ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Gyllenållon  (läst 1362 gånger)

2007-07-18, 19:30
läst 1362 gånger

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 966
 • Senast inloggad: 2019-11-18, 13:38
 • Martin Casterud
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Enligt  Gröna stubbens hemsida var slottsfogden på Vadstena slott Arvid Nilsson stamfader för släkten Gyllenållon. Arvid uppges ha varit bosatt på Medhammar i Hagebyhöga socken och avlidit 1583. Vad är känt om Arvids familjeförhållanden?

2007-07-18, 21:56
Svar #1

Utloggad Benny Borgstrand

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 989
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 10:57
  • Visa profil
Hej Martin,
 
Arvid Nilsson Gylleållon, d 1583-05-14, begraven i Vadstena klosterkyrka.
 
Hustru 1. Dorita N, död 1569-03-11, begraven i Vadstena klosterkyrka.
 
Hustru 2. Sigrid Svensdotter
 
Barn.
 
Nils Arvidsson upptas som enda barnet till Arvid.
Vem som var mor till Nils uppges ej.
 
Källa: Riddarhusets stamtavlor

2007-07-18, 23:05
Svar #2

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 966
 • Senast inloggad: 2019-11-18, 13:38
 • Martin Casterud
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Tack för informationen!

2010-02-16, 21:46
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Den 11 Juni 1691 inställdes för Östra Göinge häradsrätt en gosse, kallad Johan Karlsson, och anklagades för att hafva från bonden Jöns Nilsson i Knislinge stulit två små silfverkors, tre silfverknappar, två silfvernålar, en tennbägare, tre lärftsskjortor, en klut, sex kakor bröd, två ostar och ett fläskstycke. Den anklagade bekände, men uppgaf sig på samma gång vara af adel och heta Johan Carl Gyllenåhl, son till en kapten Linnart Gyllenåhl och Margareta Kååss. Fadern skulle hafva blifvit innebränd vid en eldsvåda på Hissmåsa gård i Torups socken af Västra Göinge härad; modern bodde nu på ett torp eller hemman Oshult i Pjetteryds socken i Småland och var omgift med en löjtnant Fritz Ruth. Det resolverades, att då ynglingen vore adlig, skulle målet underställas hofrättens censur. Hofrätten bestämde, att målet skulle behandlas vid häradsrätten, och det förekom återigen ut på hösten i November. På sommaren i Juli hade fru Margareta Kåse varit i orten, men hade rest förrän målet då kunde förekomma. Den 29 Juli hade den unge anklagade rymt tillika med andra fångar, men den 15 Augusti blifvit nedskickad ifrån Småland. Nu, den 14 November, upplystes det, att fru Margareta för vid pass fem veckor sedan aflidit och att sonens förmyndare wälborne Herr Capitein Scheibe excuserat sig för att komma. Johans broder Arvid Filip Gyllenållon, 14 år gammal, var emellertid tillstädes. Johan berättade nu, att han följt med modern till Kristianstad för att köpa säd; på återvägen hade han gått från modern, då denna sof, och tillgripit de ifrågavarande sakerna. Då ägarna kommo efter dem mellan Glimminge och Kattarp i Broby socken, lopp han till skogs, men blev tagen, och modern betalte 1 daler och 13 öre för de saker, som ej kunde återfinnas. Om sina personliga förhållanden uppgaf han, att så länge arfvet efter deras farfar räckte, gingo han och Arvid Filip i skola i Vadstena; det var under ett halft år, och de bodde då hos sin farbror, majoren Gustaf Gyllenållon. De kommo därefter till modern, som för fyra år sedan gifte om sig med löjtnant Fritz Ruth. Denne ville emellertid, inthet lijda dhem, uthan kiörde uth dhem, och slog dhem och när dheras sahliga Moder wille gifwa dhem något, måtte hon giöra dett honom owettande. Till stölden hade Johan drifvits af nöd, ty det war dyr tijdh och hans Sahliga Moder hade ringa förrådh att hielpa medh. Om sin ålder uppgaf Johan, att han senaste midsommar fyllde 16 år: han vore född i Oshult.
...
Ennes (I.520) berättar, att löjtnanten vid Östgöta infanteriregemente Johan Gyllenållon bortkom 1711 på vägen mellan Moskau och Solikamsk, hvarom berättas, att under der Fartygen, hvarpå Fångarne utför Strömmarne affördes till Sibirien, lågo vid land och folket voro uppgångna, skall han blifvit mördad af en Ryss och dess kropp nedgrafven vid en sten
 
Utdrag ur: Skånska samlingar utgifna af Martin Weibull, 1893. III,2. Några anteckningar om nordskånska släkter, s.25-44, artikel av Arthur Stille

2010-02-16, 22:19
Svar #4

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10758
 • Senast inloggad: 2019-12-12, 04:48
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Margareta Kåse, född 1652, död 1691 8/10 i Pjätteryds socken. Gift 1670 med kaptenen Leonard Gyllenållon, nr 185, i hans 2:a gifte, född omkring 1640, död omkring 1686. Gift 2:o 1690 12/3 i Pjätteryds socken med löjtnanten och lantjägmästaren Fritz Persson Ruth, i hans 2:a gifte (gift 1.o med Karin Jönsdotter från vilken han blev skild i hennes 1:a gifte.
(Källa: EÄ)
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2011-11-23, 19:50
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Angående Carl Gustaf Gyllenållons under äktenskapslöfte lägrade Johanna Andersdotter. (Se EÄ Tab. 7)
 
Såsom breefwijserskan Erlig och Gudfruchtig pijga Johanna Andersdotter hafwer uthi ett och halfft åhrs tijdh tient hoos mig och mig k: huusfru Wälborne Fr: Anna Elisabet vo[n] Holle, för frustu huuspijga, hafwandes nu begiärt afskied williandes reesa hem till sijne föräldrar uthi Ystadh i Skåne, såsom att få testimonium om sitt förhållande; Så kan jag eller min kiere huusfru hennes afsked icke förwägra
/.../
Medhhambra d 2 Martij Anno 1702 Anders GyllenÅllen
 
Domkapitlet i Lund FIIf:17 (1703-1703) Bild 4600 (AID: v234775.b4600, NAD: SE/LLA/13550)

2012-10-14, 21:40
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Ystad Sankta Maria
Anno 1734
Eodem die [6 Octobris]  lystes til äktenskap 1 gången ochså widare för Skomakaregesällen Ärlige och skickelige Unga karl Albrekt Jönsson: så och den Äreborna och dygdälskande Enkian H:u Anna Elisabeth GyllenÅllon : warande med Föräldrars samtycke samma slutit i wittnens närwaro: Anders Andersson Möllnare och Lars Hindricsson handskmakare. Wigdes d 15 Apr 1735.
 
Källa: Ystads Sankta Maria E:1 (1690-1771) Bild 124 / sid 116 (AID: v112019.b124.s116, NAD: SE/LLA/13489)
 
Utan känt samband med stamfadern enligt EÄ:
...
3) Anna Elisabet Gyllenållon, död ogift 1783 och begraven s. å. 23/2 i Västra Ny socken, Östergötlands län, 87 år gammal [RHG].
4) Anna Elisabet Gyllenållon. Gift 1719-06-28 i Ystad med föraren vid Upplands femmänningsinfanteriregemente Johan Ernst Handkie.

2015-02-09, 20:10
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Specification uppå alla Vacante Rootar af Kongl: May:ts Cronebergz Infanterie och mig Allernådigst anförtrodde Regemente som förtijden finnas wara vacante wedh dhen som efter Hr Landzhöfding Faltzburg ankombne Specification, finnes wara ersatte i landet, men eij för tijden intet till Regementet ankombne.
...
Allboo Compagniet
19 Carl Gustaf Gyllenollen in Feb: 1706 Avanc: till Corp: under dheta Compag: N:o 47
 
Källa: Defensionskommissionen EIII:230 (1706-1709) Bild 270 (AID: v616304.b270)

2016-12-23, 18:47
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"AflöningzLista [1708] Oppå Öfwerstens Wälborne Hr Johan Cronmans anförtrodde Regemente Cronebergz Lähns Infanterie /.../
6. Albo Compag:t
Corporaler
...
Carl Gustaf Gyllenollon i Stockenäs"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708), bildid: A0065767_00217


"Aflöningzlista [1709] För Öfwerstens Wälborne Hr Johan Cromans anförtrodde Regimente Kronebergs lähns Infanterie [...]
Albo Compagnie
Coporaler
...
Carl Göstaf Gyldenollon i Stockenäs fången [sista ordet genomstruket]"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709), bildid: A0065768_00189

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllen%C3%A5llon_nr_185

2017-09-06, 17:46
Svar #9

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1237
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 16:03
  • Visa profil
Citera
Utan känt samband med stamfadern enligt EÄ:
...

4) Anna Elisabet Gyllenållon. Gift 1719-06-28 i Ystad med föraren vid Upplands femmänningsinfanteriregemente Johan Ernst Handkie.

Nu kan vi genom ett par dopnotiser i Äspö socken samt en vigsel i Ystad Sankta Maria i princip fastslå att Anna Elisabeth Gyllenållon är dotter till kornetten Carl Gustaf Gyllenållon. Anna Elisabeth blir efter Johan Ernst Handkes död omgift  1735-04-15 med skomakaren Albrekt Jönsson. Vigseln kan synas omaka men äger likväl rum i Ystad Sankta Maria. Därefter flyttar paret till Äspö socken där man får barn. I två notiser 1735-09-08 samt 1737-12-17 föds först tvillinggossar och i den senare notisen en son. I dopet av ett av barnen i den första notisen står att han döps till Carl Gustaf efter morfadern (för övrigt så döpte även J.E. Handke och A.E. Gyllenållon till Carl Gustaf i Ystad), medan i andra notisen så sägs att barnet döps till Alexander efter moderns faderbroder.

Det har alltså även funnits en Alexander Gyllenållon någonstans bror till kornetten Carl Gustaf Gyllenållon.

/Paul

2017-09-08, 11:18
Svar #10

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1237
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 16:03
  • Visa profil
En utdrag ur Hagebyhögas kyrkobok 1701 styrker existensen av en Alexander Gyllenållon.

/Paul

2018-01-13, 12:46
Svar #11

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Anno 1707 d:n 23 och 24 Septembr: höltz ordinarie Tingh uti Mothala med Allmogen af Aska härad /…/
 
S: D: Blef det Morgongåfwobreef, som Majoren Wälb:ne Anders Gyllenollon till sin Fruu Wälb:ne Fruu Anna Elisabet von Halle d:n 28 Decembr: 1699 uthj Eldenoa gifwit på Medhambra Rusthåll till wederbörandes laga säkerheet intecknadt, doch andras bättre rätt der wijdh alldeles förbehållen och praejudicerat, i synnerheet Kongl: May:tz rättigheet och praeference för dee stoora recreuteringzrest, som Hr Majoren på sig dragit och Chronones Befaalningzman Wähl:e Hr Anders Follingh å Embetz wägnar påstår föruth böra uthgå, för ähn någon annnan disposition här wijdh giöras kan.”

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län (E) EVIIAABA:224 (1707-1707) Bild 870 (AID: v307605a.b870, NAD: SE/VALA/0382503); se även: v307605a.b920
 
Se EÄ tab. 6:
Anders Gyllenållon /…/ Gift 1:o 1665-05-30 i Vadstena med Anna Gyllengranat, död 1711, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Hansson, adlad Gyllengranat, och Hermika Gerstendorff. Gift 2:o med Anna Elisabet von Halle, död 1717-12-06 på Medhamra och begraven s. å. 20/12, ?dotter av överstelöjtnanten Joel von Halle, natural. von Halle, och hans 1:a fru.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllen%C3%A5llon_nr_185

2018-03-23, 22:59
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
1718 Augustus 3
Wigdes efter 3 uthlysninger på en gång för hastig uthcommendering till Kongl:e Fältst, Hr Artoll:e Secund Lieut:n Anders Deurman och Wälb:n Jungf:u Agneta Maria Gyllenollon.”


 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 55 / sid 100 (AID: v90372.b55.s100, NAD: SE/SSA/0005j)

2019-01-04, 19:38
Svar #13

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"General Munster Rulla uppå General Majorens Wälborne Hr Georg Hindrich Lÿbeckers Regemente Cavallerij och Lijff Compagnie Munstradt /.../ widh Ståndhqwarterer Hiersåhs d: 13 Juni 1678
/.../
G.[emen] Arfwe Gyllenollen. 1, ingen Carbin ell:r Rehm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00110

Källa: Överste Georg Henrik Lybeckers kav. regemente [=Norra SKånska kav.reg], Skåne 1678; Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00009


EÄ: Utan känt samband med stamfadern
1) Arvid Gyllenållon, som förut varit korpral, var 1700-09-05 dragon vid livregementet, var då 40 år gammal och östgöte [At (KrA)]. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029120_00123

2019-04-26, 18:37
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.

"General Munsterrulla Uppå dhe ifrån Braband Ankombne Recroiter Och Herr Capitaine Lars Weidenhielms Compagnie
Som dee sig befann Medh Under Officerare Corporal:r Och Gemene då Hans Hög Grefl: Excellence Kongel. Rådet Feldtmarschallen Och General Gouverneren Gref Erich Dahlberg det samma Mustrade i Riga d. Decemb:r anno 1698
/.../
[Soldat] N[ummer]: 45
Knechternes Nampn: Arfwedh Gyllenållon
Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 45
Hwar han har tient för: i swerge
Huru Lenge han har tient: 6 [år]
Om han har swuret [eden]: ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00143

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00147
Tjänat "i Swerge 22 [år], Hål[an]d 6 [år]"


***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
Capitein Lars Weidenhielms Compagnie
/.../
"20 Rothen
[Soldat] Nummer 116
Arfwed Gulnollon
Nation: Swensk
Huru gammal:
Hwar han har tiänt tillförende:
Huru länge han har tiänt:
Swuret: 1
Brab[ant]: Fåt afsked d: 14 Junij 699: Swensk Adelman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00378

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

2019-06-06, 20:59
Svar #15

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Uppå Hans Kongl. May:ts LiffGuardie under Öffwestens Högwälborne Greffwe Gustaff Lillies Commando och Capiteinens Högwälborne Greff Gustaff Mauritz Leienhaubt Nye till wärfwat och uprättat Compagnie Mönstrat uthi Stockholm d_ octob: A:o 1672
/.../
Pickenerare
Arffwe Gyllenållon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00096
Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)


2019-10-04, 19:20
Svar #16

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 23:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rolle von des Obristen Graff Lewenhaupt Regiment Mastrigh [=Maastricht] d 18 Martj 698
/.../
Fissiliers
91. Arwe Güllenöllen"


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria (o) 2:XXI:5 Bild 1260 (AID: v948964.b1260, NAD: SE/RA/754)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna