ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Lake  (läst 3067 gånger)

2002-12-01, 17:07
läst 3067 gånger

Utloggad Olle Andersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1084
 • Senast inloggad: 2019-03-22, 19:32
  • Visa profil
Vem var Ingrid Haraldsdotter [ Lake ]. Hon var 1430 g. m. Peder Bååt. Hon hade två syskon; Ingeborg och Karl Lake. Nu vill en veta hur långt bakåt man kan komma.

2002-12-08, 23:14
Svar #1

olof falmkvist

Vem var Karl Lake vars dotter ingrid, som levde 1478 och som gifte sig med Peder Bååt.
 
mvh olof a.

2002-12-09, 11:05
Svar #2

Peter Karlsson (Peterk)

Karl Lake var väl en broder till Ingrid - se föregående inlägg.. Föräldrarna till dessa syskon var Harald Lake (död före 1412), gift före 1392 med Märita Bengtsdotter (bjelke, belagd med tre stjärnor), död senast 1432..
(Se vidare på sid 492, band IV av Gustaf Elgenstiernas 'Svenska adelns ättartavlor')

2003-12-07, 19:15
Svar #3

Utloggad Roland Liljegren

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 528
 • Senast inloggad: 2020-05-03, 22:15
  • Visa profil
Hej
Anna Lake, är min ana,hon är gift med Johan Krabbe af Svaneby, som dör 1680 15/11, enl.gravsten i Gällstad, enl.EÄ IV sid. 265.  
 
Enl.EÄ IV, sid 493, under Anders Lake som är Anna fader, står att hon begr.i Vinköl 1711 16/5.
 
I EÄ II, sid 879, finns en Anna Lennartsdotter Lake, som ocksåbegr. 1711 16/5, och har varit gift med Lars Fägerskiöld.  
 
I EÄ IV sid. 495, finns denna Anna också omnämnd.
 
Kan någon ge en förklaring till dessa två Annor.
 
Mvh Roland Liljegren
Mossen  
566 33 Habo

2004-01-06, 14:18
Svar #4

Utloggad Cary Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 158
 • Senast inloggad: 2020-05-09, 01:37
  • Visa profil
SLÄKTSKAPEN MELLAN LAKE,RIDDAREN ERIK BJÖRNSSON i BOHUSLÄN,TRE ROSOR och BISKOP BRYNOLF GERLACKSSON.
 Av Nils Fredrik Beerståhl 1997.
 
Annestorp-Anstenstorp i Lägnum och dess medeltida ägare.
 
Anstenstorp i Lägnums socken, nuvarande Annestorp, är ett frälsehemman, vars öden kan följas 600 år bakåt i tiden. I regel kan man inte få veta något om ägarna till vanliga bondgårdar som inte haft säterikaraktär före mitten av 1500 talet när jordeböckerna lades upp. Men ifråga om Annestorp finns gården belagd i fyra medeltida brev : 1397 1463 1479 och 1489. Brevet 1397 finns i Riksarkivet Köpenhamn och ger namnen på två dåtida innehavare . Albrekt av Mecklenburg hade nyligen avpolleterats som kung i Sverige och drottning Margareta av Danmark -Norge hade inkallats av de svenska stormännen. Det visade sig dock snart att hon var en kvinna med hårda nypor_ en den tidens Margaret Tatcher på den svenska tronen. Just under 1390 talet genomförde hon en reduktion som drabbade just de  som kallat in henne. En av dessa Nils Jönsson Svarte Skåning. hade varit hövitsman på Axvalla hus, alltså i praktiken landshövding i Skaraborg.
Ett par av de brev i Köpenhamn som berör honom är listor på gårdar som dels han själv, dels väpnaren Harald Lake på Malma, skriver över på drottning Margareta. Men Nils Jönsson Svarte Skåning har tydligen fått nys om drottningens reduktionsplaner på ett tidigt stadium och hunnit rädda undan en god del av sin förmögenhet.Det är om detta ett annant brev handlar om. En lång rad av fastigheter i Västergötland räknas upp med noggranna anteckningar för var och en att de bördats tillbaka av säljaren själv eller någon släkting till denne. Svarte Skåning har fått tillbaka köpeskillingen och  kan andas ut med kassakistan välfylld av reda pengar. En av dessa återbördade gårdar är Anstenstorp i Längum i  Viste härad och den som nu (1397) innehar egendomen är Toke eller Tyke Jonsson. (not 1). Egendomligt nog är det en medlem av ätten Lake, som nämns i förbindelse med Anstenstorp i nästa brev av 1463. (not 2). Det har varit arvskifte efter en frälseman Torbjörn Slätt och en rad frälsehemman har delats upp mellan mågarna Bertil Perdersson (Lilliehöök) till Kolbäck och Karl Lake till Malma. Anstenstorp har fallit på Lakes lott. Denne efterlämnade förutom änkan i andra giftet; Katarina Benktsdotter, sonen Harald Karlsson, som inte använde namnet Lake. Egentligen borde sedan Anstenstorp ha vandrat vidare i ätten Lake, men så skedde inte. 1479 donerades nämligen gården till Skara domkyrka av norsk riddare Erik Björnsson från Bro socken i Bohuslän. Med något moderniserat språk lyder brevet: (not 3). Jag Erik Björnsson på Radaberg gör verterligt mig hava givit med min kära hustru Lucia Pedersdotters samtycke till ett brödraskap i Skara domkyrka som vördig fader Gud biskop Brynolf där stiftat, en gård i Astenstorp i Längums socken i Viste härad - för våra själars salighet och våra kära barns Olof Eriksson och Mette Eriksdotter, som är avlidna och Sidsel Eriksdotter, som ännu lever.-  Till yttermera visso beder jag om vördig fader biskop Brynolfs och välbördig man Jöns Knutssons (not 4) insegel (sigill) under detta brev med mitt eget. Skrivet och stadsfäst på Radaberg. Erik Björnsson på Röe, som sätesgården numera heter, kalla hövitsman på Bohus 1448, blev nyligen riddare 1450, när Kristian I kröntes i Trondheim och uppträder ännu 1483 vid kung Hans kröning. Han var norskt riksråd och förde samma vapen med sexdelad sköld som skarabiskopen Brynolf Gerlaksson. (not 5) Talande är riddaren Erik Björnsson 1479 sigillerar donationsbrevet med briserad (förändrad) stamp; snett över den sexrutade skölden löper en bred balk från vänstra övre hörnet. Kanske som ett uttryck för respekt mot medsigillantenbiskop Brynolf. 1489 nämns änkan fru Lucia Pedersdotter (Oxe) och samma år sker nästa transaktion beträffande Anstenstorp. Harald Karlsson (Lake) på Malma kunde väl inte glömma den fina och välbelägna fastigheten i häradet, som hans far en gång tillkänts. Nu när donatorn var död gjorde han 1489 en framstöt mot domkapitlet i Skara för att få den tillbaka. Och detta trots att mottagaren och medsigillanten biskop Brynolf fortfarande satt i högönsklig  välmåga på Skara biskopsstol.Biskopen måtte ha varit en resonabel person, för han satte sig inte emot transaktionen. Men det var väl honom emot att själv sköta affären så han delegerade ärendet till sin domprost Olof Pedersson. (not 6). Jag Olof Pedersson dekan i Skara gör alla veterligt att efter min nådige biskop Brynolfs befallning var jag på ett lagligt byte mellan brödrakoret i Skara och välboren man Harald Karlsson så att förskrivna kor hemlade förutnämnda Harald en gård heter Anstenstorp liggande i Viste härad i Längums socken vilken gård given och kommen var av förnämnde Haralds föräldrar och Harald hemlade istället koret en gård liggande i Laske härad i Väster Bitterna socken som heter Hallagården Hur kan dessa tre som det tycks så motsägelsefulla brev från 1463, 1479 och 1489 sammanställas med varandra så att de tre transaktionerna rörande Anstenstorp verkar rimliga? Hade det rört sig om en by med flera gårdar med samma namn hade det kunnat vara olika fastigheter som avses. Men nu tycks Anstenstorp så långt man kan följa dess historia bakåt i tiden ha varit ett ensligt beläget frälsehemman långt från Lägnums bys övriga gårdar. Det finns dock en möjlighet att sammanjänka de motsägelsefulla breven om man går in på de agerande personernas relationer till varandra.Som framgick av arvsskiftet 1463 tillhörde Anstenstorp vid mitten av århundradet frälsemannen Torbjörn Slätt. Det är en svårgripbar person som skymtar lite här och var i den genealogiska litteraturen bl.a. under namnet Torbjörn Jonsson i Slätte. Men ingen tycks vara säkra på var denna sätesgård Slätte(7) var belägen. Emellertid har Torbjörn Slätt varit rik på frälsegårdar, som delats av de båda mågarna Karl Lake gift med Cecilia Torbjörnsdotter och Bertil Pedersson (Lilliehöök) gift m. Gunilla Torbjörnsdotter. Torbjörn Slätt förde själv ett gumsehuvud i vapnet och förekommer veterligen bara en gång nämd i sin livstid. Det är i ett morgongåvebrev datera Åby i Landasocken 1443 där Simon Gudmundsson gifter sig med sedermera häradshövdingen i Barne härad Birger Folkessons dotter Katarina(8).
 
 
 Fortsättning följer med lika mycket text och med noter.
 
   CARY GUSTAFSSON

2004-04-17, 03:36
Svar #5

Olof Almkvist

I den skrivna ovanstående noten 1 om den personen Tyke Jonsson. Hur är han släkt med Harald Lake?  
 
I ett brev som nämns om Nils Jönsson Svarte Skåning, som hörde talas om den reduktion som drottningen Margareta genomförde. Vad stod det i detta brev samt om möjlig nummerreferens, som man kan  referera till? Om man kan finna detta intressanta brev i dess original.
 
Enl. ingressen till det medeltida namnet Lake i ur bok nr IV sidan 492 svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna, så finns den omnämnde Björn? s son Harald Lake. Om man nu vet något om deras släkter bakåt i tiden.
 
En som undrar  
Olof Almkvist

2006-03-10, 23:34
Svar #6

Utloggad Göran Löfstedt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1126
 • Senast inloggad: 2019-01-23, 03:44
  • Visa profil
Hej, jag får ingen ordning på mina Lakar.
 
Jag har Väpnare Harald Lake f. 1360, d.1430 g.m Ulrika Bengtsdotter Bielke d. 1432.
 
Barn:
Ingrid Haraldsdotter Lake g.m Peder Bååt.
 
Karl Haraldsson Lake g.m 1:a Catarina Bengtsdotter d. 1475 och g.m 2:a Cecilia Gumshuvud.
 
Ingeborg Haraldsdotter Lake.
 
Detta stämmer inte med ovan, se inlägg 20021209
som jag tror är rätt !
 
Finns det någon som har en antavla eller släkttabell som kan beskriva Lakarna ?
 
Karl och Harald går i varandra, kan det vara två led eller är det helt enkelt felaktiga uppgifter någonstans. Är det någon som kan reda ut ?  
 
Jag får inte ihop det. Det är också giftena som inte stämmer.
 
Mvh Göran

2006-03-15, 17:14
Svar #7

Olof Almkvist

Det är i två led. Det vet jag.  
 
M.V.H.  
 
Olof A.

2006-03-15, 23:10
Svar #8

Utloggad Tomas Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 175
 • Senast inloggad: 2018-07-15, 20:22
  • Visa profil
Jag har också försökt få ordning på Lakarna. Kan denna stamtabell stämma?
 
STAMTABELL Harald Lake  
--------------------------------------------------------------------------------
 
TABELL 1
  Harald Lake, till Malma, Malma sn, Viste hd (R)
  * ? 1411/1412 (Se EÄ IV s. 492, Raneke s. 878)
    Make: Märta Bengtsdotter, [bjälke belagd med tre stjärnor]
    * ? 1430/1432 (Se EÄ IV s. 492)
       levde änka 1430
    Gifta: 1392 före
    Barn:
      Karl Haraldsson Lake, väpnare till Malma (R) o Tun (R), tabell 2
      * ? 1463 före
 
 
GENERATION 1
 
 
TABELL 2 (Generation 1, från tabell 1)
  Karl Haraldsson Lake, väpnare till Malma (R) o Tun (R)
  * ? 1463 före (Se EÄ IV s. 492ff, Raneke s. 878, 3:917)
    Make: Cecilia Torbjörnsdotter, [gumsehuvud](Se EÄ IV s. 492ff)
    Barn:
      Harald Karlsson Lake, till Malma (R), häradshövding i Barne hd (R), tabell 3
      * ? 1497/1509
      Ingrid Karlsdotter Lake, tabell 4
    Make: Katarina Bengtsdotter
    * ? 1474 före (Se EÄ IV s. 492ff, Raneke s. 878, 3:917)
 
 
GENERATION 2
 
 
TABELL 3 (Generation 2, från tabell 2)
  Harald Karlsson Lake, till Malma (R), häradshövding i Barne hd (R)
  * ? 1497/1509 (Se EÄ IV s. 493, Raneke 3 s. 917, ÄSF I:2 s. 213)
    Make: Ingrid Nilsdotter, [pil]
    * ? 1497 efter (Se EÄ IV s. 493, Raneke s. 595, ÄSF I:2 s. 213)
    Barn:
      Karin Haraldsdotter Lake, tabell 5
      * ? 1533 efter
      Ingrid Haraldsdotter Lake, gift två ggr
 
 
TABELL 4 (Generation 2, från tabell 2)
  Ingrid Karlsdotter Lake (Se EÄ IV s. 492ff, Raneke 3 s. 917)
    Make: Bengt Björnsson, [sparre], väpnare, häradshövding i Åse hd (R)
    * ? 1497 efter (Se EÄ IV s. 492ff, Raneke 3 s. 917)
    Barn:
      Björn Bengtsson, [sparre], häradshövding i Åse hd (R)
      * ? 1531 efter
      Karl Bengtsson Lake, väpnare till Ulvstorp, Sparlösa sn, Viste hd, tabell 6
      * ? 1517 efter
      Cecilia Bengtsdotter, [sparre]
 
 
GENERATION 3
 
 
TABELL 5 (Generation 3, från tabell 3)
  Karin Haraldsdotter Lake
  * ? 1533 efter (Se EÄ IV s. 493, ÄSF I:2 s. 213)
    Make: Olof Arvidsson Stenbock, [stenbock], häradshövding i Kinds hd
    * ? 1507/1508 (Se EÄ VII s. 566ff, Raneke s. 834, ShF 1986:3 s. 22)
    Begravd: Gällstad (P)
    Gifta: 1503-07-03 Malma, Malma (R) morgongåvobrev
    Barn:
      Gustav Olofsson Stenbock, väpnare, riksråd o riksmarskalk
      * 1502/1504 ? 1571 cirka 69 år
      Anna Olofsdotter Stenbock
      * 1504 cirka ? 1579-05-12 cirka 75 år
      Begravd: Torestorps kyrkogård (P)
 
 
TABELL 6 (Generation 3, från tabell 4)
  Karl Bengtsson Lake, väpnare till Ulvstorp, Sparlösa sn, Viste hd
  * ? 1517 efter (Se EÄ IV s. 492, Raneke s. 878, 3:917)
    Make: Cecilia Andersdotter Prika
    * ? 1517 efter (Se Raneke s. 526)
    Barn:
      Harald Karlsson Lake, fogde, knekthövitsman i Dalarna, tabell 7
      * ? 1552 efter
 
 
GENERATION 4
 
 
TABELL 7 (Generation 4, från tabell 6)
  Harald Karlsson Lake, fogde, knekthövitsman i Dalarna
  * ? 1552 efter (Se EÄ IV s. 492ff, Raneke 3 s. 917)
    Make: Barbro Håkansdotter (Hand)
    * ? 1574 efter (Se Raneke s. 249)
    Barn:
      Karl Haraldsson Lake, ryttmästare till Gunnarstorp, Flakeberg, Viste hd
      * ? 1622 efter

2006-03-16, 16:32
Svar #9

Utloggad Göran Löfstedt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1126
 • Senast inloggad: 2019-01-23, 03:44
  • Visa profil
Hej.
Olof Almkvist, har du hur släktleden ser ut efter Väpnare Harald Lake f.1360 d. 1430, gift med Ulrika Bengtsdotter Bielke d. 1432.
 
Det är lite snurrigt med Lakarna.
 
Mvh Göran

2006-03-16, 20:10
Svar #10

Utloggad Benny Borgstrand

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 989
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 10:57
  • Visa profil
Göran,
 
Var har du fått dina uppgifter om Harald Lake född 1360 död 1430, gift med Ulrika Bengtsdotter ( Bielke )?
 
På ätten Lakes sida näms ingen Harald Lake född 1360 och gift med någon Ulrika Bengtsdotter (Bielke).
 
Däremot näms Harald Lake gift med Märita Bengtsdotter, denne Harald hade dottern Ingeborg.
Harald saknas födelseår på, han ska ha avlidit före 1412-02-10.
 
Någon Ulrika Bengtsdotter ( Bielke ) hittar jag varken på Riddarhusets Stamtavlor eller SBL.

2006-03-17, 08:38
Svar #11

Utloggad Göran Löfstedt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1126
 • Senast inloggad: 2019-01-23, 03:44
  • Visa profil
Hej Benny.
Slår man Harald Lake på google får man på sidan två upp en rubrik där det står som ovan. Sidan kan ej visas, däför undrar jag om det finns någon grund för vad som står där.
 
Mvh Göran

2006-03-17, 09:56
Svar #12

Utloggad Benny Borgstrand

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 989
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 10:57
  • Visa profil
Hej Göran,
 
Jag anade att det var denna sida som kunde ligga bakom dina funderingar.
 
Jag känner igen webadressen på den sidan från förr och minns jag rätt så var det en salig blandning av felaktiga uppgifter om allehanda släkter på denna sida.
 
Många sidor på nätet saknar ju minsta lilla källhänvisning eller källor och innehåller uppenbara fel.

2006-06-12, 19:23
Svar #13

sara

Hej!
 
Såg på Tjörns hemsida, lite uppgifter om Lake-släkten.
http://www.tjsf.org/slakter/KPM2.asp
Prova där...
 
Sara

2006-06-12, 21:36
Svar #14

Utloggad Göran Löfstedt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1126
 • Senast inloggad: 2019-01-23, 03:44
  • Visa profil
Hej Sara.
Tack där finns mycket klarlägganden och många nya personer i mina kopplingar.
 
Mvh Göran

2011-12-06, 14:40
Svar #15

Utloggad Anders Hellster

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 167
 • Senast inloggad: 2018-10-21, 06:55
  • Visa profil
Hej!
 
Jag undrar om en viss Marina/Mariana Lake närmare kan identifieras? Jag är intresserad av henne eftersom jag försöker få lite överblick på adliga ägare av frälsegården Häll(e)storp i Rommele socken Flundre härad, Älvsborgs län. Fru Mari(a)na ska enligt en räntelängd från 1651 haft Hällestorp som sätesgård. Jag undrar också vad hon kan ha för band till gårdens tidigare ägare under 1600-talet. Det finns uppgifter om en Torsten Karlsson år 1600 och en Fru Ingrid 1604-1624.  
 
Det är lätt att förväxla nämnda gård med Hälltorp i grannsocknen Upphärad men den senare verkar under samma tid ha varit i ätten Leijonhufvuds ägo.  
 
Min tidigaste ägaruppgift om Hällestorp är att den ingick i Cecilia Gustavsdotters (Stenbock) gods på 1570-talet. (enligt prof. J.E. Almquist)
 
/Anders H.
 
(Meddelandet ändrat av Hellster 2011-12-06 14:43)

2013-09-13, 18:59
Svar #16

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1810
 • Senast inloggad: 2020-04-10, 13:22
  • Visa profil
Hej Anders,
   
Den fråga du ställde för snart två år sedan är mycket intressant - framförallt den information den innehåller.
 
I Elgenstierna uppges, att Arvid Haraldsson Lake till Ämteshult (Ambjörnarps sn), gift med Ingeborg Andersdotter Oxehufvud, hade en dotter Marina till Ämteshult, död 1652, gift före 1652 med Isak Hierta, död 1664. Samtidigt anges med reservation, att Marina hade en syster Fru Ingrid till Ämteshult, vilken levde 1615.
 
Fru Ingrid tycks ju kronologiskt stämma väl med Arvid Stakes dotter. Man kan nog antaga att Torsten Karlsson var hennes make, död före 1604? Vad gäller Marina är jag något mer tveksam vad gäller kronologin - det känns som om hon tillhörde nästa generation, och skrevs som sagt till Ämteshult - inte till Hällstorp...  
 
Du nämner att Hällestorp ingick i Cecilia Gustavsdotters (Stenbock) ägo på 1570-talet. Du kanske sedan dess har hittat uppgiften om Hans Olofssons försäljning av Hälltorp i Flundre hd, 1412-06-24 [SDHK 17851], till riddaren Gustav Magnusson (tre rosor?)?

2013-09-13, 21:17
Svar #17

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1810
 • Senast inloggad: 2020-04-10, 13:22
  • Visa profil
Kompletterande information: Cecilia Gustavsdotters farmor, var Karin Haraldsdotter Lake. Karins farfar var Karl Haraldsson Lake. Denne Karl Lake var farfars morfar till Arvid Haraldsson Lake.

2013-09-13, 22:54
Svar #18

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1810
 • Senast inloggad: 2020-04-10, 13:22
  • Visa profil
En annan fråga gällande släkten Lake. I EÄ anges, med ett frågetecken, att fogden Harald Karlsson (slottsloven på Gripsholm slott 1543-03-28 [GIr]), var gift med Barbro Håkansdotter (Hand) i hennes 2:a gifte. Slår man upp Barbro Håkansdotter under adliga ätten Hand (nr 59), så finner man istället - utan frågetecken - att hon var gift med en köpman, Harald Larsson, i Lödöse. En av uppgifterna lär vara fel, och det gäller sannolikt den att hon skulle ha varit gift med Harald Karlsson.
 
I mitt 'släkt-sudoku'har jag tills vidare fört in en okänd hustru till Harald Lake...

2013-09-15, 18:22
Svar #19

Utloggad Anders Hellster

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 167
 • Senast inloggad: 2018-10-21, 06:55
  • Visa profil
Tack för svar!
 
Jag har nu inte all nödvändig litteratur framför mig men jag har också sett den Marina Lake som du nämner. Hon är som sagt svår att identifiera med ägaren till Hällstorp i Rommele sn.  
 
Mina uppgifter om ägare till denna gård bygger på en hembygdsbok om Flundre härad av Ernst Hollman samt J. E. Almquists bok Innehavare av frälsejord i Västergötland 1576-77. Hollman anger inga källor och ger bara fragmentariska och sporadiska notiser om gårdarnas historia men uppenbarligen har han anlitat olika jordeböcker. Helt klart har han i några fall förväxlat Hällstorp i Rommele och Hälltorp i Upphärad, vilket är begripligt eftersom båda gårdarna ligger i samma pastorat. Både han och Almqvist nämner Cecilia Gustafsdotter Stenbock som ägare till Hällstorp i Rommele under 1570-talet. Jag är inte längre så säker på att detta stämmer, även om hon hade en förbindelse till Lake-släkten (tack för att du påminde om den). Hon var nämligen mycket närmare släkt med Erik Abrahamsson Leijonhufvud som definitivt är attesterad som ägare av Hälltorp i Upphärad under de påföljande decennierna. De var kusiner.  
 
När det gäller Hällstorp i Rommele så ska den gården 1581 ha ägts av Mårten Smith. Från honom finns en förbindelse till Lake-släkten eftersom hans fru Ragnhild Torstensdotter (Forstena-ätten) tidigare varit gift med en Karl Lake (enligt Almqvist). Obekräftade uppgifter från nätet ger vid handen att Karl Lake fader hette Torbjörn och att det var på mödernet han härstammade från  Karl Haraldsson och den Lake-släkt som senare blev introducerad.  
 
Torsten Karlsson som enligt Hollman ska ha levt 1600 men varit död 1604 och ägt Hällstorp borde i detta perspektiv varit son till Karl Lake och Ragnhild Torbjörnsdotter. Fru Ingrid var säkert, som du skriver, änka efter Torsten Karlsson. Hon var alltså ingift i en släkt som upptagit namnet Lake från mödernet. Den här familjen verkar inte ha haft någon nära relation till Arvid Haraldsson Lakes familj varför jag tror att det fanns två kvinnor som hette Marina Lake. Den yngre kan ha varit dotter till Torsten Karlsson. Hon hade alltså Hällstorp i Rommele som sätesgård under 1650-talet. Hollman har felaktigt hänfört en notis om henne till Hälltorp i Upphärad. Enligt denna notis intygades 1665 att hennes gård “Hälltorp” var ett gammalt säteri men att det nu beboddes av bönder.      
 
Senare under 1600-talet hamnade Hällstorp i släkten Gyllengrips ägo. Hur det gick till vet jag inte men det var knappast genom arv. Tyvärr verkar det vara väldigt svårt att få ett grepp om de tidigare ägarna under 1500- och 1400-talen på grund av förväxlingsrisken med gården i Upphärad. Frågan om vilken gård som Gustav Magnusson  (Tre rosor) egentligen förvärvade 1412 får jag därför lämna öppen.  
 
Med vänlig hälsning  
Anders H.

2013-09-16, 23:03
Svar #20

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1810
 • Senast inloggad: 2020-04-10, 13:22
  • Visa profil
Uppgiften att Karl Lakes far hette Torbjörn Torbjörn, är bekräftat i supplementet till EÄ. Problemet som uppstår om man antar att Torsten Karlsson var son till till Karl Lake och Ragnild, är att Torsten och Ingrid Arvidsdotter i så fall var släkt i 3:e och 4:e led...
 
Hälsningar
Leif T.

2014-01-04, 18:38
Svar #21

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1810
 • Senast inloggad: 2020-04-10, 13:22
  • Visa profil
Stamfader för ätten Lake anges, av Elgenstierna, vara Harald Lake. I ingressen skriver han Den förste med namnet Lake som uppträder i urkunderna, är...Harald Lake som förde liljehöksvapnet. Detta är uppenbarligen fel, då en Lars Lake förekommer i urkunderna redan 1354. Baserat på jordinnehav, så kan man med stor sannolikhet hävda att denne Lars var far till Harald Lake - och därmed den tidigast dokumenterade medlemmen av ätten Lake.  
 
I brevet från år 1354 [SDHK 6716] utfärdar Riddaren Folke Ormsson köpebrev till Lars Lake på en gård i [color=0000ff]Törestorp[/color] jämte landbogården i Herrtorp. Det framgår inte av brevet vilket Törestorp som avses, men SOFI anger Jungs sn Skånings hd, och för Herrtorp, Härlunda sn i samma härad. År 1395 byter Brynolf Karlsson, domprost i Skara, och Harald Lake jord, varvid Harald bortbyter till domprosteriet allt vad han och hans moder ägt i [color=0000ff]Törestorp[/color], Härebo, Botompt och 'Bredhefors' i Jungs socken, Skånings härad, mot prostgården i Malma med Höga och ett kyrkbol, samt de delar Malma och Sparlösa kyrkor äger i Björstorp och Ödesmål i Malma socken, Viste härad [SDHK14467].  Det förefaller relativt sannolikt att Harald är en mycket nära frände till Lars Lake - förmodligen hans son.
 
År 1360 tillkännager Kristina Magnusdotter att hennes man herr Folke Ormsson till sin frände och sven Lars Lake hade sålt sitt gods [color=0000ff]Månsholmen[/color] och [color=0000ff]Asstorp[/color] (i Norra Vånga socken)[SDHK 7706]. År 1431 upplåter Harald Lakes son Karl, och svärson Peder Bååt, till Johan Larsson i Floby '[color=0000ff]Adzurathorp[/color]' och '[color=0000ff]Munzholmen[/color]' i Norra Vånga [SDHK 21643] - uppenbarligen ett arv efter Harald, och farfadern(?) Lars Lake...
 
Något märkligt är att redan år 1421, så ger Jon Lafrinsson (Speckin?), som själagift för sin hustru Ragnhild Uddsdotter, bort sina gårdar [color=0000ff]Månsholmen[/color] och [color=0000ff]Astorp[/color] i Vånga socken till Skara domkyrka [SDHK 19678]. Kan det vara feldaterat, och att det rör sig om densamme Johan Larsson i Floby, som Karl Lake och Peder Bååt upplät gårdarna till år 1431?
 
För min del kommer jag föra in Lars Lake som stamfader för ätten Lake i min databas - och det utan frågetecken...

2014-09-25, 23:44
Svar #22

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1962
 • Senast inloggad: 2020-05-28, 21:44
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Källbelägg till EÄ tab. 13 finner man i Krigskollegii brevböcker 1717:
 
Aldenstund Änke Frun Wälborne Fru Anna Christina Hierta mig anmodat om wittnesbörd, angående des Sahl Mans, Majoren under Jempteland Dragoun Regemente Wälborne Hr Carl Lakes förhållande i Kongl May:ts kriegtienst, och uti hwad tillstånd hon med sina Faderlösa små barn stadder är - /.../  
, och 1703 utCommenderad at Öfwerföra Smål. Caval: Recruter till Kongl: Armeen uti Polen. Såsom ock der bewistat Thorenska belägringen, och sedermehr wid återkomsten till Swerige medelst Anbefalte werfningar har måst giöra många Resor ock omkostningar. A:o 1710 d: 4 feb. med Kongl: May:tz Fullmakt avancerad till Major under Jemptel: Regementet ...
/.../ in till des han uti hitzig feber d: 31 o[ctober] 1716 hastigt dödde, och lembnade förbenembde des änkija med 5 små barn här uti een fremmande orth uti mycket slätt och fattigt tillstånd
...
Frössö i Jempteland d: 18 Januarij 1717  
M Planting
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/81 (1717), bildid: A0065995_01044 ff

2014-12-22, 15:23
Svar #23

Utloggad Jerry Högberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 328
 • Senast inloggad: 2015-12-20, 17:23
  • Visa profil
Hej och God jul (snart)!
 
En fråga - Karl Lake f. 1701, d. 1742, gifter sig med Ryttmästarens vid Jämtlands regemente, Staphan Frisks, dotter Regina Catharina Frisk. Enligt en uppgift gifter hon om sig redan 1730 i Häggenås och då tituleras hon änka. Eftersom namnet Regina Catharina Frisk inte är så vanligt gissar jag att det är samma kvinna som var gift med Karl Lake. Men det skiljer 12 år mellan hennes omgifte och hennes första man dödsår, enligt ovan. Hur hänger detta ihop. Kan det vara så att det rör sig om två olika Regina Catharina Frisk? Eller är dödsåret för Karl Lake fel?
Detta undrar  
Jerry Högberg

2014-12-22, 15:54
Svar #24

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1810
 • Senast inloggad: 2020-04-10, 13:22
  • Visa profil
Hej, Jerry
 
Följande hittar du i supplementet till Elgenstierna: Carl, f. 1701, g. m. Regina Frisk, f. 1699, dp 4/3 i Balingsta (Upps.), d. 1775 16/6 i Häggenås. Tveksamt om dödsåret 1742 stämmer, eftersom hustrun vid en prostvisitation i Häggenås (Jämtl.) i febr. 1730 klagar över att mannen lämnat henne och 2 söner i stor fattigdom, sedan han 1723 rymt från Gävle till Skåne och kommit under Halmstads garnison (Capitein Roors commando). Hon har ej hört det minsta från honom och begär nu skilsmässa. Hustrun gifte om sig med soldaten Jöns Mobäck i november 1730.  
 
God Jul själv!
Leif T.

2014-12-22, 19:43
Svar #25

Utloggad Jerry Högberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 328
 • Senast inloggad: 2015-12-20, 17:23
  • Visa profil
Tack så väldigt mycket för den informationen. Nu blir det mindre konstigt att hon tituleras som änka när hon gifter om sig.
 
Jerry Högberg

2016-11-19, 14:48
Svar #26

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1962
 • Senast inloggad: 2020-05-28, 21:44
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1730. d 27 Maji hölts Consistorium under Högwyrd. Hr Doct: Biskopens Erici Benzelii praesidio,
/.../
8. Efter I anledning af Consistorii uti Hernösands skrifelse af d. 29 sistl. Aprilis hafwer thetta Consistorium låtit genom Probsten i Halmstad Mag:r Jacob Hummel inhämta af then commenderande officeraren therstädes, underrättelse ang:de för thetta Fendrichen Carl Lake, som öfwergifwit sin Fru och små barn, at han måtte tilhållas sig yttra, antingen han til them sig mera ernar begifwa el:r ock the til honom kunde sig få inställa, och i en rätt ächta kärlek sammanlefwa; men fått thenna underrättelsen, som Hr Majorens Högwälborne Hr Baron Stackelbergz attestatum wid handen gifwer, neml:n at han, Fendrich Lake förl:t år försedt sig med stöld hos Commissarien Haberman, och i octobr. rymdt ur arresten til Kjöpenhamn, ther han gifwit sig i tjenst under ett Artillerie Regimente och samma tid förr än han rymde, har han ock haft beblandelse med 2:ne lösa qwinfolk, hwaraf then ena han med sig tagit til Kjöpenhamn."


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/7 (1729-1730), bildid: C0074009_00312

***


EÄ (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lake_nr_53)
TAB. 14.
Carl (son av Carl, Tab. 13), född 1701 i Kalmar. Korpral vid Jämtlands dragonregemente 1716-11-00. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1718-03-00. Fänrik 1718-08-27. Avsked (Lk.) 1724-10-20. Reste med permission utrikes 1723. Död 1742. Gift med Regina Frisk, dotter av ryttmästaren vid Jämtlands kavallerikompani Staffan Frisk.


Se även Supplementband EÄ del 1, s. 561.


 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna