ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Schauman  (läst 147 gånger)

2014-12-20, 14:18
läst 147 gånger

Utloggad Katarina Sohlborg

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 2969
  • Senast inloggad: 2019-10-11, 18:43
    • Visa profil
    • www.thorsaker.se
År 1739 den 1 juni
 
Revisions Secreteraren Silfwerschiöld upläste deruppå Åbo Hof-Rätts skrifwelse af d: 18 uti nästledne månad, med hemställande, om icke Kongl. Maj:t i nådhe skulle täckas tillåta, at nu uti Nyland sig uppehållande Qwinsperson, wid namn Magdalena Schöring, som föregifwit sig hafwa åhr 1728 på Åland begynt öfwa sammanlag med nu afledne Majoren Friedrich Schauman, och dermed widare eftter ankomsten till Swerige fortfarit, samt åhr 1729 uti Nyland ett oäckta flickebarn framfödt, kunde wid Siundo Sochns Tings-Rätt, för detta sitt lägersmåhlsbrott dömas, hälst denna qwinsperson skall wara i ett medellöst och torftigt tillstånd, så at hon eij skall mäckta resa till Åland, och wid HäradzRätten derstädes, tijt? Hofrätten redan åhr 1733 skall remitterat måhlets uptagande och afdömande, sig inställa, och hon förklarat sig eij hafwa mehra och flera skiähl till lius i saken at aföra, än redan wid Siundo häradsRätt äro andragna, på det hon, som nu uti Tijo åhr för detta sitt brott warit stängd ifrån sina Salighets Medels nyttiande, kunde eftter fullgiord dom, komma till Församlingens gemenskap.
 
Resolutio: Bifalles: och Afgår Conformistet deraf swar till Åbo HofRätt, med antydan derhos, det Consistorium bör föranstalta derom, att uti orten på Åland, där lägersmåhlet skiedt, kundgiöras, at denne qwinsperson för ett sådant brott undergådt laga dom och plikt uti Nyland.
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1739:1 (1739-1739) Bild 4120 / sid 789 (AID: v655243.b4120.s789, NAD: SE/RA/1311)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna