ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Reuter af Skälboö  (läst 377 gånger)

2011-03-03, 18:21
läst 377 gånger

Utloggad sukulainen

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 603
 • Senast inloggad: 2018-06-04, 04:44
  • Visa profil
  • johansgenealogi.wordpress.com
Jag vill gärna komma i kontakt med personer som härstammar från adliga ätten Reuter af Skälboö.

2012-09-18, 15:27
Svar #1

Utloggad emelag

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 10
 • Senast inloggad: 2013-04-14, 13:32
  • Visa profil
  • www.myheritage.com/site-family-tree-76828361/lagerbladlindefelt?lang=SV
Jag härstammar från Johan Reuter af Skälboö, 13 generationer bakåt. Är du själv släkt med dem?

2012-09-18, 15:29
Svar #2

Utloggad sukulainen

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 603
 • Senast inloggad: 2018-06-04, 04:44
  • Visa profil
  • johansgenealogi.wordpress.com
Jag härstammar inte från ätten Reuter af Skälboö, men har gemensamma anor med de flesta av ättens medlemmar via anor i andra ätter. (Och så har jag ett allmänt intresse av adel och adelsättlingar.)

2015-07-26, 14:53
Svar #3

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1577
 • Senast inloggad: 2019-07-14, 17:25
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Hoos Eders Exellence ock Kongl: Hof Rätten, föranlåtes iag uthi Ödmiukheet föredraga, huruledes Wälborne Hr Capitain Gustaff Reuter, mycket dierfft ock obetäncksampt sig understådt förlofwa med min swägerskas HögWälborne Fru Frijherrinnans Cornelia Moucherons högtährade dotter Jungfru Cornelia Rålamb, som uthi min omwårdnad ock försorg är lämbnad, och worden understäld, hafwandes mehrbe:te Hr Capitain så eenträgit uthi denna sin fast oanständiga Amour, 3:ne gånger giordt ansökning att winna här uthi så wäll hennes Consens och Ja ord som mitt samtycke, såsom dess föräldrars tillhörigheet ock rum förträder, föruthan det han sielf dess moder, min Fru Swägerska derom tillskrifwit ock begärad henne till ächta få, der lickwähl han fast annorlunda wiste uthi sitt argewåniga sinne, att han tillförene, som dess upsäijelses bref Lit: A, till Wälb:te Jungfru Cornelia Rålamb, som ock Transupmtet till mig Lit: B uthtryckel. förmäla /.../
 
Aller Ödmiukaste
och hörsamste Tienare
W: Sinclaire
 
Lit. B:
Extract af ett Bref till HögWälborne Hr Öfwersten SinClaire.
Jämpte detta kommer iag ock till att berätta Min Hög=Gunstige Hr Öfwerste angående min Amour, som iag senaste uthfäste i LansCrona, eij kan winna sin önskeliga fortgång, Emedan såßom iag tillförene ock något mehra än som 1/2 åhrs tijd sedan blef förlofwat med Sahl: ÖfwerstLieut: Ridderschantzes dotter [Hedewig],  kan altså ehuru gärna som iag noch wille hålla mitt löfte med syster Cornelie det samma eij fulborda och derest som den eendaste ordsaken icke woro som iag eij skrifwa kan, så skulle iag det löftet slå up men nu kan iag det omöijeligen göra, fördy beder iag Ödmiukeligen HögWälborne Hr Öfwersten Fru Öfwerstinnan Så ock syster Cornelia  och hehla förnähma Omwårdnaden om förlåtelse; förhoppas iag ändåk fast som iag mycket illa giordt Min Hög=Gunstige Hr Öfwerste mig uthi dess wanliga nåd Recommenderar och mig städse det nampnet bära att iag må kallas,
 
Hög Wälborne Hr Öfwerstens
Underdån Ödmiukaste
Tienare
Gustaf J: Reuter
 
Christianstad d. 7 September A:o 1711.
 
 
Källa: Domkapitlet i Lund FIIf:26 (1712) Bild 610 ff (AID: v234784.b610, NAD: SE/LLA/13550)
 
EÄ: TAB. 9.
Gideon Rålamb.  
Gift 1:o 1671 med friherrinnan Catharina Margareta Spens, som han mot hennes farbroders vilja tog till äkta, född 1653-11-10, död 1681-06-09 i Stockholm och begraven i Linköping i ett gravkor under södra delen av domkyrkans torn, dotter av majoren friherre Axel Spens, nr 9, och Sofia Rytter (Reuter af Skälboö, nr 158).  
Gift 2:o 1686 med Cornelia de Moucheron, döpt 1654-07-02 i Stockholm, död 1728-04-22 på Slevringe, dotter av presidenten Henrik de Moucheron, adlad de Moucheron, nr, 737, och hans 2:a fru Anna Valborg von der Noth de Risoor.
 
Barn:
/.../
2. Cornelia Elisabet, döpt 1687-12-05 på Slevringe, död 1751-08-26 på Russelbacka i Järpås socken, Skaraborgs län. Gift med regementskvartermästaren Erik Kafle, nr 70, född 1689, död 1751.

2018-04-22, 13:01
Svar #4

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1577
 • Senast inloggad: 2019-07-14, 17:25
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1672 den 9 Januarii /.../
Afgick skriftelig Citation til Wälb:e H. Öfwerste Nils Mattzson Kagg, ock hans dotter Wälb. J. Märta Christina Kagg, at inställa sig här i Consistorio til den 19 hujus, och swara Wälb:e H. Johan Reuter til Eekhult, uthi den ächtenskapz handel som dhe hafwa honom tilsagdt, men nu intet äre sinnade att fulborda, deröfwer han sig beswärat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00008


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00017"Anno 1672 den 19 Januarii /.../
Wälb:e H. Carl Georg Kagg, Hennes Kongl. M:ttz EnkieDrottningens kammarherre inkommit, begiärandes permission till låta copulera sig eenthera dagen med Wälb:e H. Öfwerstens Kaggens dotter J: Märta Christina Kagg, som Wälb:e H. Johan Reuter är lagligen trolofwadt, ståendes sedan H. Reuter fritt, det att sökia, när honom behagar. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00018


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/9 (1672-1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuter_af_Sk%C3%A4lbo%C3%B6_nr_158
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kagg_nr_68

2019-03-15, 19:52
Svar #5

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1577
 • Senast inloggad: 2019-07-14, 17:25
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Stockholm 5 Majus 1675
Confirmation på någre hemman för Gustaf och Johan Reuter
Wij CARL .p.
Görom witterligit at hoos oss hafwa oss Ellskel. dee Edle och Wällbördige Gustaf och Johan Reuter underdånigst framtee låtit et hennes M:tz Drotning Christina bref dat: Stockholm d 25 Nov: 1648 hwarutinnan, i anseende till deres Faders framledne Öfwerstens och Commendantens i Minden Lydert Hindersson Reuters långlige tappre och trogne krigzteinster förunnes och effterlåtes deres Moder Fru Catharina Kruus och hennes Manlige ächta bröstarfwingar som hon med ofwanbem:te Lydert Hindersson Reuter aflat hafwer åtskillige hemman utj Finland, Tawastehuus lähn, Hollola herad Padasjocki Sochn och Wesima[?] by, belägne och såsom therutaf äre thesse utj fierdeparten till oss och Cronan erlagde neml: /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00017 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna