
När dog förresten hans syster Anna Katarina Charlotta el Anna Charlotta Katarina (Lotten) Silfwerbrand (1854-), trol og livet ut, bosatt i Nederkalix, trol i byn Rolfs, åtminstone 1899?
De var barn till kronolänsmannen Theodor Silfwerbrand i Gällivare och dennes hustru Anna Katarina (Anne-Katrine), f Engelmark.
Tack på förhand!
Göran
 
(Meddelandet ändrat av GSt den 23 september, 2008)

2008-09-23, 13:43
Svar #17

Utloggad Bo Nordenfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4665
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 13:37
  • Visa profil
En annan Silverbrand värd att ihågkommas var Catharina Carolina Matilda var född i Klintsjön, Nysätra (AC) 14 mars 1834. Ånäset-boken (se källor nedan) anger Nybyn som födelseplats och har 15 mars som födelsedatum. Födelse- och dopbok har dock 14 mars.
fader:  Fänriken C.M. Silverbrand och dess fästekvinna Kristina Katarina Edström. Ser ut som  denne fänrik S. kom från Lövånger.
 
Fröken Silverbrand verkade i Nysätra som barnmorska i 40 år. Hon hade avlagt examen som ackuschörska vid Allmänna BB i Stockholm med högsta betyg. Gick i pension 1899. Att hon var fröken vet jag eftersom min farfar, kyrkoherde i Nysätra från 1907 till 1917,  fick ett  par rutiga trasmattor förfärdigade av just fröken Silverbrand. En av mattorna tjänstgjorde så sent som på 1970-talet i sin tänkta användning i mina föräldrars sommarstuga! Hennes namn nämndes med aktning!
 
 
 
Källa:  GID 2014.38.19100,  [Västerbotten]  Nysätra,  C.4, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1790 - 1835, 707-0,  Bild 191 av 203   samt
boken Ånäset genom tiderna av Stig-Axel Eriksson och Gösta Öhlund, sid 189 .
 
(Meddelandet ändrat av rannug den 23 september, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av rannug den 24 september, 2008)

2008-09-23, 20:29
Svar #18

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Dessbättre verkar hon ha legitimerats genom giftermål. Hon finns nämligen medtagen i den enda adelskalender jag äger, Leijonhufvuds för 1899. Mathilda Silfwerbrand var kusin till Frithiof och Lotten Silfwerbrand enl ovan.
Silfwerbränderna, som folk sade i min barndom, har f ö lämnat avtryck i Gällivare i form av bebyggelsenamnet Silfwerbrandshöjden och gatunamnet Silfwerbrandsvägen. Där bodde familjen på en gård benämnd Katrineberg, uppenbarligen uppkallad efter Anne-Katrine, f Engelmark.
 
(Meddelandet ändrat av GSt den 23 september, 2008)

2008-09-23, 20:32
Svar #19

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Själv har jag inga adliga anor men någon släkt Silfwerbrand i Kiruna, som Johan skriver om ovan, har jag aldrig hört talas om.

2008-09-24, 07:24
Svar #20

Utloggad Bo Nordenfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4665
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 13:37
  • Visa profil
Göran, det var roligt veta om Matildas släktskap med Frithiof och Lotten.
Hennes foto finns i nyssnämnda Ånäset-bok på sid. 188. Mattan var röd- och vit och finns bevarad ibland diverse kuriosa i min släktforskarskalle.

2008-09-24, 07:29
Svar #21

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Bo, som Du vet är jag en varm Ånäset- och Nysätravän. Så då skall jag besiktiga henne. Kanske att hon trots allt är företrädd i mina fotoalbum. En del museimänniskor är tokiga i gamla trasmattor och särskilt de rutiga tycker jag själv är väldigt tilltalande. Se Kerstin Ankerts bok Den svenska trasmattan, som kom 2003.
Många hälsningar/ Göran
 
(Meddelandet ändrat av GSt den 24 september, 2008)

2008-09-28, 05:34
Svar #22

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Låt mig tillrättalägga uppgifter i mitt inlägg den 23 ds. J K Sörblom har kontaktat mig i e-brev och berättat att en Karl Oskar Silfwerbrand, f 1863, flyttade till Kiruna och blev stamfar för en släktgren som bott där till 2005. Johan hade alltså helt rätt i sitt inlägg ovan.

2008-09-29, 09:07
Svar #23

Utloggad Erik Kuoksu

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 610
 • Senast inloggad: 2017-01-09, 15:28
  • Visa profil
  • hem.passagen.se/kuoksu/
Man kan tillägga att den förste Silfwerbrand i Kiruna var handlande. Han, eller kanske någon av hans ättlingar, hade sin affärslokal i ett stort rött hus på Hjalmar Lundbohmsvägen i Kiruna. Huset har fortfarande en iögonenfallande neonskylt (som dock inte längre tänds) med texten Silfwerbrands. Det finns också en gata i Kiruna med namnet Silfwerbrandsgatan.
 
MVH
 
Erik Kuoksu

2008-10-01, 12:54
Svar #24

Utloggad Bo Nordenfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4665
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 13:37
  • Visa profil
Om kaptenen och riddaren Silverbrand bördig från Västerbotten står att läsa i Eva Arbmans bok Kapten Silverbrand och andra berättelser, andra upplagan 1915, utgiven på J.A. Lindblads förlag i Uppsala. Fick tag på den via antikvariat.
 
Jag finner  kapten G.A. Silverbrand i Locknes  hfl AI:6 (1847-1855) pg 115, står att han är född 1795, troligen 25 mars, jag har inte någon adelskalender inom räckhåll just nu, något otydligt datum men 1795 solklart som år. Första noteringen i hfl är den i AI:4 (1828--1838).
Eva Arbman omtalar att han hade gift sig med en lärfthandlares dotter i Stockholm och med henne fick han ett stort stenhus och därtill pengar, och ehuru hon var en tämligen skarp dam, fick hon aldrig skäl beklaga sig över att hennes man slösat bort hennes förmögenhet.
Om Silverbrand berättas att han som ung fänrik deltagit i 1814 års krig och att han stundom brukade visa huru fienden ska tas. Även förtäljer författaren om Silverbrands häst Jafet, som blev 30 år och var sin ägares ögonsten och som göddes så att den närmast var fyrkantig.

2012-05-10, 06:54
Svar #25

Utloggad Camilla Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3137
 • Senast inloggad: 2016-05-28, 10:43
  • Visa profil
Uplästes Kyrckioherdens i Runtuna Hr Jöns Dalenius bref angående en Adelsman här i Sochn uthan tiänst wid nampn Gustaf Sölfwerbrand, som har tagit till sig en qwinnoperson, om hwilken när kyrkioherden honom tillskrifwit, säger han sig det hafwa giordt utaf barmhärtighet, men sedermera i dessa dagar hafwer hon födt barn, hwar till han skall fader wara.
Resolv: att på bem:te Adelsman skall gå citation, att han inkommer till Consistorium d: 7 Octobr nästkommande, hwilkens bref och honom innelyckt communiceras.
Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor, AI:15, 1696 9/9 § 4 sid 55.
Gustaf Silfwerbrand uteblev när ärendet togs upp på nytt 1696 11/11 § 6 sid 83f. Där uppgavs dock att kvinnan ifråga var hans syskonebarn, dvs kusin.  
 
 
Barnet ifråga bör vara Christina Sophia, född 1696 14/8 i Sörby (Runtuna, C:1 sid 20). Modern hette Stina Silfwerbrand.

2012-05-10, 23:54
Svar #26

Utloggad Lars-Gunnar Sander

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 321
 • Senast inloggad: 2019-03-27, 00:54
  • Visa profil
Camilla Eriksson!
Paret hade även en son född 1695 och död som barn. Christina Sophia dog 1767-12-30 på Söderby i Tuna. Vad är det egentligen du vill veta ?

2012-05-11, 00:07
Svar #27

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Tack Camilla och Lars-Gunnar för svar på min fråga från 3 dec 2002!

2012-05-11, 06:51
Svar #28

Utloggad Camilla Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3137
 • Senast inloggad: 2016-05-28, 10:43
  • Visa profil
Lars-Gunnar,
jag vill inte veta någonting. Jag antog att inte många gått igenom domkapitlets protokoll (jag lyckades tydligen slarvläsa Anders' inlägg ovan) och ville bara komplettera uppgifterna om familjen.
 
 
Jag har redigerat bort en ganska snorkig del av mitt svar, för det här är knappast rätt plats att föra en debatt om nyttan av tillfällighetsfynd på.

2014-02-15, 13:59
Svar #29

Utloggad Anders Selander

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2019-09-13, 18:31
  • Visa profil
Göran, jag har inga bilder på Theodor Frithiof och Augusta Amalia (jag stammar från Karl Oskar), men jag har foton på Theodor och Anna Katarina om det skulle vara av intresse?

2014-02-17, 06:25
Svar #30

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Anders, hej! Har Du möjlighet att lägga ut dem här, så har jag kanske chans att identifiera okänt folk i mina gamla album? De är alltså inga släktingar till mig men figurerar som faddrar här och var. Du skall ha tack på förhand! Många hälsningar/ Göran

2014-02-17, 10:06
Svar #31

Utloggad Anders Selander

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2019-09-13, 18:31
  • Visa profil
Hej Göran, visst har jag det:
 
Teodor Silfwerbrand och Anna Catharina Engelmark
 

 
Hoppas de bringar dig några klarheter.
 
Och för övriga intressenter kan jag nämna att det - som framgår av bilderna - inte är de allra bästa originalen. Fotot på Teodor verkar t ex ju inte vara original utan bearbetat för att hängas på vägg redan för länge sedan. De bigogade jpg:arna är förminskningar av mina egna scanningar av foton ärvda av farmor - men jag har även lämnat in dem på fotolabb och fått professionella, högupplösta scanningar i tiff-format som lämpar sig för att beställa originaltrogna nykopior om man skulle önska ha dem på sin egen vägg trogna mina ärvda pappersoriginal alltså, som ju inte riktigt är original från fototillfället. Jag har givetvis detsamma på Teodors och Anna-Catharinas son Karl Oskar och hans maka Sofia Johanna, född Degerman.

2014-02-17, 10:11
Svar #32

Utloggad Anders Selander

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2019-09-13, 18:31
  • Visa profil
Förresten - om någon har i sin ägo andra bilder på gamla Silfwerbränder från Teodors linje (eller bättre original på de två ovan) så är jag intresserad. Känner någon till om det kan tänkas existera några porträttmålningar av ännu äldre Silfwerbränder?

2014-02-24, 05:28
Svar #33

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3154
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 19:57
  • Visa profil
Hej Anders! Stort tack för bildbidragen ovan! Nu skall jag gå till bankfacket och botanisera och se om jag hittar några personnager som liknar dem som Du presenterar. Min koppling till den här familjen är att Theodor Frithiof Silfwerbrands svägerska Hilma Dorothea Hjerpe var husmamsell hos min anfar Carl Wilhelm Stenberg, vars andra hustru hon senare blev. Familjen Silfwerbrand bodde i Morjärv i nordligaste delen av Nederkalix och familjen Stenberg i Bränna i Överkalix. Jag skall också undersöka om jag via en släktkontakt kan få klarhet i hur makarna Silfwerbrand de yngre verkligen såg ut och återkommer då. Tack för att Du varit behjälplig så här långt! Många hälsningar! Göran

2014-02-25, 17:07
Svar #34

Utloggad Bertil Ström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 17:07
  • Visa profil
Hej alla som forskar omkring Silfwerbrand. I min forskning i Mariestad har jag stött på Pastor Martin Efr. Silfwrerbrand. Han var präst här i Mariestad från ungefär 1837 till sin död 1845. I Arkiv Digital Mariestad C: 9 Bild 143 (dödsboken) kan läsas: Ord. Kungl Hofpredikanten, kyrkoherden i Mariestads, Ullervads och Eks församlingar, ledamoten av Kungl Maj:ts Nordstierneorden Magister Martin Ephrahim Silfwerbrand. Begraven på Eks kyrkogård. Vidare finns en del att läsa i Mariestads socken- och kyrkostämmoprotokoll, Mariestad KI:6.
Ni kanske redan vet allt detta, om inte så har det blivit ytterligare en tåt att dra i.
Vänligen
Bertil Ström i Mariestad}

2017-01-07, 20:53
Svar #35

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"[Anno 1697] d 8 [Septembr.] kommo till Consistorium högwördige Biskopen och samptelige Consistoriales:
/.../
3. Oplästes Kongl. HåffRettens Resolution öfwer Wällb:ne Gustaf Adolph Silfwerbrand och dess kiötzlige syskonbarn Christina Silfwerbrand, som icke allenast med hwar andra olåfligit omgiänge plägat, och hemligen låtit sig sammanwiga af en sitt PresteEmbete priverat person, uthan jemwäl understådt sig med sammanlagdt rådh, at radera och ändra en Kongl. May:ttz d: 26 Novembr: förledet åhr bem:te Silfwerbrand gifwen resolution, nembl. att ehuru wäl Kongl: Retten hade fog deras straff effter lag behörigen att skiärpa, will dock för wissa orsaker skull i så måtto med dem hafwa öfwersedt, att de för ofwanberörde deras förgripelser sig till wällförtiänt straff, och androm wahnartigom till sky och wahrnagel, hwar för sig, plikta med en Månadz fängelse med watten och bröd, och dess uthan för deras olåfl. plägade omgänge stå oppenbara kyrkioplikt"


Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/15 (1696-1701), bildid: C0075314_00118


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfwerbrand_nr_508

2017-01-07, 23:41
Svar #36

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2839
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 21:47
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Det kändes bra att se via länken se hur de fick ett par årtionden tillsammans. I dag är kusinäktenskap tillåtna, då var var det risk för dödsstraff för en kärleksrelation med en kusin.
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2017-04-23, 13:44
Svar #37

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1728 d. 11 Sept. hölts Consistorium, /.../
Silfverbrand - Anna Stina Sperling
8. Instälte sig efter anmälan, volunteuren Silfverbrand, som på tilfrågan tilstod sig wara förlofwad med en qwins person Anna Stina Sperling benämd, med hwilken han haft kötslig beblandelse, hwar på hon ock framfödt ett barn, hwilket han förmenar icka wara sitt, emedan hon skall hafwa det födt 6 wekor försent. Han begärade at Consistorium wille wara honom behielpelig at få Anna Stina Sperling hit, hwar på Consistorium gaf till swars, at det sig der med intet befatta kan, utan han måste antingen sielf henne sökia, eller och wänta til dess hon sig här infinner, och söker honom.


Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/7 (1724-1729), bildid: C0074120_00247 ff


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfwerbrand_nr_508


EÄ: Utan känd härledning.
"Carl Gustaf Silfwerbrand. Arklimästare i Karlskrona. Löjtnant. Gift 1729-03-09 i Karlskrona med Anna Christina Sperling, död 1736-11-09 i Kolbäcks socken, Västmanlands län.
Barn:
Juliana Charlotta, född 1727-12-30 i Kolbäcks socken."


2017-08-18, 12:02
Svar #38

Utloggad Anna-Mia Rådberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2019-05-26, 17:25
  • Visa profil
Hej hej
Jag är lite intresserad om det finns någon som vet mer om fröken Therese Silfverbrand. Hon är född 29 mars 1844 i Hedvig Eleonora församling och är dotter till avlidna majoren G A Silverbrand. Det står rätt mycket om henne i digitaliserade tidningar runt 1883. Hon åtalas och fälls för bedrägeri till fyra års straffarbete och 10 års vanfred och emigrerar så småningom. Jag är egentligen intresserad av Mauritz Rådberg som också åtalas med frias. Han ska ha skött hennes affärer om jag förstår artiklarna rätt. De hittar brev som tyder på att de har någon sorts kärleksrelation och som börjar "Min älskade Therese" och avslutas med "Din trofasta Mauritz. Han sitter häktad i över tre månader men släpps. Är det någon som kan berätta mer om detta???

2017-08-22, 17:36
Svar #39

Utloggad Pehr Sahlin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 254
 • Senast inloggad: 2019-05-28, 01:41
  • Visa profil
Intressant, i ättartavlorna står inget om detta!


Hon avlider 25 oktober 1925 i Tacoma, Washington, USA efter att först ha emigrerat till Kanada.


I Dagens Nyheter 28 december 1883 finns en notis om att Svea hovrätt sänkte hennes strafftid från 10 år till 5 år medborgerligt förtroende förlustig. Tiden för straffarbetet fastställde hovrätten till 4 år.


Enligt ättartavlorna var hon först gift med ingenjören Knap, död 1893, och därefter med en Lindström.

2017-08-22, 18:28
Svar #40

Utloggad Anna-Mia Rådberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2019-05-26, 17:25
  • Visa profil
Hon begär strafflindring med hänvisning till sitt morfinbruk men eftersom jag egentligen har sökt på min släkting, Mauritz Rådberg så upphör mitt sökande i och med att han släpps. Fast det är ju lite spännande att höra vad det blev av henne.

Hon beskrivs i tidningarna som att ha "kolsvart hår, nätt uppstruket och baktill fäst med en agraff med en flammande hysterisk rodnad på kinderna. Utseendet ingav ingenting motbjudande utan något välburget bekymmerslöst som lät förstå "en fin dag som lever på sina räntor" med en icke överdrivet fyllig figur och en mörk klänning med en vit sjal löst kastad över axeln. Vid rättegången kunde Silverbrand icke återhålla sina tårar och brast i konvulsivisk gråt som hon hade svårt att bekämpa och de ord som hon därunder yttrade kund med möda urskiljas för gråten. Så mycket vidrigare var då åsynen av Silverbrands "medhjälpare" för att använda ett lindrigt uttryck: kommissionären Rådberg. Det var en liten, äldre man med grått hår och små, grå polisonger. Han ägde denna grådaskiga blekhet som man brukar finna hos fästningsfångar. Blicken vittnade på samma gång om skygghet, list och feghet. Det var en otäck uppsyn, ja en riktig bofysionomi. Rådberg har som bekant fräckt nekat till allt. Dock var det icke utan en viss darrning på rösten som han framtvang ett nej på frågan om det voro sant att han rivit sönder en skrift som Silverband uppsatt med begäran att bli försatt i omyndighetstillstånd." Härligt skrivet eller hur?

I en annan artikel beskrivs hon som av medelstorlek med "en satt något fetlagd kroppsbildning. Ansiktsformen är rund med något pussiga kinder. Håret är svart och pannan låg, ögonen små och livliga. Näsan svart inåtböjd, munnen tämligen stor med tjocka läppar. Utseendet förefaller vad man kallar simpelt men är ingalunda obehagligt. Hon är omkring 39 år gammal. Rörande användandet av de 100 000 kr har hon icke kunnat närmare redogöra."

Hon verkar ha tagit inteckningar med hjälp av falska taxeringsintyg och även lånat på samma fastighet flera gånger genom att antidatera. Men hon äger hela eller delar av en fastighet på Drottninggatan i Stockholm och en egendom Talby i Salem. Vid rättegången har fröken Silverbrand skulder på 269 000 kr men man har kunna sälja tillgångar för 230 000 och då är ännu inte Talby såld, vilken värderas till 35 000 kr, så ingen verkar har förlorat något egentligen - utom hon själv och Mauritz då. Fast det antyds att hon har lurat någon att sälja åtminstone någon fastighet till underpris.

Fröken Silverbrand verkar hävda att hon har gett alla pengar till min släkting som ska ha hand om hennes ekonomi som bokhållare. Han sitter häktad i över tre månader, vilket anses väldigt länge och han får sitta kvar i häkte medan fallet går till hovrätten men frikänns då det inte hittar några bevis förutom kärleksbreven från Maruritz till Therese. "Mauritz frigavs sedan han inlämnat räkenskaper och handlingar för användandet av de stora summor som fröken S förslösat. Fröken S har under rättegången uppgivit att hon har lämnat Rådberg omkring 150 000 kr, vilka han ej skulle ha redovisat." Vid ett annat tillfälle säger hon att hon har givit Rådberg 100 000 kr att sätta in i bank, vilket han nekar till.

Som grädde på mostet är en av vittnena  Oriel Afzelius som är där och stöttar sin anförvant änkeprostinnan Öberg, vilken blivit lurad att köpa inteckningar av Silverbrand på fastigheten på Drottninggatan, samma dag som hon även sålt dem till någon annan också. Oriel är gift med en moster till Selma Lagerlöf. Mauritz bror Theodor är gift med en kusin till mostern (och Selmas mamma) och det känns ju lite skumt eftersom hon verkar helt förvirrad och det kanske Mauritz visste. Men jag har tittat i Mauritz bouppteckning och han lämnar efter sig under 20 tusen kronor, så det känns inte troligt att han skulle ha fått varken 100 eller 150 tusen kronor om de inte har slösat bort pengarna. Men som sagt, vet någon något mer så vore det spännande att få veta mer.

2017-08-24, 10:35
Svar #41

Utloggad Pehr Sahlin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 254
 • Senast inloggad: 2019-05-28, 01:41
  • Visa profil
Tror mig ha hittat henne i den amerikanska folkräkningen (United States Census) för år 1900. Här finns änkan Thresia Knappe, född i mars 1844 i Sverige. Hon immigrerade till USA 1889 och hennes föräldrar var också födda i Sverige.


Hennes adress 15 juni 1900 är East Aberdeen and Grand Forks Precincts, Aberdeen Town Ward 1, Grays Harbor, Washington. Källa: Familysearch.org
2017-08-27, 12:38
Svar #42

Utloggad Pehr Sahlin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 254
 • Senast inloggad: 2019-05-28, 01:41
  • Visa profil
fröken Susanna Sophia Theresia Lindström utflyttar 18 juli 1888 från Klara församling i Stockholm. I utflyttningslängden är noterat att hon förut hetat Silfverbrand och utflyttar nu till Canada (det står Amerika i parentes).  Theresia Lindström emigrerar utan medåkande från utresehamnen i Göteborg med destination Winnipeg 20 juli 1888. Hon använder sin mormors flicknamn Lindström istället för adelsnamnet. Troligen har ättartavlorna fel med omgiftet till Lindström efter ingenjör Knap's/Knappe's död 1893.


Källor:
Klara BIIa:20 (1888-1889) bild 137/sid.134 och bild 206/sid.203  ArkivDigital
Emibas
Emigranten Populär 2006 passagerarlistor

2017-09-19, 09:42
Svar #43

Utloggad Anna-Mia Rådberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2019-05-26, 17:25
  • Visa profil

2018-04-06, 19:39
Svar #44

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1697 den 3 Martij hölts Ordin. Consistorium /.../
8. Förekommo Gustaf Adolph Silfwerbrand och Enkan Christina Silfwerbrand peremptorie till denna dag instämbde ifrån Runtuna Sochn i Södermanneland, för deras här skedde copulation emillan dem som äro Syskonebarn, blifwande förmante att giöre om den samma een sanferdig berättelse, hwilket han giorde på fölliande sätt, nembl: dett har Christina Silfwerbrand warit i stoor fattigdom stadd med twenne stycken barn, så att hon måst een tijd föda både barn och henne, och som hon intet fick beboo dett torp i hwilket hon satt och brukade, eftersom dett wart reducerat och tillslagit een Rusthållare; altså tog han henne heem till sig d: 4 Decemb: 695. bekiännandes sig hafwa henne häfdat wijd Juletijden derpå föllinade, hwaraf hon födde barn de 14 Aug. 696, förmälandes han sig hafwa ingifwit hoos Kongl. M:tt twänne Suppliquer om tillstånd att få wijgas wijd henne, den första in Januario och den andre in Junio 696. uppå hwilka Hans Procurator den han meente heta Gandelin, skulle swar och resolution hempta, hwarom tå han i Junio honom frågade, nembl: om resolution woro fallen å hans Suppliq, swarade han ja, och sade att iag woro fälter till 100 D:r Smts böter, hwilket när iag hörde meente iag att tillstånd war gifwit till giftermålet, gick så på Ladugårds landet, hwaräst han sade sig på gatan träffat een Prästman, doch obekant, gångandes och Speculerande på husen, med hwilken han gifwit sig i taal och uptäckt för honom heela sin saak och förehafwande med sitt Syskonnebarn, tå denne prästman be:d Jonas Swensson hwilken han elliest intet kiänna, uthan han får see honom, fölgde honom heem i sitt qwarter hoos Skräddaren Swen Lindman på Wästerlångatan, hwilket skedde 8 á 12 dagar för Missommaren och samma gång giordes dem emillan aftaal att copulationen skee skulle Missommarsdagen, som ochså skedde, i ty berörde Präst kom efter aftonsången till honom, och tå förrättade han copulationen med wanliga bönen, doch war ingen närwarande mehr ähn de 3 allena; förmälandes Silfwerbrand ähn wijdare att han wäll böd Prästen pänningar för sitt omak, men han wille dem eij emottaga, eij eller fick han den gången något copulations attestatum, uthan först i Octob: måmad tå han träffade honom på Slottet, och förestälte honom huru illa han giort som honom wijgt och eij welat dett attestera, tå han gådt med honom i herberget och gifwit honom attesten.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00021 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/52 (1697)


2018-08-20, 22:36
Svar #45

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1661
 • Senast inloggad: 2019-10-13, 23:33
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tsz LijfGarde till Footh och Wällborne Hr Capitein Reinhold von Liewens Compagnie
/.../
22 [Roten, Mousqueterare]
Otto Jönsson Sillfwerbrann kom i Oloff Lijkagodz ställe, som feck affsked d 16 Februarij 1685"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00172

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
"Otto Jönsson Silfwerbrand"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00024


EÄ, barn tab. 4:
1. Johan Adolf SIlfwerbrand, levde 1696.
1. Otto Johan Silfwerbrand, levde 1682. En av dessa två sannolikt identisk med den Jan Silfwerbrand, som 1700, då 36 år gammal, var dragon vid livdragonregementet.

2019-07-02, 20:15
Svar #46

Utloggad Anders Selander

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2019-09-13, 18:31
  • Visa profil
Nu finns Riddarhusets avskrift av ur-Silfverbrandens sköldebrev på ArkibvDigital, men jag kan knappt dechiffrera mer än ingressen och namnet Jöns Erichßon... Finns någon här med vana av sextonhundratalshandstil? Eller kan tipsa var man kan vända sig?

Riddarhuset: Sköldebrevsavskrifter:större format (o) Volym:8 Bild 80 / Sida 3a http://www.arkivdigital.se/aid/show/v910793.b80.s3a

2019-08-26, 14:12
Svar #47

Utloggad Anders Selander

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2019-09-13, 18:31
  • Visa profil

Magnus Bäckmark (http://www.gronastubben.se/) han kan han (tyvärr mer högtravande floskler än ledtrådar till varför han belönades med ett adelskap, men det ger onekligen inblickar i den tidens villkor och vanor):

Wij Christina medh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wendes Vthkorade Drottning och Arffurstinna, Storfurstinna till Finlandh, Hertiginna uthi Estlandh och Carelen, Fröken öfuer Ingermanlandh, Giöre witterligit, att såsom dee medh gott beröm äre till att i hugkomma, huilke sigh om ett Ehrligit lefwerne emot huar man beflijta; Så ähre dee icke mindre wände till att medh ähro och respect ansedde blifwa, som deras lijfztijdh uthi redeligit, troget, och tappert förehållande emot deras öffwerheet och des gemeene bästa tillbringa, och ther igenom uthi des Menneskelige gemeenskap och Vmgänge sökie sigh till att illustrera; Det wijser det sielfwe förfahrenheeten uthi huruledes i Wälbestälte Regementen sådande äre Vnder tijden till ähra och dignitet Vphögde, Vnder tijden medh Godz och faste egendommar försedde wordne; Huilket loflige bruuk till att effterföllia, wij ifrån wårt förste Regementes tijdh altijdh hafwe warit, och ähnnu ähre uthi nåder bewågna; Alt på det ähra och dÿgdh iämpte trogne tiänster måge sig tilbörlige belöhningh bekomma. Så alldenstund wår troo Vndersåthe och Regementz Quarteermästare, Oß Ellskeligh, Ehrligh och Manhafftigh Jöns Erichßon hafuer en rum och långligh tijdh och allt ifrån sin Vngdomb tiänt Oß och Sweriges Chrono, uthi krigswäsendet så på en som annan orth, och, som honom af hans Öfwer Commendeurer witnesbördh giffs, förhållit sigh uthi alla förefallande occasioner[1], Slachtningar, Skärmÿtzler, Stormande och andre ahnpræsenterade drabningar oförtruten och Manligh, Tillbiuder sigh och ähn ÿtterligare Kongl. gunst och nåde, att ihugkommas; Och fördenskull, så och i anseendhe af ofuanbem[äl]te hans trogne, Tappre Oß och Chronan giorde tiänster, tagit honom uthur hans nidrige och satt honom i ett högre och ahnseenligare Ståndh och honom medh Sköldh och wapn Allernådigst betänckt, giöra det och här medh i krafft af detta wårt öpne breef och af särdeles gunst och nåde, så och Kongl. Macht och Mÿndigheet skiäncke och gifue honom Jöns Erichßon och alla hans Echta brÿst= och lijfsarffwingar; Så man= som Qwinkön, så födde som ofödde effterfölliande wapn och Sköldemärcke; Nembligen: En guul Sköldh, der uthinnan en blåå Harnisk Arm[2] i handen brinnande Feurbrandh[3] och en öpen blåå hielm, Crantzen[4] medh guult och Swart fördeelth, äfwen lijka som hielmt[ä]ket är och ofuen oppå hielmen ähre Sex Vprätte Musquette Gafflar medh Järnfärgor och skafften guula, aldeles som sielfua wapnet här mitt Vppå medh sine egentelige färgor ræpræsenterat och afmålat ståår. Effter som wij och effterlåte honom Jöns Erichßon och hans Echta lijfs= och brÿstarffwingar, att dee till en åthskilnad, ifrån andre Adelige familier här i Rijket, sigh här effter Silffwerbrandh Nämbna och kalla måge, och detta förteknade Sköldemärcke, Wapn och Nampn uthi alla Adelige och Ridderlige saker, handlingar och sambqwämmer, såsom och i Fält, Slachtningar, Stormande, Skärmÿtzler, Tornerandhe, Ringrännande, afmålningar, Insegell[5], begrafningar så och alle andra occasioner[6] [,] i Spel, skiämpt och alfwar, till sin och deras heder, nödhtorfft, egen måtto och behagh, lijka som andre adels män uthi wårt Rijke föra och bruka, och der till medh niuta alle de privilegier[,] Frij= och rättigheeter som Ridderskapet och Adelen i gemeen gifne ähre, eller framdeles kunne meh begåfuade warda, dock huars och ens Ståndh och wilckor effter privilegierne förbehåldne. Wij biude och befalle fördenskull här medh alle i gemeen och huar och en i sÿnnerheet som oß medh hörsamheet och lÿdno förplichtade ärhe, och för wår skuldh wele och skole giöra och låtha, att dee erk[ä]nna mehrbem[äl]te Jöns Erichßon Silffwerbrandh och hans Echta Lijfs= och brÿstarfwinger för rätte Adels män, bewijsandes honom och dem, den ähra och respect som det Ståndet widhänger och icke giörandes honom
eller dem här emot hinder, mehn eller förfångh i någon måtto, nu eller i tillkommande tijder. Till ÿttermehra wißo hafue wij detta bref medh wår egen hand Vnderskriffuit, och witterligen låtit hänga wårt och Rijkzens Secret[7] här nedanföre. Giffuit på wårt Slott Stockholm den Adortondhe [sic!] dagh Vthi Septembris Månadh. Åhr effter Christi bördh Ett tusendh Sexhundrade och på thet Femtijonde.

Christina.

denna Copia ähr ordh ifrån ordh lijka lÿdande
medh sielfua originalet, wittnar,
Gudmundh Kåhre m[anu] p[ropria][8]


1 Occasion = (här) krigiskt företag, drabbning, strid, skärmytsling (Svenska Akademiens ordbok).
2 Harnisk Arm = harneskklädd (rustningsklädd) arm.
3 Påverkat av tyska Feuerbrand, ’eldbrand’ = brinnande trästycke.
4 Kransen = hjälmbindeln.
5 Insegel = sigill.
6 Occasioner = (här) företag, handlingar.
7 Sekret = sigill.
8 Manu propria = latin, ’med egen hand (egenhändigt)’.


 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna