ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Mannerstierna  (läst 966 gånger)

2002-12-18, 03:43
läst 966 gånger

Utloggad Olle Andersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1084
 • Senast inloggad: 2019-03-22, 19:32
  • Visa profil
Vem var denne man som jag såg på ett annat ställe i anbytarforummet där jag såg detta: Landskap: Västergötland: Efterlysningar: Jakob Udd, adlad Mannerstierna, från Barne-Åsaka. Jag tror att detta är fel ställe att hamna på för om Jacop Udd bör väl stå under adelslistan har ej uppmärksammat.

2002-12-18, 10:32
Svar #1

Utloggad Olle Andersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1084
 • Senast inloggad: 2019-03-22, 19:32
  • Visa profil
tillägg  
 
isåfall bör denne vara adlig  
 
 
mvh  
 
olle andersson

2009-04-27, 09:23
Svar #2

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4212
 • Senast inloggad: 2020-02-17, 00:35
  • Visa profil
Hej!
 
När Karl XII med följe bosatte sig i Lund 1716, blev kammarpagen Mannerstierna inkvarterad hos borgaren Claes Trulsson i staden. Jag kan inte hitta denna kammarpage inom adliga ätten Mannerstierna (1197). Det närmaste jag kan komma är Per M., född 1689, men denne dog tydligen redan 1705.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2009-04-27, 09:37
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4212
 • Senast inloggad: 2020-02-17, 00:35
  • Visa profil
Mannerstierna nämns även i denna lista - hans hästar och drängar inkvarterades tydligen hos Matts Jönsson.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2016-02-19, 17:12
Svar #4

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2201
 • Senast inloggad: 2020-01-19, 15:51
  • Visa profil
  • Hemsida

2016-02-28, 19:14
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Specification till AffLöhningz Listans uthförande för Officererna wijdh Kongel: May:ts Swenska Adelsfahna, och mitt j Nåder Anförtrodde Regimente: Pro Anno 1705.
 
Lijf Compagniet
/.../
Secund Corporaler
1. Peter Mannersierna
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705), bildid: A0065764_00031
 
***
 
Specification Till Aflöhningz Listans Utfärdande För Kongl:e May:ttz Swänska Adelsfahna under General Majoren och Öfwerstens Alexander Hummerhielms Commando och hwad officerare Sig dermed nu werkel:n befinner. Nembl:n
Lijf Compagniet
/.../
Secund Corporaler
Pähr Mannerstierna Avancerat till 3:die Corporal:n wid Wästgiöthe Compagniet d: 24 Decemb:r 1705. Till Secund Corporal i Mannerstiernas ställe -
 
Majorens ell: Wästgiöthe Compagnie
/.../
Corporal Gilman dödskuten d: 3 Februarij 1706 i Battalien för Frauenstad, och i dess ställe till Andra Corporalen Avancerat Secund Corporal:n af LijfCompag:t Pär Mannerstierna som niuter löhn hemma i landet.
3:die Corporal:n vacant
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706), bildid: A0065765_00036 ff
 
***
 
Svenska adelsfanan - avlöningslista år 1707
 
3 [kompaniet]
Wästgöte Compag:t
/.../
Corporaler
[2] Pehr Mannerstierna
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707), bildid: A0065766_00164
 
***
 
Svenska adelsfanan - avlöningslista år 1708
 
Majorens eller Wästgiöta Compagniet
/.../
2:dre Corporalen Pehr Manderstierna, rymd d: 13 Julij 1708 och således förwärkat lönen.
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708), bildid: A0065767_00153  
 
***  
 
EÄ, Adliga ätten MANNERSTIERNA, nr 1197, utdöd.
Adlad 1689-08-31, introd. 1693. Utdöd omkr. 1706.
 
Jakob Udd, adlad Mannerstierna, till Svenstorp i Barne-Åsaka socken Skaraborgs län och Olstorp. Född 1655-06-18 i Västergötland. /.../
Barn:
1. Per, född 1689-05-21 på Svenstorp. Premiärkorpral vid livregementet till häst 1705-12-24. Sannolikt död i fält kort därefter och slöt ätten på svärdssidan.
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2016-02-28 19:24)

2016-03-06, 11:26
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Det finns ett par anteckningar om korpral Mannerstierna i Generalmajoren Friherre Alexander Hummerhielms dagbok 1707-1708 (utgiven i Karolinska krigares dagböcker X (del 10), Lund 1914). Hummerhielm var regementschef vid Svenska adelsfanan:
 
September 1707
Dito [24 tisdagen] kom en corporal af Gen: Major Kruses regemente Johan Kiempe, som klagade att corp: Mannerstierna tagit hans kappa och 1 par hanskar af Buchvaldz ordenans och ridit der medh bortt.
d. 25 sept. onsdagen kom copr. Mannerstierna ifrån höghqvarteret och hadhe effterskreffne breff
[5 st brev uppräknas]
han och hadhe dhen kappan som Gen. Major Crus ordenans corp: klagadhe öfwer, den han nu igen fijk och sadhe sig misstagit
 
Februari 1708
Dito [26 onsdagen] leff: Corp: Mannerstierna 5 ducater 3. 16 gros styken wahr 80 timf som Rytt. Örnwing uthsendt och wahr contrib: peng. han hoss sigh hafft.

2019-06-14, 22:04
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Annotations Rulla uppå Scaraborgz Lähns Tremänningz Ryttare under Öfwerstens Höghwällborne Hr Grefwe Gustaff Fredrich Löwenhauptz i Nåder anförtrodde Regemente, sampt Ryttemästarens Wällborne He Jacob Mannerstiernas Compagnie, hwilka öfwersåges utaf undertechnade uppå Axewalla Heedh d:n 17 Septembris 1703 på förordnade Regementz möthet och befans Manskaph medh hästar och Munderingar som in Margine finnes annoterat. Nembl:
Ryttemästaren Wälborne Hr Jacob Mannerstierna. Praesens
/.../
Skaraborgz Lähn
Första Corporalskapet
Corporalen Petter Mannerstierna. behållen Mundering."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00184
Jämför mönstringen 1702 16/4: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00104

Källa: Västgöta tremänningskavalleriregemente. Öfverste Gustaf Fredrik Lewenhaupt. Annotationsrullor 1701-1706. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1706/2 (1706)


***


"Rulla Uppå Hr Öfwerstens Högwälborne Greff Gustaf Fredrich Löwenhaupts Regemente Cavallerie och Ryttemästare wälborne Hr Jacob Mannerstiernas Compagnie såsom det sig till mötesplatzen Scara d. 13 Junij 1704 effective befinnes.
Nembl:
Ryttmästare Jacob Mannerstierna
/.../
Första Corporal
Wälborne Petter Mannerstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00310 ff

Källa: Västgöta tremänningskavalleriregemente. Öfverste Gustaf Fredrik Lewenhaupt. Annotationsrullor 1701-1706. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1706/2 (1706)


***


"Rulla Uppå Skaraborgz Lähns Tre och Fyrmenningz Ryttare Under Högwälborne Hr Öfwersten Grefwe Gustaf Fredrick Löwenhaputs I nåder Anförtrodde Regemente, och för detta Ryttemästare Welb:ne Sahl. Jacob Mannerstiernas Compagnie, Såsom dhet sig till Regementzmötet uppå Axevalla heedh d 10 Augustij 1705 effective befinner:
Ryttemästaren Jacob Mannerstierna. 1. Ryttemästaren döder d. 27 Julj 1705.
/.../
Första Corporal
Pehr Gyllenhall. kommet uti Mannerstiernas ställe /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00360

Källa: Västgöta tremänningskavalleriregemente. Öfverste Gustaf Fredrik Lewenhaupt. Annotationsrullor 1701-1706. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1706/2 (1706)


***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mannerstierna_nr_1197

Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:5 (1800-1899) Bild 310 / sid 26a (AID: v910583.b310.s26a)


http://leifericsson.se/portfolio-artiklar/mannerstierna-lysterteknik/

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna