ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Växjö stift  (läst 2294 gånger)

2011-06-05, 17:09
läst 2294 gånger

Utloggad joffe

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
Herdaminnet säger bara: Elin Larsdotter som överlevde mannen. Samma text finns i Smolandi Upsaliensis.
 
Herdaminnet upptar följande barn till Laurentius Spak: Gudmund född 1621, adlad Ehrencrantz, Ingemo och Sigrid som var gift med kh Sveno Flacherus i Nöbbele.
 
Mvh/Rune

2011-06-05, 17:14
Svar #1

Utloggad asjoo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 551
 • Senast inloggad: 2019-05-19, 21:22
 • allan.sjoo.yahoo.se
  • Visa profil
Herdaminne Växjö stift, del IV sid 290
 
 
 

2011-06-05, 17:19
Svar #2

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Tack båda för svar.
 
Då saknar alltså herdaminner uppgifter om Laurentius Spaks barn Elin Anna och Karin, som räknas upp här:
 
Västra härad, tinget 1637-06-27

 
Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 1200 (AID: v190303.b1200, NAD: SE/GHA/90102)
 
Då kan ju möjligen Laurentius Spaks dotter Elin ha blivit gift med efterträdaren Bernhardus Rosander
 
Rosanders dotter Sara g.m. Magnus Kexelius är mina anor.
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2011-06-05 17:22)

2011-06-06, 16:04
Svar #3

Utloggad nebulus

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 834
 • Senast inloggad: 2019-03-28, 16:32
  • Visa profil
Hej
Som ana till Bernhardus Rosander och Elin Larsdotters dotter Susanna intresserar detta även mig. På en sida på nätet som jag tror delvis hämtat sina uppgifter från Elgenstierna står att Laurentius Petri Spaks far hette Olof Eriksson Spak, rådman och laxfiskare i Värmland.  
 
http://www.genealogi.se/varmland/va/artikel1997_1.htm
 
Min fråga är om uppgifterna om Laurentius Petri Spak är fastslagna? Det fanns ju annars vid denna tid en släkt Spak i Ekeberga (G) och senare Källeskruv (G). Min ana Peder Persson Spak var länsman och verksam vid tinget från 1620 till mitten av 1650-talet. Hans svärmor Märit Johansdotter var dotter till kyrkoherden i Dädesjö Johannes Gudmundi. Kanske något att titta närmare på.

2011-06-06, 19:53
Svar #4

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej Birgitta,
 
Det där med Olof Eriksson Spak har jag också sett, verkar märkligt med tanke på Petri i Laurentius Spaks namn. Riddarhus-CDn säger:
 
Enligt riddarhusgenealogien skall borgmästaren i Karlstad Erik Olofsson (se adl. ätten Gyllenspak) vara gemensam stamfader för ätterna Gyllentorner, Gyllenspak, Risellschöld och Ehrencrantz genom sina söner Petrus, Erik, Nils och Lars, vilka antogo namnet Spak. Detta torde dock med säkerhet endast gälla för ätterna Gyllenspak och Risellschöld. Den med namnet Gyllentorner adlade Magnus Spak, vars fader hette Sven i förnamn, var däremot sannolikt bördig från Småland, och detta torde även hava varit fallet med ätten Ehrencrantz' stamfader Laurentius Petri Spak, vilken, såsom fadersnamnet visar, ej heller var son till ovannämnda borgmästaren Erik Olofsson.
 
PS. Själv härstammar jag från Johannes Gudmundis dotter Ingeborg gift med länsmannen Gumme Johansson i Krysseboda (Kryssebodasläkten)
 
/Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2011-06-06 19:56)

2011-06-06, 20:03
Svar #5

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Jag vet inte om domboksmålet jag hänvisar till ovan kan ge några ledtrådar om ursprung... det står såhär i sin helhet:
 
Västra härad tinget 1637-06-27
 
Samma dagh ladhes j Rätten her Biörns Rosanders Skrifuellße j Nöte-
bäck, Rätten tillskrefuit, medh begäran, att Rätten wille tingskiöte Måns
Carllßon j Biörnhullt, och hans hustru Elin Oloffsdotter, på fÿra
her Larß döttrars wegnar j Notebeck, nembligen Elin, Anna, Ingemo och
Karin Larßdöttrar, een heel skattegårdh Biörnhullt be:bd j Solberga Sochn,
och derför hafua the upb:t gott sölfuer _ 60 Lodh
 
Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 1200 (AID: v190303.b1200, NAD: SE/GHA/90102)
 
Om den här gården Björnhult är något Laurentius Spaks barn fått ärva efter sin far eller mor tänker jag...

2011-12-28, 21:45
Svar #6

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
I mitt förra inlägg redovisas några okända barn till Laurentius Petri Spak, nämligen Elin, Anna och Karin Larsdöttrar. Frågan som då uppstod var om Lars Spaks dotter Elin Larsdotter kunde vara den Elin Larsdotter som var gift med efterträdaren kh Bernhardus (Björn) Rosander. Frågan har nu fått sitt svar i ett domboksmål från Uppvidinge häradsrätt 1665 som redovisas nedan.
 
Man får veta att:
 
1) herr Björns dotter gift med komministern i Kråkshult Hemingius Bruzelius (i domboksmålet nedan höraren H:r Hemming Gudmundj) hette Judit Björnsdotter.
2) Judit Björnsdotter hade mostrarna Ingemo i Hult och hustru Karin i Hult (i Nottebäck). Ingemo kan identifieras med Laurentius Petri Spaks dotter Ingemo död i Hult 22/3 1685. Ingemo fordom Kÿrckioherdens här i Nothebäck h:r Lars Spacj dåtter war till hembz i Hult een mycket gammal pijga (Se: Nottebäck CI:1 (1683-1744) Bild 9 / sid 3 (AID: v30372.b9.s3, NAD: SE/VALA/00275)) och hustru Karin i Hult är den dotter till Lars Spak som nämns i mitt förra inlägg här ovan.
3) Har Björn Rosanders änka Elin Larsdotter gift om sig med kyrkoherden Haquinus (Laurentii) Stalenus i Älghult eftersom han kallar Sara Björnsdotter för sin styvdotter? Samtidigt får man reda på att Elin Larsdotter var död när detta målet upptogs eftersom Sara kallas både fader och moderlös. Elin Larsdotter bör alltså ha dött mellan 1660-1665.
 
Det framgår också att Sara Björnsdotter var jungfru och alltså ogift detta år, 1665. Både herdaminnet och Smolandi Upsalienses anger dock att hennes och Magnus Kexelius dotter Helena Kexelia föddes 1660. Det finns två saker som talar för att detta datum är fel. Dels att Helena Kexelia får en son i Hjälmseryd 1710 tillsammans med kyrkoherden där Gustaf Hielmberg (hon skulle då vara 50 år!), dels att när Sara Björnsdotter Rosander dör 1703 i Norra Sandsjö står det att hon varit 17 åhr gift 19 åhr änka. Det skulle ge att hon gifte sig med Magnus Kexelius ca 1667. Omkring då är väl mer troligt att Helena Kexelia skulle kunna vara född, vilket då gör henne ca 43 år vid sista barnets födsel 1710.
Ett annat alternativ är ju annars att Magnus Kexelius varit gift två gånger och Helena Kexelia är född i ett tidigare äktenskap, men det är väl inte så troligt...
 
 
Uppvidinge häradsrätt 1665-10-27
 
Samma dagh jnsinuerade j Rätta Cappelanen i Nöthebeck wällärdhe
H:r Larß Magnj Collander kÿrkioherdens j Elghult höglärde Mester
Håkons Stalenj skriftelige besvär, iämwäll och der jempte för sin
Persohn munt- och högeligen beklagade at hans Swägerska, och den an-
dres Stÿfdotter, Sara Biörnsdotter
, fordom Kyrkioherdens j Be:de Nöthe-
beck Sahl: H:r Biörns Rosandrij dotter, ähr för någon tijdh sedan af
illwilliande och lätfärdigt pack uthan något brot och orsack, medh
den försmädelsen och skamflächen belastadh, som skulle hon uthj lätt-
färdigt omgänge hafwa sigh inlåtit och blefwat hafwandes, tiänst-
flijteligen begärandes, medan hon är ett fader, och moderlöst barn, och så-
lunda lätteligen kunde till sin ähra lida meen och förklaringh, där man
detta sqwalleret |: oansedt orspråket heter, audacter calumniarj semper
aliquid haeret :| så skulle låta hafva och blifwa beroendes TingsRätten
wille sigh saken så mÿcket mehra antaga, och effter des upphof noga in-
quirera och sökia, och nampngifwandes här jämpte een gammal bonde
Knut j Backegården och Nöthebecks bÿÿ at hafua dhet sagt för hans
sÿster hustro Ingred j Lÿretorp, hwilket hon tilstår af sigh wara skedt
på tilfrågan om hennes tilstånd, icke af någon ond intention, uthan
at beklaga för denne hennes swågerska, at hon så oskÿldigt war
kommen i slijkt slampt rÿchte, hwilket båda därföer, som och at Knuth
ähr i när Skÿldskap med hennes sÿsterman höraren i Wexiö H:r Hemming
Gudmundj
, jämwäll at han inthet förnimmes thet wijdare hafwa uthspridit
är troligit. Knutz sagesman är Per Skomakare j Nöthebeck hwilken
kommandes ifrån be:te H:r Henningh, då boendes i Klafreda, utj mehr-
be:de Nöthebecks Sochn, på tilfrågan huru dhet medh honom och hans
hustro tilstodh, swarade henne wara något bedröfwat, at sÿsteren hade
fådt på sigh ett sådant slampt taal, thet hon och bekänner, framwijsa-
deß H:r Hemmings hustros Juditz Biörnsdotters |: som nu är i Wexiö
ersutten :| egen hand och skriftelige bekännelse af den 1. Augusti sidst-
forleden, at hafua dhet först hördt af sin modersÿster Ingemo i Hult,
och sedan Skomakaren tilfrågandes henne hwarföer hon war så
sorgse uppenbahrat; denne Ingemo warandes mÿcket enfaldigh och
här öfwer illa tillfridz, refererar med Edh och beplichtelser, sigh och
sin sÿster hustro Karin i Hult, dhetta hafwa hördt af obekandt frem-
mande, som för någon tijdh sedan hoos them togo nathherberge, men
woro inthet af dhet förståndh, at dhe efter deras nampn eller hem-
wist frågade, uthan dhet sedan af sin enfaldigheet för denne sin
sÿsters dotter på kÿrkiobacken beklagade, hwilken bekännelse
een ährligh man Swen Olufson i Lillahult på be:te hustro Karins
wägnar verificerar och tilstår. Wijdare underrättelse kunde
man ehuru stor flijt som här uthinnan anwändes, om detta ogrun-
dade rÿchtetz begÿnnare och förste uthspridare inthet bekomma, uthan
Jnsinuerades där uppå Kÿrkioherdens uthi Åfsbe:de Nöthebeck wÿr-
dige H:r Zacharias Schederj på sine och församblingens wägnar
gifne attest sub dato 1. Augustj sidst förfluten, hwaruthinnan alla
dher sammanstädes högre och lägre, gamble och unge gifwa henne
om sit lefwernes lopp och förhållande, den hela tijden hon där
ähr oppfödd warden eet serdeles gott beröm och loford, thet och
någre af Rättens betiänte samme gångh på Sochnestämman
närwarande nogsampt hafer erfahrit och förståt som des ähr-
lige lefwerne, uthan deß till een god deel är kunnigt och be-
kandt. Detta alt hafr Rätten tagit till noga ompröfwandhe
och betänchiande, och oansedt saken fuller j sigh sielf sÿnes for-
dra någon dilation och anståndh enkannerligen at den som
här till ähr upphof, måtte bespejas och få sitt tilbörliga
straff; Lijckwäll på thet hon sine gode wittneßbörder, och
där af flijtande Rätt må till goda niuta, och icke längre gå här
vthinnan i qwaal och sorgmodigheet, kunde Rätten eij annors
giöra än henne Jungf: Sahra Biörnsdotter för detta lösa
taal och bÿgdesqwaller aldeles befrija och endtlediga till deß
henne något otilbörligit, thet man inthet will förmoda, medan
till detta Squaller icke finneß dhet ringaste skääl, warder ful-
tÿgadt och öfwerbewijst; hwad dhe andre Åfwanb:te persohner wid-
kommer, som här uthinnan hafue warit tÿngförda och inweckladhe
så kunde Rätten them icke någon plicht påläggia, medan dhe icke aff
ondt oppsåt denna lögn sigh emillan hafue refererat, uthan medh flijt war-
nadhe at see sigh wäll föer, och icke medh något obetänckligit på een el-
ler annan löpa och uthsprida.
 
Källa: Uppvidinge häradsrätt AIa:3 (1635-1669) Bild 569 (AID: v46897.b569, NAD: SE/VALA/01597)
 
mvh
Martin Brandt
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2011-12-28 21:54)

2012-01-03, 16:11
Svar #7

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Ska bara tillägga att rätt källa ska vara
 
Uppvidinge häradsrätt AIa:3 (1635-1669) Bild 568 (AID: v46897.b568, NAD: SE/VALA/01597)
 
vilket är sidan innan den jag angav, målet avslutas dock på nästa sida.

2013-07-05, 10:52
Svar #8

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej,
 
Känner någon till något mer utöver herdaminnets uppgifter om kyrkoherdarna i Näsby, Benedictus Petri (kh 1633-1636) och hans efterträdare Samuel Cornerus (1638-1668) och särskilt om deras hustrur.
 
Jag har funnit att Benedictus Petris hustru hette Märit, och funderar på om hon kan vara samma som Samuel Cornerus hustru, Märit (enligt mtl) också kallad Margareta.
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2013-07-05 10:52)

2013-07-05, 11:42
Svar #9

Utloggad wind

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1784
 • Senast inloggad: 2019-05-17, 18:26
  • Visa profil
Benedictus Petri Komstadius
f 1606 Norra Ljunga, Jönköpings län (*) ;  
d 1670 Vrigstad, Jönköpings län (*) ;  
 
 
Gift med Helena Hansdotter Ungia  
d 1655 Vrigstad, Jönköpings län (*) ;  
 
Johannes Benedicti Komstadius  
d 1675 Reftele, Jönköpings län (*) ;  
 
Är det denna man ? Fann det under anbytarforum
 
Birgitta

2013-07-05, 11:48
Svar #10

Utloggad wind

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1784
 • Senast inloggad: 2019-05-17, 18:26
  • Visa profil
Samuel* Cornerus
v 1706 Karlshamn, Blekinge län (-) ;  
v 1713 Växjö, Kronobergs län (**) ;  
 
 
Gift med Elisabet Hammar
v 1706 Karlshamn, Blekinge län (-) ;  
 
 
Gift med Anna Helena Tranefelt  
v 1713 Växjö, Kronobergs län (**) ; v 1728 Ronneby, Blekinge län (**) ; d 1751 Ronneby, Blekinge län;  
 
 
 
Fann även detta på anbytarforum.
 
Birgitta

2013-07-05, 12:52
Svar #11

Utloggad wind

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1784
 • Senast inloggad: 2019-05-17, 18:26
  • Visa profil
Samuel Cornerus [Föräldrar] föddes år 1678. Han dog den 9 oktober 1726 i Backaryd, Blekinge. Han gifte sig med Anna Helena Tranefelt.  
 
 
Andra äktenskap:  
 
Hammar, Elisabeth  
 
 
Student i Lund 1697, kyrkoherde i Backaryd 1707, död i Långaryds prästgård, begravd 26/10 i Backaryds kyrka.
 
Samuel hade fyra barn i första giftet med Elisabeth och fem barn i andra giftet med Anna Helena, samtliga födda i Långaryds prästgård.
 
Anna Helena Tranefelt [Föräldrar] föddes år 1685. Hon dog den 11 mars 1751 i Listerby. Hon gifte sig med Samuel Cornerus.  
 
 
Andra äktenskap:  
 
Gunnerus, Bengt  
 
 
Begravd 20/3 i Barkaryds kyrka.
 
Fann också detta på nätet.
 
Birgitta

2013-07-05, 12:56
Svar #12

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej Birgitta,
 
Tyvärr gäller inget av dina inlägg de av mig nämnda prästerna. Jämför de årtal och orter jag angivit att de var kyrkoherdar.
 
Tack annars  
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2013-07-05 12:59)

2013-08-04, 15:31
Svar #13

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
Jag fortsätter kring kyrkoherden i Nottebäck Bernhardus (Björn) Svenonis Rosander under denna tråd. Jag har blivit uppmärksammad av Göran Sollin på ett domboksmål som ger herr Björns föräldrar samt vidare uppgifter om anorna. Tänkte redovisa detta här.
 
Bernhardus (Björn) Svenonis Rosander var son till underfogden i Östra härad Sven Månsson och hans hustru Elsa Björnsdotter vilka bodde i Rösa, Skede (F).  
 
Östra häradsrätt (GHA) 1643 12/12
 
Samma dagh Leffwererades et Ratificerat Bewijs att
her Biörn i Nåtebeck medh sin sÿster Karin Swenßdotter
hafua godwilligen Sålt en half Tredingh i Röösa gårdh som
dhe ärfft hafua för 12 Rdr och 12 Loodh Sölffwer, till Pär
Olufßon i högakull. Kierstin Biörnsdotter hafuer god-
willigen oplåtet be:te Per Olufzon en siätte deel i Rösa
för 3 St:n Koor, oxe 1 St:n och en 4 loodh skeedh, för åtlöfua
7 D:r Km:t 2 skeppor Rogh och 5 Rd:r etc. Deßa bekiänna sigh red-
ligen betalte wara, derföre Tingskötes be:te halffwe
Röösa Gårdh från dem och deras arffuingar in under Per
Olufßon i högakull, hans hustro Lucia Perßdotter
Begges deras arffwingar, till Ewärdeligh wälfången ägo.
Medh alt der till ligger och af ålder tillegat hafuer med
hus Jordh etc. oklandrat beholla, denna Gårdh ähr Lagbuden
och stånden derföre dömmes kiöpet gilt och orÿggeliget.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:30 (1631-1650) Bild 2640 (AID: v190307.b2640, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Sven Månsson förekommer tidigast 1599 i Rösa, Skeda (F) enligt landskapshandlingarna. Hustrun Elsa Björnsdotter var död redan 1602 12/8 då Sven Månsson på sin saliga hustrus vägnar säljer en del av Stora Ödshult i Alseda. År 1605 köper Sven Månsson en gård i Snuggarp, Skirö (F) av Mattes i Snuggarp. Svens siste hustru var rätta bördeman till denna gård, således har Sven Månsson gift om sig. I Östra häradsrätt nämns han som underfogde åtminstone åren 1602-1605 och i Snuggarp kallas han länsman i 1623 års landskapshandlingar. Han levde ännu 1637 enligt kyrkoräkenskaperna i Skirö. Enligt uppgift från Göran Sollin hade Sven Månsson även sönerna David Svensson och Olof Svensson. Då de, eller deras ättlingar inte nämns angående arv i Rösa gård, kan man tänka sig att de är födda i Svens andra äktenskapet efter 1602, och troligen födda i Snuggarp.
 
Elsa Björnsdotter och systern Kerstin Björnsdotter (nämns även hon 1602 12/8 vid försäljningen av Stora Ödshult, anges då vara gift med Erik Wimundsson i Gevelhester, Skede (F) som enligt Göran Sollin var nämndeman och riksdagsman och möjligen far till korpralen Bengt Eriksson i Gevelhester som ca 1642 blev gift med adelskvinnan Sigrid Arvidsdotter Drake) var med största sannolikhet döttrar till nämndemannen Björn Persson i Rösa. Han nämns tidigast 1569 i Rösa och senast 1598 i Rösa enligt landskapshandlingarna. I den tidigaste domboken från 1594-1595 förekommer han som nämndeman.  
 
OBS! Det ska dock sägas att i domboken 1595 omtalas en Björn Nilsson i Rösa. Det kan vara en felskrivning, det finns åtminstone inte i landskapshandlingarna mer än en Björn i Rösa. Björn Perssons som var nämndeman får väl ändå anses troligast när man jämför med yrket underfogde hos Sven Månsson.
 
År 1595 finns ett domboksmål om en Måns Håkansson som ägde två gårdar i Sandåkra i Bäckseda (F) och vars ättlingar redovisas kring uppdelningen av gårdarna. En av ättlingarna var gift med Björn Persson:
 
Östra häradsrätt (VLA) 1595 3/5
 
Måns Håkanson åtte twå gårdar i Sandåkra
och hade 3 Sönner och 2 Döttrar Efter sigh.
Swen, Bÿrge, Sonne, Kÿrstin, Ingridh.
 
Swen Månson och Kÿrstin bekomme then mindre gården
och hade han efter sigh, Elin Hemmingz, hon hade Efter
sig 4 dötrar. 1. Sicillia Biörn Persons i Röösa. 2. Kÿr-
stin Jon Skräddares i Rösa, 3. Maritdh Per Skräddares
i Böla, och hon hafuer en dotter be:dh Kÿrstin Persdot-
ter, 4. Karin Per Suenß:s i Bÿlstorp. hon hafuer Efter
sigh Nils Suenß i Wplanda och Suen Suenss i Röösa.
Bÿrge Månson i Sandåkra, Sonne Månson och Ingrid
Månsdotter bekomme på theras deell then store gården
Suen Bÿrgeson, Östen Suenson i Sandåkra, Sonne och
Ingredh äre döde Barnlöß. Swens Bÿrges och Kÿr-
stens arfuinger, hafue Erfa Sonnes och Ingridz lösörer,
män Suen och Kÿrstins Erfuinger tale på iorden i
then store gården, Biörn Person och Jon Skräddare i Rösa
fäste Lagh sielfue 12. til näste tingh, att theras hustru-
ers föräldrar hafue aldrigh opburidt öre eller ortigh
för Jorden i för:ne Store gården.
 
Källa: Östra häradsrätts arkiv, Domböcker vid ordinarie  ting, SE/VALA/01656/A I a/1 (1594-1595), bildid: C0113010_00033
 
Björn Persson var alltså enligt ovan gift med Cecilia Hemmingsdotter. I landskapshandlingarna för året innan Björn först nämns förekommer en Cecilia i Rösa i tiondelängden 1568. Högst troligen är detta Cecilia Hemmingsdotter som då blev gift omkring 1568-1569 med Björn Persson. Cecilias fader var Hemming i Rösa som nämns tidigast 1540 och senast 1568 och hans hustru Elin Svensdotter som var dotter till Sven Månsson som ärvt en av gårdarna i Sandåkra efter sin far Måns Håkansson.
 
En hel den nya upplysningar för mig om kyrkoherden Bernhardus Svenonis Rosander i Nottebäck som alltså säkerligen tagit sitt namn Rosander efter gården Rösa där han bör ha varit född nån gång mellan ca 1599-1602  
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2013-08-04 16:26)

2013-08-28, 13:54
Svar #14

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Är det någon som vet källan för herdaminnets uppgift att kyrkoherden 1588-1600 i Sjösås Nils Nilsson var son till biskop Nils Knutsson i Växjö? Betvivlar inte att det stämmer, men skulle vilja ha källan.

2013-12-13, 17:45
Svar #15

Utloggad niclas

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5012
 • Senast inloggad: 2019-01-29, 23:17
  • Visa profil
I Sigfrid Lorentz Gahm Persson (1725-1794) verk Archivum Smolandicum Vexionensis band 1 (se http://bookview.devo.se/vaxjo/ipac/BookView.jsp?BookId=17 - bild 180-181 ) nämns angående Sjösås om Nicolaus Nicolai, har lefwat wid år 1593.... Thenna Pastorens säkra lefwernes berättelse har man funnit, af then på trycket utkomna confessione fidei, eller Christeliga Tros bekännelse på Swenska, Tryckt i Stockholm åhr 1693, in quatro, vide pag. 1mam sire rubicam et pagina 120 circa finem.
Kanske framgår det här att han är son till biskop Nils Knutsson i Växjö ohh Cecilia Håkansdotter ? Nils Nilsson i Sjösås var ju Karin Gudmundsdotters (g.m. kh Petrus Benedicti i Sjösås) förste make och det vore bra att reda ut mer om Cecilia Håkansdotter skulle varit syster till Margareta Håkansdotter i Dädesjö  vilket Owe Wennerholm föreslagit baserat på vapnet med hjärtat (eller sjöbladet) som finns hos dessa prästfamiljer.
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2013-12-13 17:49)

2013-12-13, 17:48
Svar #16

Utloggad niclas

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5012
 • Senast inloggad: 2019-01-29, 23:17
  • Visa profil
Vid fortsatt läsning i nämnda verk (band 1) så framgår å bild 186-187 följande: Thenne Pastor Nicolaus Nicolai war biskop Nicolai Canuti Son hwilken Biskop war född i Älghult Pastorat och gården Hagaskruf.

2013-12-13, 18:50
Svar #17

Utloggad niclas

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5012
 • Senast inloggad: 2019-01-29, 23:17
  • Visa profil
Martin Brandt tipsade att det bör vara denna bok som avses:
http://libris.kb.se/bib/2514600

2013-12-14, 00:27
Svar #18

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Det Niclas nu glömde att nämna kring Nils Nilssons äktenskap med Karin Gudmundsdotter (som jag inte sett någon annan stans) är att det kommer av min forskning. Planen är att redovisa det i en artikel bestående av forskning av Niclas och mig kring ovannämnda släktkrets.
 
Tack för det intressanta fyndet om Nils Nilsson  
 
/Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2013-12-14 14:57)

2013-12-17, 19:27
Svar #19

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Har kollat upp pagina 120 i nämnda bok och den ser ut såhär (vänstra kolumnen, höger sida innehåller Nicolaus Nicolai):
 

2015-10-06, 23:27
Svar #20

Utloggad sussisus

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 391
 • Senast inloggad: 2018-11-23, 00:20
  • Visa profil
Hej!
 
Finns det något om kyrkoherden i Älghult Nils Domnérus i Herdaminnet?
Död 1678 enligt uppgifter på internet.
Far (enligt samma hittade uppgifter) till Elsa Domnera, som ska vara gift med en Colliander.
Har hittat ytterligare två Domnera (även stavat Domnaera och Domnära): Ingegärd och Catharina - båda står som gifta med jägmästaren Per/Peter Rosenbom (jag vet inte om det rör sig om två personer eller om det är någon hopblandning av något slag).  
Finns dessa nämnda i Herdaminnet?  
Per/Peters dotter Magdalena Rosenbom gifte sig 1700-05-13 med kyrkoherden i Kalvsvik, Sven Olofsson Melander.

2015-10-07, 15:32
Svar #21

Utloggad lincopensis

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5823
 • Senast inloggad: 2019-05-21, 08:58
  • Visa profil
Bättre uppgifter finns i en modernare matrikel, Gösta Gideon Molin/Paul Wilstadius Smolandi Upsalienses, del II (1968), s. 499 (nr 538). Nils Svensson Domnærus, inskriven vid Uppsala universitet trol. 1637, lektor i Växjö 1649-1666 och före 1663 29/7 utnämnd till kyrkoherde i Älghult (installerad 1666 23/4), död 1677, före 4/11. Gift i Stockholm med Margareta Knutsdotter Balk, död före mannen, dotter till en slottsfogde. Dottern Elsa gift med Erland Colliander, kh. i Alseda (Smol. Ups. nr 1011), dottern Catharina gift med Per Rosenbom, jägmästare i Kronobergs län, dottern Ingerd (född omkr. 1664, död 1725 12/4 i Jät) gift 1:o med en jägeribetjänt Ek i Eksjö, 2:o med Olaus Orre, komminister i Jät.  Domnærus hade dessutom två söner, Knut, som dog som skolgosse i Växjö, och Sven, student i Uppsala (Smol. Ups. nr 1245). Sven Melander inskrevs som student i Uppsala 1688 (Smol. Ups. nr 1268, där det dock påstås att Rosenboms hustru var Ingerd Domnæra).

2015-10-07, 16:18
Svar #22

Utloggad sussisus

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 391
 • Senast inloggad: 2018-11-23, 00:20
  • Visa profil
Tack, snälla Bo, för att du tog dig tid att titta.  
 
Det är förvirrande med Catharina och Ingerd/Ingegärd.
Sidan 150 i AI:1 Kalvsvik, på Formetorp så finns enka Ingiär Domnära uppskriven, tillsammans med Pastor M Sven Melander, hustru Magdalena Rosenbom, Magdalenas bror Nils Rosenbom samt syster Catharina Rosenbom och hennes make Carl Lambert Jernschiöld.
Så då är ju frågan om det är mamma eller moster.

2015-10-07, 16:46
Svar #23

Utloggad martinb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1096
 • Senast inloggad: 2019-05-20, 12:39
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej,
 
I samband med att Petter Rosenbohm dräpt min ana Anders Jonsson i Barkeryd nämns Rosenboms svåger i Eksjö, han hette Jöns Ek. Mer om dråpet kan läsas i Tveta häradarätt 1684-07-21. Jag har hela målet avskrivit på min webb för Anders Jonsson i Barkeryd. Se: http://brandt.slektforskning.se/Anders+Jonsson-5d74bb6d
 
Framgår även att Jöns Ek har en bror Gabriel Bengtsson i Eksjö.
 
Med vänlig hälsning, Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2015-10-07 16:52)

2015-10-07, 17:27
Svar #24

Utloggad lincopensis

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5823
 • Senast inloggad: 2019-05-21, 08:58
  • Visa profil
Nej, förvirrande är det inte:
Jät C:1, s. 305:
Döda 1725:
”den 12 april Salige Herr Olai Orres Enka Jngiär Domnæra 61 år gamall
lades i Jätz kyrkia bredewid sin salige Man Herr Olof Orre”
 
Ingerd bodde upenbarligen hos sin systerdotter; det står f.ö. i hfl Jingiär Domnæra, inte Domnära, ty slängen över a:et är bokstaven e (jfr med ä i hennes förnamn).
 
I det mål, som Martin Brandt hänvisar till, nämns Landtiägmästarens Petter Roosenbooms hustruu Catharina Domnera.
 
Tack, Martin, för hänvisningen!

2015-10-07, 19:50
Svar #25

Utloggad sussisus

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 391
 • Senast inloggad: 2018-11-23, 00:20
  • Visa profil
Tack, Martin, ska läsa din länk. Ska bli spännande.
 
Och tack, Bo, för att du rättar mig.
 
Min mf mm ff fm f är Petter Svensson Melander, som sägs vara son till kyrkoherde Sven Melander, och det var först förra året som jag fick vetskap om att Petter och hustrun Anna Sofia Rothlieb var mina anor (blev kontaktad av Nichlas Malmdahl).

2015-10-15, 19:44
Svar #26

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-05-15, 17:05
  • Visa profil
Jag hade en domboksnotis att Ingierd Dominæra testmenterade allt som kan finnas efter hennes död till sin svåger jägmästaren Petter Rosenbohm och hans käresta och bägges deras livsarvingar.
 
Kinnevalds häradsrätt AIa:4 p. 1805

2015-10-16, 15:24
Svar #27

Utloggad sussisus

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 391
 • Senast inloggad: 2018-11-23, 00:20
  • Visa profil
Åh, tack så mycket, Niklas!

2017-12-09, 09:27
Svar #28

Utloggad bturesso

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 108
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 12:09
  • Visa profil
På Rötter finns dokumenterat:


"K-B Sveningsson[/color] har skannat in Herdaminnen för Västbo kontrakt, Forsheda pastorat. Omfattar alla präster från början av 1300-talet till slutet av 1930-talet. [/size]Klicka här[/size][/color] (Länk till sida utanför Rötter) 20 jun 2012."[/font][/color][/size][/color][/size]Den befintliga länken är "www.retrace.se", vilken nyligen upphört att existera/fungera.[/color][/size]1. Känner någon till vem rubricerade K-B Sveningsson är och vem/vilka som legat bakom web-adressen ovan?[/color][/size]2. Någon som vet varför länken slutat fungera?[/color][/size]3. Finns någon aktivitet att göra herdaminnen, som inte skyddas av copyright, tillgängliga på nätet (Google Books, projekt Runeberg e liknande)? [/color][/size]4. Kan någon bekräfta min tro att Växjö stifts herdaminnen författade av G Virdestam är "public domain" eftersom det är mer än sjuttio år sedan Virdestam avled?[/color]

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna