ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 09 januari, 2010  (läst 6187 gånger)

2008-06-17, 21:00
läst 6187 gånger

Utloggad Ove Renger

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 277
 • Senast inloggad: 2016-02-23, 23:45
  • Visa profil
  • www.renger.se
Hej Torsten!
Jag lägger ut tre generationer på det jag med olika släktforskare fått fram!
Vänligen, Ove!
 
Tabell 1
Björn Michaëlis Bero. Kyrkoherde i Söderala (X), 1555-. Född omkring 1520 (Jan Tengelin). kh i Söderala 1556, 1571 Bero Michaelis (Björn Mickelsson) nämns som kyrkoherde i Söderala tidigast 1555 som 'her Biörnn i Söderale', och tjänade där ännu 1576. Allmogen i Söderala lämnade 1574 in en skrivelse, daterat 6/8, till kung Johan, där de redogör för hur 'vår körkeherde såsom vi havom är en sjuk, lamade man så att han förmå intet stå prästembetet före, så äro vi fattige skattskyldige men ganska bönfallandes till eders K. N. att eders nåde ville gunsteligen unda och efterlåta oss fattige undersåter denne man herr Peder Larsson för vår lärare och körkeherde dock i så måtto begäre vi, att den gamle skall ingelunda bliva utskuten, utan han och hans hustru skola hava sina födo på prästeborde så länge de leva, och den gamle förmå ingelunda stå prästeborde före det som nu görs storligen behov'. Om herr Peder sägs också att han är 'gamla prästenom och bönderne väl till tycke den som kan ock se på prästeborde'. Trots denna vädjan utsågs i stället Jonas Andreae (Jo[e]n Andersson) till ny kyrkoherde. Herr Joen hade sannolik tillträtt redan 1577, att döma av beseglingen av tiondelängden (...).  
Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656, Släkt och Hävd 1990:4, s. 175:  
Gift omkring 1540 i Arbrå (X) (Jan Tengelin)  
Barn:
Andreas (Anders) Beronis (Björnsson). Född omkring 1540 i Bollnäs (X) (Gert Ståby). Död 1600-02-20 i Prästgården, Enånger (X) (Stefan Jernberg). Se tabell 2, s .  
Laurentius Beronis Helsingus. Född 1550 i Arbrå (X) (Jan Tengelin). Död 1603-07-31 i Stora Kopparberg (W) (Stefan Jernberg). Se tabell 5, s .  
Ericus Beronis Helsingus. Född omkring 1560 i (Y) (Stefan Jernberg). Död 1624 i Odensvi (U) (Stefan Jernberg). Begravd 1624-03-18 i Odensvi (U) (Stefan Jernberg). Se tabell 13, s .  
Martinus Olai Helsingus. Född 15... Se tabell 14, s .  
Tabell 2 (generation 1)
(Från Tabell 1, s )
Andreas (Anders) Beronis (Björnsson). Kyrkoherde i Enånger (X) 1570-1600. Född omkring 1540 i Bollnäs (X) (Gert Ståby). Andreas Beronis är en latiniserad form av namnet Anders Björnsson. För uppgifter om honom och hans åtminstone fem barn , se U. Sikeborg: I Uppsala stift från 1593, Släkthistoriskt Forum 1994:4. kyrkoherde i Enånger 1570-1600, d. 1600 20/2, enligt gravstenen. Herr Anders anhöll på 1570-talet (?) om stadfästelse på det hemman Boda, Enånger, som han inhandlat (möjligen omkring 1571), och som ersättning för detta givit sin egen jord. Han erhåller 1584 15/7 kungl. brev på tre års frihet för sitt hemman Högbo om 57 mål jord [Hälsingl. handl. 1584:3]. 1586 representeras han av en Jon Larsson i Arnön, Rogsta socken, betr. den jord han köpt i Tosätter och senare använt för att byta till sig en del av Bodahemmanet [Edling, sid. 134f] - möjligen hade herr Anders släktanknytning till Arnön (jmf sonens tillnamn Arnaesius). En handskrift av herr Anders dat. 1586 16/10 åberopas 1638 vid Enångers ting i ett ärende om stomsänget [dombok 1638, f. 240v]. Efter dennes död uppstod en tvist om hans gravställe [Flintenberg II:68]. Ett skåp, som tillhört herr Anders och som hade hans namn inskrivet, skadades vid en flyttning av ättlingen Lars Larsson i Norrala omkring 1860, enligt släkttraditionen. Död 1600-02-20 i Prästgården, Enånger (X) (Stefan Jernberg).  
Gift med Brita Olofsdotter. Född 15,, (Ancestry). Död 1601-07-18 i Enånger (X) (Ancestry).  
Barn:
Olaus Andreae Helsing Enangrius Boldnaesius Arnaesius. Född beräknat 1568 (Urban Sikeborg). Död 1649-12-23 i Prästgården, Bollnäs (X) (Urban Sikeborg). Begravd 1650-01-01 i Bollnäs kyrka, Bollnäs (X) (Urban Sikeborg). Se tabell 3, s .  
Daniel Andreae Beronis (Berg). Född 1582 i Enånger (X) (Gert Ståby). Död 1653 i Prästgården, Bergsjö (X) (Urban Sikeborg). Se tabell 4, s .  
Anna Andersdotter. Född 15.. i Enånger (X) (Ancestry).  
Abraham Andreae. Född 15.. i Enånger (X) (Ancestry).  
Anna Andersdotter. Född 16.. i Enånger (X) (Ancestry).  
Gabriel Andreae. Född 16.. i Enånger (X) (Ancestry).  
Justina Andersdotter. Född 16.. i Enånger (X) (Ancestry).  
Erik Andreae. Född 16.. i Enånger (X) (Ancestry).  
Tabell 3 (generation 2)
(Från Tabell 2, s )
Olaus Andreae Helsing Enangrius Boldnaesius Arnaesius. Skolmästare, kyrkoherde, prost o magister. Född beräknat 1568 (Urban Sikeborg). Student 1595 (källa: 1993) Skolmästare 1600- Gävle gymnasium, GÄS (källa: 1992) Kyrkoherde 1610-1649 Bollnäs pastorat, HÄL (källa: 1993) Blomberg berättar: Trettioåriga krigets kyrkoherde var Herr Olaus Andreae, även kallad Mäster Olof, som efterträdde Mar cus Nicolai (Herr Nils' son) år 1609 [sic] och stannade till sin död år 1649. Efter studier i Upsala och en tids kaplantjänst var han några år rektor i Gävle, innan han blev utnämnd till pastor och sedan även prost i Bollnäs. Mäster Olof var en mäkta lärd man, enligt egen upgift t. o. m. kallad till 'en profession' i Upsala, och utgav flera teologiska skrifter, bl. a. över Uppenbarelseboken. - Född i Enånger skrev han sig först Enangrius men senare oftast Boldnaesius. Han börjar rätt blygsamt med 2 drängar och 5 pigor (1610), men redan 1613 skattar han för 4 drängar och 8 pigor och 1622 äger han 4 hästar, 31 nöt, 37 får [s. 158] och lika många getter samt 19 svin och utsår på sina åkrar ej mindre än 13 tunnor säd. [Blomberg, J. Erik: Bollnäs, Del 1, Historia (Bollnäs 1958), s. 157f] Jordinnehav omkring 1635 Lenninge gård, Bollnäs sn, HÄL (källa: 2930) Blomberg uppger: Den lärde magistern hade tydligen även sinne för realiteter. Prästestommen i Finnfara får han skattefr i genom konung Göstaffs brev 1632, och som innehavare av detta hemman var han en ivrig protestant, när det gällde att bestämma delningen av den s. k. Pukeskogen (se Finnfara). År 1635 utvidgar han sina åkrar med Erik Månssons hemman på Heden, och i Lininge blir han storgodsägare genom att övertaga 2 hemman (nr 6 och nr 7) på tillsammans 24 öresland. Knut Knutsson på nr 6 hade måst gå från gård och grund och hustru Sigrid på nr 7 kunde väl ej under dessa krigsåren sköta sitt (se Lininge). Så blev Mäster Olof den förste herremannen på Lenninge gård. - Även laxfisket vid Rehn, som han halverade med skifteslagets bönder där, gav inkomster, trots att det år 1637 blev 'fördärvat av en väldig fura', som kom flytande med vårfloden. Mäster Olof var för övrigt även kronoarrendator av det givande lax- och ålfisket i Voxnan. Han besvärar sig också mot Fantsjöfinnarna, som lagt en bro och gjort intrång på prästbolets skog vid Holmsbodarna. Jordinnehav 1636- Rehn, Bollnäs sn, HÄL (källa: 2929) Mågen Johan Laurentii hade å sin hustrus och hennes medarvingars vägnar år 1670 ett krav om 24 lod silver på Anders Ols son i Rehn för 8 mål jord, som salig prosten Olaus Andreae Boldanaesius köpt och utgivit år 1636, och Anders Olsson dömdes betala 40 daler till arvingarna, varav framgår att vår Mäster Olof även hade ägor i Rehn. Supplik 28 sept 1648 (källa: 1991) I ett brev till drottning Kristina daterat Bollnäs 1648-09-28 anhåller Olaus Andreae Arnaesius om att för hustruns skull e få frihet på deras hemman under deras livstid. Han uppger i brevet att han är 80 år gammal, har varit skolmästare i Gävle och därefter kallad till profession i Uppsala. Han blev några år senare kyrkoherde i Bollnäs, där han varit i över 40 år. Hans ej namngivna hustru har under hela tiden varit årligen anfäktad av hufwudh Swagheet och Samwetz qwal. Prost -1649 Hälsinglands södra kontrakt, HÄL (källa: 101) Anmärkningar Olaus Andreae är den latiniserade formen av namnet Olof Andersson. Enangrius syftar på Enångers sn och Boldnaesius på Bo llnäs. Arnaesius syftar troligen på Arnäs i Rogsta sn. Hälsingeprosten Broman uppger i sin Glysisvallur från 1700-talets första hälft att ett antependium på altarklädet i Bollnäs kyrka bar årtalet 1641 och initialerna MOA och GJD. [O. Johannis Broman: Glysisvallur, d. 2, Uppsala 1953, s. 467] Felaktig är alltså Bromans enligt egen uppgift osäkra uppgift att mäster Olof skulle ha gift om sig med änkan Malin Eriksdotter från Falun och i detta äktenskap fått dottern Brita, gift med Johan Larsson Schalin i Mo. (Anders Grape visar i sina kommentarer i slutet av bandet, s. 967f, att detta beror på en förväxling.) Broman sammanställde också en särskild genealogi kallad Anders Biörnssons Slächt som ingår i den tryckta Glysisvallur. [A.a., s. 777-782, med kompletteringar och rättelser av Anders Grape, s. 966-968] Om Anders Björnssons son Olof skriver Broman: Olof Andersson, Kyrkoherdens H. And: Biörnssons Son i Bersiö [ska vara: Enånger] H. Daniels [i Bergsjö] Broder; af somligom räknad then äldre, fast än han här rättare införes then yngre Brodern; han blef Magist: i Upsala 1600, sedermera Rect: Scholae i Gefle och sist P. och P. i Boldnäs, hwarest han afsomnade 1649, såsom hans grafsten utwisar; se min Glysisv: II: Fl: VI: Cap: 4: 1. Han nämnde sig efter algemena sättet Helsing. [A.a., s. 781] --- Det gamla herdaminnet för ärkestiftet har i stort sett hämtat sina uppgifter från Bromans om honom (i avsnittet om Bollnäs församling respektive i genealogin över Anders Björnssons i Enånger avkomlingar) [J.E. Fant & A.T. Låstbom: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 1 (t.o.m. Gran), 1842, s. 156]: 12. Mag. OLAUS ANDREAE. Hels. Son af Kyrkoh. Andreas Beronis i Enånger. Stud. 1595. Magister vid första promotionen 1600 och den andra i ordningen. Rector Sch. i Gefle s.å. Pastor och Praepositus i Bollnäs 1610. Skulle 1643 hemma hos sig hålla en repitition Synodi med Contractisterne. Död 22 Fec. 1649. Gift 1 m. Enkan Gjölin Jacobsdotter; 2 m. Malin Ersdotter från Fahlun. Barn: Sara, g. m. Landtmätaren E. Njure; Brita g. m. Kyrkoh. J. Scalin i Mo; Nils, Comm. i Delsbo. Skrift: Förklarning öffer St. Johannis Apostoli, Evangelistae och Theologi Vppenbarelse. Ups. 1621. Död 1649-12-23 i Prästgården, Bollnäs (X) (Urban Sikeborg). Begravd 1650-01-01 i Bollnäs kyrka, Bollnäs (X) (Urban Sikeborg). Gravstenen, som tidigare låg i korgolvet i Bollnäs kyrka, är avfotograferad i J. E. Blombergs bok om Bollnäs. Texten lyd er:: ANNO 1649 23 DECEMBER AFSOMNADE I HERRANOM ÄHREWÖRDIGE OCH HÖGLÄRDE M: OLOF A. FORDOM PROWEST OCH KYRKIOHERDE I BÅLNÄS OCH BLEF HÄR VNDER BEGRAFVEN 1 IAN. 1650.  
Gift 1:o med Gölin Jakobsdotter. Född 15.. i Gävle Maria (X) (Urban Sikeborg). Död 1649 i Bollnäs (X). omkring 1648 prästgården, Bollnäs sn, HÄL (källa: 234) 1650 Lenninge gård, Bollnäs sn, HÄL (källa: 2929) Blomberg uppger om henne: Olofs hustru Giöllo eller Gölig (Gölin) Jacobsdotter skriver också som änka till ärkebiskope n (1650) och ber att få stanna kvar i prästgården 'av Gud risad av sjukdom', som hon är. Om hennes systerdotters man Peder Nerbelius, nu i Enköping, blir utsedd till kyrkoherde här, så får hon nämligen stanna. (Hon var alltså befryndad med Nerbeliusarna.) - Emellertid lyckades inte detta, utan hon flyttade till Lenninge, som hon styrde under ett tiotal år med hjälp av dotter, dräng och 5 pigor. Hon vållade bönderna i skifteslaget där bekymmer, då en finne lagt sig till med deras fäbodskog i Drängbergsbo. Rättens 'resolution' blev: 'Emedan en huvudsvag prästänka har förbränt deras pergamentsbrev ang. dessa ägor' etc... - År 1654 får hon av den ömhjärtade drottningen livstidsfrihet på 1 1/2 hemman (= 24 öresland), vilket i pengar gör 23 daler 27 öre årligen. - År 1667 slutligen, säljes de 24 öreslanden med hus och allt (utom en del lösören: murpannor, hällar, bord, vävstolar m. m.) till Hans Pedersson av Mäster Olofs arvingar: sondottern Brita Nielsdotter, representerad av sin målsman underlagman Lars Larsson Nerbelius, mågen kaplanen i Mo och Rengsjö Joh. Laurentii, rådmannen vid Kopparberget E. Pedersson m. fl. sedan hemmanet på tinget opbjudits tredje gången. (Se Lenninge.) - Denne mågen Johan hade å sin hustrus och hennes medarvingars vägnar år 1670 ett krav om 24 lod silver på Anders Olsson i Rehn för 8 mål jord, som salig prosten Olaus Andreae Boldanaesius köpt och utgivit år 1636, och Anders Olsson dömdes betala 40 daler till arvingarna, varav framgår att vår Mäster Olof även hade ägor i Rehn  
Barn:
Sara Helsing. Född 16.. i Bollnäs (X) (Ancestry).  
Nicolaus Olai Boldnaesius. Född 16.. i Bollnäs (X) (Ancestry).  
Brita Olsdotter. Född 16.. i Bollnäs (X) (Ancestry). 1655 prästgården+, Bollnäs sn, HÄL (källa: 1981) omkring 1683 prästgården, Mo sn, HÄL (källa: 1982) Efter Johan Schalins död begär hans änka (som aldrig namnges i domkapitlets protkoll vid denna tid) att få vara kvar i p astoratet (konserveras, bli omgift med den som utses till efterträdare), med hänvisning till sin stora barnaskara och fattigdom, samt att till dess få en nådårspräst. Erik Nerbelius förordnas visserligen som nådårspräst, men domkapitlet ställer sig tveksamt till möjligheten att låta henne vara kvar i pastoratet, eftersomherr Peder Pagander redan fått kungens brev på detta. [UDP 1683-05-02 § 4] - Änkan ger sig emellertid inte, utan lyckas utverka kungens skriftliga beslut att låta henne få vara kvar i pastoratet, fastän Pagander redan utlovats tjänsten; denne ska som kompensation erhålla ett annat gäll. Ärkebiskopen beslutar däremot att själv tala med Konungen för att få beslutet upphävt.. Eventuellt skulle professor Celsius' änka - vars dotter då var gift med Pagander - kunna påverka Kungl. Maj:t. [UDP 1683-11-14 § 12] - Johan Schalins änka anhåller i skrivelse om att få stanna kvar i gället, med hänvisning till det kungliga brevet, och åberopar än en gång sina många barn och sin fattigdom. Domkapitlet anser det emellertid märkligt att hon först nu kommer med sin begäran, eftersom Pagander redan fått såväl kungligt brev som församlingens kallelse till tjänsten. I protokollet noteras att bokhållaren Hedsinius har talat för att änkan ska få stanna kvar och att herr Erik Nerbelius inlämnat attest från församlingen. [UDP 1683-11-14 § 13] Död 1689 i Prästgården, Mo (X) (Urban Sikeborg).  
Malin Olofsdotter Helsing. Född 16.. (Stig Larsson). Död 1704 i Falun (Stig Larsson).  
Gift 2:o med NN.  
Tabell 4 (generation 2)
(Från Tabell 2, s )
Daniel Andreae Beronis (Berg). Kyrkoherde 1628-1653. Född 1582 i Enånger (X) (Gert Ståby). Död 1653 i Prästgården, Bergsjö (X) (Urban Sikeborg).  
Gift med Anna Eriksdotter Nerbelius. Född 15.. i Vålsta, Forsa (X) (Urban Sikeborg). Död omkring 1655 i Bergsjö (X) (Gert Ståby).  
Barn:
Justina Danielsdotter. Född 1630 i Prästgården, Bergsjö (X) (Urban Sikeborg). Död 1676 i Söderhamn (X) (Urban Sikeborg).  
Anna Danielsdotter. Född 16.. (Gert Ståby). Död 1681 i Gävle (Gert Ståby).  
Tabell 5 (generation 1)
(Från Tabell 1, s )
Laurentius Beronis Helsingus. Komminister i Älvdalen (W) 1576, Kyrkoherde där 1586, Kyrkoherde i Stora Kopparberg (W) 1600, riksdagsman 1600.. Född 1550 i Arbrå (X) (Jan Tengelin). 16/2 1577 underskrev han sitt godkännande av liturgen såsom pastor i Elfvedalarne, kyrkoherde i Älvdalen f o m 22/2 1586, från 1601 (före 16/3) var han kyrkoherde på St Kopparberget. Ekström EH:1: I s 484; Ekström EH:1:ii s 408, 441, 443, 445, 449 o 528 Död 1603-07-31 i Stora Kopparberg (W) (Stefan Jernberg).  
Gift 1:o med Anna Olofsdotter Angermannus. Kyrkoherdehustru. Född omkring 1555 i Västerfärnebo (U) (Stefan Jernberg, Jan Tengelin). Född i Mora enligt Ancestry. Död 1628 i Stora Kopparberg (W) (Jan Tengelin).  
Barn:
Justina Larsdotter Laurentii. Född 1575 i Österfärnebo (X) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död 1663-11-20 i Kyrkoherdegården, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Se tabell 6, s .  
Dotter Larsdotter. Född omkring 1575 i Älvdalen (W) (gifta före 1606 9/5 (KLDB I f 310v)). Död i Stora Kopparberg (W) (Stefan Jernberg). Se tabell 7, s .  
Andreas Laurentii Ferneboensis. Född 1576 i Österfärnebo (X) (Stefan Jernberg). Död 1631-07-27 i Gagnef (W) (Stefan Jernberg). Se tabell 8, s .  
Margareta Larsdotter. Komministerhustru. Född 1580 i Älvdalen (W). Död 1675 i Rättvik (W) (Marie Roos).  
Johannes Laurentii Dalekarlus. Född omkring 1585 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Död 1639-09-07 i Rytterne (U) (Stefan Jernberg). Se tabell 9, s .  
Anna Larsdotter. Född 15... Död 1660 i Skultuna (U). Se tabell 10, s .  
Gift 2:o med Elisabet Eriksdotter. Född 15.. i Stora Kopparberg (W) (Ekström osäker till vilket gifte hon tillhör). Död 1643 i Stora Kopparberg (W).  
Barn:
Margareta Larsdotter Beronis. Född omkring 1595 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Död 1678 i Rättvik (W) (Marianne Munktell). Se tabell 11, s .  
Gift 3:o  
Barn:
Anna Larsdotter. Född 15.. (Stefan Jernberg). Död 1660 i Skultuna (U) (Stefan Jernberg). Se tabell 12, s .  
Tabell 6 (generation 2)
(Från Tabell 5, s )
Justina Larsdotter Laurentii. Kyrkoherdehustru. Född 1575 i Österfärnebo (X) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död 1663-11-20 i Kyrkoherdegården, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död: 1663-11-26 enl Anders Sisell  
Gift 1598-06-24 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg) med Johannes Hans Birgersson (Börielsson) Moraeus. Komminister i Lundby, Komminister i Stora Tuna (W) 1588, Kyrkoherde i Älvdalen (W) 1601, riksdagsman 1602. Född 1560 i Mora (W) (Stefan Jernberg). Född 1550 enl Almelin (Dagny Myhr, Stockholm) Död 1627-06-12 i Kyrkoherdegården, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död: 1627-06-12 el Dagny Myhr  
Barn:
Daniel Johannis Buschovius Elvedalensis. Kyrkoherde i Kumla (T), nationalhjälte. Född 1599-08-25 i Buskåker, Stora Tuna (W) (Stefan Jernberg). År 1644 ledde han den bondehär som erövrade Särna, Hede o Idre från Norge, se SBL, bd 6, s 782ff o J. Tengelin: När Särna blev svenskt, Släkthistoriskt foum, nr 2/95, s 13ff Kyrkoherde 1654-77 i Kumla. Prästvigd 1631. Kaplan Älvdalen 1631-45. Kaplan St Kopparberg 1645-54. Svenskt biografiskt handlexikon I:147: Buskovius, Daniel, präst, nationalhjälte. Född i Buskåker i Stora Tuna socken af Dalarna d. 25 aug. 1599. Föräldrar: komministern därstädes, sedermera kyrkoherden i Älfdalen Johan Birgeri Moraeus och Justina Larsdotter. Såsom studerande i Västerås, antogs B. till konsistorii cursor och vigdes till diaconus 1630. Sedermera prästvigd och insatt till kaplan i Älfdalen, var det som han under danska kriget 1644 intog Särna socken, hvilken allt sedan lydt under Sveriges krona. Landshöfding Kruse i Falun hade nämligen af regeringen fått befallning att söka förmå dalkarlarna till ett infall i Norge, och allmogen, som samlades till Mora, befanns icke ovillig till det föreslagna krigståget, men gillade ingen af de anförare landshöfdingen föreslog. Slutligen frågade han, hvilken de själfva önskade, då de med en mun ropade. Få vi vårom Daniel där med menande B., så farom vi glade åstad! B., som för sitt prästerliga stånd ogärna ville mottaga uppdraget, öfvertalades af landshöfdingen och prosten, mäster Olof, och erhöll öppen fullmakt att åt folket i Särnadalen erbjuda gudstjänst, lag och rätt, lika med Sveriges öfriga invånare, men om detta icke antoges, skulle han hemsöka dem med eld och svärd. I spetsen för två hundra morakarlar och älfdalingar samt med en gammal soldat och klockaren, som bar handbok och sockenbudstyg, till adjutanter, bengaf sig B. åstad och inträffade efter fyra dagars vandring med sin truppstyrka i Särna. Företaget lyckades öfver förväntan. Hela Särnalaget gaf sig utan blodsutgjutelse, och redan följande söndag kunde B. predika i deras kapell, utdela nattvarden och döpa flera barn, af hvilka några voro så växta, att de under döpelsen fattade handboken och sönderrefvo bladen. Efter väl förrättadt värf återvände B. och medförde ombud från hvarje bygdelag, som på särnabornas vägnar inför landshöfdingen svuro Sveriges krona tro- och huldhetsed. För sin hjältedat - hvilken föranledt Edv. Fredin att göra honom till hufvudpersonen i diktcykeln Vår Daniel - belönades han med en årlig gratifikation af tolf tunnor spannmål. 1645 blef han kaplan vid Stora Kopparberget och 1654 kyrkoherde i Kumla, Västerås stift, där han dog d. 11 juni 1677. Död 1677-07-11 i Kyrkoherdegården, Kumla (T) (Stefan Jernberg).  
Anna Johansdotter Moraea. Kyrkoherdehustru. Född 1601-09-07 i Kyrkoherdegården, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död 1664-01-10 i Kyrkoherdegården, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell).  
Anders Hansson. Regementsskrivare i Älvdalen (W), soldat, regementsskräddare vid Dalregementet (W). Född 1604 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död 1638 i Tyskland (Stefan Jernberg).  
Lars Hansson Prest. Handelsman i Östra Myckeläng (W). Född 1606-08-10 i Kyrkoherdegården, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död 1697-01-15 i Holen, Östra Myckeläng, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Ev död: 1696-01-26  
Johan Hansson. Kamrerare vid Garpenbergs gruva, Garpenberg (W). Född 1608-02-10 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Död 1668-12-13 i Garpenbergs gruvor, Garpenberg, Hedemora (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell).  
Samuel Hansson. Vågskrivare i Falun (W). Född 1611-05-03 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Död 1665-06-20 i Falun (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Dog barnlös  
Birger Hansson. Guldsmed. Född 1613-10-02 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Död 1639-09-21 i Stora Tuna (W) (Anders Sisell).  
Olaus Hansson Moraeus. Jägmästare vid Målhammar. Född 1616-04-09 i Älvdalen (W) (Anders Sisell). Död 1668-12-13 i Stockholm (AB) (Anders Sisell).  
Gustavus Johannis Elvius. Kyrkoherde i Rättvik (W), prost över Österdalarna. Född 1618-09-20 i Kyrkoherdegården, Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell). Död 1693-03-29 i Kyrkoherdegården, Rättvik (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell).  
Katarina Hansdotter. Född 1620-02-26 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Död 1620-06-12 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg, Anders Sisell).  
Tabell 7 (generation 2)
(Från Tabell 5, s )
Dotter Larsdotter. Född omkring 1575 i Älvdalen (W) (gifta före 1606 9/5 (KLDB I f 310v)). Död i Stora Kopparberg (W) (Stefan Jernberg).  
Gift med Hans Nilsson. Bergsman i Uggelviken, Stora Kopparberg (W). Född 15...  
Tabell 8 (generation 2)
(Från Tabell 5, s )
Andreas Laurentii Ferneboensis. Kyrkoherde i Gagnef (W). Född 1576 i Österfärnebo (X) (Stefan Jernberg). 1571 enligt Ancestry Död 1631-07-27 i Gagnef (W) (Stefan Jernberg).  
Gift mellan 1604 och 1613 (Stefan Jernberg) med Sara Mickelsdotter. Född 1591 i Svärdsjö (W) (Stefan Jernberg). Död 1665-09-23 i Gagnef (W) (Stefan Jernberg).  
Barn:
Son U.n. Ferneboensis. Vistas som ogift i prästgården 1632. Möjl är det han, som 1625-11-12 inskrivs i Uppsala under namnet Johannes Andreae Gangius.  
Dotter U.n. Ferneboensis. Finnes i prästgården 1628 och 1632.  
Tabell 9 (generation 2)
(Från Tabell 5, s )
Johannes Laurentii Dalekarlus. Kyrkoherde i Rytterne (U). Född omkring 1585 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Inskriven i Uppsala 1601 13/2, prästvigd 1610 Död 1639-09-07 i Rytterne (U) (Stefan Jernberg).  
Gift  
Barn:
Laurentius Dalekarlus. Född i Rytterne (U). Inskrivs i Västerås skola 29/5 1625, men avhöres icke vidare.  
Dotter u.n. Dalekarla. Född 1622 i Rytterne (U). 9/6 1641 nämnes i DK, att hr Johans dotter i Rytterne har legat i säng med en soldat. Hon nekar sig ha bedrivit otukt med honom, varför domen begränsades till att hon til en tid skulle stå ifrån kyrkan. Möjligen är hon det barn som föddes 1622.  
Son u.n. Dalekarlus. Född 1625 i Rytterne (U). Död 1653 i Västerås domkyrkoförs (U).  
Tabell 10 (generation 2)
(Från Tabell 5, s )
Anna Larsdotter. Komministerhustru. Född 15... Död 1660 i Skultuna (U).  
Gift 1:o  
Gift 2:o  
Tabell 11 (generation 2)
(Från Tabell 5, s )
Margareta Larsdotter Beronis. Komministerhustru. Född omkring 1595 i Älvdalen (W) (Stefan Jernberg). Död 1678 i Rättvik (W) (Marianne Munktell).  
Gift mellan 1614 och 1615 (Stefan Jernberg) med Daniel Andreae Dalekarlus. Kapellan i Rättvik (W). Född 1580 i Rättvik (W) (Svenska Släktkalendern 1919). Prästvigd utan universitetsvistelse 1610, kaplan i Rättvik 1613 Uppodlade ett till prästgården hörande jordområde, som kallades Sveden, efter hvilket hans barnbarn, däribland kyrkoherden i Elfdalen Daniel Andreae. Död 1636-06-05 i Rättvik (W) (Stefan Jernberg).  
Barn:
Andreas Danielis Rättvikensis. Kyrkoherde i Älvdalen (W). Född 1618-10-15 i Rättvik (W) (Marianne Munktell). Död 1684-07-16 i Älvdalen (W) (Marianne Munktell).  
Tabell 12 (generation 2)
(Från Tabell 5, s )
Anna Larsdotter. Född 15.. (Stefan Jernberg). Död 1660 i Skultuna (U) (Stefan Jernberg).  
Gift 1:o med Johan Matsson. Skräddare i Stora Kopparberget (W).  
Gift 2:o 1642 i Stora Kopparberg (W) (Stefan Jernberg) med Achatius Nicolai Gropius. Komminister i Skultuna (U). Född 1612-05-28 i Stora Tuna (W) (Stefan Jernberg). Död 1664 i Skultuna (U) (Stefan Jernberg). Begravd 1664-08-14 i Skultuna (U) (Stefan Jernberg).  
Tabell 13 (generation 1)
(Från Tabell 1, s )
Ericus Beronis Helsingus. Kyrkoherde i Odensvi (U). Född omkring 1560 i (Y) (Stefan Jernberg). Prästvigd 1588, sen 1593 militärpräst, kaplan i Odensvi 1604, kyrkoherde där 1620 Död 1624 i Odensvi (U) (Stefan Jernberg). Begravd 1624-03-18 i Odensvi (U) (Stefan Jernberg).  
Gift med Margareta Olofsdotter. Född 1564 (Stefan Jernberg). Död 1672 i Tortuna (U) (Stefan Jernberg). Begravd 1672-03-29 i Tortuna (U) (Stefan Jernberg).  
Tabell 14 (generation 1)
(Från Tabell 1, s )
Martinus Olai Helsingus. Kyrkoherde, kyrkoherde i Floda. Född 15...  
Gift med Brita NN. Född 15...  
Barn:
Christina Catharina Wichaea. Född 15.. (Svenska adelns ättartavlor). Se tabell 15, s .  
Tabell 15 (generation 2)
(Från Tabell 14, s )
Christina Catharina Wichaea. Född 15.. (Svenska adelns ättartavlor).  
Gift med Magnus Andreae Choriander. Kyrkoherde. Född 1578-05-01 i Tjustad, Ukna (H) (Svenska adelns ättartavlor). Död 1663-11-10 i Säter (W) (Svenska adelns ättartavlor).  
Barn:
Benjamin Magnus Croneborg. Född 1618-12-02 (Svenska adelns ättartavlor). Död 1677-04-10 i Salshult, Stenberga (F) (Svenska adelns ättartavlor).

2008-06-17, 23:52
Svar #1

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Tack, Ove!
Dock var det belägg för släktskapet mellan kyrkoherden Bero Michaelis (Björn Mickelsson) i Söderala och de personer som du här anger som hans söner, som jag var intresserad av. Jag kan inte i denna textmassa urskilja några sådana belägg och inte heller i de litteraturhänvisningar som du lämnar. Därför vill jag precisera frågan:
 
I vilka källor anges att denne Bero Michaelis var far till Andreas Beronis i Enånger, Laurentius Beronis i Älvdalen och Ericus Beronis i Odensvi?  
 
Anledningen till att jag frågar är att herdaminneslitteraturen (och de äldre handskrifter som utgör förarbeten till herdaminnena) har annan information om härkomsten för de tre ovannämnda prästerna (vilket Urban Sikeborg redan framhållit), men som du nu uppger skall vara söner till Bero Michaelis.
 
Enligt Muncktells gamla 1800-talsutgåva av Westerås stifts herdaminne, del 2 (1844), s. 472 var Laurentius Beronis född i Bollnäs och medlem af en namnkunnig Björn Jonssons slägt i Helsingland, samt bror til Ericus Beronis pastor i Odensvi.  
 
En annan uppgift återfinns i Gunnar Ekströms modernare utgåva av Västerås stifts herdaminne, del 1:2 (1949), s. 445-446, som till skillnad från Muncktells herdaminne i första hand bygger på forskning i primärkällorna. Enligt en uppgift i en handskrift i Västerås läroverks bibliotek, som anses komma från Laurentius Beronis dotterson Gustav Elvius, skall Laurentius Beronis far Björn ha varit kyrkoherde i Arbrå.

2008-06-18, 20:51
Svar #2

Utloggad Urban Sikeborg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 629
 • Senast inloggad: 2021-06-25, 16:19
  • Visa profil
Ove: Någon kyrkoherde vid namn Björn Jonsson har jag inte träffat på i 1500-talets Hälsingland i mina forskningar; jag kan åtminstone inte minnas ha sett någon sådan nämnd i alla fall i fogderäkenskaperna eller skattelängderna för landskapet i Riksarkivet. Att försöka identifiera honom med kyrkoherden Björn Mickelsson i Söderala enbart utifrån dopnamnet är en ren blindgång, i synnerhet som patronymikonet är helt fel. Visst skulle man kunna tänka sig att fadern varit kaplan i Arbrå i stället och därmed inte nämns i källorna - det är ju oftast kyrkoherdarna som figurerar i källorna - men det är ju också bara en ren gissning.
 
Ska man leta efter Andreas Beronis' i Enånger härstamning kanske man snarare skulle söka i Rogsta socken i norra Hälsingland. Sonen Olaus Andreae kallar sig åtminstone vid ett tillfälle för Arnaesius; det var på Vasatiden vanligt bland präster att skriva sig med latiniserade tillnamn tagna efter sin respektive hembygd. Att det är Arnäs i Rogsta som avses med det namnet antyds av att Andreas Beronis som sin representant i en jordaffär 1586 väljer en person från just denna by (vilket verkar vara mer än ett sammanträffande), som jag skrivit om i ett annat sammanhang och som du återger i dina utdrag (varav merparten rörande Andreas Beronis och sonen Olaus ju är ordagrant tagna från mina artiklar). Men det finns också ett Arneuik i Arbrå i längden för årliga räntan 1542 [Skatteboken av Hälsingland för år 1542, Gammal Hälsingekultur 1933 (Meddelanden från Hälsinglands Fornminnessällskap), s. 40], det medges, och där bor detta år en prästman, även om han heter herr Olof, inte Björn. Så innan vi har några ytterligare uppgifter måste vi lägga Björn Mickelsson i Söderala till handlingarna. I någon släkttavla hör han inte hemma än.
 
Hälsningar
 
Urban
 
P.S. Jag härstammar själv från Andreas Beronis i Enånger och var och tittade på dennes nu mycket nötta familjegravsten utanför Enångers gamla kyrka förra sommaren.

2008-06-19, 12:05
Svar #3

Utloggad Ove Renger

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 277
 • Senast inloggad: 2016-02-23, 23:45
  • Visa profil
  • www.renger.se
Hej Urban och Torsten!
Jag är mycket tacksam för all hjälp jag fått med de senaste inläggen! Kontentan blir att jag kopplar bort Björn Bero! Jag hoppas att Vi kan hitta rätta fäder till de fyra personerna som felaktigt fått en fel far! Beklagar att jag gått ut med fel info! Jag är mycket mån om att hålla den högsta kvalitet på min forskning! Jag är själv ättling till Andreas Beronis
Vänligen, Ove!

2008-09-12, 15:43
Svar #4

Utloggad Tony Korpenklo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 746
 • Senast inloggad: 2022-06-12, 15:33
  • Visa profil
  • Korpenklo genealogi
Söker personuppgifter från herdaminnet över kyrkoherden i Litslena, Olof Molinder, som var född i Måga, Ljusdal (Hä) 1712 10/9 och son till soldaten Erik Olofsson Flygare och Margareta Persdotter.
 
Mvh Tony

2008-09-12, 16:04
Svar #5

Utloggad Tony Korpenklo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 746
 • Senast inloggad: 2022-06-12, 15:33
  • Visa profil
  • Korpenklo genealogi
Likaså uppgifter om kyrkoherden i Börstil, Per Wahlman, född 1717 5/4 i Vij, Ljusdal, död 1798 i Börstil. Gift med Aurora Forssia, född 1721. De hade barnen Aurora, gm löjtnanten vid Hälsinge reg:te A Forssius; Inga, gm 1) hovpredikanten O Westman och 2) bruksinspektor J Grönberg i Sundsvall (Me); Kristina, gm bancokommisarien P O Klint; Margareta f 1750 (ogift?) och Anna, f 1754, gm majoren vid Hälsinge reg:te, M A Löfman.
 
Mvh Tony

2008-09-24, 09:48
Svar #6

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6849
 • Senast inloggad: 2023-11-29, 07:01
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Har en fråga som kanske har sitt svar i herdaminnet. Enl Säbrå db 1655 vt §40 köpte Michell Widrichsson i Bondsjö jord av två präster, Magnus Petri, kaplan i Tynderö och Johannes Sigvardi, kaplan i Danmark i Uppland. Enligt Härnösands stifts herdaminne skulle dessa vara svågrar, men i domboken står sina swågrar och syschonnebarns männ. Visserligen står svågrar i plural, men det vore bra om större säkerhet skulle kunna erhållas. Någon Widrich Magnusson har jag aldrig stött på, men vad heter hustrun eller finns några kända barn till Johannes Sigvardi som kunde ge någon upplysning? Jag känner till tre farbröder till Michell som skulle kunna vara Johannes svärfar: Lars, Erich och Michel, varav Erich var kyrkoherde i Resele med flera ättlingar som levde 1655 och förefaller ha sålt sin arvjord i Bondsjö senare.

2008-11-06, 00:08
Svar #7

Utloggad Susanne Lamby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 216
 • Senast inloggad: 2018-12-10, 01:22
  • Visa profil
Hej !
 
Jag fick rådet att fråga er som har Herdaminnet. Jag söker denna Adolf Fredrik Åkerman, född 1810 och död 1900, som var kyrkoherde och bodde fram till sin död, Giresta. Men innan han hade som kommister(?) i Gryta och Edsbo.  Han var gift 2 ggr och barn vet jag inte om han hade eller inte. Trots det fanns en annan upplysningen att han hade barn.
Tacksam om att få svar från er.
 
Mvh Susanne L

2008-11-14, 16:04
Svar #8

Utloggad Tony Korpenklo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 746
 • Senast inloggad: 2022-06-12, 15:33
  • Visa profil
  • Korpenklo genealogi
Är intresserad av uppgifter från herdaminnet över komministern på Möja, senare Värmdö, Michel Haller, född 1748 i Ljusdal (Hä). Han var gift med Stina Elglund född 1744 i Skog. Michel dör 1830 och hans hustru 1829.
 
Mvh Tony

2008-11-24, 17:06
Svar #9

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 859
 • Senast inloggad: 2023-09-12, 16:41
  • Visa profil
Av uppgifter på internet, bl a hämtade ifrån de äldre herdaminnena, tycks framgå att kyrkoherden Ambrosius Olai i Skog, Hälsingland (vilken tillträdde sitt pastorat år 1566) var gift med en Margareta Jönsdotter från Tierp.
 
Om detta, se: http://fornvannen.se/pdf/1920talet/1927_031.pdf
 
I boken Bergsmansliv i Torsåker-Hofors. Glimtar ur bygdens historia före 1750 av Ingvar Dandanell från 1994 kan man på sidan 139 läsa att länsman Lars Persson i Hoo, Torsåker (X), var svåger med denne kyrkoherde Ambrosius Olai.
 
Det tycks således som att Lars Persson möjligen varit gift med en syster  kyrkoherden Ambrosius.
 
Innehåller månne mer moderna herdaminnen ytterligare uppgifter om denne Ambrosius och hans familj? Är det t ex känt vilka hans föräldrar var?
 
Det vore väldigt spännande om någon kunde hjälpa mig att få klarhet i detta.
 
Med vänliga och förhoppningsfulla hälsningar,
 
Christian Juliusson

2009-01-08, 14:05
Svar #10

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Vad står det i Uppsala stifts herdaminne om kyrkoherden i Uppsala Ericus Petri som tillträdde 1563 ?  
 
Antar att det är Fant-Låstboms ifrån 1800-talet som gäller i detta fallet - eller finns Uppsala med i någon av de nyutgivna herdaminnesverksdelarna?  
 
Ericus Petri var skolmästare i Söderköping och en tid prins Eriks (sedermera kung Erik XIV) lärare och blev kyrkoherde i Söderköping 1552, men slutligen 1563 kyrkoherde i Uppsala. Han har av Magnus Collmar i Strängnäs stifts herdaminne 2, s 402-405, oriktigt identifierats med Ericus Petri Angermannus, kaplan vid storkyrkan i Stockholm.

2009-01-11, 15:52
Svar #11

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Niclas, intressant med kh Ericus Petri i Uppsala. Vilka primärkällor kan du hänvisa till? Var Ericus Petri inte skolmästare i Stockholm? Om du kollar SST 1553-67 så finner du skolmästare i Stockholm på sidan 210. Om din uppgift om Uppsala stämmer - en tänkbar fader till Margareta Eriksdotter. Under paragraf 70 finns följande personer:
Joen Ericsson, [color=0000ff]hustru Emerentia[/color], M. Erik skolmästare.
 
Hustru Emerentia var enligt Johan Axel Almqvist änka efter Staffan Sasse.
 
(Meddelandet ändrat av Passord den 11 januari, 2009)

2009-01-12, 09:59
Svar #12

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Göran, jag är intresserad av denne Erik för jag vill veta vad som står om honom i Uppsala herdaminne. Jag är alltså inte här intresserad av dina spekulationer med andra ord (dessa kan vi ta på Margareta Eriksdotter-diskussionen så småningom); ditt inlägg har tyvärr alltså ingen relevans till min fråga. Mina källor för denne Erik är den tryckta matrikeln om Wittenbergstudenterna.  
 
Alltså tillbaka till fråga:
vad framgår om Ericus Petri i Uppsala herdaminne/herdaminneskommitténs excerpter ? Var han kyrkoherde eller domprost vid endera kyrkorna i Uppsala?

2009-01-12, 10:54
Svar #13

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Christian Callmers Svenska studenter i Wittenberg [skrifter utgivna av personhistoriska samfundet 17; PHT 72 (1976):1-2] (Stockholm, 1976) s 18 står följande:
studenter i Wittenberg 1532:
Ericus Petri Lincopensis. Inskr. i Wittenberg SS 1532, i Frankfurt a.d. O. SS 1534. Efter hemkomsten blev han skolmästare i Söderköping och var en tid prins Eriks lärare. Kh. i Söderköping 1552, åter skolmästare; slutligen kh i Uppsala 1563.
[källor:] Sch?ck. Eccl. Linc. 518. Oriktigt identifierad med Ericus Petri Angermannus, kaplan vid Stockholms Storkyrka, av Collmar 2, 402-405.
 
Finns denne Erik Persson (~Ericus Petri) omnämnd i Uppsala herdaminne?

2009-01-12, 11:58
Svar #14

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Upsala Ärkestifts Herdaminne, Tredje delen, Fant & Lästbom s 243:
Domprostar och Kyrkoherdar i Upsala.
27. Ericus Petri Helsingius. Pastor Upsaliensis 1550. Underskref Ä.Biskop Laurentii Petri Förklaring emot Calvinisterne om Christi lekamens och blods delaktighet 1563. Afsattes under Liturgiska oroligheterna 1576 och var sedan en af de Professorer, som för Liturgiens vedersakande blefvo i Stockholmfängslige 1591 och 1592.

2009-01-12, 12:44
Svar #15

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Tack Göran!
Återstår alltså att undersöka vilka uppgifter som verkligen kan kopplas till studenten i Wittenberg 1532. Finns en del frågetecken såsom att studenten i Wittenberg kallas Lincopensis (ifrån Linköping) och Fant & Låstbom anger honom som Helsingius (dvs ifrån Hälsingland).  En skolmästare i Söderköping, sedermera kyrkoherde därstädes 1552 (Callmers uppgift a.a.) kan väl knappast ej heller vara densamme som en pastor Upsalienses 1550 ? Intressant att Fant & Låstboms herdaminne anger att Ericus Petri blev fängslig i Stockholm 1591-92. Kanske finns mer i Stockholm stads tänkeböcker - ska vid tillfälle ta mig an dessa.
 
vänliga och tacksamma hälsningar,
Niclas
 
(Meddelandet ändrat av niclas den 12 januari, 2009)

2009-01-12, 14:16
Svar #16

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Niclas, jag kollade i Studentmatrikeln för Wittenberg. Under försa halvan 1500-talet fanns tre Ericus Petri men ingen Lincopensis. En kom från Västerås och en från Stockholm. Om den tredje fanns (om jag inte minns fel) endast notering om att han var svensk. Den tredje kan ju ha varit den du eftersöker. Bäst du kollar själv - jag skrev av årtal och övriga data men glömde lappen på biblioteket!

2009-01-13, 12:48
Svar #17

Utloggad Jenny Möller

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 109
 • Senast inloggad: 2010-02-12, 13:57
  • Visa profil
Hej!
finns det något dokumenterat om prästerna Johan Agrivillius? En var komminister i Enköping, d.1735, och den andre är hans son, kyrkoherde i Kulla pastorat. Var ska jag leta efter deras hustrur och barn?
 
Mvh Jenny
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken

2009-01-13, 13:45
Svar #18

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11831
 • Senast inloggad: 2023-11-26, 10:48
  • Visa profil
Herdaminnet i Uppsala ärekstift borde ha något om dem. Som Susanne skriver så finns det på Kungliga Biblioteket bl a.
På Family Search kan man finna några av deras giftermål. Sedan blir det leta i födelseböckerna!
I Kulla finns sonen Johan och en radda barn på GID 2451.7.47600, AI:2 sid 90
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken

2009-01-14, 02:50
Svar #19

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7173
 • Senast inloggad: 2023-12-01, 14:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Herdaminneskommittén i Uppsala med Ragnar Norrby och Lars Otto Berg har säkert uppgifter om dessa!
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2009-01-14, 13:20
Svar #20

Utloggad Jenny Möller

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 109
 • Senast inloggad: 2010-02-12, 13:57
  • Visa profil
Tack!
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken

2009-03-01, 20:17
Svar #21

Utloggad Robert Siwertz

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 42
 • Senast inloggad: 2019-01-23, 17:30
  • Visa profil
Hej,
 
Jag undrar om det finns någon som har tillgång till herdaminnet för uppsala ärkestift som skulle kunna kontrollera vad som står om Backmarkssläkten
i Gävleborgs och Västernorrlands län. Det bör starta med Georg (Georgius) Backmark som dör 1712 i Arbrå där han även arbetade (finns angiven som Pastor). Georgs bror Per (Petrus) Backmark född beräknat 1682-08-19, Pastor i Ovansjö och regementspastor i Hälsinge regemente samt den siste brodern
Johan Backmark (Kyrkoherde) född 1680 i Ovanåker och död 1751-03-06 i Hälsingtuna. Johan skall ha fått flera barn som jag är intresserad av information om. Jag har dock inte kunnat hitta några av de som finns angivna i några födelseböcker där Johan var verksam. Johan får två söner som fortsätter i prästyrket Johan Backmark född 1713 (i Hille enligt några uppgifter jag har hittat, dock inte i födelseboken) samt Per Backmark född 1716.
 
Johan (f.1680) skall även ha fått en son Lars Backmark som jag försöker hitta information om, jag arbetar just nu efter en teori att det är pappan till en annan Johan Backmark som jag har letat efter uppgifter om under en längre tid.
 
Jag är mycket tacksam för all information som kan lära mig mer om den här familjen.
 
Med Vänliga Hälsningar
Robert Siwertz

2009-08-19, 19:31
Svar #22

Utloggad thomas engel

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 73
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 19:35
  • Visa profil
  • www.kyrkengel.se
Eftersom biblioteken närmast mig inte har Uppsala stifts herdaminnen tar jag chansen för att se om någon med tillgång till dessa kunde ge mig mer kött på benen om  Erik Thun 1609-1660 kyrkoherde i Tuna.
Jag har samma fråga om Johannes Sparrman 1624 Sparrsätra-1690 Tuna  
Hälsningar
thomas
 
(Meddelandet ändrat av othoen 2009-08-19 19:32)

2009-08-19, 19:38
Svar #23

Utloggad thomas engel

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 73
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 19:35
  • Visa profil
  • www.kyrkengel.se
Nicolaus Olai från Odensala trol 1575 och död 1629 i Sparrsätra och kaplan Anders Högbom 1676 Högbo - 1737 Lena vore det också bra om någon hade uppgifter på...
Thomas

2009-08-20, 00:38
Svar #24

Utloggad Östen Händel

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1011
 • Senast inloggad: 2022-10-19, 01:31
  • Visa profil
Hej Thomas!
Det här är vad jag fått fram om Nicolaus Olai:
 
Nicolaus Olai. Kyrkoherde i Sparrsätra. Död 1629 (Huså Bruks historia
   s692).
----------------------------------------------------------------------
Levnadsbeskrivning
   Kyrkoherde i Sparrsätra (Bollnäs historia del I s132 av Blomberg ).
----------------------------------------------------------------------
Far Olaus Nicolai. Kyrkoherde i Odensala 1559 - 1577 (Bollnäs historia
   del I s132 av Blomberg ).
Farfar var Nicolaus Laurentii kyrkoherde i Bollnäs(se Släktforskarnas årsbok 2000+2001 En vitt utgrenad prästsläkt från Bollnäs av Lars Nylander)
----------------------------------------------------------------------
Gift med
   Susanna Andersdotter. Far: Andreas Henrici. Kyrkoherde.
Barn Ingeborg Sparrman. Död 1655 (Huså Bruks historia s692). Gift med
   Erik Hansson Rungius. Kyrkoherde i Sparrsätra. Död 1655 (Huså Bruks
   historia s692).
   Olof Sparrman. Komminister i Sparrsätra. Död 1645 (Huså Bruks
   historia s692).
   Elias Sparrfelt. Död 1632 (Huså Bruks historia s692).
   Anders Palmcron. Läkare.
   Johan Sparrfelt. Krigsråd.
 
mvh Östen

2009-08-20, 20:20
Svar #25

Utloggad thomas engel

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 73
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 19:35
  • Visa profil
  • www.kyrkengel.se
Tackar så mycket Östen, det var snabba ryck! Ditt svar kompletterade på ett bra sätt det jag tidigare försökt leta fram.
Såg på din profil att du letar efter släkten Hendel. Jag har två sådana i Eskilstuna som ev kan vara av intresse?  
mvh thomas

2009-08-20, 21:29
Svar #26

Utloggad Östen Händel

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1011
 • Senast inloggad: 2022-10-19, 01:31
  • Visa profil
Hej Thomas, Per Johan f 1867 och sonen Per f 1898  och dottern Nanna f 1904 känner jag till men de övriga syskonen till Per och Nanna har jag bara namnen på; Gunnar, Sven och Tora.
 
mvh Östen

2009-08-20, 23:25
Svar #27

Utloggad Ing-Marie Haglund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 196
 • Senast inloggad: 2019-03-11, 22:02
  • Visa profil
Hej
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att kontrollera om pastor primarus Peter Samuel Drysén och Maria Christina Arvikander hade några gemensamma barn och i så fall uppgifter om dem?
 
Tack på förhand!
 
(Meddelandet ändrat av ingmarie 2009-08-20 23:26)

2009-09-09, 14:51
Svar #28

Utloggad Mathias Söderström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 611
 • Senast inloggad: 2019-01-06, 13:30
  • Visa profil
  • www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=270077
Söker information om Herlog Stenberg, som kan ha varit hovpredikant. Vill veta om han var gift och om han fick några barn.
 
-1823 blev han kyrkoherde i Bolstad
-Hans far var Johan Gustav Stenberg, även han prost. (Frändefors)
Herlog var född i Karlstad.
 
Mycket tacksam för all hjälp jag kan få!
 
/Mathias
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken

2009-09-09, 16:58
Svar #29

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
Han blev e.o. hovpredikant hos änkedrottningen 1813-07-17. Gift i Klara församling med Maria Fredrika Widbom, född i Nikolai 1784-02-01, död i Arvika 1873-05-18.
Barn: Fredrik Herlog född i Nikolai 1816-12-31 död i Gustavi Göteborg 1877-05-13 lantbrukare
Sten Johan född i Nikolai 1818-08-24, död i Maria Magdalena 1888-05-24 kommerseråd
Ida Elisabeth född i Jakob 1821-08-07, död i Arvika 1877-07-21
dödfödd son i Nikolai 1822-10-17
 
Källa: Stockholms stads herdaminne utgivet 1951.
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken

2009-09-09, 18:15
Svar #30

Utloggad Mathias Söderström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 611
 • Senast inloggad: 2019-01-06, 13:30
  • Visa profil
  • www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=270077
Rune!
Tack så hemskt mycket för informationen. Vad betyder e.o. hovpredikant?
Och vem var denna änkedrottningen?
 
/Mathias
 
(Meddelandet ändrat av sugax 2009-09-09 18:16)
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M–R » Präst. /Moderator Yrken

2009-09-09, 19:37
Svar #31

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
e.o. betyder extra ordinarie.
 
Någon bok om kungahuset har jag inte tillgänglig, kanske du får besked av någon annan Röttervän vem som är änkedrottningen.
 
Mvh/Rune
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken

2009-09-10, 01:04
Svar #32

Utloggad Moderator Yrken

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Mathias och Rune!
 
Enskilda personer bör helst inte diskuteras här under Yrken, men eftersom Mathias' följdfråga hör ihop med föregående inlägg låter jag inläggen ligga kvar här.
 
Den änkedrottning som Herlog Stenberg blev e. o. hovpredikant hos bör för övrigt utan tvekan vara Sofia Magdalena (1746-1813), änka sedan 1792 efter den på maskeradbalen skjutne Gustav III. Hon dog redan i augusti 1813, alltså bara knappt en månad efter att Herlog blivit predikant hos henne.
 
Inlägget har flyttats hit från Yrken » Yrken M-R » Präst. /Moderator Yrken

2009-09-13, 23:32
Svar #33

Utloggad Carl-Johan Ivarsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 806
 • Senast inloggad: 2023-08-14, 23:32
  • Visa profil
Enligt Stockholms stads herdaminne  av Gunnar Hellström, sid. 450-451 hade Pehr Samuel Drysén och Maria Christina Arvikander barnen Johan Samuel, född 22/11 1787 i Hovförsamlingen, död 1/12 1828 i Nikolai, komminister i Nikolai församling (Storkyrkoförsamlingen), Nils Magnus, född 29/10 1790 i Adolf Fredrik, död 8/11 1840 i Västerås, auditör vid Västmanlands regemente samt Anders Gustaf, född 29/3 1792 i Adolf Fredrik, död 8/7 1814 i Nikolai, e. o. kanslist i Justitierevisionen och kanslist i Riksdiskonten.

2009-09-14, 21:20
Svar #34

Utloggad Ing-Marie Haglund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 196
 • Senast inloggad: 2019-03-11, 22:02
  • Visa profil

2009-10-05, 21:53
Svar #35

Utloggad Anders Karlsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 653
 • Senast inloggad: 2017-02-01, 22:45
  • Visa profil
Hej,
 
Undrar om någon har uppgifter om:
 
Anders Molin (1715-1769), komminister bosatt i Nyby, Lohärads socken.
 
Kan det möjligen finnas någon koppling mellan honom och:
 
Katarina Gabrielsdotter Molin (1717-1786), född i Rimbo(?), gift med klockaren Nils Jansson Dalman (1720-1768) i Tillinge socken. Kusin till Anders Molin? Syster till Anders Molin?
 
Anders Molinus (ca 1710-1734), student, död i Rimbo(?). Bror till Katarina Gabrielsdotter Molin? Kusin till Anders Molin?
 
Mvh
Anders Karlsson

2009-10-19, 21:08
Svar #36

Utloggad Christer Hoflin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 234
 • Senast inloggad: 2010-07-24, 07:45
  • Visa profil
Har sedan tidigare noterat en Magnus Erici som khde i Forsa, fader till Andreas Magni och farfar till Christian Andreae Forselii.
 
Har nu tittat i Fants herdaminne och finner de två sistnämnda. Men inte Magnus Erici i Forsa. Läst tidigare inlägg att det finns hål här och var, men vart kommer det ifrån att han var khde i Forsa?
 
Jag tittar i namnregistret och finner två Magnus Erici:
1. Magnus Erici, khde i Tuna, död 1558. (UÄH III, s 210), och
2. Magnus Erici, Komm. i Danmark 1593. (UÄH I s 272)
 
Om någon av dessa är fadern till Andreas Magni bör det vara nr 1,
men vart hittar jag kopplingen?
 
Tacksam för svar,
Christer Hoflin

2009-12-30, 14:19
Svar #37

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2239
 • Senast inloggad: 2023-02-19, 08:21
  • Visa profil
  • Hemsida
Skulle vara tacksam om någon kunde skriva vad det står om följande person:
 
 
Personakt
Erik Norberg
     
 
   
Komminister.      
   
Bosatt   1714 Björklinge (C) 1).  
Var Erik Gozelius adjunkt.
Pastorsadjunkt är den första tjänsten en nyvigd präst får. Under denna tid (som varar i 12-18 månader) har prästen handledning av en mer erfaren kollega.     
 
 
Familj med Helena Maria Winterroos
 
 
Maka   Helena Maria Winterroos.        
          
Vigsel   1717-06-12 Björklinge (C) 2).      
 
Källor
 
 
1)   Mantalslängd
       
2)   Björklinge EI:1 (1670-1720)  Bild 114 / sid 110

2010-01-09, 04:49
Svar #38

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7173
 • Senast inloggad: 2023-12-01, 14:09
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
För direkt kontakt med Uppsala stiftshistoriska sällskap och Stiftshistoriska kommittén:
 
http://www.stiftshistoriska.se/uppsala/
 
De har ett stort handskrivet lappregister personer som nämns i domkapitlets ärenden, som är sökbart digitalt hos dem eller vid förfrågningar till dem!
 
För övriga stift: http://www.stiftshistoriska.se
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-01-09 04:51)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna