ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Bongenhjelm  (läst 4600 gånger)

1999-04-03, 17:03
läst 4600 gånger

Annsofi Sterner

I Sveriges adelskalender s534, sista stycket står följande:
Utan känd härledning: Fru Lisa Bongenhjelm död 1737 på Alebo i Mönsterås sn och begr s.å 29/11. Om någon stött på uppgifter om denna kvinna kan ni väl höra av er.

2000-01-19, 00:51
Svar #1

Daniel Larsson

Hej!
Den Fru Lisa Bongenhjelm som anges ovan skulle kunna vara identisk med den Elisabeth Tornerefelt, som är född 1666-07-01 och sedermera gifte sig med Otto Bonge. Otto Bonge var enligt mina källor riksmarskalk och adlades Bongenhjelm.
 
/Daniel

2003-12-28, 23:14
Svar #2

Annsofi Sterner

Bättre sent än aldrig:
Elisabet Tornerefelt avled på Boslät gård 1749-12-10. Så det kan inte vara Lisa Bongenhjelm, för hon avled år 1737 på Alebo gård.

2004-01-12, 09:36
Svar #3

Utloggad Urban Brammås

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2012-03-14, 11:00
  • Visa profil
De tre bröderna Axel, Daniel och Otto Bonge adlades 3 januari 1694. Elgenstierna anger i SAÄ bd 1 s 533a att Otto var kapten vid västerbottens regemente. Varifrån kommer uppgiften att Otto skulle varit riksmarskalk?

2005-02-28, 22:18
Svar #4

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11051
 • Senast inloggad: 2024-03-01, 22:30
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Svarar här på fråga ställd under Småland:
Elgenstierna (EÄ) uppger:
Daniel Bonge, adlad Bongenhjelm var född 1651 7/7. Sergeant vid Kalmar regemente (Lk.) 1670. Fänrik vid Kalmar regemente 1675. Löjtnant 1677. Konfirm.fullm. 1679. Kaptenlöjtnant 1684: Kapten 1700. Avsked 1705. Död 1712 15/1 i Mölstadsås (nu Mönsterås) i Mölstadsås socken, Kalmar län och begraven i Mönsterås kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. Gift 1:o med Maria Tornerefelt, född 1654 på Gelebo i Mönsterås socken, Kalmar, död 1692 5/7 i nämnda socken, dotter av ryttmästaren A. Tornerefelt, nr 357, och Sigrid Ulfsax, nr 107 (ej hans 1:a fru Ingeborg Sabelsköld, nr 150). Gift 2:o 1694 med Margareta Bille, död 1696 och begraven 1696 i Mönsterås kyrka, dotter av kaptenen i dansk tjänst Peder Bille till Svanholm, av dansk adel, och Margareta Catharina Knudsdotter Akeleye. Gift 3:o 1698 i Mönsterås med Anna Baumgart, född 1673, död 1704 i Kalmar, dotter av råd- och handelsmannen i Kalmar Hans Baumgart och Märta Rodde samt syster till översten Nils Christer Baumgart, adlad von Baumgarten, nr 1463.
 
Daniel Bonge var son till Daniel Andersson Bonge. Kapten vid Östgöta infanteriregemente. (KrAB.) Var 1655 kapten vid Södermanlands regemente. Avsked. Stadsmajor i Elbing 1656 och ännu 1660 20/1 [Lsr].
 
Det är intressant att se att Belfrage i rättelser till EÄ anger följande under honom:
Stadsmajor i Elbing: söner:
Reformerad sergeant Otte Danielsson Bang,
Reformerad förare Axel Bangh /E 1/
Reformerad förare Daniel Bangh /E 2/
Reformerad Förare Christopher Bangh /ej E
De två sistnämnda öfverstrukna. Samtliga vid
Östgöta inf. reg.
A. No. 1352,
E.I, sid. 533, tab. 1.
Källor: /Rullor 1657, vol. 7. fol. 3 v. Kra./
 
Kugelberg, Kungl. Första livgrenadjärregte hist, femte delen, har följande uppgift om honom:

Vänligen,
Olle Elm
PS. Ytterligare uppgifter om syskon m m kan Du finna i Elgenstiernas ättartavlor. DS
Vänligen,
Olle Elm

2005-03-07, 20:04
Svar #5

Utloggad Eva Ljungberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: 2021-12-28, 12:25
  • Visa profil
Bongenhjelm
Tack, tusen tack för alla dessa enorma uppgifter.
Inlägg som gjort av Annsofi Sterner. Har du flera uppgifter kring detta och vilka forskar du efter? Skulle vara högst intressant att få veta mera som gäller på min farmors fars sida

2005-03-07, 20:08
Svar #6

Utloggad Eva Ljungberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: 2021-12-28, 12:25
  • Visa profil
Laggar släkten i Dalarna.
Vem kan ge mig uppgifter på varifrån denna släkt
kommer?

2005-03-08, 00:29
Svar #7

Annsofi Sterner

Till Eva Ljungberg: Jag inriktar mig på de personer som ingår i min släkttavla, dvs. i rakt nedstigande led, och där är dom senaste uppgifterna en rådman i Karlstad och även dåvarande ägaren till Borgviks bruk (1628) Swen Påwelsson Bånge. Han inkom till Karlstad med sin far från Brätte, men omtalas även som Göteborgaren. Källa: Karlstad stads historia del I s. 215. Om kopplingar till Bongenhjelm finns vet jag inte i dag. Om jag återfinner nya uppgifter om ätten Bongenhjelm som inte redan är kända, lämnar jag dessa uppgifter till riddarhusgenealogen. Hur är du släkt med Bongenhjelm?

2005-03-08, 19:03
Svar #8

Utloggad Eva Ljungberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: 2021-12-28, 12:25
  • Visa profil
Till Annsofi Sterner: Tack för dina upplysningar!Det är på min farmors fars sida och då på Daniel Bongenhjelm sida som var gift bl.a. med Maria Tornerefelt från Gelebo andra gången med Margareta Bille och tredje gången med Anna Baumgart. Daniel har ju bl.a. bott på Berg och Alebo under Mönsterås.Mina förfäder på farmors fars sida kommer från dessa bygder som är mycket intressanta. Men jag är inte färdig med detta ännu. Jag letar efter flera uppgifter.

2006-01-03, 13:55
Svar #9

Anders Bongenhielm

Till Olle Elm och alla andra kunniga personer i detta forum. Jag hittade denna plats då jag sökte internet efter mitt släktnamn. Jag kan ännu ingenting om släktforskning, men vill gärna lära. Jag undrar om det redan nu finns något samlat dokument över släkten Bongenhjelm?
Jag är sedan några år tillbaka huvudman för släkten och känner att jag borde veta mer.

2015-04-13, 18:15
Svar #10

Niklas Kant

Köpebrev av framledne kaptenen välborne Daniel Bongenhielms arvingar:
 
Kapten Anders Bongenhielm
Kapten Gustaf Hult
Amiralitetslöjtnant Daniel Bongenhielm
Hans Axel Bongenhielm
Kompaniskrivare Anders Strömbeck
Kyrkoherde Anders Swebilius
tillijka med studenten Samuel Hassellöf
 
Kalmar rådhusrätt renoverade domboken 1722 12/11 | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:442 (AID: v278838.b1580, NAD: SE/VALA/0382503)

2015-04-14, 17:41
Svar #11

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1640
 • Senast inloggad: 2024-02-23, 10:39
  • Visa profil
Här kan man ju fråga sig hur Anders Strömbeck och Samuel Hassellöf kunde vara arvingar till Daniel Bongenhielm.
Samuel var son till kyrkoherde H i Mönsterås och hans maka född Lundh. Samuels syster Sara var gift med Daniel Bongenhielm junior.  
Kanske var studenten Samuel bara någon slags assistent till kyrkoherde Swebilius?
Men Anders Strömbeck ? Man kan tänka sig att han var gift med den fru Lisa Bongenhielm, som dog 1737 i Mönsterås och som är placerad utan känd härledning av Elgenstierna.

2015-04-14, 18:47
Svar #12

Niklas Kant

Nils,
 
Anders bör nog vara densamma som N.N Strömbeck som finns med på denna sida. http://www.kullbergska.com/bok/0001/1309.htm
 
Anna Catharina flyttade efter faderns död till Alebo, som fadern hade köpt ut från kronan år 1703. Detta framgår av jordeböckerna. Här upptas hon till dess att hennes man notarie Strömbäck insätts i hennes ställe. Hon flyttar någon gång efter makens död till sin dotter i Trändeholm i Högsby, där hon sedan avlider år 1759.

2015-04-15, 21:45
Svar #13

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1640
 • Senast inloggad: 2024-02-23, 10:39
  • Visa profil
Ja, Niklas, det förklarar ju saken. Men vem var Lisa Bongenhielm? Har någon feltolkning gjorts av Elgenstierna? Otto B:s maka Elisabet Tornerefelt ligger ju förnamnsmässigt närmast till hands (om nu inte Lisa var född B).

2017-04-22, 18:03
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Samma åhr [1718] d 8 Januarii hölts Consistorium /.../
2:do. Inkom Margareta Törnberg, afledne Archliemästarens Eric Bomans Enkia, beswärandes sig öfwer Lieutenant Daniel Bongenhielm, för det han lofwat henne ächtenskap, med tillsagt löfte, och hwite å hans sida, at om han skulle henne swika skulle han wara skyldig till 100 D:r Sölf:mts böter, och likwäl will han nu öfwergifwa henne, emedan tahl gåhr at han nu skall med en annan redan gift wara. Här hos upwisar hon en attest underskrifwen af Lieutenanten Adolph Liungman, at han fuller icke warit med wid deras Trolofning, men doch straxt der efter sedt på hustru Margaretas hand Bongenhielms gifne guldring med hans namn uti samt at Bongenhielm sielf talt med Lieutenant Liungman och begiärat, det han wille taga sig mödan uppå, att låta lysa för hoo och Margareta Törnberg, emädan han måste resa bort. Lieutenant Liungman war sielf tilstädes och besannade denna sin attest.
Deslikest upwiste hon 2:ne bref ifrån Lieut: Bongenhilem, der uti några kiärliga expressioner finnas.
Consist:um frågade henne, om någon warit tilstädes när trolofningen skiedde? Swarades Ingen, uthan straxt der på skall Bongenhielm hafwa tilstådt så wäl uti huset, som på Skieppet Stockholm, derest han for, det han hwar med henne trolofwat; såsom Lieutn: Liungman berättar.
Resolutio
Consistorum will genom skrifwelse till Hr Öfwersten von Rosen sökia des assistence, at få Lieutenant Bongenhielm inom 6 wekors tid hijt, at stå hustru Margareta Törnberg till swars.

Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/6 (1718-1723), bildid: C0074119_00009 ff, förlikningen dem emellan finns på: C0074119_00037


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bongenhielm_nr_1352


EÄ, TAB. 3.
"Daniel (översiktstab. 2, son av Daniel Bonge, adlad Bongenhjelm, Tab. 2). Konstapel. Underlöjtnant vid amiralitetet (Lk.) 1717-07-03. Avsked (Lk.) 1720-02-17 död 1721 (?). Gift (1:o) 1718-03-30 med Helena Christina Stråle af Ekna, född 1691, död 1718-07-02, dotter av kaptenen Lennart Stråle af Ekna, nr 87, och Elisabet Zelow, nr 272. Gift (?) 2:o med Sara Hassellöf i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1730-02-10 i Mönsterås med tulluppsyningsmannen i Mönsterås Olof Boström, född 1686, död 1752-05-29 dotter av kyrkoherden i Mönsterås pastorat av Kalmar stift Birger Hassellöf och Christina Larsdotter Lundh. (Hm.) Hon blev lagligen skild från löjtnanten Axel(!) Bongenhjelm 1723, sedan han förrymt henne och rest utrikes. (Hm.)
? Barn:
Carl Daniel. Kvartermästare. Död 1780. Se Tab. 4.
Anders Fredrik. Sergeant vid Lantingshausens regemente. Död ogift 1749."

2017-12-26, 16:19
Svar #15

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Såssom Capitainens af Wästerbottns Regemente Wälb: Axell Bångehnhielms lijk ähr ifrån Rijga i förleden höstas hijt bracht, att af dess Broders Capitainens här under Callmar Lähns Infanterie Regemente Daniel Bångenhielms Fruu låta begrafwas, som hon för den skull i dhenna månadh tänker låta förrätta, och till dhenna ända anhåller, att få dher widh, för bem:te Sahl. Capitain, någre stycke skått /…/
Callmar d. 9 Februarj 1703”


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703), bildid: A0065981_02745

2018-03-14, 21:35
Svar #16

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”MantahlsRulla som utwijsar huru första Regemäntz Volunteurer och Hr Capitein Daniell Grundells Compagnie Beståår d: 2 Januarij A:o 1709. Nembl:n
/.../
Daniel Bångenhielm    På Skep:t Norkiöping
/.../”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00131

Källa:
Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/8 (1709)

2018-09-29, 10:47
Svar #17

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne H. Gustaff Rancks anförtrodde Regemente Callmare Lähns Infanterie /.../ [år 1705]
/.../
4. Wästra Häradz Compagnie
Capitein Daniel Bongenhielm erhållit K:l M:tz Nådige Afskedz Pass d:n 24 Aprill 1705, dy niuter han här sin löhn till d:n 1 Maij /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00329

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)


1712-års mantalslängd, Kalmar län, Mönsterås:
"1/2 Berg H: Capit: Bångenh.
3/8 Ahlebo H: Capit: Bångenh:
1/4 Ibidem [Ahlebo] Bångenhielm bruk:r
Sätterij 1 Ibidem [Gehlebo] H: Cap: Bångenh.
1/4 Ibidem (Ödengla) H: Capi: Bångenh:"

Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:45 (1712) Bild 6270 / sid 1223 ff (AID: v400562.b6270.s1223, NAD: SE/VALA/01987)


Jämför år 1713: "1/2 Berg Sahl. Bångenhielms"
Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:46 (1713) Bild 374 / sid 719 ff (AID: v400563d.b374.s719, NAD: SE/VALA/01987)

EÄ tab. 2


"1722 den 12 Novem: ordinarie Rådstugu /.../ [i Kalmar]
D:o Upwistes ett kiöpebrev af framledne Capitainens Wälborne Hr Daniel Bongenhielms Hrr: arfwingar, Capit: Hr Anders Bongenhielm, Capitainen Hr Gustaf Hult, Ammiralitetz Lieutenanten Hr Daniel Bongenhielm, Hans Axel Bongenhielm, och Compagnies skrifwaren Wälb:de Anders Strömbeck, samt Kyrkioherden ährewördige och Högwällärde Hr Anders Swebelius tillijka med studenten S:r Samuel Hassellöf, uthifwit d. 28 octob: nästl:, hwarmedelst bem:te herrar arfwingar och sterbhus interessenter, till skräddare gesällen Jochim Jurgens, för 70 D: Smt försällja en Trägård på Mallmen här wed Staden utmed Stora Landzwägen näst in till Handelsman Michel Weÿdlingz Trägård, hwilken de skola ärfft effter deras Sahl. Fader Capitainen Hr Daniel Bongenhielm, hwarföre bem:te skräddare gesäll om upbud der å anhåller. Hwilket ährende RådstuguRätten tog i öfwerwägande och aldenstund det befinnes, at framledne Styckjunckaren Simon Stiernbärg possiderat dena Trägård, och dess änka hustru Brita Ekelund den ännu innehafwer; dy resolverades att hustru Brita Ekelund skall härom höras innan någon Lagfart med berörde Trägård skie kan."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:442 (1722) Bild 1580 (AID: v278838.b1580, NAD: SE/VALA/0382503)[/i]

2018-10-03, 23:08
Svar #18

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Specification uppå samptel: Öfwer- och underofficerare under mitt Nådigste anförtrodde Westerbottns Infanterie Regemente, som dhe för tijden i anledning af Sidst håldne General Munsterrullor in Junij 1694 sig befinna N:n:
/.../
6:te Compagnie
Capitein Axel Bongenhielm
Lieutenant Otto Bongenhielm död d. 2 Feb: 694, istellet Fendrichen /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00258

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)

***"Specification Till aflöningz Listan, för mitt [Westerbottens reg.] anförtrodde Regemente, hwar effter Staben ed Öfwer och Under Officerare sampt Corporaler, Trumbsl:re, och Pijpare, komma at åthniuta deras löhner i Landet, pro A:o 1701 Nembl:n
/.../
5:te Compagniet
Capitein Axell Bongenhielm. död i Bausk uthi d 25 Sept:r 1701 hwars ställe ännu är vacant 1."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00374

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

2018-10-05, 21:07
Svar #19

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Aflöhningz Lista Öfwerstens Wälborne Reinholt Johan von Fersens anförtrodde Regemente, Wästerbottns Infanterie, hwarefter dess Öfwer och Under Officerare sampt Gemene knechter sine 1690 Åhrs löhner hafwe at undfå och bekomme. Såssom:
/.../
7. [kompaniet]
Capitain Axel Bångh
Lieutnanten Otto Mörner transport:t under Maiorens Compag: den 1689, och bekommer der sin löhn för 1690, i stellet efter Hans Kongl. May:tz nådigste fulmacht af den 16 Septemb: 1689, Fendrichen Otto Bång som har sin löhn för 1690 hafver at åthniuta.
Fendrichen Otto Bångh /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00399

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)

***

År 1685-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"6. [kompaniet]
Capitein Axel Bånge
Lieutenant Carl Rosenholm
Fendrich Otto Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00475

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)

***

År 1680-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"8. [kompaniet]
Capitein Axell Bånge
Leutnant Lars Erichsson
Fendrich Otto Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00276

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)

***

År 1679-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"1. Comp.
Öfwerste och Capitein Wälborne Ewert Horn
CapiteinLieutenant Axell Bångh avancerat till Capitein effter Kongl. Fullmacht in Aug: 1679 i Girströms ställe, doch här sin löhn i åhr.
/.../
7 Comp.
Capitein Niclas Girström dömbder ifrån Compagniet, altså löhnen Cronan bespardh, i stellet effter Kongl. Fullmacht in Julio 1679 Axell Bånge ifrån CapiteinLieutenant der sin löhn.
Lieutennt Lars Erichsson
Fendrich Otto Bångh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00419; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00423

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)
Se fullmakten 1679 12/8: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00629

***

År 1678-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"1. [kompaniet]
Öfwerste och Capitein Wälb. Evert Horn
CapiteinLeutenant Anders LagerCrona Avangerat till RegementzQwartermestare 678 här löhnen i åhr i stället Leutnanten aff Wässmanlandz Regem:te Axell Bångh"
/.../
7. [kompaniet]
Capitein Niclas Gijström
Leutnant /.../
Fendrich Nills Kock Avangerat till Leutnant effter Kongl. Fullmacht under Capit. Ermans Comp: 678 her löhnen i åhr, i ställe effter Kongl. Fullmacht in Aug: 678 Otto Bångh löhn hwarifrån han kommer åhr och måste Copia af fullmachten /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00416; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00422

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)
Se deras fullmakter 1678  23/8: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038932_00399 ff

***

År 1674-års avlöningshandlingar för Västmanlands regemente:
"2. [kompaniet]
/.../
Fenrich Axell Bånge
/.../
Furer [Furir] Hans Brask dödh 673, i stället Otto Bånge Wärfd d: 18 Junij 674 löhn ifrå dhen tijden och dhet öfrige Cronan bespardt.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00155

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

***

År 1670-års avlöningshandlingar för Västmanlands regemente:
"2. [kompaniet]
/.../
Fenrich Hans Olss: avancerat till Leut: vid Capten Håkan Hanss: Comp doch beholler denne Fenrichz lön i åhr i stellet Axel Bånge effter Kgl KrigzColl: Fulmacht af d 15 Junj 670"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065731_00054

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/24 (1670)
Se fullmakten: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065801_00167

***

"Rulla Oppå Hr Öffwersten Wälb: Salomon von Osten Genandt Sackens [Östgöta] Regemente och egit Compagnie Eftersom dett sigh befinnes. Datum Elbingen den 1 Octobris A:o 1657
/.../
Efter Hans Excell:tz Hr Gouverneurens tillåtelse och bewilliandhe, Införes, her under Twenne Hr StaadtzMajorens Sönner för Reformerade Chergianter
Otto Danielsson Bongg           1
Daniel Danielsson Bongg   1

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053693_00195

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1657/7 (1657)
År 1658 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053706_00086
Jämför år 1659: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053720_00157

***

Se även:
"Bonge, Bongenhielm": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069488_00336 ff
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/B/I/B 34 b

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 380 / sid 71 (AID: v319671a.b380.s71)

2018-10-06, 19:53
Svar #20

compleo

Noterbart är att kapten Axel Bange står fadder åt Ester Banges [i andra källor Bånge] dotter Eleonora 1693 24/9 i Stockholm (Nikolai), Ester var syster till Maria Bånge, som var född 1657 och dotter till handelsmannen i Göteborg Olof Andersson Bånge och Catharina Printz. Se vidare under Wising.


2018-10-07, 13:40
Svar #21

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

I Kammarkollegiets ämneshandlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6 återfinns bl.a:

"Detta angår intet Capitein Axel Bånge uthan des faderbroder[Sic!] StadzMajoren Daniel Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00071

Källa: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/23 [se bild nedan]


Axel Bånge: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00019 ff
Otto Bånge: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00036; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00084 ff
Daniel Bånge (Stadsmajor i Elbing): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00072 ff


"Eders Kongl: May:t fogar iag Ringa Cronones Tienare Utij alsom diupaste underdånighet till kiänna huruledes iagh och min broder utj Näst förflutne Krigztieder hafwa opwachtat utj pommreen under Wessmanlandz infanterij och Salig Tomas von der Notz fordom Regemente, Jag för Fendrich och Leutenant och min broder [Otto] för Feltwäbel och sedermera utij Skånö under Westerbottens Regemente den ena för CapitainLeutnant och Capiain, den andra för Fendrich där under, /.../
/.../ gifwen min Saligh fader Anno 1670 /.../ "
A Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00021

2018-12-15, 18:30
Svar #22

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Uppå Kongl May:tz Bergz Regemente och mitt i nåder anförtrodde Compagnie som utwijsar beskaffenheten och huru starkt det war då sammanstötningh skiedde Anno 1721 in December.
Capitain Christopher Meijbom
/.../
Sergiant Hans Axel Bångenhielm d. 3 Aprill 1720 ankommit till Compagniet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054767_00087

Källa: 1721-1722. Garnisonsregementet i Malmö. Öfverste Per Adlerfelt. Bergsregementet. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1722/5 (1721-1722)


EÄ: Hans Axel Bongenhielm född 1703, död 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Rustmästare vid Kalmar regemente 1717. Grenadjärförare 1718, sergeant s.å. Fänrik vid Rutensparres regemente.

***

År 1739
Kapten Blomstedts kompani:
"Fältwäbel Hans Axell Bongenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029535_00211

Källa: Bergsregementet till fot (yngre) Överste Ernst Gustav von Willebrands regemente

***

År 1748
Livkompaniet:
"Sergeant Anders Fried: Bongenhielm"

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1426 (1744-1748) Bild 740 (AID: v480479.b740, NAD: SE/KrA/0023)

EÄ: Anders Fredrik Bongenhielm. Sergeant vid Lantingshausens regemente. Död ogift 1749.

2018-12-21, 22:27
Svar #23

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1711 d 13 Februari höltz ordinarie Winter Tingh med menige Allmogen af Färs Härad, /.../
/.../
Högwälb: Fruu General Lieutnantskan Magdalena Ranck lät upwisa ett köpebref af Hr Capit: Daniel Bongenhielm utgifwit d 10 Febr 1706 uppå Frälsehemmanet Hörsby Klasagården, om 6 Tunnor 2 skepper Hartkorns Räntta, som han sålt till Wälborne Hr Ryttmästaren Isack von Linde för 250 D:r Smt och bem:t Hr Ryttmästare sedan Transporterat uppå Fruu General Lieutnantskan med 1707 åhrs Räntta, efter dess Transport Dat: d. 29 JUlii 1707 anhållandes hon fördenskull uppå ben:de hemman om laga fasta, och som det i föllie af dhe giorde exhibitis på kiöpebrefwet, sampt Nembdens utsagu befinnes 3:ne Gånger lagl. upbudet wara, Nembl. d 26 Februarii d 24 Junii och 20 Octob:r 1708 och intet klander sedermehra dher å försportz, så blef henne laga fasta der å bewilliat, som uppå begiäran extraderas."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1040 / sid 3 ff (AID: v331162.b1040.s3, NAD: SE/VALA/0382503)

2019-01-22, 20:24
Svar #24

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Militair Staten Pro Anno 1709
/.../
Constaplarsmat
/.../
Daniel Bångenhielm /.../d 27 Sept 1709 antagne för ord: Archliemästare"


Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:6 (1701-1711) Bild 3210 (AID: v390142.b3210, NAD: SE/KrA/0503036). År 1709 börjar: v390142.b2740

2020-04-03, 19:42
Svar #25

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Liungeby 8 Aprilis A:o 1678
Till öfwersten Efvert Horn för Lieut: Axel Bånge
Wår ynnest .p. Tro Man och öfwerste. Emedan ifrån Pommern hijt till oss öfwerkommen är Lieutenant af von der Nots Regiemente, Axel Bånge benämbd, och nu åstundar wijdare uthi Wår tiänst och särdeles under Edhert Regimente at blijfwe employeradh, beropandes han sig däruppå som skulle hans Conduite och skickeligheet Edher kunnig wara, ty hafwe Wij honom i nåder härmedh till Edher remittera welat, warandes Wår Willia och befallning, at I sökian honom i Consideration till hans förhållande till någon sådan tiänst under Edhert Regiemente at befodra som kunde lända honom till något avancemente. Och Wij befalla p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00546
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


***


"Datum Ystedt 3 Julius 1699
Besittningz Rätt på hemmanet Fogelsiö för Capitain Lieutenanten [Daniel] Bångenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039106_00492
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/611 (1699)

2020-08-04, 11:32
Svar #26

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2687
 • Senast inloggad: 2024-03-04, 13:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Förslag uppå det under mit Nådigste anförtrodde Commando stående Manskap som från Under nembde Regementer äre angifne och Destinerade at Transporteras till Finland nembl:n
Af Bergz Regementet
Underofficerare
/.../
D:o [Sergeant] Hans Bångenhielm
/.../
Callmar d 7 December 1721./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03223
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

EÄ barn tab. 2
Barn i 3:e giftet
"Hans Axel Bongenhielm född 1703, † 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Rustmästare vid Kalmar regemente 1717. Grenadjärförare 1718, sergeant s.å. Fänrik vid Rutensparres regemente."

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna