ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Elfvencrona / Elfwencrona  (läst 805 gånger)

2004-01-22, 12:39
läst 805 gånger

Utloggad Dag M. Hermfelt

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Kaptenen vid Älvsborgs regemente, Nils Arvidsson, adlades 1690 (introducerades 1693) med namnet Elfvencrona. Han blev år 1700 stadsmajor i Göteborg och dog 1707. Enligt Elgenstierna (och där kontrollerade källhänvisningar) var Nils Elfvencrona son till sedermera majoren och fästningskommendanten Arvid Nilsson, död 1683. Denne var smålänning till börden och sannolikt född i Rydaholms socken i Jönköpings län. Arvid Nilsson var 1633 löjtnant vid Jönköpings regemente och 1636 löjtnant vid Kronobergs regemente.(Anakronistiska benämningar eftersom regementena ännu vid denna tid hade namn efter sina chefer) År 1644 blev AN kapten och 1658 kommendant vid Christianopels fästning i Blekinge.
(Se: Släkt och hävd 1998:3/4)
Har någon forskare stött på noteringar om denne officer Arvid Nilsson i det småländska och/eller i det Blekingska domboksmaterialet för perioden 1630-1683 skulle sådana uppgifter intressera mig mycket. En trolig fader till AN är rytterilöjtnanten Nils Bengtsson, ca. 1580-ca 1662, under många år bosatt på Lökaryd i Rydaholms socken, Jönk. l.
Dag M. Hermfelt

2015-04-23, 01:58
Svar #1

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3027
 • Senast inloggad: 2021-09-22, 11:30
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
År 1722 den 2 mars
 
Sekreterare Erencrona föredrog Daniel Lembergs, såsom förmyndare för jungfru Katarina Elfvencrona, begärda tillstånd för henne att träda i ofrälse gifte med föravskedade kapten Torin, vilket beviljades.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1722:1 (1722-1722) Bild 3090 / sid 599 (AID: v655192.b3090.s599, NAD: SE/RA/1311)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2018-03-30, 09:40
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2216
 • Senast inloggad: 2021-09-28, 22:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Anno 1716 d 13 Juni höltz Ord. Consistorium /..../
5. Uplästes D. Leenbergz bref dat: Wennersborg d 4 Junii 1716 angående
Martin Johan Lenaesius hwilken med Jungf: Eva Catharina ElfwenCrona skal wara Formalites trolofwad, resolverades att Notarien Hasselbom må kalla till sig be:te Lenaesius och föreställa honom brefwetz innehåll; men befantz att Lenaesius war redan afrest till sin födelse Ort Gefle.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00049

 
Anno 1716 d 12 Sept:r höltz Ord: Consistorium /.../
2. Jungf. Eva Catharina ElfwenCrona begärta citation på för dhetta Cammarskrif:n Martin Joh. Lenaesius angående Ächtenskapz försäkran, skolande the för 4 åhr sedan wara Ordentel:n förlofwat i Järsbo i Wästergötland. Och sändes Pedellen att kalla honom up emedan han förnimmes wistas här i staden, wiljande Consistorium allenast höra honom, efter som elliest saken icke hörer till thetta Consistorium”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00062
 

Anno 1716 d 14 Nov: höltz Ord: Consistorium /.../
9, Jungf:
ElwenCrona och hennes fullmächtig Hr Lundqvist, inkommo, tå och Mag:r Bange inkallades, tillthenne sista talade Hr Praeses: Consistorium will hafwa af honom underrättelse huru med Martin J Lenaesii giftermåhl tillgångit är, och som Bange honom med hans nu warande hustru Walborg Siönfeldt copulerat och sammanwigt; /.../”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00077


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/68 (1716)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Elfvencrona_nr_1211

2018-05-04, 23:38
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2216
 • Senast inloggad: 2021-09-28, 22:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"1722 December d: 5
11:o Förekallades instämda Parterne Capitein H. Johan Thorin samt Jungf: Wälb:ne Ewa Catharina ElfwenCrona, i thet Echtenskapz mål som bem:te Jungf: af honom praetenderar, hwarom the sins emillan så wijda handlat, som åtskilliga H: Capiteins bref både till Jungfruns Mormoder Fru Cammererskan Catharina Rödbeck, Morbroderen Borgmästaren i Wennersborg H. Danjel Lenberg /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00082


"1724 d:n 18 Martius
10:o Capitein Hr Johan Thorin swaras på sitt Bref angående hans Swägerska Sahl: Kyrkioherdens Hr Axel Thorins Enkia i Gällstad, som recommenderar henne och dess månge små fattige barnen, at på något sätt blifwa bärgade."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00107

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3560 / sid 707 (AID: v319671a.b3560.s707)

2021-09-14, 15:57
Svar #4

Utloggad Kenneth Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1257
 • Senast inloggad: 2021-09-28, 15:30
  • Visa profil
Hej


Ser att många kopplar ihop Eva Katarina Elfvencrona som dotter till Nils Arvidsson Elfvencrona och NN Svensdotter Billman.


Men hon nämner avlidna Sara Katarina Lenberg som sin mor den 14/5 1717 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066989_00296


samt morbrodern Daniel Lenberg i Vänersborg och mormodern Katarina Rödbeck
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00082


Vilket talar emot detsamma. Jag har för övrigt inte hittat någon källa på att Nils Elfvencrona skulle ha varit gift med någon dotter till Sven Månsson i Strömstad. Skulle vara tacksam om någon vet mer om detta.


Kenneth
Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna