ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Karl XI - oäkta dotter??  (läst 5521 gånger)

1999-05-26, 01:13
läst 5521 gånger

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Känner någon till historien om att Karl XI skulle haft en utomäktenskaplig dotter i Skåne? För några år sedan fick jag ett brev ifrån numera avlidne Ragnar Odhnoff i Stockholm där han skrev om en anmoder, Hedvig Bengtsdotter (f ca 1680) i Riseberga socken som enligt traditionen påståtts vara dotter till kung Karl XI. Odhnoff skrev att han undersökt saken och hävdade att det var en präst, vilken även var ättling till Hedvig, som spridit ut ryktet på 1800-talet. Finns det skrivet något i hembygdsböcker etc om detta?
Det intressanta med denna tradition är att den tydligen är väldigt spridd. En kille jag gick med på gymnasiet berättade att han härstammade ifrån Karl XI via en dotter. I min egen släkt har det funnits en liknande sägen, fast man har där blandat ihop olika historier och gjort kung Karl XI (sic!!) till barnafader på 1840-talet.
 
Det är väl knappast troligt att Karl XI haft en utomäktenskaplig förbindelse med tanke på hans i övrigt mycket strängt religiösa liv. Det skulle ändå vara roligt att ta upp denna debatt och sägenspridnings uppkomst.

1999-05-27, 00:02
Svar #1

Bo Persson

Den här sortens historier florerar i mängd. Om en av mina anmödrar, soldaten Joen Håkanssons hustru Kerstin Persdotter i Koppramåla, Vena sn (H), en på sin tid vida känd s.k. klok gumma som med mycken förfarenhet utövade läkekonst och fick klienter från Småland och Östergötland och som tydligen också var synsk, berättas att hon kallades av Carl XI till gästgivaregården i Hulingsryd för att han ville träffa henne och se om ryktet om henne talat sant. Berättelsen härom finns återgiven i Magnus Gabriel Crælius, Försök till Ett Landskaps Beksrifning uti En Berättelse om Tunaläns Sefwede och Asbolands Häraders Fögderi (1774, senast nytryckt 1986), s. 78. Crælius är nykter och berättar inga sägner, men det finns ett envist rykte som påstår att hon skulle ha fått en dotter med kungen, en viss Johanna Carlsdotter, som ibland också förses med exakta födelse- och dödsdata. Detta är dock helt och hållet uppdiktat. Dottern i fråga kan inte beläggas - inte så underligt, eftersom Kerstin var född i mitten av 1620-talet och kungens besök i Hulingsryd (nuv. Hultsfred) ägde rum i mitten av 1680-talet...
 
I övrigt vill jag instämma i Niclas Rosenbalcks kommentar om sannolikheten av sådana här historier utifrån vad vi vet om Carl XI:s karaktär. Sägnerna är dock intressanta som studieobjekt.

1999-05-28, 22:40
Svar #2

Utloggad Kenneth Wulcan

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 59
 • Senast inloggad: 2012-08-03, 01:10
  • Visa profil
I SAXO kulturhistorisk årsbok för Skåneland 1998, finnns en artikel skriven av Carl-Olof Orsander som heter skåneländsk krönika del 3 som tar upp kungars älskarinnor och barn. Karl XI ska ha haft en älskarinna vid namn Öllegård Nissenina som levde mellan 1655-1712,1679 adlad von der Wettwering, gm Sigismund Ascheborn.Några barn nämns inte. Inga källangivelser anges i artikeln.

1999-09-11, 20:35
Svar #3

Claes Hogbäck

Om Öllegård Nissenius (Nissenia) enl. Cawallin ang. adlandet: Anledningen till ynnesten berättas ha varit den, att prästens (Henrik Nissön [ej Nilssön!] Nissenius) dotter Ö. icke allenast funnit nåd inför landsfaderns ögon utan ock beredvilligt gått alla hans önskningar till mötes.. Om von der Wettering se Stiernmans Matr. I, 700. Mycket tveksamt om Ö. verkligen var Karl XIs älskarinna, se t.ex. Feuquières i Les Anecdotes du Suède [Scandia 1941-1942].  
1681 träffade Ö. sin Sigurd Aschenborn, borgmästare sedan 1668 i Malmö, död ibm 3-4 Aug. 1684 med epitafium i stadens storkyrka. Han hade 4 barn i giftet 1:o med E.H.D. och sonen Carl Christoffer med Ö. vilken som änka fick kärleksbarnet Anna-Maria med majoren Caspar von Böhnen i Värpinge vid Lund. Ämnet, under äktenskapslöfte eller ej, uppe vid Domkapitlet i Lund 28/9 1687. Karl XI påskyndade saken så att den icke skulle rinna ut i sanden - Caspar kunde ej överbevisas om löftet utan friades. Öllegård dog i pesten 1712 i Malmö. Hennes hus vid Södergatan spikades igen då Malmös befolkning halverades i antal under pesten.
 
Vad gäller Hedvig Bängtsdtr dpt, Obs! ej född, 24/10 1680 i Perstorp [M] (hon finns liksom vdW. i min släkt) så lämnade Karl XI Ljungby vid Kristianstad den 8/12 1679 enligt kungens egen dagbok av Strömsholm den 31/12 1679. Hedvigs mor Gundela [Pijhl] måste då ha haft ett rekordlångt havandeskap - fler än HDs 240-300 dagar före nedkomsten! Och vem bevisar att Karl XI ägt Damsgården i Perstorp?

1999-11-15, 20:55
Svar #4

Utloggad Sandra Nilsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 16
 • Senast inloggad: 2011-08-27, 21:41
  • Visa profil
  • www.negenealogi.se
En av mina anmödrar Elin i Koppramåla, sägs ha barn med Karl XI. Det är samma anmoder som Bo har, men i de kyrkböcker jag tittat i så heter hon Elin ( kan också i vissa fall stå Erin).
Hur som helst så fick hon ett?!,eller två?!! oäkta barn, som kyrkan inte var vidare förtjust över. Det sägs att hon fick en dotter- Carola, eller Carolina, hon sägs ha varit mycket lik kungen. Dottern fick åka till Paris och studera,tyvärr fick hon aldrig några barn.
Sonen, däremot- Olof hette han fick stanna hos modern.
Koppramåla, som Elin och hennes man- Håkan- den hon senare gifte sig med, fick hon utav Karl XI´s son Karl XII, då hon förutspått hur kriget mellan Sverige och Danmark skulle te sig. Karl XI hann tyvärr själv dö innan han överlämnade gården.
 
Någon gång på 1900-talet var det en aktion i Vimmerby- där jag själv kommer ifrån- där såldes b la ett medicinskåp som tillhört Kloka Elin, som hon kallades.
Skåpet hade kungens sigill och var fyllt med medicinflaskor.
 
Han förlade också en armé i Hultsfred under denna tid- inte alls långt från Kopparmåla......
 
Jag kan nog inte utesluta att jag tror att de  hade en liten romans ialla fall.
Om någon vet något om Elin så skriv gärna, jag är väldigt intresserad av kloka kvinnor i historien.
Tack för mitt ord......

1999-11-15, 23:28
Svar #5

Bo Persson

Återigen ang. Kerstin Persdotter i Koppramåla: man kan inte löst antaga eller tro något utan att ha klara belägg för det. Av Sandras inlägg förstår jag att det är Erik Berglunds olycksaliga bok Den okände soldaten i Vimmerby fögderi som ligger bakom. Hans berättelse är synnerligen underlig, då han t.o.m. anför datumangivelser som icke existerar: han påstår änkan Elin Caroline Persdotter i Koppramåla avled av slaganfall den 9 juni 1762 i en ålder av 68 år, 2 månader och 10 dagar enligt Vena sockens dödbok, men den dagen avled endast avskedade ryttaren Lars Lilja från Östrahult 94 år gammal av ålderdomskrämpor. Berglunds berättelse är ett svårartat fall av grov historieförfalskning.
 
Däremot är det av stort intresse att närmare studera Kerstin Persdotter, som uppmärksammades vida kring och som (givetvis) blev föremål för ingående rättslig granskning, inte bara vid häradsrätterna i Sevede och Ydre, utan också vid Göta hovrätt, som bl.a. enl. ST 1697 med Sevede härad, § 1, avlät en order 1697 29/4 om granskning av henne: Effter Kongl. Håffrättens order af 29 April nästledne förestältes den så kallade kloka qwinnan h. Kerstin Persdotter i Koppermåhla, Hwena Sochn, wid sine 70 Åhr....

1999-11-17, 15:32
Svar #6

Utloggad Sandra Nilsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 16
 • Senast inloggad: 2011-08-27, 21:41
  • Visa profil
  • www.negenealogi.se
Jag vill bara tala om att jag har inte hittat mina uppgifter i boken den okände soldaten. Där jag har fått mina upgifter hänvisar man inte till den boken utan där säger författaren att uppgifterna i boken den okände soldaten är felaktiga. Så visar oxå våra släktforskningar då släktträdet i boken den okände soldaten inte stämmer överens med kyrkböckerna.
Vill oxå säga att jag skrev inte att jag trodde att Elin och Karl XI hade barn ihop, utan jag skrev att Elin hade en eller två oäkta barn.  
Och att det sägs vara Karl XI oäktingar.
Karl XI och kloka Elin träffades mer än en gång och det är säkert att hon fick Koppramåla utav Karl XI.
Jag påstod aldrig att de fick barn tillsammans, jag skrev bara att det sägs enligt vissa böcker.
Sen om jag tror att de kanske fattade lite tycke för varandra får jag väl uttala mig om om jag vill.
Kärlekshistorien mellan dem står det om i en del böcker, de påstodda barnen mindre.
Men enligt det jag har läst så tror jag att det fanns en låga mellan dem.....om det resulterade i barn.......det vet väl bara Elin........
Tack för mitt ord

2016-04-25, 18:22
Svar #7

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5001
 • Senast inloggad: 2023-11-27, 15:10
  • Visa profil

Även jag är nyfiken på den Hedvig Bengtsdotter som Niclas Rosenbalck nämner i sitt inledande inlägg ovan, för liksom Niclas uppfattar jag att historien om just denna »oäkta kungadotter» är väldigt spridd. I grundskolan hade jag t. ex. en numera avliden lärare som brukade berätta för eleverna att han härstammade från Karl XI via denna Hedvig, och häromdagen fann jag även historien i
Birger Schöldströms bok Klockar Liljas skånska historier (1895), sid. 24:


»Men vid samma tid hade Karl den 11:te en skånsk bondflicka till sin älskarinna, och åt hvilken han lät inköpa hemmanet Damsgården i Riseberga socken. Denna flicka skänkte honom sedermera en dotter, från hvilken många tappra bönder härstammat i senare tider. Ty konungadottern Hedvig blef framdeles gift med en bonde och bodde i Damsgården samt hade 10 barn, hvilka sålunda hvar på sitt håll utplantade det kungliga blodet.»


När jag forskade vidare hittade jag en nyligen utgiven bok, Ulf Sundbergs Kungliga släktband: Kungar, drottningar, frillor och deras barn (2015), som omnämner den påstådda kungadotter Hedvig och berättar om


»...ett tredje rykte som hävdar att släkterna Åkerman, Thomasson och andra härstammar från Karl XI via en förbindelse med bondflickan Hanna i Skåne. Ryktet understöds med påståendet att Hannas dotter Hedvig, döpt i oktober 1680, skulle ha fått Damsgården i Riseberga av kungen. Uppfattningen har haft starkt stöd i Skåne och behandlas som fakta i Paul Meijer Granqvists bok Gustav Vasas avkomlingar. Gunnar Carlquist avfärdar helt påståendet i sin uppsats om Johan Åkerman i Lunds stifts herdaminne och konstaterar att bevarat material om Damsgården snarast talar mot traditionens riktighet.»


Det hade varit intressant att studera detta bevarade material om Damsgården, men det känns nästan som att det är Ragnar Odhnoff (även om det inte sägs rakt ut i Ulf Sundbergs bok) som redan dragit slutsatsen att materialet talar mot traditionens riktighet?
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2017-01-26, 16:14
Svar #8

Utloggad Anna-Carin Sagrelius

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2023-11-29, 13:05
  • Visa profil

Aschenborn


Elna/Ellena/Helen (f efter 1667), dotter till prosten Lauritz Nilsson Rhodius/Roede i Norra Åsbo, Skåne, hade enligt Carlqvists Herdaminnen "låtit förföra sig af herr Aschenborn år 1700". Om detta slutade i ett barn framgår inte. Jag är förvånad över en sådan notering i ett herdaminne. Månne detta slutade i en rättegång.


Hälsningar
Anna-Carin Sagrelius

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna