ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Duse  (läst 3995 gånger)

2005-07-05, 22:44
läst 3995 gånger

Birgitta Ohlsson

I en bok som heter Öningabok, Öland och Ölänningar 1675-1725 av Sigurd Haneclou nämns två personer med namnet Duse. I Vedby, Högsrums socken bodde Lars Duse på en kronogård och var skogvaktare redan på arvfursten Carl Gustafs tid. I Norra Bårby, Mörbylånga socken som endast omfattade ett och ett halvt hemman brukades en gård av skogvaktaren. Några år in på 1700-talet kom Sven Duse att inneha denna. Han var gift med Helena Rising, dotter till kyrkoherden i Långlöt Magnus Nicolai Risenius (Rising) och Christina Repplera. De sista uppgifterna hämtade ur Kalmar Stifts herdaminne av Bror Olsson. Hittade även en ”Carl Magnus Duse f. 1792- 01-25 i Kalmar d. ogift som stiftets senior 1873-01-29 i Stenåsa på Öland, son till Kopvardikaptenen senare bryggareåldermannen Salomon Duse f. 1750 d. 1804 och Hedvig Stagnelius f. 1760-10-15 i Högby d. 1807-02-23 i Kalmar”. Det nämns även en O Duse i Halltorp men den delen av Kalmar Stifts Herdaminne har jag inte tillgång till just nu. Kanske något att titta vidare på?
 
Mvh
 
Birgitta

2005-07-05, 23:36
Svar #1

Carl-Fredrik Roos

God kväll släktforskare!
Det är intressant att min fråga om ev. ledtrådar inne i Småland väckte sån diskussion.Jag hade för 2 år sedan kontakt med Länsarkivet i Vadstena om mina funderingar avseende familjen Duse, för det finns enligt svensk släktbok från 1950 (redaktör Pontus Möller)en viss koppling mellan den adliga ätten Duse och ovannämnda Dusar. Då namnet är ovanligt och när man tänker på namnen som var under denna period så är det inte så konstigt att man går efter hypotesen att släkterna kan ev. höra ihop.Den första som väckte denna tanke var författaren Gunnar Wirsell, som skrev Kastlösaboken.Det väsentliga är att påvisa släktskapet. Om jag har förstått när jag fann denna sajt så är detta ett forum för vetenskaplig diskussion och tanke utbyte. Inom humanistisk vetenskap så kan man alltid tolka olika dokument på olika sätt. Det är absolut nödvändigt att man har olika infallsvinklar och ser på problemen på olika sätt uteifrån de dokument man har. Utan detta synsätt så stannar forskningen av. När jag utbildade mig till historiker så fick jag lära mig,vilket delas av mina kamrater som bl.a är doktorander i arkeologi,att det räcker med att någon annan ser på problemet utifrån en annan synvinkel,för man måste ibland tänka på ett annat sätt.Jag tycker det skulle vara intressnt om ni som är kunniga om Smålands Dusarna under 1500-talet talar om för mig vilken information ni har så skulle vi kunna diskutera detta på ett vetenskapligt och akademiskt sätt. Min primära fråga var och är namnen på de 9 stupade sönerna varav en återvände.Jag arbetar till vardags som analytiker så jag tycker om att ha något att bita i på min fritid.Varför jag har blivit intresserad beror på att vi har diskuterat det här och många tidigare Gotlands Dusar har förmedlat denna information till mig.
Mvh Carl-Fredrik Roos ( Mamma född Duse)

2005-07-06, 11:05
Svar #2

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Här har det rasslat till med inlägg. Vi får försöka hålla oss på en sansad nivå och, som Carl-Fredrik Roos skriver ovan, vetenskapligt analysera och ur olika synvinklar belysa vad källorna kan berätta för oss. Dusesläkterna, adliga eller ej, kan konstateras ha sitt namns ursprung ifrån medeltiden och detta anser jag gör dem fascinerande att studera.
   
Pia Duse Roos frågar om jag är släkt med Dusefamiljen och på det vill jag kort svara: ja,med flera av de olika familjerna som bar Dusetillnamnet. Det är dock inte släktskapet i sig som gjort att jag intresserat mig för familjen. Jag är intresserad av historia i allmänhet och personhistoria i synnerhet. Domböcker och skattelängder ifrån 1500- ocjh 1600-talet fascinerar mig mycket som källa, de har fortfarande mycket att ge personhistoriker. Ibland kan materialet vara svårtolkat och fragmentariskt. Då jag letat i dessa källor har jag stött på personer med olika tillnamn, bl a Duse. Nästan var och varannan bondefamilj i Småland bar tillnamn under senmedeltiden. Att enbart grunda ett släktskap på ett s.k. tillnamn låter sig inte göras. Några regler sanktionerade i lagar eller allmänna påbud som nu i postmoderna tider vilka förbjöd folk att bära någon annans tillnamn fanns inte. Det säger sig själv att ett tillnamn som dyker upp i ett snävt geografisk område kan tyda på släktskap mellan bärarna sinsemellan. Ingen släkt ville knappast bli ihopblandad med någon annan oskyld person på samma ort. Däremot om samma tillnamn dyker upp på flera olika geografiskt skilda platser behöver detta inte tyda på att det är samma släkt, tyvärr.  
Tillnamnet Duse, av fornsvenskans dus, anses betyda en person som kommer med full fart/kraft eller larmande, eller mer negativt rumlare.
Den 1575 adlade ätten Duse härstammar ifrån bondeledaren Måns Duse som vintern 1521 ledde njudungsböndernas uppror mot Kristian II Kristian Tyrann. Måns Duse hörde hemma i Östra härad, Jönköpings län. Dit räknas Korsberga socken där godset Åkershult låg.  Dennes son var Per Duse som blev kronans häradshövding i Norrvidinge härad, Kronobergs län. Enligt professor Lars-Olof Larsson, Växjö, var denne Per Duse en tid bosatt i Lerike, Tjureda sn, strax norr om Växjö stad. Han ingick ett fördelaktigt giftermål med frälsekvinnan Ingrid Larsdotter Liljesparre och höjde på så vis ännu mer sin släkts anseende och potential. Deras son Bengt Duse rustade för frälsegårdar som om han vore frälseman. Detta blev rannsakat av kung Eriks Höga nämnd i mars 1565. Där förklarades att ..eftersom Bengts fader Per Duse var ingen adelsman, utan hade fått frälsegifte, blev därför, efter Sveriges lag, som lyder, att när frälsekvinna tager man utan frälse, gånge hennes gods under skatten, Bengts gods efter sin moder lagt under kronan =skattskyldigt med mindre han kunde förvärva sig frälse utav Kungl. Majt.    
År 1576 förärade dock kung Johan III Bengt Duse sköldebrev med vapnet en vit duva mot en blå botten. Den adliga grenen av ätten Duse utkommer alltså ifrån denne Bengt Duse.  
Övriga släkter Duse kan vara besläktade med Bengt Duse antingen:  
via direkt härstamning mindre troligt för alla i sig, men möjligt för någon enstaka familj
ifrån Bengt Duses far Per Duses syskon ej kända; möjligen en bror Måns Duse som 1560 bland adeln underskrev ständernas beslut ihop med Per Duse
ifrån Bengt Duses syskon - som var tre systrar enligt bevarade dokument Estrid, Cecilia g.m. Jon Svensson till Björnskog, Hultsjö sn och Ingeborg möjligheten finns att endera av dessa systrars barn upptagit tillnamnet Duse ifrån sin mödernesläkt
ifrån tidigare led bakåt räknat ifrån Bengt Duse - en syskongeneration under 1400-talet
 
Alternativt finns ingen släktskap alls mellan de olika släkterna som under 1600-talet bar tillnamnet Duse. Slumpen kan ha gjort att olika släkter Duse uppstått. Senare familjemedlemmar kan av god tro ha trott sig tillhöra den adlade kända Dusesläkten.
 
Det är utifrån dessa hypoteser vi måste börja.
 
För att underlätta läsaren presenterar jag utdrag ur Gustaf Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor band 2, s 350 och rättelser till dito i band 9, s 272. För de äldre leden hänvisar jag till mitt äldre inlägg här den 3 maj 2004.
 
2005-07-06, 11:14
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Angående året för adlandet bör tilläggas att detta är år 1576 (ej 1575 som felaktigt anges i diverse litteraturuppgifter, bla Elgenstierna o i Jakob Koits Rannsakningen om halvfrälset i Småland omkring 1575; jag skrev fel ovan såg jag i efterhand). Kopia av sköldebrevet finns i Riddarhusarkivet, II.24.25. Se Jan Samuelson Aristokrat eller förädlad bonde s 313.

2005-07-06, 17:07
Svar #4

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Lite spridda notiser om Duse i Norrvidinge härad (Kronobergs län):
I Norra Rottne sn nämns i Älvsborgs lösen år 1571 skattebonden Måns Duse i Borlanda.
I Borlanda by finns ännu dels en Dusagård och dels en Måns Dusesgård. Sistnämnda bör vara uppkallad efter skattebonden som nämns 1571. I Borlanda by nämns i början av 1600-talet nämndemannen Håkan Duse. I Norrvidinge dombok 1641 nämns om Bengt Duse i Borlanda (död 1640) och hans syster Ingeborg Månsdotter (g.m. Måns Larsson i Borlanda Dusegård, även kallad söregården). Bengt Duse var far till Anders Bengtsson i Västra Målajord och Per Bengtsson (även kallad Per Bengtsson Duse) i Borlanda Dusegård (g.m. Ingrid Jonsdotter).
Jon Duse (även Jon Knutsson) i Borlanda nämns i Norrvidinge dombok 1650 6/11 o 1653 16/5 (g.m. Kerstin som hade arv i Östra Målajord).

2005-07-06, 21:46
Svar #5

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Kalmar nation i Lund 1670-1914 av Carl Sjöström Lund, 1915,s 187-188, nämns följande om Dusar ifrån Kalmar mm:


2005-07-07, 02:30
Svar #6

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Tillnamnet Duse förekom faktiskt också i Dacke-socknen Vissefjärda i Södra Möre härad under början 1600-talet. Jag har dock endast noterat ett fall.
 
Älfsborgs lösen 1571:
Nils i Guduastebyget
 
Älfsborgs lösen 1613:
Nills Duse i Guastabögdh
 
Älfsborgs lösen 1613:
Nils Örians i Gufuastabygd
 
Älfsborgs lösen 1616:
Nils Örians i Gufuastabygd
 
Älfsborgs lösen 1617:
Gertorn i Gofuastabygd
(Nils tycks ha flyttat från byn någon gång mellan 1616-1617 eller möjligen avlidit. Den nye brukaren var knekt)
 
Det torde nog handla om samma person mellan åren 1571-1616, dvs Nils Örjans med tillnamnet Duse.
Sättet att skriva namnet Nils Örians är tämligen unikt såvitt jag kan se i all hast. Jag fann 1617 en Håkan Örians i Söderåkra. Såväl själva namnet Örjan som patronymikonet Örjans  var nog ganska ovanliga i denne delen av landet.
 
Det är ju inte uteslutet att Dusarna från Kalmar kan härstamma från Nils Duse i Gustafsbygd. Vissefjärda hade pga sitt geografiska läge betydligt starkare knytning till Kalmar än till andra dåtida smålandsmetropoler.  
 
Frågan är vem denne Örjan var och om Nils i Gustafsbygd och Håkan i Söderåkra var syskon. Kanske Smålands handlingar kan ge fler upplysningar. Kanske fanns det en Örjan Duse!  
 
Vänlig hälsnig
Göran

2006-02-27, 10:40
Svar #7

Anders Olin

Hejsan,
Ett - möjligen - hugskott.
 
Har en ana vid namn Herman Dusaes, född 1590, domprost i växjö. Hans far - liksom farfar enligt uppgift - skall ha hetat Jonas Dusaeus. Några band mellan dessa och någon av släkterna Duse?
 
/Anders

2008-10-18, 20:29
Svar #8

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Nild Bengtsson Duses dotter Julianas man i hennes andra äktenskap hette Jeremias Kraks. Vem var hennes första make? 1670 testamenterar regementskvartermäst. Jeremias Krake i Gelebo efter sin styvdotter till kyrkan i Madesjö (Madesjö C:1 s. 544). Juliana hade 1673 flyttat till Idehult då hon skänker en daler till kyrkan. Hon bodde där åtminstone fram till 1677.

2009-02-24, 04:41
Svar #9

Utloggad Kristian Dreij

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 488
 • Senast inloggad: 2021-07-23, 12:37
  • Visa profil
I mars-april 2002 (oj oj vad lange sedan) sa undrade jag over Brita Carlina Duse f 1739 enl Elgenstierna och om hon inte skulle kunna vara den Brita Carolina Duse som foddes 1740 7/9 i Asby sn som dotter till Krister Samuel Duse (1716-1768) och Elsa Tiliander (1718-1780) dotter till kyrkoherden i Stengardshult (F) Sven Jonas Tiliander (1653-1733) och hans 2a h Hedvig Bock (af Nas) (d 1754). Elgenstierna uppgav att Brita f 1739 skulle vara syster till Krister Samuel Duse och dotter till Jonas Adam Duse (1691-1751) och Elisabet Sofia Raaf (1697-1790).
Sa av en slump sag jag att ADonline gjort adelns bouppteckningar tillgangliga och hittade dessutom sid referenser till nagra av Dusarna i ett gammalt inlagg fran Niclas Rosenbalck. I EXIA:25 s.1872 aterfinns boupteckningen fran Krister Samuel Duse dar hans anka Elsa namns samt hans 3 barn Brita Carolina gm hovkvartermastare Johan Adolf Hvitfeldt, den 20-ariga Karl Magnus Duse bitradd av kapten Gust Ad Svanhals, samt den 17 ariga Erik Leonhard Duse med herr Leonard Hin Raaf som formyndare.
 
Har ar alltsa beviset for att Brita Carolina Duse, fodd 1739 enl Elgenstierna, gift med Johan Adolf Hvitfeldt egentligen var fodd 1740 och var dotter till Krister Samuel Duse och hans hustru Elsa Tiliander.
 
Ar detta nagot man ska rapportera till Elgenstierna - och hur gar det till i sa fall??
 
/Kristian

2009-11-02, 12:43
Svar #10

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Redan 2001 har det nämnts på Anbytarforum (av Anne Spaarw) att Nils Bengtsson (Duse), som kallade sig Silverdufva, hade dottern Juliana, gift med Jeremias Håkansson Kraak/Kråk. Denna uppgift saknas i original-Elgenstierna men även i de nya supplementbanden.
 
Vad är primärkällan till Nils Bengtssons dotter Juliana? Är hon uttryckligen någonstans omnämnd som dotter till Nils Bengtsson eller är det tillnamnet Silverdufva som ligger bakom ett antagande?

2009-11-02, 13:46
Svar #11

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Delar Anders uppfattning. Det saknas en primärkälla som klart och entydigt knyter namnet Juliana Silfverdufva till ätten Duse. Lars Westerling hade såvitt vi nu vet de tre kända barnen Jeremias f. 1690, Margareta f. 1688 och Juliana f. 1686. De utgör inte hårddata men kanske kan ha viss betydelse. Namnet Margareta bars av modern (Margareta Andersdotter Grijs) till Anders Bengtsson Duse och styvmodern till dennes bror Nils Bengtsson Duse. Båda lär ha kallat sig Silfverdufva. Jeremias bör vara taget efter barnets morfar men ifråga om Juliana kan man fråga sig om det var ett modenamn eller bars av någon äldre anhörig.
 
(Meddelandet ändrat av Passord 2009-11-02 13:47)

2009-12-06, 13:23
Svar #12

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Södra Solberga kyrka hänger ett begravningsvapen med ätten Duses vapensköld. På detta står initalerna NB  SSD. Vapnet anses vara Nils Bengtssons (NB) och de sistnämnda initialerna står då troligen för hans hustru. Då Elgenstierna i rättelsebandet anger makans namn som Ingrid Jonsdotter och att de gifte sig 1644 så kan det röra sig om en tidigare hustru. Reserverar mig för feltolkning av SSD pga sistnämnda uppgift i Elgenstierna. En avfotografering av begravningsvapnet behövs.
 
Vilken är källan till att Nils Bengtsson [Duse/Silverdufva] hustru hette Ingrid Jonsdotter?

2018-04-08, 13:33
Svar #13

Utloggad Sofie Lindström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 58
 • Senast inloggad: 2021-09-19, 23:52
  • Visa profil
Märit Larsdotter Duse - en av Carl von Linnés anmödrar och min egen anmoder i rakt nedstigande led - torde ha tillhört släkten Duse, men hur?

Jag har idag, under Carl von Linnés förfäder, postat nedanstående anteckning om hennes testamente i Vislanda kyrkoräkenskap från 1645 och där omnämns hon som Marith Larsdotter Duse. Någon som stött på någon Lars Duse i de småländska källorna?


Jag har på anbytarforum läst några inlägg om Carl von Linnés anmoder Märit Larsdotter d. före 1647 i Vislanda. Hon är också min anmoder i rakt nedstigande led på mödernet, så jag har också letat information om henne. Hon var gift 1) med: kyrkoherde Mathias Petri i Vislanda f. 1550 d. 1617-02-15 i Vislanda, som också är min anfader; 2) Harald Simoni Almosius Wiesel, f. 1590 i Virestad, d. 1660 i Vislanda.

Idag har jag funnit följande anteckning om henne i Vislanda kyrkoräkenskaper:

Nederst sid. 24 "...19 octobris som war Söndag o ...9 Trinit. i Testamente efter S. h: Marit"
Överst sid. 25 "h: Marith Lars dotter Duse i Wislanda,  ?utloffade? ... Haraldus item pastor med barn en Riks daler til kyrkan. ...som barn med mgh? skola betala, then 10 maj 1654 for ny klocka...".

Jag har svårt att tyda all texten, men det verkar onekligen som att följande kan utläsa om Märit Larsdotter:

-Hon avled 1645, testamente upprättat den 19 oktober 1645.
-Hon har efternamnet/tillnamnet Duse.

Glad om någon kan tyda resten av det som står i texten.

2018-12-14, 15:30
Svar #14

Utloggad Roland Hermansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: 2020-01-10, 17:46
  • Visa profil

Dorotea Barbara von Wirsberg var född omkr 1630, troligen i Ober-Sachsen, Tyskland och dog den 25/6 1693 i Sjöryd, Björkö. Gift omkr 1649 med kapten Samuel Duse som dog 20/10 1672 i Malmö. Paret fick sonen Christer Samuel Duse, kapten i Sjöryd, Björkö. Enligt uppgift i Elgenstierna levde Dorotea Barbara von Wirsberga änka 19/8 1674 på slottet Lanzendorf, Ober-Sachsen, Tyskland.

Vid sökning på internet på von Wirsberg kommer följande personer fram som levde på Lanzendorf under den aktuella tidsepoken;

Christoph Ernst von Wirsberg, auf Lanzendorff och hans hustru Dorothea Catharina von Schaumberg.

Christoph Ernst von Wirsbergs föräldrar var Wolf von Wirsberg, auf Lanzendorff och hustru Catharina Metsin?, av huset Plahn. Christoph Ernst von Wirsbergs farfar var Hans Adam von Wirsberg. Dorotea Catharina von Schaumbergs föräldrar var; Georg von Schaumberg, auf Dundorff, Zigenfeld und Schwabach och hans hustru Catharina von Leinect, auf Hemmersdorff.

Christoph Ernst von Wirsbergs son; Hans Adam von Wirsbergs, auf Lanzendorff ärvde Lanzendorff och dog sedermera där den 14/4 1673. Den yngste av Hans Adams tre söner; Philipp Christoph von Wirsberg,  auf Lanzendorff ärvde borgen/slottet vidare och dog där den 10/4 1687. Detta var den sista av släkten von Wirsberg som ägde Lanzendorff.  Lanzendorff hade varit släktens stammslott i över 300 år. En Heinrich von Wirsberg hade senast år 1303 fått patronatsrätt till Lanzendorffer Kirche och därefter senast 1317 erhållit borgen Lanzendorff.


2018-12-14, 18:33
Svar #15

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1449
 • Senast inloggad: 2021-10-21, 18:52
  • Visa profil
Håkan Sunesson Klint , d 1693 i Kettilstorp, Vetlanda, kornett, sedan ryttmästare vid Smålands kavallerireg,  bodde 1683 i Skuru, Björkö sn (?), hade köpt Fagerskog, g 1:o m Gyrid Persdtr , d 1673 (kyrkoräk), 2:o efter 1674 19/8  m Dorothea Barbro von Wirsberg, i hennes 2:a gifte , d 1690-91.
 Szabads suppl till Elgenstierna, del 1, s 255: “D B von W ägde I livstidsförläning Högarp  Stenberga sn och var ’nyligen död’ enl k brevet 1691 11/1.”

2018-12-15, 12:38
Svar #16

Utloggad Roland Hermansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: 2020-01-10, 17:46
  • Visa profil
Intressanta uppgifter om Dorotea Barbra von Wirsberg som jag ej hade tidigare!

2021-09-12, 10:39
Svar #17

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2230
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 18:29
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla uppå Jönkiöpingz FältArtollerie Betiente såsom dhe wed understående Dato befinnes, Nembl:
/.../
Handtlangare
/.../
...siuk på landet leggat till sängz sedan Nyåhret, af wärk, berättas wara odugelig, får afskiedh, i stället Johan Albrecht Dusse född af adelige föräldrar, Capitein Christer Dusse om sine 18 åhr,
/.../
Jönkiöpingh d 31 Martj Anno 1704"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02068
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02090 (+ bild 2110, 2127, 2186)
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)


EÄ, barn tab. 8
"Johan Albrekt Duse, döpt 1687-01-19 i Svinhults socken, död ung."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Duse_nr_119

2021-09-13, 22:49
Svar #18

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2230
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 18:29
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Uppå Kongl. May:tz Artollerie utj Callmar och Borgholm som det för tjden effective är d 3 Julij A:o 1706
Capitain H: Hans Michael Maes 1
/.../
Const:[aplar] Johan Duse 1 på Grunskiär
/.../
Carl Duse 1
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_01278
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)

Se även rulla (konstaplarna Johan Duse & Carl Duse) från Kalmar 16/10 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00158
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


***


"Rulla uppå Kongl. May:ttz Feldt Artollerie betiente utj Jönköping som det widh understående dato befinnes Nembl:
/.../
Lähreconstabler
Anders Dahl 1 - Avangerar till Constabell wed Slåttz Artolleriet efter Alexander Mattson i stellet ifrån Handtlangare Jean Albrecht Duse

Handtlangare Joh: Albrecht Duse 1 - avangeres til Lähre Constabell efter Anders Dahl i stellet Anders Gustafson om 27 åhr föd i Norra Wedbo härad Säby S:n och Swartesfall warit bondedreng.
/.../
Jönköping d 2 Maij A:o 1706"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_02008
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)

***


"Rulla Uppå Kongl. May:ttz FältArtollerie Betiänte som dett widh understående Dato sig Befinnes.
/.../
LäreConstabl: Johan Albreckt Duse
/.../
Jönkiöping d. 2 januarij A:o 1708
Hinrich Falckenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054610_00129
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1708/9 (1708)Jämför rulla 1709 1/12: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054618_00243
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1709/8 (1709)

2021-09-17, 13:44
Svar #19

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2230
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 18:29
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla uppå Hans Kongl. Maij:ts Artollerie i Calmar och Borgholm, under Öfwerstens Wälborne H: Erick Johan Mecks Commando, ifrån d. 1 Julij med d. 1 Decemb: 1699.
/.../
Constapeler
Johan Duuse
Född Åhr: 1641
Landzman: Småläning
Gift eller ogift: Gift
I Krig och warit i Campagnier: Sammaledes [=warit i belägring för Christianopel och Carlshamn]
Tient under Artolleriet Åhr: 24 ½"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00388
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1650 (1699)

Rullor år 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00044 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00046
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1645 (1681-1683)

***

Se även Duse i Biografica: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066386_00006 ff
Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/D/12

- och : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300092_00940 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/1

2021-09-19, 21:08
Svar #20

Utloggad Sofie Lindström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 58
 • Senast inloggad: 2021-09-19, 23:52
  • Visa profil
Vad du finner mycket spännande Magnus Lindskog!

En fråga bara:
Finns det därmed två Johan Duse? En som var född 1641 och en som omtalas 1651?

mvh
Sofie

2021-09-20, 21:27
Svar #21

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2230
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 18:29
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Hej Sofie!

Konstapeln Johan Duse (f. 1641) och den Johan Duse som fick fullmakt år 1651 (se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300092_00941 ) att vara löjtnant på Gotland måste (löjtnant vid 10 års ålder är orimligt) vara två olika personer. Dock är deras ev. koppling till den adliga ätten Duse fortsatt okänd.

Mvh
Magnus

2021-09-21, 21:37
Svar #22

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2230
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 18:29
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Höghwälb:ne Herre, Herr Genneral Axell Lillie Stoorgunstige patron och befordrare.
Hans Exellentz medh denne min tiänstwillige Schriffuelsse att opwachta, kann iagh ey underlåta aldenstundh min skyldigheet till sådant fordrar.
Fougandes Hans Exellentz här medh tienstwänligen att förnimma, huruledes såssom denne Fendrich af mit Regemente och Capitene Johan Kaldungz Compagnie, Edle och Manhafftigh Samuel Duse, haffuer [1]649 När Rege:t lågh uthj Margraffdömmet Kullenbag förlagdt i Qwarter, sigh der befrijat medh en förnembd AdelsManssdotter, och henne der efter sigh qwarlåtit hos sine föräldrar, och han uthj tienstligheet hos migh anhållit haffuer, på någon lijten tijdh om förlåff henne derifrån, att affhempta. Och effter sådant hos mig icke tillståendes ähr, någon ifrån Reg:t uthländes att förlåffua.
/.../
Fullerstadh d 27 septemb:r Anno 1651
tienstberedwilligste diener und knecht
Salomon von Ostenn Genandt Sackenn"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065931_00326
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/17 (1651)


EÄ, tab. 7
Samuel Duse, (son av Anders, Tab. 6), till Sjöryd i Björkö socken, Jönköpings län, som han köpte av Erik Eriksson Ulfs (af Horsnäs, nr 56) barn och mågar 1664. Samt Vinäs (nu Duseborg) i Gammalkils socken, Östergötlands län. Född 1624-12-16. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1644. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1655. Regementskvartermästare 1656. Kapten 1657. Död 1672-10-20 i Malmö och begraven i Björkö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Dorotea Barbro von Wirsberg, som levde änka 1674-08-19 på slottet Landsendorf i Ober-Sachsen. Hon var sannolikt den »välborna frun på Sjöryd» som begraven 1693-06-25 i Björkö kyrka.


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300092_00942
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/1

2021-09-22, 13:30
Svar #23

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1449
 • Senast inloggad: 2021-10-21, 18:52
  • Visa profil
Enligt Szabads supplement till Elgenstiernas ättartavlor, del 1, s 255: Dorotea Barbro von Wirsberg (gift Duse): "ägde i livstidsförläning Högarp i Stenberga sn och 'var nyligen död' enl k. brevet 1691 11/1".

2021-09-22, 22:25
Svar #24

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2230
 • Senast inloggad: 2021-10-24, 18:29
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"/.../medh sijsta ordinarij Påsten bekommit, Innehållandhe, att Edhers Exell: hafwer en annan Fendrich tillsatt Baltzar Taular widh Nampn under Capitein Järnfältz Compagnie, uthj Dusens ställe, som af bem:te Capiteins Sohn ihiel stucken ähr; Och Edhers Exell: vice Governeuren General Maieuron Wälb: Arvidus Forbes nede till skrifweet hafwer, att han be:te Baltzar Tauler under Compagniet föreställa wille: Hwarpå Jagh Edhers Exell:r samptligen till ett tiänst wänliget swar eÿ förhåller, att denne Duse som ihiell stucken wart, hafwer aldrigh någon beständigh Fendrich under Mitt Rege: och Järnfältz Compagnie warit uthan nu på en kårt tijdh wid pass 3/4 åhr förträtt sin frende Samuel Duses ställe, hwilken förlidit åhr [1]652 i Ståckhålm war, och anhölt om förlof af dett Kongl. Krigz Collegiumet till att förresa up till Margrafdömmet Cullenbäck, der att afhempta sin hustrue som effter honom der qwar blef enär Reg:t [1]650 derifrån aff Qwarteren oph Marcherte på Executione åth Lyckerland dett han och skriffteligh bekom på Åhr och dagh och ähr nu medh första till Compagniet förwentandess, och icke ihielstucken, uthan den andre hans frende, som altsedan j hans frånwaro stället förträtt hafwer, will altså förhoppes Edhers Exell: icke denne Samuel Duse uthan någon orsaek ifrån Compagniet afslöter /.../
Norkiöpingh denn 23 Maij Anno 1653
Salomon von Osten Genandt Sacken"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065933_00482
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/19 (1653)


Jämför avlöningslistan år 1653: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065719_00046
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/12 (1653)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna