ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 15 december, 2011  (läst 1519 gånger)

2010-03-11, 21:56
läst 1519 gånger

Utloggad Björn Groth

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 381
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 16:01
  • Visa profil
Jag vet inte om detta har varit uppe tidigare.
Men tipsar ändå.
Gravregister runt om i landet, som är under uppbyggnad.
http://gravar.se

2010-10-29, 07:37
Svar #1

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 16:34
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Swedish America Heritage Online. Fri databas (TNG) över svenskar i Amerika, där alla kan bidra med information. En utökning av swedesintexas.com
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2011-01-23, 11:30
Svar #2

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6768
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 08:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
http://www.scb.se/Pages/List____250815.aspx
 
Äktenskapsregistret
I äktenskapsregistret finns uppgifter om domar, beslut och registreringar vid allmänna domstolar som avser rättsförhållanden mellan äkta makar och registrerade partner. Däremot registreras inte alla ingångna äktenskap.
 
Exempel på uppgifter som finns i äktenskapsregistret är domstol där målet eller ärendet handlagts, datum för dom eller datum då ärendet inkom till domstolen, målets eller ärendets nummer, vigseldatum och makarnas namn.
 
 
De som använder registret är bl.a. domstolar, länsstyrelser, sociala myndigheter, polis, kronofogdemyndigheter, lokala skattemyndigheter, advokater, banker, begravningsföreningar, fastighetsmäklare, försäkringsbolag, kreditupplysningsbyråer, privatpersoner m.fl.
 
 
 
Att göra förfrågningar från registret
Upplysningar från registret lämnas vid brev-, telefonförfrågningar och e-post. Mot expeditionsavgift kan man få kopior av äktenskapsförord, gåvohandlingar, FBL-avtal och bodelningar samt utdrag ur äktenskapsregistret.  
 
Cirka 40 000 uppgifter inkommer årligen, varav cirka 21 000 är äktenskapsskillnader. Uppgifterna arkiveras på ett sådant sätt att det går snabbt att få fram rättsfakta mellan äkta makar.
 
Registret är offentligt, men personer som gör förfrågningar är sekretesskyddade. För att få uppgifter från registret bör man:
 
för personer födda 1955 och tidigare ange båda makarnas fullständiga namn och personnummer samt hustruns namn som ogift
För personer födda 1956 och senare ange båda makarnas personnummer  
Senast uppdaterad 2008-11-12  
 
----------------------------------------------
 
http://www.scb.se/Pages/List____250777.aspx
 
Uttag från offentliga register
Alla uppgifter om enskilda personer och företag på SCB är sekretessbelagda enligt sekretesslagens statistik­paragraf. Ett fåtal register på SCB är dock offentliga och det går att beställa uppgifter om enskilda ur dessa register.
 
Senast uppdaterad 2008-11-10  
 
För den även hembygdsforskar, eller söker företagande släktingar, kanske företagsregistret kan vara något:
 
Företagsregistret är en källa till mängder av kunskap. Många företag och organisationer har stort intresse och nytta av detta. Oftast vill man ha fakta i form av hur många företag/anställda som finns i en viss bransch och/eller region.
 
Som du frågar får du svar
 
Fakta Företagsregistret
 
Företagsregistret innehåller 979 221 företag och 1 055 239 arbetsställen.
 
56,4 procent av företagen drivs som enskild firma och 29,9 procent som aktiebolag.
 
Cirka 9 procent av företagen ändrade adress under 2009.
 
99,7 procent av företagen är privatägda.
 
1 470 aktiebolag, av 292 857 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.
 
Senast uppdaterad 2010-10-01 |  
 
Kortadress: http://www.scb.se/foretagsregistret
 
Är det någon som vet om det går att söka på gamla företag också?
 
Fast då finns ju förstås:
Forskning
Centrum för Näringslivshistoria  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2011-01-23 11:38)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2011-01-23, 19:10
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Stefan mfl!
 
Hos SVAR finns en Aktiebolagsdatabas (se under register och databaser):
Om aktiebolagsdatabasen
Källa för databaserna
Handbok för affärsvärlden utgiven år  
1906 (avser perioden 1901-1905).
1912 (avser perioden 1907-1911).
1920 (avser perioden 1915-1919).
1935 (avser perioden 1930-1934).  
 
Dessa handböcker utgavs som hjälpmedel för banker och affärsföretag i Sverige. Dom omfattar företag som var i verksamhet utgivningsåret och anmälda till de officiella aktiebolagsregistren med ett aktiekapital av minst 100 000 kr.
Avvikelse från denna lägre gräns kan förekomma. Sakuppgifterna till handboken bygger på av bolagen insända uppgifter samt uppgifter som kungjorts i post och inrikestidningar.  
 
Sök på bolagsnamn, och/eller på styrelsemedlem för uppgifter ur registret där bolagets ändanmål, senaste bolagsordning, styrelsemedlemmar, styrelsesäte, aktiekapital samt utdelning redovisas.  
 
********************    
När det gäller Handelsregister finns dessa vid de respektive Länsstyrelserna och landskanslierna och är inte digitaliserade, men SVAR har i alla fall i sin portal digitalt lagt ut ett namnregister å Handelsregister (år 1888ff) som finns i Länsstyrelsens arkiv för Kronobergs län:
 
Arkiv: Länsstyrelsen i Kronobergs län. Landskansliets arkiv  
Serie: Namnregister till handelsregistret    
Referenskod: SE/VALA/01973/C I a  
 
Handelsregisteren innehåller uppgifter om verksamhet och ansvariga vid nybildade firmor och bolag. Mycket intressanta arkiv som skulle tillföra forskningen mycket om de blev ordentligt registrerade och komplett tillgängliga för hela landet.

2011-01-27, 05:08
Svar #4

Utloggad Henrick Lindell

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 245
 • Senast inloggad: 2019-03-14, 17:58
  • Visa profil
  • www.klgf.com
Världens största bildsamling från förintelsen är nu digital.  
Det israeliska museet Yad Vashem har slagit sina påsar ihop med Google för att göra sina bilder interaktiva och sökbara på internet.  
Yad Vashems digitala fotoarkiv
Yad Vashems på youtube

2011-06-05, 17:04
Svar #5

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9199
 • Senast inloggad: 2020-03-09, 20:25
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Och på den här länken finns Library of Congress med 1000-tals ljudklipp. Om  man söker på Swedish får man 150 träffar med gamla visor och sånger, inklusive Nikolina och Värmlandsvisan i gamla inspelningar.
 
Länken är http://www.loc.gov/jukebox/

2011-06-08, 10:44
Svar #6

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9199
 • Senast inloggad: 2020-03-09, 20:25
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Välkända Cyndi's List har nu gjorts om utseendemässigt, för att bli ännu enklare att navigera. Här hittar man det mesta man kan vilja veta över hela världen: http://www.cyndislist.com/

2011-06-14, 16:31
Svar #7

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6768
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 08:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
18 miljoner nya bilder på webben!
Riksarkivet förbereder ett beslut om att ändra tidsgränserna för publicering av digitaliserade arkivhandlingar som inte omfattas av sekretess (70 år).
 
Beslutet innebär att alla digitaliserade arkivhandlingar som inte omfattas av sekretess kommer att hållas tillgängliga på nätet. Beräkningar visar att ytterligare 18 miljoner digitala bilder, främst från kyrkoarkiven, därmed släpps fria för forskning på nätet. När beslutet verkställts kommer det att finnas över 57 miljoner digitala bilder tillgängliga på Riksarkivet SVAR:s webbplats.
 
------------------------------------------------------------
 
Nyheter för er som forskar i Stockholms stad!
Mantalslängder och Kronotaxeringslängder för Stockholms stad.
 
Mantalslängder för Stockholms stad  
Det tidigare publicerade mantalslängderna för 1642-1820 ur Kammararkivet, kompletteras nu med mantalslängderna från Stockolms stad ur Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, åren 1652-1915 (perioden 1830-1860, endast vart femte år). Skanningen beräknas klar under andra kvartalet 2011.  
Även en del sökregister som finns till materialet skannas. Stockholms stadsarkiv har på sin hemsida publicerat ett mantalsregister för åren 1800-1883.  
 
Kronotaxeringslängder för Stockholms stad  
Här hittar du verifikationer till allmänna bevillningen (en extraskatt), mantalspenningar, vites- och ensaksböter, matlagspenningar, brännvinsminuteringsavgiften, Vadstena krigsmanshusavgift, riddarhus- , kurhus- och fattighusavgifter, bötesmedel eller straffavgifter.
Tid 1699 - 1841.
Beräknas vara klart under hösten.
 
Mantalslängder 1652-1915 - Stockholms stad
Överståthållarämbetets mantalslängder och kronotaxeringslängder är bra källor när man skall forska i Stockholms stad  
 
Mantalslängder finns bevarade fr.o.m. 1652 men dessvärre inte för varje år. Fr.o.m. 1830 är samtliga år bevarade.
 
(Publicerad: 2011-06-14)  
 
Källa: http://www.svar.ra.se
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2011-06-14, 23:13
Svar #8

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6768
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 08:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det har flutit en del elektroner i sladdarna under borden sedan följande text skrevs 1985 om att göra dataregister!  
 
Jag blir lite nostalgisk.....
 
http://www.abc.se/~m225/litteratur/egna/helsingfors.html
 
För att inte tala om utvecklingen sedan första registren gjordes 1887!
 
(Meddelandet ändrat av simson 2011-06-14 23:15)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2011-08-06, 14:12
Svar #9

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1311
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 22:40
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Sedan en tid tillbaka finns en del avskrifter (ej bokstavstrogna men säkert användbara ändå) som jag gjort när jag jobbat med några av Eksjös ministeralböcker samt några innehållsrika mantalslängder.
 
 Eksjö på min hemsida Cognatus.se
 
Det som finns tillgängligt är:
 
Födda Eksjö Kyrkoarkiv CI:1, 1633 - 1672
Vigda Eksjö Kyrkoarkiv CI:4, 1751 - 1794
 
Mantalslängderna för Eksjö socken (landsförsamling) 1643 - 1656
 
Det kommer säkerligen fyllas på med mer material med tiden, men när det blir vet jag inte. Jag hoppas dock att det kan vara någon till glädje.
 
Mvh

2011-09-07, 11:52
Svar #10

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1311
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 22:40
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Jag har inte koll på om detta dryftats här tidigare? Sedan nästan ett år tillbaka finns hur som helst alla US Census mellan 1790 och 1930 fritt tillgängliga på archive.org! Läs mer här:
 
http://blog.archive.org/2010/12/22/1790-1930-u-s-census-records-available-free/
 
/Jonas
 
(Meddelandet ändrat av jonas_magnusson 2011-09-07 16:51)

2011-09-07, 11:56
Svar #11

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1311
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 22:40
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Av intresse är säkert också den samling av genealogiska texter som finns hos archive.org och som finns förtecknad här:
 
http://www.archive.org/details/genealogy
 
/Jonas

2011-09-07, 16:42
Svar #12

Utloggad Bo Nordenfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4782
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 12:35
  • Visa profil
Vet man bara i vilken delstat och vilket county man ska söka ,så är väl  archive.org som du nämner, Jonas, helt ok, men det lilla jag såg nu av bildkvalitet gör en mindre glad.

2011-09-07, 16:55
Svar #13

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1311
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 22:40
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Det är säkert så att bildkvalitén är direkt dålig ibland, men det finns även det motsatta.
 
Jag var bara som hastigast inne och titta på en rulle från Minnesota och där finns nog inget att invända emot.
 
 
http://www.archive.org/details/minnesotacensus00reel1092

2011-09-22, 12:13
Svar #14

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 16:34
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
FamilySearch har lagt till en samling kallad Brazil, Immigration Cards, 1900-1965. En sökning på personer födda i Sverige ger ca 260 träffar. Många rör svenskar som flyttat sent under nämnda tidspersiod. Intressant är att det finns fotografier på personerna. Se exempel nedan. Originalbilden är större.
 
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2011-09-26, 14:25
Svar #15

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 16:34
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
I Census of Canada 1871 får man träff på 186 personer födda i Sverige, med de ursvenska namnen ex. Acquiste, Dotcert, Geradat, Lapystrasser, Libbel, Lunbin, Peff, Piegle, Rubter, Shildstream, Urguahart ;)
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2011-09-28, 02:36
Svar #16

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6768
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 08:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Ovanligt innehållsrik innehållsförteckning med många bra sidor med massor av intressanta upplysningar om historik för civila lokala och regionala myndigheter:
 
http://arqivariet.here-for-more.info/BeataLosman/00_Innehallsforteckning.htm
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2011-11-05, 15:57
Svar #17

Utloggad Madeleine Caesar

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 219
 • Senast inloggad: 2019-11-26, 10:49
  • Visa profil
Fyrvaktare i släkten?  
Fyrsällskapet började 2008 dokumentera fyrpersonal - vilken fyr/fyrskepp de tjänstgjort på, i vilken befattning och omfattning. Ibland har de t.o.m. lyckats finna ett foto på personen. Dessutom har, där så varit möjligt, deras föräldrar, makar och barn dokumenterats. Man kan ibland följa fyrsläkter i flera generationer. Väst- och sydkusten är praktiskt taget klara och övriga distrikt är under arbete.
 Fyrsällskapet uppskattar att totalt ca 6 000 personer genom tiderna har jobbat på fyrplatser/fyrskepp och att kanske ytterligare 20 000 anhöriga kommer att registreras. All tillgänglig information har lagts in i en sökbar databas som är gratis tillgänglig under Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org under Fyrpersonal. Gå in och botanisera och hjälp till att kompletta materialet!!
/Madeleine

2011-11-12, 02:19
Svar #18

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1311
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 22:40
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Grand Opening!
 
Idag, Lördagen den 12/11, så lanserar jag en databas jag valt att kalla Nomago.
 
Jag har samlat data och inkorporerat dem i en databas för att kunna söka efter personer i den uppsjö av porträttgallerier och biografiska matriklar som var så populära under första halvan av förra århundradet. Söktjänsten är helt gratis!
 
Just nu innehåller databasen 90543 registrerade personer med tillhörande referenser men arbetet fortskrider och fler personer kommer att registreras successivt.
 
Mer om denna databas och vad man kan finna där står att läsa under fliken info.
 
Jag hoppas att detta är något som kan komma släktforskarkåren till gagn!
 
www.cognatus.se/nomago.php
 
Med vänlig hälsning
 
Jonas Magnusson

2011-11-12, 17:43
Svar #19

Utloggad Eva Almqvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 223
 • Senast inloggad: 2019-09-26, 16:51
  • Visa profil
Jonas Magnusson
Databasen var lätt att hitta i. Hittade bilder på min morfar och morfars far direkt. Tack så mycket. Kommer att utnyttja ditt goda arbete
Tack än en gång
Eva

2011-11-16, 17:43
Svar #20

Utloggad Bo Nordenfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4782
 • Senast inloggad: 2020-03-30, 12:35
  • Visa profil
Digitaliserade äldre amerikanska tidningar
 
http://chroniclingamerica.loc.gov/
 
Ser ut att vara en guldgruva.

2011-11-16, 23:47
Svar #21

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2973
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 22:45
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Och från samma källa finns bilder från Sverige.  http://www.loc.gov/pictures/search/?q=swedish.  
 
Exempel på bild: Minneapolis, Minnesota. Mr. Martin Leaf, mayor of Wilmar, Minnesota. His father was born in Smaland and his mother in Helsingland, Sweden. This is his first term as mayor. He was born in Wilmar, and has spent thirty-three years in traveling in Scandinavian countries. Leaf was attending the meeting at the Swedish Institute of Art, Literature and Science
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2011-11-17, 19:29
Svar #22

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 16:34
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Lite databaser från Florida, USA.
 
För att nå databaserna gör följande:
1. Klicka på Databases
2. Klicka på Databases A-Z
3. Välj något av alternativen med At-Home, ex. Newsbank som har tidningen St. Petersburg Times. En sökning på obituary och Sweden gav över 1000 träffar.
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2011-11-23, 18:03
Svar #23

Utloggad Claes-Göran Magnusson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 16:34
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Drygt 40 fria databaser eller fotosamlingar på fold3.com (tidigare footnote.com). Det rör sig mest om amerikanskt material.
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2011-12-07, 13:28
Svar #24

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1359
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 20:23
  • Visa profil
Angående gravstensregister!
 
Här fann jag en kyrkogård: http://diginpast.se/ostkanten/swe/flymen/index.html
 
Vänligen Patrick
Vänligen Patrick : )

2011-12-14, 22:33
Svar #25

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1311
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 22:40
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Genealogiskt material är på väg in i Project Runeberg!
 
I och med arbetet med min databas Nomago har jag kommit i kontakt med andra bibliofiler och från en av dessa har jag fått ett ganska stort antal, bortåt etthundra stycken, PDF-ade verk av genealogiskt intresse.
 
Jag kommer nu att successivt lägga upp dessa böcker på Project Runeberg . Jag avser även att här, under länktips, redogöra för vilka böcker som läggs upp.
 
De allra flesta av böckerna kommer att OCR'as, dvs tolkas digitalt så att de blir sökbara. OCR'ade böcker som läggs upp på Project Runeberg korrekturläses vilket tar tid. Detta jobb görs av frivilliga. Korrekturläsandet är ganska enkelt, det enda som behövs är en internetuppkoppling och att man läser igenom denna kortfattade instruktion. Så om du tycker detta är användbart, varför inte lägga något lite tid på att hjälpa till att förfina detta ypperliga verktyg.
 
De böcker som jag hittills har lagt upp är:
 
Slägten Kempe
Slägten Schartau 1648-1902
Adliga Ätten Ehrenstjerna
 
Dessa tre är mindre skrifter som jag valt för att lära mig detta med tekniken kring Project Runeberg, men det kommer större pjäser med tiden!
 
Mvh Jonas

2011-12-15, 10:34
Svar #26

Utloggad Bengt Dahlbeck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1545
 • Senast inloggad: 2017-10-30, 10:16
  • Visa profil
Hej! Jag har en massa bilder på äldre bilar som troligen har tillhört släktingar
Jag söker ett forum för att få uppgifter om:
A: Ägare (Har det gamla regn.no tex A 1234)
B: Bilmodell mm.
Tacksam för alla tips
Hälsningar
Bengt Dahlbeck

2011-12-15, 10:47
Svar #27

Utloggad Mats Lundell

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 238
 • Senast inloggad: 2020-02-28, 16:35
  • Visa profil
  • www.släktforsking.se
På Svars hemsida (www.svar.se)har de fordonsregister för 1972-1994. De skriver Bilregisterhandlingar före 1972 förvaras på respektive landsarkiv

2011-12-15, 11:08
Svar #28

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6768
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 08:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
För Gotlands del finns det 2 böcker av Bengt Brolin om de äldsta fordonen:
 
Om motorcyklarna, se Gotlands motorcykelhistoria 1909-1959  
 
Följ historien från de första motorcyklarna som rullade på de gotländska vägarna fram till knuttarnas 50-tal. Läs om tävlingarna som först gick på landsvägarna över hela ön. Och senare jordbanetävlingarna med deltagande storheter
 
som Fritz Löfqvist från Gotland och Varg-Olle och Ove Fundin med flera legendarer.
 
Gotlands motorcykelhistoria är rikligt illustrerad med
 
över 260 bilder på gamla motorcyklar och fartfyllda tävlingsbilder. Boken innehåller tabeller över registrerade motorcyklar fram till 1934, över de tidiga körkortsinnehavarna och annat matnyttigt för kalenderbitaren.
 
Bengt Brolin har tidigare skrivit den av många uppskattade Gotlands bilhistoria som utkom 2001. Efter många års fortsatt forskning kommer här hans efterlängtade bok om de gotländska motorcyklarna. Bengt är född 1941 och uppvuxen i Visby och var i rätt ålder för att själv få uppleva motorcykelns storhetstid under 1950-talet.
 
se även, http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=3235880
 
----------------------------------------------------
 
Om bilarna se Gotlands bilhistoria:  
 
En unik bok om de första bilarna på Gotland och deras historia. Här redovisas samtliga kända bilar på Gotland fram till 1916, och dessutom de tidigaste ambulanserna, brandbilarna, polisbilarna, bärgningsfordonen, olika hembyggen och andra tidiga bilar. Även senare viktiga händelser i den gotländska bilhistorien tas upp: Gotlands första automobiltävling, ett biltransportfartygs förlisning vid Stora Karlsö, en amfibiebils färd från Öland till Gotland m.m. Boken är rikt illustrerad med mer än 260 äldre bilder. Den avslutas med register över samtliga bilar och motorcyklar fram till 1924, de 870 första körkortsinnehavarna samt en förteckning över alla bilar och deras ägare i varje socken t.o.m. år 1930.  
 
Kanske finns det liknande skrifter eller register publicerade för andra Län och Landskap?
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2011-12-15, 11:28
Svar #29

Utloggad Jan Jutefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4732
 • Senast inloggad: 2014-07-06, 10:38
  • Visa profil
Bengt,
 
Det finns tryckta böcker över registreringsnummer. T.ex. Vem äger bilen? : Bilregister över Stockholms län. 1941.  
Det finns sådana för flera län.
 
Du kan säkert få fram dem via ditt bibliotek alt att gå till Kungliga Biblioteket.

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna