ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Ehrenmarck  (läst 1299 gånger)

2000-02-09, 19:16
läst 1299 gånger

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Enligt adelskalendern var Filip Ehrenmarck (född 14/2 1697 och död 21/7 1760 på Älgestorp i Blackstad) gift med Catharina Nehrman (född 1709 och död 1792 på Trästad i Blackstad). Nu har jag i Tjust härads dombok den 19/1 1740 under paragraf 58 hittat en dom där Filip blir instämd till tinget av sin mor, Catharina Feltreuter, det är en fortsättning sedan hösttinget då Filip var frånvarande med laga förfall p.g.a. dess nyligen avlidna och ännu obegravna hustru. Var Filip gift två gånger? Catharina Nehrman, var hon i så fall första eller andra hustrun? Är det någon som känner till hennes härkomst?

2000-02-10, 04:07
Svar #1

Utloggad Anita Hjorth

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 247
 • Senast inloggad: 2013-05-25, 16:07
  • Visa profil
Stig-Ove!
Jag slog upp Elgenstiernas ättartavlor. Där finns mycket riktigt bara ett gifte. Men barnens födelseår spänner mellan 1728 och 1754. De första två, Anna Maria (född 1728) och Catharina Elsa (gift 1752 och rimligen född senast i början av 1730-talet) skulle kunna ha en okänd mor. Hon dog uppenbarligen hösten 1739, varpå Filip gifte om sig med Catharina Nehrman. Eftersom hon överlevde Filip måste hon ju varit den sista frun. Sedan följer barnen tätt 1740, 1744, 1746,1749 och 1754. Detta borde gå att kontrollera i dödbok respektive vigselbok för Blackstad!
 
Jag vet att jag sett namnet Nehrman helt nyligen i någon av socknarna Törnsfall (där en kusin till Filip bor), Hallingeberg eller Gladhammar. Jag återkommer om jag hittar något av intresse.
 
Mvh Anita

2000-04-21, 21:04
Svar #2

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Den 8 oktober 1739 dör välborna fru Catharina Elisabet Crekel (ev. Creicel)i Blackstad, det är svårläst om det står Trästad, hon är då 40 år och av tysk nation. Kan det i så fall vara Philip Ehrenmarcks första hustru? Hon var bevisligen tysktalande.

2001-09-09, 01:26
Svar #3

Ishbel Cormack

Please translate these 3 letters into English for me.My Swedish is not good enough to understand the details. I am connected to Gunnila Lind, granddaughter of Filip and Catharina Nehrman.
Thank you
Ishbel

2002-08-16, 19:15
Svar #4

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Uppgifter om en Helena Bohm eller Ehrenmarck (Jag vill nog av kronologiska skäl utesluta det sistnämnda alternativet) finns under: övriga släkter: van der Wettering

2002-08-17, 00:59
Svar #5

Utloggad Mats Kjellström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 137
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
  • Mats Kjellström´s släktforskning
Har den kända författaren/journalisten Thorsten Ehrenmarck adliga anor?

2002-08-17, 10:29
Svar #6

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-04-24, 11:30
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Nej, håller just på och läser hans memoarer, som heter något i stil med I min blå cheviot, varav framgår att hans farfar var född Olsson i en by på Närkeslätten.

2002-08-17, 23:51
Svar #7

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Nej, det förefaller alltså som om det inte finns någon koppling mellan Torsten Ehrenmark och adl. ätten Ehrenmarck nr 1261. Men ändå - det finns några omständigheter som är lite förbryllande i sammanhanget. Torsten Ehrenmarks farfar hette Edvard i förnamn. Slump eller inte, men Edvard råkar vara ett av de vanligaste (-kanske det vanligaste?) förnamnen inom adl. ätten Ehrenmarck*, trots att det inte är säskilt vanligt för övrigt. Man funderar ju lite... Hade Torstens farfar på något sätt kommit i kontakt med släkten Ehrenmarck skriftligen eller muntligen? Eller var det ett namn han bara hittade på, ovetande om att en adlig ätt burit detta namn, låt vara med en obetydlig stavningsvariation? Eller?? Kanske man ändå borde ta en grundligare titt på Torsten Ehrenmarks anor. (eller ska man nöja sig med att Torsten Ehrenmarks anor anar aporna aldrig?)  
 
På 1800-talet fick man ju i stort sett ta vilka namn man ville. Det fanns ju ingen namnlag som reglerade det. I princip var ju de adliga namnen skyddade, men jag tror inte att Riddarhuset bevakade detta särskilt effektivt. Det finns ju icke adliga släkter med namn som t.ex. Trolle, Bonde och Sture.
 
*Edvard var ett arvnamn inom ätten, och hade ärvts från ätten Ehrensteen, som man var släkt med på kvinnolinjen. Från början ska namnet gå tillbaka på en från England inkommen köpman, bosatt i Söderköping vid namn Evert eller Edvard. Denne ska ha haft en dotter Margareta, g m hovpredikanten och prosten Philippus Bononius (se detta ord under släkter), stamfar för ätten Ehrensteen. Vid den tiden (ca 1590-1610) finns i Söderköping endast två personer med namnet Evert belagda; köpmännen Evert Holm (tillika borgmästare) och Evert Pass.

2002-08-20, 11:58
Svar #8

Peter Karlsson / anbytarvärd (Peter)

Fortsättningen på det som gäller Torsten Ehrenmark återfinns numera under
Anbytarforum: Kändisars härstamning: Litteratur: Ehrenmark, Torsten.

2014-03-04, 20:45
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2120
 • Senast inloggad: 2021-05-11, 09:16
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Riksregistraturet den 13 augusti 1700:
Till Landzhöfdingen Mårten Lindhielm swar, ang:de Evard Ehrenmarcks begiärte besittningzrätt. CARL/ C: Piper
Wår .p. Wij hafwa erhållit Eder underd:e berättelse dat: d: 16 Junii sidstl:ne angående Qwartermästaren Evard Ehrenmarcks giorde ansökning om besittningz Rätten å 1/4 Cronohemmanet Hulu i Östra Härad och Hwetlanna Sochn belägit; Och länder Eder där uppå till nådigt swar, att så wijda bem:te qwartermästare är Rusthållare för Rusthållet Månstorp hwar under detta hemmanet är Augment, så står han i des ansökning intet att willfaras efftersom på det sättet skulle falla Rusthållet för swårt att swara både för monderingen och knechten som augmentet är underkastat, hwar med. p. Carolus
 
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/618 (1700), bildid: A0039113_00092

2015-01-10, 16:47
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2120
 • Senast inloggad: 2021-05-11, 09:16
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Specification uppå de fullmakter, Pass och Frijzedlar som wid Skånska Gouvernaments Canceliet utferdas Pro A:o 1707:/:
 
Upsatz på des pass som i Ystadh af Hr Öfwersten och vice Gouv: äre gifne
...
 
Aug dito [22] Gustaf Ehrenmarck, såsom volunteur till K:l Armeen, 1
 
Källa: Skånska guvernementskansliet, AI:49
 
EÄ: Barn Tab.2: Gustaf, född 1692-02-11, död 1708-04-20 i Volhynien.

2016-01-30, 17:20
Svar #11

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2120
 • Senast inloggad: 2021-05-11, 09:16
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
General Munster Rulla af Hennes Kongl Maij:tz Uplands TremänningzRegemente Till häst och Linkiöpingz Compagnie.
/.../
QwarterMestaren Carl Ehrenmarck
Ifrån Corporal wed Compagniet hijt Avangierat d: 1 Sept 1719
P[resenterat]: 1 Rijdhäst 2 klippare 1 dreng
 
 
Källa: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1611 (1714-1719) Bild 3090 (AID: v481672.b3090, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
General Munster Rulla Öfwer Uplandz Ståndz Dragone Regemente /.../ utj Glandzhammar d:n 10 December 1719.
Femte Compagniet
/.../
Sergeant Hindrick Sturck Afgåt till Nylandz Cavallerie Regemente d: 2 December 1719. I stället, satt Qwartermestaren för 3 Männingz Cavallerie Regemente
Sergeant Carl Ernmarck
 
Källa: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1631 (1719-1719) Bild 2790 (AID: v481692a.b2790, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
***
 
EÄ, TAB. 3.
Carl Gustaf (son av Filip Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, Tab. 2), född 1695-12-09. Volontär vid Kalmar regemente. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1715-05-28. Sergeant vid Upplands ståndsdragoner 1719. Fältväbel vid Jönköpings regemente. Död 1741-09-03 i Borgå.
 
***
 
General Munster Rulla Öfwer Wäsbo Häradz Compagnie af Jönkiöpingz Lähns Regemente Till Foot. [Mönstrade i Jönköping d. 31 juli Anno 1728]
 
Förare /.../ hwilken in octobri 1722 gådt till Rustmästare Indehlning härwed Compagniet, ock samma tijdh hijt Fälltwäblen af StåndzDragounerne Carl Gustaf Ehrenmarck som in Junio 1724 blef flyttadt till Sergeantz indehlning.../
 
Källa: Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 369b (1728-1728) Bild 543 (AID: v50306.b543, NAD: SE/KrA/0023)
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2016-01-30 17:51)

2020-07-31, 23:44
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2120
 • Senast inloggad: 2021-05-11, 09:16
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Efter den ifrån Norrje öfwerkomne Rullan äro wid ankomsten till Strömstad fölljande Kongl: Swänska KrigzFångar i genom ropade och berättat sielfwa som följer nembl: huru på hwad sätt, och när de fångne blifne.
/.../
5. Corporalen Carl Ernmarck af Uplandz 3männingz Regem:te fången på Edz Prästegård d: 1 martj 1718
/.../
Strömstad d 22 Aprill A:o 1719"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065200_00312
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 A/1 b, Svenska krigsfångar i Danmark och danskar i Sverige samt deras utväxling

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna